Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Anunţuri Publice (Romanian only)

18.05.2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM S.A. – DEPOZIT BUCUREŞTI SUD CSO, titular al proiectului „DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE CORP C3 – CABINĂ POARTĂ, CONSTRUCŢIE CORP C7 - REZERVOARE (REZ. R43, R44, R45, R46, R47), SCHIDURI DE MĂSURĂ, DESFIINŢARE PARŢIALĂ CONSTRUCŢIA CORP C6 – REZERVOARE (REZ. R50, R51, R52, R53, R54, R55) ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA DEPOZITULUI BUCUREŞTI SUD CSO anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul ”DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE CORP C3 – CABINĂ POARTĂ, CONSTRUCŢIE CORP C7 - REZERVOARE (REZ. R43, R44, R45, R46, R47), SCHIDURI DE MĂSURĂ, DESFIINŢARE PARŢIALĂ CONSTRUCŢIA CORP C6 – REZERVOARE (REZ. R50, R51, R52, R53, R54, R55) ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA DEPOZITULUI BUCUREŞTI SUD CSO propus a fi amplasat în comuna JILAVA, Şoseaua de Centură, nr. 5A, judeţul ILFOV, tarla 97, parcela 313.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ILFOV, Aleea LACUL MORII, nr.1, sector 6, BUCUREŞTI, cod 060841, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31.05.2023.

10.04.2023 Public Announcement

Environmental Quarterly report Petrobrazi Q1 2023 (PDF, 112,1 KB)

01.02.2023 Public Announcement

Environmental Quarterly report Petrobrazi Q4 2022 (PDF, 99,0 KB)

28.10.2022 Public Announcement

Environmental Quarterly report Petrobrazi_Q3_2022 (PDF, 97,3 KB)

12.09.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului DESFIINTARE FUNDAŢII ŞI ECHIPAMENTE POMPELE P10, P10A, P12.1A, P12.1B, P12.2A, P12.2B (AFERENTE CORP C6 – STAŢIE POMPE) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul DESFIINTARE FUNDAŢII ŞI ECHIPAMENTE POMPELE P10, P10A, P12.1A, P12.1B, P12.2A, P12.2B (AFERENTE CORP C6 – STAŢIE POMPE) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.09.2022.

08.08.2022 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE FUNDAŢII ŞI ECHIPAMENTE POMPELE P10, P10A, P12.1A, P12.1B, P12.2A, P12.2B (AFERENTE CORP C6 – STAŢIE POMPE) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466 şi la sediul RAFINĂRIEI PETROBRAZI, comuna BRAZI, sat BRAZII DE SUS, str. TRANDAFIRILOR, nr. 65, jud. PRAHOVA, cod postal 107084, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA.

29.07.2022 Public Announcement

Environmental Quaterly report Petrobrazi_Q2_2022 (PDF, 96,5 KB)

06.06.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare 

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului „DESFIINTARE ESTACADĂ SUSŢINERE CONDUCTE, CONDUCTĂ FACLĂ SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul DESFIINTARE ESTACADĂ SUSŢINERE CONDUCTE, CONDUCTĂ FACLĂ SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.06.2022.

13.05.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului „DESFIINTARE REZERVOARE T11 (VAS PENTRU AMONIAC), T16, T17, T18 (AFERENTE CORP C5), POMPE CENTRIFUGE DIN CASA DE POMPE 4 (AFERENTE CORP C3) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINTARE REZERVOARE T11 (VAS PENTRU AMONIAC), T16, T17, T18 (AFERENTE CORP C5), POMPE CENTRIFUGE DIN CASA DE POMPE 4 (AFERENTE CORP C3) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului, APM Prahova.

      13.05.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului „DESFIINTARE GAZOMETRU SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: DESFIINTARE GAZOMETRU SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului, APM Prahova.

06.05.2022 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE ESTACADĂ SUSŢINERE CONDUCTE, CONDUCTĂ FACLĂ SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466 şi la sediul RAFINĂRIEI PETROBRAZI, comuna BRAZI, sat BRAZII DE SUS, str. TRANDAFIRILOR, nr. 65, jud. PRAHOVA, cod postal 107084, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA.

05.05.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului „DESFIINTARE REZERVOR T15 (CORP C13), FUNDATII AFERENTE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROU 1)”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINTARE REZERVOR T15 (CORP C13), FUNDATII AFERENTE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROU 1)”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului, APM Prahova.

05.05.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului „DESFIINTARE REZERVOR BA102 (CORP C5) FUNDATII AFERENTE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 4)”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINTARE REZERVOR BA102 (CORP C5) FUNDATII AFERENTE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 4)”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului, APM Prahova.

11.04.2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINTARE GAZOMETRU SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.


11.04.2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE REZERVOARE T11 (VAS PENTRU AMONIAC), T16, T17, T18 (AFERENTE CORP C5), POMPE CENTRIFUGE DIN CASA DE POMPE 4 (AFERENTE CORP C3) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

31.03.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului „ DESFIINTARE REZERVOR TK22A (AFERENT CORP C5) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „ DESFIINTARE REZERVOR TK22A (AFERENT CORP C5) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova, in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului, APM Prahova.

