Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Informări publice

Anunţuri publice
28.12.2016 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “ Lucrari de abandonare aferente sondei 878 MP Lişcoteanca” propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Însuraţei, trup intravilan (T60, P372/1), anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat: Nu este necesara parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brăila din mun. Brãila, Bdul Independentei nr.16, Bloc B5, in zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – Reglementari/Acord de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 04.01.2017.

23.12.2016 - Anunț public 

S.C. OMV PETROM S.A. anuntă publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 98 Tepu, in comuna Munteni, jud. Galati”, propus a fi realizat in extravilan comuna Munteni, T60, P 431/1, jud. Galaţi. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC OMV PETROM SA , cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr.22, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi i, str. Regiment 11 Siret, nr.2".

23.12.2016 - Anunț public 

S.C. OMV PETROM S.A. anuntă publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Tepu, in comuna Munteni, jud. Galaţi ”, propus a fi realizat in extravilan comuna Munteni, jud. Galaţi. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC OMV PETROM SA , cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr.22, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi i, str. Regiment 11 Siret, nr.2".

23.12.2016 - Anunț public 

S.C. OMV PETROM S.A. anuntă  publicul interesat asupra depunerii  solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 340 Grivita Nord”, propus a fi realizat in extravilan comuna Cudalbi,T34/1, P187/4, jud. Galaţi. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC OMV PETROM SA , cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr.22, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi , din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2".

23.12.2016 - Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anuntă publicul interesat asupra depunerii  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 371 Grivita Nord”, propus a fi realizat in extravilan comuna Cudalbi,T34/1, P187/2, jud. Galati. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC OMV PETROM SA , cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr.22, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2".

23.12.2016 - Anunț public 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 68 SRP Şuţa Seacă", propus a fi realizat in localitatea Lucieni, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa, in zilele de luni- joi, intre orele 9.00-15.00,  vineri intre orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa in zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresa de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmboviţa. (5 zile de la data publicării prezentului anunţ).

22.12.2016 – Anunț public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Inlocuire conductă P 28 Brăgăreasa-TF Grindu", propus a fi amplasat în comuna Grindu, județul Ialomița.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița, din Slobozia str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00, la sediul Primăriei Grindu, judeţul Ialomiţa, între orele 8:00-16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa.

21.12.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A, Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, titular al proiectului “Reabilitare conductă de gaze 6” Parc Siliștea - Stație Compresoare Icoana” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Reabilitare conductă de gaze 6” Parc Siliștea - Stație Compresoare Icoana” propus a fi amplasat în comuna Miroşi, comuna Bârla, judeţul Argeş şi comuna Tufeni, comuna Icoana, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10-14 precum și la adresa de interne: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.12.2016.

21.12.2016 – Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului ,"Montare echipamente/instalaţii in Parc 4 Padina, judeţul Brăila" propus a fi amplasat in judeţul Brăila, comuna Ciocile, extravilan, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat: Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bl. B5, in zilele lucrătoare între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-Reglementari/Acord de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.12.2016.

20.12.2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru activităţile de ,, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910,  “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” – cod CAEN 4520, “Depozitări”- cod CAEN 5210 ‘’ desfăşurate  la punctul de lucru Poiana Lacului (incinta Grup industrial Poiana Lacului), în  com. Poiana Lacului,  jud. Argeş.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată , va avea loc la sediul Primăriei comunei  Poiana Lacului, în data de 10.01.2017, începand cu ora 13°°.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru activitatile desfasurate la punctul  de lucru Poiana Lacului (incinta Grup industrial Poiana Lacului), în com. Poiana Lacului, jud Argeş, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş  şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri,  între orele  10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 10.01.2017

19.12.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 276 Slatioarele (276 explorare Slatioarele)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 276 Slatioarele (276 explorare Slatioarele)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Mosoaia, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50A, jud. Argeş ,în zilele de 19-23Decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23 Decembrie 2016.

16.12.2016 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 68 SRP Şuţa Seacă”, amplasată  in localitatea Lucieni, judeţul Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la urmatoarea adresa de internet www. petrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmboviţa.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1994 Vâlcele Est (1994 exploatare Vâlcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1994 Vâlcele Est (1994 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3112 Cocu", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 3112 Cocu", propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Cocu, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2907 Vâlcele Est (2907 exploatare Vâlcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2907 Vâlcele Est (2907 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 945 Vaţa (945 exploatare Vaţa)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 945 Vaţa (945 exploatare Vaţa)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Vedea, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 421 Slătioarele (421 exploatare Slătioarele)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 421 Slătioarele (421 exploatare Slătioarele)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Moşoaia, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2908 Slătioarele (2908 exploatare Slătioarele)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2908 Slătioarele (2908 exploatare Slătioarele)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Poiana Lacului, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2309 Dumbrava (2309 explorare detaliu Dumbrava)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2309 Dumbrava (2309 explorare detaliu Dumbrava)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Mozăceni, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2752 Hinţeşti (2752 exploatare Hinţeşti)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2752 Hinţeşti (2752 exploatare Hinţeşti)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Moşoaia, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

14.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1977 Vâlcele Est (1977 exploatare Vâlcele Est)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1977 Vâlcele Est (1977 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Merişani, jud. Argeş.

I. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 14-19 decembrie 2016, între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19 decembrie 2016.

13.12.2016 – Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 4029 Conțești”,  propus a se realiza în extravilanul localității Săscut,  județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz,  nr. 23  și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., București, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 12.12.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață și LEA 0,5 KV sda 1271 Moreni" propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița,str.Calea Ialomiței,nr.1,Târgoviște, jud.Dâmbovița, în zilele de luni-vineri între  orele 10-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării.

09.12.2016 - Anunț public 
SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 878 MP Liscoteanca” propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Însurăței, trup intravilan.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din  municipiul Brăila, Bdul Independenţei nr.16, Bloc B5 si la sediul SC OMV PETROM SA din municipiul Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

08.12.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector l, titular al proiectului „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1632 Cartojani” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu, proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00 14,00 şi vineri de la 9,00 - 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

08.12.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1581 Cartojani”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediu! în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, ,nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni - joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul In Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în ziiele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00 - 12,00.

08.12.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1489 Stoeneşti”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni - joi între orele

09,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00 - 12,00.

08.12.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1492 Stoeneşti”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni - joi între orele

9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00- 12,00.

07.12.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 608 Oprişeneşti ” propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan oraş Ianca: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei', nr. 16, Bl B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12.12.2016.

07.12.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei I24 Oprişeneşti”, amplasat în jud. Brăila, extravilan oraşul Ianca - proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţeinr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12.12.2016.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “ Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 421 Slătioarele (421 exploatare Slătioarele)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Moșoaia,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 945 Vața (945 exploatare Vața)”< /strong>, propus a fi amplasat în extravilanul localității Vedea,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “ Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3112 Cocu”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Cocu,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1994 Vâlcele Est (1994 exploatare Vâlcele Est)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Merișani,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2907 Vâlcele Est (2907 exploatare Vâlcele Est)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Merișani,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1977 Vâlcele Est (1977 exploatare Vâlcele Est ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Merișani,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14.  

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 276 Slătioarele (276 exploatare Slătioarele)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Moșoaia,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2752 Hințești (2752 exploatare Hințești)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Moșoaia,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2908 Slătioarele (2908 exploatare Slătioarele)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Poiana Lacului,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

05.12.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2309 Dumbrava (2309 explorare Dumbrava)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Mozăceni,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

29.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Oraș Pitești, Str. Republicii nr. 160, Județul Argeș, titular al proiectului “Demolare careu sonda 69 Merișani Drăganu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Demolare careu sonda 69 Merișani Drăganu”,  propus a fi amplasat în com. Drăganu, sat Drăganu-Olteni,  jud. Argeș. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 29.11.16-03.12.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 03.12.2016.

29.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Oraș Pitești, Str. Republicii nr. 160, Județul Argeș, titular al proiectului “Demolare careu sonda 2649 Merișani Drăganu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Demolare careu sonda 2649 Merișani Drăganu”,  propus a fi amplasat in com. Drăganu, sat Drăganu-Olteni,  jud. Argeș. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 29.11.16-03.12.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 03.12.2016.

29.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Oraș Pitești, Str. Republicii nr. 160, Județul Argeș, titular al proiectului “Demolare careu sonda 521 bis Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Demolare careu sonda 521 bis Slătioarele”,  propus a fi amplasat în com. Poiana Lacului, jud. Argeș. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 29.11.16-03.12.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 03.12.2016

29.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul in Oraș Pitești, Str. Republicii nr. 160, Județul Argeș, titular al proiectului “Demolare careu sonda 3053 Vâlcele Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Demolare careu sonda 3053 Vâlcele Est”,  propus a fi amplasat in com. Băiculești, jud. Argeș. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 29.11.16-03.12.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 03.12.2016

29.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul in Oraș Pitești, Str. Republicii nr. 160, Județul Argeș, titular al proiectului “Demolare careu sonda 3183 Vâlcele Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Demolare careu sonda 3183 Vâlcele Est”,  propus a fi amplasat in com. Băiculești, jud. Argeș. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 29.11.16-03.12.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 03.12.2016

29.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul in Oraș Pitești, Str. Republicii nr. 160, Județul Argeș, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații – Parc 10 Vâlcelele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  “ Desființare construcții și instalații – Parc 10 Vâlcelele”,  propus a fi amplasat în com. Merișani , sat Merișani,  jud. Argeș. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 29.11.16-03.12.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 03.12.2016

28.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1379 Stoeneşti”, propus a fi amplasat în comuna Ulmi, nr. cadastral 338, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00- 12,00 şi la adresa de internet http://apmqr.anpm.ro, precum şi la adresa titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

28.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1393 Bis Stoeneşti”, propus a fi amplasat în comuna Ulmi, nr. cadastral 342, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00- 12,00 şi la adresa de internet http://apmgr.anpm.ro, precum şi la adresa titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

28.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1339 Stoeneşti”, propus a fi amplasat în comuna Ulmi, nr. cadastral 322, judeţul Giurgiu, titular S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00- 12,00 şi la adresa de internet http://apmgr.anpm.ro. precum şi la adresa titularului.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

28.11.2016 - Anunţ public 

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 448 Oprișenești” și „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 488 Oprișenești” propuse a fi amplasate în județul Brăila, extravilan oraș Ianca: proiectele propuse nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări /Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.12.2016.

25.11.2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor ,,  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950, Depozitări cod CAEN 0910, ” desfăşurate  la punctul de lucru   Staţia de colectare, separare şi distribuţie a ţiţeiului Bădeşti, obiectivele aferente -    conducte ,  în com. Bârla, jud. Argeş,  com. İcoana, com. Tufeni,  jud. Olt.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată ,va avea loc la sediul Primăriei comunei Bârla, în data de 13.12.2016, începand cu ora 13°°.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru activitatile desfasurate la punctul  de lucru Staţia de colectare, separare şi distribuţie a ţiţeiului Bădeşti, obiectivele aferente -  conducte,  în com. Bârla, jud Argeş, com.İcoana, com.  Tufeni, jud. Olt, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş  şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri,  între orele  10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 13.12.2016.

25.11.2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor ,, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950, Depozitări cod CAEN 5210 ‘’ desfăşurate  la punctul de lucru    Staţie de colectare, separare şi distribuţie a ţiţeiului Poiana Lacului, obiectivele aferente -   conducte ,  în com. Poiana Lacului, com. Moşoaia, com. Cocu, com. Vedea,com. Săpata, com. Merişani, com. Drăganu, com. Băbana jud. Argeş,  com. Bărăşşti,  jud. Olt.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată ,va avea loc la sediul Primăriei comunei  Poiana Lacului, în data de 14.12.2016, începand cu ora 13°°.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru activitatile desfasurate la punctul  de lucru Staţie de colectare, separare şi distribuţie a ţiţeiului Poiana Lacului, obiectivele aferente -  conducte,  în com. Poiana Lacului, com. Moşoaia, com. Cocu, com. Vedea,  com. Săpata, , com. Merişani, com. Drăganu, com. Băbana, jud Argeş, com. Bărăşti jud. Olt, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş  şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri,  între orele  10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 14.12.2016.

24.11.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere Acord de Mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei I24 Oprișenești”< /em>, „Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 608 Oprișenești” propuse a fi amplasate în județul Brăila, extravilan, oraș Ianca.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenței, Nr. 16, Bloc B5 si la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, str. Coralilor Nr. 22, sector 1, ]n zilele lucrătoare, ]ntre orele 09:00 – 13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

22.11.2016 – Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor ,, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950, Depozitări cod CAEN 5210 ‘’ desfăşurate  la punctul de lucru    Staţie de injecţie apă Bârla, obiectivele aferente -   conducte ,  în com. Bârla, jud. Argeş,  com. Icoana,  jud. Olt.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată ,va avea loc la sediul Primăriei comunei Bârla, în data de 13.12.2016, începand cu ora 13°°.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru activitățile desfășurate la punctul  de lucru Staţie de injecţie apă Bârla, obiectivele aferente -  conducte,  în com. Bârla, jud Argeş, com. Icoana, jud. Olt, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş  şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri,  între orele  10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 13.12.2016.

22.11.2016 – Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor ,,  Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610,   Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950 ” desfăşurate  la punctul de lucru    Parc 7 Bârla, obiectivele aferente -   sonde, conducte ,  în com. Bârla, jud. Argeş,  com. Tufeni,  jud. Olt.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată ,va avea loc la sediul Primăriei comunei Bârla, în data de 13.12.2016, începand cu ora 13°°.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16:30, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru activitățile desfășurate la punctul  de lucru Parc 7 Bârla, obiectivele aferente - sonde, conducte,  în com. Bârla, jud Argeş, com. Tufeni, jud. Olt, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş  şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri,  între orele  10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 13.12.2016.

22.11.2016 - Anunț Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor  „ Lucrări de abandonare aferente sondei 82 MP Toporu Sud”< /strong> propus a se realiza in extravilanul comunei Zemeș, „ Lucrări de abandonare aferente sondei 27 MMPG Foale”< /strong> propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, “Lucrări de abandonare aferente sondei 585 MPC Cilioaia Vest (585 MPC Zemes)” propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, Lucrări de abandonare aferente sondei 1230 Sud Podei” propus a se realiza în extravilanul localității Dârmanești, judetul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvată. Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.11.2016.

21.11.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere Acord de Mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 448 Oprișenești”,„ Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 488 Oprișenești” propuse a fi amplasate în județul Brăila, extravilan, oraș Ianca.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenței, Nr. 16, Bloc B5 și la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, str. Coralilor Nr. 22, sector 1, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

15.11.2016 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Demolare careu sonda 3183 Valcele Est” propus a fi amplasat în com. Băiculesti,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10–14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

15.11.2016 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare careu sonda 3053 Valcele Est” propus a fi amplasat în com. Băiculesti,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City),  în zilele de L-V, orele 10–1 4. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

15.11.2016 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Demolare careu sonda 521 bis Slătioarele” propus a fi amplasat în com. Poiana Lacului,  jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City),  în zilele de L-V, orele 10–1 4. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

15.11.2016 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare careu sonda 69 Merișani Drăganu” propus a fi amplasat în com. Drăganu, sat Drăganu-Olteni, jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City),  în zilele de L-V, orele 10–1 4 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

15.11.2016 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare careu sonda 2649 Merișani Drăganu” propus a fi amplasat în com. Draganu, sat Draganu-Olteni, jud. Arges. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City),  în zilele de L-V, orele 10–1 4 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

15.11.2016 - Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Desființare construcții și instalații-Parc 10 Valcelele” propus a fi amplasat în com. Merisani, sat Valcelele, jud. Argeș. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City),  în zilele de L-V, orele 10–1 4 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș 

15.11.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele:

„Lucrări de abandonare aferente sondei 82 MP Toporu Sud”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău;

„Lucrări de abandonare aferente sondei 27 MMPG Foale”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău;

„Lucrări de abandonare aferente sondei 1230 Sud Podei”, propus a se realiza în extravilanul localităţii Dărmăneşti, judeţul Bacău;

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23, şi la sediul SC OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

15.11.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 585 MPC Cilioaia Vest (585 MPC Zemes)”, propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău;

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23, şi la sediul SC OMV Petrom SA, Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

14.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom SA, titular al proiectelor  "Lucrari de remediere şi reabilitare aferente sondei 1205 Cartojani (1205 exploatare Cartojani), judeţul Teleorman’’, ,, Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1429 Cartojani (1429 exploatare  Cartojani), judeţul Teleorman’’,  propuse a fi amplasate în Siliştea, extravilan, judeţul Teleorman,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Nu se supune evaluarii adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectele , Lucrari de remediere şi reabilitare aferente sondei 1205 Cartojani (1205 exploatare Cartojani), judeţul Teleorman’’, ,,Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1429 Cartojani (1429 exploatare  Cartojani), judeţul Teleorman’’,   propuse a fi amplasate în Siliştea, extravilan,  judetul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi  între orele 800 – 1630 si vineri 800 – 1400 , precum şi la următoarea adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

14.11.2016 - Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie 1 Crişana-Banat, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentrul proiectul: “Forajul şi echiparea sondei nr. 495 Abrămuţ”, jud. Bihor, amplasat în localitatea Petreu, comuna Abrămuţ, titular OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie 1 Crişana-Banat.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, str. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Cocu în data de 29.11.2016, începand cu ora 13°°.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru punctele  de lucru Parc 9 Cocu si Parc 10 Cocu şi obiectivele aferente - sonde, conducte, puncte de colectare ( dupa caz) în com. Cocu, , com. Băbana, jud. Argeş, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş  şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri,  între orele  10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 29.11.2016.

11-11-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1400 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

– proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9:00 - 14:00 şi vineri de la 9:00 - 12:00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-11-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1388 Căscioarele" propus a fi amplasat în com. Găiseni, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

– proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni -joi între orele 9:00 - 14:00 şi vineri de la 9:00 - 12:00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-11-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1387 Căscioarele" propus a fi amplasat în com. Găiseni, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

– proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni -joi între orele 9:00 - 14:00 şi vineri de la 9:00 - 12:00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.11.2016 – Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuite din proiectul "Reabilitare a siturilor contaminate istoric din industria petrolieră în România – faza I – Abandonare sonde judeţul Bihor" - Revizuirea Deciziei 426/23.12.2013 pentru 16 sonde amplasate în comuna Suplacu de Barcău, judeţul Bihor (1033 Suplac, 1447 Suplac, 582 Suplac, 592 Suplac, 593 Suplac, 2256 Suplac, 1016 Suplac, 1524 Suplac, 1527 Suplac, 1034 Suplac, 2243 Suplac, 559 Bis Suplac, 1002 Suplac, 1007 Suplac, 3298 Suplac, 1448 Suplac).

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A., str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcău, jud. Bihor, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la adresa de internet: www.omvpetrom.com.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 21.11.2016.

09.11.2016 - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor „Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2350 Preajba Nord (2350 exploatare Preajba Nord)” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2350 Preajba Nord( 2350 exploatare Preajba Nord)” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str Dunării nr 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

09.11.2016 - Anunț public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor „Lucrări de abandonare aferente sondei 969 Preajba Sud”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1972 Preajba Sud”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1653 Preajba Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protectia Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 969 Preajba Sud”„Lucrari de abandonare aferente sondei 1972 Preajba Sud”„Lucrari de abandonare aferente sondei 1653 Preajba Sud”, propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunării nr 1, judeţul Teleorman ,în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

09.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2335 Preajba Nord si Centru(2335 exploatare Preajba Nord si Centru” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protectia Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2335 Preajba Nord si Centru( 2335 exploatare Preajba Nord și Centru” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunării nr 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

09.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor„Lucrari de remediere şi reabilitare aferente sondei 1357 Preajba Sud” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protectia Mediului Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectele „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1357 Preajba Sud” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str Dunării nr 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09.11.2016 - Anunț public 

SC OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1205 Cartojani (1205 exploatare Cartojani) judeţul Teleorman”,propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8.00 - 16.30/vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09.11.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 1429 Cartojani(1429 exploatare Cartojani),judetul Teleorman”,propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8.00 - 16.30/vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului: ”Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 4”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 4”, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13.11.2016.

07-11-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectelor "Lucrari de remediere i reabilitare aferente sondei 2350 Preajba Nord 2350 exploatare Preajba Nord", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării

adecvate

pentru proiectului "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 2350 Preajba Nord 2350 exploatare Preajba Nord" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str Dunării nr 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

07-11-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. O MV PETROM S.A. ,titular al proiectului, "Remediere sol careu după demolarea sondei 1036 Preajba Sud", anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării

adecvate

pentru proiectul, "Remediere sol careu după demolarea sondei 1036 Preajba Sud", propus a fi,amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria , str Dunării nr 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

04-11-2016 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, ţiţei şi alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17 şi zona carbonată - tronson 4", propus a fi amplasat în comuna Marca, loc.Leșmir, intravilan, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

04-11-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Extractia gazelor natural – cod CAEN 0620, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950", desfăşurată la Parc 7 Vâlcele şi obiectivele aferente (sonde, conducte), în com. Merişani, com. Băiculeşti, jud. Argeş.

Şedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Merişani în data de 16.11.2016, începand cu ora 13:00.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru punct de lucru Parc 7 Vâlcele şi obiectivele aferente (sonde, conducte)în com. Merisani, com. Baiculesti, jud. Argeş, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri, între orele 10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 16.11.2016.

04-11-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950", desfăşurată la parc ( Skid) 1 Hintesti si Parc 2 bis Moşoaia si obiectivele aferente ( sonde, conducte), în com. Moşoaia, jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Moşoaia în data de 15.11.2016, începand cu ora 13:00.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Bilanţul de Mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu I, Bilanţul de mediu şi Raportul privind Bilanţul de mediu II pentru punct de lucru Parc (skid) 1 Hinţeşti şi Parc 2 bis Moşoaia şi obiectivele aferente (sonde, conducte)în com. Moşoaia, jud. Argeş, pot fi consultate la sediul A .P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest – sediu administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri, între orele 10 – 14.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 15.11.2016.

04.11.2016 – Anunț public 

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  A.P.M. Vrancea  cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Execuție foraj de monitorizare în zona sondei de gaze 520Burcioaia" propus a fi amplasat în comuna Ploșcuțeni – extravilan,T110,P971,județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, din Focșani  str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

04.11.2016 – Anunț public 

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, prin reprezentanţii săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  A.P.M. Vrancea  cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul "Execuție foraj de monitorizare în zona sondei de gaze 520Burcioaia" propus a fi amplasat în comuna Ploșcuțeni – extravilan,T110,P971,județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, din Focșani  str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

03.11.2016 - Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desființare/demolare obiective nefunctionale aferente Parc 2-2 Concordia, propus a fi realizat în com. Bucșani, jud. Dâmbovița, titular S.C. OMV PETROM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 - 16.00, precum și la urmatoarea adresă de internet http:// apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

03.11.2016 - Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desființare/demolare obiective nefunctionale aferente Parc Epurare, propus a fi realizat în com. Gura Ocniței, jud. Dâmbovița, titular S.C. OMV PETROM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 - 16.00, precum și la urmatoarea adresă de internet http:// apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare
S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 21 Glavacioc”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 21 Glavacioc" propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Slobozia, jud. Argeş.

1. proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr.50A, jud. Argeş, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum şi la adresa http//apmag.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentării/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 36 Merisani (36 explorare Merisani)” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 36 Merisani (36 explorare Merisani)”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Draganu, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum și la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1736 Valcele Est (1736 exploatare Valcele Est)”< /strong> , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arges în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1736 Valcele Est (1736 exploatare Valcele Est)” propus a fi amplasat în extravilanul localității Merisani, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitesti, str. Egalității, nr.50A, jud. Arges, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum și la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1764 Valcele Est (1764 exploatare Valcele Est)” , anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1764 Valcele Est (1764 exploatare Valcele Est)” propus a fi amplasat în extravilanul localității Merisani, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, in zilele de 03.11-08.11.2016 ,intre orele 8.00-14.00 precum si la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1981 Valcele Est (1981 exploatare Valcele Est), anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1981 Valcele Est (1981 exploatare Valcele Est)” propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Merisani, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum și la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2032 Dumbrava (2032 prospectiune Dumbrava)”< /strong> , anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2032 Dumbrava (2032 prospectiune Dumbrava)” propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Mozăceni, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges, in zilele de 03.11-08.11.2016 ,intre orele 8.00-14.00 precum si la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2489 Dumbrava (2489 explorare detaliu Dumbrava)”< /strong> , anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2489 Dumbrava (2489 explorare detaliu Dumbrava )” propus a fi amplasat în extravilanul localității Mozaceni, jud. Arges.

1. proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum și la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2903 Valcele Est (2903 exploatare Valcele Est)”< /strong> , anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: “ Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 2903 Valcele Est (2903 exploatare Valcele Est)” propus a fi amplasat in extravilanul localității Merișani, jud. Arges.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum și la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016.

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2979 Slătioarele (2979 exploatare Slatioarele)”< /strong> , anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2979 Slatioarele (2979 exploatare Slatioarele)” propus a fi amplasat în extravilanul localității Mosoaia, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum si la adresa http//apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016.

03.11.2016 -  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în Municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3002 Slatioarele (3002 exploatare Slatioarele)”< /strong> , anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3002 Slatioarele (3002 exploatare Slatioarele)” propus a fi amplasat în extravilanul localității Babana, jud. Argeș.

1. proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Arges, în zilele de 03.11-08.11.2016, între orele 8.00-14.00 precum și la adresa http//apmag.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.11.2016

02.11.2016 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 20 Frumusița”, propus a fi realizat în extravilan comuna Frumusița, satul Ijdileni, T 211/1, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2.

02.11.2016 - Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 29 Frumusița”, propus a fi realizat în extravilan comuna Frumusița, satul Ijdileni, T 211/1, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2.

02.11.2016 - Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1058 Independenţa”, propus a fi realizat în extravilan comuna Independenţa, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2.

02.11.2016 - Anunț public 

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1325 Independenţa”, propus a fi realizat în extravilan comuna Independenţa, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic Ia sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2.

02.11.2016 - Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări de abandonare aferente sondei 1417 Independenţa”, propus a fi realizat în extravilan comuna Independenţa, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 -13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2.

01.11.2016 – Anunț Public
SC OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1445 - amplasat în comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1445 - amplasat în comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării , nr.l, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la urmatoarea adresa de internet: htpp: // apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunț Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1442 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului 

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1442 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundam ntează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman în zilele de luni- joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la urmatoarea adresa de internet: htpp: // apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunț Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1400 - amplasat în comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1400 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării , nr.l, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la urmatoarea adresa de internet: htpp: // apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunț Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1035 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1035 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la urmatoarea adresa de internet: htpp: // apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunț Public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1096 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman anunţa publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilita de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata, pentru proiectul - Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1096 - amplasat in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării , nr.l, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8.00- 16.30/ vineri 8.00-14.00 si la urmatoarea adresa de internet: htpp: // apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării in mass- media a prezentului anunţ. 

01.11.2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA., titular al proiectului: Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1921 Preajba Sud( 1921 exploatare Preajba Sud), judeţul Teleorman, amplasat in extravilanul localitatii Scurtu Mare, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi, între orele 800 - 1630, si vineri intre orele 800 - 1400 precum şi la următoarea adresă de internet: http ://apmtr. anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA., titular al proiectului:Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1424 Preajba Sud, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi, între orele 800 - 1630, si vineri intre orele 800 - 1400 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentări i/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.11.2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA», titular al proiectului: Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1399 Preajba Sud( 1399 exploatare Preajba Sud), judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării

adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Siliştea, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni  - joi, între orele 800 - 1630, si vineri intre orele 800 - 1400 precum si la umătoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom SA, titular al proiectelor „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 442 Preajba Nord, judeţul Teleorman”, „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1944 Preajba Sud judeţul Teleorman”, „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1057 Sopârleşti, 'judetul Teleorman”, propuse a fi amplasate in Siliştea, extravilan, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luări deciziei etapei de încadrare de către ATM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Nu se supune evoluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 442 Preajba Nord, judeţul Teleorman ”, „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1944 Preajba Sud, judetul Teleorman”, „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1057 Soparlesti, judeţul Teleorman”, propuse a fi amplasate in Siliştea, extravilan, judetul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de joi între orele 800 - 1630 si vineri 800 - 1400, precum şi la următoarea adresa de internet: http//:apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

01.11.2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1357 Preajba Sud , propus a se realiza in extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Proiecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic ia sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

01.11.2016 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA., titular al proiectului: Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1371 Preajba Sud, judeţul Teleorman, amplasat in extravilanul localitatii Siliştea, judeţul Teleorman anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul propus a fi amplasat in extravilana localitatii Siliştea, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni - joi, intre orele 800 -1630, si vineri intre orele 800 - 1400 precum la urmatoarea adresa de internet: http//:apmtr.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

01.11.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1972 Preajba Sud, Lucrări de abandonare aferente sondei 1653 Preajba Sud, Lucrări de abandonare aferente sondei 969 Preajba Sud, propuse a se realiza in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

01.11.2016 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1094 Şopârleşti”< /strong> anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului 

Nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1094 Şopârleşti”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 - 1630 si vineri între orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2043 Tătărăşti (2043 exploatare Tătărăşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului 

Nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul „ Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2043 Tătărăşti (2043 exploatare Tătărăşti”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 - 1630 si vineri între orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.11.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2335 Preajba Nord”, propus a se realiza in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

01.11.2016 - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2350 Preajba Nord”, propus a se realiza in comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

31-10-2016 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectelor "Lucrări de abandonare aferente sondei 1014 MPC Zemeș", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, jud. Bacău, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1115 Comanesti", propus a se realiza în extravilanul orașului Comănești,  jud. Bacău, "Lucrări de abandonare aferente sondei 25 Leorda", propus a se realiza în extravilanul orașului Moinești, jud. Bacău, "Lucrari de abandonare aferente sondei 1420 Văsiești", propus a se realiza în extravilanul orașului Moinești, jud. Bacău, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1404 Văsiești", propus a se realiza în extravilanul orașului Moinești, jud. Bacău, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1412 Văsiești", propus a se realiza în extravilanul orașului Moinești, jud. Bacău "Lucrări de abandonare aferente sondelor 1240 și 760 Lucăcești", propus a se realiza în extravilanul orașului Moinești, jud. Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.11.2016.

