Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Public announcements (Romanian only)

Anunţuri publice
2015 - 12 - 23 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în mun.Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Conductă de amestec de la sonda 1199 Vața la claviatura parcului 13 Vața" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Conductă de amestec de la sonda 1199 Vața la claviatura parcului 13 Vața" propus a fi amplasată in comuna Vedea, sat Bădicea, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeș, în zilele de Luni-Vineri, între orele 1000- 1400 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.12.2015.

2016 - 01 - 05 Anunţ public

SC OMV PETROM S.A. anuntă publicul interesat asupra dezbaterii publice a documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pentru "Staţia de bioremediere Ianca", amplasament sat Perişoru, oras Ianca, judeţ Brăila. Dezbaterea publică va avea loc in data de 02.03.2016, ora 13:30, la Sediul Operaţional al Sectorului 37 Oprişeneşti, judeţul Brăila.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului privind activitatea instalaţiei sus menţionate pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun.Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00.

Observaţiile publicului (formulate in scris) se primesc zilnic la sediul APM Brăila – mun.Brăila, B-dul Independenţei, nr.16, Bl.B5, in zilele lucrătoare intre orele 9:00 – 13:00 până la data audierii publice.

2015 - 12 - 22 Anunț public

Autoritatea competenta pentru protecta mediului APM Bihor si S.C. OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana -Banat, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul si echiparea sondei nr. 494 Abramut", jud. Bihor, amplasat in localitatea Petreu, comuna Abramut, nr. cad. 22, titular S.C. OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor, str. Dacia nr. 25/A, in zilele de luni – vineri intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbh.ro

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2015 - 12 - 16 Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti –ASSET III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de amestec de la sonda 1199 Vața la claviatura parcului 13 Vața", propus a fi amplasat în com.Vedea, sat Bădicea, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeş, din Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50 A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Asset III Muntenia Vest, din Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V intre orele 10ºº-14ºº.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 12 - 16 Anunţ Public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Ȋnlocuire rezervor țiței T23 la Depozit LACT Bădeşti – Demontare si remontare SOT la Depozit LACT Bădeşti" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Ȋnlocuire rezervor țiței T23 la Depozit LACT Bădeşti – Demontare si remontare SOT la Depozit LACT Bădeşti" propus a fi amplasat în com.Bîrla, sat Bădeşti, judet Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de luni-vineri, orele1000- 1400 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ 21.12.2015

2015 - 12 - 15 Anunț public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Instalare Skid tratare gaz și cogenerare la G2P Oprișenești" propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, sat Oprișenești, nr. 106 (CV 21, P248) anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 20.12.2015.

2015 - 12 - 11 Anunț public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare a solicitarii de revizuire pentru proiectul "Desfiintare careu sonda si drum de acces sonda 832 Slanic" amplasat în orasul Slanic Moldova, satul Ciresoaia, extravilan – pct.Auru, judetul Bacau.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacau, strada Oituz, nr. 23, si la sediul SC OMV PETROM SA, Bucuresti, strada Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacau, strada Oituz, nr. 23, jud. Bacau,în termen de 10 zile de la publicare, pana la data de 22.12.2015.

2015 - 12 - 10 Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti – ASSET III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Ȋnlocuire rezervor țiței T23 la Depozit LACT Bădeşti – Demontare si remontare SOT la Depozit LACT Bădeşti", propus a fi amplasat în com.Bîrla, sat Bădeşti, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Argeş, din Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50 A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Asset III Muntenia Vest, din Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V intre orele 8ºº-16ºº.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 12 - 07 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

S.C. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuita pentru 43 sonde din proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bacau", amplasate în comunele Magiresti, Solont, Oituz, Sascut si municipiul Moinesti judetul Bacau;

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Bacau , strada Oituz, nr. 23/, jud. Bacau, în zilele de LUNI-JOI, intre orele 8.00-16.300, si vineri intre orele 08.00-14 precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmbc.anpm.ro şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Tudor Vladimirescu , nr. 92, Moinesti, jud, Bacau, în zilele de LUNI-JOI, intre orele 8.00-16.300, si vineri intre orele 08.00-14 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.petrom.com

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacau, strada Oituz , nr. 23, jud. Bacau,în termen de 10 zile de la publicare.

2015 - 12 - 04 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Instalare Skid tratare gaz şi cogenerare la G2P Oprișenești" propus a fi amplasat în județul Brăila, orașul Ianca, sat Oprișenești, nr.106 (CV 21, P248).

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila, B-dul Independenţei, Bloc B 5 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

2015 - 11 - 26 Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului: "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 75V, 97E, 96E, 74V" propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcau, extravilanul localitatii Suplacu de Barcau, judetul Bihor, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre APM Bihor: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului și nu se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor, în zilele de luni –joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri de la 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2015 - 11 - 26 Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului: "Lucrari de echipare, foraj si punere in exploatare sondelor 1V, 202V" propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcau, extravilanul localitatii Suplacu de Barcau, judetul Bihor, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre APM Bihor: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului și nu se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor, în zilele de luni –joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri de la 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2015 - 11 - 26 Anunţ public

OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului: "Legaturi conducte exterioare ale instalatiei statie de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLANT" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de catre A.P.M. Bihor, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Legaturi conducte exterioare ale instalatiei statie de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLANT", propus a fi amplasat in localitatea Suplacu de Barcau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Autoritatii competente pentru Protectia Mediului Oradea, bd. Dacia nr. 25/A, în zilele de Luni-Vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunţ, pana la data de: 02.12.2015.

2015 - 11 - 18 Anunţ public

APM Bihor si S.C. OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, titular al proiectului "Forajul si echiparea sondei nr. 494 Abramut", anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului care va avea loc la sediul Primariei Comunei Abramut, din localitatea Abramut, strada Principala nr. 57, in data de 11.12.2015 ora 13:00.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A zilnic intre orele 8 – 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Bihor, pana la data de 10.12.2015.

2015 - 11 - 12 Anunţ public privind decizia etapei de ȋncadrare

S.C. OMV PETROM S.A. - ASSETIII MUNTENIA VEST, cu sediul in Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Optimizarea procesului de producție în Parcul 10 Vâlcele. Ȋntregire Colector Parc 10 - Parc 7 Vâlcele" propus a fi amplasat în comuna Merişani, sat Vâlcele, județul Argeş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare "proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate", de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agentie pentru Protectia Mediului Argeş din municipiul Pitești, strada Egalităţii, nr.50 A, judeţul Argeș, în zilele de luni-vineri, orele 8:00 - 16:00 precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunƫ, pâna la data de 16.11.2015.

2015 - 11 - 04 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM S.A. - ASSET III MUNTENIA VEST, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Optimizarea procesului de producție in Parcul 10 Vâlcele, întregire Colector Parc 10-Parc 7 Vâlcele", propus a fi amplasat în comuna Merişani, sat Vâlcele, județul Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeş - municipiul Piteşti, str.Egalitații, nr.50, judeţul Argeş, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură si cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş - municipiul Piteşti, str.Egalitații, nr.50, judeţul Argeş.

2015 - 11 - 02 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM SA E&P ROMANIA, ZONA DE PRODUCTIE X-PETROMAR, CONSTANTA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Executarea lucrarilor de abandonare a intervalului 2280-3257m şi săparea sondei I4A pe intervalul 2280-3915m în sonda I4 Lebada Est situata in PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Marii Negre".

Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, şi la sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCTIE X-PETROMAR CONSTANTA, Incinta Port Dana 34, in zilele de luni-vineri, intre orele 11.00-13.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de sedinte la Hotel Bulevard Constanta, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinte Panoramic, în data de 27.11. 2015, incepand cu orele 14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, până la data de 27.11. 2015 (data dezbaterii publice).

2015 - 10 - 29 Anunţ public

SC OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Legaturi conducte exterioare ale instalatiei statie de epurare ape uzate – PWTP", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - intravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 10 - 28 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 6 Bordei Verde" propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Bordei Verde, sat Bordei Verde, CV 39, P452, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat: Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 02.11.2015.

