Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Public announcements (Romanian only)

Anunţuri publice

2014 - 12 - 18 Anunţ public privind solicitarea revizuirii deciziei etapei de incadrare nr.407/10.12.2013 - "Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Celula1 si 2 Suplac"

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra solicitarii revizuirii deciziei etapei de încadrare pentru proiectul "Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Celula 1 si 2 Suplac", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru revizuirea deciziei etapei de incadrare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00,  precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmbh.anpm.ro  şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.petrom.com

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor

2014 - 12 - 16 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de amestec sonda H20 Independenta in comunele Schela si Independenta, judetul Galati", propus a fi realizat in extravilan comuna Independenta, T13, T14, T15, T16, si extravilan comuna Schela, T57/11, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sedul in Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22 in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, din Galati, Str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2014 - 12 - 12 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Modernizare Parc 17 Vaţa: conducte de etalonare și amestec de la modul 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa; amplasare PMAN în careul sondei 2464 Vaţa; conducte de etalonare şi total de la PMAN 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Parc 17 Vaţa: conducte de etalonare și amestec de la modul 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa; amplasare PMAN în careul sondei 2464 Vaţa; conducte de etalonare şi total de la PMAN 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa" propus a fi amplasate în com.Vedea, jud.Argeş si com.Bărăşti, Jud.Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de L-V, orele10:00- 14:00 precum şi la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 16.12.2014.

2014 - 12 - 11 Anunţ public

OMV Petrom SA Bucuresti titular al proiectului "Modernizare Depozit Petrom Cluj – Modificare Proiect autorizat cu AC 911/2013 (reamplasare bazin retentie ape industriale, inlocuire cladire birouri cu containere de birouri, garaj autospeciala pompieri, etc)" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul "Modernizare Depozit Petrom Cluj – Modificare Proiect autorizat cu AC 911/2013 (reamplasare bazin retentie ape industriale, inlocuire cladire birouri cu containere de birouri, garaj autospeciala pompieri, etc)" propus a fi amplasat in Cluj-Napoca, strada Cantonului (Dezmirului) nr. 1, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni intre orele 9.00-16.00, marti-vineri intre orele 9.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16.12.2014.

2014 - 12 - 11 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA prin S.C. COMPROIECT-92 S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului intrucat nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Depozit Oprisenesti", propus a fi amplasat in judetul Braila, oras Ianca, localitatea Oprisenesti.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila - municipiul. Braila, B-dul Independentei nr. 14, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 16.12.2014.

2014 - 12 - 11 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom S.A. București – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeș, titular al proiectului "Modernizare Parc 17 Vaţa: conducte de etalonare și amestec de la modul 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa; amplasare PMAN în careul sondei 2464 Vaţa; conducte de etalonare şi total de la PMAN 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Parc 17 Vaţa: conducte de etalonare și amestec de la modul 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa; amplasare PMAN în careul sondei 2464 Vaţa; conducte de etalonare şi total de la PMAN 2464 Vaţa la Parcul 17 Vaţa" propus a fi amplasate în com.Vedea, jud.Argeş si com.Bărăşti, Jud.Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeș, în zilele de L-V, orele1000- 1400 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaƫii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 16.12.2014.

2014 - 12 - 09 Anunţ public

SC OMV PETROM SA – ASSET IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire sistem de injecție apă sărată Parc 11 Bordei Verde – Optimizarea procesului de injecție Parc 11 Bordei Verde", amplasat în jud. Brăila, com. Bordei Verde - "proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de încadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 15.12.2014

2014 - 12 - 08 Anunţ public privind dezbaterea publica

S.C. OMV PETROM S.A. BUCURESTI anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: DESFIINTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE OMV PETROM MIHAIL KOGALNICEANU, propus a se realiza in localitatea Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, jud. Constanta.

Tipul deciziei posibile luate de APM CONSTANTA poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str.Unirii, nr. 23 si la sediul OMV Petrom din str. Coralilor , nr. 22, Bucuresti , sector 1, in zilele de luni, intre orele 9-16, adresa de internet http://apmct.anpm.ro

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in incinta Liceului Teoretic din comuna Mihail Kogalniceanu, str. Kara Murat nr. 37, jud. Constanta,in data de 15.01.2015, incepand cu orele 16.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr.23, pana la data de 15.01.2015.

2014 - 12 - 08 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra solicitarii revizuirii deciziei etapei de încadrare pentru proiectul "Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Celula 1 si 2 Suplac", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru revizuirea deciziei etapei de incadrare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.petrom.com.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor.

2014 - 12 - 05 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA – ASSET IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Demolare careu sonda I 24 MMPG Oprișenești", amplasat în jud. Brăila, sat Oprișenești T144, P908 - "proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de încadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare întermen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 12.12.2014.

2014 - 12 - 05 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM S.A. – E&P – ZONA DE PRODUCTIE X PETROMAR, titular al proiectului MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INJECTIE APA DE ZACAMANT PRIN MONTAREA UNEI POMPE DE INJECTIE DE INALT RANDAMENT CARE VA FI AMPLASATA PE PFCP-B, CARE APARTINE COMPLEXULUI DE EXPLOATARE OFFSHORE, propus a se realiza pe platoul continental al Marii Negre in perimetrul de exploatare petroliera XVIII, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 - 12 - 04 Anunţ public privind depunerea solicitarii de revizuire a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a deciziei etapei de incadrare pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 424 Preajba Nord, 1472 Preajba Nord, 2105 Baciu, 601 Preajba Nord, 1904 Preajba Nord, 1292 Preajba Nord, 1002 Baciu, 688 Baciu, 2195 Baciu, 2172 Baciu, 663 Baciu, 809 Baciu, 2112 Baciu, 2116 Baciu, 2171 Baciu, 2150 Baciu, 2165 Baciu, 3379 Videle, 3331 Videle, 415 Videle, 3410 Videle, 3405 Videle, 2141 Videle, 3330 Videle, 3258 Videle, 3499 Videle, 3126 Videle, 3820 Videle, 3385 Videle, 2197 Videle, 3805 Videle, 3076 Videle, 2025 Videle, 3806 Videle", din cadrul proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera din Romania – Faza I – Abandonare sonde judetul Teleorman", propuse a fi amplasate in comunele Silistea (Sondele 424 Preajba Nord, 1472 Preajba Nord, 2105 Baciu, 601 Preajba Nord), Poeni (Sondele 1904 Preajba Nord, 1292 Preajba Nord), Purani (Sonda 1002 Baciu), Blejesti (Sondele 688 Baciu, 2195 Baciu, 2172 Baciu, 663 Baciu, 809 Baciu), Cosmesti (Sondele 2112 Baciu, 2116 Baciu, 2171 Baciu, 2150 Baciu, 2165 Baciu) si oras Videle (Sondele 3379 Videle, 3331 Videle, 415 Videle, 3410 Videle, 3405 Videle, 2141 Videle, 3330 Videle, 3258 Videle, 3499 Videle, 3126 Videle, 3820 Videle, 3385 Videle, 2197 Videle, 3805 Videle, 3076 Videle, 2025 Videle, 3806 Videle), judetul Teleorman.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 - 16:30, si vineri intre orele 8:00 - 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro si la sediul titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc zilnic la sediu APM Teleorman.

2014 - 12 - 02 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV PETROM SA, titular al proiectelor,"Lucrari de abandonare la sondele 3111 si 3015 Videle" din proiectul – Reabilitarea siturilor contaminate contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – "Abandonare sonnde judetul Teleorman" anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziilor etapelor de încadrare din 30.12.3013 revizuite, pentru proiectele , "Lucrari de abandonare la sondele 3111 si 3015 Videle" din proiectul – Reabilitarea siturilor contaminate contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde judetul Teleorman" amplasate in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.

Deciziile autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziilor pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 si la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 15:00, precum si la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc în termen de 10 zile la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman.

2014 - 12 - 02 Anunţ Public

SC OMV PETROM SA – ASSET IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sistem de injecție apă sărată Parc 11 Bordei Verde – Optimizarea procesului de injecție Parc 11 Bordei Verde”, amplasat în jud. Brăila, com. Bordei Verde.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din mun. Bucureşti, Sector1, str. Coralilor, nr. 22 în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

2014 - 11 - 26 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu

SC OMV Petrom S.A. Bucureşti – Zona de Producţie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"Modernizare Parc 17 Vata: conducte de etalonare şi amestec de la modul 2464 Vata la Parcul 17 Vata ; amplasare PMAN în careul sondei 2464 Vata; conducte de etalonare şi total de la PMAN 2464 Vata la Parcul 17 Vata", propus a fi amplasat în comuna Vedea, judet Argeş şi comuna Bărăşti, Judt Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str.Egalităţii, nr.50, judeţul Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. Bucureşti – Zona de Productie III Muntenia Vest cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Argeş ASSET III MUNTENIA VEST, în zilele de L-V, orele1000- 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

2014 - 11 - 25 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 505 MPC Pâcle Est" și "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 502 MIP Pâcle Est" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, de către Agenția pentru protecția Mediului Buzău în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, propus a fi amplasate în extravilanul comunei Berca, județul Buzău. Proiectele deciziei etapei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democrației, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de cinci zile de la data afișării anunțului.

2014 - 11 - 25 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 77 MP Bărbuncești", "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 410 MP Bărbuncești", "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 424 MP Bărbuncești" și "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 449 MP Bărbuncești" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Tisău, județul Buzău. Proiectele deciziei etapei de încadrare și motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democrației, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8:30 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de cinci zile de la data afișării anunțului.

2014 - 11 - 21 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de foraj şi echiparea sondei 1513 Independenţa, în comunele Slobozia Conachi şi Independenţa", propus a fi realizat în comunele Slobozia Conachi şi Independenţa din judeţul Galaţi. Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, în zilele de luni până joi între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între orele 8.30 – 13.30. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – anunturi publice – anunţ dezbatere publica.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Independenţa, judeţul Galaţi, în data de 15.12.2014, începând cu orele 14,30.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de 15.12.2014 (data dezbaterii publice).

2014 - 11 - 21 Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarilor de revizuire a deciziilor etapelor de incadrare pentru proiectele Lucrari de abandonare la sondele: 3111 Videle, 3015 Videle, din cadrul proiectului "Reabilitare situri contaminate din industria petroliera in Romania – Faza I – abandonare sonde judetul Teleorman" propuse a fi amplasate pe teritoriul administrativ al orasului Videle, judetul Teleorman.

Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

2014 - 11 - 21 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare depozit Oprisenesti" propus a fi amplasat in judetul Braila, oras Ianca, localitatea Oprisenesti.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Braila, Bdul Independentei Bloc B5 si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, strada Coralilor nr.22, sector 1, in zilele lucratoare, intre orele 9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Braila.

2014 - 11 - 20 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – E&P – ZONA DE PRODUCTIE X PETROMAR, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INJECTIE APA DE ZACAMANT PRIN MONTAREA UNEI POMPE DE INJECTIE DE INALT RANDAMENT CARE VA FI AMPLASATA PE PFCP-B, CARE APARTINE COMPLEXULUI DE EXPLOATARE OFFSHORE, AMPLASAT PE PLATOUL CONTINENTAL AL MARII NEGRE IN PERIMETRUL DE EXPLOATARE PETROLIERA XVIII. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 si la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9-13.

2014 - 11 - 18 Anunţ public

OMV Petrom SA Bucuresti anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare Depozit Petrom Cluj – Modificare Proiect autorizat cu AC 911/2013 (reamplasare bazin retentie ape industriale, inlocuire cladire birouri cu container de birouri, garaj autospeciala pompieri, etc)" propus a fi amplasat in Cluj-Napoca, strada Cantonului (Dezmirului) nr. 1, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus vor fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul OMV Petrom SA Punct de lucru Depozit produse petroliere Cluj-Napoca, strada Cantonului (Dezmirului) nr. 1, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti-joi intre orele 9.00-14.00, vineri, intre orele 9.00-12.00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.

2014 - 11 - 17 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
"Forajul si echiparea sondelor 17H, 18H, 20H, 21H, 22H, 23H Suplac,
culoar de lucru si drum acces", amplasat în intravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului, nr. 2, până la data de 21.11.2014.

2014 - 11 - 10 Anunţ public privind emiterea deciziilor etapelor de incadrare revizuite

OMV PETROM SA, titular al proiectelor "Lucrari de abandonare la sondele: 906 Videle, 2001 Videle, 2010 Videle, 2021 Videle, 2094 Videle, 2351 Videle, 3042 Videle, 3087 Videle, 3114 Videle, 3415 Videle, 3785 Videle, 4211 Videle, 2022 Videle, 3398 Videle, 3403 Videle, 3401 Videle, 3310 Videle, 4212 Videle" din cadrul proiectului – ,"Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera Romania – Faza I – Abandonare sonde judetul Teleorman" anunta publicul interesat asupra deciziilor de emitere a Deciziilor etapelor de incadrare din 30.12.2013 revizuite, pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele: 906 Videle, 2001 Videle, 2010 Videle, 2021 Videle, 2094 Videle, 2351 Videle, 3042 Videle, 3087 Videle, 3114 Videle, 3415 Videle, 3785 Videle, 4211 Videle, 2022 Videle, 3398 Videle, 3403 Videle, 3401 Videle, 3310 Videle, 4212 Videle" din cadrul proiectului – "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera Romania – Faza I – Abandonare sonde judetul Teleorman" amplasate in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.

Deciziile autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziilor pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 800 – 1630, vineri intre orele 800 – 1400 si la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 900 – 1500, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in termen de 10 zile de la publicare.

2014 - 11 - 07 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarilor de revizuire a deciziilor etapelor de incadrare pentru proiectele Lucrari de abandonare la sondele: 4281 Videle, 1432 Blejesti, 2056 Videle, 2055 Videle, 2352 Videle, 223 Videle, 894 Silistea, 854 bis Silistea, 2081 Blejesti, 2076 Blejesti, 1480 Blejesti, 870 Silistea, 1069 Blejesti, I 19 soparlesti, 2146 Videle, 2069 Videle, 865 Silistea, 629 Silistea, 863 Silistea, 2059 Videle, 4280 Videle, 4282 Videle, 833 Videle, 2238 Videle, 469 Preajba nord, 2018 Videle, 3122 Videle, 3818 Videle, 648 Soparlesti, 273 Preajba Nord, 846 Soparlesti, 1570 Blejesti, 867 Silistea, 866 Silistea, 2047 Blejesti, 664 Soparlesti, 296 Preajba Nord, 398 Preajba Nord, 270 Preajba Nord, 3006 Videle, 3660 Videle, I 9 Preajba Sud, 272 Preajba Nord, I 18 Soparlesti, 317 Videle, 631 Preajba Sud, 1020 Preajba Sud, 1111 Preajba Nord, 3708 Videle, din cadrul proiectului "Reabilitare situri contaminate din industria petroliera in Romania – Faza I – abandonare sonde judetul Teleorman" propuse a fi amplasate pe teritoriul administrativ al comunelor Blejesti, Cosmesti, Poeni, Scurtu Mare, Silistea si al orasului Videle, judetul Teleorman.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

2014 - 11 - 07 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. prin S.C. CECONI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului întrucât nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul "Desființare construcții și instalații Toolman Jugureanu", propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Ulmu, sat Ulmu.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila Brăila, B-dul Independenței, nr. 14, bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00-13:00, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Mediatizare/Proiect decizii etapa de încadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 11.11.2014.

2014 - 10 - 31 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului: "Umplere și reconstrucție ecologică – amplasament batal Tisău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuita de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul mai sus menționat, propus a fi realizat în comuna Tisău (extravilan), jud. Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.11.2014.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

2014 - 10 - 31 Anunţ public privind solicitarea de obţinere a avizului de mediu

OMV PETROM S.A., cu sediul în Petrom City, strada Coralilor nr. 22, cod poștal 013329, sector 1, București, titular al Planului Urbanistic Zonal "Petrom City", șos. Străulești nr. 69-71, sect. 1, București anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București, cod poştal 060841, de luni până vineri între orele 9.00 – 13.00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, în termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

2014 - 10 - 29 Anunţ public

OMV PETROM SA - Zona de Productie V Moesia Nord, va informeaza ca unul din obiectivele de pe teritoriul judetului Giurgiu, Statia de colectare separare si distributie a titeiului Roata de Jos, intra sub incidenta prevederilor HG 804/2007, ca obiectiv cu risc de producere
accidente majore.

Principalele substante periculoase vehiculate pe amplasament, sunt: titeiul din rezervoare si gazul de sonda utilizat la centrala termica.  In cazul producerii unei situatii de urgenta, vor fi anuntate institutiile autoritatii publice.

Persoana care are responsabilitatea de a mentine legatura cu autoritatea responsabila, este Enescu Adrian, sef Serviciu Pentru Situatii de Urgenta – nr. tel. 0733 440 544.

In cazul producerii unei situatii de urgenta, Zona de Productie V Moesia Nord va utiliza toate resursele pentru limitarea si minimizarea efectelor si va actiona conform Planului de urgenta interna.

2014 - 10 - 29 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA București Zona de Producție V Moesia Nord anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire pompe cu piston – Parc 16 Glavacioc" propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, jud.Argeș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității nr. 50A și la sediul OMV PETRONM SA București Zona de Producție V Moesia Nord din Bolintin Vale, str. Republicii 2C, Giurgiu, in zilele de L-V, intre orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 10 - 29 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA București Zona de Producție V Moesia Nord anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire pompe cu piston – Parc 2 Glavacioc" propus a fi amplasat în com. Ștefan cel Mare, jud.Argeș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității nr. 50A și la sediul OMV PETRONM SA București Zona de Producție V Moesia Nord din Bolintin Vale, str. Republicii 2C, Giurgiu, in zilele de L-V, intre orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 10 - 28 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarilor de revizuire a deciziilor etapelor de incadrare pentru proiectele Lucrari de abandonare la sondele: 906 Videle, 2001 Videle, 2010 Videle, 2021 Videle, 2094 Videle, 2351 Videle, 3042 Videle, 3087 Videle, 3114 Videle, 3415 Videle, 3785 Videle, 4211 Videle, 2022 Videle, 3398 Videle, 3403 Videle, 3401 Videle, 3310 Videle, 4212 Videle, din proiectul "Reabilitare situri contaminate din industria petroliera in Romania – Faza I – abandonare sonde judetul Teleorman" propuse a fi amplasate pe teritoriul administrative al orasului Videle, judetul Teleorman.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

2014 - 10 - 24 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV  PETROM  SA  atitular al proiectului "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal decantor de șlam MTT Poeni" anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei etapei de incadrare nr. 8274 din 19.08.2013 revizuita, pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal decantor de șlam MTT Poeni" amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevnte pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul OMV Petrom SA din  București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9.00-15.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile/ contestatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, jud. Teleorman, in termen de 10 zile de la publicare.

2014 - 10 - 24 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. BUCURESTI – Divizia de Explorare & Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, prin S.C. Cornel&Cornel Topoexim S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "LUCRARI EWIO 2014 ASSET III BABENI" propus a fi amplasat in Extravilanul Orasului Babeni Judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consulate la sediul APM Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, in zilele de luni-vineri.

Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Valcea.

2014 - 10 - 22 Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti Zona de Productie V Moesia Nord, anunta publicul itneresat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Inlocuire pompe cu piston - Parc 2 Glavacioc", propus a fi amplasat in com. Stefan cel Mare, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges si la sediul SC OMV Petrom SA Bucuresti Zona de Productie V Moesia Nord, cu sediul in oras Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2, jud. Giurgiu, in zilele de L-V, orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 10 - 22 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire act de reglementare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii notificării de revizuire a Deciziei etapei de incadrare nr. 8274 din 19.08.2013, emisa pentru proiectul „Umplere si reconstrucție ecologica amplasament batal decantor de șlam MTT Poeni” amplasat in comuna Poeni, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1.

2014 - 10 - 16 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrari de foraj si echiparea sondei 1513 Independenta, in comunele Slobozia Conachi si Independenta", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, cu evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi realizat in comunele Independenta si Slobozia Conachi, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet: http//apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 22.10.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 28.10.2014.

2014 - 10 - 15 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Construire centrala termica de cogenerare Parc 2 Dofteana, cu racordare la reteaua electrica de medie tensiune" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a se realiza in comuna Dofteana, judetul Bacau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri, intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 - 10 - 15 Anunţ public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Forajul si echiparea sondelor 13H, 14H, 15H, 16H, 19H, 24H Suplac,
amplasat în intravilanul localităţii Leşmir, com. Marca, jud. Sălaj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj, din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Sălaj din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, până la data de 19.10.2014.

2014 - 10 - 14 Anunţ public

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI, titular al proiectului Dezafectare şi demolare facilităţi instalaţii şi clădiri din incinta parcurilor şi a instalaţiilor de compresoare Parc 3 Brădeşti anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Fără evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată pentru proiectul menţionat propus a fi amplasat în extravilanul comunei Brădeşti, satul Brădeştii Bătrâni, T21/P307/4, judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile.

2014 - 10 - 14 Anunţ public

SC OMV PETROM SA BUCUREŞTI, titular al proiectului Dezafectare şi demolare facilităţi instalaţii şi clădiri din incinta parcurilor şi a instalaţiilor de compresoare Parc 8 Brădeşti anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Fără evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată pentru proiectul menţionat propus a fi amplasat în extravilanul comunei Brădeşti, satul Brădeşti, T82/P1782, judeţul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile.

2014 - 10 - 13 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuita pentru 15 sonde din proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.petrom.com

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 24.10.2014.

2014 - 10 - 10 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, titular al proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. CSH 5, CSH 6, CSH 7 Suplac, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. CSH 5, CSH 6, CSH 7 Suplac, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre orele 08:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 14.10.2014.

2014 - 10 - 10 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, titular al proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. CSH 2, CSH 3 Suplac, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. CSH 2, CSH 3 Suplac, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre orele 08:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 14.10.2014.

09 - 10 - 2014 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Forajul si echiparea sondei 3000 Oprisenesti" propus a fi amplasat in oras Ianca, satul Oprisenesti, Tarlaua 180, Judetul Braila, proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 14, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.10.2014.

2014 - 10 - 07 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de foraj si echiparea sondei H19 Independenta in comuna Independenta, jud. Galati" propus a fi realizat in com. Independenta, Judetul Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul S.C. OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http//apmgl.anpm.ro – Reglementari – Acordul de mediu – anunturi publice – anunt dezbatere publica.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Independenta, in data de 28.10.2014 incepand cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul APM Galati, pana la data de 28.10.2014.

07 - 10 - 2014 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 233E si 234E", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

07 - 10 - 2014 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor 118V, 106V, 146V, 82V, 144E", propus a se realiza in comuna Suplacu de Barcau, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, jud.Bihor si la sediul SC OMV PETROM S.A., in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2014 - 10 - 06 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCURESTI – Divizia de Explorare & Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de foraj si echipare la sonda 2582 Merisani", propus a fi amplasata in com. Merisani, sat Malu Vanat, jud. Arges.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul OMV Petrom SA Bucuresti – Divizia de Explorare &Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, Pitesti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Arges, in zilele de luni-vineri orele 8-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 10 - 03 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii communicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;

Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.

2014 - 10 - 03 Anunţ public

SC OMV PETROM SA - Str.Coralilor nr.22, sector 1, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centrala termica de cogenerare Parc 2 Dofteana cu racordarea la reteaua electrica de medie tensiune", propus a se realiza in comuna Dofteana, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau str. Oituz, nr. 23, si la sediul SC OMV PETROM SA, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

2014 - 10 - 03 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul III 2014, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;

nu s-au inregistrat poluari accidentale ale apelor de suprafata sau subterane.

2014 - 10 - 01 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul:

- "Forajul si echiparea sondelor nr. 10 H, 11 H, 12 H, 102 E Suplac, culoar de lucru si drum de acces"

propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul localitatii Lesmir, comuna Marca, jud. Salaj.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Salaj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Salaj, din mun. Zalau, str. Parcului nr. 2 si la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Productie 1 Crisana-Banat din Suplacu de Barcau, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor, in zilele de luni pana vineri, intre orele 07:00 – 15:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmsj.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei comunei Marca, din localitatea Marca nr. 137, jud. Salaj, in data de 23.10.2014, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii / opinii / observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din mun. Zalau, str. Parcului nr. 2, judetul Salaj, pana la data de 23.10.2014.

2014 - 09 - 29 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul:
- Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. CSH 2, CSH 3 Suplac,
propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj,
Titular: S.C. OMV PETROM S.A.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Salaj din Zalau, strada Parcului nr. 2, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre orele 8:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, Suplacu de Barcau str. Crinului 72, jud. Bihor, in zilele de luni pana vineri, intre orele 7:30 – 15:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

2014 - 09 - 29 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul:
Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. CSH 5, CSH 6, CSH 7 Suplac, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.
Titular: S.C. OMV PETROM S.A.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Salaj din Zalau, strada Parcului nr. 2, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre orele 8:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. – Zona de Productie nr. 1 Crisana - Banat, Suplacu de Barcau str. Crinului 72, jud. Bihor, in zilele de luni pana vineri, intre orele 7:30 – 15:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

2014 - 09 - 26 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Construire centrala termică de cogenerare Parc 807 Moineşti, cu racordare la reţeaua electrica de medie tensiune" anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a se realiza în municiupul Moineşti, extravilan, judeţului Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet:
http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 01.10.2014.

2014 - 09 - 23 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul si echiparea sondei 3000 Oprisenesti", propus a fi amplasat in oras Ianca, satul Oprisenesti, Tarlaua 180, Judetul Braila.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Braila), din B-dul Independentei, Bloc B 5 si la sediul titularului din municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Braila.

2014 - 09 - 19 Anunţ public

OMV PETROM SA BUCURESTI prin SC ROHE ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezafectare si demolare facilitati instalatii si cladiri din incinta parcurilor si a instalatiilor de compresoare Parc 3 Bradesti propus a fi amplasat in extravilanul comunei Bradesti,satul Bradestii Batrani, T21/P307/4, judetul Dolj".

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM DOLJ, strada Petru rares, nr.1 in zilele de L-V, intre orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

2014 - 09 - 19 Anunţ public

OMV PETROM SA BUCURESTI prin SC ROHE ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Dezafectare si demolare facilitati instalatii si cladiri din incinta parcurilor si a instalatiilor din Parc 8 Bradesti propus a fi amplasat in extravilanul comunei Bradesti, satul Bradesti, T82/P1782, judetul Dolj".

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM DOLJ, strada Petru Rares, nr.1 in zilele de L-V, intre orele 9-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares,nr.1.

2014 - 09 - 17 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare pentru 15 sonde din proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet www.petrom.com.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 27.09.2014.

2014 – 09 – 12 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – E&P – ZONA DE PRODUCTIE X PETROMAR, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emiterea acordului de mediu pentru proiectul FRD LEBADA EST – MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COMPRIMARE A GAZOLOR LIBERE ȘI DE JOASĂ PRESIUNE DE PE PFCP-A, CARE APARȚINE PFCP ÎN COMPLEXUL DE EXPLOATARE OFFSHORE, AMPLASAT PE PLATOUL CONTINENTAL AL MĂRII NEGRE ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE PETROLIERĂ XVII.

lnformațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr.23, Constanta, județul Constanța, zilnic, între orele 9 - 13 și la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr.23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9 – 13.

2014 - 09 - 12 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A. București, titular al proiectului "Lucrări de foraj și echipare a sondei H20 Independența (careu exploatare și drum acces sonda H20 Independența) în comuna Schela, Județul Galați", propus a fi realizat în extravilan com. Schela, T57/11, Județul Galați.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Galați poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul AMP Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM SA din Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, Județul Buzău,  în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – Reglementări – Acordul de Mediu – Rapoarte EIA și Studii EA.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Schela, în data de 07.10.2014, începând cu orele 14:30.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul sus menționat la sediul ARPM Galați, până la data de 07.10.2014.

2014 - 09 - 12 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru "Lucrări de foraj și echipare a sondelor tip cluster H1, H15, H16 Independența", propus a fi realizat în extravilan com. Independența, Județul Galați, titular OMV PETROM SA. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, până la data de 18.09.2014.

2014 - 09 - 11 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit
 
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare a solicitarii de revizuire pentru proiectul "Reabilitare a siturilor petroliere contaminate istoric, in Romania - Etapa I - lucrari de abandonare sonde (151)",  pentru un numar de 73 sonde amplasate in comunele: Beresti - Tazlau, Zemes, Magiresti, Solont, Strugari, Parjol, Balcani, jud. Bacau.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, Bacau, precum şi interne la sediul SC OMV PETROM SA: din Moinesti, str. T Vladimirescu, nr. 92 A, judetul Bacau si din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacau, str. Oituz, nr. 23, Bacau, jud. Bacau,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 20.09.2014.

2014 - 09 - 05 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitarii de revizuire (titularul proiectului)

OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a solicitarii de revizuire pentru proiectul "Lucrari de abandonare a 30 de sonde din perimetrul Oprisenesti", propus a fi amplasat in extravilan oras Ianca, localitatea Oprisenesti.

Decizia autoritatii de mediu cat si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Braila, bd. Independentei, nr.16, bl. B5 si la sediul OMV Petrom SA Str. Coralilor, nr.22, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre 10-14 cat si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbr.anpm.ro.

Obsevatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Braila, bl. Independentei, nr.16, bl. B5, in termen de 10 zile de la publicare, pana la data de 14.09.2014.

2014 - 09 - 04 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele - Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 505 MPC Pâcle Est, Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 502 MIC Pâcle Est, Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 449 MP Bărbuncești, propuse a fi amplasate în extravilanul comunelor Berca și Tisău, județul Buzău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Democrației, nr. 11, și la sediul titularului din municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democrației, nr.11.

2014 - 09 - 04 Anunţ public

OMV PETROM S.A. – E&P – ZONA DE PRODUCTIE X PETROMAR, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul PANOURI PROTECTIE RISER SI PANOURI DE ACOSTARE BARCI LA PLATFORMELE MARINE PFSS3, PFSS6, PFSS7 SI PFSS8 APARTINAND COMPLEXULUI DE EXPLOATARE OFFSHORE, AMPLASAT PE PLATOUL CONTINENTAL AL MARII NEGRE IN PERIMETRUL DE EXPLOATARE PETROLIERA XVIII.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23 Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9–13 si la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA, in zilele de luni-vineri, intre orele 9–13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9-13.

2014 - 09 - 03 Anunţ public

SC OMV PETROM SA BUCURESTI – Divizia de Explorare&Productie - Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Lucrari de suprafata, foraj si careu de productie sonda 1201 - Vata" propus a fi amplasat in com. Vedea, sat Badicea-Vale Marghia, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges, si la sediul SC OMV Petrom SA Bucuresti – Divizia de Explorare&Productie - Zona de Productie III Muntenia Vest, Pitesti, b-dul Republicii. Nr.160, Jud.Arges, in zilele de L-V intre orele 8-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 09 - 03 Anunţ public

SC OMV PETROM SA BUCURESTI – Divizia de Explorare&Productie - Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Lucrari de suprafata, foraj si careu de productie sonda 1199 - Vata" propus a fi amplasat in com. Vedea, sat Badicea-Vale Marghia, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges, si la sediul SC OMV Petrom SA Bucuresti – Divizia de Explorare&Productie - Zona de Productie III Muntenia Vest, Pitesti, b-dul Republicii. Nr.160, Jud.Arges, in zilele de L-V intre orele 8-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 09 - 02 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 77 MP Bărbuncești", "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 410 MP Bărbuncești", "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 424 MP Bărbuncești" și respectiv "Lucrări de refacere a terenului aferent sondei 449 MP Bărbuncești" propus a fi amplasate în sat Bărbuncești, extravilan, comuna Tisău, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Democrației, nr. 11, și la sediul titularului din municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, Str. Democrației, nr.11.

2014 - 09 - 02 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de foraj si echiparea sondei 1513 Independenta, in comunele Slobozia Conachi si Independenta", propus a fi realizat in comunele Slobozia Conachi si Independenta, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sedul in Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22 in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati.

2014 - 08 - 22 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETOM S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, titulara a proiectului "Executia a zece puturi de monitorizare postinchidere pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export, judetul Giurgiu", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul "Executia a zece puturi de monitorizare postinchidere pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export, judetul Giurgiu", propus a fi amplasat in Giurgiu, Zona Libera Giurgiu, judetul Giurgiu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri, intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 - 08 - 22 Anunţ public privind emiterea deciziilor etapei de incadrare revizuite

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziilor etapei de încadrare revizuite pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 436 Blejesti, 963 Preajba Nord, 293 Preajba Nord, 393 Preajba Nord, 945 Preajba Nord, 1094 Videle, 1273 Preajba Nord, 3427 Videle, 255 Preajba Nord, 256 Preajba Nord", din cadrul proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonnde judetul Teleorman", propuse a fi amplasate in comunele Blejesti (Sonda 1094 Videle, Sonda 436 Blejesti), Gratia (255 Preajba Nord, 393 Preajba Nord), Poeni (256 Preajba Nord), Silistea (293 Preajba Nord, 945 Preajba Nord, 1273 Preajba Nord, Sonda 963 Preajba Nord) si oras Videle (Sonda 3427 Videle), judetul Teleorman.

Deciziile autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman şi la sediul SC OMV PETROM SA, str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30, si vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 31.08.2014.

2014 - 08 - 22 Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Scoatere din circuitul silvic cu defrisare in vederea forarii si echiparii sondei 518 Barbuncesti" anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adegvata pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, comuna Tisau, Judetul Buzau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Buzau din Buzau, Str. Democratiei, nr. 11, in zilele de luni-vineri, intre orele 08-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbz.anpm.ro

Publicul Interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.08.2014.

2014 - 08 - 21 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C OMV PETROM S. A. prin DEKONTA A.S., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare foraje de investigare/puturi de monitorizare apa subterana depozit Galati" propus a fi realizat in Galati, str. Prutului, nr.62.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Galati din str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul S.C. OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.30 - 16.00 si vineri intre orele 8.30 - 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati.

2014 - 08 - 21 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCURESTI – Divizia de Explorare & Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari pentru amplasare careu de foraj sonda 3397 Slatioarele", propus a fi amplasata in com. Babana, sat Grosi, pct.(str)Maneasa, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul OMV Petrom SA Bucuresti – Divizia de Explorare & Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, Pitesti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Arges, in zilele de Luni-Vineri, intre orele 8-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

2014 - 08 - 19 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrari de foraj si echiparea sondei H19 Independenta, in comuna Independenta, Judetul Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, cu evaluarea impactului asupra mediului,  pentru proiectul, propus a fi realizat in comuna Independenta, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08:30 – 13:30 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 23.08.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 28.08.2014.

2014 - 07 - 29 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Execuţia a zece puţuri de monitorizare a apei freatice pentru refacerea sistemului de monitorizare postînchidere pe amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Giurgiu Export, judeţul Giurgiu", propus a fi amplasat în Giurgiu, Zona Liberă Giurgiu, judeţul Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, scara A+B, Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri, între orele 8,00-14,00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

2014 - 07 - 29 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A. Bucuresti, titular al proiectului "Lucrari de foraj si echiparea sondei H20 Independenta (careu exploatare si drum acces sonda H20 Independenta) in com. Schela, Judetul Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati cu evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de foraj si echiparea sondei H20 Independenta (careu exploatare si drum acces sonda H20 Independenta) in com. Schela, Judetul Galati", propus a fi realizat in extravilan comuna Schela, T57/11, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 04.07.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.07.2014.

2014 - 07 - 29 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Forajul si echiparea sondelor 109, AR1 Frumusita din comuna Tulucesti, Judetul Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati cu evaluarea impactului asupra mediului si cu evaluare adegvata de catre APM Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evalare adegvata, pentru proiectul susmentionat, propus a fi realizat in extravilan sat Sivita, T44, Comuna Tulucesti, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 04.07.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 08.07.2014.

2014 - 07 - 18 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare pentru 48 sonde din proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet www.petrom.com 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 28.07.2014.

2014 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare pentru proiectele: Lucrări de abandonare la sondele 436 Blejesti, 963 Preajba Nord, 293 Preajba Nord, 393 Preajba Nord, 945 Preajba Nord, 1094 Videle, 1273 Preajba Nord, 3427 Videle, 255 Preajba Nord, 256 Preajba Nord, propus a fi amplasate în comunele Blejesti (Sonda 1094 Videle, Sonda 436 Blejesti), Gratia (255 Preajba Nord, 393 Preajba Nord), Poeni (256 Preajba Nord) Silistea (293 Preajba Nord, 945 Preajba Nord, 1273 Preajba Nord, Sonda 963 Preajba Nord) şi oraş Videle (Sonda 3427), judeţul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30, şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro şi la sediul Titularului din municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman.

2014 - 07 - 11 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "DEZAFECTARE DEPOZIT OMV PETROM BEREŞTI", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "DEZAFECTARE DEPOZIT OMV PETROM BEREŞTI" , propus a fi realizat în intravilan municipiul Bereşti, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele ce o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari –acordul de mediu- proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2014 - 07 - 11 Anunţ public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului ,"Înlocuire conductă injecţie apă Berca-Pâcle", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în comuna Berca, jud. Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.07.2014.

2014 - 07 - 11 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "DEZAFECTARE STAŢIE CARBURANŢI PETROM LUGOJ 1", amplasat în localitatea Lugoj, str. Splaiul Morilor, nr. 3 bis, judeţul Timiş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Timiş, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele ce o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18.07.2014.

2014 - 07 - 11 Anunţ Public

S.C.OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster H1, H15, H16 Independenţa" propus a fi realizat în extravilan com. Independenţa, Judeţul Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV PETROM SA din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul Buzău, în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http//apmgl.anpm.ro – Reglementări – Acordul de mediu – Rapoarte EIA şi Studii EA.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Independenţa, în data de 19.08.2014, începând cu orele 14:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la sediul APM Galaţi, până la data de 19.08.2014.

2014 - 07 - 10 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. –ASSET IX MOLDOVA SUD, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Scoatere din circuitul silvic cu defrisare in vederea forarii si echiparii sondei 518 Barbuncesti" propus a fi amplasat in extravilan sat Barbuncesti, comuna Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Democratiei, nr. 11, si la sediul titularului din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1 , jud. Buzau, in zilele de luni – vineri, intre orele 08-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau, din municipiul Buzau, str. Democratiei, nr. 11.

2014 - 07 - 10 Anunt Public

S.C.OMV PETROM S.A. Bucuresti, titular al proiectelor "Conducta de injectie sonda I37 Independenta, in comuna Independenta, Judetul Galati", "Conducta de injectie sonda I38 Independenta, in comuna Independenta, Judetul Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectele "Conducta de injectie sonda I37 Independenta, in comuna Independenta, Judetul Galati", "Conducta de injectie sonda I38 Independenta, in comuna Independenta, Judetul Galati", propus a fi realizate in comuna Independenta si com. Slobozia Conachi, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri intre orele 08.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http//arpmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.07.2014.

2014 - 07 - 08 Dezbatere Publică

În vederea obţinerii Acordului de mediu necesar demarării proiectului privind : "Lucrările de abandonare a intervalului 3172-1662m şi re-săpare a intervalului 1662-4521m în sonda LO1 Lebada Est situată în PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Mării Negre", S.C. OMV Petrom SA E&P România , Zona de Producţie X Petromar-Constanţa în conformitate cu procedura aplicată de Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa, organizează Dezbaterea publică a Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, ce va avea loc în data de 14.07.2014, ora 16,00, la Hotel Bulevard, Constanţa , B-dul Mamaia nr.294, sala de conferinţe Panoramic.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Constanţa şi la sediul societăţii Zona de Producţie X Petromar-Constanţa, Incintă Port Dana 34 zilnic între orele 11-13.