31-10-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare conductă apă sărată Parc 15 Vața – M.T.T. Poiana Lacului, U.A.T. Săpata" propus a fi amplasat în comuna Săpata, jud. Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş în zilele de Luni - Vineri, orele 8 -13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş.    

27-10-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare
S.C OMV Petrom S.A, zona de Producţie IV – Moesia, cu sediul în Oraş Bolintin Vale, Str. Republicii nr. 2. Judeţul Giurgiu, titular al proiectului: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 3 Ştefan cel Mare", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 3 Ştefan cel Mare", propus a fi amplasat în comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri  între orele 10-14,  precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.11.2016.

27-10-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A,  Zona de Producţie IV – Moesia, cu sediul în Oraş Bolintin Vale, Str. Republicii nr. 2. Judeţul Giurgiu, titular al proiectului: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 1195 Ştefan cel Mare", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 1195 Ştefan cel Mare", propus a fi amplasat în comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Piteşti, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri  între orele 10-14,  precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.11.2016.

27-10-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A,  Zona de Producţie IV – Moesia, cu sediul în Oraş Bolintin Vale, Str. Republicii nr. 2. Judeţul Giurgiu, titular al proiectului: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 1 Ştefan cel Mare", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 1 Ştefan cel Mare", propus a fi amplasat în comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la

sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri  între orele 10-14,  precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.11.2016.

27-10-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A.,  Zona de Producţie IV – Moesia, cu sediul în Oraş Bolintin Vale, Str. Republicii nr. 2. Judeţul Giurgiu, titular al proiectului: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 22 Izvoru", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare (abandonare) a sondei nr. 22 Izvoru", propus a fi amplasat in comuna Slobozia, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeş în zilele de luni – vineri  între orele 10-14,  precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.11.2016.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 3002 Slatioarele", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Babana, jud Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA. în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2903 Vâlcele Est (2903 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merisani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2032 Dumbrava (2032 prospecţiune Dumbrava", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Mozaceni, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 21 Glavacioc", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Slobozia, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 36 Merisani (36 explorare Merisani)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Drăganu, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA. in zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1981 Vâlcele Est ( 1981 exploatare Vâlcele Est", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merisani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 1736 Vâlcele Est (1736 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Merisani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str. Egalității,nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1764 Vâlcele Est (1764 exploatare Vâlcele Est)", propus a fi amplasat in extravilanul localităţii Merisani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2979 Slătioarele (2979 exploatare Slătioarele)", propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Mosoaia, jud Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalității nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
S.C OMV Petrom S.A.„ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 2489 Dumbrava (2489 explorare detaliu Dumbrava", propus a fi amplasat in extravilanul localităţii Mozaceni, jud. Argeş,

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M.Argeș din Piteşti, str.Egalității,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3127 Strâmbu, jud. Argeş", propus a fi amplasat în comuna Bogaţi, sat Strâmbu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 432 Strâmbu, jud. Argeş", propus a fi amplasat în comuna Bogaţi, sat Strâmbu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 279 Glambocel, jud. Argeş", propus a fi amplasat în comuna Leordeni.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 222 Glambocel, jud. Argeş", propus a fi amplasat în comuna Leordeni.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

26-10-2016 Anunţ public privind privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere și reabilitare aferente sondei 21 Glavacioc", propus a fi amplasat în extravilanul  localității Slobozia, jud. Argeș. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M.Argeș din Pitești, str.Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14                                          

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

26-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 16 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza în extravilanul comunei Tamaseu, judeţul Bihor, nr. Cad 281.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor.

26-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 29 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza în extravilanul comunei Tamaseu, judeţul Bihor, nr. Cad 275.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor.

26-10-20016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 30 Mihai Bravu Vest, jud. Bihor", propus a se realiza în extravilanul comunei Tamaseu, judeţul Bihor, nr. Cad 289.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor din municipiul Oradea, B-dul. Dacia nr. 25 / A, jud. Bihor, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., Str. Coralilor, Nr. 22, Petrom City, București, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Bihor.

20-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM Bihor şi OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune  evaluării  impactului  asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea şi exploatarea sondelor 143E, 81V, 117V, 132V, 141E, 151E, 163E, 131V, 116V, 142E Suplac, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, jud. Bihor, titular OMV PETROM S.A. - Zona de Producţie I Crişana-Banat, cu sediul în Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului. 

19-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 963 Videle Est", propus a fi amplasat în comuna Clejani, CF 31144 jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 947 Videle Est", propus a fi amplasat în comuna Clejani, CF 31144 jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM SA prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 2043 Tatarasti (2043 exploatare Tatarasti)" , propus a se realiza in extravilanul comunei Tatarastii de Sus, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 442 Preajba Nord , Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1944 Preajba Sud (1944 exploatare Preajba Sud), Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1399 Preajba Sud (1399 exploatare Preajba Sud), Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1371 Preajba Sud" propuse a se realiza in extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00

18-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1035 Preajba Sud , Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1057 Soparlesti (1057 exploatare Soparlesti), Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1096 Preajba Sud, Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1094 Soparlesti, Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1442 Preajba Sud (1442 exploatare Preajba Sud), Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1400 Preajba Sud, Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1424 Preajba Sud, Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1921Preajba Sud (1921 exploatare Preajba Sud), Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1445 Preajba Sud (1445 exploatare Preajba Sud)"  propuse a se realiza in extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
S.C OMV Petrom S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  "Lucrări de desființare (abandonare) a sondei  nr.3 Ștefan cel Mare",  propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare  jud. Argeș. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.                                           

 Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș. 

18-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  "Desființarea, demolarea sondei  22 Izvoru",  propus a fi amplasat în com.Slobozia, jud. Argeș. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.                                          

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș. 

18-10-2016 – Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desființare (abandonare) a sondei  nr.1195 Ștefan cel Mare",  propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare,  jud. Argeș. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalității, nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.                                          

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș. 

18-10-2016 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desființare (abandonare) a sondei  nr.1 Ștefan cel Mare",  propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare,  jud. Argeș. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeș din Pitești, str. Egalității ,nr.50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14.                                          

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș. 

18-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare la sonda 495 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman"  anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14675 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul –"Lucrari de abandonare la sonda 495 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman"  amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

18-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 98 K Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 98 K Balaria"  propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cadastral 31421, NC  extravilan 578, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către APM Giurgiu in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluarea adecvată, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 2395 Videle Est propus a se realiza în com. Clejani, jud. Giurgiu si sa se emita actul de reglementare, după completarea documentatiei.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 124 K Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 124 K Balaria"  propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cadastral 31423, NC  extravilan 567, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1770 Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1770 Balaria"  propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cadastral 31425, NC  extravilan 517, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1788 Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1788 Balaria"  propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cadastral 31424, NC  extravilan 552, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

18-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2113 Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2113 Balaria"  propus a fi amplasat în com. Bulbucata, nr. cadastral 31420, NC  extravilan 692, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

17-10-2016 Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie IV Moesia  - sediul administrativ oraş Bolintin Vale, str. Republicii nr 2 C, jud. Giurgiu  – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor ,,Extracţia petrolului brut, Cod CAEN 0610 , Extracţia gazelor naturale, Cod CAEN 0620 , Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, Cod CAEN 0910 , Transporturi prin conducte, Cod CAEN 4950 , desfăşurate  la Parcul 2 Ştefan cel Mare şi obiectivele aferente (sonde, conducte), în com. Ştefan cel Mare şi Slobozia jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată, va avea loc la sediul Primăriei comunei  Ştefan cel Mare în data de 01.11.2016, începând cu ora 13°°.

Documentația depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 01.11.2016.

17-10-2016 Anunț public
S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 62 AR Boldeşti, 39 bis MP Cărbuneşti si 249 SNP Cărbuneşti"  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 62 AR Boldeşti, 39 bis MP Cărbuneşti si 249 SNP Cărbuneşti , propus a fi amplasat in localităţile Boldeşti Scăieni şi Cărbuneşti, judetul Prahova.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 21.10.2016. 

14-10-2016 Anunț public
S.C. OMV Petrom S.A. Zona de producție VI –M untenia Central, cu sediul în  str. Aleea Sinaia, nr. 6,Târgoviște, jud. Dâmbovița, titular al proiectului "Desființare/demolare obiective nefuncționale aferente Parc 33 Leordeni"  - rezervoare, magazie, clădiri modulare tip container, grup sanitar, platformă betonată, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Desființare/demolare obiective nefuncționale aferente Parc 33 Leordeni - rezervoare, magazie, clădiri modulare tip container, grup sanitar, platformă betonată, propus a fi amplasat în comuna Leordeni, sat Leordeni, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș, în zilele de 13 –18.10.2016 între orele 10 – 14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.10.2016.

13-10-2016 Anunț public
OMV PETROM S.A., cu sediul în BUCUREȘTI, STRADA CORALILOR, nr.22, pentru proiectul "REZERVOR PREDARE CONPET DEPOZIT ȚIȚEI POTLOGI" anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul propus a fi amplasat în COMUNA POTLOGI, județul DÂMBOVITA.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul Primăriei POTLOGI, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00 – 16:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

12-10-2016 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 828 MMPG Liscoteanca amplasat în județul Brăila, intravilan oras Insurătei  (T61, P420), ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  APM Brăila – mun. Brăila, B-dul independentei , nr. 14, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări /Acord de mediu/Drafturi  acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 17.10.2016 

12-10-2016 Anunț public  privind emiterea deciziei de încadrare
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de  încadrare  a solicitării de revizuire pentru proiectul: “ Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 227 Plopu amplasat in oras Ianca, loc. Plopu, T30,T 207 jud. Brăila 

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5 și la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, str. Coralilor nr.22, sector 1, în zilele lucratoare intre orele 9.00 – 13.00 cât și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Brăila în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 22.10.2016

11-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Videle Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Videle Est , propus a fi amplasat în com. Clejani, CF 31059, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2601 Videle Est" propus a fi amplasat în com Clejani jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni —joi între orele 9,00 - 14,00 şi vineri de la 9,00 - 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 948 Videle Est"  propus a fi amplasat în com Clejani jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni -joi între orele 9,00 - 14,00 şi vineri de la 9,00 - 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 4336 Videle Est"  propus a fi amplasat în com. Bucşani, jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni -joi între orele 9,00 - 14,00 şi vineri de la 9,00 - 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-10-2016 Anunţ public 

OMV PETROM S.A. anuntă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila, in cadrul procedurii de revizuire a deciziei etapei de incadrare pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum de acces aferent sondei 837 MMPG Lişcoteanca" amplasat in jud. Brăila, UAT Insuratei (T66, P472/1): modificarile proiectului nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Decizia APM Brăila cat si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5 si la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr.22, sector 1, in zilele lucrătoare intre orele 9.00 – 13.00 cat si la următoarea adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Brăila in termen de 10 zile de la publicare, pana la data de 19.10.2016

11-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafata careu sonda 1217 Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafata careu sonda 1217 Balaria"  propus a fi amplasat în com. Letca Noua, nr. cadastral 31104, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafata careu sonda 1623 Balaria"  anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului  și nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafata careu sonda 1623 Balaria"  propus a fi amplasat în com. Letca Noua, nr. cadastral 535, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

10-10-2016 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor nr. 22 sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3607 Sudurău, jud Satu Mare", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/ B, jud. Satu Mare, în zilele de luni – joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-12

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

10-10-2016 Anunt public privind decizia etapei de incadrare
S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul in Oras Pitesti, Str. Republicii nr. 160, Judetul Arges, titular al proiectului "Demolare careu sonda 1059 Merisani Draganu", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Demolare careu sonda 1059 Merisani Draganu",  propus a fi amplasat in com. Merisani, sat Merisani,  jud. Arges. 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50 A, jud. Arges, in zilele de 10-15.10.2016, intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 15.10.2016

10-10-2016 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul in Oras Pitesti, Str. Republicii nr. 160, Judetul Arges, titular al proiectului “Demolare careu sonda 2896 Slatioarele , anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Demolare careu sonda 2896 Slatioarele ,  propus a fi amplasat in com. Poiana Lacului,  jud. Arges. 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50 A, jud. Arges, in zilele de 10-15.10.2016, intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 15.10.2016

10-10-2016 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul in Oras Pitesti, Str. Republicii nr. 160, Judetul Arges, titular al proiectului "Demolare careu sonda 2929 Strambeni", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Demolare careu sonda 2929 Strambeni",  propus a fi amplasat in com. Caldararu, sat Strambeni,  jud. Arges. 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50 A, jud. Arges, in zilele de 10-15.10.2016, intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 15.10.2016

10-10-2016 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul in Oras Pitesti, Str. Republicii nr. 160, Judetul Arges, titular al proiectului "Demolare careu sonda 2931 Strambeni", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Demolare careu sonda 2931 Strambeni",  propus a fi amplasat in com. Caldararu, sat Strambeni,  jud. Arges. 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50 A, jud. Arges, in zilele de 10-15.10.2016,intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 15.10.2016.

 10-10-2016 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul in Oras Pitesti, Str. Republicii nr. 160, Judetul Arges, titular al proiectului "Desfiintare constructii si instalatii – Parc 23 Mirosi (desfiintare partiala)", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Desfiintare constructii si instalatii – Parc 23 Mirosi (desfiintare partiala)",  propus a fi amplasat in com. Mirosi, sat Surdulesti,  jud. Arges. 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr.50 A, jud. Arges, in zilele de 10-15.10.2016

intre orele 10-14 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 15.10.2016

10-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție IV-Moesia, cu sediul în Oras Bolintin Vale, Str. Republicii nr. 2, Județul Giurgiu, titular al proiectului “Demolare careu sonda 1136 Glavacioc , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arges în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Demolare careu sonda 1136 Glavacioc ,  propus a fi amplasat în com. Stefan cel Mare, sat Ștefan cel Mare,  jud. Arges. 

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr.50 A, jud. Argeș, în zilele de 10-15.10.2016, între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.10.2016. 

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 479 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14685 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 479 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 430 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14677 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 430 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în intravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 644 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14665 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 644 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 937 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14672 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 937 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 665 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14649 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 665 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 939 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14666 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 939 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în intravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul, "Lucrari de abandonare la sonda M2 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protecţia mediului la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1563 Cartojani" propus a fi realizat în comuna Mîrșa jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvata de catre APM Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-12:00, precum şi la următoarea adresă pe internet: www.apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.10.2016.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 454 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" amplasat în localitatea Silistea, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 659 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14663 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 659 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejesti, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 938 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14673 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 938 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 928 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14645 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 928 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Silistea, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare la sonda 1471 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 14686 din 20.12.2013 revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 1471 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judeţul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

10-10-2016  Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A, titular al proiectului "Dezafectarea unor faciliţati de producţie/sonde, demolare facilitaţi în producţie și sonde minicompetiţia 15 – Lot 3, Parc nr.2 Ulmu", propus a fi amplasat in judeţul Brăila, comuna Ulmu, extravilan, anunţă publicul interesat asupra luării decizei etapei de incadrare de către APM Brăila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat: NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE. 

