Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Petrom a început construcţia centralei de la Brazi

3 iunie 2009

  • Cel mai mare proiect privat de generare de electricitate din România
  • Investiţii de circa 500 milioane euro
  • Petrom va deveni un jucător important pe piaţa de electricitate din România

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, a început construcţia efectivă a centralei pe gaze de la Brazi, ale cărei lucrări pregătitoare au fost demarate încă din 2008. Centrala electrică de la Brazi este un proiect greenfield, dezvoltat în acord cu strategia energetică europeană şi care ţine seama de cerinţele UE de conformitate în probleme de mediu. Petrom va începe furnizarea în sistemul energetic naţional în a doua parte a anului 2011.

Petrom a luat decizia construirii centralei de la Brazi în 2007, având în vedere contextul din România: capacităţi de generare învechite, care necesită investiţii semnificative pentru a fi înlocuite cu altele mai puţin poluante, cu emisii de carbon mult reduse, costurile ridicate pe care le presupune respectarea standardelor de mediu ale UE, dar şi estimarea creşterii cererii de energie (circa 18% pentru perioada 2007 – 2015 * ).

Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „În contextul pieţei româneşti de electricitate, abordarea acestui sector este o oportunitate deosebită pentru Petrom, unul dintre cei mai importanţi producători de gaze din România. Extinderea activităţilor noastre în sectorul de energie electrică constituie o componentă semnificativă pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei. Acest proiect privat de generare de electricitate va contribui la creşterea securităţii energetice a României, în condiţiile respectării tuturor normelor de mediu ale UE.”

Configuraţia centralei este unică în România şi îi conferă flexibilitate în funcţionare şi o eficienţă ridicată. Cu două turbine cu gaz, două cazane recuperatoare şi o turbină cu abur, centrala va dezvolta o putere de 860 MW şi va avea o eficienţă crescută, de circa 57%, comparativ cu media de 30% a instalaţiilor din România care dezvoltă puteri similare. În plus, centrala va beneficia de un echipament ultramodern de reducere a emisiilor, care îi va permite să se încadreze cu emisiile de CO2 sub media europeană.
Un consorţiu format din General Electric (USA) şi Metka (Grecia) va construi şi livra la cheie centrala electrică, termenul de livrare fiind septembrie 2011.

Gerald Kappes, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu Gaze naturale, Energie şi Produse chimice: „ Proiectul nostru, în care investim circa 500 milioane de euro, este un pas important nu numai pentru companie, dar şi pentru piaţa de electricitate din România. După punerea în funcţiune, centrala de la Brazi va furniza circa 8% din electricitatea produsă în România, iar cea mai mare parte este destinată pieţei. Recent am obţinut şi licenţa de furnizare de electricitate, ceea ce ne va permite să devenim un jucător activ pe piaţa de energie electrică până la sfârşitul acestui an.”

Proiectul centralei de la Brazi include construcţia unei conducte, cu o lungime de 30 de km, care va asigura transportul gazelor către centrală, şi a unei linii de înaltă tensiune, cu lungimea de 3 km, pentru conectarea centralei la sistemul naţional de înaltă tensiune.

Finanţarea proiectului, a cărui valoare se ridică la circa 500 milioane euro, este asigurată atât din surse interne cât şi prin două credite corporative negarantate semnate cu BEI şi BERD, fiecare în valoare de 200 milioane de euro.

* Conform Uniunii pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice