Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Public announcements (Romanian only)

19-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrari de abandonare aferente sondei 100 Carei”, „Lucrari de abandonare aferente sondei 101 Carei” si „Lucrari de abandonare aferente sondei 998 Carei”  propuse a fi amplasate în extravilanul localitatii Carei, judetul Satu Mare.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B şi la sediul Titularului de Proiect OMV Petrom S.A., str. Coralilor Nr. 22, Bucuresti, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 704 MP Zemes”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1036 MP Zemes”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1073 MP Zemes”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1084 Cilioaia Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 4229 MP Zemes”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 34 MPC Geamana”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

19-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 663 MMPG Cilioaia Est”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.12.2018.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 745 bis Stoenesti’’, propus a fi amplasat in com. Floresti Stoenesti, judetul Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de incadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si de a nu se solicita evaluarea adecvata de catre APM Giurgiu.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00 -14.00 si vineri de la 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de mail: office@apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1321 Stoenesti’’, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Ulmi, judetul Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de incadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si de a nu se solicita evaluarea adecvata de catre APM Giurgiu.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00 -14.00 si vineri de la 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de mail: office@apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1589 Cartojani’’, propus a fi amplasat in com. Roata de Jos, judetul Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de incadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si de a nu se solicita evaluarea adecvata de catre APM Giurgiu.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00 -14.00 si vineri de la 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de mail: office@apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 2392 Videle Est’’, propus a fi amplasat in com. Letca Noua, judetul Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos. Bucuresti, nr.111, sc. A+B, în zilele de luni-joi, între orele 9.00 -14.00 si vineri de la 9.00 -12.00 si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1152 Glavacioc’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1152 Glavacioc, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1166 Glavacioc’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1166 Glavacioc, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1403 Cartojani’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1403 Cartojani, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Gratia, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1786 Preajba Nord’’ si ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2316 Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectele ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1786 Preajba Nord’’ si ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2316 Preajba Nord’’, propus a fi amplasate in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1926 Videle Vest’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1926 Videle Vest, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Blejesti, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3016 Videle Vest’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3016 Videle Vest, propus a fi amplasat in orasul Videle, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3592 Videle Vest’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3592 Videle Vest, propus a fi amplasat in orasul Videle, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 395 Videle Vest’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 395 Videle Vest, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Videle, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

18-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 805 Baciu’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si Nu se supune evaluarii adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 805 Baciu, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Blejesti, judetul Teleorman.
 Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

17-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 251 SCARISOARA NOUA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Piscolt,  jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

17-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 804 SCARISOARA NOUA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Piscolt,  jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

17-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 805 SCARISOARA NOUA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Piscolt,  jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

17-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 808 SCARISOARA NOUA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Piscolt,  jud.Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8 – 16:30 şi vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

14-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Unitate tratare termică – RTO – Parc 49”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 

14-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 20 Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

14-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 521 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

14-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 610 Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

14-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 321 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Neamț în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum și la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

14-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 467 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Neamț în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum și la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

14-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 516 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Neamț în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum și la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

12-12-2018 Anunt Public

O.M.V PETROM S.A anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 699 Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu se va supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 17.12.2018.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Brăila, precum și la adresa de e-mail office.braila@apmbr.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 22.12.2018.

11-12-2018 Anunt Public

APM Bihor și OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana – Banat anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 499 Abrămuț”, amplasat în extravilanul localității Abrămuț, județul Bihor, care va avea loc la sediul Primariei Abrămuț, nr. 57, cod poșal 417015, com. Abrămuț, jud. Bihor, în data de 08.01.2019, ora 15:00.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia, nr. 25/A, zilnic între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bihor, până la data dezbaterii publice ce va avea loc în data de 08.01.2019.

10-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1238 Siliştea”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Cosmeşti, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1238 Siliştea”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Cosmeşti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi  vineri 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

10-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1589 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu..
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 745 bis Stoenești” propus a fi amplasat în com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu..
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

10-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1321 Stoenesti” propus a fi amplasat în com. Ulmi, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

07-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 122 Ţepu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 122 Ţepu”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Munteni, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu –drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 11.12.2018.

07-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. prin Zona de Producție III Muntenia Vest anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 3341 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș.

07-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. prin Zona de Producție III Muntenia Vest anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă amestec sonda 3343 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 704 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 663 MMPG Cilioaia Est”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 575 MPC Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 531 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4229 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1073 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 34 Geamana”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 32 Geamana”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 200 Geamana”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1084 Cilioaia Vest”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1036 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 72 MPC Geamana”,  propus a se realiza în extravilanul localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-12-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Suplac,
propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.12.2018.

05-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 54 Mihoc”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Solonț, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

05-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. Bucuresti, cu sediul in București, Sector 1, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului:” Lucrări de abandonare aferente sondei 1017 Carei”, amplasat in oraș Carei, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batrân nr. 8/B,  în zilele de luni - joi, între orele 08– 16.30,  vineri între orele 08– 14 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3592 Videle Vest”, propus a fi realizat in extravilanul orasului Videle, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 395 Videle Vest”, propus a fi realizat in extravilanul orasului Videle, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 805 Baciu”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1152 Glavacioc”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1166 Glavacioc”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1403 Cartojani”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1786 Preajba Nord”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1926 Videle Vest”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2316 Preajba Nord”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

05-12-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 3016 Videle Vest”, propus a fi realizat in extravilanul orasului Videle, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l.

03-12-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, titular al proiectului „ Optimizare facilităţi de producţie de suprafaţă Plopeasa” anunță publicul interesat asupra  luării deciziei în etapa de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat , propus a fi amplasat în extravilanul satului Plopeasa, com. Scorțoasa, județul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr 11, în zilele de luni- vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.12.2018

29-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1238 Silistea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, judeţul Teleorman.  
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

29-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2297 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2297 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2732 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2732 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2338 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2338 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Izvoru, sat Izvoru jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2729 Strâmbeni”anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2729 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Izvoru, sat Izvoru jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2344 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2344 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2345 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2345 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2726 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2726 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

27-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ,titular al proiectului ,,Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1582 Preajba Sud’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  si nu se supune evaluarii adecvate pentru proiectul ,, Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1582 Preajba Sud’’, propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunarii nr 1, judetul Teleorman ,in zilele în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00,precum si la următoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

27-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ,titular al proiectului ,,Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 3923 Videle Vest’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  si nu se supune evaluarii adecvate pentru proiectul ,, Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 3923 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orasul Videle, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunarii nr 1, judetul Teleorman ,in zilele în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00,precum si la următoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

26-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de amenajare platformă, drum acces și foraj sonda H8 Independența”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Braniștea, T3/3, P C/C, DR, A, județul Galați.
Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M Galați, Strada Regiment 11 Siret, Nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anmp.ro – reglementări – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect acord de mediu. 
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, până la data de 05.12.2018 ( în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

26-11-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă gaze sonda 22 Săcueni Nord”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Cherechiu, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

26-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Moinești”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Bacău, din str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.11.2018.

26-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 142 Moinești”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Bacău, din str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.11.2018.

26-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 129 Moinești”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Bacău, din str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.11.2018.

26-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 913 Independența”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 913 Independența”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Slobozia Conachi, T97, P1600/1, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, din mun. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 30.11.2018.

23-11-2018 Anunt Public

“SC OMV PETTROM SA” anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de decontaminare si reconstructie ecologica a amplsamentului depozitului de produse petroliere Lugoj” propus a fi amplasat in Lugoj, str. Buziasului nr. 16A, jud. Timis. Proiectul acordului de mediu si informatii relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18/18A, in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 , vineri 800 – 1400  , precum si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri -de mediu.
Observatiile /contestatiile publicului se primesc la sediu autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18/18A, pana la data de 05.12.2018

23-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 1017 Carei, propus a fi amplasat în extravilanul orasului Carei, judetul Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare din Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 8/B, jud. Satu Mare, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:30 şi vineri, între ore 08:30 – 14:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

23-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Reabilitare conductă (Relining termoflex) transport ţiţei Ø 10 ¾” Brădeşti – Gherceşti – în regim de urgenţă”, propus a fi amplasat în comuna Brădeşti, Coţofenii din Faţă, Almăj, Işalniţa, Şimnicu de Sus, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 in zilele de L - J, între orele
8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie II Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

23-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2003 şi 2005 Predesti”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 in zilele de L - J, între orele
8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie II Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

21-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra  luarii decizei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “MODERNIZARE DEPOZIT OPRISENESTI”, amplasat in oras Ianca, sat Oprisenesti, nr.106, jud. Braila,
 proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul decizei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr.16, BL. B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www. apmbr.anpmro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
 Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incdrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt (21.11.2018), pana la data de 27.11.2018

21-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului   Lucrari de abandonare aferente sondei 60 Golumbu. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în Com Farcas, Sat Golumbu judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile. de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 3264 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3264 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 664 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 664 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 885 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 885 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 1290 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1290 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 3054 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3054 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 3055 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3055 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

21-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 3056 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3056 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.11.2018.

20-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție ecologică a amplasamentului Depozit produse petroliere Brăila Port”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, strada Ghecetului, nr. 1: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.11.2016 

19-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 976 MP Independența", cu amplasamentul în extravilanul comunei Slobozia Conachi, jud. Galați.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați.

19-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de remediere şi reabilitare aferente sondei 963 MMPG Independența", cu amplasamentul în extravilanul comunei Slobozia Conachi, jud. Galați.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați.

19-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 4125 MMPG Umbrărești", cu amplasamentul în extravilanul comunei Umbrărești, jud. Galați.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Galați.

19-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 302 Țepu", cu amplasamentul în extravilanul comunei Munteni, jud. Galați.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați.

19-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1208 Independența", cu amplasamentul în extravilanul comunei Schela, jud. Galați.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul  SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Galați.

19-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1582 Preajba Sud’’, propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman  din Alexandria,str Dunarii nr 1, judetul Teleorman in zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman  

19-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 3923 Videle Vest’’, propus a fi amplasat în orasul Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman  din Alexandria,str Dunarii nr 1, judetul Teleorman in zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman  

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 3055 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 3056 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 3264 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 3054 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 885 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 1290 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 664 Suplac, 
 propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

16-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 425 Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 425 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Tepu, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu –drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 20.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 3053 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3053 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 171 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 171 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 274 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 274 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 275 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 275 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 2614 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2614 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 2617 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2617 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3027 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3027 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

15-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 3051 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 3051 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.11.2018.

14-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 321 Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

14-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 516 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

14-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 467 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

14-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 72 MPC Geamana”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ‚‚Lucrări de abandonare aferente sondei 49 Hârleşti’’ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate
proiectul ‚‚Lucrări de abandonare aferente sondei 49 Hârleşti’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandraia, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http:/apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data pubicării prezentului anunţ.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului ‚‚Lucrări de abandonare aferente sondei 659 Poiana’’ propus a se implementa în com. Găiseni, sat Cărpenişu, Tarla – 69, CF 31126, nr. cad. 110,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de  a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 900-1400 şi vineri de la 900-1200, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data pubicării prezentului anunţ.

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 663 MMPG Cilioaia Est”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 575 MPC Zemes”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 704 MP Zemes”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1036 MPC Zemes”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 531 Zemeș”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

09-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA – Zona de producție VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4229 Cilioaia Vest”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 275 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 274 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 171 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 2614 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 2617 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3027 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3051 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

09-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Lucrări de abandonare aferente sondei 3053 Suplac,  propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

08-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 129 Moinesti”,  propus a se realiza în extravilanul municipiului Moinesti, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

08-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 142 Moinesti”,  propus a se realiza în extravilanul municipiului Moinesti, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

08-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Moinesti”,  propus a se realiza în extravilanul municipiului Moinesti, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

08-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 245 Asău”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

08-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 232 Geamana”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, penrtu proiectul”Conductă și echipare de suprafață sonda de gaze 546 Oprișenești”, amplasat în județul Brăila, extravilanul  comunei  Traian și oraș Ianca(T165 P1372,T166 P1402,T167 P1405,T168 P1430,P 1419), proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii  de evaluara a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează  pot fi consultate APM Brăila, B-dul Independenței, nr 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adrersă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acorduri nde mediu/drafturi acte reglementări.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentuluim anunț.

05-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ZONA DE PRODUCTIE IX MOLDOVA SUD, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “MODERNIZARE DEPOZIT OPRISENESTI”, amplasat in oras Ianca, sat Oprisenesti, nr.106, jud. Braila.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Braila, b-dul Independentei, bl B5, la sediul tituarului OMV PETROM S.A. ZONA DE PRODUCTIE IX MOLDOVA SUD, din judetul Buzau, mun. Buzau, str. Transilvaniei nr. 1, in zilele lucratoare, intre orele 9-13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – A.P.M Braila.

05-11-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A.–Zona de Producţie 6–Muntenia Central,cu sediul in Târgovişte,str.Aleea Sinaia,nr.6,titular al proiectului: „ Desfiinţare construţii şi instalaţii Parc 28 Leordeni ”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul:       „Desfiinţare construţii şi instalaţii Parc 28 Leordeni ” propus a fi amplasat în comuna Leordeni , sat Budişteni,judeţul Argeş .
1.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Argeş,din Piteşti,str.Egalitaţii,nr.50 A,jud.Argeş,in zilele de luni – vineri ,intre orele 10-14 precum şi la adresa de internet:http/apmag.anpm.ro.
 Publicul interesat poate iniţia comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunţ,pana la data de 10.11.2018.

05-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 49 Hârleşti” propus a se realiza în extravilanul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman.  Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

02-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 101 SR Câmpina” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Lucrări de abandonare aferente sondei 101 SR Câmpina”, propus a fi amplasat in municipiul Câmpina, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 06.11.2018. 

02-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 499 Abramut”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Abramut, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

02-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Conducta gaze sonda 301 Abramut”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Abramut si Marghita, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

01-11-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Unitate tratare termica – RTO – Parc 49”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

01-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului „Conducte + L.E.A. 0,5 kV sondelor 3427 – 3428 Slătioarele„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact și fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conducte + L.E.A. 0,5 kV sondelor 3427 – 3428 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.11.2018.

01-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Divizia de Exploatare și Producție – Zona de Producție III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3341 Slătioarele„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact și fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3341 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Cătunași, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.11.2018.

01-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 3347 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact și fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 3347 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.11.2018.

01-11-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Zona de Producție III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare de suprafaţă sonda 326 bis Ciureşti Sud„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluare de impact și fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare de suprafaţă sonda 326 bis Ciureşti Sud„, propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Mozăceni Vale, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10 - 14, precum și la adresa  de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 06.11.2018.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Argeș, precum și la următoarea adresă de e-mail: office@apmag.anpm.ro până la data de 11.11.2018 (în termen de 10 zile de la data afișării anunțului).

31-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului: “Echipare conductă de total sondele H4, 1497 Independenţa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: “Echipare conductă de total sondele H4, 1497 Independenţa” propus a fi amplasat în intravilan şi extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi din strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapă de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 06.11.2018.

29-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA – Zona de producţie X Petromar Constanţa cu sediul în Constanţa, Incinta Port – Dana 34 (cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Coralilor Nr. 22)  solicită de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul  «Baza de operatiuni»  amplasat în Judeţul Constanţa, Incinta Port Constanta – Dana 34.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241 546696.

26-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA – Zona de producţie X Petromar Constanţa cu sediul în Constanţa, Incinta Port – Dana 34 (cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Coralilor Nr. 22)  solicită de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul  Secţia Terminal Midia  amplasat în Judeţul Constanţa, Comuna Corbu, Str. Petromarului Nr. 2
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241 546696.

26-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Diniaș”, propus a fi amplasat în jud. Timiș, comuna  Peciu Nou, extravilan, CF nr. 404743, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 30.10.2018.

25-10-2018 Anunt Public

S.C.OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : ”Desfiinţare construcţii şi instalaţii Parc 28 Leordeni”,propus a fi amplasat în comuna Leordeni , sat Budişteni,judeţul Argeş .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti,strada Egalitaţii,nr.50A,judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.,în zilele de L-V,orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Argeş.

25-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 101 SR Câmpina”, amplasată in municipiul Câmpina, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

23-10-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 499 Abramut”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Abramut, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

23-10-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conducta gaze sonda 301 Abramut”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Abramut si Marghita, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

23-10-2018 Anunt Public

O.M.V. PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conducta de amestec sonda 628 bis Oprişeneşti”, propus a fi amplasat in judeţul Brăila, UAT Ianca. 
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, in zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – Reglementari/Acord mediu/Drafturi acte reglementare.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, bl. B5, până la data de 31.10.2018 (în termen de 8 zile de la data publicării anunţului). 

23-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Conducte + L.E.A. 0,5 kV sondele 3427 – 3428 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Băbana, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

23-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Conductă amestec sonda 3347 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV „, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

23-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare de suprafaţă sonda 326 bis Ciureşti Sud„, propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

23-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare 3341 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

22-10-2018 Anunt Public

„S.C. OMV PETROM S.A. anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Lucrari de curatare, remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului Parc 1 Valcani”,  propus a fi amplasat in jud. Timis, extravilanul localitatii Valcani, Nr. CF 400716 si 400715.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A, in zilele de luni - joi
intre orele 800 - 1630, vineri intre orele 800 - 1400, precum si la următoarea adresa de internet
http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 26.10.2018”.
 

22-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 1502 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1503 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 833 Sopârleşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei 1502 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1503 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 833 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

22-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 122 Ţepu”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Munteni, judeţul Galati.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM  Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

22-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 313 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Buciumeni, judeţul Galati.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM  Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

22-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 410 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Buciumeni, judeţul Galati.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM  Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

22-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA,  anunţă  publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 425 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ţepu, judeţul Galati.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM  Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

22-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului: ” Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție  ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Buzău ”anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru  proiectul sus mentionat,  propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Hipodromului, nr. 1B, judetul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbuzau.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 26.10.2018
În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

22-10-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „ Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  penrtu proiectul”Conductă și echipare de suprafață sonda de gaze 546 Oprișenești”, amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, com. Traian.
Informațiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila, B-dul Independenței, nr 16, Bl. B5, la sediul OMV Petrom din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila.

19-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului - nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei I 69 MP Oprişeneşti”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, UAT Ianca, T143, P 879.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.10.2018.

19-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 443 MMPG Oprișenești”, propus a fi amplasat in jud. Brăila, extravilan com. Ianca:  proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, B-dul independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.10.2018.

19-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Lucrări de abandonare aferente sondei 345 MMPG Oprișenești”, propus a fi amplasat in jud. Brăila, UAT Ianca, T 146, P 993: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, BL B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.10.2018.

17-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Divizia de Explorare & Producție – Zona de Producție III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3347 Slătioarele„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3347 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 22.10.2018.

17-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Divizia de Explorare & Producție – Zona de Producție III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3343 Slătioarele„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3343 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 22.10.2018.

16-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Lucrari de abandonare aferente sondei 408 Mihai Bravu Vest”. Amplasamentul propus a fi realizat în extravilanul localitatii Rosiori, judetul Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

16-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Lucrari de abandonare aferente sondei 21 Mihai Bravu Vest”. Amplasamentul propus a fi realizat în extravilanul localitatii Rosiori, judetul Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

15-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra decizei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de eavaluare adecvata, pentru proiectul “Conducta de amestec Sondei 356 Pordeanu-49Pordeanu”, propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, CF 401269, 402861, CEP929, nr cad A955/55, A955/57, CEP 929, jud Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitateaTimisoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilelelde luni-joi intre orele 8.00-16.30, vinery intre orele 8.00-14.00, precum si la urmataorea adresa de internet fttp://apmtm.anpm.ro –Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interest poate inainta caomentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.10.2018.

15-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1504 Sopârleşti”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1504 Sopârleşti”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

15-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 1081 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1082 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1083 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1500 Sopârleşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 1081 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1082 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1083 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1500 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

15-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1502 Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei   1503 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 833 Sopârleşti”, propuse a se realiza în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

15-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 10 Jimbolia”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Jimbolia, CF nr. 401443 Jimbolia, nr. top. 401443, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de    luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.10.2018.

12-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul” Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție  ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Buzău ” cu amplasamentul  în municipiul Buzău, str. Hipodromului, nr. 1B, judetul Buzău.
 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, şi la sediul  SC OMV PETROM SA din București, sector 1, str Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 8,30-13,30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democraţiei, nr. 11.

12-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 4058 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, intravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

12-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului: “SERVICII DE INGINERIE, ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ SONDELE DE INJECTIE POLIMER H12, 1497 INDEPENDENŢA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: “ SERVICII DE INGINERIE, ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ SONDELE DE INJECTIE POLIMER H12, 1497 INDEPENDENŢA”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi din Str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, între orele 8:30 – 16:00 şi vineri între orele 8:30 – 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu - drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapa de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizie de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Tazlau”,  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.10.2018.

10-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondelor 2 MMPG, 3 MP, 11 MP, 662 MP, 670 RAP, 671 RAP Monteoru” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată pentru proiectele menționate, amplasate în extravilanul com. Merei, Jud. Buzău.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democrației, nr. 11, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.10.2018.

10-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 359 MMPG Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, orașul Ianca, satul Oprișenești, T189, P1765, 1766: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00,  precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secțiunea Reglementări/Acorduri de mediu/Drafturi acte reglementare. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.10.2018.

09-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3347 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

09-10-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3343 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

09-10-2018 Anunt Public

"OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul III 2018, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.”

09-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Tazlau”,  propus a se realiza în intravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1081 Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1082 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1083 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1500 Sopârleşti”, propuse a se realiza în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1504 Sopârleşti”, propus a se realiza în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 2001 Negreni” si „Lucrări de abandonare aferente sondei 2018 Negreni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectulele - „ Lucrări de abandonare aferente sondei 2001 Negreni” si „Lucrări de abandonare aferente sondei 2018 Negreni”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei  1079 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1080 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1087 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1088 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1090 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1091 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1092 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1820 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei  Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1825 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1826 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1846 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei I 21 Sopârleşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei  1079 Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1080 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1087 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1088 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1090 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1091 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1092 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1820 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei  Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1825 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1826 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1846 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei I 21 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 1073 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 818 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 639 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 832 Sopârleşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei 1073 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 818 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 639 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 832 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “ Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj sonda H8 Independenţa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Braniştea, T3/3, P C/C, DR, A judeţul Galaţi.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni până joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30 – 13.30.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări –> acordul de mediu – documentaţii procedura EIA şi EA – rapoarte EIA şi studii EA.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Comunei Braniştea, judeţul Galaţi în data de 30.10.2018 începând cu orele 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de 30.10.2018.

08-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Sopârleşti”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Sopârleşti, propus a fi realizat în extravilanul comunei Cosmesti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

05-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 6 Diniaș”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Peciu Nou, CF nr. 404743, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, și la titular: Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

04-10-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 4058 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                   

04-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 659 POIANA”,  propus a fi amplasat în com. Găiseni, sat. Cărpenişu, Tarla – 69, CF 31126 , nr. cad. 110.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu  în zilele de luni-joi ȋntre orele 9,00 – 14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro, precum şi la SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, str. Coralilor, nr. 22.

03-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de curătare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit de produse petroliere Slobozia” anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de curătare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Slobozia”, propus a fi amplasat în localitatea Slobozia, Sos. Brailei, nr. 7, jud. Ialomiţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Ialomita, localitatea Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16:30 si vineri între orele 08-14 precum şi la urmãtoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.
Publicul interest poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei L 2 Tătărăşti”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei L 2 Tătărăști, propus a fi realizat în extravilanul comunei Tătărăștii de Sus, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 1066 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1067 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1077 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1085 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1086 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1101 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1501 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1522 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1836 Sopârleşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei 1066 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1067 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1077 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1085 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1086 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1101 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1501 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1522 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1836 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 817 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 848 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1018 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1068 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1058 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei  1013 Sopârleşti”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei 817 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei  848 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1018 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1068 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1058 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei  1013 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2015 Negreni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul - „Lucrări de abandonare aferente sondei 2015 Negreni”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „ Lucrări de abandonare aferente sondei 2001 Negreni” si „Lucrări de abandonare aferente sondei 2018 Negreni”, propuse a se realiza în extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „ Lucrări de abandonare aferente sondei  1079 Sopârleşti”,   „Lucrări de abandonare aferente sondei 1080 Soparlesti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1087 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1088 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1090 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1091  Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1092 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1820 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1825 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1826 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1846 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei I 21 Sopârleşti” propuse a se realiza în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

01-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1073 Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei   818 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 639 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 832 Sopârleşti”, propuse a se realiza în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

01-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul  interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conducta de amestec Sondei 356 Pordeanu-49 Pordeanu ” propus a fi amplasat in comuna Beba - Veche , CF 401269, 402861, CEP929, nr cad.A955/55, A955.57, CEP 929, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr 18-18A si la adresa: Bucuresti str. Coralilor, nr 22, sector 1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16., vinery intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

28-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 1259 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

28-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea si exploatarea sondelor 4199 si 4283 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

28-09-2018 Anunt Public

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR SI OMV PETROM SA – ZONA DE PRODUCTIE 1 CRISANA BANAT anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare conform prevederilor HG nr. 1076/2004 pentru PUZ: „Forajul, echiparea si exploatarea sondei 4058 Suplac”, propus in comuna Suplacu de Barcau, intravilan, titular – OMV Petrom SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Comitetul Special Constituit intrunit in data de 27.09.2018 a decis incadrarea planului in categoria celor pentru care nu este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun in scris la sediul APM Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259444590, pana la data de 08.09.2018 (ziua limita de primire a observatiilor = 10 zile calendaristice de la data  anuntului).

28-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII STAȚIE DE COLECTARE, SEPARARE ȘI DISTRIBUȚIE A ȚIȚEIULUI (DEPOZIT VÂRTEJU)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Fără evaluarea impactului asupra mediului - pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în comuna Talpaș, sat Talpaș, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile. de la data publicării prezentului anunţ.

28-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al “ DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII STATIE USCARE GAZE VARTEJU” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Fără evaluarea impactului asupra mediului - pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în comuna Talpaș, sat Talpaș, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile. de la data publicării prezentului anunţ.

27-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCȚIE X –PETROMAR CONSTANȚA, anunţă publicul interesat asupra  deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul privind „Executarea lucrărilor de abandonare a intervalului 1835-2566m în sonda L2 Lebăda Est şi  săparea sondei L2A Lebăda  Est pe intervalul 1835-3485m din sonda L2 Lebăda Est din perimetrul de explorare - exploatare – dezvoltare XVIII Istria” în cadrul Platformei Continentale a Mării Negre” din perimetrul de explorare - exploatare – dezvoltare XVIII Istria al Platformei continentale a Mării Negre” judeţul Constanţa„
Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Constanța ,str.Unirii nr.23, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-16.00. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro.
Observaţiile /contestatiile publicului se primesc  la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 5 zile  calendaristice de la data publicării anunțului .

27-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „ Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Obidița„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact și fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Obidița„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcelele, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.10.2018.

27-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „ Manifold M1322 cu 4 intrări (conductă sonda 1322 – 1348 – 1121 – 2459) şi 2 ieşiri (etalonare şi total)„. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact și fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „„Manifold M1322 cu 4 intrări (conductă sonda 1322 – 1348 – 1121 – 2459) şi 2 ieşiri (etalonare şi total)„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.10.2018.

27-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Divizia de Explorare & Producție – Zona de Producție III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sondele 3427 - 3428 Slătioarele„
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sondele 3427 - 3428 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Băbana, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.10.2018.

26-09-2018 Anunt Public

O.M.V. PETROM S.A. anunța publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafața, foraj, echipare de suprafața si conducta de amestec sonda 697 Oprișenești”, propus a fi amplasat in județul Brăila, UAT Ianca.
Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independența, nr. 16, bl. B5,, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – Reglementari/Acord mediu/Drafturi acte reglementare.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, bl. B5, pana la data de 04.10.2018 (in termen de 8 zile de la data publicării anunțului).

25-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 MP Geamăna”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 01.10.2018. 

25-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 926 Tazlau”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 01.10.2018.

25-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 257  Tazlau”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 01.10.2018.

25-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 112 MP Geamăna”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 01.10.2018.

25-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 106 MP Geamăna”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de 01.10.2018.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondelor 320, 351, 382, 409, 414, 450, 461, 818 MP Bărbuncesti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru  proiectele menţionate, amplasate în extravilan com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 01.10.2018”.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 926 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 926 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucsani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1315   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1315   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Marsa, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1394   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1394   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1519   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1519   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1555 Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1555 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, NC 32441, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1608   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1608   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1623   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1623   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, NC 32541,  jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1715 Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1715 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, NC 32382,  jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 4052  Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „ Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 4052  Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucsani, extravilan,  jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 4328 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „ Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 4328 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Marsa, extravilan,  jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei i 7  Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „ Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei i 7  Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, NC 32420,  jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 307 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 307 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 322   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 322   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 813 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 813 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucsani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 816 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 816 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucsani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 917   Cartojani” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 917   Cartojani” propus a fi amplasat în com. Marsa, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrari de abandonare aferente sondei 113 RAP Stancesti” propus a fi amplasat în extravilan comuna Vadu Pașii, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul titularului din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1059 Sopârleşti”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1059 Sopârleşti, propus a fi realizat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei L 5 Tătărăşti”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei L 5 Tătărăști, propus a fi realizat în extravilanul comunei Tătărăștii de Sus, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 2006 Negreni”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 2009 Negreni” anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei 2006 Negreni”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2009 Negreni”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 1789 Glogoveanu”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1754 Glogoveanu”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1790 Glogoveanu”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1796 Glogoveanu” anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de ȋncadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectele - „Lucrări de abandonare aferente sondei 1789 Glogoveanu”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1754 Glogoveanu”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1790 Glogoveanu”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1796 Glogoveanu”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Sîrbeni, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectelor Lucrări de abandonare aferente sondei I 17 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1062 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1012 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1098 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1084 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1076  Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1075 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1065 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1064 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1821 Sopârleşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supun evaluării impactului asupra mediului
Nu se supun evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectele - Lucrări de abandonare aferente sondei I 17 Sopârleşti”,  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1062 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1012 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1098 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1084 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1076  Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1075 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1065 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1064 Sopârleşti”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1821 Sopârleşti”, propuse a fi realizate în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1848 Sopârleşti”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1848 Sopârleşti, propus a fi realizat în extravilanul comunei Cosmesti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1066 Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1067 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1077 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1085 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1086 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1101 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1501 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1522 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1836 Sopârleşti” propuse a se realiza în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 817 Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei  848 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1018 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1068 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1058 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1847 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei  1013 Sopârleşti”, propuse a se realiza în extravilanul comunei Siliştea, respectiv Cosmeşti, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei L 2 Tătărăşti”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

24-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 2015 Negreni” propus a se realiza în extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

21-09-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 527 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

21-09-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 29 MP Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

21-09-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 347 Şolont”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgireşti, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

21-09-2018 ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul “Modificări în cadrul punctului de lucru Parc 6 Bordei Verde” - proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.09.2018.
 

21-09-2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată,
pentru: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 2362 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în
localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE
I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A,
în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 
 

21-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1157 Valea Arinilor”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgireşti, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

21-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 242 Asău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

21-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 410 Geamăna”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

21-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău, str. Oituz nr. 23,cod 600266, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.09.2018.

20-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrari de abandonare aferente sondei 1062 Soparlesti”, propus a se realiza in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman. 
Informatiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman , in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

20-09-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului “Deviere conductă gaze parc 238 Boldești – Compresoare 54 Boldești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Deviere conductă gaze parc 238 Boldești – Compresoare 54 Boldești” propus a fi amplasat în comuna Lipănești, sat Șipotu, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prohova din str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, respectiv vineri, între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 24.09.2018.

20-09-2018 Anunt Public

„S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de curatare, remediere si reconstructie ecologica a amplasamentului Parc 1 Valcani”,  propus a fi amplasat in jud. Timis, extravilanul localitatii Valcani, Nr. CF 400716 si 400715.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu,  nr. 18-18A, jud. Timis si la S.C. OMV PETROM S.A., Str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timisoara, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele  800 – 1630  si vineri intre orele 800 – 1400.
Observatile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis".

19-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Manifold M 1322 cu 4 intrări (conducte sonda 1322-1348-1121-2459) şi 2 ieşiri (etalonare şi total)„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echiparea sondelor 3427-3428 Slatioarele„, propus a fi amplasat în comuna Băbana, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Punere în siguranţă conducte la traversarea pârâului Obidiţa„, propus a fi amplasat în comuna Merişani, sat Vâlcelele, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 10 Jimbolia”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Jimbolia, CF nr. 401443 Jimbolia, nr. top. 401443, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, și la titular: Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

18-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 2006 Negreni” şi „ Lucrări de abandonare aferente sondei 2009 Negreni”,  propuse a se realiza în extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1059 Sopârleşti”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei I 17Sopârleşti”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1962 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1012 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1098 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1084 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1076  Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1075 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1065 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1064 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1821 Sopârleşti” propuse a se realiza în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei L 5 Tătărăşti”,  propuse a se realiza în extravilanul comunei Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 1754 Glogoveanu”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1789 Glogoveanu”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1790 Glogoveanu”,  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1796 Glogoveanu”,  propuse a se realiza în extravilanul comunei Sârbeni, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1848 Sopârleşti”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Cosmeşti, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

17-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 913 Independenta”, cu amplasamentul în extravilan comuna Slobozia Conachi, T97, P 1600/1, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

14-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 26H Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

13-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „ Lucrari de abandonare aferente sondelor  2 MMPG, 3MP, 11 MP, 662 MP, 670 MP, 671 MP Monteoru” propuse a fi amplasate în extravilan comuna Merei, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul titularului din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzău.

10-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana Banat, titular al planului / programului: „Forajul, echiparea si exploatarea sondei 4058 Suplac”- PUZ, amplasat în intravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia, nr. 25/A, zilnic între orele 8-14.
Observaţii / comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Bihor, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

07-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată pentru: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 1256 Suplac”. Amplasamentul este propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

06-09-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Conductă amestec şi L.E.A. 0,5 Kv de la sonda 1324 Vaţa la conducta existentă a sondei 974 Săpata„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modificări în cadrul punctului de lucru Parc 6 Bordei Verde”, propus a fi amplasat în judeţul Braila, comuna Bordei Verde.
 Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul secundar al titularului din jud. Brăila, oraş Ianca, loc. Oprişeneşti, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Braila.

05-09-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Deviere conducta gaze parc 238 Boldesti – Compresoare 54 Boldesti”, propusa a fi amplasata in comuna Lipanesti, sat Sipotu, jud Prahova.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306 si la sediul proiectanutului SC GAUSS SRL, calea Martirilor nr. 1-3-5, Timisoara, jud Timis, in zilele de luni-vineri intre orele 08:00-16:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova.

05-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana Banat, titular al planului / programului: „Forajul, echiparea si exploatarea sondei 4058 Suplac”- PUZ, amplasat în intravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia, nr. 25/A, zilnic între orele 8-14.
Observaţii / comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Bihor, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

04-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “Devierea conductei de gaze de la Skidul 1150 Moinești din zona locuită a municipiului Moinești”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.09.2018.

04-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Reabilitare drum axial Tașbuga pe o lungime de 0,8 km”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.09.2018. 

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “Devierea conductei de gaze de la Skidul 1150 Moinești din zona locuită a municipiului Moinești”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.09.2018.

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Reabilitare drum axial Tașbuga pe o lungime de 0,8 km”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.09.2018.

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 603 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14668 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 603 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” amplasat în intravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în terment de 10 zile de la publicare.

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 345 MMPG Oprișenești" propus a fi amplasat în județul Brăila, UAT Ianca, satul Oprișenești, T 146, P993.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței Bloc B5, la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, in zilele lucratoare, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritații competente pentru protecția mediului – APM Brăila.

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 359 MMPG Oprișenești" propus a fi amplasat în județul Brăila, UAT Ianca, satul Oprișenești, T 189, P1765, 1766.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței Bloc B5, la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, in zilele lucratoare, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritații competente pentru protecția mediului – APM Brăila.

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei  I69 MP Oprișenești" propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Ianca, localitatea Oprișenești.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței Bloc B5, la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, in zilele lucratoare, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritații competente pentru protecția mediului – APM Brăila.

03-09-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 443 MP Oprisenesti" propus a fi amplasat în judetul Braila, UAT Ianca, satul Oprisenesti, T 163, P1318 + 1303/1.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței Bloc B5, la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, in zilele lucratoare, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritații competente pentru protecția mediului – APM Brăila.

31-08-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului ,,TF Sătuc Berca ‘’, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei în etapa de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în sat Sătuc, comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de intranet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 5 septembrie 2018.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 102 MP Geamana" amplasat în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 08-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 106 MP Geamana" amplasat în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 08-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 112 MP Geamana" amplasat în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 08-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 257 Tazlau" amplasat în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 08-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 926 Tazlau" amplasat în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 08-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 621 Frumoasa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Bacău din str. Oituz nr. 23, cod 600266 , în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.00 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de  06.09.2018.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 603 Frumoasa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Bacău din str. Oituz nr. 23, cod 600266 , în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.00 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de  06.09.2018.

31-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 623 Frumoasa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  Bacău din str. Oituz nr. 23, cod 600266 , în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.00 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de  06.09.2018.

29-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr 14668/20.12.2013 revizuită în data de 30.03.2017, emis pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 603 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” propus a fi amplasat în comuna Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

29-08-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 331 Pordeanu”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Pordeanu, nr. CF 4906,  jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.09.2018.

29-08-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 514 Sandra”, propus a fi amplasat in comuna Sandra, CF nr. 402200 Biled,  jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.09.2018.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmtm.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 07.09.2018.

28-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Devierea conductei de gaze de la Skidul 1150  Moinești din zona locuită a Municipiului Moinești”, propus a se realiza în extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

28-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare drum axial Tașbuga pe o lungime de 0,8 km”, propus a se realiza în intravilanul și extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

28-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Consolidare teren în zona Geamăna Sud”, propus a se realiza în comuna Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

28-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Consolidare teren în zona sondei 630 Foale”, propus a se realiza în comuna Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

28-08-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Servicii de inginerie, echipare de suprafaţă sondele de injecţie polimer H12, 1497 Independenta”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

28-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Remedierea solurilor contaminate cu ţiţei prin tehnica de atenuare naturală îmbunătațită”  al OMV Petrom – ICPT Campina pe amplasamentul fostului parc 36 Talpa, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare de cӑtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman nu se supune evaluӑrii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluӑrii adecvate pentru proiectul ,,Remedierea solurilor contaminate cu ţiţei prin tehnica de atenuare naturală îmbunătațită”  al OMV Petrom – ICPT Campina pe amplasamentul fostului parc 36 Talpa, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunӑrii, nr 1, judeţul Teleorman, ȋn zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri ȋntre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresӑ de internet:http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ.

24-08-2018 Anunt Public

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR SI OMV PETROM SA – ZONA DE PRODUCTIE 1 CRISANA BANAT anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare conform prevederilor HG nr. 1076/2004 pentru PUZ: „Unitate tratare termica – RTO – Parc 49”, propus in comuna Suplacu de Barcau, extravilan, titular – OMV Petrom SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Comitetul Special Constituit intrunit in data de 23.08.2018 a decis incadrarea planului in categoria celor pentru care nu este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun in scris la sediul APM Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259444590, pana la data de 03.09.2018 (ziua limita de primire a observatiilor = 10 zile calendaristice de la data  anuntului).

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 410 Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 242 Asău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 300 Şipoteni”,  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Comăneşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1157 Valea Arinilor”,   propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgireşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1126 Comăneşti şi 1129 Comăneşti”,  propus a fi amplasat în intravilanul oraşului Comăneşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

23-08-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului: Forajul și echiparea sondelor  4287, 4289, 4294 Suplacu de Barcău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Forajul și echiparea sondelor 4287, 4289, 4294 Suplacu de Barcău, propus a fi amplasat în localitatea Leşmir, intravilan, comuna Marca, județul Sălaj,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.08.2018.

22-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Remedierea solurilor contaminate cu ţiţei prin tehnica de atenuare naturală îmbunătațită”  al OMV Petrom – ICPT Campina pe amplasamentul fostului parc 36 Talpa propus a fi amplasat  ȋn extravilanul comunei Talpa, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, ȋn zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

21-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1996 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21-08-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Forajul și echiparea sondelor nr. 4287, 4289, 4294 Suplacu de Barcău,
propus a fi amplasat în localitatea Leșmir, intravilan, comuna Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor,  nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

20-08-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondelor 4283 si 4199 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

20-08-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 2362 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

20-08-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 1259 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

20-08-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 1256 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

20-08-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea si exploatarea sondei 26H Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

17-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 623 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

17-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 603 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

17-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 621 Frumoasa”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

14-08-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 335 Pordeanu”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Pordeanu, nr. CF 4910, comuna Beba Veche,  jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.08.2018.

14-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrări de abandonare aferente sondelor 320, 351, 382, 409, 414, 450, 461, 818 Bărbuncești" propuse a fi amplasate în extravilan comuna Tisău, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul titularului din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judetul  Buzău.

10-08-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 5516 Asău”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Asău, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz nr. 23, Cod 600266  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 15.08.2018.

10-08-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 526 Cilioaia Est”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeș, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz nr. 23, Cod 600266  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 15.08.2018.

10-08-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1224 Cilioaia Est”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeș, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz nr. 23, Cod 600266  în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 15.08.2018.
 

08-08-2018 ANUNŢ PUBLIC

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 69 STR Urlaţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Lucrări de abandonare aferente sondei 69 STR Urlaţi”, propus a fi amplasat in Urlaţi, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13.08.2018.

08-08-2018 ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conducte de amestec sondele 3303 – 3339 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conducte de amestec sondele 3303 – 3339 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.08.2018.

08-08-2018 ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conductă amestec la sonda 3323 Slătioarele„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă amestec la sonda 3323 Slătioarele„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.08.2018.

08-08-2018 ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conductă amestec la sonda 3344 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă amestec la sonda 3344 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.08.2018.

06-08-2018 INFORMARE

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul “DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII STATIE USCARE GAZE VARTEJU”,
propus a fi amplasat în comuna Talpaș, sat Talpaș, judeţul Dolj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, la adresa Strada Petru Rareș 1, Craiova 200349, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.08.2018.

06-08-2018 INFORMARE

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII STAȚIE DE COLECTARE, SEPARARE ȘI DISTRIBUȚIE A ȚIȚEIULUI (DEPOZIT VÂRTEJU)”,
propus a fi amplasat în comuna Talpaș, sat Talpaș, judeţul Dolj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, la adresa Strada Petru Rareș 1, Craiova 200349, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.08.2018.