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț(10.10.2016), pâna la data de 14.10.2016.

07-10-2016 ANUNT PUBLIC PRIVIND SOLICITARE EMITERE ACORD DE MEDIU
"SC OMV PETROM SA" anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: "Abandonare sonde 1240 si 760 Lucăceşti", "Abandonare sonda 1412 Văsieşti", "Abandonare sonda 1420 Văsiesti", "Abandonare sonda 1404 Văsieşti", "Lucrări de abandonare aferente sondei 1115 Comănești", "Lucrări de abandonare aferente sondei 1014 Zemeş", "Abandonare sonda 25 Leorda", "Lucrări de abandonare aferente sondei 1420 Uture".

Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 si la sediul SC OMV PETROM SA, Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri, între orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

07-10-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată la Parc 20 Bârla si obiectivele aferente (sonde, conducte) în com. Bârla, com. Căldăraru, com. Miroşi, jud. Argeş.

Şedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Bârla în data de 26.10.2016, începând cu ora 13:00.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 26.10.2016.

07-10-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată la Parc 11 Săpata şi obiectivele aferente (sonde, conducte) în com. Săpata, com. Albota, com. Poiana Lacului, jud. Argeş.

Şedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Sapata în data de 25.10.2016, începând cu ora 13:00.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 25.10.2016.

07-10-2016 Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 893 MPC Boldeşti, 829 SRP Boldeşti şi 278 MP Boldeşti" anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 893 MPC Boldeşti, 829 SRP Boldeşti şi 278 MP Boldeşti", propus a fi amplasat in localitatea Boldeşti Scăieni, judeţul Prahova.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.10.2016. 

06-10-2016 Anunț Public 

A.P.M. Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat,  titular al proiectului - Forajul şi echiparea sondei nr. 495 Abrămuţ, anunţă publicul  interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Abrămuţ, din localitatea Abrămuţ, str. Principală nr. 57, în data de 04.11.2016, începând cu ora 13:00.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A, zilnic intre orele 8 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Bihor, până la data de 03.11.2016.

06-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune  evaluării  impactului  asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: Forajul şi echiparea sondei nr. 4083 (47 V) Suplac, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului

06-10-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune  evaluării  impactului  asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea şi exploatarea sondelor 100 V, 124 E, 73 V, 43 V, 50 V, 95 E, 63 E, 94 E, 97 V Suplac, propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, jud. Bihor, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, loc. Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului. 

04-10-2016 Anunț Public privind depunere solicitare acord de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 828 MMPG Liscoteanca , judetul Brăila" propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan oraș Însurăței (T61, T420), județul Brăila.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Brăila, B-dul Independenței, Bloc B5 și la sediul titularului din municipiul București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, București. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila.

04-10-2016 Anunț Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor nr. 22 sect 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 3607 Sudurău, jud Satu Mare", propus a fi amplasat în comuna Santău, localitatea Sudurău extravilan,  județul Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/ B, jud. Satu Mare și la sediul proiectantului: București str. Basarabia nr. 250 Trup LA, în zilele de luni – joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-12. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

04-10-2016 Anunț Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22 sect 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Lucrări de abandonare de suprafață aferente sondei 2 Sudurău, jud. Satu Mare", propus a fi amplasat în comuna Santău, localitatea Sudurău extravilan,  județul Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/ B, jud. Satu Mare și la sediul proiectantului: București str. Basarabia nr. 250 Trup LA, în zilele de luni – joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-12. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

03-10-2016 Anunţ public 

S.C OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Centrală termoelectrică (G2P) la Parc 448 Drăgăneasa", propus a fi amplasat în comuna Proviţa de Jos, jud. Prahova, anunţă publicul interesat asupra intenţiei de realizare şi punere în funcţiune a acestei capacităţi energetice cu puterea nominală de 1.16 MW, în vederea emiterii Autorizaţiei de Înfiinţare ANRE

03-10-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul:  

Amplasarea, forajul, echiparea şi exploatarea sondelor 143 E, 81 V, 117 V, 132 V, 141 E, 151 E, 163 E, 131 V, 116 V, 142 E Suplac, în extravilanul localităţii Suplacu de Barcău.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

 30-09-2016 Anunț Public 

S.C. OMV Petrom S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezafectarea unor facilităţi de producție (sonde), demolare facilitaţi în producţie și sonde minicompetiţia 15 – Lot 3 – Parc nr.2 Ulmu" propus a fi amplasat în judeţul Brăila, com. Ulmu, extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bloc B 5 și la sediul SC OMV Petrom S.A din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Brăila.

30-09-2016 Anunț Public 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 53 MPC Cărbuneşti, 126 CR MIN Cărbuneşti si 342 RAP Cărbuneşti" anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 53 MPC Cărbuneşti, 126 CR MIN Cărbuneşti si 342 RAP Cărbuneşti", propus a fi amplasat in localităţile Cărbuneşti şi Ariceştii Zeletin, judetul Prahova.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.10.2016. 

30-09-2016 Anunț Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desființare/demolare obiective nefuncționale aferente Parc 33 Leordeni", propus a fi amplasat în com. Leordeni, sat Leordeni, Jud. Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești , Str.  Egalităţii nr. 50 A, Judeţul Argeş și la sediul SC OMV Petrom SA Asset VI Muntenia Central  din Municipiul Târgoviște, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud. Dâmbovița, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

29.09.2016 – Anunț public  
Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie  IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare  careu foraj sonda H22 Independenţa,  in comuna Braniștea, judeţul Galaţi" propus a fi realizat în extravilanul comunei Braniștea, judeţ Galaţi.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr 2, în zilele de luni – joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Braniștea comuna Braniștea județul Galați, în data 19.10.2016 începînd cu orele 14.00.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, pana la data de 09.10.2016 

29-09-2016 Anunț public 
S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 452 MP Barbuncesti" propus a fi amplasat în comuna Tisău, judetul Buzău. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția  Mediului Buzău, str. Democrației nr.11 și la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei nr.1, jud. Buzău. 

29-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 494 MP Barbuncesti" propus a fi amplasat în comuna Tisău, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Buzău, str. Democrației nr.11 și la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei nr.1, jud. Buzău. 

29-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări  de remediere si reabilitare teren sonda 430 MP Barbuncesti" propus a fi amplasat in comuna Tisau, județul Buzău . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția  Mediului Buzău , str. Democrației, nr.11 si la sediul titularului din Buzău , str. Transilvaniei nr.1, jud. Buzău. 

29-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de remediere și reabilitare teren sonda 376 MP Barbuncesti" propus a fi amplasat în comuna Tisău, judetul Buzău. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Buzău , str. Democrației, nr.11 si la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzău. 

29-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări  de remediere și reabilitare teren sonda 243 SNP Berca" propus a fi amplasat in comuna Berca, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Buzău, str. Democrației, nr.11 și la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei nr.1, jud. Buzău. 

29-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări  de remediere și reabilitare teren sonda 492 MP Barbuncesti" propus a fi amplasat în comuna Tisău, județul Buzău. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Buzău, str. Democrației, nr.11 și la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzău. 

29-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări  de remediere și reabilitare teren sonda 426 MP Barbuncesti" propus a fi amplasat în comuna Tisău, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția  Mediului Buzău, str. Democrației, nr.11 și la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzău. 

28-09-2016 Anunț public 

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 135 MMPG Periş şi 228 MP Periş" anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,  

NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI DE MEDIU SI EVALUĂRII ADECVATE, propus a fi amplasat in localitatea Periş, judetul Ilfov.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucureşti Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni- joi între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.10.2016. 

28-09-2016 Anunț public
S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Dezafectarea unor facilitaţi de producţie/sonde, demolare facilitaţi producţie si sonde minicompetiţia 15 – Lot 3, Staţie compresoare Munteni", anunţă publicul interesat asupra luării decizei etapei de încadrare de catre APM Galaţi in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Dezafectarea unor facilitaţi de producţie/sonde, demolare facilitaţi producţie si sonde minicompetiţia 15 – Lot 3, Staţie compresoare Munteni", propus a fi realizat in com. Munteni, jud. Galaţi.

Proiectul decizei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni –joi, intre orele 8.30 – 16.00 şi vineri, între orele 8.30-13.30, precum şi la adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementări-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapă de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul decizei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 27.09.2016 – 03.10.2016

27-09-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului – "Lucrări de abandonare aferente sondei 985 Preajba Sud" amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 985 Preajba Sud" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

27-09-2016  Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului – "Lucrări de abandonare aferente sondei 1385 bis Preajba Sud" amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1385 bis Preajba Sud propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

27-09-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului – "Lucrări de abandonare aferente sondei 1664 Preajba Sud" amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1664 Preajba Sud" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț

26-09-2016  Anunț public 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrari de abandonare de suprafata  aferente sondei I 25 injectie Independenta" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galati în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrari de abandonare de suprafata aferente sondei I-25 Independenta propus a fi realizat in com Independenta, jud. Galati

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galati –, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni –joi între orele 8.30-16.00,si vineri, intre orele 08.30-13.30  precum și la următoarea adresă de internet: www.apmgl.anpm.ro - Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementate- proiect decizie etapa de incadrare. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 30.09.2016.

26-09-2016 Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit
OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectele "Lucrări de abandonare la sonda 1458 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" și "Lucrări de abandonare la sonda 1903 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" amplasate în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman, de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman: 

nu se supun evaluării impactului asupra mediului și nu se supun evaluării adecvate

proiectele “Lucrări de abandonare la sonda 1458 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman și "Lucrări de abandonare la sonda 1903 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Siliștea, județul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/comentariile publicului se primesc la sediul APM Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

26-09-2016 Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 2313 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" amplasată în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman, de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 2313 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, județul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/comentariile publicului se primesc la sediul APM Teleorman în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

 26-09-2016 Anunț public
OMV PETROM S.A. titular al proiectului – Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1437 Cartojani, amplasat în comuna Siliștea, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

 nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1437 Cartojani, amplasat în comuna Siliștea, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi orele 8.00 – 16.30/ vineri orele 8.00 – 14.00 și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunț.

23-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare constructii și instalații – Parc 23 Mirosi", propus a fi amplasat în comuna Mirosi, sat Surdulesti, jud.Arges.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalității nr.50 A, jud. Arges și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - vineri între orele 10:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

23-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare careu sonda 1059 Merisani Draganu", propus a fi amplasat în comuna Merisani, sat Merisani, jud.Arges.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalității nr.50 A, jud. Arges, și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - vineri între orele 10:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

23-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare careu sonda 1136 Glavacioc", propus a fi amplasat în comuna Stefan cel Mare, sat Stefan cel Mare, jud.Arges.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitești, str. Egalității nr.50 A, jud. Arges și la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de luni - vineri între orele 10:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

23-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare careu sonda 2896 Slatioarele", propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, jud.Arges.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii,nr.50 A, jud. Arges, si la sediul SC OMV Petrom SA , in zilele de luni - vineri între orele 10:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

23.09.2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare careu sonda 2929 Stambeni", propus a fi amplasat în comuna Caldararu, sat Strambeni, jud.Arges.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii,nr.50 A, jud. Arges, si la sediul SC OMV Petrom SA , in zilele de luni - vineri între orele 10:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

23-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare careu sonda 2931 Stambeni", propus a fi amplasat în comuna Caldararu, sat Strambeni, jud.Arges.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii,nr.50 A, jud. Arges, si la sediul SC OMV Petrom SA , in zilele de luni - vineri între orele 10:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

23-09-2016 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare/demolare obiective nefuncţionale aferente Parc 2-2 Concordia", propus a fi amplasat în com. Bucşani, Jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, Str.  Calea Ialomiţei nr 1, Jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele  9.00-16.00

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

23-09-2016 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare/demolare obiective nefuncţionale aferente Parc Epurare", propus a fi amplasat în com. Gura Ocniţei, Jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, Str.  Calea Ialomiţei nr 1, Jud. Dâmboviţa, in zilele de Luni-Vineri, orele  09.00-16.00

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

21-09-2016 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 893 MPC Boldeşti, 829 SRP Boldeşti şi 278 MP Boldeşti", amplasate in localitatea Boldeşti, judeţul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

20-09-2016 Anunț public 
 
S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, pentru proiectul: "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 676 MMPG Lișcoteanca",amplasat in extravilan oras Insuratei(T63,P437), judetul Braila, ca proiectul nu se supune evaluarii impactului  asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele ce o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila- mun. Braila, B-dul Independentei, nr.14, bloc B5, in zilele lucratoare intre orele 09.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro –Reglementari/Acord de mediu/Drafturi acte reglementare.
 
Publicul interesat poate inainta comentarii/obsevatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.09.2016 
20-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom, titular al proiectului: "Lucrari de desfiintare, remediere si reabilitare amplasament si drum de acces aferent sondei 1301 Cartojani" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru  proiectul  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Silistea, judeţul Teleorman. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de  luni – joi, între orele 800 – 1630, si vineri intre orele 800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro. 

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

20-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrări de abandonare la sonda 1003 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, județul Teleorman" amplasat în intravilanul comunei Purani, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

20-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrări de abandonare la sonda 2142 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, județul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

20-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 1292 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

20-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
 
OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 436 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.
 
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro
 
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.
 
20-09-2016 Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de încadrare a solicitării de revizuire 
 
S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, a solicitării de revizuire pentru proiectul "Lucrări de demolare şi refacere a terenului aferent sondei 2017 Videle" amplasată în extravilanul oraşului Videle.
 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia  mediului Teleorman  din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri intre orele 8,00-14,00, precum şi la urmatoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro
 
Publicul interesat poate înainta contestaţii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare a solicitării de revizuire, in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 
 
16-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite  pentru proiectul  Desființare elemente de suprafață sonda 1538 Cartojani amplasat în comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9.00-14.00 şi vineri intre orele 9.00-12.00 şi la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu până la data de 25.09.2016.

16-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie IX Moldova Sud, cu sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, prin reprezentanții săi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Galaţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea parcurilor vechi Burcioaia – Parc 2 Matca Nord în comuna Munteni județul Galați", propus a fi realizat în comuna Munteni, sat Munteni, T 131/1, P 1040/12, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi între orele 8:30 – 16:00 și vineri între orele 8:30 – 13:30 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări – acordul de mediu – drafturi acte de reglementare – proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

15-09-2016 Anunț Public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 135 MMPG Periş şi 228 MP Periş", amplasate în localitatea Periş, judeţul Ilfov. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din municipiul Bucureşti Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

14-09-2016 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele: “Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 655 MMPG Lișcoteanca , propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Însurăței, tarlaua 26, parcelele 117, 118; “Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 807 MMPG Lișcoteanca , propus a fi amplasat în județul Brăila, oraș Însurăței, tarlaua 60, parcelele 394, 396.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – municipiul Brăila, D-dul Independenței, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro -secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementate.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 26.09.2016.

13-09-2016 Anunț public privind emitere decizie etapa de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 427 Jugureanu, județul Brăila , amplasament jud. Brăila comuna Ulmu, sat Jugureanu: proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila-mun Brăila, B-dul Independentei Bloc, Nr.16,  Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – Reglementări/Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.09.2016.

