Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Prezentarea rezultatelor financiare individuale pentru sase luni incheiate la 30 iunie 2010 intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate (RAS)

Petrom publica situatiile financiare individuale ale OMV Petrom SA intocmite conform „Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1879 din 22/06/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici”.

Situatiile financiare mentionate mai sus contin Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere si formularul Date informative.

Situatiile financiare ale OMV Petrom SA pentru sase luni incheiate la 30 iunie 2010 sunt neauditate si intocmite in conformitate cu Standardele romanesti de contabilitate (RAS).