Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

ANUNT IMPORTANT privind acordarea de dividende pentru anul 2006 de catre PETROM SA

20 mai 2007

In conformitate cu Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
de 17 Aprilie 2007, societatea comerciala PETROM SA cu sediul in Bucuresti, Calea
Dorobantilor nr. 239, sector 1, numar de inmatriculare la Oficial Registrului Comertului
J40/ 8302/ 1997, anunta plata catre actionarii sai, existenti la data de inregistrare de 04 mai 2007, a unui dividend aferent exercitiului financiar 2006, de 0,0179 lei/actiune, in suma bruta totala de 1.013,9 mil. lei, reprezentand 44% din profitul net.

Suma indicata (0,0179 lei/actiune) este o valoare bruta. Valoarea neta va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare pentru fiecare grupa de actionari (rezident, nerezident, etc.)
Data la care va incepe plata dividendelor conform prevederilor de mai sus este 21 mai 2007.
Plata dividendelor se va realiza numai catre actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 04 Mai 2007, care este data de inregistrate stabilita de adunarea generala.
Societatea nu recunoaste alt detinator al actiunilor decat pe cel inregistrat la Depozitarul Central SA.

Distribuirea dividendelor va avea loc dupa urmatoarea procedura:
1. Catre actionarii persoane fizice cu domiciliul in Romania, plata dividendelor se va face prin subunitatile bancii BANCPOST SA, pe baza actului de identitate valabil;
2. Catre actionarii persoane juridice romane, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitari in scris, adresata catre PETROM SA, Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea denumirii complete a titularului, contului si bancii in care sa se efectueze plata;
3. Catre actionarii persoane fizice straine, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitari in scris, adresata catre PETROM SA, Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului (nume, prenume, CNP/PIN, domiciliu), contului si bancii in care sa se efectueze plata, insotita de Certificat de Rezidenta Fiscala, in original si traducere legalizata, dupa caz, si de copie a actului de identitate valabil; 
4. Catre actionarii persoane juridice straine, plata dividendelor se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitari in scris, adresata catre PETROM SA, Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea denumirii complete a titularului, contului si bancii in care sa se efectueze plata, insotita, dupa caz, de Certificat de Rezidenta Fiscala, in original si traducere legalizata.

Pentru alte detalii, va rugam sa accesati site-ul www.petrom.com, sectiunea „Relatia cu investitorii”.

Date de contact:

PETROM SA
Directia Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital,
Serviciul Proiecte Corporative

Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239,
sector 1, cod postal 010567,
Telefon: 021-4061300,
Mobil: 0725 161300;
Fax: 021-4060436.

Pentru beneficiarii Programului de Privatizare in Masa, reamintim faptul ca
PETROM SA s-a constituit in baza Ordonantei de Urgenta nr. 49/1997, sub denumirea de
Societatea Nationala a Petrolului PETROM SA - Bucuresti, prin fuziunea Regiei Autonome
Petrom RA - Bucuresti cu un numar de 45 foste societati comerciale, a caror lista o
prezentam in Anexa.