Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

AGA Petrom aprobă dividende şi investiţii record

  • Valoarea dividendelor acordate pentru 2007 este in creştere faţă de 2006
  • Buget de investiţii 2008 de peste 6,1 miliarde RON
  • Compania estimează o creştere semnificativă a profitului in 2008
  • Discuţii Petrom - AVAS

Astăzi, 22 aprilie 2008, au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Petrom şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Petrom, cu participarea reprezentanţilor OMV, care deţine 51,011% din acţiunile societăţii, a reprezentanţilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, deţinător a 20,639% din acţiuni, a reprezentanţilor Fondului Proprietatea SA, care deţine 20,110% din capitalul social al companiei cat şi a unor acţionari persoane fizice şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice.

Creşte cu 6,7% valoarea dividenului, comparativ cu 2006
Pe baza situaţiilor financiare ale Petrom SA, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007, la propunerea Directoratului Petrom, AGA a decis acordarea de dividende. Valoarea dividendului creşte cu 6,7% faţă de anul 2006, la 0,0191 RON per acţiune (valoare brută). Astfel valoarea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2007 reprezintă 61% din profitul net al Petrom SA realizat in 2007.
Valoarea dividendelor acordate de Petrom după privatizare a inregistrat creşteri de la an la an: pentru 2005 – 738, 4 milioane lei, pentru 2006 – 1.013,9 milioane lei, pentru 2007 – 1.081,9 milioane lei. 

Investiţii fără precedent, de circa 6,1 miliarde RON
In cadrul şedinţei AGA a fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli Petrom pentru 2008. Suma totală a investiţiilor bugetate pentru 2008 este de peste 6,1 miliarde RON din care 55% revin activităţii de Explorare şi Producţie, 21% pentru Rafinare, 7% pentru Marketing, 12% Gas & Power iar circa 5% sunt alocate pentru Corporate şi Petrom Solutions.
Compania estimează pentru 2008 o cifră de afaceri de 11.973 milioane RON, aproximativ egală cu cifra de afaceri realizată in 2007 (12.284 milioane RON)  şi un profit net de 2.422 milioane RON, in creştere cu circa  36% faţă de profitul net realizat in anul precedent.

Discuţii Petrom – AVAS in vederea soluţionării amiabile a diferendului referitor la Petromservice
Ca urmare a solicitării AVAS, pe ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 22 aprilie 2008 a figurat un punct referitor la invalidarea Hotărarii Consiliului de Supraveghere al Petrom SA, din data de 18 septembrie 2007, cu privire la achiziţia activităţii petroliere din cadrul Petromservice.
Ulterior convocării AGA, in vederea soluţionării pe cale amiabilă a diferendului referitor la tranzacţia cu Petromservice, inclusiv a stingerii litigiului iniţiat de AVAS, intre AVAS, Petrom şi OMV au avut loc o serie de discuţii. Petrom a pus la dispoziţia AVAS documente şi informaţii suplimentare referitoare la tranzacţia cu Petromservice.
Ca urmare a discuţiilor şi a documentelor suplimentare furnizate de Petrom, conducerea AVAS a decis să nu mai susţină punctul de pe agenda AGA referitor la tranzacţia Petromservice, mandatul acordat reprezentanţilor săi in AGEA fiind in sensul de abţinere.  

Petrom SA
Petrom este cea mai mare companie romanească de petrol şi gaze, cu activităţi in sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 0,9 miliarde barili echivalent petrol, are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie carburanţi in Romania. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 257benzinării, localizate in Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia.  In anul 2007 cifra de afaceri a Petrom a fost de  3.683 milioane Euro, EBITDA (Venituri Inainte de Dobanzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 933 milioane Euro. OMV, grupul lider in industria de petrol şi gaze din Europa centrală deţine 51,011% din acţiunile Petrom. OMV activează in 13 ţări din Europa Centrală in domeniile de Rafinare şi Marketing şi in 21 ţări pe cinci continente in domeniul de Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice in 27 de ţări pe cinci continente. AVAS deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea S.A. deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,026% iar 6,214% aparţin acţionarilor minoritari.