Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare (AGEA) a OMV Petrom

  • Distribuirea de dividende record în valoare de peste 2,3 miliarde lei aferente anului financiar 2022
  • Investiții de aproximativ 6 miliarde lei pentru anul 2023, cu potențial de creștere de peste 1 miliard de lei
  • Delistarea de a Bursa de Valori din Londra a certificatelor globale de depozit (GDR-uri) emise de Citibank N.A.

OMV Petrom anunță hotărârile adoptate în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, care au avut loc în data de 26 aprilie 2023.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „2022 a fost fără precedent din punct de vedere al condițiilor de piață și al rezultatelor. Prin urmare, vom crește investițiile în România cu aproape 70%, la 6 miliarde de lei și vom distribui dividende record în valoare de peste 2,3 miliarde lei.”

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat propunerea Directoratului de a distribui dividende de bază record în valoare brută de 0,0375 lei/acțiune pentru anul financiar 2022, reprezentând o creștere anuală de 10%. Valoarea totală brută a dividendelor de distribuit se ridică la peste 2,3 miliarde de lei, reprezentând 23% din profitul net pentru anul 2022.

Dividendele vor fi distribuite acționarilor înregistrați la data curentă. Aproape 1 miliard de lei va fi distribuit acționarilor români, care dețineau la 31 decembrie 2022 peste 40% din acțiunile companiei. Din această sumă, peste 480 de milioane de lei vor fi distribuite către statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, 20,7% din acțiunile OMV Petrom S.A.

AGOA a aprobat un buget de investiții de aproximativ 7 miliarde lei care include 6 miliarde lei investiții planificate și 1 miliard lei buget contingent pentru a acoperi posibilitatea accelerării unora dintre proiectele noastre strategice și a altor oportunități de investiții.

În cadrul AGOA s-a aprobat numirea a trei membri in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, respectiv Reinhard Florey, Katja Tautscher și Berislav Gaso, anterior membri interimari ai Consiliului de Supraveghere, care se alătură membrilor din prezent, și anume Alfred Stern, Martijn van Koten, Niculae Havrileț, Răzvan-Eugen Nicolescu, Marius Ștefan și Jochen Weise.

De asemenea, in cadrul AGOA a fost aprobată numirea KPMG Audit SRL ca nou auditor financiar pentru auditul situațiilor financiare 2023.

În cadrul AGEA s-a aprobat delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) emise de Citibank N.A., listate la Bursa de Valori din Londra, considerând ponderea redusă a GDR-urilor în capitalul social al companiei, volumele tranzacționate și costurile aferente. OMV Petrom a susținut întotdeauna dezvoltarea pieței de capital din Romania și continuarea tranzacționării acțiunilor sale doar pe Bursa de Valori București este încă o dovadă în acest sens.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 40% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 - 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 - 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.