06-08-2018 ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 328 Şipoteni”,  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Comăneşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

06-08-2018 ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 527 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

06-08-2018 ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 29 MP Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

06-08-2018 ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 347 Solonţ”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Măgireşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.  

03-08-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. titular al proiectului “Lucrări de amenajare platformă, drum de acces si foraj sonda H8 Independenţa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului aupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul susmenţionat, propus a fi realizat in  extravilanul localităţii Braniştea, jud. Galaţi. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapă de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de10.08.2018.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum şi la următoarea adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 17.08.2018.”

03-08-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: ,,Ocuparea temporară din fondul forestier național aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice, a terenului în suprafață de 0,3762 ha, cu scopul amplasării obiectivului  de  investiții: Forajul, echiparea și exploatarea sondelor 1256, 4283 și 4199 Suplac”, ,,Ocuparea temporară din fondul forestier național aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice, a terenului în suprafață de 0,1559 ha, cu scopul amplasării obiectivului  de  investiții:  Forajul, echiparea și exploatarea sondei numărul 1259 Suplac” și ,,Ocuparea temporară din fondul forestier național aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice, a terenului în suprafață de 0,2037 ha, cu scopul amplasării obiectivului  de investiții:  Forajul și echiparea sondei 2362 Suplac”. Amplasamentul face parte din trupul de pădure Pădurea Frumoasă, parcela UP IV Rovina, u.a. 165F, 165B, respectiv 165C, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

02-08-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Manifold M1331 cu 3 intrări (conductă sonda 1331 – 1203 – 1189) şi 2 ieşiri (conductă etalonare şi conductă total de la Manifold M1331 la Parc 4 Săpata)„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Manifold M1331 cu 3 intrări (conductă sonda 1331 – 1203 – 1189) şi 2 ieşiri (conductă etalonare şi conductă total de la Manifold M1331 la Parc 4 Săpata)„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.08.2018

02-08-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „„Manifold M1328 cu 3 intrări (conductă sonda 1202 – 2493 – 1328) şi 2 ieşiri (conductă etalonare şi conductă total la Manifold M1331)„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Manifold M1328 cu 3 intrări (conductă sonda 1202 – 2493 – 1328) şi 2 ieşiri (conductă etalonare şi conductă total la Manifold M1331)„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.08.2018

02-08-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Conducte de amestec sondele 3303-3339 Slătioarele şi L.E.A. 0,5 kV„ propus a fi amplasat în comuna Moşoaia, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02-08-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Conductă de amestec sonda 3344 Slătioarele şi L.E.A. 0,5 kV„ propus a fi amplasat în comuna Moşoaia, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02-08-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Conductă de amestec sonda 3323 Slătioarele„ propus a fi amplasat în comuna Moşoaia, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02-08-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 69 STR Urlaţi”, amplasată in oraşul Urlaţi, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

01-08-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, titular al proiectului”Înlocuire conductă Parc 9 - Parc 11 Independența” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ”Înlocuire conductă Parc 9 - Parc 11 Independența”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Schela, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http//apmgl.anpm.ro-reglementări- acordul de mediu- drafturi acte de reglementare-proiect decizie de încadrare 2018
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul decizieie de încadrare în termen de 5 zile de la  data publicării prezentului anunț, până la data de  06.08.2018

31-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 526 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

31-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1224 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

31-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 5516 Asau”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

27-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “Conductă de gaze de la Parc 2 Văsiești la Stația de compresoare Moinești”, propus a fi amplasat în municipiul Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 03.08.2018.

27-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Manifold M1331 cu 3 intrări (conductă sonda 1331 – 1203 – 1189) şi 2 ieşiri (conductă etalonare şi conductă total de la Manifold M1331 la Parc 4 Săpata)„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Manifold M1328 cu 3 intrări (conductă sonda 1202 – 2493 – 1328) şi 2 ieşiri (conductă etalonare şi conductă total la Manifold M1331)„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A.  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-07-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana Banat, titular al planului / programului: „UNITATE TRATARE TERMICĂ – RTO – PARC 49”- PUZ, amplasat în extravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia, nr. 25/A, zilnic între orele 8-14.
Observaţii / comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Bihor, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 1750 Izvoru”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 1750 Izvoru”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Izvoru, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 1 Popeşti, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 1 Popeşti, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 590 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 590 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 729 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 729 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 730 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 730 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 736 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 736 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 741 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 741 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

26-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A.,  cu sediul ȋn Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului:  “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 742 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare fӑrӑ evaluare de impact şi fӑrӑ evaluare adecvatӑ de cӑtre APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrӑri de abandonare aferente sondei 742 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalitaţii, nr. 50A, jud. Argeş, ȋn zilele de luni pânӑ vineri, ȋntre orele  10-14 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ, pânӑ la data de 31.07.2018.

25-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 514 Sandra”, propus a fi realizat în extravilanul localitatii Sandra, CF.nr. 402200, Comuna Sandra,  judeţul Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la sediul titularului: municipiul Timisoara, Piata Unirii nr. 3, jud. Timis, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

25-07-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de abandonare aferente sondei 27 Glavacioc", anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de impact ṣi fara evaluare adecvata de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 27 Glavacioc " propus a fi amplasat in extravilanul com. Ṣtefan cel Mare, sat Ṣtefan cel Mare, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str.Egalitatii, nr.50 A, jud. Argeş, in zilele de Luni – Vineri intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaṭii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.07.2018.

25-07-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de abandonare aferente sondei 796 Glavacioc", anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de impact ṣi fara evaluare adecvata de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 27 Glavacioc " propus a fi amplasat in extravilanul com. Ṣtefan cel Mare, sat Ṣtefan cel Mare, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str.Egalitatii, nr.50 A, jud. Argeş, in zilele de Luni – Vineri intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaṭii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.07.2018.

25-07-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de abandonare aferente sondei 12 bis Glavacioc", anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de impact ṣi fara evaluare adecvata de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 27 Glavacioc " propus a fi amplasat in extravilanul com. Ṣtefan cel Mare, sat Ṣtefan cel Mare, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş din Piteşti, str.Egalitatii, nr.50 A, jud. Argeş, in zilele de Luni – Vineri intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaṭii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.07.2018.

25-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „Conducte amestec la sonda 1333 Vaţa„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Conducte amestec la sonda 1333 Vaţa„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 30.07.2018.

25-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „ Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3344 Slătioarele„ , propus a fi amplasat în comuna Moşoaia, județul Argeş.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Argeş, în termen de 8 zile de la data afişării prezentului anunț, până la data de 02.08.2018.

24-07-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Optimizare facilități de producție  de suprafață Plopeasa”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Plopeasa, com. Scorțoasa, județul Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzau din Buzau,  str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, județul Buzău.

23-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă de gaze de la Parc 2 Văsiești la Stația de compresoare Moinești”, propus a se realiza în intravilanul și extravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

20-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Traversare pârâu Lucăcioaia în zona Ocolului Silvic Lucăcești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în municipiul Moinești, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 25.07.2018.

20-07-2018 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1996 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri ȋntre orele 9,00-12,00 şi la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

19-07-2018 ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare  aferente sondei 796 Glavacioc" propus a fi amplasat in extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalitaţii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare (desfiintare) aferente sondei 27 Glavacioc" propus a fi amplasat in extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalitaţii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare  aferente sondei 12 bis Glavacioc" propus a fi amplasat in extravilanul com. Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalitaţii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.
 

19-07-2018 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 590 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 729 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 730 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 736 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19.07.2018  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 741 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 742 Izvoru, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 1 Popesti, inclusiv remedierea şi reabilitarea terenului aferent sondei”, propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 1750 Izvoru”, propus a fi amplasat în com. Izvoru, jud. Argeş”.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2018 Anunț Public

privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, cu sediul în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „ Conducte amestec la sonda 1333 Vaţa„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

16-07-2018 Anunț Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Traversare Pârâu Lucăcioaia în zona Ocolului Silvic Lucăcești”, propus a se realiza în intravilanul municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

13-07-2018 Anunț Public

OMV Petrom SA - Zona de producție VIII Moldova Nord, titular al proiectului “Conductă amestec de la sonda 657 Cilioaia Vest la Manifold 611 Cilioaia Vest”, propus a fi amplasat în municipiul  Moinești și comuna Zemeș, județul Bacău anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

13-07-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în calitate de titular al proiectului „ Centrală termoelectrică (G2P) Parc 1 Pișcolt și racordare la rețeaua de energie electrică”, propus a fi amplasat în comuna Pișcolt extravilan, județul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

13-07-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj sonda H11 Independenţa” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată de către APM Galaţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată pentru proiectul susmenţionat, propus a fi realizat în extravilan comuna Schela (Tarla 84, Parcela DR, Ps781/1), judeţul Galaţi.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30, internet http://ampgl.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21-07-2018.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, precum şi la următoarea adresa de e-mail: office@ampgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data 26-07-2018.

06-07-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA – Asset IX Moldova – Sud (prin SC Expert Serv SRL) anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Consolidare mal rau Trotus in zona sondei 510 si 510 A Burcioaia”, propus a fi amplasat in extravilanul municipiului Adjud, cartier Burcioaia, jud. Vrancea.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str.Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-14.00 si in ziua de vineri intre orele 8.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr.2, jud. Vrancea, pana la data de 13.07.2018 (in termen de 8  zile de la data afisarii anuntului).

06-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „ Desființare construcții și instalații Stația de compresoare 10 GK SLĂVUȚA”, propus a fi amplasat în comuna Crușeț, sat Slăvuța, judeţul Gorj,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 11.07.2018

06-07-2018 Anunt Public

"OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul II 2018, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.”

06-07-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Forarea si echiparea sondei 356 Pordeanu” propus a fi amplasat in comuna Dudestii Vechi, extravilan, CF nr. 402620, nr.  Cad. A358/1/15, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilelel de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.07.2018.

05-07-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului „ Conductă amestec şi lucrări de alimentare energie electrică sonda 1311 Vaţa„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă amestec şi lucrări de alimentare energie electrică sonda 1311 Vaţa„, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.07.2018.

03-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Conductă amestec țiței de la PMAN 43 Dofteana la PMAN 133 Dofteana”, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Dofteana, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.06.2018.

03-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Conductă amestec țiței de la PMAN 133 Dofteana la Parc 2 Dofteana”, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Dofteana, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.06.2018.

03-07-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra  depunerii solicitarii de emitere a acordului de merdiu pentru proiectul “Forarea si echiparea sondei 356 Pordeanu” propus a fi amplasat in comuna Dudestii Vechi, extravilan, CF nr. 402620, nr.  Cad. A358/1/15, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Timisoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la adresa proiectantului Gauss SRL: Timisoara, calea Martirilor 1989, nr. 1-3-5, corp D, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

03-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 441 Cilioaia Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.07.2018.

03-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 378 Cilioaia Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.07.2018.

03-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 241 Asău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.07.2018.

03-07-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 35 Leorda”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Comăneşti, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.07.2018.

28-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest titular al proiectului „Conductă  amestec si lucrari de alimentare energie electrică sonda 1311 Vaţa” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă  amestec si lucrari de alimentare energie electrică sonda 1311 Vaţa”, propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie III Muntenia Vest, în mun. Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22  în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor ”Continuarea exploatării  sondelor: 339,401,432,439,880,891,894,911,913 Bărbuncești” anunță publicul interesat asupra luării deciziilor în etapa de încadrare  de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectele menționate, propuse a fi amplasate în extravilan com. Tisău județul Buzău.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul  deciziei de încadrare în termen de 5zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 29 iunie.”< br> In cazul în care nu sunt observații justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Deciziile etapei de încadrare.

27-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 335 Pordeanu”, propus a fi realizat în extravilanul localitatii Pordeanu, CF.nr. 4910, Comuna Beba Veche,  judeţul Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la sediul titularului: municipiul Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Nr. 10, Timisoara, jud. Timis, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

26-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Braila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1038 MP  Bordei Verde Est”, amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Bordei Verde – proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.  Braila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro  - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.07.2018.

26-06-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 665 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în comuna Blejeşti judeţul Teleorman” anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14649 din 20.12.2013 revizuită pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 665 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman” amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni pâna vineri, între orele 900 – 1500, precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

25-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 35 Leorda”,  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Comăneşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

25-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 441 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

25-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 241 Asau”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

25-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 378 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22-06-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de echipare de suprafaţă şi conducte de amestec la sondele H18, H23, H21, H24 Independenţa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de echipare de suprafaţă şi conducte de amestec la sondele H18, H23, H21, H24 Independenţa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independenţa, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8 :30 – 16 :00 şi vineri între orele 8 :30 – 13 :30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizia etapa de incadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunş, până la data de 26.06.2018.

22-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti titular al proiectului „ Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3344 Slătioarele’’ anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul  „„Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3344 Slătioarele’’ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
Tipul deciziei posibile luate de APM Argeş poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 şi la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeş în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de  internet: http://apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria com. Moşoaia jud. Argeş, în data de 17.07.2018 începând cu ora 13.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/ observații privind documentele menţionate la sediul APM Argeş până la data de 16.07.2018

21-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 9 Cherestur-Sud-UAT Dudeştii Vechi”, propus a fi amplasat în Dudeştii Vechi, nr. CF403365, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.06.2018.

20-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 9 Cherestur-Sud-UAT Dudeştii Vechi”, propus a fi amplasat în Dudeştii Vechi, nr. CF403365, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.06.2018.

20-06-2018 Anunt Public

S.A. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
-Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit produse petroliere si organizare de santier Vulcan-propus a fi realizat în mun. Vulcan, str. Gheorghe Baritiu nr.2, jud. Hunedoara.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, situata in Deva,str. Aurel Vlaicu, nr. 25  in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13 si la adresa titularului de proiect sediul OMV Petrom, strada Coralilor nr. 22, Bucuresti, respectiv  adresa www.omvpetrom.com.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara .

19-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare  de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, pentru proiectul “Lucrari de abandonare de suprafata aferente sondei 95 Calacea, jud. Timis”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, jud Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.06.2018.

18-06-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “ Centrală termoelectrică CG2P Parc 1 Curtuișeni și racordare la rețeaua de energie electrică”, propus a fi realizat în extravilanul localității Curtuișeni, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.

18-06-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 665 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, jud. Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Blejești, jud. Teleorman.
Decizia APM Teleorman cât și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman și la sediul OMV Petrom SA, mun. București, str. Coralilor, nr. 22, cât și la următoarea adresă de internet www.apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman în termen de 10 zile de la publicare.

