Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Petrom transmite calendarul financiar catre Bursa de Valori Bucuresti

  • Bilantul consolidat al Petrom SA în raportul financiar pentru anul 2004 al OMV
  • Rezultatele anuale ale Petrom pentru anul 2004 urmeaza sa fie aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor pe 24 mai 2005

Actionarul majoritar al Petrom SA, OMV a comunicat astazi rezultatele sale financiare pentru anul 2004 (IFRS). Acestea includ pentru prima data bilantul consolidat al Petrom reflectând investitia realizata de OMV la data de 14 decembrie 2004. Bilantul a fost pregatit în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), incluzând aplicarea anumitor valori atribuite activelor Petrom pentru a reflecta cerintele standardului IFRS de achizitii. Aceasta este o cerinta a IFRS atunci când o companie (OMV) achizitioneaza un pachet majoritar al altei companii (Petrom) si, de aceea, bilantul conform IFRS al Petrom, consolidat de OMV, va fi diferit de situatiile financiare IFRS publicate anterior de Petrom, când nu exista necesitatea utilizarii standardului sus mentionat.

Rezultatele financiare ale Petrom pentru anul 2004, în conformitate cu standardele românesti de contabilitate vor fi publicate conform calendarului financiar prezentat mai jos. Aceste rezultate vor reflecta o serie de provizioane pentru cheltuieli care nu se regaseau înainte în situatiile financiare ale Petrom si, de asemenea, vor reflecta provizionul deductibil corespunzator cotei de dezvoltare, permis de Guvern, în vederea încurajarii investitiilor în industria petroliera interna. Aceasta va sprijini Petrom în finantarea programului ambitios de investitii.

  Cu toate ca aceste situatii financiare nu au fost înca finalizate sau aprobate de Consiliul de Administratie al Petrom, acesti factori combinati vor duce foarte probabil la absenta profitului de distribuit si a impozitului pe profit pentru 2004. Petrom va ramâne, bineînteles, cel mai mare contribuabil la bugetul de stat prin intermediul celorlalte impozite si taxe platite si colectate de companie.

Petrom finalizeaza în prezent programul de investitii pe termen mediu, iar acesta va fi foarte ambitios, reflectând angajamentul noului partener strategic de a transforma perspectivele Petrom si de a-si onora angajamentele facute în Contractul de Privatizare din 2004. Compania anticipeaza ca situatiile financiare RAS si cele IFRS pentru 2005 ale Petrom, consolidate si raportate de OMV, vor fi similare în aspectele principale. Aceasta va conduce la o structura de raportare simplificata si va avea efecte pozitive asupra transparentei, având în vedere ca Petrom, în parteneriat cu noul sau investitor strategic OMV, va initia procesul de consolidare a pozitiei de lider de pe piata din România si de pe pietele vecine.

Concomitent cu alinierea structurii de raportare si a calendarului financiar pentru anul 2005, Petrom a pus bazele unei strategii de ansamblu si obiectivele pentru 2008. Factorii principali de performanta vor fi: cresterea profitului în conditiile unei Rate Medii de Rentabilitate a Capitalului Angajat (ROACE) de 13%; performanta ridicata a segmentului de explorare si productie, cu un volum stabil al productiei situat între 200,000 si 220,000 barili echivalent petrol pe zi si cu continuarea activitatilor internationale în regiunea Marii Caspice.

În segmentele de rafinare si marketing, Petrom va detine pozitia de lider pe aceste piete si va îmbunatati semnificativ eficienta statiilor de distributie. Petrom va beneficia de pozitia sa puternica pe piata interna pentru activitatile de export si va furniza produse pietelor învecinate. În ceea ce priveste segmentul de gaze naturale, Petrom va profita din plin de liberalizarea pietei, furnizând gaze naturale tuturor categoriilor importante de clienti. În acelasi timp, se va pune un accent puternic si pe îmbunatatirea costurilor si a cresterii productivitatii. Prin crearea unor puncte de referinta în industrie, Petrom va avea o pozitie ideala pentru o crestere solida atât pe plan national cât si international.

În legatura cu prezentarea rezulatatelor finaciare trimestriale pentru anul 2005 (RAS), Petrom este în prezent în procesul de identifcare a modalitatilor de armonizare a cerintelor reglementarilor specifice din România cu cele privind termenele de raportare practicate de Grupul OMV.

Prezentarea rezultatelor financiare la 31.12.2004 (RAS) ce urmeazã a fi supuse aprobãrii Adunãrii Generale a Acþionarilor 18 Mai 2005
Adunarea Generalã a Acþionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare 2004 (RAS) 24 Mai 2005
Prezentarea rezultatelor financiare anuale 2004 (RAS)

24 Mai 2005

Prezentarea rezultatelor financiare semestriale 2005 (RAS) 24 August 2005

    Informatii generale
      Petrom SA

      Petrom este cea mai mare companie româneasca de petrol si gaze, cu activitati în sectoarele Explorare si Productie, Rafinare si Produse Petrochimice, precum si Comercializare. Petrom are rezerve de petrol si gaze estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, o capacitate de rafinare de 8 milioane tone si peste 600 statii de distributie carburanti. În anul 2003 veniturile din vânzari ale Petrom au fost de 2.031 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri si Amortizari) a fost de 342 milioane Euro. Începând cu decembrie 2004, OMV, grupul lider în industria de petrol si gaze din Europa centrala detine 51% din actiunile Petrom. OMV activeaza în domeniile Rafinare si Marketing, Explorare si Productie, Distributie gaze precum si Produse Chimice în 27 de tari pe cinci continente. Statul Român detine 40,74% din actiunile Petrom, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare 2,03% iar 6,23% apartin actionarilor minoritari.