Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Noua structura a Situatiei Veniturilor si Cheltuielilor Grupului OMV Petrom

OMV Petrom anunta modificarea prezentarii Situatiei Consolidate a Veniturilor si Cheltuielilor, care a fost restructurata in concordanta cu cele mai bune practici din industrie, cu scopul de a reflecta mai bine operatiunile grupului si de a creste transparenta pentru investitori.

Principalele modificari ale Situatiei Consolidate a Veniturilor si Cheltuielilor sunt:

1. Venitul/pierderea net(a) din investitiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenta face parte acum din "Total venituri din vanzari si alte venituri":

  • Venitul/pierderea net(a) din investiţiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenta era inclus(a) anterior in rezultatul financiar net;
  • Incepand cu T1/17, venitul/pierderea net(a) din investitiile contabilizate conform metodei punerii în echivalenta este inclus(a) in "Total venituri din vanzari si alte venituri" si contribuie la "Rezultatul din exploatare". "Rezultatul din exploatare” include fostul indicator "Profit inainte de dobanzi si impozitare" si rezultatul net din investitiile contabilizate conform metodei punerii in echivalenţa. In acest fel, "Rezultatul din exploatare" reflecta rezultatul operational al grupului OMV Petrom, inclusiv contributiile aferente entitatilor asociate (OMV Petrom Global Solution SRL).

2. Liniile "achizitii (nete de variatia stocurilor)", "cheltuieli de productie si similare" si "cheltuieli cu taxe aferente productiei si similare" sunt evidentiate acum separat.

  • Aceste elemente erau evidentiate anterior in principal in linia "costul vanzarilor";
  • Achizitii (nete de variatia stocurilor): acesta linie include costul bunurilor si materialelor care sunt folosite pentru a fi convertite in produse finite sau semifabricate, precum si costul bunurilor achizitionate pentru a fi revandute. Aceasta pozitie include de asemenea modificari ale stocurilor, precum si casarile;
  • Cheltuieli de productie si similare: aceasta linie contine toate costurile ocazionate de producerea unui bun sau de prestarea unui serviciu;
  • Cheltuieli cu taxe aferente productiei si similare: aceasta pozitie contine taxele aferente productiei, redeventele precum si alte taxe legate de productia de hidrocarburi.

3. "Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuielile administrative" sunt acum prezentate cumulat pe o singura linie.

  • Aceste costuri erau prezentate anterior ca parte a cheltuielilor privind vanzarile si a cheltuielilor administrative;
  • Noua linie cu cheltuielile privind vanzarile, distributia si cheltuielile administrative include toate costurile direct legate de promovarea si vanzarea produselor, cheltuielile administrative, precum si cele cu comisioanele pentru administrarea statiilor de distributie, prezentate anterior ca deduceri din vanzari.

4. "Amortizare si ajustarile nete de depreciere a activelor imobilizate" sunt acum evidentiate intr-o linie separata.

  • Anterior, "amortizarile si ajustarile nete de depreciere a activelor imobilizate" au fost incluse in "costul vanzarilor", "cheltuieli de distributie” si "cheltuieli administrative";
  • Ajustarile de depreciere legate de activele de explorare raman parte a "cheltuielilor de explorare".

Schimbarea a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2017 si va fi implementata in cadrul rezultatelor financiare trimestriale ale OMV Petrom Grup la T1/17 care vor fi publicate in 11 mai 2017.

Noua Situatie Consolidata a Veniturilor si Cheltuielilor precum si Rezultatul din exploatare si Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale pentru fiecare segment de activitate, aferenta perioadelor T1-T4/16 si pentru anul 2016, sunt prezentate pe urmatorul link:
Cifre trimestriale IFRS 2016 ajustate