2015 - 10 - 28 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A.,cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), titular al proiectului "AMPLASARE VAS ADITIVI IN CADRUL Ob.C289-PARC REZERVOARE MOTORINA DIN INCINTA ARPECHIM PITESTI" propus a se realiza in com. Bradu, str. Petrochimistului, nr. 127- incinta Arpechim, jud. Arges, anunta publicul interesat asupra luarii decizei etapei de incadrare, fara efectuarea evaluarii de impact si fara evaluare adecvata, de catre APM Arges, pentru proiectul mai sus mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, la sediul APM Arges, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2015 - 10 - 28 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – ASSET III MUNTENIA VEST, din Pitești, Bulevardul Republicii, nr. 160, jud. Argeș anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare prin relining cu HDPE pe o lungime de 980m a conductei Sonda 312 Ciureşti - Modul 385 Ciureşti", propus a fi amplasat în comuna Icoana, extravilan, Tarla 92, 93, 94, județul Olt.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, județul Olt si la sediul OMV PETROM SA București – Asset III Muntenia Vest, din Pitești, Bulevardul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, în zilele de luni până vineri, între orele 8ºº-14ºº.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M.Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud.Olt.

2015 - 10 - 21 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom Zona de Productie III – Muntenia Vest, cu sediul in Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș , titular al proiectului "Conductele de amestec de la sondele 1202, 1203 si 1189 Vața la modul proiectat 1189 Vața; conductă de total de la modul 1189 Vața la Parc 4 Săpata; modul proiectat 5 intrări 1189 Vața" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Conductele de amestec de la sondele 1202, 1203 si 1189 Vața la modul proiectat 1189 Vața; conductă de total de la modul 1189 Vața la Parc 4 Săpata; modul proiectat 5 intrări 1189 Vața" propus a fi amplasat în comuna Săpata, judeƫ Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de LUNI-VINERI, orele 10:00- 14:00 precum si la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comemntarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunƫ, pâna la data de 25.10.2015.

2015 - 10 - 21 Anunţ Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA BUCUREŞTI –ASSET III MUNTENIA VEST, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Căptuşire cu polietilenă conductă țiței depozit Merişani-depozit Poina Lacului", propus a fi amplasat in com. Drăganu, sat Drăganu-Olteni, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeş, municipiul Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Asset III Muntenia Vest, din Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V intre orele 08:00-16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș

2015 - 10 - 21 Anunţ Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA BUCUREŞTI –ASSET III MUNTENIA VEST, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare prin relining cu HDPE pe o lungime de 1540m a conductei Parc 3 Hințeşti-Parc 1 Hințeşti" propus a fi amplasat in com.Moşoaia,jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeş, municipiul Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de L-V intre orele 08:00-16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș

2015 - 10 - 21 Anunţ Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA BUCUREŞTI –ASSET III MUNTENIA VEST, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare prin relining cu HDPE pe o lungime de 3000m a conductei Parc 3 Hințeşti-Parc 2 Hințeşti" propus a fi amplasat in com.Moşoaia,jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeş, municipiul Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de L-V intre orele 08:00-16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș

2015 - 10 - 21 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA BUCUREŞTI –ASSET III MUNTENIA VEST, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Reabilitare prin relining cu HDPE pe o lungime de 3000m a conductei MTT Poiana Lacului-Parc 3 Hințeşti’ propus a fi amplasat in com.Moşoaia,jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeş, municipiul Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de L-V intre orele 08:00-16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul A.P.M. Argeş, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș.

2015 - 10 - 13 Anunţ public

OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DESFIINTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE, LINIE CF, PARCAREAUTO", amplasat in mun. Suceava, str. Bazelor, nr. 1, judetul Suceava.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Suceava, str. Bistritei , nr.1A, in zilele de L-V, intre orele 8 -15

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Suceava.

2015 - 10 - 08 Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului: "Desfintarea sondei nr.491 Abramut" propus a fi amplasat în comuna Abramut, extravilanul localitatii Petreu, judetul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului și nu se supune evaluarii adecvate de către APM Bihor.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor, în zilele de luni –joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri de la 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ – 08.10.2015.

2015 - 10 - 02 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul III 2015, si anume:

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
Nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.
2015 - 10 - 02 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;
Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.
2015 - 10 - 01 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Reabilitare careu sonda 657 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Reabilitare careu sonda 657 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.10.2015.

2015 - 10 - 01 Anunţ public

OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 75V, 97E, 96E, 74V", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - extravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 10 - 01 Anunţ public

OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari echipare si punere in exploatare a sondelor 1V si 202V", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - extravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 09 - 24 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"Reabilitare careu sondă 657 Suplac", propus a fi amplasat în comuna Marca, loc.Leșmir, intravilan, jud. Sălaj, titular: SC OMV Petrom SA Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00, şi la adresa titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

2015 - 09 - 21 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila: proiectul "Demolare sonda 66 Plopu", amplasament extravilan UAT Ianca, T.32, P.239,239, judeţul Brăila, nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.09.2015.

2015 – 09 – 17 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana- Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, telefon 0372429314 – în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru  proiectul:

- Desfiinţarea sondei nr. 491 Abramut, amplasată în extravilanul localităţii Petreu, comuna Abramut.
 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1  Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

2015 - 09 - 10 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie VI Muntenia Central cu sediul în Aninoasa, judeţ Dambovita, Aleea Sinaia,nr.6, titular al proiectului

"Manifold de productie parc 8 Oarja,inclusiv lucrari de alimentare cu energie electrica" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Manifold de productie parc 8 Oarja,inclusiv lucrari de alimentare cu energie electrica" propus a fi amplasat în comuna Oarja,str. Ciresului, judet Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de luni-vineri, orele1000- 1400 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ,pana la data de 14.09.2015.

2015 - 09 - 10 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie 1 Crisana – Banat, cu sediul in Suplacu de Barcau, strada Crinului nr. 72, titular al proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 61 E, 69 V, 91E, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de catre A.P.M. Bihor, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 61 E, 69 V, 91E, propus a fi amplasat in localitatea Suplacu de Barcau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Autoritatii competente pentru Protectia Mediului Oradea, bd. Dacia nr. 25/A, în zilele de Luni-Vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunţ, pana la data de: 15.09.2015.

2015 - 09 - 04 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectului "Lucrări de achiziţie a datelor geofizice bidimensionale (2D) în Perimetrul XII Piteşti, zona Galicea - Lăunele" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind etapa de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în cadrul procedurii prin care proiectul "Lucrări de achiziţie a datelor geofizice bidimensionale (2D) în Perimetrul XII Piteşti, zona Galicea - Lăunele" se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediile:

ANPM str. Splaiul Independenţei, nr. 294 Bucureşti,
OMV PETROM S.A. cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti,
în zilele de luni – joi orele 8:30 – 16:00 şi vineri intre orele 8:30 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet (http://www.anpm.ro/drafturi-acte-reglementare1)

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.09.2015.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul studiului de evaluare adecvată la sediul ANPM str. Splaiul Independenţei, nr. 294, Bucureşti, precum şi la următoarea adresă de e-mail biodiversitate@anpm.ro în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 06.09.2015.

2015 - 09 - 03 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Construire: – Execuția a 3 foraje geotehnice/hidrogeologice de studiu necesare în vederea efectuării Studiului de Evaluare a Riscului pentru teren aferent Depozit Oarja" propus a fi amplasat în Comuna Bradu, sat Geamăna, strada Drum 23, nr. 65, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare "proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate", de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș din municipiul Pitești, strada Egalității, nr. 50 A, județul Argeș în zilele de luni-vineri, între orele 8:00 – 16:30, precum și la următoarea adresă de internet: office@apmag.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 07.09.2015.

2015 - 09 - 02 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Relining conducta Parc 10 Cocu - Parc 9 Samara-Dealul Viilor", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Relining conducta Parc 10 Cocu - Parc 9 Samara-Dealul Viilor" propus a fi amplasat in comuna Cocu şi comuna Poiana Lacului, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de Luni-Vineri, între orele 10:00 - 14:00 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ 07.09.2015.

2015 - 08 - 28 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA BUCUREŞTI Asset III Muntenia Vest, anunƫă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Relining conductă Parc 10 Cocu - Parc 9 Sămara-Dealul Viilor", propus a fi amplasată in comuna Cocu şi comuna Poiana Lacului, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Piteşti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Argeş si la sediul OMV Petrom SA Bucureşti Asset III Muntenia Vest Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeş, in zilele de L-V orele 10-14.

Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 08 - 14 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titulara a proiectului "LUCRARI DE INVESTIGARE A SOLULUI SI APEI FREATICE PRIN EXECUTIA A 36 FORAJE DE INVESTIGARE SOL DIN CARE 16 FORAJE VOR FI TRANSFORMATE IN PUTURI DE MONITORTZARE A APEI FREATICE" propus a se amplasa in mun. Tulcea, amplasament Depozit produse petroliere Tulcea si zona adiacenta (rampa CF nou, rampa CF veche, zona rezidentiala si industriala adiacenta) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "LUCRARI DE INVESTIGARE A SOLULUI SI APEI FREATICE PRIN EXECUTIA A 36 FORAJE DE INVESTIGARE SOL DIN CARE 16 FORAJE VOR FI TRANSFORMATE IN PUTURI DE MONITORTZARE A APEI FREATICE" propus a se amplasa in mun. Tulcea, amplasament Depozit produse petroliere Tulcea si zona adiacenta (rampa CF nou, rampa CF veche, zona rezidentiala si industriala adiacenta)

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Tulcea din str.14 Noiembrie, nr.5, in zilele de luni pana joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 08.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2015 - 08 - 06 Anunţ public

Autoritatea competenta pentru protecta mediului APM Bihor si OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentrul proiectul: "Statie de epurare ape uzate – PWTP - Produced Water Treatment Plant", jud. Bihor, amplasat in localitatea Suplacu de Barcau, comuna Suplacu de Barcau, nr. cad. 51094, titular OMV PETROM S.A.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor, str. Bd. Dacia nr. 25/A, in zilele de luni – vineri intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbh.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.08.2015.

2015 - 08 - 05 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, titular al proiectului: Reabilitare careu sonda 658 Suplac, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Reabilitare careu sonda 658 Suplac, propus a fi amplasat in localitatea Lesmir, intravilan, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre orele 08:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.08.2015.

2015 - 07 - 31 Anunţ public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Reabilitare careu sonda 658 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

2015 - 07 - 30 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom Zona de Productie III – Muntenia Vest, cu sediul in Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Conductă de amestec sonda 3397 Slătioarele", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Conductă de amestec sonda 3397 Slătioarele" propus a fi amplasat în comuna Băbana, judeƫ Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de LUNI-VINERI, orele 10:00 - 14:00 precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comemntarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunƫ, pâna la data de 04.08.2015.

2015 - 07 - 24 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "LUCRARI DE INVESTIGARE A SOLULUI SI APEI FREATICE PRIN EXECUTIA A 36 FORAJE DE INVESTIGARE SOL DIN CARE 16 FORAJE VOR FI TRANSFORMATE IN PUTURI DE MONITORIZARE A APEI FREATICE" propus a se amplasa in mun. Tulcea, amplasament Depozit produse petroliere Tulcea si zona adiacenta (rampa CF nou, rampa CF veche, zona rezidentiala si industriala adiacenta).

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea in mun.Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5 in zilele de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 08.00 – 14.00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie nr.5.

2015 - 07 - 24 Informare

Aceasta informare este efectuata de: S.C. OMV PETROM SA, cu sediul in strada Coralilor Nr. 22, sector 1 Bucuresti, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, Sistemul de Gospodarire a Apelor Tulcea, aviz de gospodarire a apelor pentru realizare "Lucrări de investigare a solului şi apei freatice prin execuţia a 36 de foraje de investigare sol din care 16 foraje vor fi transformate în puţuri de monitorizare a apei freatice în amplasamentul depozitului de produse petroliere Tulcea şi zona adiacentă (rampă CF nou, rampă CF veche, zona rezidenţială şi industrială adiacentă)" amplasate in municipiul Tulcea, Jud. Tulcea. Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata mai jos.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului: Iorga Cristian Mugurel, tel: 0728 852 948, sau in scris la adresa SC OMV PETROM SA, Departament DAD, str. Fabrica de Glucoza, Nr. 11 G, Sector 2, cod postal 020331, Bucuresti dupa data de 24.07.2015.

2015 - 07 - 21 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de amenajare platforma, drum acces si foraj sondele H3, H12, H13 Independenta", in comuna Schela, judetul Galati, propus a fi realizat in extravilanul comunei Schela, T158/5, jud. Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din Buzau, str. Translivaniei, nr.1, judetul Buzau, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro→Reglementari→Acordul de mediu→Rapoarte EIA si Studii EA.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Schela, nr. 483, comuna Schela, judetul Galati, in data de 10.08.2015, incepand cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul APM Galati, pana la data de 10.08.2015 (data dezbaterii publice).

2015 - 07 - 17 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de amenajare platforma, drum acces si foraj sondele H14, H9, H17, H5 Independenta", in comuna Branistea, judetul Galati, propus a fi realizat in extravilanul comunei Branistea, T3/1, 3.2, 3.3, jud. Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din Buzau, str. Translivaniei, nr.1, judetul Buzau, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro→Reglementari→Acordul de mediu→Rapoarte EIA si Studii EA.
Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Branistea, str. Stefan cel Mare, nr.58, comuna Branistea, judetul Galati, in data de 06.08.2015, incepand cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul APM Galati, pana la data de 06.08.2015 (data dezbaterii publice).

2015 - 07 - 09 Anunţ public

SC OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru "Lucrari de amenajare platforma, drum acces si foraj sonda H10 Independenta, in comuna Independenta, jud. Galati", propus a fi realizat in extravilan com. Independenta, T14, jud. Galati, titular SC OMV Petrom SA.

Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, pana la data de 15.07.2015 (in termen de 8 zile de la data afisarii anuntului).

2015 - 07 - 09 Anunţ public

OMV PETROM S.A. - ASSET I CRISANA-BANAT anunta publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Stație de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLANT", amplasată în comuna Suplacu de Barcău din județul Bihor, care va avea loc la sediul Primăriei Suplacu de Barcău, din comuna Suplacu de Barcău in data de 31.07.2015 ora 12:00, titular - OMV PETROM SA., București , str. Coralilor nr. 22, sector 1.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Bihor Oradea b-dul Dacia nr.25/A zilnic intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bihor pana la data dezbaterii publice de 30.07.2015.

2015 - 07 - 03 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;
Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.
2015 - 07 - 03 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul II 2015, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.
 

2015 - 07 - 01 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti - Asset IX Moldova Sud, anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele "Inlocuire conducte amestec de la sondele 1016 si I46 la Parcul 6 Bordei Verde", respectiv "Inlocuire conducte amestec sondele 523, 1088, 1101 Bordei Verde", amplasate in jud. Braila, com.Bordei Verde - "proiectele nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului".

Proiectele deciziilor de incadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl.B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 07.07.2015.

2015 - 06 - 26 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie 1 Crisana – Banat, cu sediul in Suplacu de Barcau, str. Crinului nr. 72, titular al proiectului:

Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 118 V, 106 V, 146 V, 82 V, 144 E Suplac, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Bihor:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 118 V, 106 V, 146 V, 82 V, 144 E Suplac, propus a fi amplasat in localitatea Suplacu de Barcau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Oradea, bd. Dacia nr. 25/A, în zilele de LUNI-VINERI, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunţ.