13-09-2016 Anunţ public
SC OMV PETROM SA, titular al proiectului Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 1384 Cartojani – amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
nu se supune evaluarii adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 1384 Cartojani amplasat în comuna Gratia, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman în zilele de luni – joi, orele 8:00-16:30 / vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

13-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 1118 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru 96 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Silistea, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

13-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrari de abandonare la sonda 991 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru 96 sonde, judetul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Silistea, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in zilele de luni până joi, între orele orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

13-09-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 391 Cartojani – amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
nu se supune evaluarii adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul - Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 391 Cartojani, amplasat în comuna Gratia, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman în zilele de luni – joi, orele 8:00-16:30 / vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

13-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., titular al proiectului Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 389 Cartojani, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
şi
nu se supune evaluarii adecvate,

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 389 Cartojani, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliştea, jud. Teleorman.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritaţii competente pentru protecţia mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

13-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 326 Cartojani, judetul Teleorman" – amplasat în comuna Gratia, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Gratia, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12-09-2016  Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrari de desființare, remediere si reabilitare amplasament si drum de acces aferent sondei 347 Jugureanu, judetul Brăila", comuna Ulmu, sat Jugureanu,(intravilan T62, P485) anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de incadrare de către APM Brăila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat  Nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brăila-mun Brăila, B-dul Independentei Bloc, Nr.16,  Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro –R eglementari/Acord de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interasat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.09.2016.

12-09-2016 Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 RB Ţintea" anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 RB Ţintea", propus a fi amplasat in localitatea Băicoi, judetul Prahova.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.09.2016. 

12-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune  evaluării  impactului  asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Forajul şi echiparea sondei nr. 495 Abramuţ , propus a fi realizat în localitatea Abramuţ, jud. Bihor, titular  S.C. OMV Petrom S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT,  loc. Suplacu de Barcău , str. Crinului nr. 72, jud. Bihor. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului. 

09-09-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisă pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 1003 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman ,  amplasat în extravilanul comunei Purani, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

09-09-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă  publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de demolare si refacere a terenului sondei 2017 Videle", amplasat în extravilanul localităţii Videle, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

09-09-2016  Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare,  remediere si reabilitare amplasament şi drum acces aferent sondei 1301 Cartojani, judeţul Teleorman", propus a fi realizat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.  

Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30, vineri 8.00 – 14.00, şi la sediul titularului din Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1. 

09-09-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare,  remediere si reabilitare amplasament şi drum acces aferent sondei 1437 Cartojani, judeţul Teleorman", propus a fi realizat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile  privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman , în zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30, vineri 8.00 – 14.00, şi la sediul titularului din Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

07-09-2016  Anunț public 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondelor 53 MPC Cărbuneşti, 126 CR MIN Cărbuneşti și 342 RAP Cărbuneşti", amplasate în localitatea Cărbuneşti, judeţul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

06-09-2016  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 3K Bălăria" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 3K Bălăria", propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31422, nr. cadastral 588, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

06-09-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării  de emitere a acordului de mediu
Agenţia de Protecţie a Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul:

Amplasarea şi forajul sondei nr. 4083 (47 V) Suplac, în extravilanul localităţii Suplacu de Barcău.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

05-09-2016 Anunț public privind depunere solicitare acord de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 676 MMPG Liscoteanca, județul Brăila" amplasat în extravilan oraș Însurăței (T63,P437), județul Brăila:
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței, bloc B5 și la sediul titularului din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brăila.

05-09-2016 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezafectarea unor facilităţi de producţie/sonde, demolare facilităţi producţie si sonde minicompetiţia 15-Lot 3 Staţie compresoare Munteni", propus a fi realizat in comuna Munteni, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi, din str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str.Coralilor nr.22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30 - 16.00 și vineri între orele 8.30 – 13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

02-09-2016 Anunț public privind depunere de solicitare acord de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 347 Jugureanu, județul Brăila" propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Ulmu, sat Jugureanu, intravilan (T62,P485). 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, din municipiul Brăila, Bdul Independentei  Bloc, Nr.16,  B5 si la sediul OMV Petrom SA din municipiul București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul  APM Brăila.

02-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Deviere conductă gaze dezbenzinare Moreni-SRM Sanatoriu" propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița,str.Calea Ialomiței,nr.1,Târgoviște,jud.Dâmbovița, în zilele de luni-vineri între orele 10-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării.

02-09-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Optimizarea facilităților de producție parc Sângeriș" propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița,str.Calea Ialomiței,nr.1,Târgoviște,jud.Dâmbovița, în zilele de luni-vineri între orele 10-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării.

01-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrări de abandonare la sonda 949 Preajba Nord Centru perimetru Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

01-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare revizuită, pentru proiectul – "Lucrări de abandonare la sonda 1000 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, județul Teleorman" amplasat în extravilanul comunei Blejești, judeţul Teleorman.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni până joi, între orele orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

01-09-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1664 Preajba Sud" propus a fi realizat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pâna joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

01-09-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1385 bis Preajba Sud" propus a fi realizat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pâna joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

01-09-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 985 Preajba Sud" propus a fi realizat în extravilanul comunei Silistea, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pâna joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

01-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare prin căptușire cu PE a conductei de țiței M.T.T. Merișani – M.T.T. Poiana Lacului", propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Sămara, județul Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş în zilele de Luni - Vineri, orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş.

01-09-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare conductă apă sărată Parc 15 Vața - M.T.T. Poiana Lacului", propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş în zilele de Luni - Vineri, orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş.

01-09-2016 Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest, Pitești titular al proiectelor "Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 1381, 1382, 1383 Vața (cluster) și L.E.A. 0,5kV" și "Conducte de amestec sondele 1381, 1382, 1383 Vața (cluster)", propuse a fi amplasate în intravilanul și extravilanul comunei Spineni, județul Olt, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectele "Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 1381, 1382, 1383 Vața (cluster) și L.E.A. 0,5kV" și "Conducte de amestec sondele 1381, 1382, 1383 Vața (cluster)".

Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la adresa precum si la adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

01-09-2016 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul revizuite pentru proiectul Desfiinţare elemente de suprafata sonda 1538 Cartojani, amplasat în comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu pana la data de 06.09.2016.

30-08-2016 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 3 RB Ţintea", amplasată  in localitatea Băicoi, judeţul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.

Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

30-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Bălăria anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Bălăria propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31419, nr. cadastral extravilan 519, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

30-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 5K Bălăria anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 5K Bălăria" propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, nr. cadastral 678, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

29-08-2016 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectelor:
 
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 1666 MMPG Chilii Vest", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 500 MMPG Zemeș", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 12 Nineasa", propus a se realiza în extravilanul comunei Dofteana, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 1676 MMPG Chilii Vest", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 668 MP Zemeș", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 1194 Podei Sud", propus a se realiza în extravilanul orașului Dărmănești, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 1678 MMPG Chilii Vest", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judetul Bacău;
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 650 Zemeș", propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, judetul Bacău;
 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată.
 
Proiectele deciziei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.
 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pană la data de 02.09.2016.
29-08-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament aferent sondei 892 Videle Vest" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman nu se supun evaluării impactului asupra mediului și nu se supun evaluării adecvate pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament aferent sondei 892 Videle Vest" propus a fi amplasat în extravilan oraș Videle, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

29-08-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1384 Cartojani, județu Teleorman" propus a fi realizat în comuna Gratia, județul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pâna joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

29-08-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii Notificării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 14675/20.12.2013, emisă pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 495 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman" propus a fi realizat în comuna Poeni, județul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pâna joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

29-08-2016 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 391 Cartojani, județu Teleorman" propus a fi realizat în comuna Gratia, județul Teleorman. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni pâna joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00 și la sediul titularului din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

26-08-2016 - Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Înlocuire tronson conductă gaze stație compresoare 9 Moreni-parc 237 Dealu Bătrân" propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița,str.Calea Ialomiței,nr.1,Târgoviște,jud.Dâmbovița, în zilele de luni-vineri între orele 10-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării.

26-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector1, titular al proiectelor: "Lucrari de abandonare aferente Sondei 1411 Otesti" cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Verguleasa (x-353030,72; y- 447433,46), județul Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

Nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectul propuse a fi amplasate la locatia mentionata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.   

26-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector1, titular al proiectelor: "Lucrari de abandonare aferente Sondei 192 Ciuresti, Oras Potcoava, Judetul Olt" cu propunerea de amplasare în Oras Potcoava, Carte funciara 51683/29.04.2016, județul Olt, "Lucrari de abandonare aferente Sondei 222 Ciuresti Nord-exploatare", cu propunerea de amplasare în extravilanul Comunei Potcoava, nr. Cadastral 51683, județul Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

Nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectele propuse a fi amplasate la locatiile mentionate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.   

26-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector1, titular al proiectelor: "Lucrari de abandonare aferente Sondei 1809 Otesti (1809 Otesti-injectie)" cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Poboru (x-354077,26; y- 457332,82), județul Olt, "Lucrari de abandonare aferente Sondei 815 Otesti (815 Otesti-exploatare detaliu)" cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Poboru (x-356817,65; y- 456940,66), județul Olt, "Lucrari de abandonare aferente Sondei 996 Otesti" cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Poboru (x-354045,97; y- 455980,61), județul Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

Nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectele propuse a fi amplasate la locatiile mentionate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.   

26-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector1, titular al proiectelor: "Lucrari de abandonare aferente Sondei 254 Otesti" cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Cungrea, tarla nr.37 si 37/1, parcela nr.54 si 53, județul Olt,  ЄLucrari de abandonare aferente Sondei 828 Otesti-exploatareЄ, cu propunerea de amplasare în extravilanul Comunei Cungrea, nr. Cadastral 484,  județul Olt, ЄLucrari de abandonare aferente Sondei 809 Otesti-exploatareЄ, cu propunerea de amplasare în extravilanul Comunei Cungrea, județul Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

Nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectele propuse a fi amplasate la locatiile mentionate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.   

25-08-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor  “ Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610 ,  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950 desfăşurată  la Parc (Skid) 2 Hinţesti şi Parc 3 Hinţesti  în com. Moşoaia, jud. Argeş.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei  Moşoaia  în data de 19.09.2016, începând cu ora 13°°.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiilor de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 19.09.2016.

25-08-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor  “ Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610 ,  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950 desfăşurată  la Parc 4 Vâlcele  în com. Merişani, jud. Argeş.

Şedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei  Merişani  în data de 21.09.2016, începând cu ora 13°°.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiilor de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 21.09.2016.

25-08-2016 Anunț Public privind solicitărea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Deviere conductă gaze dezbenzinare Moreni-SRM sanatoriu" propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, jud. Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

23-08-2016 Anunț Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., Zona de Producție III Muntenia Vest anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondele 1381, 1382, 1383 Vața (cluster) și L.E.A. 0,5kV" și "Conducte de amestec sondele 1381, 1382, 1383 Vața (cluster)", propuse a fi amplasate în intravilanul și extravilanul comunei Spineni, județul Olt.

Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt și la sediul OMV Petrom S.A, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, în zilele de Luni - Vineri, între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicul se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

23-08-2016 Anunţ public

OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare la sonda 1000 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, județul Teleorman, amplasat în comuna Blejești, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare la sonda 1000 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, județul Teleorman, amplasat în comuna Blejești, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8:00 – 16:30/ vineri 8:00 – 14:00 şi la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

23-08-2016 Anunţ public

OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare la sonda 949 Preajba Nord Centru perimetru Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman, amplasat în comuna Poeni, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare la sonda 949 Preajba Nord Centru perimetru Preajba Nord Centru – 96 sonde, județul Teleorman, amplasat în comuna Poeni, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi, orele 8:00 – 16:30/ vineri 8:00 – 14:00 şi la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

23-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., titular al proiectului Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 3209 Videle Vest, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului
si
nu se supune evaluării adecvate,

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 3209 Videle Vest, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Videle, jud. Teleorman.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Teleorman din municipiul Alexandria, strada Dunării nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30 şi vineri intre orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1419 Cartojani, județul Teleorman, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, extravilan, județul Teleorman anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul – Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 1419 Cartojani, județul Teleorman, propus a fi amplasat în comuna Siliștea, extravilan, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30 si vineri 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1355 Stoenești" propus a fi amplasat în com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1358 Stoenești" propus a fi amplasat în com. Ulmi, jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 1484 Stoenesti" propus a fi amplasat în com. Ulmi, jud. Giurgiu anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.

- proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni –joi între orele 9,00 – 14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-08-2016 Anunț public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: “Lucrări de abandonare aferente sondei 12 Nineasa , propus a se realiza în extravilanul comunei Dofteana, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 237 Asău , propus a se realiza în extravilanul comunei Asău, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 500 MMPG Zemeș , propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 650 Zemeș , propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 668 MP Zemeș , propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 1194 Sud Podei , propus a se realiza în extravilanul localității Dărmănești, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 1666 MMPG Chilii Vest , propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău; “Lucrări de abandonare aferente sondei 1676 MMPG Chilii Vest , propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău; “ Lucrări de abandonare aferente sondei 1678 MMPG Chilii Vest , propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeș, județul Bacău;

Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul SC OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire tronson conductă gaze stație compresoare 9 Moreni-parc 237 Dealu Bătrân" propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, jud. Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr. 6, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

17-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA - Divizia R&M , cu sediul  social în București, str.  Coralilor, nr.22, Sector1, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei  de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu  se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, de către APM Bihor, pentru proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petrolieră în Romania - faza I - Abandonare sonde județul Bihor (Suplacu de Barcău, sondele: 554, 1039, 1041, 2211,  547, 4063, 575, 577, 981, 981 bis, 1000, 1008, 1012, 1013, 1544, 1566, 2320, 535, 536,  594, 951, 1015, 1048, 1561, 2257, 3302, județul Bihor) ,  propus a fi amplasat în localitatea Suplacu de Barcău, județul Bihor.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, str. Dacia, nr. 25/A  în zilele de luni- vineri, între orele 8-14 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apm.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 389 Cartojani", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 430 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 436 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 454 Preajba Nord Centru din perimetruPreajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 479 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 644 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Blejeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 659 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Blejeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 665 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Blejeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 928 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 937 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 938 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 939 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 991 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – "Lucrări de abandonare aferente sondei 1031 Silistea", propus a fi amplasat în comuna Siliştea, extravilan, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Lucrări de abandonare aferente sondei 1031 Siliştea, amplasat în comuna Siliştea, extravilan, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, în zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30 şi vineri 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – "Lucrări de abandonare aferente sondei 1060 Silistea", propus a fi amplasat în comuna Blejeşti, extravilan, judeţul Teleorman, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – Lucrări de abandonare aferente sondei 1060 Siliştea, amplasat în comuna Blejeşti, extravilan, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din mun. Alexandria, în zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30 şi vineri 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1118 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1292 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1431 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2058 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30/ vineri 8.00 – 14.00 si la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării in mass-media a prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1458 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1459 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman.

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1459 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30/ vineri 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării in mass-media a prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1471 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1484 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman.

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1484 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30/ vineri 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării in mass-media a prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1511 Siliştea, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman.