18-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1136 Independența”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galati, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1136 Independența”, propus a fi amplasat în extravilan corn. Schela, T57/8, P 477/23, 477/24,  judetul Galati.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str.Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30 – 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări –acordul de mediu – drafturi acte de reglementare –proiect decizie etapa de incadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.06.2018.

15-06-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA - Divizia Upstream – Zona de Producţie II Oltenia, titular al proiectului  ”Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 3000 Sopot" anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 3000 Sopot", propus a fi amplasat în comuna Predeşti, satul Predeşti, judeţul Dolj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

15-06-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondelor 2182 si 2183 Blejesti”, propus a fi amplasat in comuna Cosmesti, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

15-06-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare de suprafata aferente sondei 2183 Baciu”, propus a fi amplasat in comuna Purani, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

15-06-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 931 Preajba Nord”, propus a fi amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

15-06-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1412 Preajba Sud”, propus a fi amplasat in comuna Silistea, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

12-06-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău,titular al proiectului”Înlocuire tronsoane conductă țiței P 1 Bărbuncești – Depozit Tratare Sătuc” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de Protecția Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Tisău, jud Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democrației, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare  în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 18.06.2018.
În cazul în care nu sunt observații justificative din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de în cadrare.

12-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 331 Pordeanu”, propus a fi realizat în extravilanul localitatii Pordeanu, CF.nr. 4906, Comuna Beba Veche,  judeţul Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la sediul titularului: municipiul Timisoara, Piata Unirii nr. 3, jud. Timis, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

12-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 380 Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 380 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ţepu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapa de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA,anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele privind  ”Continuarea exploatării  sondelor; 339,401,432,439,880,891,894,911,913 Bărbuncesti” propuse  a fi amplasate în extravilanul comunei Tisău județul Buzău. Informații privind proiectele propuse pot fi consultate  la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi  la sediul titularului din Municipiul Bucuresti ,str.Coralilor nr.22 ,sector 1.

11-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă amestec țiței de la PMAN 133 Dofteana la Parc 2 Dofteana”, propus a se realiza în intravilanul și extravilanul comunei Dofteana, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

11-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă amestec țiței de la PMAN 43 Dofteana la PMAN 133 Dofteana”, propus a se realiza în intravilanul și extravilanul comunei Dofteana, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

08-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 60 Golumbu”, propus a fi realizat în extravilan comuna Farcas, jud. Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, Str. Petru Rares, Nr. 1 si la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor Nr. 22, sector 1, in zilelel de Luni pana Joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, Str. Petru Rares Nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
 

07-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 330 Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 330 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tepu, T49, P25, nr. carte funciara 101937, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, din mun. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

07-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – Divizia de Explorare și Producție - Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3408 Slătioarele„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj şi echipare sonda 3408 Slătioarele„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Cătunași, județul Argeş.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 12.06.2018

07-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti titular al proiectelor „ Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3323 Slătioarele„ și „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 3303 - 3339 Slătioarele„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele proiectelor „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3323 Slătioarele„ și „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 3303 - 3339 Slătioarele„ propuse a fi amplasate în comuna Moșoaia, județul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 12.06.2018

07-06-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondelor 2930 Merişani şi 1660 Merişani”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente 2930 Merişani şi 1660 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Merişani, judeţul Argeş.       
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 12.06.2017.

06-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 21 Mihai Bravu Vest”, propus a fi amplasat în comuna Roșiori, satul Roșiori, nr. cad. 52083, județul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud. Bihor și la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1300.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

06-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de abandonare aferente sondei 408 Mihai Bravu Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul loc. Roșiori, județul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud. Bihor și la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1300.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

06-06-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1038 MP Bordei Verde Est”,   propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila – municipiul Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, bl B5 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor nr. 22, in zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila.

05-06-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrari de abandonare aferente sondei 1963 Preajba Nord” propus a fi amplasat in comunei Gratia, judetul Teleorman anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman:
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii  adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Gratia, judetul Teleorman
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din mun. Alexandria in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

30-05-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA  titular al proiectului „Înlocuire rezervor nr.6 - Depozit ţiţei Grindu” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul „ Înlocuire rezervor nr.6 - Depozit ţiţei Grindu”, propus a fi amplasat în loc. Valea Măcrişului, incintă Depozit Grindu,  jud. Ialomiţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, in zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

30-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondelor 2930 Merişani şi 1660 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Merişani, judeţul Argeş.       
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A , jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

30-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conductă de amestec de la Sonda 657 Cilioaia Vest la manifold 611 Cilioaia vest”, propus a se realiza în municipiul Moinești și comuna Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

29-05-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul” Înlocuire tronson conductă între sonda 340 Buciumeni și Parc 4 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul , comunei Țepu, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2 și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementări-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapă de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 05.06.2018.

25-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 913 Independenta”, cu amplasamentul în extravilan comuna Slobozia Conachi, T97, P 1600/1, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galaţi.

25-05-2018 Anunt Public

O.M.V PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: proiectul “ Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conductă de amestec sonda 697 Oprişeneşti”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, se va supune evaluării impactului asupra mediului ăi nu se va supune evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04-06-2018.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Brăila, precum si la adresa de e-mail office.braila@apmbr.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09-06-2018.

24-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti - Zona de Producţie III Muntenia Vest, cu sediul în Pitești bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş titular al proiectului „Demolare cuva de retenţie şi 2 x 1000 mc rezervoare apă sărată şi dezafectare legături conducte M.T.T. Poiana Lacului „ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare cuva de retenţie şi 2 x 1000 mc rezervoare apă sărată şi dezafectare legături conducte M.T.T. Poiana Lacului„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 29.05.2018.

24-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti - Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3344 Slătioarele„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3344 Slătioarele„, propus a fi realizat în comuna Moșoaia, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 29.05.2018.
Publicul interesat poate să depună propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Argeș, precum și la următoarea adresă e-mail : office@apmag.anpm.ro până la data de 03.06.2018 (în termen de 10 zile de la data afișării anunțului).
 

22-05-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 489 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de ȋncadrare nr. 14674 din 20.12.2013 revizuitӑ ȋn 31.03.2017 revizuite, pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 489 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat ȋn comuna Poeni, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri ȋntre orele 800 – 1400 și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

21-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj sonda H8 Independenţa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Braniştea, T3/3, P C/C, DR, A  judetul Galaţi.
 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30-16.00 şi vineri intre orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr.2.

21-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de echipare de suprafaţă şi conducte de amestec la sondele H18, H23, H21, H24 Independenţa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independenţa judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţ din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 şi vineri intre orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr.2.

21-05-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrari de abandonare aferente sondei 1963 Preajba Nord”, propus a fi amplasat in comuna Gratia, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, Str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00 .
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”i nlocuire rezervor nr.6 – depozit titei Grindu” amplasat în loc Valea Măcrișului, jud Ialomița, incinta depozit 5 Grindu.
Informațiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14.00 si la OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sect.1, in zilele de luni-joi 18.00 – 16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.

17-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de echipare de suprafață și conducte de amestec la sondele H18, H23, H21, H24 Independența”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Independența județul Galați. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Demolare rezervor R 6 – Stație de colectare, separare și distribuție a țițeiului si gazelor Grindu (Parc 5 – Depozit Grindu), anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Demolare rezervor R 6 – Stație de colectare, separare și distribuție a țițeiului si gazelor Grindu (Parc 5 – Depozit Grindu), propus a fi amplasat în loc. Valea Măcrișului, incinta Depozit Grindu, jud Ialomița, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Sistem colectare tiței TF Grindu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Ialomița in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Sistem colectare tiței TF Grindu”, propus a fi amplasat în loc. Valea Măcrișului, incinta Depozit Grindu, jud Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  859 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.05.2018.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  804 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.05.2018.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  395 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.05.2018.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  347 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.05.2018.

16-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  318 MP Bărbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzău, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.05.2018.

15-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului: ” Execuţie foraje de monitorizare a calităţii apei subterane în zona celor două halde de steril aferente minei de ţiţei Sărata Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sărata Monteoru, nr.cad.22249, T 53, P 1266, nr.cad. 22212, T 54, P 1260, nr.cad. 22208, T 55, P 1280, comuna Merei. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbuzau.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de ........
În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

14-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 1056 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1056 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi, între orele 800 – 1630 si vineri 800 – 1400, precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

14-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei Etapei de Încadrare nr.14704 din 20.12.2013 revizuitӑ,  pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 1276 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Decizia autoritӑţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni pânӑ joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni pânӑ vineri, între orele 900 – 1500, precum şi la urmӑtoarea adresӑ de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, ȋn termen de 10 zile de la publicare.

14-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei Etapei de Încadrare nr.14703 din 20.12.2013 revizuitӑ,  pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 1275 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
Decizia autoritarii de mediu, precum şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni pânӑ joi, între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni pânӑ vineri, între orele 900 – 1500, precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, ȋn termen de 10 zile de la publicare.

14-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziilor etapei de încadrare revizuite pentru proiectele:
“Lucrări de abandonare la sonda 1114 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, 
“Lucrări de abandonare la sonda 1290 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”< br> propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman, titular OMV PETROM SA.
Decizia autoritarii de mediu, precum şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman în zilele de luni - joi, între orele 800 – 1630 şi vineri 800 – 1400, precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autoritarii competente pentru protecția mediului la proiectul deciziei de încadrare ȋn termen de 10 zile de la publicare.

14-05-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „ Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj sonda H11 Independenţa”, cu amplasamentul în extravilan comuna Schela (Tarla 84, Parcela DR, Ps781/1), judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M Galaţi, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M Galaţi.

14-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “ Lucrari de decontaminare si reconstructive ecologica a amplasamentului Depozit de produse petroliere Lugoj” propuse in localitatea Lugoj, str. Buziasului, nr. 16A, jud. Timis.
Tipul deciziei posibile luate la APM Timis poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultata la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la sediul SC OMV PETROM SA, localitatea Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni – joi, intre orele 800-1630, vineri 800-1400.
Documentul mentionat este disponibil si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.
Dezbatetrea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in data de 18.06.2018, incepand cu orele 15,00 la sediul Primariei Municipiului Lugoj.
Publicul interest poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Timisoara, Timis, , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, office@apmtm.anpm.ro pana la data de 18.06,2018 (data dezbaterii publice).

11-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Modernizare beciuri sonde ASSET VIII Faza 1 UAT Moinești Sondele 123 Moinești, 1163 Moinești, 58 Leorda, 535 Moinești Vest, 628 Moinești Vest, 679 Moinești Vest, 115 Moinești, 554 Moinești, 448 Moinești, 462 Moinești, 488 Moinești, 158 Moinești, 210 Moinești Eocen, 917 Moinești, 1252 Moinești, 1112 Moinești Oraș, 1135 Moinești, 784 Lucăcești, 785 Lucăcești, 811 Moinești, 884 Moinești, 797 Lucăcești, 796 Lucăcești, 798 Lucăcești, 1121 Moinești Oraș, 1171 Moinești Oraș, 1178 Moinești Oraș, 1186 Moinești Oraș, 1418 Văsiești”, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a se realiza în intravilanul și extravilanul Municipiului Moinești, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.05.2018.

11-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “Forajul şi echiparea Sondei 1785 Tașbuga”, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.05.2018.

11-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “ Lucrari de decontaminare si reconstructive ecologica a amplasamentului Depozit de produse petroliere Lugoj” propuse in localitatea Lugoj, str. Buziasului, nr. 16A, jud. Timis.
Tipul deciziei posibile luate la APM Timis poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultata la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A si la sediul SC OMV PETROM SA, localitatea Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni – joi, intre orele 800-1630, vineri 800-1400.
Documentul mentionat este disponibil si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.
Dezbatetrea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in data de 18.06.2018, incepand cu orele 15,00 la sediul Primariei Municipiului Lugoj.
Publicul interest poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Timisoara, Timis, , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, office@apmtm.anpm.ro pana la data de 18.06,2018 (data dezbaterii publice).

09-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1444 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de incadrare si de a nu se solicita evaluarea adecvata de catre APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni – joi intre orele 9,00 - 14,00 şi vineri intre orele 9,00 - 12,00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

09-05-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj – fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată  pentru proiectul:  “Optimizare sistem tratare ţiţei în Depozit ţiţei Gherceşti - integrare, propus a fi amplasat în comuna Gherceşti, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 în zilele de L - J, între orele 8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile (de la data afişării 09.05.2018).

09-05-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj – fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată  pentru proiectul:  “Optimizare sistem tratare ţiţei în Depozit ţiţei Gherceşti - rezervoare, propus a fi amplasat în comuna Gherceşti, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 în zilele de L - J, între orele 8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile (de la data afişării 09.05.2018).

08-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “Forajul şi echiparea Sondei 1786 Tașbuga”, anunţă publicul interesat asupra luării etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.05.2018.

08-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Foraj şi echipare la sonda 1785 Tașbuga”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – ASSET VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

08-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Execuţie foraje de monitorizare a calităţii apei subterane în zona celor două halde de steril aferente minei de ţiţei Sărata Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan sat Sărata Monteoru, nr.cad.22249, T 53, P 1266, nr.cad. 22212, T 54, P 1260, nr.cad. 22208, T 55, P 1280, comuna Merei.  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, şi la sediul titularului din municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr.1,  judeţul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democraţiei, nr. 11.

07-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1331 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1324 Vața„ și „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 1322 și 1348 Vața„, propuse a fi amplasate în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Divizia de Explorare şi Producţie Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului „Amenajare drum acces și careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. 0,5 kV la sonda 1349Vața”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Amenajare drum acces și careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. 0,5 kV la sonda 1349 Vața” propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 09.05.2018

04-05-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Divizia de Explorare şi Producţie Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 1328 Vața„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 1328 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 09.05.2018

04-05-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 72 MMPG Gropile lui Zaharache", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de îincadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

04-05-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 346 Pordeanu”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Pordeanu, nr. CF 402446, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.05.2018.

04-05-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 41 Sandra”, propus a fi amplasat in comuna Sandra, nr. CF 401966 Sandra, nr. cad. 401966, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.05.2018.

04-05-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 511 Sandra”, propus a fi amplasat in comuna Sandra, nr. CF 402199 Biled, nr. cad. 402199, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.05.2018.