2015 - 06 - 25 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. - ASSET IX MOLDOVA SUD, titular al proiectului "Centrală termoelectrică Parc 5017 Amaru si racordare la reţeaua de energie electrică", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în extravilan sat Amaru, cornuna Amaru, Parc 5017 Amaru, jud Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen dc 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului, până la data de 30.06.2015.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

2015 - 06 - 24 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 1140 SRP Moineşti" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a se realiza în Municipiul Moineşti, str. Zorilor, judeţul Bacău.

Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: htt://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.07.2015.

2015 - 06 - 18 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul,"Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 1140 SRP Moineşti", propus a fi amplasat în Municipiul Moineşti, str. Zorilor, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, şi la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Moineşti, str. T. Vladimirescu, nr. 92A, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

2015 - 06 - 13 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de amestec de la sonda 2968 Băbeni la claviatura Parcului 2 Tătărani", propus a fi amplasat in Com.Mihăeşti, Jud. Vâlcea.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 precum şi la sediul OMV Petrom SA București –Zona de Producƫie III Muntenia Vest, Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenƫiei pentru Protecƫia Mediului Vâlcea strada Remus Bellu nr.6.

2015 - 06 - 12 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, titular al proiectelor: Amplasare conducte gaz, apa, titei de la Parc 4 la Cluster 15 si Linie electrica 20 KV si drum acces aferent 280 m, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supun evaluarii impactului asupra mediului si nu se supun evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectele: Amplasare conducte gaz, apa, titei de la Parc 4 la Cluster 15 si Linie electrica 20 KV si drum acces aferent 280 m, propuse a fi amplasate in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre orele 08:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16.06.2015.

2015 - 06 - 11 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Demolare structuri existente – Modernizare Staţie compresoare Vâlcele", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Demolare structuri existente – Modernizare Staţie compresoare Vâlcele" propus a fi amplasat in com. Merişani, sat Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş in zilele de 12 ÷ 17.06.2015 intre orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/obsevaţii la proiectul deciziei de ĩncadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 17.06.2015.

2015 - 06 - 11 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Demolare structuri existente – Modernizare Staţie compresoare Merişani", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Demolare structuri existente – Modernizare Staţie compresoare Merişani" propus a fi amplasat in com. Merişani, sat Merişani, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş in zilele de 12 ÷ 17.06.2015 intre orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/obsevaţii la proiectul deciziei de ĩncadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 17.06.2015.

2015 - 06 - 10 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Statie de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLANT", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bihor.

Se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Statie de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLAN", propus a fi amplasat in comuna Suplacu de Barcau - intravilan, judetul Bihor.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consulate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2015 - 06 - 10 Anunţ public privind emiterea acord de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI –Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forare şi echipare sondele 3392 şi 3396 Slătioarele", propus a fi amplasat in com.Cocu, sat Greabănu, jud. Argeş.

Proiectul acordului de mediu si informaƫiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de Luni-Vineri între orele 10-14 precum şi la adresa de internet:http//apmag.anpm.ro.

Observaţiile/contestaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş, in termen de 8 zile de la data afişării anunƫului, până la data de 18.06.2015

2015 - 06 - 10 Anunţ public privind emiterea acord de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forare şi echipare sondele 3393 şi 3394 Slatioarele", propus a fi amplasat in com.Cocu, sat Facălaƫeşti, jud. Argeş.

Proiectul acordului de mediu si informaƫiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de Luni-Vineri între orele 10-14 precum şi la adresa de internet:http//apmag.anpm.ro.

Observaţiile/contestaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş, in termen de 8 zile de la data afişării anunƫului, până la data de 18.06.2015

2015 - 06 - 08 Anunţ public

OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Statie de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLANT", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - intravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 06 - 08 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Centrala termoelectrica Parc 5017 Amaru si racordare la reteaua de energie electrica" propus a fi realizat in extravilan Sat Amaru, Comuna Amaru, Judetul Buzau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, strada Democratiei, numarul 11 si la sediul reprezentantului SC Heveco SRL din Ploiesti, strada Alexandru Vlahuta, numarul 26, Judetul Prahova.

2015 - 06 - 05 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Forajul si echiparea sondelor H26, H27, H28, H29A si H30A", care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Suplacu de Barcău, din localitatea Suplacu de Barcău, in data de 26.06.2015 ora 12:00, titular S.C. OMV PETROM S.A. ZONA DE PRODUCTIE I CRISANA – BANAT.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Bihor Oradea b-dul Dacia nr.25/A zilnic intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bihor pana la data dezbaterii publice din 26.06.2015.

2015 - 06 - 05 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare structuri existente – Modernizare Staţie compresoare Vâlcele", propus a fi amplasat in com. Merişani, sat Vâlcele, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., in zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 06 - 05 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare structuri existente – Modernizare Staţie compresoare Merişani", propus a fi amplasat in com. Merişani, sat Merişani, jud. Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., in zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 06 - 04 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

Amplasare conducte gaz, apa, titei de la Parc 4 la Cluster 15 si Linie electrica de 20 kV si drum acces aferent 280 m, propus a fi amplasate în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Salaj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, din localitatea Suplacu de Barcau, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Sălaj.

2015 - 05 - 29 Anunţ public pentru emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA titular al proiectului "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal depozit șlam parc 18 Poeni" amplasat in comuna Poeni, jud. Teleorman, anunța publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare nr. 8272 din 19.08.2012 revizuita pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal depozit șlam parc 18 Poeni" amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.

Decizia autoritatii de mediu precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 si la sediul OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri intre orele 9-15, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, in termen de 10 zile de la publicare.

2015 - 05 - 28 Anunţ public

OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Statie de epurare ape uzate – PWTP – PRODUCED WATER TREATMENT PLANT", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - intravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 05 - 20 Anunţ public privind depunera solicitarii de revizuire a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal depozit șlam parc 18 Poeni" propus a fi amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Teleorman din Municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-12:00 si la sediul titularului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

2015 - 05 - 13 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului

"Înlocuire conductă de ƫitei Parc 6 Strâmbeni-Parc 4 Strâmbeni–tronson I" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Înlocuire conductă de ƫitei Parc 6 Strâmbeni-Parc 4 Strâmbeni–tronson I" propus a fi amplasate în comuna Căldăraru, sat Strâmbeni, judet Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de 12.05.2015, orele 10:00- 14:00 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ 17.05.2015

2015 - 05 - 13 Anunţ public privind emiterea acord de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafaƫă, foraj şi careu de producƫie sonda 1199 Vaƫa", propus a fi amplasat in com.Vedea, sat Mogoşeşti-Valea Mârghiuƫa, jud. Argeş.

Proiectul acordului de mediu si informaƫiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de Luni-Vineri între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Observaţiile/contestaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş, in termen de 8 zile de la data afişării anunƫului, până la data de 21.05.2015.

2015 - 05 - 12 Anunţ PUZ conform HG 1076/2004 Etapa de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare conform prevederilor HG nr. 1076/2004 pentru PUZ – Statie de epurare ape uzate Suplac, jud. Bihor, titular OMV Petrom SA – Zona de Productie nr. 1 Crisana – Banat, Suplacu de Barcau, strada Crinului nr. 72, jud. Bihor.

Comitetul Special Constituit intrunit a decis incadrarea planului in categoria celor pentru care nu este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun in scris la sediul A.P.M. Bihor, Oradea, b-dul Dacia nr. 25/A lel. 0259 44590, pana la data de 17.05.2015.

2015 - 05 - 12 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie 1 Crisana – Banat, cu sediul in Suplacu de Barcau, str. Crinului nr. 72, titular al proiectelor:

  • Forajul si echiparea sondelor nr. 233 E, 234 E Suplac,
  • Forajul si echiparea sondelor nr. 4088 (253 E), 4081 (217 V) Suplac,

anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Bihor:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectele: Forajul si echiparea sondelor nr. 233 E, 234 E Suplac; Forajul si echiparea sondelor nr. 4088 (253 E), 8081 (217 V) Suplac, propuse a fi amplasate in localitatea Suplacu de Barcau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Oradea, bd. Dacia nr. 25/A, în zilele de LUNI-VINERI, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunţ.

