Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Semnătura Electronică în Grupul OMV Petrom

Începând cu anul 2017, OMV Petrom a început un amplu proces de digitizare a interacțiunii cu clienții, furnizorii și în general partenerii săi. Astfel, oferim posibilitatea transmiterii  documentelor exclusiv în format electronic ( și semnate electronic dacă este cazul, folosind fie semnătura electronică simplă, fie semnătura electronică calificată, în funcție de condițiile prevederilor normative aplicabile fiecărui tip de document).

 • Semnarea contractelor cu semnătura electronică simplă

Referitor la semnarea contractelor, anexelor și / sau actelor adiționale la contracte, folosim semnătura electronică simplă, prin intermediul platformei DocuSign. Mai multe informații, imediat mai jos.
 

 • Semnarea documentelor care decurg din executarea contractului

Începând cu 15 mai 2020, acceptăm aceste tipuri de documente doar în format electronic, cu semnătura electronică calificată. Ne referim aici la documentele care decurg din executarea contractului și care sunt reglementate ca fiind documente financiar-contabile și justificative, cum ar fi, dar fără a ne limita la documentele justificative relevante care atestă prestarea serviciilor (situații de lucrări / servicii)
 

 • Transmiterea documentelor semnate cu semnătura electronică se va face prin E-mail

Întrucât documentele semnate electronic sunt originale doar în mediul electronic, este necesar ca toate aceste documente electronice să fie distribuite exclusiv în format electronic.  Pentru transmitere, nu este nevoie de nicio altă formalitate, vă rugăm să vă adresați prin E-mail persoanelor de contact. 
 

 • Semnătura olografă

În măsura în care pe parcursul relației contractuale va fi necesar din rațiuni practice (fie pentru noi, fie pentru dumneavoastră) ca anumite documente să fie semnate olograf și predate în original celeilalte părți, suntem pregătiți să abordam punctual și să rezolvăm împreună cu dumneavoastră și astfel de cazuri.
 

 • Transmiterea facturii în format electronic

În ceea ce privește facturile, în ultimii ani am încurajat aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, mai exact art. 319 – Facturarea, precum și normele metodologice de aplicare a acestui articol, în care este definit conceptul de „factură electronică” și unde se reglementează modul său de utilizare. 

Astfel, atât:

•    facturile emise, transmise si primite in format electronic (de exemplu format de tipul pdf), cât și 
•    facturile create pe suport hârtie, care sunt scanate, transmise și primite în format electronic, 

se califică drept facturi electronice și se consideră exemplar original, atâta timp cât acestea conțin toate elementele obligatorii pe care o factură trebuie să le includă în mod obișnuit, potrivit art. 319, alin. (20) din Codul fiscal și sunt respectate prevederile art. 319 din Codul fiscal şi normele metodologice aferente.

În cazul în care încă nu ne transmiteți factura în format electronic, vă rugăm să semnați și să transmiteți Convenția de mai jos (în funcție de societatea din Grupul OMV Petrom  cu care derulați relații comerciale) la adresa de E-mail efactura@petrom.com 

În cazul în care aveți orice fel de întrebări legate de modul de interacțiune in format digital, vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail gopaperless@petrom.com.

Conventie Bilingva_OMV_Petrom SA (DOCX, 107,8 KB)
Conventie Bilingva_OPM (DOCX, 107,5 KB)
Conventie Bilingva_OPGS (DOCX, 111,8 KB)
Conventie Bilingva_Petrom Aviation (DOCX, 107,1 KB)
Conventie Bilingva_Petromed (DOCX, 107,3 KB)

Soluţia noastră de semnături electronice facilitează semnarea contractelor în mod digital, simplu şi rapid. Cadrul juridic pentru semnăturile electronice a fost stabilit în Uniunea Europeană începând cu 1 iulie 2016.

Avantajele dumneavoastră:

 • Ușor de utilizat: fără cont de utilizator, parolă sau software suplimentar
 • Flexibil: acces prin intermediul oricărui dispozitiv conectat la internet
 • Rapid: reduce semnificativ timpul de semnare a contractului
 • Eficient: fără costuri de curierat și fără costuri de arhivare
 • Sigur: conform legislaţiei comerciale locale și Regulamentului (EU) nr. 910/2014
 • Prietenos cu mediul: elimină printarea documentelor

Pentru mai multe informații, puteți consulta documentul de mai jos. 

Semnătură electronică - DocuSign (PDF, 294,9 KB)