04-05-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrari de abandonare de suprafata aferente sondei 95 Calacea, jud.Timis”, propus a fi amplasat in comuna Ortisoara,  jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, şi la sediul SC OMV PETROM SA, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 si vineri 8.00 – 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

03-05-2013 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucuresti, România, cod postal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Productie,  Zona de Productie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, judetul  Buzau,  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul ”Înlocuire rezervor nr. 6 – depozit titei Grindu”, propus a fi amplasat în comuna Valea Macrisului, judetul Ialomita, incinta depozit Grindu.
Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, din Slobozia  str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 si vineri între orele 9,00-12,00 si la sediul la OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, sect. 1, între orele 8,00  - 16,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita

30-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Foraj şi echipare la sonda 1786 Tașbuga”, propus a se realiza în extravilanul comunei Asău, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – ASSET VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

30-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “ Optimizare sistem tratare ţiţei în Depozit ţiţei Gherceşti, propus a fi amplasat în comuna Gherceşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 in zilele de L - J, între orele
8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie II Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

26-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. E&P ROMÂNIA  - ZONA DE PRODUCŢIE X – PETROMAR CONSTANţA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul  „Executarea lucrărilor de abandonare a intervalului 1835-2566m în sonda L2 Lebăda Est şi  săpare a sondei  de exploatare L2A Lebăda  Est pe intervalul 1835-3485m din sonda L2 Lebăda Est in perimetrul de Explorare-Exploatare-Dezvoltare  XVIII Istria al Platformei continentale a Mării Negre, judeţul Constanţa.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Constanţa, str.Unirii nr.23, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00 şi la sediul titularului OMV PETROM S.A. – ZONA DE PRODUCŢIE X – PETROMAR, municipiul CONSTANŢA, Incinta Port-Dana 34 În zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro.
Observaţiile /contestaţiile publicului se primesc  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr.23, judeţul Constanţa, între orele 9-13.

25-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14695/20.12.2013 revizuită în data de 14.04.2017 emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1290 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

25-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14674/20.12.2013 revizuită în data de 31.03.2017 emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 489 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

25-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14622/20.12.2013 revizuită în data de 19.04.2017 emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1056 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, propus a se realiza în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

25-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14699/20.12.2013 revizuită în data de 14.04.2017 emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1114 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

25-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14703/20.12.2013 revizuită în data de 31.03.2017 emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1275 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

25-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare nr. 14704/20.12.2013 revizuită în data de 31.03.2017 emisă pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 1276 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, propus a se realiza în extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

24-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “ Deviere conductă de pompare parc 614 Tazlău - depozit Albotești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în municipiul Moinești și comuna Poduri, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
 

24-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. 0,5kV la sonda 1349 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Prodani, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1328 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, judeţul Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, judeţul Argeş, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 325 Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 325 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tepu, T49, P25, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, din mun. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.04.2018.

23-04-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu, pentru proiectul ”Înlocuire tronson conductă amestec între sonda 340 Buciumeni și Parc 4 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Țepu , judeţul Galaţi.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2 și la sediul OMV Petrom SA din București, str Coralilor, nr 22, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr 2, județul Galați

23-04-2018 Anunt Public

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, cu sediul in Alexandria, str. Dunarii, nr. 1 si SC OMV Petrom SA cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat cu privire la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu de catre SC OMV Petrom SA –pentru punctul de lucru din extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman – Statia de bioremediere Videle, in scopul desfasurarii activitatilor cod CAEN  rev. 2 -  3811 - colectarea deseurilor nepericuloase, 3812 – colectarea deseurilor periculoase, 3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, 3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate,  3900 – activitati si servicii de decontaminare, prevăzute in anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind  emisiile industriale,  la punctul 5.1.a) ,,valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicand desfasurarea activitatii de tratare biologica’’ si  la punctul 5.5. – depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii’’,
Sedinta de dezbatere publica va avea loc la sediul Primariei orasului Videle, judetul  Teleorman, in data de 17.05.2018, ora 11.
Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru la sediul APM Teleorman, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00 si la sediul titularului.
Documentele de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1 sau electronic la adresa de e-mail a APM Teleorman:office@ apmtr. anpm.ro, pana la data sedintei de dezbatere publica.

20-04-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul ”Sistem colectare ‚țiței TF Grindu”, propus a fi amplasat în comuna Valea Măcrișului, județul Ialomița.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița, din Slobozia  str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00,la sediul Primăriei Grindu, judeţul Ialomiţa, între orele 8,00  - 16,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa

20-04-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul ”Demolare rezervor R6-Stație de colectare și distribuție a țițeiului și gazelor Grindu(Parc 5 –Depozit Grindu)”, propus a fi amplasat în comuna Valea Măcrișului, județul Ialomița.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul  Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița, din Slobozia  str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00,la sediul Primăriei Grindu, judeţul Ialomiţa, între orele 8,00  - 16,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa

19-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de Remediere si Reabilitare  aferente sondei 20 MPC Plopeasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan corn. Scorțoasa,  jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2018.

19-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 405 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan corn. Tisău,  jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2018.

19-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 893 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan corn. Tisău,  jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2018.

19-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului – “Lucrări de abandonare aferente sondei 2184 Baciu, județul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra  deciziei etapei de incadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2184 Baciu, județul Teleorman”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Purani, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630 și vineri 800 – 1400, precum și la urmatoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

19-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 301 MMPG Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de îincadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 309 MMPG Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 346 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 458 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţi la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 502 MMPG Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 507 MMPG Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare conducta de total sondele H4, 1497 Independenta”, propus a fi amplasat in intravilan si extravilan comuna Schela, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din strada Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din Bucureşti, strada Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati din str. Regiment 11 Siret nr.2.

18-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A.  , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului ,nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „ DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN STATIA DE COMPRESOARE SUPLAC” amplasat in Comuna  Suplacul de Barcau, nr. CF 50299 , jud Bihor  titular S.C. OMV PETROM S.A. București, str. Coralilor , nr. 22, sector 1,, Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.

18-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A.  , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului ,nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „ DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL PARC 1 SACUENI” amplasat in Orasul Sacueni, nr. CF 50880, 50881, 50882, 50883, jud Bihor  titular S.C. OMV PETROM S.A. București, str. Coralilor , nr. 22, sector 1,, Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.

17-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 107 bis Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 107 bis Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tepu, T53, P451, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, din mun. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 22.04.2018.

17-04-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA- divizia Upstream anunţă publicul  interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 3000 Sopot " propus a fi amplasat în extravilanul comunei  Predeşti, satul Predeşti, judeţul Dolj, titular OMV PETROM SA- prin divizia Upstream.
Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, strada Petru Rares, nr.1 şi la sediul OMV PETROM SA- Zona de Producţie II Oltenia din Craiova, str.Brestei, nr.3 în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet
http://apmdj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la
sediul Primăriei Predeşti, comuna Predeşti, sat Predeşti, strada Principală, nr.82, în data de 22.05.2018, începând cu orele 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul sediul ARPM Craiova din municipiul Craiova, strada Petru Rares, nr.1 fax:0351/407378, e-mail: office@apmdj.anpm.ro până la data de 22.05.2018. 

16-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Lucrӑri  abandonare aferente sonda 159 Hȋrleşti’’, anunţӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de ȋncadrare de cӑtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman nu se supune evaluӑrii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluӑrii adecvate pentru proiectul ,,Lucrӑri abandonare aferente sonda 159 Hȋrlesti’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamenteazӑ pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunӑrii, nr 1, judeţul Teleorman, ȋn zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri ȋntre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresӑ de internet:http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 5 zile de la data publicӑrii prezentului anunţ.

14-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Divizia de Explorare şi Producţie Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului „Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. 0,5 kV la sonda 1333 Vața”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. 0,5 kV la sonda 1333 Vața” propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.04.2018.

14-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Divizia de Explorare şi Producţie Zona de Producţie III Muntenia Vest, titular al proiectului „Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 1311 Vața„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 1311 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.04.2018.

14-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 titular al proiectului „Înlocuire conductă amestec sonda 2786 la Parc 1 Hințești„,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conductă amestec sonda 2786 la Parc 1 Hințești„, propus a fi amplasat în comuna Moşoaia, sat Hinţeşti, județul Argeş
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.04.2018.

13-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1127 Independența”, judetul Galați, , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1127 Independența” județul Galați, propus a fi amplasat în extravilanul localitații Braniștea, jud. Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementări - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2018
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 17.04.2018.

12-04-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2184 Baciu, județul Teleorman”,  propus a fi amplasat în comuna Purani, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

10-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de desfiinţare sonda 595 Moineşti Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.04.2018.

03-04-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 46 Sandra”, propus a fi amplasat in comuna Sandra, nr. CF 401964 Sandra, nr. cad. 401964-C1, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.04.2018.

03-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. reprezentata prin S.C. IKEN Construct Management S.R.L., titular al proiectului:  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 932 Preajba Nord”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului si Nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 932 Preajba Nord”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, Str. Dunarii nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro  .
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării prezentului anunţ.

03-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 9 Chereștur-Sud-UAT Dudeștii Vechi”, propus a fi amplasat în Dudeștii Vechi, nr. CF 403365, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, și la sediul Primăria Dudeștii Vechi, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 și vineri 800-1200. Observațiile se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

03-04-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul I 2018, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

03-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 9 Chereștur-Sud-UAT Dudeștii Vechi”, propus a fi amplasat în Dudeștii Vechi, nr. CF 403365, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, și la sediul Primăria Dudeștii Noi, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 și vineri 800-1200. Observațiile se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

02-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări abandonare aferente sondei 159 Hîrlești” propus a fi amplasat  ȋn extravilanul comunei Talpa, județul Teleorman,
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, ȋn zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

02-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 9 Chereștur-Sud-UAT Dudeștii Vechi”, propus a fi amplasat în Dudeștii Vechi, nr. CF 403365, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, și la sediul Primăria Dudeștii Vechi, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 și vineri 800-1200. Observațiile se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

02-04-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări abandonare aferente sondei 159 Hîrlești” propus a fi amplasat  ȋn extravilanul comunei Talpa, județul Teleorman".

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, ȋn zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

30-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 380 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ţepu, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM  Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22,  în zilele de luni - joi între orele 830-1600 şi vineri între orele 830 – 1330.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str.Regimentul 11 Siret nr. 2.

30-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul‚ “ Lucrări de desfiintare sonda 595 Moineşti Vest’, propus a se realiza în municipiul Moineşti, extravilan, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC OMV PETROM SA, Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

30-03-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață, conductă și LEA  la sonda 1101 Albota””, propus a fi amplasat in comuna Moșoaia,  jud.Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50 A, jud.Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Producţie VI Muntenia Central, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Damboviţa, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Argeş.

29-03-2018 Anunt Public

S.A. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectelor:
-Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Gheorgheni-propus a fi realizat în mun. Gheorgheni, str. Gorundului nr.110, jud. Harghita
-Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Odorheiu-Secuiesc-propus a fi realizat în mun. Odorheiu-Secuiesc, str. Târgului nr.1, jud. Harghita
-Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Miercurea-Ciuc-propus a fi realizat în mun. Miercurea-Ciuc,str. Brașovului nr.1, jud. Harghita
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)

29-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului ”Construcția conductelor de apă și gaz de la tronsonul platformei 10 la platforma 9”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Construcția conductelor de apă și gaz de la tronsonul platformei 10 la platforma 9,  propus a fi amplasat în loc. Șumal, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.04.2018.

29-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1444 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni – joi intre orele 9,00 - 14,00 şi vineri intre orele 9,00 - 12,00 si la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

28-03-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, titular al proiectului „Instalare 2 x 1000 mc rezervoare apă sărată M.T.T. Poiana Lacului„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare 2 x 1000 mc rezervoare apă sărată M.T.T. Poiana Lacului„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 01.04.2018.

28-03-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, titular al proiectului „Instalare aer instrumental Parc 2A Moșoaia„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare aer instrumental Parc 2A Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moşoaia, sat Moşoaia, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 01.04.2018.

28-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA,  titular al proiectului: Lucrări de abandonare aferente sondei 932 Preajba Nord”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare stabilită de către  APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului supra mediului și nu se supune evaluării adecvateîn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru  proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, județul Teleorman   judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630, și vineri între orele 800 – 1400 precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

28-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 51 Diniaș”, propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, nr. CF 404745- Peciu Nou, nr. Cad 104745, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 01.04.2018.

27-03-2018 Anunt Public

APM Bihor și OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: Modernizare stație tratare apă potabilă Suplac, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, jud. Bihor, titular OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT,  loc. Suplacu de Barcău , str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului.

26-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului “ Lucrări de abandonare la sonda 454 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de ȋncadrare nr. 14643 din 20.12.2013 revizuita in 21.10.2016 revizuite, pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 454 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman” amplasat ȋn comuna Siliştea, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri ȋntre orele 800 – 1400 și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

22-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Construcția conductelor de apă și gaz de la tronsonul platformei 10 la platforma 9, 
propus a fi amplasat în localitatea Șumal, intravilan, comuna Marca, județul Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, județul Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A., din Bucureşti,  str. Coralilor,  nr.  22,  Sector 1,  în  zilele  de  luni  până  vineri,  între  orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

22-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  35 PM Berca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018.

22-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  31 PM Berca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018.

22-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  30 PM Berca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018.

22-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei  18 AR Berca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Buzau, din Buzău, str. Democratiei nr. 11, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Puclicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018.

22-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „ Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, care desfăşoară în punctul de lucru din Parc 42 Monteoru din sat Sărata Monteoru, comuna Monteoru, jud. Buzău activităţile cu impact semnificativ încadrate în codurile CAEN:0610 – Extracţia petrolului brut, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice privind audierea rapoartelor cu concluziile bilanţurilor de mediu de nivel I și II şi a impactului activităţii desfăşurate asupra mediului, pentru revizuirea Autorizaţiei de mediu, care va avea loc la sediul Primăriei din comuna Monteoru  în data de 29.03.2018, ora 11. Informaţiile privind impactul asupra mediului al activităţii desfăşurate de SC PETROM SA pot fi consultate la sediul APM Buzau, din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, de luni până vineri între orele 9,00-14,00. Observaţiile, sugestiile, propunerile şi contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnatură şi cu date de identificare, la sediul APM Buzău în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului. APM Buzău nu este obligată să ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen şi nici contestaţii şi propuneri anonime sau care se bazeaza pe interese străine de fondul problemelor supuse dezbaterii publice”.