2015 - 05 - 08 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA Bucuresti anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru "Forajul si Echiparea sondelor 109, AR1 Frumusita din comuna Tulucesti, Judetul Galati", propus a fi realizat in extravilan sat Sivita, T44, comuna Tulucesti, Judetul Galati, titular S.C. OMV PETROM S.A. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adrea de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, pana la data de 19.05.2015.

2015 - 05 - 07 Anunţ public privind emiterea acord de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI - Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafaƫă, foraj şi careu de producƫie sonda 1201 Vaƫa", propus a fi amplasat in com.Vedea, sat Bădicea-Valea Mârghia, jud. Argeş.

Proiectul acordului de mediu si informaƫiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, din Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de Luni-Vineri între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Observaţiile/contestaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş, in termen de 8 zile de la data afişării anunƫului, până la data de 14.05.2015.

2015 - 05 - 06 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti Asset III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
"Înlocuire conductă de ƫiƫei Parc 6 Strâmbeni-Parc 4 Strâmbeni-tronson I", propus a fi amplasat în comuna Căldăraru, sat Strâmbeni, judeƫ Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, și la sediul SC OMV Petrom S.A. București –Asset III Muntenia Vest, Pitești, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, în zilele de L-V, orele 10:00 - 14:00.

Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

2015 - 05 - 04 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 4081(217V bis) si 4088(253E)", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 04 - 24 Anunţ dezbatere publică

Agentia pentru Protectia Mediului Olt si S.C. OMV PETROM S.A. – ZONA DE PRODUCŢIE III MUNTENIA VEST anunţa publicul interesat asupra şedinţei de dezbatere publică privind documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase – cod CAEN 3822, activitatea şi servicii de decontaminare – cod CAEN 3900, depozitări – cod CAEN 5210, prevăzută in anexa 1 din Legea nr.278/2013:

Cod 5.1.a) valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfaşurarea activitaţii de tratare biologică;
Cod 5.5. depozitarea temporară a deşeurilor periculoase ĩnaintea activităţii de valorificare/eliminare cu o capacitate totală de peste 50 t.
la sediu secundar din comuna Bărăşti, sat Bărăşti de Vede, judeţul Olt;

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc ĩn data de 26.05.2015, ora 12:00, la sediul Primăriei din comuna Bărăşti, judeţul Olt.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00-14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro şi la sediul societăţii S.C. OMV PETROM S.A. – ZONA DE PRODUCŢIE III MUNTENIA VEST, Piteşti, b-dul Republicii, nr. 160, judeţul Argeş.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, ĩn scris, la sediul APM Olt, fax: 0249423670 sau electronic la următoarea adresă de email office@apmot.anpm.ro, până la data de 25.05.2015.

2015 - 04 - 17 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 26H, 27H, 28H, 29HA, 30HA" propus a fi amplasat în comuna Suplacu de Barcau - extravilan, judetul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luarea deciziei etapei de încadrare de a se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Bihor.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor, în zilele de luni-joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri de la 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmbh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2015 - 04 - 10 Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. BUCURESTI, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "DEZAFECTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE" propus a fi amplasat in localitatea Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu, intravilan, jud. Constanta.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Constanta, str. Unirii, nr. 23, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-16, cat si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Constanta Constanta, str. Unirii nr.23, in termen de 5 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

2015 - 04 - 10 Anunţ public

Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de incadrare revizuite nr.426/23.12.2013 -"Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor"

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat privind decizia emiterii actului de reglementare revizuit pentru 39 sonde din proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante privind emiterea actului de reglementare revizuit, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.petrom.com

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 20.04.2015.

2015 - 04 - 09 Anunţ public privind emiterea acord de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI - Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări pentru amplasare careu de foraj sonda 3397 Slătioarele", propus a fi amplasat in com.Băbana, sat Groşi, str.(pct) Măneasa, jud. Argeş.

Proiectul acordului de mediu si informaƫiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, cu sediul in Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Observaţiile/contestaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş, in termen de 8 zile de la data afişării anunƫului, până la data de 16.04.2015.

2015 - 04 - 06 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM SA E&P ROMANIA, ZONA DE PRODUCTIE X - PETROMAR, CONSTANTA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Executarea forajului sondei L12A Lebada Est pe intervalul 2140-3110m si a lucrarilor de abandonare a intervalului 2747-2140m in sonda L12 Lebada Est situata in PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Marii Negre" Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, şi la sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCTIE X - PETROMAR CONSTANTA, Incinta Port Dana 34, in zilele de luni-vineri, intre orele 11.00 - 13.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de sedinte la Hotel Bulevard Constanta, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinte Panoramic, în data de 16.04.2015, incepand cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, până la data de 16.04.2015 (data dezbaterii publice).

2015 - 04 - 06 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM SA E&P ROMANIA, ZONA DE PRODUCTIE X - PETROMAR, CONSTANTA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Executarea lucrarilor de abandonare a intervalului 2888-1666m şi resăparea sondei I10A pe intervalul 1666-3120m în sonda I10 Lebada Est situata in PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Marii Negre" Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, şi la sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCTIE X - PETROMAR CONSTANTA, Incinta Port Dana 34, in zilele de luni-vineri, intre orele 11.00 - 13.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de sedinte la Hotel Bulevard Constanta, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinte Panoramic, în data de 16.04.2015, incepand cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, până la data de 16.04.2015 (data dezbaterii publice).

2015 - 04 - 03 Anunţ public privind solicitarea de emitere a actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra solicitarii de revizuire a Deciziei Etapei de Incadrare pentru 39 sonde din proiectul ,"Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante privind solicitarea de emitere a actului de reglementare revizuit, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.petrom.com.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 14.04.2015.

2015 - 04 - 03 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;
Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.
2015 - 04 - 03 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul I 2015, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

2015 - 03 - 24 Anunƫ public

S.C. OMV PETROM SA București anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de foraj și echiparea sondei 1513 Independența, în comunele Independența și Slobozia Conachi", propus a fi realizat în comunele Independența și Slobozia Conachi, județul Galați.

Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementari - acordul de mediu - drafturi acte de reglementare.

Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, până la data de 31.03.2015.

2015 - 03 - 19 Anunƫ public privind decizia etapei de încadrare

S.C.OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Retehnologizarea campului Vaƫa – Amplasarea unei conducte de gaze", anunƫă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Retehnologizarea campului Vaƫa – Amplasarea unei conducte de gaze", propus a fi amplasat în com. Vedea, sat Prodani, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeş, in zilele de luni – vineri între orele 10-14 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunƫ, pana la data de 23.03.2015.

2015 - 03 - 17 Anunţ public privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu

Care a fost depusa la Agentia de Protectie a Mediului Teleorman de catre OMV PETROM SA, Asset V Moesia Nord, cu sediul in Bolintin – Vale, str. Republicii, nr. 2, jud. Giurgiu pentru punctul de lucru din comuna Poeni, judetul Teleorman, in scopul desfasurarii activitatii, cod CAEN 3812 – colectarea deseurilor periculoase, prevazuta in anexa 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale in categoria 5.5. depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, inaintea colectarii.

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta.

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru la sediul APM Teleorman.

Observatiile , sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1 sau electronic la adresa de e-mail a APM Teleorman: office@apmtr.anpm.ro.

2015 - 03 - 17 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Forajul si echiparea sondelor 109, AR1 Frumusita, din comuna Tulucesti, Judetul Galati" propus a fi realizat in extravilan sat Sivita, T44, comuna Tulucesti, judetul Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul S.C. OMV PETROM SA din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, judetul Buzau, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http//apmgl.anpm.ro – Reglementari – Acordul de mediu – Rapoarte EIA si Studii EA.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Tulucesti, in data de 07.04.2015 incepand cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul APM Galati, pana la data de 07.04.2015.