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1511 Siliştea, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30/ vineri 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării in mass-media a prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L. titular al proiectelor – Lucrări de abandonare aferente sondelor 1040 Siliştea, 1027 Siliştea şi 1621 Preajba Sud, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele Lucrări de abandonare aferente sondelor 1040 Siliştea, 1027 Siliştea şi 1621 Preajba Sud, propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30 şi vineri 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresă de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1903 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2058 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2058 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30/ vineri 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării in mass-media a prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2124 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

nu se supune evaluării adecvate

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul – Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2124 Blejeşti, amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman – titular OMV PETROM SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman in zilele de luni – joi, orele 8.00 – 16.30/ vineri 8.00 – 14.00 şi la următoarea adresa de internet: http//apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării in mass-media a prezentului anunţ.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 2142 Baciu din perimetrul Baciu – 40 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 2313 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Gratia, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare emisa pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda M2 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru – 96 sonde, judeţul Teleorman", amplasat în extravilanul comunei Poeni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

16-08-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM SA E&P ROMANIA ZONA DE PRODUCTIE X –P ETROMAR, CONSTANȚA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Executarea forajului sondei de explorare deschidere 1 Mercury ce va fi amplasată în PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre"

Tipul deciziei posibile luate de APM Constanţa poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr.23, Constanţa, judeţul Constanţa, şi la sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCŢIE X-PETROMAR CONSTANŢA, Incintă Port Dana 34, în zilele de luni-vineri, între orele 11:00-13:00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de şedinţe la Hotel Bulevard Constanţa, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinţe Panoramic, în data de 31.08.2016, începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr.23, până la data de 31.08.2016 (data dezbaterii publice).

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 192 Ciuresti" propus a fi amplasat în extravilanul orasului Potcoava, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1809 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Poboru, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1411 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Verguleasa, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 996 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Poboru, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 254 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cungrea, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 222 Ciuresti" propus a fi amplasat în extravilanul orasului Potcoava, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 815 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cungrea, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 809 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cungrea, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 828 Otesti" propus a fi amplasat în extravilanul loc. Cungrea, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 8:00-14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

11-08-2016 – Anunț public 

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectelor "Lucrări de abandonare aferente sondei 1094 Comănești, Lucrări de abandonare aferente sondei 1206 Dârmanești, Lucrări de abandonare aferente sondei 1132 Comânesti, si Lucrări de abandonare aferente sondei 1165 Comânesti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectele situate în extravilanul localităților Comânesti și Dârmânești, judeţul Bacău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.08.2016.

11-08-2016 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de producţie VI – Muntenia Central, cu sediul în Comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud. Dâmboviţa, titular al proiectului "Desfiinţare/demolare obiective nefuncţionale aferente Parc 41 Strâmbu", propus a fi amplasat în comuna Bogaţi, sat Strâmbu, jud. Argeş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Desfiinţare/demolare obiective nefuncţionale aferente Parc 41 Strâmbu", propus a fi amplasat în comuna Bogaţi, sat Strâmbu, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Arges, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, in zilele de 11 – 16.08.2016 între orele 10 – 14, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.08.2016.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1088 Blejeşti" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1088 Blejesti" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmeşti, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 326 Cartojani, judeţul Teleorman" propusă a fi amplasată în extravilanul comunei Gratia, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 1419 Cartojani, judeţul Teleorman" propusă a fi amplasată în extravilanul comunei Silistea, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2004 Negreni" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2004 Negreni" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, sat Negreni, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei Etapei de Incadrare pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 949 Preajba Nord Centru din perimetrul Preajba Nord Centru, 96 sonde, judeţul Teleorman" propus a fi amplasat în comuna Poeni, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00 si la sediul titularului din jud. Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 2203 Videle, judeţul Teleorman" propus a fi amplasat in oraşul Videle, extravilan, jud. Teleorman anunţă pubilicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
Nu se supune evaluarii adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 2203 Videle, judeţul Teleorman" propus a fi amplasat in oraşul Videle, extravilan, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament si drum acces aferent sondei 3209 Videle Vest, judeţul Teleorman" propusă a fi amplasată in orasul Videle, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2022 Negreni" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2022 Negreni" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, sat Negreni, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere si reabilitare amplasament aferent sondei 892 Videle Vest, judeţul Teleorman" propusă a fi amplasată în extravilanul oraşului Videle, județul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2021 Negreni" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2021 Negreni" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, sat Negreni, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei Etapei de Incadrare pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda 1000 Baciu din perimetrul Baciu, 40 sonde, judeţul Teleorman" propus a fi amplasat în comuna Blejesti, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00 si la sediul titularului din jud. Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1905 Blejeşti" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1905 Blejesti" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmeşti, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

09-08-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2064 Negreni" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman.

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2064 Negreni" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Tătărăştii de Jos, sat Negreni, jud. Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08-08-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 655 Lișcoteanca" propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan oraș Însurăței, tarlaua 26, parcelele 117, 118.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, Bdul Independentei  Bloc B5 și la sediul OMV Petrom SA din  București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru Protecţia Mediului APM Brăila.

08-08-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desființare careu sonda 427 și drum de acces" propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan sat Ulmu, com Ulmu tarlaua 26, T79.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, Bdul Independenței Bloc B5 și la sediul OMV Petrom SA din  București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediu autorității competente pentru Protecţia Mediului APM Brăila.

08-08-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 807 MMPG Lișcoteanca" propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan oraș Însurăței, tarlaua 60, parcelele 394, 396.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, Bdul Independenței, Bloc B5 și la sediul OMV Petrom SA din  București, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediu autorității competente pentru Protecţia Mediului APM Brăila.

08-08-2016 - Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agen’ia de Protecție a Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție nr. 1 Crișana- Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 100 V, 73 V, 43 V, 95 E, 50 V, 63 E, 94 E, 97 V, 124 E Suplac, în extravilanul localității Suplacu de Barcău.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție nr. 1  Crișana – Banat din Suplacu de Barcău strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

08-08-2016 Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordulu de mediu

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Optimizarea facilitaților de producție parc Sangeriș"  propus a fi amplasat în municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, jud. Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 732 Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 740 Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1304 bis Floresti-Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1308 Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1339 Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1379 Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1384 Cascioare" propus a fi amplasat în com. Gaiseni, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1387 Cascioare" propus a fi amplasat în com. Gaiseni, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1388 Cascioare" propus a fi amplasat în com. Gaiseni, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1393 bis Stoenesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ulmi, jud. Giurgiu, titular S.C. OMW PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni – joi, intre orele 9,00 – 14,00 si vineri de la 9,00 – 12,00.

05-08-2016 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei I-25 injecţie Independenţa", propus a fi realizat în com. Independenţa, jud. Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul SC OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16,00 şi vineri între orele 8,30-13,30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1400 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

05-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere si reabilitare aferente sondei 1632 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

04-08-2016 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare/demolare obiective nefuncţionale aferente Parc 41 Strâmbu", propus a fi amplasat in com. Bogaţi, sat Strâmbu, Jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, Str. Egalităţii nr. 50 A, Judeţul Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA - Asset VI - Muntenia Central din Comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud. Dâmboviţa, in zilele de L-V, orele 10-14

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1060 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Blejeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1905 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2058 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1484 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1431 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2124 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1459 Siliştea" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1511 Siliştea" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 1088 Blejeşti" propus a fi amplasat în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1027 Siliştea" propus a fi amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1031 Siliştea" propus a fi amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1040 Siliştea" propus a fi amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1621 Preajba Sud" propus a fi amplasat în comuna Siliştea, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2004 Negreni" propus a fi amplasat în comuna Tătărăştii de Jos, sat Negreni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2022 Negreni" propus a fi amplasat în comuna Tătărăştii de Jos, sat Negreni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2064 Negreni" propus a fi amplasat în comuna Tătărăştii de Jos, sat Negreni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă careu sonda 2021 Negreni" propus a fi amplasat în comuna Tătărăştii de Jos, sat Negreni, judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

03-08-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 2203 Videle, judeţul Teleorman" propus a se realiza în extravilanul oraşului Videle, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 şi vineri intre orele 8:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

29-07-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie IV Moesia – sediu administrativ oraş Bolintin Vale, str. Republicii nr 2 C, jud. Giurgiu – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut, Cod CAEN 0610", "Extracţia gazelor naturale, Cod CAEN 0620", "Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, Cod CAEN 0910", "Transporturi prin conducte, Cod CAEN 4950", desfăşurate la Parcul 16 Ştefan cel Mare şi obiectivele aferente (sonde, conducte), în com. Popeşti, com. Slobozia şi com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş si com. Şelaru, jud. Dâmboviţa.

Şedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată, va avea loc la sediul Primăriei comunei Ştefan cel Mare în data de 16.08.2016, începând cu ora 13:00.

Documentația depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 16.08.2016.

27-07-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Reabilitare careu sonda 652 Suplac", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Reabilitare careu sondă 652 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.08.2016.

25-07-2016 Anunţ public privind revizuirea Deciziei etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare pentru 26 sonde din proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petrolieră in România – faza I – Abandonare sonde județul Bihor", amplasat în extravilanul localității Suplacu de Barcău, județul Bihor.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A,Oradea în zilele de luni-vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet htpp://apmbh.anpm.ro și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcău, jud. Bihor, în zilele de luni- vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.petrom.com.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor.

22-07-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție I Crișana-Banat anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Reabilitare careu sonda 652 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A. – Zona de Producție I Crișana-Banat, din Suplacu de Barcău, str. Crinului, nr. 72, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

20-07-2016 – Anunț  public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM, Asset VI Muntenia Central titular al proiectului Extindere Conducta Amestec (țiței și apă sărată) Pentru Viitoarea Sonda 109 Filipești anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere Conductă Amestec (țiței și apă sărată) Pentru Viitoarea Sondă 109 Filipești propus a fi amplasat în Filipeștii de Pădure județul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului  Prahova din  str. Gh. Gr. Cantacuzino, în zilele de luni - vineri , între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet www.apmph.ro, publicul interesat poate înainta comentarii/observații la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.07.2016

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafață careu sonda 2395 Videle Est" propus a fi amplasat în  com. Clejani, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2113 Bălăria" propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31420, nr. cadastral 692, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14;00 şi vineri intre orele 9:00-12:00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1953 Bălăria" propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31419, nr. cadastral 519, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00 şi vineri intre orele 9:00-12:00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1788 Bălăria" propus a fi amplasat în  com. Bulbucata, CF 31424, nr. cadastral extravilan 552, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1770 Bălăria" propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31425, nr. cadastral 517, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafata careu sonda 1623 Bălăria" propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, nr. cadastral 535, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1563 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Mîrsa, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1484 Cartojani" propus a fi amplasat în com. Ulmi, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1358 Stoeneşti" propus a fi amplasat în com. Ulmi, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente  sondei 1355 Stoeneşti" propus a fi amplasat în com. Floreşti Stoeneşti, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafață careu sonda 1217 Bălăria" propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, nr. cadastral 31104, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 124 K Bălăria" propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31423, nr. cadastral 567, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 98 K Bălăria" propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31421, nr. cadastral 578, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare de suprafata careu sonda 5 K Bălăria" propus a fi amplasat în com. Letca Nouă, nr. cadastral 678, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

20-07-2016 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 3 K Bălăria" propus a fi amplasat în com. Bulbucata, CF 31422, nr. cadastral 588, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

19-07-2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610,  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată  la Parc 2 Moşoaia , în com. Moşoaia, com. Albota şi com. Poiana Lacului jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei  Moşoaia în data de 03.08.2016, începand cu ora 13°°.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 03.08.2016.

19-07-2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610 , Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată  la Parc 3 Poiana Lacului, în com. Poiana Lacului, jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Poiana Lacului în data de 04.08.2016, începand cu ora 13°°.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 04.08.2016.

19-07-2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Extracţia gazelor naturale cod CAEN 0620, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată  la Parc 6 Măniceşti, în com. Merişani, jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Merişani în data de 10.08.2016, începand cu ora 13°°.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 10.08.2016.

19-07-2016 - Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest  sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610,  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată la Parc 4 Săpata, în com Săpata jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică  realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Sāpata în data de 09.08.2016, începand cu ora 13°°.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele  8 – 16, vineri între orele 8 – 14.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud.  Argeş, până la data de 09.08.2016.

19-07-2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 947 Videle Est" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Clejani, județul Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu

19-07-2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 948 Videle Est" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Clejani, județul Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu

19-07-2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 963 Videle Est" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Clejani, județul Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu

19-07-2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Videle Est" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Clejani, județul Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu

19-07-2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordurilor de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 2601 Videle Est" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Clejani, județul Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00 și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu

18-07-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităților cu impact potențial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de desființare sondele 451 MP si 452 MP Geamăna, remediere și reabilitare amplasament", propus a fi amplasat în jud. Neamț. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmnt.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

15-07-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 150 Lucăcești" propus a se realiza în extravilanul orașului Moinești, judetul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău,str. Oituz .nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA, București, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

15-07-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1206 Dărmănești" propus a se realiza în extravilanul orașului Dărmănești, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz .nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA, București, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

15-07-2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondelor 1094 Comănești, 1165 Comănești, 1132 Comănești" propuse a se realiza în extravilanul orașului Comănești, județul Bacău.

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz .nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA, București, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

13-07-2016 – Anunț public  - Decizia nr 630 din 12.07.2016 privind emiterea unei autorizaţii de mediu

Operatorul de activitate : OMV PETROM S.A. - Zona de Producţie IV Moesia cu sediul administrativ în oraș Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2C, jud. Giurgiu - sediul social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22(Petrom City), sector 1.

Categoria de activitate: extracţia petrolului brut, activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, transport prin conducte - la Parc 1 Popești - cod CAEN 0610, 0910, 4950,   

Amplasamentul : com. Popești, com. Ştefan cel Mare, com. Slobozia, jud. Argeş

Ca urmare a Cererii pentru eliberarea actului de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului adresate de OMV PETROM S.A. - Zona de Producţie IV Moesia, cu sediul administrativ oraș Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2C. jud. Giurgiu - sediul social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), sector l, înregistrată cu numărul nr.14794/14.08.2016, a completărilor cu nr 10035/23.05.2016, 10497/30.05.2016  si nr. 12143/23.06.2016,

în considerarea verificării amplasamentului, a examinării documentaţiei depuse de titularul activităţii în susţinerea solicitării pentru eliberarea autorizaţiei de mediu, precum și a analizării şi evaluării condiţiilor de operare în acord cu protecţia factorilor de mediu,

dat fiind faptul că autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş (APM Argeş), a asigurat, pe durata întregii proceduri legal parcurse, oportunităţile necesare participării publicului la luarea deciziei de mediu, dispunând anunţarea la sediul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau în mass-media a dezbaterii publice şi garantând accesul liber la informaţia relevantă pentru cei interesaţi de reglementarea activităţii respective,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş (APM Argeș) adoptă prezenta decizie.

Se emite autorizaţia de mediu pentru SC OMV PETROM SA - Zona de Producţie IV Moesia - Parc 1 Popești, cod CAEN 0610, 0910, 4950; amplasament: com. Popești, com. Ştefan cel Mare, com. Slobozia, jud. Argeş.