Observaţiile publicului se primesc în scris, zilnic la sediul APM Constanţa, până la data dezbaterii publice. Organizarea acestei dezbateri a fost publicată în ziarul Telegraf din 24.06.2014.

2014 - 07 - 07 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de foraj şi echiparea sondei H19 Independenţa, în comuna Independenţa, Judeţul Galaţi", propus a fi realizat în Comuna Independenţa, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor, nr. 22 în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi.

2014 - 07 - 04 Informare public (trim. II 2014)

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul II 2014, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;

nu s-au inregistrat poluari accidentale ale apelor de suprafata sau subterane;

in luna mai 2014, pe traseul conductei de transport titei Terminal Midia – Nisipari (zona Corbu), s-a produs o poluare accidentala a solului datorata existentei unei instalatii artizanale pentru sustragerea titeiului, montata de persoane necunoascute.

2014 - 07 - 04 Informare public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii communicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;

Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.

2014 - 07 - 03 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 238/20.12.2013 pentru 32 sonde din proiectul "Reabilitare a siturilor petroliere contaminate istoric, in Romania – Etapa I – lucrari de abandonare sonde (151)", amplasat in comunele Balcani, Beresti - Tazlau, Zemes, Solont si municipiul Moinesti, la nivelul jud. Bacau.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Bacau, str. Oituz, nr. 23, Bacau, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro si la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Moinesti, str. T Vladimirescu, nr. 92 A, judetul Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.petrom.com.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din str. Oituz, nr. 23, Bacau, jud. Bacau,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 12.07.2013.

2014 - 07 - 03 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare pentru 48 sonde din proiectul ,"Reabilitarea siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat în extravilanul Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmbh.anpm.ro şi la sediul SC OMV Petrom SA, str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud, Bihor, în zilele de LUNI-VINERI, intre orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet www.petrom.com

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor,în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 12.07.2014.

2014 - 06 - 26 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua impactul asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de suprafata executate in scopul refacerii si reabilitarii mediului, sonda 68 Calacea", amplasat in perimetrul de dezvoltare-exploatare petroliera Calacea, in vecinatatea Parcului 3 Calacea, localitatea Satchinez (nr. cadastral 5116), jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, judetul Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr 18-18A, in zilele de luni-joi 08:00 - 16:30, vineri intre orele 08:00 - 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.06.2014.

2014 - 06 - 24 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DEZAFECTARE DEPOZIT OMV PETROM BERESTI", propus a fi realizat in intravilan municipiul Beresti, str. Trandafirilor, nr. 22, judetul Galati.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2

2014 - 06 - 24 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "DEZAFECTARE DEPOZIT OMV PETROM TECUCI", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "DEZAFECTARE DEPOZIT OMV PETROM TECUCI", propus a fi realizat in intravilan municipiul Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 37, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele ce o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari –acordul de mediu- proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 - 06 - 23 Dezbatere Publică

In vederea obţinerii Acordului de mediu necesar demarării proiectului privind: "abandonarea intervalului 3135-2115m şi resăpare a intervalului 2115-4747m în sonda 827 Lebada Vest situata in PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Marii Negre", S.C. OMV Petrom SA E&P Romania , Zona de Producţie X Petromar-Constanţa în conformitate cu procedura aplicată de Agenţia de protecţia Mediului Constanţa, vă invită să participaţi la Dezbaterea publică a Raportului la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului, ce va avea loc in data de 23.06.2014, ora 16.00, la Hotel Bulevard, Constanta, B-dul Mamaia nr. 294, sala de conferinte Panoramic.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Constanţa şi la sediul societăţii Zona de Producţie X Petromar-Constanţa, Incintă Port Dana 34 zilnic între orele 11-13.

Observatiile publicului se primesc in scris, zilnic la sediul APM Constanta, pana la data dezbaterii publice. Organizarea acestei dezbateri a fost publicata in ziarul Telegraf din 03.06.2014

2014 - 06 - 21 Anunţ public lucrări de foraj

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de foraj şi echiparea sondei H20 Independenţa (careu exploatare şi drum acces sonda H20 Independenţa) în comuna Schela, Judeţul Galaţi", propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, T 57/11, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor, nr. 22 în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, Str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2014 - 06 - 21 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu, a solicitării de revizuire, pentru proiectul: "Amplasarea a 9 conducte de extracţie a gazelor şi a unei conducte de apă, lucrări de automatizare / modernizare la 9 sonde de extracţie a gazelor şi la o sondă de injecţie apă", propus a fi amplasat în Adjud – cartier Burcioaia - extravilan, com. Ploscuţeni - extravilan şi com. Pufeşti – extravilan, judeţul Vrancea.

Decizia autorizării de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu Nr. 2 şi la sediul titularului de proiect SC OMV Petrom SA din Bucureşti, Str. Coralilor nr 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvn.apm.ro

Observaţiile / comentariile publicului se primesc la sediul APM Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu Nr. 2, Jud. Vrancea, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 30 Iunie 2014.

2014 - 06 - 19 Solicitare de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezafectare Statie Distributie Carburanti Petrom Lugoj 1, propus a fi amplasat in localitatea Lugoj, Str. Splaiul Morilor, Nr. 3 bis, jud.Timis.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, bv. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, judetul Timis şi la adresa titularului din Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 si vineri, intre orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

2014 - 06 - 18 Anunţ Public

S.C. OMV PETROM SA Bucureşti anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster 1517, 1518, 1519 Independenţa", propus a fi realizat în extravilan com. Schela, Judeţul Galaţi. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, până la data de 26.06.2014

2014 - 06 - 18 Asset IX Moldova Sud

SC OMV Petrom SA - Asset IX Moldova Sud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Înlocuire conductă injecţie apă Berca-Pâcle’’, propus a fi amplasat în extravilan comuna Berca, jud. Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul titularului din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.

2014 - 06 - 18 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

S.C. OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,"Construire depozit Bordei Verde", amplasat în judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, sat Bordei Verde – "proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila - mun. Brăila, B-dul Independenţei nr. 14 bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la urmatoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări Mediatizare Proiect Decizii etapa de încadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 25.06.2014.

2014 - 06 - 13 Anunţ public - Asset IX Moldova Sud

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul şi echiparea sondelor 109, AR1 Frumuşiţa din comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi", propus a fi realizat în extravilan sat Şiviţa, T44, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor, nr. 22 în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, din Galaţi, Str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2014 - 06 - 11 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire depozit Bordei Verde", amplasat în judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, sat Bordei Verde.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila, mun. Brăila, B-dul Independenţei nr. 14 bl. B5 şi la sediul secundar al SC OMV PETROM SA din judeţul Brăila, oraş Ianca, sat Oprişenesti, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

2014 - 06 - 06 Anunţ public

SC OMV Petrom SA titular al proiectului "Înlocuire conductă de țiței Parc 28 Brăgăreasa – Parc 5 Grindu" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul "Înlocuire conductă de țiței Parc 28 Brăgăreasa – Parc 5 Grindu", propus a fi amplasat în comuna Grindu, jud. Ialomița nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

2014 - 06 - 05 Anunţ public

OMV PETROM S.A. - Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, titular al proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 17H, 18H, 20H, 21H, 22H, 23H, culoar de lucru si drum acces, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Amplasarea forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 17H, 18H, 20H, 21H, 22H, 23H, culoar de lucru si drum acces, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri, intre orele 08:30 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.apmsj.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 09.06.2014.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Salaj, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmsj.anpm.ro, pana la data de 14.06.2014.

2014 - 06 - 03 Anunţ public

SC OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Înlocuire conducta de țiței Parc 28 Bragareasa –Parc 5 Grindu", propus a fi amplasat în comuna Grindu, jud. Ialomița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni - joi între orele 08.00 - 16.30 și vineri între orele 08.00 - 14.00 și la sediul OMV Petrom SA din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 08.00 - 16.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.

2014 - 05 - 30 Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Redezvoltarea zacamantului Burcioaia – Amplasarea unei conducte noi de export gaze (catre Transgaz)"

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interest asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Redezvoltarea zacamantului Burcioaia – Amplasarea unei conducte noi de export gaze (catre Transgaz)", propus a fi amplasat in Adjud – cartier Burcioaia -extravilan, com. Ploscuteni - extravilan si com. Homocea – extravilan, judetul Vrancea.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Focsani, Str. Dinicu Golescu, Nr. 2., in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si in ziua de vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.ro.

Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, Nr. 2., Jud. Vrancea, pana la data de 07.06.2014.

2014 - 05 - 29 Anunţ public

OMV  PETROM  S.A. –  Zona  de  Producție  nr. 1 Crișana-Banat, titular al  proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea și exploatarea sondelor nr. 13 H, 14 H,  15 H, 16 H,  19 H, 24 H, culoar de lucru  și  drum acces, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării  impactului  asupra  mediului și  nu se supune evaluării adecvate de către Agenția pentru  Protecția Mediului Sălaj, în cadrul  procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul: Amplasarea forajul, echiparea și exploatarea sondelor nr. 13 H, 14 H, 15 H, 16 H, 19 H, 24 H, culoar de lucru și drum acces, propus a fi amplasat în intravilanul localității Lesmir, com. Marca, jud. Sălaj.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri, între orele 08:30 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.apmsj.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.06.2014.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Sălaj, precum și la următoarea adresă de e-mail: office@apmsj.anpm.ro, până la data de 07.06.2014.

2014 - 05 - 29 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de injective Sonda I37 Independența în comuna Independența, Județul Galati", propus a fi realizat în comuna Independența, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul SC OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr. 22 în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați.

2014 - 05 - 28 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Conducta de injective Sonda I38 Independența în comuna Independența, Județul Galați", propus a fi realizat în comuna Independența,  județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2 și la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22 în zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați.

2014 - 05 - 27 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în București, strada Coralilor nr. 22, anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice a solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea prevăzută în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, punctul 5.1. "Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone/zi, implicand desfășurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități: a) tratarea biologica" si 5.4. "Depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte", desfășurată în intravilanul comunei Smârdan, T-43, P-260/1/2, lot 1, județul Galați, care va avea loc la sediul Primăriei Smârdan, pe data de 18.06.2014, ora 14:00.