2015 - 03 - 13 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare
revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectelor "Lucrări de abandonare la sondele: 2112 Baciu, 2116 Baciu, 2150 Baciu, 2165 Baciu, 2171 Baciu, 3126 Videle, 3405 Videle Vest, 3820 Videle Vest, 3410 Videle Vest, 3805 Videle, 2141 Videle Vest, 2197 Videle Vest, 2025 Videle, 3076 Videle Vest, 3258 Videle, 3330 Videle, 3379 Videle, 3385 Videle, 3499 Videle Vest, 3331 Videle, 3806 Videle Vest, 415 Videle, 2195 Baciu, 663 Baciu, 2105 Baciu, 688 Baciu, 1291 Preajba Nord Centru, 2172 Baciu, 809 Baciu, 1904 Preajba Nord Centru, 1002 Baciu, 424 Preajba Nord Centru, 601 Preajba Nord Centru, 1472 Preajba Nord Centru" din proiectul – "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera Romania – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman" anunta publicul interesat asupra deciziilor de emitere a Deciziilor etapelor de incadrare din 30.12.2013 revizuite, pentru proiectele "Lucrări de abandonare la sondele: 2112 Baciu, 2116 Baciu, 2150 Baciu, 2165 Baciu, 2171 Baciu, 3126 Videle, 3405 Videle Vest, 3820 Videle Vest, 3410 Videle Vest, 3805 Videle, 2141 Videle Vest, 2197 Videle Vest, 2025 Videle, 3076 Videle Vest, 3258 Videle, 3330 Videle, 3379 Videle, 3385 Videle, 3499 Videle Vest, 3331 Videle, 3806 Videle Vest, 415 Videle, 2195 Baciu, 663 Baciu, 2105 Baciu, 688 Baciu, 1291 Preajba Nord Centru, 2172 Baciu, 809 Baciu, 1904 Preajba Nord Centru, 1002 Baciu, 424 Preajba Nord Centru, 601 Preajba Nord Centru, 1472 Preajba Nord Centru" din proiectul – "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera Romania – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman" amplasate in județul Teleorman.

Deciziile autoritatii de mediu revizuite, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziilor pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni pana joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00 precum si la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro, si la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri, între orele 9:00 – 15:00.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, in termen de 10 zile de la publicare.

2015 - 03 - 11 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Retehnologizarea campului Vata – Amplasarea unei conducte de gaz", propus a fi amplasat in comuna Vedea, sat Prodani, judetul Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, strada Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., CU SEDIUL IN Bucuresti, strada Coralilor, nr. 22, in zilele de L-V, orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2015 - 03 - 09 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 61E, 69V si 91 E", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - extravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 03 - 07 Anunţ public privind solicitarea de emiterea acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunƫă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Retehnologizarea campului Vaƫa – Amplasarea unei conducte de gaz", propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Prodani, judeƫul Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, strada Egalitaƫii, nr. 50A, judeƫul Argeş si la sediul S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, strada Coralilor, nr. 22, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 03 - 05 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest titular al proiectului "Punerea in siguranƫă a 3 conducte de transport ƫiƫei în zona de traversare a văii Tandra" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Punerea in siguranƫă a 3 conducte de transport ƫiƫei în zona de traversare a văii Tandra" propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Bădicea, jud.Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de 05.03_10.03..2015, orele1000- 1400 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicări prezentului anunƫ, pâna la data de 10.03.2015.

2015 - 03 - 05 Anunţ public

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, anunţă publicul interesat asupra
depunerii Raporturilor privind Impactul asupra Mediului pentru proiectele: "Lucrări de suprafaƫă, foraj şi careu de producƫie sonda 1199-Vaƫa", propus a fi amplasată în com.Vedea, sat Bădicea-Valea Mârghiuƫa, jud.Argeş şi "Lucrări de suprafaƫă, foraj şi careu de producƫie sonda 1201-Vaƫa" propus a fi amplasată în com.Vedea, sat Bădicea-Valea Mârghia, jud.Argeş

Tipul deciziei posibile luate de APM Argeş poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș şi la sediul SC OMV Petrom S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest din Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, în zilele de luni -vineri, intre orele1000- 1400.

Documentele menƫionate sunt disponibile şi la urmatoarea adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Dezbaterea publică a rapoartelor privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria com.Vedea, jud.Argeş, in data de 25.03.2015, începand cu ora 13,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaƫii privind documentele menƫionate la sediul A.P.M. Argeș, până la data de 25.03.2015.

2015 - 02 - 27 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Punerea in siguranƫă a 2 conducte în zona de traversare a râului Mârghiuƫa" propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Bădicea, jud.Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, și la sediul SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Pitești, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, în zilele de L-V, orele1000- 1400.

Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

2015 - 02 - 27 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Punerea in siguranƫă a 3 conducte de transport ƫiƫei în zona de traversare a Vaii Tandra" propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Bădicea, jud.Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, și la sediul SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Pitești, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, în zilele de L-V, orele1000- 1400.

Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

2015 - 02 - 27 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Punerea in siguranƫă a 5 conducte în zona de traversare a Vaii Cătina" propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, jud.Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, și la sediul SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Pitești, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, în zilele de L-V, orele1000- 1400.

Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

2015 - 02 - 24 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul si echiparea sondei 522 Barbncesti" propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, comuna Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si la sediul beneficiarului S.C. OMV PETROM S.A cu sediul in Buzau, str.Transilvaniei, nr. 1.

2015 - 02 - 20 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziilor etapei de incadrare pentru proiectele "Lucrări de abandonare la sondele: 424 Preajba Nord, 1472 Preajba Nord, 2105 Baciu, 601 Preajba Nord, 1904 Preajba Nord, 1291 Preajba Nord, 1002 Baciu, 688 Baciu, 2195 Baciu, 2172 Baciu, 663 Baciu, 809 Baciu, 2112 Baciu, 2116 Baciu, 2171 Baciu, 2150 Baciu, 2165 Baciu, 3379 Videle, 3331 Videle, 415 Videle, 3410 Videle, 3405 Videle, 2141 Videle, 3330 Videle, 3258 Videle, 3499 Videle, 3126 Videle, 3820 Videle, 3385 Videle, 2197 Videle, 3805 Videle, 3076 Videle, 2025 Videle, 3806 Videle", din cadrul proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră România – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman", propuse a fi amplasate în comunele Siliştea (Sondele 424 Preajba Nord, 1472 Preajba Nord, 2105 Baciu, 601 Preajba Nord), Poeni ( Sondele 1904 Preajba Nord, 1291 Preajba Nord), Purani (Sonda 1002 Baciu), Blejeşti (Sondele 688 Baciu, 2195 Baciu, 2172 Baciu, 663 Baciu, 809 Baciu), Cosmeşti (2112 Baciu, 2116 Baciu, 2171 Baciu, 2150 Baciu, 2165 Baciu) şi oraş Videle (3379 Videle, 3331 Videle, 415 Videle, 3410 Videle, 3405 Videle, 2141 Videle, 3330 Videle, 3258 Videle, 3499 Videle, 3126 Videle, 3820 Videle, 3385 Videle, 2197 Videle, 3805 Videle, 3076 Videle, 2025 Videle, 3806 Videle), Judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro şi la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sectorul 1.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman.

2015 - 02 - 20 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM SA E&P ROMANIA, ZONA DE PRODUCTIE X - PETROMAR, CONSTANTA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Executarea lucrarilor de abandonare a intervalului 2550-1850m şi resăpare a intervalului 1850-3034m în sonda 821bis Lebada Vest situata in PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Marii Negre" Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, şi la sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCTIE X- PETROMAR CONSTANTA, Incinta Port Dana 34, in zilele de luni-vineri, intre orele 11.00-13.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de sedinte la Hotel Bulevard Constanta, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinte Panoramic, în data de 03.03.2015, incepand cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, până la data de 03.03.2015 (data dezbaterii publice).

