Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

OMV Petrom susține implementarea politicilor publice în vederea respectării principiului egalității de şanse între femei şi bărbați

OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, a semnat un Protocol de colaborare cu Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (DESFB), instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru a sprijini promovarea principiului egalității de şanse între femei şi bărbați în rândul angajatorilor din România.

Protocolul de colaborare încurajează schimbul de opinii şi informaţii dintre companii şi autorităţi publice în vederea asigurării egalităţii de şanse și conştientizării privind principalele instrumente favorabile concilierii vieții profesionale cu viața familială și cea privată, sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului în rândul femeilor, combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ şi din practica publică şi privată.

"În urmă cu 50 de ani, industria de petrol şi gaze era un domeniu rezervat aproape exclusiv bărbaţilor. La vremea aceea, cred că multora li s-ar fi părut imposibil ca o companie mare din domeniu să fie condusă de o femeie. S-au făcut multe progrese de atunci, însă, statisticile arată că există în continuare diferenţe între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte ocuparea în anumite sectoare de activitate. Cred că, prin eforturile şi realizările din ultimii zece ani, OMV Petrom este o poveste de succes în ceea ce priveşte egalitatea de şanse, dar eforturile trebuie să continue pentru a maximiza valorificarea talentului şi potenţialului de dezvoltare, mai ales în domeniul tehnic", spune doamna Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom.

"Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi abordează integrat domeniul egalităţii de şanse, aceasta fiind de altfel o tendinţă prezentă în majoritatea statelor europene. În ultimii ani, în ceea ce priveşte problematica egalităţii de şanse, România a iniţiat o serie de măsuri concrete care au vizat atât modificarea cadrului legislativ care reglementează acest domeniu, cât şi întărirea colaborării dintre sectorul public şi privat. DESFB abordează cu responsabilitate mandatul instituţional privitor la egalitatea de şanse, misiunea sa fiind aceea de a veghea la respectarea prevederilor legale ce decurg din aceste angajamente. Conștientizăm totodată provocările actuale cărora ne asumăm că le vom răspunde cu soluţii concrete şi eficiente pentru a reduce semnificativ numărul de cazuri cu privire la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi", spune doamna Ioana Liana Cazacu, Secretar de Stat, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

În cadrul colaborării cu Departamentul de Egalitate de Şanse, pe 20 Noiembrie 2014, a fost organizată o Conferinţă la nivel naţional cu implicarea factorilor de decizie publică din domeniu şi a reprezentanţilor unor companii private angajate în aplicarea acestor principii. În cadrul conferinţei s-au desfăşurat trei ateliere tematice, respectiv încurajarea firmelor private de a asigura servicii de tipul centre de zi pentru copiii angajaților; susținerea programelor de lucru flexibile pentru angajații care au în îngrijire copii și alte persoane dependente; evidențierea muncii invizibile a femeilor (ocupații, stil de viață, etc.) susținerea și încurajarea parteneriatului dintre femei și bărbați în viața privată și asumarea în mod egal a responsabilităților de îngrijire a copiilor, la care au participat reprezentanţi ai unor companii mari. Excelenţa sa Doamna Ambasador al Finlandei în România, Ulla Vaisto, invitatul de onoare al evenimentului, a împărtăşit din bunele practici ale ţării sale în implementarea politicilor în zona egalităţii de şanse.

OMV Petrom este una din primele companii din România care a implementat voluntar în guvernanţa corporativă pachetul Global Compact elaborat de ONU care propune 10 principii de bază în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului şi practicilor corecte de business, inclusiv în domeniul combaterii discriminării. Principiile asigurării de șanse egale tuturor grupurilor de angajați în cadrul proceselor de recrutare şi în contractele de muncă, precum şi principiul remunerației egale a bărbaților și femeilor pentru munca egală sunt incluse în directivele interne ale OMV Petrom şi aplicate, în vederea creşterii performanţei organizaţiei.

Prin specificul activităţii de exploatare a resurselor de hidrocarburi, întreg sectorul de petrol şi gaze este caracterizat de o pondere mai mare a angajaţilor bărbaţi. În rândul salariaţilor grupului OMV Petrom, la sfârşitul anului 2013, ponderea femeilor se ridica la circa 23% dintr-un total de 19.619 angajaţi, iar la nivel de management acestea reprezintă circa 30%.

Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
În martie 2014, în scopul întăririi capacităţii instituţionale în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, prin OUG nr. 11/19.03.2014 a fost înființat Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea MMFPSPV, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Datele statistice și evaluările au arătat faptul că situaţii de inegalitate de gen s-au manifestat la toate nivelurile în domenii precum munca, educaţia, accesul la luarea deciziilor, distribuția echilibrată a rolurilor şi responsabilităţilor în familie. Impactul crizei a fost dramatic atât pentru bărbați dar și pentru femei, acestea fiind totuși într-o mai mare măsură în situația de avea locuri de muncă mai puțin sigure și mai expuse concedierilor, de a nu avea sau de a avea acces limitat la sistemele de asigurări sociale, de a deveni în și mai mare măsură un susţinător important al familiei, nu numai în cazul familiilor monoparentale dar și în cel al familiilor cu copii și alte persoane dependente.

OMV Petrom
OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de 66 milioane bep. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,2 milioane tone anual şi deține o centrala electrica de înalta eficienta de 860 MW şi un parc eolian de 45 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România şi ţările învecinate prin intermediul a circa 800 benzinării.

OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român, prin Ministerul Economiei, deţine 20,64%, Fondul Proprietatea deţine 18,99%, iar 9,36% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

În ultimii 9 ani, investiţiile pentru modernizarea şi consolidarea OMV Petrom s-au ridicat la circa 10 miliarde euro. Anual, impactul direct, indirect şi indus al OMV Petrom în PIB-ul României este de circa 5%.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În această perioadă, compania a alocat peste 40 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. "Ţara lui Andrei" este principala platformă de implicare în comunitate.

Pentru mai multe detalii şi informaţii:
Biroul de Presă OMV Petrom: +40 (372) 161547; press.office@petrom.com
Website: www.petrom.com