Prezenta decizie se face publică prin afişare la sediul propriu al APM Argeș şi prin postare pe pagina de internet a APM Argeş şi pe cea a SC OMV PETROM SA - Zona de Producţie IV Moesia, în măsura în care aceasta din urmă are un site propriu.

Programul de consultare a documentelor relevante care au stat la baza adoptării deciziei: pentru informaţii generate asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu în privinţa activităţii supuse reglementării, cei interesați se pot adresa la sediul APM Argeş, în intervalul orar 9 -13 al fiecărei zile lucrătoare, în perioada 12.07-24.08.2016

Decizia de faţă poate fi contestata în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării, astfel că data limita până la care se primesc propuneri fundamentate, observaţii justificate şi contestaţii este 24.08.2016.

La expirarea termenului menţionat, APM Argeş eliberează autorizaţia de mediu,

În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, APM Argeş decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii.

Această decizie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim trebuie, în termen de 30 de zile de la data când decizia a fost făcută publică, să solicite, prin plângere prealabilă, revocarea deciziei de către autoritatea publică emitentă ori de către cea ierarhic superioară.

Plângerea prealabilă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

12-07-2016 Anunţ public

Operatorul de activitate: OMV PETROM SA - Zona de Producţie IV Moesia cu sediul administrativ în oraș Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2C, jud. Giurgiu - sediul social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22(Petrom City), sector 1.
Categoria de activitate: extracţia petrolului brut, activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, transport prin conducte - la Parc 3 Ştefan cel Mare - cod CAEN 0610, 0910, 4950
Amplasamentul: com Ştefan cel Mare, com Slobozia, jud. Argeş, com. Șelaru, judeţul Dâmbovița și com. Poeni, jud. Teleorman.

Ca urmare a Cererii pentru eliberarea actului de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului adresate de OMV PETROM SA - Zona de Producţie VI Moesia, cu sediul administrativ oraș Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2C. jud. Giurgiu - sediul social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), sector l, înregistrată cu numărul nr.4126/23.02.2016, a Deciziei A.N.P.M. nr. 17/18.02.2016, privind înregistrata la APM Argeş sub nr. 3916/18.02.2016. prin care deleagă Agenției pentru Protecția Mediului Argeş, competenta de derulare a procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru si obiectivele aferente (sonde, conducte), a punctelor de vedere al APM Dâmbovița și APM Teleorman înregistrate la APM Argeş cu nr. 7240/11.04.2016 respectiv nr. 6545/01.04.2016. a completărilor cu nr 11658/14.06.2016 si nr. 12995/06.07.2016,

în considerarea verificării amplasamentului, a examinării documentaţiei depuse de titularul activităţii în susţinerea solicitării pentru eliberarea autorizaţiei de mediu, precum și a analizării şi evaluării condiţiilor de operare în acord cu protecţia factorilor de mediu,

dat fiind faptul că autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş (APM Argeş), a asigurat, pe durata întregii proceduri legal parcurse, oportunităţile necesare participării publicului la luarea deciziei de mediu, dispunând anunţarea la sediul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau în mass-media a dezbaterii publice şi garantând accesul liber la informaţia relevantă pentru cei interesaţi de reglementarea activităţii respective,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi al Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş (APM Argeș) adoptă prezenta decizie.

Se emite autorizaţia de mediu pentru SC OMV PETROM SA - Zona de Producţie IV Moesia - Parc 3 Ştefan cel Mare, cod CAEN 0610, 0910, 4950; amplasament: com. Ştefan cel Mare, com Slobozia, jud. Argeş, com Șelaru, judeţul Dâmbovița si com. Poeni, jud. Teleorman.

Prezenta decizie se face publică prin afişare la sediul propriu al APM Argeș şi prin postare pe pagina de internet a APM Argeş şi pe cea a SC OMV PETROM SA - Zona de Producţie IV Moesia, în măsura în care aceasta din urmă are un site propriu.

Programul de consultare a documentelor relevante care au stat la baza adoptării deciziei: pentru informaţii generate asupra măsurilor de protecţie a mediului fi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu în privinţa activităţii supuse reglementării, cei interesați se pot adresa la sediul APM Argeş, în intervalul orar 9 -13 al fiecărei zile lucrătoare, în perioada 08.09-19.08.2016.

Decizia de faţă poate fi contestata în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării, astfel că data limita până la care se primesc propuneri fundamentate, observaţii justificate şi contestaţii este 19.08.2016.

La expirarea termenului menţionat, APM Argeş eliberează autorizaţia de mediu.

În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, APM Argeş decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii.

Această decizie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim trebuie, în termen de 30 de zile de la data când decizia a fost făcută publică, să solicite, prin plângere prealabilă, revocarea deciziei de către autoritatea publică emitentă ori de către cea ierarhic superioară.

Plângerea prealabilă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

11-07-2016 – Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului Remedierea solului după demolarea careului sondei 104 SNP Stãncesti , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilan sat Țintești, comuna Țintești, judetul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democrației, nr.11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 15.07.2016.

În cazul în care nu sunt observații justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

11-07-2016 – Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A./ASSET IX MOLDOVA SUD, titular al proiectului Remediere teren careu dupã demolarea sondei 302 Bãrbuncesti , anunță publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzãu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus menționat, propus a fi realizat în comuna Tisãu, județul Buzãu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzãu din Buzãu, str. Democrației, nr.11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum și la adresa de internet www.apmbuzãu.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 15.07.2016.

În cazul în care nu sunt observații justificate din partea publicului, APM Buzãu va emite Decizia etapei de încadrare.

05-07-2016 Anunţ public Petromar

OMV Petrom SA – Zona de Producţie X Petromar Constanţa, a cărei activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut şi gaze naturale) din Platoul Continental al Mării Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activităţilor sale asupra mediului în trimestrul II 2016, şi anume:

- Monitorizarea calităţii factorilor de mediu din zonele de influenţă ale punctelor de lucru aparţinând Zonei de Producţie X Petromar Constanţa (Complex exploatare offshore, Secţia Terminal Midia şi Baza de Operaţiuni din Incinta Port Constanţa – Dana 34) nu a evidenţiat depăşiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislaţia specifică domeniului şi prin actele de reglementare emise de autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului;

- Nu s-au înregistrat poluări accidentale ale apelor de suprafaţă sau subterane;

- În luna aprilie 2016, pe traseul conductei de transport ţiţei Terminal Midia – Nisipari (zona Poarta Albă), s-a produs o poluare accidentală a solului datorată existenţei unei instalaţii artizanale pentru sustragerea ţiţeiului, montată de persoane necunoscute.

30-06-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 4336 Videle Est" propus a fi amplasat în  com. Bucșani, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 si la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

22-06-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "LUCRARI DE DESFIINŢARE, REMEDIERE ŞI REABILITARE AMPLASAMENT ŞI DRUM DE ACCES AFERENT SONDELOR 3306 OPORELU, 570 OTEŞTI, 1007 OTESTI, 429 OTEŞTI, 264 CIUREŞTI SUD, 1897 CIUREŞTI SUD, 1049 BACEA, 438 OTEŞTI, 401 OTEŞTI, 644 OTEŞTI, 649 OTEŞTI",  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "LUCRĂRI DE DESFIINŢARE, REMEDIERE ŞI REABILITARE AMPLASAMENT ŞI DRUM DE ACCES AFERENT SONDELOR 3306 OPORELU, 570 OTEŞTI, 1007 OTEŞTI, 429 OTEŞTI, 264 CIUREŞTI SUD, 1897 CIUREŞTI SUD, 1049 BACEA, 438 OTEŞTI, 401 OTEŞTI, 644 OTEŞTI, 649 OTEŞTI", propuse a fi amplasate in UAT Oporelu, Poboru, Icoana, Cungrea, Movileni, judeţul Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Str. Ion Moroşanu, nr. 3, Slatina, Jud. Olt, şi la sediul OMV Petrom, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele Luni- Vineri între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Olt.

17-06-2016 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare
S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Desfiintare careu", pentru sondele 113 MP GEAMANA, 116 MP GEAMANA, 141 MP GEAMANA¸142 MP GEAMANA, 407 MP GEAMANA, 419 MP GEAMANA, 417 MP GEAMANA, 424 MP GEAMANA, 425 MP GEAMANA, 426 MP GEAMANA, 418 GEAMANA, 403 MP GEAMANA, 404 MP GEAMANA si 1078 CILIOAIA VEST anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectele din extravilanul comunei Asau si Zemes judeţul Bacău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.06.2016.

14-06-2016 Anunţ public

OMV Petrom S.A. Asset IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Conducta G.R.E. 6" de la Miniparc 6 la Joncțiunea 4" – 6", în comuna Independența, județul Galați", propus a fi realizat în comuna Independența, T 16, județul Galați.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi şi la sediul Asset IX moldova Sud din str.Transilvaniei nr.1 Buzau în zilele de luni - joi, între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

13-06-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată la Parc 3 Merişani si Parc 5 Merişani, în comuna  Merişani şi comuna Drăganu, jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Merişani în data de 29.06.2016, începand cu ora 13:00.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8-16, vineri între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 28.06.2016.

10-06-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, reprezentată prin domnul Emil Eugen Iosif, în calitate de Director Zonă de Producție, și domnul Vasile Tudor în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de îincadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "TF Saru-punere în siguranță conducte intrare-ieșire" propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, jud. Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița, str.Calea Ialomiței, nr.1,Târgoviște, jud.Dâmbovița, în zilele de luni-vineri între orele 10-14.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.06.2016.

10-06-2016 Anunț public depunere solicitare acord de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Desfiintare careu pentru sondele 113 MP GEAMANA, 116 MP GEAMANA, 141 MP GEAMANA,142 MP GEAMANA, 407 MP GEAMANA, 419 MP GEAMANA, 417 MP GEAMANA, 424 MP GEAMANA,425 MP GEAMANA, 426 MP GEAMANA, 418 MP GEAMANA, 403 MP GEAMANA, 404 MP GEAMANA si 1078 Cilioia Vest din localitatile 'Asau si Zemes', județul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09-06-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Productie IV – Moesia, cu sediul în orașul Bolintin-Vale, strada Republicii nr. 2, județul Giurgiu, titular al proiectului "Remediere sol incinta după demolare Parc 1 Popești", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Remediere sol incinta după demolare Parc 1 Popești" propus a fi amplasat în com. Popești, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, județul Argeș, în zilele de 09-14.06.2016 între orele 10-14, precum și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.06.2016.

09-06-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 1", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 1,
propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13.06.2016.

09-06-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 2", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 2,
propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13.06.2016.

09-06-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 3", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, țiței și alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17, și zona carbonată – tronson 3,
propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 13.06.2016.

07-06-2016 Anunț Public

S.C. OMV PETROM S.A. , ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR, CONSTANŢA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Executarea forajului sondei de explorare deschidere 1 Marina Nord, situată in  Perimetrul  XVIII Istria Platforma Continentală a Mării Negre" judeţul Constanţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, str. Unirii nr. 23, mun.Constanţa, judeţul Constanţa , zilnic, intre orele 9-13 şi la sediul titularului OMV PETROM S.A.-ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR, CONSTANŢA, Incinta Port-Dana 34 în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Constanţa, str. Unirii nr.23, mun.Constanţa, judeţul Constanţa, între orele 9-13.

07-06-2016 Anunț Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa,sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr.6, județul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, reprezentată prin domnul Emil Eugen Iosif, în calitate de Director Zonă de Producție, și domnul Vasile Tudor în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "TF Saru-punere in siguranță conducte intrare-ieșire" propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, jud. Dâmboviţa. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, jud. Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom S.A., Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

01-06-2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. - Zona de Producție IV Moesia - sediu administrativ oraș Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2, jud. Giurgiu - sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor: "Extracția petrolului brut Cod CAEN 0610, - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut si gazelor naturale cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950", desfăşurată la Parcul 1 Popeşti și obiectivele aferente (sonde, conducte), în com. Popeşti, com. Slobozia și com Ştefan cel Mare, jud. Argeş.

Şedinţa de dezbaterea publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menționată, va avea loc la sediul Primăriei comunei Popeşti în data de 21.06.2016, începând cu ora 12.00.

Documentaţia depusa de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultata la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalitarii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalității, nr. 50, jud. Argeș, până la data de 20.06.2016.

01-06-2016 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Remediere sol incintă după demolare Parc 1 Popești" propus a fi amplasat in comuna Popești, jud. Argeș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeș și la sediul SC OMV Petrom SA – Zona de Producţie IV Moesia, in zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

26-05-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Centrala termoelectrică (G2P) la Staţia de compresoare Bărbunceşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbunceşti, comuna Tisau, judeţul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei nr. 11, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.05.2016.

25 - 05 - 2016 Anunţ public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase – cod CAEN 3822, activitatea şi servicii de decontaminare – cod CAEN 3900, depozitări – cod CAEN 5210, prevăzută in anexa 1 din Legea nr. 278/2013.

-    Cod 5.1.a) valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfasurarea activităţii de trartare biologică;
-    Cod 5.5. depozitarea temporara a deşeurilor periculoase înaintea activităţii de valorificare/eliminare cu o capacitate totală de peste 50 t;

La sediul secundar din comuna Bărăşti, sat Bărăşti de vede, judeţul Olt;

Titular: S.C. OMV PETROM S.A. – ZONA DE PRODUCŢIE III MUNTENIA VEST, Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeş.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi proiectul de autorizaţie integrată de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru  Protecţia  Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Observaţiile fundamentate ale publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt ( fax: 0249 423670; e-mail: office@apmot.anpm.ro) în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului în mass – media.

24 - 05 - 2016 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. prin operator SC EXPERT PETROLEUM SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Reabilitare claviaturi, reamplasare coş gaze, reabilitare: rezervoare ţiţei, rețea canalizare şi decantor, instalații şi echipamente transvazare ţiţei, baraca pompe, sistem PSI, instalații distribuție abur şi recuperare condensat, stație tratare apa şi instalații electrice şi legături conducte" propus a fi amplasat in extravilan Timișoara, Parc 1 Dudeștii Noi (CF 442451 Timișoara), jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la următoarea adresa de internat http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 02.06.2016.

17 - 05 - 2016 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Producție II Oltenia a cărei activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut şi gaze naturale) de pe raza a 4 județe printre care şi județul Dolj, informează publicul interesat că Depozitul de ţiţei Ghercești, şi Deetanizarea Turburea amplasată în județul Dolj şi respectiv Gorj localitatea Ghercești şi Turburea, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informații comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase", elaborat în conformitate cu Anexa 5 din  HG nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la următoarele adrese:
- OMV Petrom SA – Zona de producție II OLTENIA, loc. Craiova, str. Brestei, nr. 3;
- Depozitul de ţiţei Ghercești, localitatea Ghercești, județul Dolj.
- Deetanizare Turburea , localitatea Turburea, judetul Gorj"

2016 - 05 - 13 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Extracţia petrolului brut cod CAEN 0610, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950" desfăşurată la Parc 13 Vaţa în comuna Vedea, jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Vedea în data de 23.05.2016, începand cu ora 13.00.

Decumentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.00, vineri între orele 8.00 – 14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 20.05.2016.

