Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Rezultatele OMV Petrom Grup pentru perioada ianuarie – decembrie si T4 2020

OMV Petrom va publica Trading Update in 2021.
OMV Petrom va publica raportul trimestrial in 2021.