Informațiile privind impactul asupra mediului rezultat în urma activității desfășurate de operator pot fi consultate la sediul APM Galați, in strada Regiment 11 Siret, nr, 2, precum și la sediul SC OMV PETROM SA, de luni până joi, între orele 8:30 – 16:00 și vineri între orele 08:30 – 13:30.

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, până la data de 18.06.2014.

2014 - 05 - 23 Anunţ public asupra luării deciziei etapei de încadrare

S.C.OMV PETROM S.A. Bucureşti, titular al proiectului "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster H1, H15, H16 Independenţa", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi cu evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster H1, H15, H16 Independenţa", propus a fi realizat în extravilan comuna Independenţa, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri între orele 08:30-13:30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.05.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgl.anpm.ro în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.06.2014.

2014 - 05 - 22 Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA Bucureşti anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă, conductă amestec şi linie electrică de 20 kv sonda 546 Oprişeneşti", propus a fi amplasat în Judeţul Brăila, extravilan loc. Căldăruşa, Com. Traian, T162, 165, 166, 167, 168.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, bd. Independenţei, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, cât şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro – la secţiunea Reglementări/Mediatizare/draft aviz/acord/autorizaţie integrată de mediu.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brăila bd. Independenţei, bl. B5, in termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29.05.2014.

2014 - 05 - 22 Anunţ public

OMV PETROM S.A. - Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, titular al proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 10H, 11H, 12H, 25H, 4215 (102E), culoar de lucru si drum acces, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Amplasarea forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 10H, 11H, 12H, 25H, 4215 (102E), culoar de lucru si drum acces, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri, intre orele 08:30 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.apmsj.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.05.2014.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Salaj, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmsj.anpm.ro, pana la data de 31.05.2014.

2014 - 05 - 16 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C. OMV PETROM S.A. E&P ROMANIA, ZONA DE PRODUCTIE X - PETROMAR, CONSTANTA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul  "Lucrari  de abandonare a intervalului 1885-770m şi  re-săpare a intervalului 770-2119m în sonda 315bis Sinoe situata in  PERIMETRUL XVIII Istria al Platformei Continentale a Marii Negre".
Tipul deciziei posibile luate de APM Constanta poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul  poate  fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, şi la  sediul OMV PETROM S.A.- ZONA DE PRODUCTIE X- PETROMAR CONSTANTA, Incinta Port Dana 34 , in zilele de luni-vineri, intre orele 11.00-13.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in sala de sedinte la Hotel Bulevard Constanta, B-dul. Mamaia Nr. 294, Sala de conferinte Panoramic, în data de 26.05. 2014, incepand cu orele 16.00.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentul menţionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr.23, până la data de 26.05. 2014  (data dezbaterii publice).

2014 - 05 - 15 Anunţ public
 
OMV PETROM  S.A. - Zona de Productie nr. 1 Crisana-Banat, titular al proiectului: Amplasarea, forajul, echiparea si exploatarea sondelor nr. 53V, 105E, 51V, 52V, 156E, 157E, 158E, 161E, 71V, culoar de lucru si drum acces, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: se supune evaluarii  impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate de catre Agentia  pentru Protectia Mediului  Salaj, in cadrul  procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: Amplasarea  forajul, echiparea si  exploatarea sondelor nr. 53V, 105E, 51V, 52V, 156E, 157E, 158E, 161E, 71V, culoar de lucru si drum acces, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Lesmir, com. Marca, jud. Salaj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 - 16:00 si vineri, intre orele 08:30 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.apmsj.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.05.2014.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Salaj, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmsj.anpm.ro, pana la data de 24.05.2014.

2014 - 05 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafață executate în scopul refacerii şi reabilitării mediului, sonda 6025 Călacea", propus a fi amplasat în perimetrul de dezvoltare - exploatare petrolieră Călacea, în vecinătatea Parcului 4 Călacea, loc. Orțişoara, jud. Timiş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A şi la SC OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

2014 - 05 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă executate în scopul refacerii şi reabilitării mediului, sonda 680 Călacea", propus a fi amplasat în perimetrul de dezvoltare - exploatare petrolieră Călacea, în vecinătatea Parcului 3 Călacea, localitatea Satchinez (nr. cadastral 5366), jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A şi la SC OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele de luni- joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

2014 - 05 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă executate în scopul refacerii şi reabilitării mediului, sonda 68 Călacea", propus a fi amplasat în perimetrul de dezvoltare - exploatare petrolieră Călacea, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A şi la SC OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

2014 - 05 - 08 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – Asset IX Moldova Sud anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul şi echiparea sondei 518 Bărbunceşti" propus a fi amplasat în sat Bărbunceşti, comuna Tisău, judeţul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, Str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A din Buzău, str. Transilvaniei nr. 1.

2014 - 05 - 08 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru "Lucrări de foraj şi echipare a sondelor tip cluster 1517, 1518, 1519 Independenţa" propus a fi amplasat în comuna Schela, Judeţul Galaţi.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – Reglementări – Acordul de mediu – Rapoarte EIA şi Studii EA.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Schela, în data de 27.05.2013, începând cu orele 13:30.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul sus menţionat la sediul APM Galaţi, până la data de 27.05.2013.

2014 - 04 - 30 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 1 Bulbuceni", "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 2 Bulbuceni", "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 4 Bulbuceni" propuse a fi realizate în extravilanul comunei Căpreni, judeţul Gorj.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, județul Gorj în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16.30 şi vineri între orele 8.30 – 14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A., municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, județul Gorj, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.

2014 - 04 - 28 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul "Amenajare drum de acces la stația de bioremediere și depozitul de deșeuri nepericuloase Independența, în comunele Cuza Vodă, Smârdan, județul Galați" propus a fi realizat în comunele Cuza Vodă și Smârdan, județul Galați.

Decizia A.P.M. Galați, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-14.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 05.05.2014.

2014 - 04 - 24 Anunţ public privind dezbaterea publica

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interest asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului, pentru proiectul "Redezvoltarea zacamantului Burcioaia – amplasarea unei conducte noi de export gaze (catre Transgaz)", propus a fi amplasat in Adjud – cartier Burcioaia – extravilan, comuna Ploscuteni – extravilan si comuna Homocea – extravilan, judetul Vrancea.

Tipul deciziei posibile luate de APM Vrancea poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii pentru protectia mediului din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2 si la sediul SC OMV Petrom SA din Bucuresti, Str. Coralilor nr 22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmvn.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului priving impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Adjud, din Adjud, str. Stadionului nr. 2, Jud Vrancea in data de joi 15.05.2014, incepand cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii / opinii / observatii privind documentul mentionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, pana la data de luni 15.05.2014.

2014 - 04 - 24 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 1 Bulbuceni", "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 2 Bulbuceni", "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 4 Bulbuceni" propuse a fi realizate în extravilanul comunei Căpreni, jud. Gorj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, județul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16.30 și vineri între orele 8.30 – 14.00, pana cel mai tarziu 9 Mai 2014.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj, din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, județul Gorj.

2014 - 04 - 24 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Redezvoltarea Perimetrului de exploatare Bulbuceni – Parcul 3 Bulbuceni", propus a fi realizat în extravilanul comunelor Căpreni și Stejari, jud. Gorj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, județul Gorj și la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.30 – 16.30 și vineri între orele 8.30 – 14.00, pana cel mai tarziu 9 Mai 2014.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj, din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, județul Gorj.

2014 - 04 - 23 Anunţ public

Notificare APM Conducta noua export gaze Burcioaia, (0.18 MB, PDF) 

2014 - 04 - 23 Anunţ public

OMV Petrom S.A.,  Strada Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City") ROMÂNIA, Cod fiscal (tax number): C.I.F. RO 159 0082, Nr. Înreg. Registrul Comerţului (reg. no. in Commercial Registry): J40/8302/1997
 
Acest mesaj este confidenţial şi este adresat exclusiv destinatarului, pentru uzul acestuia din urma. Dacă primiţi acest mesaj din eroare, vă rugăm să informaţi imediat pe cel ce l-a trimis şi să ştergeţi mesajul şi orice ataşamente ale mesajului. Vă mulţumim.
În măsura permisă de lege, OMV Petrom S.A. nu va fi în nici un fel răspunzătoare pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, rezultând din erori de transmitere, viruşi, influenţă externă, întârzieri sau alte cauze similare.

2014 - 04 - 16 Anunţ public privind dezbaterea publica

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interest asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amplasarea a 9 conducte de extractie a gazelor si a unei conducte de ape, lucrari de automatizare / modernizare la 9 sonde de extractie a gazelor si la o sonda de injectie apa", propus a fi amplasat in Adjud – cartier Burcioaia, com. Ploscuteni si com. Pufesti – extravilan, judetul Vrancea.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Focsani, Str. Dinicu Golescu, Nr. 2., in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si in ziua de vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.ro.

Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, Nr. 2., Jud. Vrancea, pana la data de 24.04.2014.

Adresa APM Vrancea, (0.40 MB, PDF) 

2014 - 04 - 11 Anunţ public

S.C. OMV PETROM ASSET IX MOLDOVA SUD anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Mutare cos gaze la Statia de Compresoare Munteni judetul Galati" propus a fi realizat in com. Munteni judetul Galati.

Proiectul deicziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, str. Regiment 11Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectele deciziilor de incadrare in teren de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,pana la data de 20.04.2014.

2014 - 04 - 07 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Construire Statie de tratare si injectie Tazlau", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in intravilanul comunei Zemes, judetul Bacau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 14.04.2014.

2014 - 04 - 01 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul I  2014, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;

nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

2014 - 04 - 01 Anunţ public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.

Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii communicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;

Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.

2014 - 04 - 01 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A - ASSET IX MOLDOVA SUD anunta publicul interest asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata, conducta amestec si linie electrica de 20KV sonda 546 Oprisenesti" propus a fi amplasat in comuna Traian, Judetul Braila.

Tipul deciziei posibile luate de APM Braila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Braila, Bulevardul Independentei, Bloc B5, si la sediul OMV PETROM in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmbr.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la primaria Traian, in data de 22.04.2014, incepand cu orele 15:00.