22-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „ Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, , care desfăşoară în punctul de lucru din Parc 1Bărbuncești din sat Bărbuncești, com. Tisău, jud. Buzău activităţile cu impact semnificativ încadrate în codurile CAEN:0610 – Extracţia petrolului brut, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice privind audierea rapoartelor cu concluziile bilanţurilor de mediu de nivel I și II şi a impactului activităţii desfăşurate asupra mediului, pentru revizuirea Autorizaţiei de mediu, care va avea loc la sediul Primăriei din comuna Tisău în data de 28.03.2018, ora 11. Informaţiile privind impactul asupra mediului al activităţii desfăşurate de SC PETROM SA pot fi consultate la sediul APM Buzau, din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, de luni până vineri între orele 9,00-14,00. Observaţiile, sugestiile, propunerile şi contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnatură şi cu date de identificare, la sediul APM Buzău în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului. APM Buzău nu este obligată să ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen şi nici contestaţii şi propuneri anonime sau care se bazeaza pe interese străine de fondul problemelor supuse dezbaterii publice”.

21-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului‚ “Lucrări de abandonare aferente sondei 312 Cucuieţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Şolont, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23,  în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2018

21-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 41 Sandra" propus a fi amplasat in comuna Sandra, extravilan, CF nr. 401966 Biled, nr. cad.401966, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr.10, corpul C, Timisoara, Jud. Timis, in zilele de Luni – Joi intre orele 8-16:30, vineri intre orele 8-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
Anunturile publicate conform prevederilor art.11 alin (1) lit (g), din Ord. 135/2010 se vor depune la APM Timis, pana la data de 22.03.2018.

21-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 511 Sandra" propus a fi amplasat in comuna Sandra, CF nr. 402199 Biled, nr. cad. 402199, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr.10, corpul C, Timisoara, Jud. Timis, in zilele de Luni – Joi intre orele 8-16:30, vineri intre orele 8-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
Anunturile publicate conform prevederilor art.11 alin (1) lit (g), din Ord. 135/2010 se vor depune la APM Timis, pana la data de 22.03.2018.

20-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „ Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată penrtu proiectul”Înlocuire conductă Parc 2-Parc 4 Oprișenești”, amplasat în jud. Brăila, oraș Ianca, sat Oprișenești, T161,162,163,164,165: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila-mun. Brăila, B-dul Independenței, nr 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare  între orele 9.00-13.00,precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.03.2018

20-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrari de abandonare de suprafață aferente sondei 106 Cherestur Nord, Jud. Timiș”, propus a fi amplasat în localitatea Beba Veche, CF nr.  402560 Beba Veche, nr. cad. 402560-402560, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 24.03.2018.

19-03-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 72 MMPG Gropile lui Zaharache", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA  titular al proiectului - Lucrări de abandonare aferente sondei 2035 Tătărăști, amplasat ȋn comuna Tătărăștii de Sus, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de  APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului supra mediului nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 2035 Tătărăști, amplasat în comuna Tătărăștii de Sus, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării în mass- media a prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA  titular al proiectului - Lucrări de abandonare aferente sondei 2061 Negreni, amplasat ȋn comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului supra mediuluinu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 2061 Negreni, amplasat în comuna Tătărăștii de Jos,   judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30,  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării în mass- media a prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 659 Baciu, din perimetrul Baciu – 40 de sonde, județul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de ȋncadrare nr. 14663 din 20.12.2013, (revizuită in data de 20.12.2016), revizuită, pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 659 Baciu, din perimetrul Baciu – 40 de sonde, județul Teleorman” amplasat ȋn comuna Blejeşti, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri ȋntre orele 800 – 1400 și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare la sonda 938 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de ȋncadrare nr. 14673 din 20.12.2013, revizuită pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 938 Preajba Nord Centru, perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” amplasat ȋn comuna Poeni, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri ȋntre orele 800 – 1400 și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

19-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA,  titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1070 Șopârlești”, propus a fi amplasat ȋn extravilanul comunei Cosmești, sat Ciuperceni, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare stabilită de către  APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului supra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru  proiectul propus a fi amplasat ȋn extravilanul comunei Cosmești, sat Ciuperceni, județul Teleorman.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630, și vineri între orele 800 – 1400 precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA,  titular al proiectului – “Lucrări de abandonare aferente sondei 1074 Șopârlești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare stabilită de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului supra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru  proiectul propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630, și vineri între orele 800 – 1400 precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1384 Cartojani”, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de ȋncadrare nr. 6669 din 20.09.2016 revizuite, pentru proiectul “Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1384 Cartojani amplasat ȋn comuna Gratia, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630, vineri ȋntre orele 800 – 1400 și la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1500, precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA  titular al proiectului - Lucrări de abandonare aferente sondei 1841 Sopârleşti, amplasat ȋn comuna Cosmeşti, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de  APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului supra mediului nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru  proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1841 Sopârleşti, amplasat în comuna Cosmeşti,   judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30/  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării în mass- media a prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA,  titular al proiectului - Lucrări de abandonare aferente sondei 2011 Negreni, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare stabilită de către  APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului supra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Tătărăștii de Jos, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630, și vineri între orele 800 – 1400 precum și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA  titular al proiectului - Lucrări de abandonare aferente sondei 2014 Negreni, amplasat ȋn comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de  APM Teleorman:
proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 2014 Negreni, amplasat în comuna Tătărăștii de Jos,   judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi  între orele 8.00 – 16.30/  vineri 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării în mass- media a prezentului anunţ.

19-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul “ Lucrări de abandonare la sonda 454 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman”, amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si a nu se efectua evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrari de abandonare de suprafață aferente sondei 106 Cherestur Nord, Jud. Timiș”, propus a fi amplasat în localitatea Beba Veche, CF nr.  402560 Beba Veche, nr. cad. 402560-402560, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 20.03.2018.

15-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desfiinţare sonda 876 MP Runcu, lucrări conexe şi drum acces” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Desfiinţare sonda 876 MP Runcu, lucrări conexe şi drum acces”, propus a fi amplasat in localitatea Scorteni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.03.2018.

15-03-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – PRIN DIVIZIA UPSTREAM, ZONA DE PRODUCŢIE II OLTENIA titular al proiectului “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 3000 Sopot”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj - Cu evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată - pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile. de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.03.2018.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 24.03.2018.

12-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Modernizare beciuri sonde ASSET VIII Faza 1 UAT Moinești Sondele 123 Moinești, 1163 Moinești, 58 Leorda, 535 Moinești Vest, 628 Moinești Vest, 679 Moinești Vest, 115 Moinești, 554 Moinești, 448 Moinești, 462 Moinești, 488 Moinești, 158 Moinești, 210 Moinești Eocen, 917 Moinești, 1252 Moinești, 1112 Moinești Oraș, 1135 Moinești, 784 Lucăcești, 785 Lucăcești, 811 Moinești, 884 Moinești, 797 Lucăcești, 796 Lucăcești, 798 Lucăcești, 1121 Moinești Oraș, 1171 Moinești Oraș, 1178 Moinești Oraș, 1186 Moinești Oraș, 1418 Văsiești”, propus a se realiza în intravilanul și extravilanul Municipiului Moinești, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

12-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conducte manifold 78 Humărie la manifold 79 Humărie”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

12-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei I9 Baciu, județul Teleorman”,  propus a fi amplasat în comuna Purani, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

08-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului ”Ecologizare platformă Cluster 17”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Ecologizare platformă Cluster 17, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12.03.2018.

08-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Desfiinţare sonda 876 MP Runcu, lucrări conexe şi drum acces”, amplasată in localitatea Scorţeni, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

07-03-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 301 MMPG Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 309 MMPG Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 346 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 458 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 502 MMPG Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 507 MMPG Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

07-03-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „ Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, , prin reprezentanţii săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  ,, Înlocuire conductă Parc 2 – Parc 4 Oprişeneşti” amplasament in jud. Brăila, oraş Ianca, sat Oprişeneşti, T 161, 162, 163, 164, 165.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl.B5 şi la sediul titularului din mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele lucrătoare intre orele 9:00 – 13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

07-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1841 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1070 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1074 Sopârleşti”, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 2061 Negreni”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 2011 Negreni”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 2014 Negreni” şi „Lucrări de abandonare aferente sondei 2035 Tătărăşti”, propuse a fi amplasate in comunele Cosmeşti, Tătărăştii de Jos si Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07-03-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Salaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL PARC 4 SUPLAC” propus a se realiza în comuna Suplacu de Barcău, intravilan, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, județul Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor,  nr. 22,  Sector 1,  în  zilele  de  luni  până  vineri,  între  orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

07-03-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Salaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL PARC 5 SUPLAC” propus a se realiza în comuna Suplacu de Barcău, intravilan, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, județul Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor,  nr. 22,  Sector 1,  în  zilele  de  luni  până  vineri,  între  orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

07-03-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață, linie electrica, manifold și conductă la sondele 2831 Glâmbocel, 2832 Glâmbocel, 2833 Glâmbocel”, propus a fi amplasat in comuna Leordeni,  jud.Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50 A, jud.Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Producţie VI Muntenia Central, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Damboviţa, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Argeş.

06-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD titular al proiectului “Subtraversare râu Tazlăul Sărat cu conducte de transport gaze”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.03.2018.
 

05-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 511 Sandra" propus a fi amplasat in comuna Sandra, CF nr. 402199 Biled, nr. cad. 402199, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr.10, corpul C, Timisoara, Jud. Timis, in zilele de Luni – Joi intre orele 8-16:30, vineri intre orele 8-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
Anunturile publicate conform prevederilor art.11 alin (1) lit (g), din Ord. 135/2010 se vor depune la APM Timis, pana la data de 22.03.2018.

05-03-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 41 Sandra" propus a fi amplasat in comuna Sandra, extravilan, CF nr. 401966 Biled, nr. cad.401966, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr.10, corpul C, Timisoara, Jud. Timis, in zilele de Luni – Joi intre orele 8-16:30, vineri intre orele 8-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
Anunturile publicate conform prevederilor art.11 alin (1) lit (g), din Ord. 135/2010 se vor depune la APM Timis, pana la data de 22.03.2018.

02-03-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Dezafectarea platformelor din incinta depozitului de produse petroliere OMV Petrom Carei” propus a fi amplasat în Str. Dorului, nr. 6, loc. Carei, jud Satu Mare.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B şi la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-15:00 în zilele de luni-joi între orele 8:00-16.30 si vineri intre orele 8:00-14:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

02-03-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: „Modernizare Stație Tratare Apa Potabilă Suplac” propus a se realiza în comuna Suplacu de Barcău, intravilan, jud. Bihor.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

02-03-2018 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondelor 131E, 145E, 159E, 702bis, 130E, 130V”, propus a se realiza în comuna Suplacu de Barcău, intravilan și extravilan, jud. Bihor.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

02-03-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: Ecologizare platformă Cluster 17, propus a fi amplasat în localitatea Leșmir, intravilan, comuna Marca, județul Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, județul Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor,  nr. 22,  Sector 1,  în  zilele  de  luni  până  vineri,  între  orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

01-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 893 Bărbuncești”, propus a fi realizat în extravilan comuna Tisău, județul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Buzău, str. Democrației, nr. 11, Buzău,  și la sediul titularului din București, str. Coralilor Nr. 22, sector 1.

01-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 20 MPC Plopeasa”, propus a fi realizat în extravilan comuna Scorțoasa, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Buzău, str. Democrației, nr. 11, Buzău,  și la sediul titularului din București, str. Coralilor Nr. 22, sector 1.

01-03-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 405 Bărbuncești”, propus a fi realizat în extravilan comuna Tisău, județul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Buzău, str. Democrației, nr. 11, Buzău,  și la sediul titularului din București, str. Coralilor Nr. 22, sector 1.

01-03-2018 Anunt public

SC OMV PETROM SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Subtraversare râu Tazlăul Sărat cu conducte transport gaze”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, str.Oituz, nr.23 şi la sediul SC OMV PETROM SA – Zona de Producţie VIII Moldova Nord, municipiul Moineşti, str.T.Vladimirescu, nr.92A, judeţul Bacău, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

01-03-2018 Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului‚ “Lucrări de abandonare aferente sondei 116 si 117 Moinesti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat in municipiul Moinesti, extravilan, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Bacau, din Bacau, str. Oituz, nr. 23,  în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul 
 

28-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul‚ “ Lucrări de abandonare aferente sondei 312 Cucuieti, propus a se realiza în extravilanul comunei Solont, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

27-02-2018 Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului‚ "Lucrări de abandonare aferente sondei 609 Frumoasa", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 5.03.2018.

27-02-2018 Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului‚ "Lucrări de abandonare aferente sondei 395 Cucuieti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Solont, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 5.03.2018.

27-02-2018 Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului‚ "Lucrări de abandonare aferente sondei 227 Asau", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Asau, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 5.03.2018.

27-02-2018 Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului‚ "Lucrări de abandonare aferente sondei 303 Cucuieti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul comunei Solont, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 5.03.2018.

27-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 104 Cherestur", propus a fi amplasat în extravilan comuna Beba Veche, CF nr. 402563, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630, vineri între orele 800 - 1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 03.03.2018.

26-02-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de abandonare aferente sondei 51 Diniaș”, propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, nr. CF 404745, nr. Cad 404745, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș,municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A și la sediul titularului: Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

23-02-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, titular al proiectului "Construcţie LEA si LES 20 kV Tronson Ax Petrol Independenţa”, prin reprezentanţii săi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construcţie LEA si LES 20 kV Tronson Ax Petrol Independenţa”, propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Independenţa şi Schela, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi din mun. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30 – 16:00 şi vineri intre orele 8:30 – 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgl.anpm.ro-Reglementari-Acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.03.2018.

23-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeş, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Punere în siguranță conducte la traversarea părăului Vârtej„ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A  Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

23-02-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 3000 Sopot”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 in zilele de L - J, între orele
8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie II Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

22-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2775 Hintesti”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2775 Hintesti”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mosoaia, judeţul Argeş.       
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 27.02.2018

22-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2773Hintesti ”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2773 Hintesti”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mosoaia, judeţul Argeş.       
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 27.02.2018

22-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul‚ “ Lucrări de abandonare aferente sondei 116 şi 117 Moineşti’’, propus a se realiza în municipiul Moineşti, extravilan, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău.

