Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

AGA Petrom a aprobat un nou sistem de administrare si plata de dividende

  • Petrom va fi administrat de un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere
  • Dividende mai mari cu circa 38%, comparativ cu 2005

Astăzi, 17 aprilie 2007, au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Petrom şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Petrom, cu participarea reprezentanţilor OMV, care deţine 51,011% din acţiunile societăţii, a reprezentanţilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, deţinător a 30,862% din acţiuni, a reprezentanţilor Fondului Proprietatea SA, care deţine 9,887% din capitalul social al companiei cat şi a unor acţionari persoane fizice şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice.

Un nou sistem de administrare
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor au fost propuse şi aprobate cu majoritate de voturi, o serie de modificări ale Actului Constitutiv al Societăţii.
Cea mai importantă modificare se referă la modalitatea de administrarea a companiei. Astfel, Petrom este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere, format din nouă membri.
Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleşi de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de patru ani.
Cinci dintre cei nouă membri ai Consiliului de Supraveghere reprezintă acţionarul majoritar al societăţii, iar patru sunt independenţi faţă de Acţionarul Majoritar.
Câtă vreme statul român sau orice autorităţi publice române deţin împreună acţiuni reprezentând mai mult de 15% din capitalul social al Petrom, doi dintre cei patru membri independenţi ai Consiliului de Supraveghere vor fi aleşi la propunerea AVAS. Câtă vreme statul român sau orice autorităţi publice române deţin împreună acţiuni reprezentând mai mult de 10%, dar mai puţin de 15% din capitalul social al Petrom, unul dintre cei patru membri independenţi va fi ales de AVAS.
Cel puţin unul dintre cei patru membri independenţi ai Consiliului de Supraveghere va îndeplini criteriile de Independenţă prevăzute de Legea Societăţilor Comerciale.
Directoratul este numit de catre Consiliul de Supraveghere, pe o perioadă de patru ani.
Membrii Directoratului nu pot fi în acelaşi timp membri ai Consiliului de Supraveghere.

Membrii Consiliului de Supraveghere
Consiliul de Supraveghere, numit pentru urmatorii doi ani, va avea următoarea componenţă: dl. Wolfgang Ruttenstorfer, dl. Gerhard Roiss, dl. Werner Auli, dl. David C. Davis şi dl. Helmut Langanger – reprezentanţi ai OMV AG, dl. Kevin Eugene Bortz - reprezentant al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, dl. Emanoil Neguţ şi dl. Victor- Paul Dobre – reprezentanţi ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi dl. Cristian Marian Olteanu – reprezentant al fondului Proprietatea SA.

Circa jumătate din profitul net repartizat ca dividende
Pentru cel de-al doilea an consecutiv după privatizare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat cu majoritate de voturi plata de dividende. Petrom va plăti un dividend, aferent exerciţiului financiar 2006, de 0,0179 lei/acţiune, în sumă brută totală de 1.013,9 milioane de lei. Astfel, deţinătorul unei acţiuni Petrom va încasa cu circa 38% mai mult decât anul trecut.
Plata dividendelor va începe cu data de 21 mai 2007 şi se va realiza către acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 4 mai 2007, care este data de înregistrare stabilită de adunarea generală.

Informaţii generale
Petrom SA

Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, Gaze Naturale, precum şi Comercializare. Petrom exploatează rezerve de petrol şi gaze estimate la 1 miliard barili echivalent petrol, are o capacitate maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi 593 de staţii de distribuţie carburanţi în România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 211benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. În anul 2006 cifra de afaceri a Petrom a fost de 3.709 milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 1.020 milioane Euro. In urma majorarii capitalului social, OMV, grupul lider în industria de petrol şi gaze din Europa centrală deţine 51,011% din acţiunile Petrom. OMV activează în 13 ţări din Europa Centrală în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 19 ţări pe cinci continente în domeniul de Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări pe cinci continente. Statul Român deţine 30,862% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea S.A. detine 9,887%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,026% iar 6,214% aparţin acţionarilor minoritari.