Publicul interest poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Braila, Bulevardul Independentei, Bloc B5 pana la data de 22.04.2014.

2014 - 03 - 31 Anunţ public

2014-03-21 APM Bacau - informare St Tratare Tazlau, (0.07 MB, PDF) 

2014 - 03 - 31 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul "Amenajare drum de acces la statia de bioremediere si depozitul de deseuri nepericuloase Independenta, in comunele Cuza Voda, Smardan, judetul Galati" propus a fi realizat in comunele Cuza Voda si Smardan, judetul Galati.

Decizia A.P.M. Galati, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-14.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati, in termen de 10 zile de la publicare, pana la data de 14.04.2014.

2014 - 03 - 31 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – ASSET VIII MOLDOVA NORD, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Statie de tratare si injectie Tazlau", propus a se realiza in intravilanul localitatii Zemes, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. – ASSET VIII MOLDOVA NORD, municipiul Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92A, judetul Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

2014 - 03 - 31 Anunţ Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de foraj si echipare a sondelor tip cluster H1, H15, H16 Independenta", propus a fi realizat in extravilan comuna Independenta, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sedul in Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22 in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, din Galati, Str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2014 – 03 – 27 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. – ASSET VIII MOLDOVA NORD, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Statie de tratare si injectie Tazlau", propus a se realiza in intravilanul localitatii Zemes, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. – ASSET VIII MOLDOVA NORD, municipiul Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92A, judetul Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

2014 – 03 – 27 Anunţ public

APM Bacau - informare St Tratare Tazlau, (0.07 MB, PDF) 

2014 – 03 – 27 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET IX – Moldova Sud cu sediul in mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud Buzau, titular al proiectului: "Lucrari de suprafata pentru forajul sondei de exploatare – evaluare 410 Colelia Nord A" (sonda de cercetare)  propus a fi amplasat in extravilanul com. Munteni Buzau, Jud. Ialomita, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de suprafata pentru forajul sondei de exploatare – evaluare 410 Colelia Nord A" (sonda de cercetare) propus a fi amplasat in extravilanul com. Munteni Buzau, Jud. Ialomita – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita din loc. Slobozia, str.M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmil.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 03 – 19 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCURESTI – Divizia de Explorare & Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul si careu de productie – sonda 1203 Vata", propus a fi amplasata in com. Sapata, sat Gainusa, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul OMV Petrom SA Bucuresti – Divizia de Explorare &Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, Pitesti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Arges, in zilele de luni-vineri orele 8-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

2014 – 03 – 19 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA BUCURESTI – Divizia de Explorare & Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Forajul si careu de productie – sonda 1202 Vata", propus a fi amplasata in com. Sapata, sat Gainusa, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul OMV Petrom SA Bucuresti – Divizia de Explorare &Productie – Zona de Productie III Muntenia Vest, Pitesti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Arges, in zilele de luni-vineri orele 8-13.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

2014 – 03 – 19 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A. (Zona de Productie III Muntenia Vest, cu sediul in Pitesti, b-dul Republicii, nr.160, jud. Arges) titular al proiectului "Conducta de amestec de la sonda 40 Colibasi la Parc 1 Micesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Conducta de amestec de la sonda 40 Colibasi la Parc 1 Micesti", propus a fi amplasata in Com.Micesti, Jud. Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, Strada Egalitatii, nr.50 A, Jud Arges in zilele de LUNI-VINERI  intre orele 10-14 precum si la  adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.03.2014.

2014 – 03 – 19 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. - Asset IX Moldova Sud, titular al proiectului: "Instalatie conditionare gaze Bărbuncetti - extravilan - comuna Tisău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru  proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat în com. Tisău, extravilan, jud.Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2014.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

2014 – 03 – 19 Anunţ public

APM Buzau - Anunt decizie etapa de incadrare_Comproiect_Petrom, (2.89 MB, PDF) 

2014 – 03 – 19 Anunţ public

Anunt public privind forajul sondei 410 Colelia Nord A, (0.37 MB, PDF) 

2014 – 03 – 14 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați, de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul "Amenajare drum de acces la stația de bioremediere și depozitul de deșeuri nepericuloase Independența, în comunele Cuza Vodă și Smârdan, județul Galați", propus a fi realizat în comunele Cuza Vodă și Smârdan, județul Galați.

Decizia A.P.M. Galați, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri, între orele 08.30 – 14.30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați din strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 27.03.2014.

2014 – 03 – 12 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM S.A. Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Conducta de amestec de la sonda 40 Colibasi la parcul 1 Micesti", propus a fi amplasata in com. Micesti, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul OMV Petrom SA Zona de Productie III Muntenia Vest, in Pitesti, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Arges, in zilele de L-V orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 – 03 – 06 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM ASSET IX MOLDOVA SUD anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "INSTALATIE CONDITIONARE GAZE BARBUNCESTI", extravilan comuna Tisau, propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, comuna Tisau,  extravilan, judetul Buzau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Democratiei, nr.11, si la sediul SC OMV PETROM SA - Asset IX Moldova Sud, Buzau, Str.Transilvaniei, Nr.1, judet Buzau in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzau din municipiul Buzau, Str.Democratiei, nr.11.

2014 – 03 – 05 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Foraj si echiparea sondei I38 Independenta in comuna Independenta, Judetul Galati" propus a fi realizat in comuna Independenta, Judetul Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul AMP Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr.22,  in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vinery intre orele 08:30 – 13:30.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Independenta, in data de 26.03.2014, incepand cu orele 14:30.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul ARPM Galati, pana la data de 26.03.2014.

2014 – 03 – 05 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Foraj si echiparea sondei I37 Independenta in comuna Independenta, Judetul Galati" propus a fi realizat in comuna Independenta, Judetul Galati.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul AMP Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr.22,  in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vinery intre orele 08:30 – 13:30.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Independenta, in data de 26.03.2014, incepand cu orele 14:30.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul ARPM Galati, pana la data de 26.03.2014.

2014 – 03 – 05 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Arges, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"LUCRARI DE SUPRAFATA, FORAJ SI CAREU DE PRODUCTIE A SONDELOR DIN CLUSTER 2", propus a fi amplasat în comuna Barasti, judet Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul SC OMV PETROM S.A. ASSET III MUNTENIA VEST, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

2014 – 03 – 05 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 160, judeţ Arges, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

"LUCRARI PENTRU ECHIPARE DE SUPRAFATA PENTRU FORAJ SI PRODUCTIE SONDA 1376 VATA", propus a fi amplasat în comuna Barasti, judet Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul SC OMV PETROM S.A. ASSET III MUNTENIA VEST, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

2014 – 02 – 17 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A. Bucuresti, titular al proiectului "Lucrari de foraj si echipare a sondelor tip cluster 1517, 1518, 1519 Independenta", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. cu evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de foraj si echipare a sondelor tip cluster 1517, 1518, 1519 Independenta", propus a fi realizat in extravilan comuna Schela, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00 – 16:00 si vineri intre orele 08.00-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.02.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@arpmgl.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.02.2014.

2014 – 02 – 14 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV - Petrom S.A., titular al proiectului "Constructia conductei de export gaz de la Parc nou Madulari la conducta Transgaz" anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Valcea in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul mai sus mentionat propus a fi amplasat in comuna Madulari si Creteni, jud. Valcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Valcea din strada Remus Bellu, nr.6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.anpmvl-apm.ro.

2014 – 02 – 14 Anunţ public privind dezbaterea publica

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interest asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Amplasarea a 9 conducte de extractie a gazelor si a unei conducte de ape, lucrari de automatizare / modernizare la 9 sonde de extractie a gazelor si la o sonda de injectie apa", propus a fi amplasat in Adjud – cartier Burcioaia, com. Ploscuteni si com. Pufesti – extravilan, judetul Vrancea.

Tipul deciziei posibile luate de APM Vrancea poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorizarii pentru protectia mediului din Focsani, str. Dinicu Golescu , Nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00.
Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmvn.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primariei Adjud, din Adjud, Str. Stadionului, Nr. 2, Jud Vrancea in data de 6.03.2014, incepand cu orele 16:00.

Publicul interest poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul mentionat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, pana la data de 06.03.2014.

2014 – 02 – 11 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului: "REDEZVOLTAREA ZACAMANTULUI BURCIOAIA – AMPLASAREA UNEI CONDUCTE NOI DE EXPORT (CATRE TRANSGAZ)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Vrancea cu evaluarea impactului asupra mediului si cu evaloarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaloare adecvata, pentru proiectul susmentionat, propus a fi amplasat in localitatile Adjud, Homocea si Ploscuteni, jud. Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea,  loc. Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 – 16:30 si in ziua de vineri intre orele 8:00 – 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 02 – 11 Anunţ public

Adresa APM Vrancea Burcioaia 1 conducta, (0.32 MB, PDF) 

2014 – 02 – 05 Anunţ public

In conformitate cu prevederile art. 5 al OUG 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului MMDD 1798/2007, SC OMV Petrom SA Bucuresti – Zona de Productie III Muntenia Vest, va informeaza ca in data de 25.02.2014, ora 13.00, la sediul Primariei com. Bradu, jud. Arges, va avea loc sedinta de dezbatere publica la care se va prezenta Raportul la bilantul de mediu (nivel I) pentru activitatile de "Depozitari, Transport prin conducte, Furnizarea de abur" desfasurate la punctual de lucru Depozit 4x 50000, in com. Bradu (incinta Combinat Arpechim), jud. Arges. Aceasta dezbatere se bazeaza pe dreptul fiecarei persone de a fi consultata in procesul de luare a deciziilor privind emiterea de reglementare in domeniu si are drept scop inregistrarea unor propuneri care pot conduce la imbunatatirea activitatii cu efecte favorabile asupra mediului, referitoare la reglementarea activitatii.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la activitatile desfasurate pana la data de 24.02.2014.

