Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 27 aprilie 2012
Denumirea entităţii emitente: S.C. OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429 082/0372 868 518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:
Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012, (PDF, 519,7 KB)

  • Se vor distribui dividende pentru anul 2011 în valoare totală este de circa 1,8 miliarde lei
  • Buget de investiţii pentru anul în curs, de circa 5,2 miliarde lei
  • Nou membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom

OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă o serie de hotărâri luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA), din data de 27 aprilie 2012.

Distribuire de dividende
Pe baza propunerii Directoratului, AGOA a aprobat distribuirea de dividende către acţionarii OMV Petrom S.A înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 17 mai, cu o valoare brută de 0,031 RON per acţiune. Valoarea totală a dividendelor ce vor fi distribuite începând cu 18 iunie 2012 se ridică la 1.756 milioane lei. Aceasta este cea mai mare valoare a dividendelor plătită de companie vreodată si este cu 75% mai mare decât suma plătită pentru anul 2010.

Investiţiile se menţin la acelaşi nivel ridicat ca în anii anteriori
AGOA a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al OMV Petrom S.A. pentru exerciţiul financiar 2012, pregătit conform Standardelor Româneşti de Contabilitate. Astfel, investiţiile prognozate de companie se ridică la circa 5.218 milioane lei, uşor peste nivelul investiţiilor din 2011 (6%). Cea mai mare parte a investiţiilor, 76%, este destinată activităţilor de Explorare şi Producţie, 15% din buget revine activităţilor de Rafinare şi Marketing iar 4% vor reprezenta investiţiile în Gaze si Energie. OMV Petrom rămâne în continuare cel mai mare investitor in sectorul energetic din România.

Noi membri în Consiliul de Supraveghere al Petrom
AGOA a aprobat numirea domnului Hans–Peter Floren ca membru al Consiliului de Supraveghere. Începând cu data de 23 martie 2012, domnul Floren a fost numit membru interimar al Consiliului de Supraveghere până la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, ca urmare a renunţării domnilor Werner Auli şi a succesorului sau interimar, Gerald Kappes, la mandatele lor.

Începând cu 1 martie 2012, domnul Floren a devenit membru al Directoratului OMV AG responsabil cu activitatea de Gaze Naturale şi Energie. În trecut acesta a deţinut diverse poziţii în cadrul E.ON Ruhrgas AG.

Grupul Petrom
OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Gaze Naturale şi Energie precum şi Rafinare şi Marketing,. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost realizate investiţii de peste 7,7 miliarde de euro în ultimii şapte ani.

Grupul exploatează în România şi Kazahstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 812 milioane de barili echivalent petrol (în România 786 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de rafinare de 4,5 milioane tone.

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România, Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia, prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operate sub două branduri, Petrom şi OMV.

Activitatea de comercializare produse petroliere în România se desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de OMV Petrom.

Pentru dezvoltarea sa sustenabilă, OMV Petrom a extins lanţul valoric al gazelor prin abordarea pieţei de electricitate. În acest context, OMV Petrom dezvoltă o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi a început operaţiunile comerciale în cadrului parcului eolian Dorobanţu, cu o capacitate de 45 MW.

În anul 2011 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 5.333 milioane euro, EBIT (Profit Înainte de Dobânzi şi Impozite) a fost de 1.164 milioane euro.

OMV, una din cele mai mari companii industriale publice din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. În explorare şi producţie, OMV activează în două ţări de bază, România şi Austria, şi deţine un portofoliu internaţional echilibrat. În Gaze şi Energie, OMV a vândut aproximativ 24 miliarde metri cubi de gaze în 2011. În Rafinare şi Marketing, OMV are o capacitate anuală de rafinare de 22,3 milioane tone iar la finalul lunii iunie 2011 deţine aproximativ 4.500 staţii de distribuţie în 13 ţări, inclusiv Turcia.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.