2015 - 02 - 19 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Obținerea autorizației de desființare – Desființare Sonda 98 Suplac, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Obținerea autorizației de desființare – Desființare Sonda 98 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.02.2015.

2015 - 02 - 18 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Amplasarea, forajul si echiparea sondelor nr. 26 H, 27H, 28H, 29HA, 30HA, propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau - extravilan, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul S.C. OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2015 - 02 - 18 Anunţ public

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor anunta publicul interesat, ca in urma parcurgerii etapei de incadrare cf. prevederilor HG 1076/2004 pentru PUZ "Amplasarea, forajul si echiparea sondelor 61E, 69V, 91E", amplasat in extravilanul comunei Suplacu de Barcau, judetul Bihor, Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara pentru Imobil numar cadastral 51603/UAT Suplacu de Barcau din 11.07.2014 si Extras de Carte Funciara pentru Informare nr. 51603 comuna Suplacu de Barcau din 16.06.2014, titular S.C. OMV PETROM S.A., COMITETUL SPECIAL CONSTITUIT INTRUNIT a decis incadrarea Planului, in categoria celor pentru care nu este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara Aviz de mediu.

Observatiile si comentariile publicului interest privind decizia etapei de incadrare se depun in scris la sediu APM Bihor, Bld. Dacia, nr 25/A, telefon : 0259444590 pana la data de 27.02.2015 (ziua limita de primire a observatiilor = 10 zile calendaristice de la data anuntului).

2015 - 02 - 18 Anunţ public

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor anunta publicul interesat, ca in urma parcurgerii etapei de incadrare cf. prevederilor HG 1076/2004 pentru PUZ "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 233E si 234E Suplac", amplasat in extravilanul comunei Suplacu de Barcau, judetul Bihor, CF 51450 si CF51130 - Suplacu de Barcau, titular S.C. OMV PETROM S.A., COMITETUL SPECIAL CONSTITUIT INTRUNIT a decis incadrarea Planului, in categoria celor pentru care nu este necesara evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara Aviz de mediu.

Observatiile si comentariile publicului interest privind decizia etapei de incadrare se depun in scris la sediu APM Bihor, Bld. Dacia, nr 25/A, telefon : 0259444590 pana la data de 27.02.2015 (ziua limita de primire a observatiilor = 10 zile calendaristice de la data anuntului).

2015 - 02 - 16 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA titular al proiectului "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal depozit șlam Poeni"(inclusiv organizare de șantier) anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare nr. 8273 din 19.08.2013 revizuita, pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal depozit șlam Poeni"(inclusiv organizare de șantier) amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul din OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9.00-15.00, precum si la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile / contestațiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, in 10 zile de la publicare.

2015 - 02 - 13 Anunț public

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (S.C. GAUSS S.R.L. pentru S.C. O.M.V. PETROM S.A.)

S.C. GAUSS S.R.L. pentru S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Desfiintare constructii C1, C2, C3, C4 aflate in incinta imobilului inscris in cartea funciara 81654, comuna Poiana Lacului, judetul Arges", propus a fi amplasat in comuna Poiana Lacului, judetul Arges, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare "proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate", de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges din municipiul Pitesti, strada egalitatii, nr.50A, judetul Arges in zilele de luni – vineri, intre orele 8.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro.

2. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de inadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.02.2015.

2015 - 02 - 12 Anunț public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Obținerea autorizației de desființare – Desființare Sonda 98 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

2015 – 02 – 06 –  Anunţ public privind emiterea actului de reglementare
revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectelor "Lucrări de abandonare la sondele: 4281 Videle, 1432 Blejeşti, 2056 Videle Vest, 2055 Videle Vest, 2352 Videle, 223 Videle, 894 Siliştea, 854 bis Siliştea, 2081 Blejeşti, 2076 Blejeşti, 1480 Blejeşti, 870 Siliştea, 1069 Blejeşti, 119 Şopârleşti, 2146 Videle Vest, 2069 Videle Vest, 865 Siliştea, 629 Siliştea, 863 Siliştea, 2059 Videle, 4280 Videle, 4282 Videle, 833 Videle, 2238 Videle, 469 PN, 2018 Videle Vest, 3122 Videle, 3818 Videle, 648 Şopârleşti, 273 PN, 846 Şopârleşti, 1570 Blejeşti, 867 Siliştea, 866 Siliştea, 2047 Blejeşti, 664 Şopârleşti, 296 PN, 398 PN, 270 PN, 3006 Videle Vest, 3660 Videle Vest, I9 PS, 272 PN, I18 Şopârleşti, 317 Videle Vest, 631 PS, 1020 PS, 1111 PN, 3708 Videle Vest" din proiectul –& nbsp; Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră România – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman" anunţă publicul interesat asupra deciziilor de emitere a Deciziilor etapelor de încadrare din 30.12.2013 revizuite, pentru proiectele "Lucrări de abandonare la sondele: 4281 Videle, 1432 Blejeşti, 2056 Videle Vest, 2055 Videle Vest, 2352 Videle, 223 Videle, 894 Siliştea, 854 bis Siliştea, 2081 Blejeşti, 2076 Blejeşti, 1480 Blejeşti, 870 Siliştea, 1069 Blejeşti, 119 Şopârleşti, 2146 Videle Vest, 2069 Videle Vest, 865 Siliştea, 629 Siliştea, 863 Siliştea, 2059 Videle, 4280 Videle, 4282 Videle, 833 Videle, 2238 Videle, 469 PN, 2018 Videle Vest, 3122 Videle, 3818 Videle, 648 Şopârleşti, 273 PN, 846 Şopârleşti, 1570 Blejeşti, 867 Siliştea, 866 Siliştea, 2047 Blejeşti, 664 Şopârleşti, 296 PN, 398 PN, 270 PN, 3006 Videle Vest, 3660 Videle Vest, I9 PS, 272 PN, I18 Şopârleşti, 317 Videle Vest, 631 PS, 1020 PS, 1111 PN, 3708 Videle Vest" din proiectul –  Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră România – Faza I – Abandonare sonde județul Teleorman" amplasate în  județul Teleorman.

Deciziile  autorităţii de mediu, precum şi informatiile relevante pentru luarea deciziilor pot fi consultate la sediul  APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum  şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

2015 - 01 - 29 Anunƫ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Reabilitare drum de acces și reconstrucție conducte abur și gaze nocive de la Bateria 8 la intersecție cu drumul de acces Clusterele 8 și 9, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Reabilitare drum de acces și reconstrucție conducte abur și gaze nocive de la Bateria 8 la intersecție cu drumul de acces Clusterele 8 și 9, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.02.2015.

2015 - 01 - 29 Anunƫ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Realizare conductă de amestec de la GP 7 la Clusterul 10, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Realizare conductă de amestec de la GP 7 la Clusterul 10, propus a fi amplasat în loc. Leşmir și Șumal, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.02.2015.

2015 - 01 - 29 Anunƫ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Realizarea conductelor de abur aferente sondelor din Clusterele 8, 9 și 10, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Realizarea conductelor de abur aferente sondelor din Clusterele 8, 9 și 10, propus a fi amplasat în Leşmir și Șumal, intravilan și extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.02.2015.

2015 - 01 - 29 Anunƫ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului Realizare conducta de amestec de la GP 34 la Clusterul 8 si 9, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Realizare conducta de amestec de la GP 34 la Clusterul 8 si 9, propus a fi amplasat în Leşmir și Șumal, intravilan și extravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 02.02.2015.