2014 – 02 – 05 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. Zona de  productie V Moesia Nord, anunta publicul interest asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Conducta de amestec de la sonda 3007 Glavacioc la Parcul 2 Glavacioc", propus pentru a fi amplasata in Com. Stefan cel Mare, Jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, Str. Egalitatii, Nr. 50A, Jud. Arges si la sediul O.M.V. PETROM S.A. zona de productie V Moesia Nord, din oras Bolentin Vale, Str. Republicii, Jud. Giurgiu, in zilele de L-V, intre orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 – 02 – 05 Anunţ public

S.C.OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata, conducta amestec si linie electrica de 20 KV sonda 546 Oprisenesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Braila, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata, conducta amestec si linie electrica de 20 KV sonda 546 Oprisenesti", propus a fi amplasat in Judetul Braila, extravilan loc. Caldarusa, com. Traian, T162, 165, 166, 167, 168: proiectul se va supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Braila, din municipiul Braila, B-dul Indepenentei, Bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 09-13, precum si pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului (www.apmbr.anpm.ro/ - La sectiunea Reglementari/mediatizare/proiect decizii etapa de incadrare pentru proiecte)

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 12.02.2014.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Braila, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@arpmbr.anpm.ro in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.02.2014.

2014 – 02 – 04 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mutare cos gaze la Statia de compresoare Munteni, jud Galati", propus a fi realizat in comuna Munteni,  judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA Asset IX Moldova Sud din Buzau, str. Transilvaniei nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16 si vineri intre orele 08 – 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati.

2014 – 01 – 30 Anunţ public

Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 160 Colelia, (0.02 MB, PDF) 

Modernizare sistem de alimentare cu apa Depozit 5 Grindu, (0.02 MB, PDF) 

Modernizare sistem de alimentare cu apa Statia de Uscare Garbovi, (0.03 MB, PDF) 

Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 28 Bragareasa, (0.02 MB, PDF) 

2014 – 01 – 30 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom SA, Asset IX Moldova Sud cu sediul in mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, titular al proiectului "Modernizare sistem de alimentare cu apa statia de uscare Garbovi", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei atapei de incadrare de catre APM Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare sistem de alimentare cu apa statia de uscare Garbovi" propus a fi amplasat in extravilanul com. Garbovi, jud. Ialomita, in incinta Statiei de uscare Garbovi, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.ampm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 01 – 30 Anunţ public

SC OMV Petrom SA - Asset IX Moldova Sud, cu sediul in mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Ialomita, titulara a proiectului: "Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 160 Colelia" propus a fi amplasat in extravilanul com. Munteni Buzau, jud. Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare sistem de alimentare cu apa parc 160 Colelia" propus a fi amplasat in extravilanul com. Munteni Buzau, jud. Ialomita, - nu se suspune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sedul APM Ialomita din loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni -joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoare adresa de internet www.apmil.ampm.ro.

Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare intermen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 01 – 30 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 28 Bragareasa", propus a fi amplasat in loc. Grindu, jud. Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni - joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro si la sewdiul Primariei Grindu, jud. Ialomita.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 01 – 30 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom SA - ASSET IX MOLDOVA SUD, titular al proiectului "Modernizare sistem de alimentare cu apa Depozit 5 Grindu" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare sistem de alimentare cu apa Depozit 5 Grindu", propus a fi amplasat in incinta Depozitului 5 Grindu, ju. Ialomita, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi intre orel 8.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul decizie de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 01 – 29 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrari de demolare si refacere a terenului aferent Sondei 997 Barla, comuna Caldararu, jud. Arges" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Pitesti in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de demolare si refacere a terenului aferent  Sondei 997 Barla, Comuna Caldararu, jud. Arges", propus a fi amplasata in Comuna Caldararu, jud. Arges.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la adresa de internet: http://arpmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.02.2014.

2014 – 01 – 29 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Lucrari de demolare si refacere a terenului aferent Sondei 491 Slatioarele, comuna Poiana lacului, jud. Arges" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Pitesti in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de demolare si refacere a terenului aferent Sondei 491 Slatioarele, Comuna Poiana Lacului, jud. Arges", propus a fi amplasata in Comuna Poiana lacului, jud. Arges.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la adresa de internet: http://arpmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.02.2014.

2014 – 01 – 29 Anunţ public

Modernizare injectie Independenta, (0.27 MB, PDF)

2014 – 01 – 27 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV - Petrom S.A., titular al proiectului "INSTALARE DE FIBRA OPTICA"propus a fi amplasat in comunele Madulari, Gusoieni, Sutesti si Creteni, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Valcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 01 – 27 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV - Petrom S.A., titular al proiectului "MODIFICAREA SONDEI DE EXTRACTIE IN CEEA CE PRIVESTE SISTEMUL DE CONDUCTE SI CONTROL SI REALIZAREA IMPREJMUIRII LA SONDA 5219 FARTATESTI" propus a fi amplasat in comuna Fartatesti, jud. Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Valcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2014 – 01 – 24 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrari de refacere teren aferent Sondei 997 Barla, Comuna Caldararu, jud. Arges", propus a fi amplasata in Comuna Caldararu, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul APM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges si la sediul SC OMW Petrom SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la adresa de internet: http://arpmag.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 – 01 – 24 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrari de refacere teren aferent Sondei 491 Slatioarele, Comuna Poiana Lacului, jud. Arges", propus a fi amplasata in comuna Poiana Lacului, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul APM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges si la sediul SC OMW Petrom SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la adresa de internet: http://arpmag.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2014 – 01 – 22 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata, conducta amestec si linie electrica de 20 kv sonda 546 Oprisenesti", propus a fi amplasat judetul Braila, extravilan loc. Caldarusa, com. Traian, T162, 165, 166, 167, 168.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila, bd. Independentei, bl. B5 si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22 in zilele lucratoare, intre orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

2014 – 01 – 21 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA - Asset IX - Moldova Sud cu sediul in mun. Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare sistem de alimentare cu apa Statia de Uscare Garbovi" propus a fi amplasat in extravilanul com. Garbovi, Jud. Ialomita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, Str. Mihai Viteazu, nr. 1 in zilele de luni - joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.0 - 14.00, si la SC OMV Petrom SA - Asset IX Moldova Sud cu sediul in mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1 de luni - vineri intre orele 08.00 - 16.00. Observatiile se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

2014 – 01 – 21 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare sistem de alimentare cu apa Depozit 5 Grindu", propus a fi amplasat in loc. Valea Macrisului, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni - joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 08.00 - 14.00 si la sediul OMV Petrom Sa din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in zilele de luni - vineri intre orele 08.00 - 16.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

2014 – 01 – 20 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA - Asset IX - Moldova Sud cu sediul in mun. Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 160 Colelia" propus a fi amplasat in extravilanul com. Munteni Buzau, Jud. Ialomita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, Str. Mihai Viteazu, nr. 1 in zilele de luni - joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.0 - 14.00, si la SC OMV Petrom SA - Asset IX Moldova Sud cu sediul in mun. Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1 de luni - vineri intre orele 08.00 - 16.00. Observatiile se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

2014 – 01 – 20 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare sistem de alimentare cu apa Parc 28 Bragareasa", propus a fi amplasat in loc. Grindu, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni - joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 08.00 - 14.00 si la sediul OMV Petrom Sa din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in zilele de luni - vineri intre orele 08.00 - 16.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

2014 – 01 – 09 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de foraj si echiparea sondelor tip cluster 1517, 1518, 1519 Independenta", propus a fi realizat in comuna Schela,  judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA, cu sedul in Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22 in zilele de luni-vineri, intre orele 08-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, din Galati, Str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2014 – 01 – 09 Anunţ public privind emiterea acord de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. – Zona de Productie III – Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrari pentru careu foraj, forajul sondei si echiparea pentru productie a sondei 2538 Merisani", propus a fi amplasat in com. Draganu, sat Draganu-Olteni, jud. Arges.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Arges,din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud.Arges, in zilele de LUNI – VINERI intre orele 10-14 precum si la adresa de internet http://apmag.anpm.ro.

Observatii/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Arges, in termen de 8 zile de la data afisarii anuntului, pana la data de 17.01.2014.

2014 – 01 – 08 Anunţ public Petromar (trim. IV 2013)

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV  2013, si anume:

monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri semnificative ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;

nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

2014 – 01 – 08 Anunţ public SEVESO

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat ca Sectia Terminal Midia, amplasata in Judetul Constanta, Localitatea Corbu, este obiectiv SEVESO cu risc major.
Publicul interesat poate consulta documentul "Informatii communicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major in care sunt implicate substante periculoase", elaborat in conformitate cu Anexa 5 din HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la urmatoarele adrese:

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, Incinta Port Constanta, Dana 34;

Sectia Terminal Midia, Localitatea Corbu, Str. Petromarului Nr. 2, Judetul Constanta.

2014 – 01 – 06 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA BUCURESTI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INJECTIE INDEPENDENTA", propus a fi realizat in comuna Independenta, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr.2, si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str.Coralilor, nr. 22, in zilele de luni pana joi, intre orele 08.00-16.00, si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati.

2014 – 01 – 06 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare revizuite, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, pentru proiectul: "Desființare depozit produse petroliere Buzău", propus a fi amplasat în municipiul Buzău (intravilan), str. Hipodrom, nr.1B, jud. Buzău.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni - vineri, între orele 8-13, precum şi la urmatoarea adresa de internet http://apmbz.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.01.2014.

Sinteze rapoarte inspecţie

Pentru a asigura conformitatea cu Ordinul MMGA nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cap. V.6 (în vigoare), facem publică sinteza rapoartelor de inspecţie încheiate de autorităţile locale investite cu atribuţiuni de control a obiectivelor SEVESO.

2013 - 05 - 09 ZP VII Sinteza Raport Inspectie 2572 din 24042013 (PDF, 335,1 KB)
2010 - 02- 10 Informare publica - Raport Inspectie nr. 4247- 27.03.2009 al A.P.M. PH, G.N.M. - C.J. PH, I.S.U. PH (Romanian only) (PDF, 106,4 KB)
2011 - 08 - 01 SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE 42952011 - Zona de Productie VII Muntenia Est (Romanian only) (PDF, 74,7 KB)
2012 - 06 - 20 Sinteza Raport Inspectie Seveso 2822 ZP VII Muntenia Est (PDF, 331,3 KB)
2012 - 12 - 13 Informare ZP V Moesia Nord (PDF, 533,3 KB)