Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Dosar privind uciderea din culpă – Hotărârea definitivă a Curţii de Apel Ploiești (apel)

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 30 iunie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6,231,166,705.80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra


Eveniment important de raportat: Dosar privind uciderea din culpă – Hotărârea definitivă a Curţii de Apel Ploiești (apel)

Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat ieri seară în dosarul în care OMV Petrom SA („Societatea”) a fost trimisă în judecată. Acuzaţia privește incidentul ce a avut loc în comuna Cobia în 2016 și care a avut ca urmare decesul unui copil. Hotărârea este definitivă. Hotârarea primei instanțe a fost comunicată prin raportul curent din data de 13 decembrie 2022. 

Societatea a fost găsită vinovată de ucidere din culpă și a fost condamnată la plata unei amenzi penale în cuantum de 500.000 RON (200 zile amendă, echivalentul unei zile amendă fiind de 2.500 RON). În ceea ce privește latura civilă, Societatea este fost obligată să plătească daune morale familiei victimei în valoare totală de 40.000 Euro. Totodată, instanţa de apel a dispus inlăturarea pedepsei complementare aplicate de instanţa de fond privind suspendarea pe o perioada de un an a activităţii sondelor petroliere de exploatare de pe raza judeţului Dâmboviţa, care la data ramânerii definitive a hotărarii nu ar fi avut un perimetru complet închis și încuiat sau cărora le-ar fi lipsit grătarul beciului sondei.  De asemenea, instanța de apel a menținut în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Menționăm că, în prezent, nu există sonde în exploatare aparținând OMV Petrom care să nu fie îngrădite sau cărora să le lipsească grătarul beciului sondei.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele al Directoratului                                                   


Cristian Hubati
Membru al Directoratului, responsabil
pentru activitatea de Explorare și Producție