22-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr 6669 din 20.09.2016, emis pentru proiectul „Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1384 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Gratia, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

22-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr 14663 din 20.12.2013 revizuită în data de 20.10.2016, emis pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 659 Baciu-40 sonde, județul Teleorman” propus a fi amplasat în comuna Blejești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

22-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr 14673 din 20.12.2013 revizuită în data de 20.10.2016, emis pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 938 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman” propus a fi amplasat în comuna Poeni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

20-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 46 Sandra”, jud. Timis, propus a fi realizat în comuna Sandra, CF.nr. 401964, Nr. Cad 401964 ,  judeţul Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la sediul titularului: Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 10, jud. Timis, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
 

20-02-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului:  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 635 Talpa” amplasat in comuna Cosmesti, judetul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru priectul ,Lucrari de abandonare aferente sondei 635 Talpa”, amplasat in comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, Str. Dunarii nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro  .
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării in mass-media a prezentului anunţ.

20-02-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului:  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 427 Preajba Nord” amplasat in comuna Silistea, judetul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Proiectul Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Proiectul Nu se supune evaluării adecvate
In cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru priectul ,Lucrari de abandonare aferente sondei 427 Preajba Nord”, amplasat in comuna Silistea, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, Str. Dunarii nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro  .
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării in mass-media a prezentului anunţ.

20-02-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului:  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1832 Soparlesti” amplasat in comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate
in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru priectul ,Lucrari de abandonare aferente sondei 1832 Soparlesti”, amplasat in comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului din mun. Alexandria - judeţul Teleorman, Str. Dunarii nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 şi vineri  între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresa de internet:  http://apmtr.anpm.ro  .
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la dată publicării in mass-media a prezentului anunţ.

19-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emiterea acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 635 Talpa, propus a se realiza in extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.l, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

19-02-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, titular al proiectului” Platformă încărcare condesat la Stația de compresoare Munteni”anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul” Platformă încărcare condesat la Stația de compresoare Munteni”, propus a fi realizat în satul  Munteni, comuna Munteni, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2 și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementări-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect decizie etapă de încadrare 2018.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.02.2018.

16-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1136 Independența”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Schela, T57/8 , P 477/23, 477/24,  judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

16-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1127 Independența”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Braniștea, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

15-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 635 Talpa, propus a se realiza in extravilanul comunei Cosmesti, judeţul Teleorman
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

15-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 1832 Soparlesti, propus a se realiza in extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

15-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrări de abandonare aferente sondei 427 Preajba Nord , propus a se realiza in extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

14-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Dinias", propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, nr. CF 404733 – Peciu Nou, nr. Cad 5022, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timis, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630, vineri între orele 800 - 1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 18.02.2018.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș, titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 1576 la modul 21 Vața„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM  Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 1576 la modul 21 Vața„, propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Prodani, Valea Ceptura, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.02.2018.

14-02-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 3311 Strambu ” , propus a fi amplasat în comuna Bogati, Jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești , Str.  Egalităţii nr. 50 A, Judeţul Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA Asset VI Muntenia Central  din Municipiul Târgoviște, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud. Dâmbovița, în zilele de Luni -Vineri, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

14-02-2018 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2773 Hintesti" propus a fi amplasat in com.Mosoaia, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2775 Hintesti” propus a fi amplasat in corn.Mosoaia, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

08-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului  "Lucrări de abandonare aferente sondei 456 Ciuresti Nord " propus a fi amplasat in localitatea Icoana, judetul OLT, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT, in zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14., precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului  "Lucrări de abandonare aferente sondei 434 Ciuresti Nord " propus a fi amplasat in localitatea Potcoava, judetul OLT, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT, in zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14., precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 1301 Vața” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 1301 Vața” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bărăști, sat Mereni, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8˚˚-14˚˚ precum și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

06-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 3057 Cocu”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 3079 Cocu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.       
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 12.02.2018

06-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 2947 Cocu”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 3171 Cocu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, judeţul Argeş.       
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 12.02.2018

06-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă amestec sonda 1576 la Modul 21 Vața” propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Prodani, Valea Ceptura, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A  Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

06-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 355 Cherestur", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Dudeștii Vechi, judetul Timiș CF nr. 403349, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timis, localitatea Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630, vineri între orele 800 - 1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pană la data de 10.02.2018.

01-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ( prin SC FORMIN SA ) titular al proiectului: „ Lucrări de proiectare, execuție și mentenanță pentru puțuri de monitorizare a acviferului ( sonda de injecție 505 MP)  ” anunţa publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de încadrare  de către Agenția pentru  Protecția Mediului Vrancea fără evaluarea impactului  asupra mediului  și fără evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul, Lucrări de proiectare, execuție și mentenanță pentru puțuri de monitorizare a acviferului ( sonda de injecție 505 MP)   amplasat în municipiul Adjud, extravilanul localității Burcioaia , jud. Vrancea .  
Proiectul deciziei de încadrare  și motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul APM Vrancea , din Focșani  str. Dinicu  Golescu nr. 2 , jud. Vrancea în zilele de luni-joi , intre orele 9,00 – 14,00 si vineri intre orele 9,00 – 12,00 . precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii  la proiectul deciziei de încadrare  ăn termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț

01-02-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ( prin SC FORMIN SA ) titular al proiectului: „ Lucrări de proiectare, execuție și mentenanță pentru puțuri de monitorizare a acviferului ( sonda de injecție 510 MP)  ” anunţa publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de încadrare  de către Agenția pentru  Protecția Mediului Vrancea fără evaluarea impactului  asupra mediului  și fără evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul, Lucrări de proiectare, execuție și mentenanță pentru puțuri de monitorizare a acviferului ( sonda de injecție 510 MP)   amplasat în municipiul Adjud, extravilanul localității Burcioaia , jud. Vrancea .  
Proiectul deciziei de încadrare  și motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul APM Vrancea , din Focșani  str. Dinicu  Golescu nr. 2 , jud. Vrancea în zilele de luni-joi , intre orele 9,00 – 14,00 si vineri intre orele 9,00 – 12,00 . precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii  la proiectul deciziei de încadrare  ăn termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț

01-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Conductă de amestec sonda 1301 Vața” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bărăști, sat Mereni, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt, din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

01-02-2018 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 456 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Icoana, jud. OLT.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT si la sediul OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, in zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT.

01-02-2018 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 434 Ciuresti Nord" propus a fi amplasat in com. Potcoava, jud. OLT.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT si la sediul OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, in zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, Str.  Ion Morosanu, Nr. 3, Jud. OLT.

31-01-2018 Anunt Public

,,SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 3 Diniaș", propus a fi amplasat în comuna Peciu Nou, nr. CF 404733 – Peciu Nou, nr. Cad 5022, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, Timișoara și la adresa titularului: str. Coralilor nr. 22, sector 1, București, în zilele de luni- joi, între orele 800 - 1630 și vineri între orele 800 - 1400.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș"

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 18 AR Berca”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 30 PM Berca”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 31 PM Berca”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 35 PM Berca”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 318 MP Barbuncesti”,   propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisau, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 347 MP Barbuncesti”,   propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisau, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 395 MP Barbuncesti”,   propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisau, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 804 MP Barbuncesti”,   propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisau, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

30-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 859 MP Barbuncesti”,   propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisau, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22.

29-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3925 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3925 Videle Vest”,  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoare adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la  proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

29-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 201 Hârleşti”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 201 Hârleşti”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează  pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoare adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la  proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

29-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 350 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 350 Videle Vest”,  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoare adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la  proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

29-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3568 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3568 Videle Vest”,  propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoare adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la  proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

29-01-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondelor 3665 si 3157 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de incadrare nr. 15567 din 30.12.2013, emisa pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 3665 Videle Vest” amplasat în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman.
Decizia autorităţii de mediu, precum si informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400 si la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni pânӑ vineri între orele 900 – 1500, precum şi la următoare adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la  proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la publicare.

26-01-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, titular al proiectului „Conductă HDPE de la sonda 964 Bârla la Parc 20 Bârla„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă HDPE de la sonda 964 Bârla la Parc 20 Bârla„ propus a fi amplasat în comunele Bârla și Căldăraru, județul Argeș.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, în zilele de luni - vineri, orele 10 -14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

26-01-2018 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3079 Cocu" propus a fi amplasat in com.Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

26-01-2018 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3117 Cocu”p ropus a fi amplasat in corn.Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

26-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desfiinţare sonda 543 MP Ariceşti, lucrări conexe şi organizare de şantier” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Desfiinţare sonda 543 MP Ariceşti, lucrări conexe şi organizare de şantier”, propus a fi amplasat in localitatea Aricestii Rahtivani, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.01.2018.

25-01-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., - Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, str.Aleea Sinaia, nr.6, jud.Dâmboviţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu,pentru proiectul: „„Lucrări de suprafaţă foraj, foraj, echipare de suprafaţă şi L.E.A. 0,5 KV sonda 3374 Strâmbu”” propus a fi amplasat în comuna Bogați, jud.Argeş
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str.Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș , în zilele de luni – vineri, precum și la adresa de internet http//apmag.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Argeș, in termen de 8 zile de la data afișării anunțului, până la data de 2.02.2018.

23-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ( prin SC FORMIN SA ) anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul : „ Lucrari de proiectare, executie si mentenanta pentru puturi de monitorizare a acviferului ( sonda de injectie 505 MP)  ”, amplasat in municipiul Adjud, extravilanul localitatii Burcioaia , jud. Vrancea .  
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea , str. Dinicu  Golescu nr. 2 , jud. Vrancea  si la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor nr. 22 , in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 14,00 si vineri intre orele 8,00 – 12,00 .
Observatiile publicului se primesc in scris si sub semnatura si cu date de identificare , zilnic la  sediul APM Vrancea .

23-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA ( prin SC FORMIN SA ) anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul : „ Lucrari de proiectare, executie si mentenanta pentru puturi de monitorizare a acviferului ( sonda de injectie 510 MP)  ”, amplasat in municipiul Adjud, extravilanul localitatii Burcioaia , jud. Vrancea .  
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea , str. Dinicu  Golescu nr. 2 , jud. Vrancea  si la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor nr. 22 , in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 14,00 si vineri intre orele 8,00 – 12,00 .
Observatiile publicului se primesc in scris si sub semnatura si cu date de identificare , zilnic la  sediul APM Vrancea .

18-01-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu, pentru proiectul ”Platformă încărcare condesat la Stația de Compresoare Munteni”, propus a fi realizat în comuna Munteni, sat Munteni, judeţul Galaţi.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30  și la sediul OMV Petrom din Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr 2, județul Galați

18-01-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu, pentru proiectul”Înlocuire conductă Parc 9 - Parc 11 Independența”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Schela, judeţul Galaţi.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30  și la sediul OMV Petrom din Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr 2, județul Galați

18-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 109 Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 109 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tepu, T53, P451, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 22.01.2018.

18-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 118 Ţepu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 118 Ţepu”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Munteni, T47/1, P Cc 384/2, De 384/3, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 si vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu – proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

17-01-2018 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu, pentru proiectul”Construcție LEA și LES 20 kV Tronson Ax Petrol Independența”, propus a fi realizat în extravilanul comunelor Independența și Schela, judeţul Galaţi.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30  și la sediul OMV Petrom din Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr 2, județul Galați

17-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Desfiinţare sonda 543 MP Ariceşti, lucrări conexe şi organizare de şantier”, amplasată in localitatea Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

17-01-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 350 Videle Vest”, amplasată în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

17-01-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 201 Hârleşti”, amplasată în extravilanul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

17-01-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3665 Videle Vest”, amplasată în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

17-01-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3925 Videle Vest”, amplasată în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

17-01-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3568 Videle Vest”, amplasată în extravilanul oraşului Videle, judeţul Teleorman. 
Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului situat în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

15-01-2018 Anunt Public

,,SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 104 Cherestur", propus a fi amplasat în extravilan comuna Beba Veche, CF nr. 402563, jud Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, și la titular:  municipiul Timișoara, Piața Unirii nr. 3, jud. Timiș, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630, vineri între orele 800 - 1400.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș"

15-01-2018 Anunt Public

,,SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare de suprafata aferente sondei 106 Cherestur Nord, jud. Timis", propus a fi amplasat în com. Beba Veche, CF nr. 402560, nr. cad 402560- 402560  C1, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, și la sediul titularului: Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timiș, în zilele de luni- joi între orele 800 - 1630, vineri între orele 800 - 1400.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș"

15-01-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Conductă HDPE de la sonda 964 Bârla la Parc 20 Bârla” propus a fi amplasat în comuna Bârla și comuna Căldăraru, județul Argeş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A  Zona de Producţie III Muntenia Vest, din Piteşti, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeş, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 625 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 613 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 622 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 601 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 616 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 602 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.

15-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 618 Frumoasa”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Balcani, judeţul Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.01.2018.
 

09-01-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectelor:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1612 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1644 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1903 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1900 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 2108 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1994 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1606 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1617 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1634 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1443 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1442 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1438 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1683 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1649 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1861 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1833 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1660 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1837 Bălăria” propus a fi amplasat în comuna Letca Nouă, jud. Giurgiu,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1376 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, parc 6, jud. Giurgiu, 
„Lucrări de abandonare aferente sondei 1584 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, sat Roata de Jos, parc 4, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectele  deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05-01-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV 2017, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

Inspection reports

So as to conform to MMGA Order no 1299/2005 regarding the approval of the Inspection Procedure for the locations which present risks of major accidents involving dangerous substances, chapter V.6 (current edition), we make public the summary of the inspections reports concluded by the local authorities invested with control authorities over SEVESO locations.

2013 - 05 - 09 ZP VII Sinteza Raport Inspectie 2572 din 24042013 (PDF, 335,1 KB)

2010 - 02- 10 Informare publica - Raport Inspectie (PDF, 106,4 KB)

2011 - 08 - 01 SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE 42952011 - Zona de Productie VII Muntenia Est (Romanian only) (PDF, 74,7 KB)

2012 - 06 - 20 Sinteza Raport Inspectie Seveso 2822 ZP VII Muntenia Est (PDF, 331,3 KB)

2012 - 12 - 13 Informare ZP V Moesia Nord (PDF, 533,3 KB)