2015 - 01 - 26 Anunƫ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
"Realizare conducta de amestec de la GP 34 la Clusterul 8 si 9",
propus a fi amplasat în loc. Lesmir si Sumal, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, in zilelele de luni pana vineri, intre orele
7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

2015 - 01 - 26 Anunƫ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
"Realizare conducta de amestec de la GP 7 la Clusterul 10",
propus a fi amplasat în loc. Lesmir si Sumal, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, in zilelele de luni pana vineri, intre orele
7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

2015 - 01 - 26 Anunƫ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
"Reabilitare drum de acces si reconstructie conducte abur si gaze nocive de la Bateria 8 la intersectie cu drumul de acces Clusterele 8 si 9",
propus a fi amplasat în loc. Lesmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, in zilelele de luni pana vineri, intre orele
7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

2015 - 01 - 26 Anunƫ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Realizarea conductelor de abur aferente sondelor din Clusterele 8 si 9 si 10,
propus a fi amplasat în loc. Lesmir si Sumal, intravilan si extravilan, com. Marca.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, in zilelele de luni pana vineri, intre orele
7:30 – 15:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

2015 - 01 - 23 Anunƫ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii communicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;
Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.
2015 - 01 - 23 Anunƫ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV 2014, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
nu s-au inregistrat poluari accidentale ale apelor de suprafata sau subterane;
in luna decembrie 2014, pe traseul conductei de transport titei Terminal Midia – Nisipari (zona Ovidiu), s-a produs o poluare accidentala a solului datorata existentei unei instalatii artizanale pentru sustragerea titeiului, montata de persoane necunoascute.
2015 - 01 - 23 Anunƫ public

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de foraj si echiparea sondei H20 Independenta (careu exploatare si drum acces sonda H20 Independenta), in comuna Schela, judetul Galati", propus a fi realizat in extravilan com. Schela, T57/11, Judetul Galati, titular S.C. OMV Petrom S.A. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adrea de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, pana la data de 02.02.2015.

2015 - 01 - 23 Anunƫ public

S.C.OMV PETROM S.A. Bucuresti, titular al proiectului, "Conducta de amestec sonda H20 Independenta in comunele Schela si Independenta, Judetul Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, "Conducta de amestec sonda H20 Independenta in comunele Schela si Independenta, Judetul Galati", propus a fi realizate in extravilan comuna Independenta, T13, T14, T15, T16 si extravilan comuna Schela, T57/11, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2015 - 01 - 23 Anunƫ public

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de foraj si echiparea sondei H19 Independenta, in comuna Independenta, judetul Galati", propus a fi realizat in com. Independenta, Judetul Galati.

Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-13.30, precum si la urmatoarea adrea de internet: http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-anunturi publice-anunt privind decizia de emitere.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, pana la data de 02.02.2015.

2015 - 01 - 22 Anunƫ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI – Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forarea şi echipare sondele 3393 şi 3394 Slătioarele", propus a fi amplasat in com.Cocu, sat Făcăleţeşti, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, cu sediul in Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București – Zona de Producƫie III Muntenia Vest, Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 01 - 22 Anunƫ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI –Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forarea şi echipare sondele 3392 şi 3396 Slătioarele", propus a fi amplasat in com.Cocu, sat Greabanu, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, cu sediul in Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Zona de Producƫie III Muntenia Vest, Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 01 - 22 Anunƫ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI –Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reamenajare careu sonda 2466", propus a fi amplasat in com. Săpata,jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, cu sediul in Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Zona de Producƫie III Muntenia Vest, Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 01 - 22 Anunƫ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. Bucureşti –Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajarea/refacere corespunzătoare beciuri, suprafeţe depozitare tubing/tiji, împrejmuiri la sondele nr:163 bis Vaţa, 1083 Vaţa, 2443 Vaţa, 2459 Vaţa, 2460 Vaţa, 954 Vaţa, 959 Vaţa, 2453 Vaţa, 2469 Vaţa" propus a fi amplasat in com. Săpata,jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, cu sediul in Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Zona de Producƫie III Muntenia Vest, Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 01 - 22 Anunƫ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. Bucureşti –Zona de Producţie III Muntenia Vest, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reamenajare careuri sonde existente: sonda 2662, sonda 2659, sonda 2600 şi sonda 2667" propus a fi amplasat in com.Drăganu, sat Drăganu-Olteni, jud. Argeş.

Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş, cu sediul in Pitești, str. Egalităƫii, nr. 50A, jud. Argeș si la sediul OMV Petrom SA București –Zona de Producƫie III Muntenia Vest, Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș, in zilele de L-V orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

2015 - 01 - 21 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM SA E&P ROMANIA, ZONA DE PRODUCTIE X – PETROMAR, CONSTANŢA anunţă publicul interesat asupra  depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Executarea lucrărilor de abandonare a intervalului 2777-1970m şi resăpare a intervalului 1970-4500m în sonda 826 Lebăda Vest situată în PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre". Tipul deciziei posibile luate de APM Constanţa poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul  poate  fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr.23, Constanţa, judeţul Constanţa şi la  sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCŢIE X- PETROMAR CONSTANŢA, incinta Port Dana 34, în zilele de luni-vineri, între orele 11.00-13.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de şedinţe la Hotel Bulevard Constanta, B-dul. Mamaia Nr. 294, sala de conferinţe Panoramic, în data de 10.02. 2015 începand cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr.23, până la data de 10.02. 2015  (data dezbaterii publice).

2015 - 01 - 21 Anunţ public

SC OMV PETROM SA – ASSET IX MOLDOVA SUD anunţă publicul interesat asupra solicitării emiterii avizului de gospodărire a apelor din partea administraţiei bazinale de apă Buzău – Ialomiţa pentru proiectul "Construire sistem de injecţie apă sărată Parc 11 Bordei Verde – Optimizarea procesului de injecţie Parc 11 Bordei Verde", amplasat în jud. Brăila, com. Borde Verde.

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.B.A. Buzău – Ialomiţa – mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2015 - 01 - 19 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Forajul și echiparea sondelor 10H, 11H, 12H, 102E Suplac", amplasat în intravilanul si extravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2,  în  zilele  de  luni  până  joi,  între  orele  08:30 – 16:00  şi  vineri  între orele 08:30 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, până la data de 23.01.2015.

2015 - 01 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare careu Sonda 78 Geamana", propus a fi amplasat in judetul Neamt, comuna Tazlau - extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt din Piatra Neamt, str.Piata 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 precum si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str.Coralilor nr.22.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt.

2015 - 01 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare careu Sonda 85 Geamana", propus a fi amplasat in judetul Neamt, comuna Tazlau - extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt din Piatra Neamt, str.Piata 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 precum si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str.Coralilor nr.22.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt.

2015 - 01 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare drum acces si careu Sonda 126 Geamana", propus a fi amplasat in judetul Neamt, comuna Tazlau - extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt din Piatra Neamt, str.Piata 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de zilele luni-joi, între orele 8.00-15.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 precum si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str.Coralilor nr.22.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt.

2015 - 01 - 08 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire staţie carburanţi şi spaţii comerciale", propus a fi amplasat ȋn Lugoj, centura Lugoj, CF nr. 408070, nr. top./cad. 408070, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A şi la titular: Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, ȋn zilele de luni-joi ȋntre orele 8.00 – 16.30, vineri ȋntre orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

2015 - 01 - 07 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – ASSET 2 OLTENIA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desființare stație de noroi Bustuchin", propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. – ASSET II Oltenia, municipiul Craiova, strada Brestei, nr.3, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

2013 - 05 - 09 ZP VII Sinteza Raport Inspectie 2572 din 24042013 (PDF, 335,1 KB)

2010 - 02- 10 Informare publica - Raport Inspectie nr. 4247- 27.03.2009 al A.P.M. PH, G.N.M. - C.J. PH, I.S.U. PH (Romanian only) (PDF, 106,4 KB)

2011 - 08 - 01 SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE 42952011 - Zona de Productie VII Muntenia Est (Romanian only), (0.07 MB, PDF) (PDF, 74,7 KB)

2012 - 06 - 20 Sinteza Raport Inspectie Seveso 2822 ZP VII Muntenia Est (PDF, 331,3 KB)