Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Deveniți furnizor OMV Petrom

Cooperarea în cadrul IPA are ca efect un schimb eficient de informații între părțile interne interesate și Furnizorii externi ai Grupului OMV, OMV Petrom și Borealis.
IPA creează transparență și facilitează schimbul de informații structurate cu Furnizorii actuali și viitori.
Utilizatorii actuali (interni și externi) pot accesa IPA folosind Contul de utilizator și Parola din partea dreaptă a paginii.
Suplimentar, furnizorii au posibilitatea de a aplica pentru baza de date a companiilor mai sus menționate.

Furnizor nou:

Dacă doriti să vă înregistrați ca Furnizor nou, vă rugăm apăsați butonul de mai jos. Documentul cu Instrucțiunile de Utilizare din secțiunea de download din pagina de înregistrare, vă va ghida de-a lungul întregului proces.

Furnizor înregistrat:

Pentru a actualiza chestionarul dvs. de Furnizor, vă rugăm să vă înregistrați cu Contul de Utilizator și Parola dvs. în fereastra de înregistrare .

Potențialul Furnizor își exprimă acordul în mod expres cu privire la următoarele:

1. Datele sale, transmise spre înregistrare în baza de date IPA, pot să fie prelucrate în această bază de date, în scopuri statistice pentru evaluarea oportunităților de administrare a afacerilor / procesare a comenzilor de achiziție, auditări ale acestuia și pentru stabilirea de noi contacte. De asemenea, potențialul Furnizor, cunoscând dispozițiile legale în vigoare referitoare la protecția datelor acceptă prin prezenta faptul că datele cu caracter personal pot fi prelucrate, dezvăluite și comunicate către și între OMV / OMV Petrom / Borealis și entitățile juridice afiliate acestora, în scopul menționat mai sus. O listă completă a entităților juridice afiliate OMV se găsește pe site-ul OMV (www.omv.com) la rubrica "Contact" în partea de sus, în stânga.
2. În țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene poate exista un nivel mai redus de protecție a datelor personale.
3. Următoarele date personale ale potențialului Furnizor cum sunt: denumirea entității juridice, informațiile de contact, relațiile de afaceri cu Clientul sau cu una din entitățile juridice afiliate OMV, tipul și cantitatea totală de bunuri si servicii, pot să fie redirecționate și către entitățile juridice afiliate Borealis pentru scopurile menționate mai sus. O lista completă a entitaților juridice afiliate Borealis se regăsește pe website-ul Borealis (www.borealisgrup.com) la rubrica "Găsiți locațiile noastre". 
Potențialul Furnizor poate oricând solicita în scris ștergerea din baza de date IPA. Solicitarea va fi transmisă către OMV AG, Corporate Procurement, Trabrennstrasse 6 – 8, A-1020 Wien, Austria sau ipa.ssr-support@omv.com.
4. Nimic în legatură cu înregistrarea potențialului Furnizor în baza de date IPA nu va fi interpretat ca o precalificare a acestuia, antecontract, invitație la o licitație sau invitație la negociere și nici ca dând naștere unei obligații în sarcina OMV / OMV Petrom / Borealis sau a altei societăți afiliate acestora, inclusiv dar fară a se limita la obligația de a iniția negocieri, de a atribui contracte sau comenzi.
5. Potențialul Furnizor declară și garantează că datele și documentele transmise sunt corecte și complete la momentul transmiterii lor. Potențialul Furnizor va actualiza imediat datele și / sau documentele ori de câte ori vor interveni modificări ale acestora sau ale situației sale.
Click aici pentru acceptare termeni și condiții și întregistrare ca furnizor OMV (ipa.omv.com)

Download:
Condițiile Generale de Achiziție ale Grupului OMV Petrom

OMV Group, (www.omv.com)
Borealis, (www.borealisgroup.com)

Manuale:
IPA XLRT Manual Utilizatori Înregistrare în baza de date
IPA XLRT SSR User Manual supplier update existing company
OMV Category Breakdown