2016 - 05 - 09 Anunț public

OMV Petrom S.A. Asset IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Conducta G.R.E. 6 de la Miniparc 6 la Joncțiunea 4 –6 , în comuna Independența, județul Galați", propus a fi realizat în comuna Independența, T 16, județul Galați.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi şi la sediul Asset IX Moldova Sud din str.Transilvaniei nr.1 Buzău în zilele de luni - joi, între orele 8:30–16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi.

2016 - 05 - 09 Anunț public

OMV Petrom S.A. Asset IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizarea parcului vechi Burcioaia – Parc 2 Matca Nord în comuna Munteni, județul Galați", propus a fi realizat în comuna Munteni, sat Munteni, T 131/1, P 1040/12, județul Galați.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi şi la sediul Asset IX moldova Sud din str.Transilvaniei nr.1 Buzau în zilele de luni - joi, între orele 8:30–16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi.

2016 - 05 - 06 Anunț public

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, ţiţei şi alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17 şi zona carbonată- tronson 3",
propus a fi amplasat în comuna Marca, loc.Leșmir, intravilan, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30–16:00 şi vineri, între orele 08:30–13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30–1 5:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

2016 - 05 - 06 Anunț public

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, ţiţei şi alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17 şi zona carbonată- tronson 2",
propus a fi amplasat în comuna Marca, loc.Leșmir, intravilan, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30–16:00 şi vineri, între orele 08:30–13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30–1 5:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

2016 - 05 - 06 Anunț public

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Amplasare conducte gaze, apă, abur, gaz nociv, ţiţei şi alimentare cu energie electrică în cablu de la Cluster 15 la Clusterul 16, 17 şi zona carbonată - tronson 1",
propus a fi amplasat în comuna Marca, loc.Leșmir, intravilan, jud. Sălaj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30–16:00 şi vineri, între orele 08:30–13:00, şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30–1 5:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

2016 - 05 - 06 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV Petrom S.A, Zona de Producție III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș titular al proiectului "Reabilitare prin căptușire cu HDPE pe o lungime de 2000 m a conductei de apă sărată Parc 2A Moșoaia – Parc 6 Moșoaia", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reabilitare prin căptușire cu HDPE pe o lungime de 2000 m a conductei de apă sărată Parc 2A Moșoaia – Parc 6 Moșoaia", propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, jud. Argeş.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de Luni-Vineri, între orele 10-14 precum și la adresa de interne: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pâna la data de 11.05.2016.

2016 - 05 - 05 Anunț public

S.C. OMV PETROM S.A., ZONA DE PRODUCTIE X-PETROMAR, CONSTANȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Executarea forajului sondei de explorare deschidere 1 Mercury, situată în Perimetrul XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre", județul Constanța.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, mun. Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13 și la sediul titularului OMV PETROM S.A.-ZONA DE PRODUCTIE X- PETROMAR, CONSTANȚA, Incinta Port-Dana 34 în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr.23, mun.Constanța, județul Constanța, între orele 9-13.

2016 - 04 - 27 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare prin căptușire cu HDPE pe o lungime de 2000 m a conductei de apă sărată Parc 2A Moșoaia – Parc 6 Moșoaia", propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, jud. Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş și la sediul OMV Petrom S.A, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș în zilele de Luni-Vineri, între orele 10-14.

Observațiile publicul se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

2016 - 04 - 27 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A., Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în comuna Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia, nr. 6, județul Dâmbovița, titular al proiectului "Reabilitare prin căptușire conducta diametru 6 cu polietilenă parc 35 Leordeni – Depozit Saru" – tronson 1000 m, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Reabilitare prin căptușire conducta diametru 6 cu polietilena parc 35 Leordeni – Depozit Saru" – tronson 1000 m, propus a fi amplasat în com. Leordeni, sat Bântău, jud Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str.Egalității nr. 50 A, jud.Argeș în zilele de 27.04 – 02.05.2016 între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.05.2016.

2016 - 04 - 21 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A., Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în sat Viforâta, com. Aninoasa, sat Viforâta, str. Aleea Sinaia, nr.6, Jud. Dâmbovița anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Reabilitare prin căptușire conductă diametru 6 cu polietilenă Parc 35 Leordeni-Depozit Saru" tronson 1000 m propus a fi amplasat în com.Leordeni, sat Bântău, jud.Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalității, nr 50 A, jud.Argeș și la sediul Zonei de Producție VI Muntenia Central, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observațiile proiectului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

2016 - 04 - 14 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest, sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării sedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor "Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950, Depozitări cod CAEN 5210" desfăşurată la Stația de colectare, separare și distribuție a țiteiului Merișani în comuna Merișani și com. Drăganu, jud. Argeş.

Ședinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Moşoaia în data de 21.04.2016, începand cu ora 13.00.

Documentaţia depusă de către titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.00, vineri între orele 8.00 – 14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 19.04.2016.

2016 - 04 - 13 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie III Muntenia Vest sediul administrativ Piteşti, b-dul Republicii nr. 160, jud. Argeş – sediu social Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra organizării sedinţei de dezbatere publică pentru desfăşurarea activităţilor ,Extracţia petrolului brut Cod CAEN 0610, Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor natural cod CAEN 0910, - Transport prin conducte cod CAEN 4950, desfăşurată la Parc 6 Moşoaia în comuna Moşoaia, jud. Argeş.

Sedinţa de dezbatere publică realizată pentru desfăşurarea activităţii sus menţionată va avea loc la sediul Primăriei comunei Moşoaia în data de 20.04.2016, începand cu ora 13°°.
Decumentaţia depusă de caătre titularul de activitate în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile sus menţionate, poate fi consultată la sediul A.P. M. Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de luni – joi între orele 8 – 16, vineri între orele 8 – 14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Argeş din municipiul Piteşti, str. Egălităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, până la data de 18.04.2016.

2016 - 04 - 11 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare claviaturi, reamplasare cos gaze, reabilitare: rezervoare titei, retea canalizare si decantor, instalatii si echipamente transvazare titei, baraca pompe, sistem PSI, instalatii distributie abur si recuperare condensat, statie tratare apa si instalatii electrice si legaturi conducte", propus a se realiza in extravilan Timisoara, Parc 1 Dudestii Noi (CF nr. 442541 Timisoara), jud Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, si la SC OMV PETROM SA – Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr.10, corp C, sala 15, jud Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

2016 - 04 - 09 Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, reprezentată prin domnul Emil Eugen IOSIF, în calitate de Director Zonă de Producție și domnul Vasile TUDOR, în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMENAJARE DRUM ACCES ŞI CAREU FORAJ,FORAJ,ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ ,CONDUCTĂ ŞI LEA SONDA 1309 MORENI" propus a fi amplasat in municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, jud. Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2016 - 04 - 09 Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, reprezentată prin domnul Emil Eugen IOSIF, în calitate de Director Zonă de Producție și domnul Vasile TUDOR, în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață, conductă și LES 0,5 KV sonda 1321 Moreni propus a fi amplasat in municipiul Moreni, jud. Dâmboviţa.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, jud. Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2016 - 04 - 09 Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, reprezentată prin domnul Emil Eugen IOSIF, în calitate de Director Zonă de Producție și domnul Vasile TUDOR, în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Optimizare facilităţi suprafataţă P 5 Cobia propus a fi amplasat in comuna Cobia, sat Cobia, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2016 - 04 - 09 Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom SA, cu sediul în str. Coralilor nr.22, "Petrom City", sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, jud. Dâmbovița, cod fiscal 1590082, nr. de înmatriculare la Registrul comerțului J40/8302/1997, reprezentată prin domnul Emil Eugen IOSIF, în calitate de Director Zonă de Producție și domnul Vasile TUDOR, în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare flux depozit Teiş", propus a fi amplasat in comuna Șotânga,sat Teiș, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta observații/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Dâmboviţa.2016 - 04 - 05 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reparare si reechipare tancuri gazolina, reabilitare depozit si instalatii electrice in depozit gazolina Calacea" propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, satul Calacea, CF nr.400009, nr.top.5182, judetul Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Timis, judetul Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 800-1400 precum si la urmatoarea adresa de internat http://apm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.04.2016.

2016 - 04 - 01 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase, elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:
- OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;
- Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.

2016 - 04 - 01 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul I 2016, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

2016 - 03 - 30 Anunţ public

OMV PETROM-SA Punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
Reparare rezervor 608 (C7)din caroul 9 si construire instalatii de stingere incendiu si racire aferente,copertina,utilitati si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivale care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2016 - 03 - 10 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Conductă de amestec de la sonda 1201 Vața la manifold 2481 Vața" propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Bădicea, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de 10 - 15.03.2015, între orele 10-14 precum și la adresa de interne: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pâna la data de 15.03.2016.

2016 - 03 - 10 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Traversare conducte de ţiţei PMAN 3188 – Parc 9 Sămara" propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de Luni-Vineri, între orele 10-14 precum și la adresa de interne: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pâna la data de 14.03.2016.

2016 - 02 - 25 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparare si reechipare tancuri gazolina, reabilitare depozit si instalatii electrice in depozit gazolina Calacea",propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, satul Calacea, CF nr.400009 Ortisoara, nr.top 5182, judetul Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, si la sediul SC OMV PETROM SA Bucuresti, localitatea Bucuresti, str.Coralilor nr.22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

2016 - 02 - 18 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Colectoare sondele 3392 și 3396 Slătioarele" propus a fi amplasat în comuna Cocu, sat Greabăn, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de 19-24.02.2016, între orele 10-14 precum și la adresa de interne: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pâna la data de 24.02.2016.

2016 - 02 - 18 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare prin relining pe o lungime de 1000 m a conductei M.T.T. Poiana Lacului - Parc 10 Cocu", propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, jud. Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. București, Zona de Producție III Muntenia Vest, Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș în zilele de luni-vineri, între orele 10ºº-14ºº.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2016 - 02 - 18 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări reabilitare prin relining cu HDPE pe o lungime de 2000 m a conductei Modul 2497 Vața – Parc 15 bis Vața", propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea și Prodani, jud. Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeş, și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. București, Zona de Producție III Muntenia Vest, Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș în zilele de luni-vineri, între orele 10ºº-14ºº.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2016 - 02 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Desfiintare careu si drum acces sonda 823 Slanic" anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluare adecvata, pentru proiectul propus a se realiza în orasul Slanic Moldova, satul Ciresoaia, extravilan – pct. Muncelu, judetul Bacau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, strada Oituz, nr. 23, în zilele de LUNI-JOI, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00 precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16.02.2016.

2016 - 02 - 11 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie III Muntenia Vest, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale), cod CAEN 0610, informeaza publicul interesat ca Punct de lucru: Depozit titei 4X50000 mc Arpechim- activitate secundara: Depozitare - cod CAEN 5210 si Transport prin conducte- cod CAEN 4950, amplasata in incinta Arpechim Pitesti, Judetul Arges, Localitatea Bradu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

- OMV Petrom SA – Zona de productie III Muntenia Vest; Pitesti, Bdul. Republicii nr.160, judetul Arges, telefon/fax: 0248 211 559;
- Depozit titei 4X50000mc Arpechim, comuna Bradu, incinta Arpechim Bradu, Judetul Arges

2016 - 02 - 05 Anunţ public

SC OMV PETROM S.A. anuntă publicul interesat asupra dezbaterii publice a documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pentru "Staţia de bioremediere Ianca", amplasament sat Perişoru, oras Ianca, judeţ Brăila. Dezbaterea publică va avea loc in data de 02.03.2016, ora 13.30, la Sediul Operaţional al Sectorului 37 Oprişeneşti, judeţul Brăila.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului privind activitatea instalaţiei sus menţionate pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun.Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.

Observaţiile publicului (formulate in scris) se primesc zilnic la sediul APM Brăila – mun.Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bl.B5, in zilele lucrătoare intre orele 9.00 – 13.00 până la data audierii publice.

2016 - 01 - 21 Anunţ public

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, titular al proiectului "Căptuşire cu PE porțiune conductă 8 țoli Depozit Merişani - Depozit Poiana Lacului" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Căptuşire cu PE porțiune conductă 8 țoli Depozit Merişani - Depozit Poiana Lacului", propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Cotmenița, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de 20-25.01.2016, între orele 10 - 14 precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pâna la data de 25.01.2016.

2016 - 01 - 21 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare Depozit de produse petroliere si Depozit ANRS OMV Petrom Resita", propus a fi amplasat in Mun. Resita, Str. Timisoarei, Nr 19, Jud. Caras Severin.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Mun. Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 9 -15 si vinery intre orele 9-13 si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Mun. Resita, str. Petru Maior, nr.73.

2016 - 01 - 21 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare Rampa CF si Linie CF Depozit Produse Petroliere OMV Petrom Resita", propus a fi amplasat in Mun. Resita, Str. Timisoarei, Nr 19, Jud. Caras Severin.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Mun. Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 9 -15 si vineri intre orele 9-13 si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Coralilor, nr. 22.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Mun. Resita, str. Petru Maior, nr.73.

2016 - 01 - 21 Anunt public

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, titular al proiectului "Conducte de amestec de la sondele 3393, 3394 Slătioarele la claviatura proiectată sonda 3336 Slătioarele" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Conducte de amestec de la sondele 3393, 3394 Slătioarele la claviatura proiectată sonda 3336 Slătioarele", propus a fi amplasat în comuna Cocu, sat Făcălețeşti, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş, în zilele de 21-26.01.2016, între orele 10 - 14 precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pâna la data de 26.01.2016.

2016 - 01 - 14 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie şi domnul Cătălin Samoilescu, în calitate de Director Operațiuni, prin prezenta anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Căptuşire cu PE porțiune conductă 8 țoli Depozit Merişani - Depozit Poiana Lacului", propus a fi amplasat in comuna Băbana, sat Cotmenița, jud. Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție III Muntenia Vest, B-dul. Republicii, nr.160, Piteşti, jud. Argeş, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2016 - 01 - 14 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 "Petrom City", sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeș, reprezentată prin domnul Cristinel Dăncilă, în calitate de Director Zonă de Producţie, prin prezenta anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducte de amestec de la sondele 3393, 3394 Slătioarele la claviatura proiectată sonda 3336 Slătioarele", propus a fi amplasat în comuna Cocu, sat Făcălețeşti, jud. Argeş.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeş si la sediul OMV Petrom S.A Zona de Producție III Muntenia Vest, Bld. Republicii, nr.160, Piteşti, jud. Argeş, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2016 - 01 - 07 Anunț public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV 2015, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

2016 - 01 - 07 Anunț public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:
- OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;
- Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.

2013 - 05 - 09 ZP VII Sinteza Raport Inspectie 2572 din 24042013 (PDF, 335,1 KB)

2010 - 02- 10 Informare publica - Raport Inspectie nr. 4247- 27.03.2009 al A.P.M. PH, G.N.M. - C.J. PH, I.S.U. PH (Romanian only) (PDF, 106,4 KB)

2011 - 08 - 01 SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE 42952011 - Zona de Productie VII Muntenia Est (Romanian only), (0.07 MB, PDF) (PDF, 74,7 KB)

2012 - 06 - 20 Sinteza Raport Inspectie Seveso 2822 ZP VII Muntenia Est (PDF, 331,3 KB)

2012 - 12 - 13 Informare ZP V Moesia Nord (PDF, 533,3 KB)