Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbări în Consiliul de Supraveghere

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 8 martie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat: Schimbări în Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunță că dl. Daniel Turnheim și-a înaintat renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect începând cu data de 17 martie 2023 (ultima zi de mandat fiind 16 martie 2023).

Urmare a renunțării la mandat, dl. Daniel Turnheim va înceta să mai dețină poziția menționată mai sus în Consiliul de Supraveghere începând cu data de 17 martie 2023, prin urmare această poziție devenind vacantă.

Dl. Daniel Turnheim a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom începând cu data de 1 ianuarie 2017.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului