Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Petrom include energia alternativă în portofoliul de proiecte

  • Soluţii pentru contextul energetic actual din Româna: eficienţă energetică şi diversificarea surselor de energie 
  • În 2008, noi proiecte iniţiate în domeniul energiei regenerabile

Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud Est, promovează  proiecte în domeniul energiilor regenerabile şi în vederea creşterii eficienţei energetice. Având la bază modelul OMV Future Energy Fund, Petrom a format un grup de lucru cu rolul de a identifica astfel de proiecte, potenţiali parteneri, modalităţi de finanţare şi să sprijine implementarea acestor proiecte în cadrul companiei.

Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Pe fondul unei cereri de energie in continuă creştere şi al caracterului limitat al rezervelor de hidrocarburi, asistăm în ultima perioadă la o creştere accelerată a preţului acestora şi al energiei. Pentru a răspunde acestor provocări, trebuie să găsim soluţii viabile pentru a asigura securitatea furnizării de energie pe termen lung. Mă refer aici la dezvoltarea de proiecte care să conducă, pe de o parte, la reducerea consumului energetic şi la folosirea eficientă a energie şi, pe de altă parte, la diversificarea surselor energetice. Astfel de iniţiative nu numai că vor asigura pe termen mediu şi lung aprovizionarea cu energie, dar vor avea şi un impact pozitiv asupra mediului.”< /strong>

Strategia Petrom în ceea ce priveşte utilizarea surselor de energie regenerabilă este conformă cu strategia energetică a Uniunii Europene şi răspunde cerinţelor pieţei energetice din România.
Potrivit scenariilor energetice ale Uniunii Europene, pentru România se estimează o creştere totală a cererii de energie de  circa 46% până în anul 2020, faţă de anul 2005,  în timp ce pentru rata dependenţei de importuri se previzionează o creştere de la 27% în 2005 la aproape 50% în 2020.

Conform strategiei Petrom pentru 2010, în 2007 compania a abordat şi segmentul energiei electrice, prin decizia de construire a unei centrale electrice pe gaze, la Brazi. Noua centrală va contribui semnificativ la creşterea securităţii energetice a României dar şi la reducerea impactului asupra mediului, ţinând seamă de natura puţin poluantă a gazelor naturale.
Prin valorificarea complementarităţii gazelor naturale şi a energiei electrice şi prin dezvoltarea de proiecte în domeniul energiei regenerabile,  Petrom va face tranziţia, pe termen mediu, de la o companie de ţiţei şi gaze la o companie de energie.

În domeniul energiei alternative, grupul de lucru al Petrom este format din experţi care activează la nivelul fiecărui segment de business. În colaborare cu OMV Future Energy Fund, acesta selecţionează şi susţine proiecte în domeniul energiilor regenerabile (de exemplu biogaz, geotermală, eoliană) şi eficienţei energetice, proiecte care au şi un impact pozitiv asupra mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Grupul de lucru din Petrom împreună cu OMV Future Energy Fund gestionează un buget destinat finanţării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor în domeniile menţionate.
În cursul anului 2008 au fost identificate şi selecţionate mai multe proiecte pentru a căror susţinere este necesar un buget de peste 2,3 mn euro pentru anii 2008-2009.

Proiectele iniţiate în 2008 se referă la:

  • Evaluarea potenţialului geotermal al României, pentru producerea de energie folosind zăcămintele depletate de ţiţei şi gaze;
  • Identificarea oportunităţilor de producere a biogazului din biomasă
  • Optimizarea energetică a viitorului sediu al rafinăriei Petrobrazi
  • Utilizarea nanotehnologiei pentru creşterea eficienţei energetice
  • Separarea bioxidului de carbon din producţiei de gaze şi  reinjectarea acestuia în zăcământ, în vederea creşterii factorului de recuperare a ţiţeiului
  • Evaluarea pieţei în vederea dezvoltării de proiecte pe energie eoliană

Proiectele respective vor fi gestionate de diviziile în a căror sferă de activitate se află.