28.03.2022  Anunt public privind decizia etapei de incadrare 

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului DESFIINTARE REZ. 405, 406, 407 (CORP C35, C36, C37), REZ. 556A (CORP C40), REZ. 587, 588, 589 (CORP C20, C21, C22), REZ. 572A, B, C, D (CORP C11, C12, C13, C14), REZ. 574A, B, C, D (CORP C18, C17, C16, C15), REZ. 574E (CORP C34), DEMONTARE POMPE P6, P7, P9A (AFERENTE CORP C6), CONDUCTE AFERENTE POMPE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul DESFIINTARE REZ. 405, 406, 407 (CORP C35, C36, C37), REZ. 556A (CORP C40), REZ. 587, 588, 589 (CORP C20, C21, C22), REZ. 572A, B, C, D (CORP C11, C12, C13, C14), REZ. 574A, B, C, D (CORP C18, C17, C16, C15), REZ. 574E (CORP C34), DEMONTARE POMPE P6, P7, P9A (AFERENTE CORP C6), CONDUCTE AFERENTE POMPE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 05.04.2022.

25.03.2022  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE REZERVOR BA102 (CORP C5) FUNDATII AFERENTE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 4)”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

25.03.2022 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE REZERVOR T15 (CORP C13), FUNDATII AFERENTE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROU 1)”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

04.03.2022  Anunt  public privind decizia etapei de incadrare  OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului DESFIINŢARE REZERVOARE V21A (CORP C8), V21B (CORP C9), CONDUCTELE AFERENTE ŞI LUCRARI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI (CAROUL 11)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul ”DESFIINŢARE REZERVOARE V21A (CORP C8), V21B (CORP C9), CONDUCTELE AFERENTE ŞI LUCRARI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI (CAROUL 11)” propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.03.2022.

24.02.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „DESFIINTARE REZ. 405, 406, 407 (CORP C35, C36, C37), REZ. 556A (CORP C40), REZ. 587, 588, 589 (CORP C20, C21, C22), REZ. 572A, B, C, D (CORP C11, C12, C13, C14), REZ. 574A, B, C, D (CORP C18, C17, C16, C15), REZ. 574E (CORP C34), DEMONTARE POMPE P6, P7, P9A (AFERENTE CORP C6), CONDUCTE AFERENTE POMPE SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466 şi la sediul RAFINĂRIEI PETROBRAZI, comuna BRAZI, sat BRAZII DE SUS, str. TRANDAFIRILOR, nr. 65, jud. PRAHOVA, cod postal 107084, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA.

04.02.2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINŢARE REZERVOARE V21A (CORP C8), V21B (CORP C9), CONDUCTELE AFERENTE ŞI LUCRARI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI (CAROUL 11), propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466 şi la sediul RAFINĂRIEI PETROBRAZI, comuna BRAZI, sat BRAZII DE SUS, str. TRANDAFIRILOR, nr. 65, jud. PRAHOVA, cod postal 107084, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA.

31.01.2022 

Anunț public

Environmental Quaterly report Petrobrazi_Q4_2021 (PDF, 97,0 KB)

14.01.2022 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului DESFIINŢARE REZERVOARE T73, T78 ŞI T79 AFERENTE - PARC REZERVOARE (CORP C3), ECHIPAMENTE AFERENTE - PLATFORMA CU POMPE (CORP C2) ŞI LUCRARI AFERENTE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI (CAROUL 31), anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului PRAHOVA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DESFIINŢARE REZERVOARE T73, T78 ŞI T79 AFERENTE - PARC REZERVOARE (CORP C3), ECHIPAMENTE AFERENTE - PLATFORMA CU POMPE (CORP C2) ŞI LUCRARI AFERENTE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI (CAROUL 31), propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

10.12.2021 -                 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : Lucrari de curatare, remediere a solului/subsolului si reconstructia ecologica a amplasamentului Depozit de produse petroliere Resita, judet Caras Severin, propus a fi amplasat in situat in Municipiul Resita, Calea Timisoarei nr. 19, 2CCF 40434, 40433 Resita, judet Caras Severin.

            Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caras Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 800-1500si vineri, intre orele 0800-1300 si pe pagina proprie de internet http://www.omvpetrom.com,/ro/marketing-anunturi-publice.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Caras Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.73.

03.12.2021                                                                                                                                                                                                             

 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare  OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului „DESFIINŢARE STRUCTURA SUSŢINERE UTILAJE AFERENTĂ CONSTRUCŢIEI C6 – INSTALAŢIE RC DIN CAROUL 55 ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului PRAHOVA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „DESFIINŢARE STRUCTURA SUSŢINERE UTILAJE AFERENTĂ CONSTRUCŢIEI C6 – INSTALAŢIE RC DIN CAROUL 55 ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 

26.11.2021                                                                                                                                                                                                                Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu OMV PETROM S.A. – RAF. PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: DESFIINŢARE REZERVOARE T73, T78 ŞI T79 AFERENTE - PARC REZERVOARE (CORP C3), ECHIPAMENTE AFERENTE - PLATFORMA CU POMPE (CORP C2) ŞI LUCRARI AFERENTE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI (CAROUL 31), propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466 şi la sediul RAFINĂRIEI PETROBRAZI, comuna BRAZI, sat BRAZII DE SUS, str. TRANDAFIRILOR, nr. 65, jud. PRAHOVA, cod postal 107084, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA.

26.10.2021 Anunt public

Environmental Quaterly report Petrobrazi_Q3_2021 (PDF, 46,2 KB)

18.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI

OMV PETROM S.A. – RAFINĂRIA PETROBRAZI, titular al proiectului DESFIINŢARE REZERVOR T6B (CORP C45) ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului PRAHOVA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DESFIINŢARE REZERVOR T6B (CORP C45) ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI, propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului PRAHOVA, din str. GH.GR.CANTACUZINO, nr.306, PLOIEŞTI, jud. PRAHOVA, cod 100466, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

14.10.2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „Desființare structura sustinere utilaje aferenta constructiei C6 - instalatie RC din caroul 55 si lucrari conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul Rafinariei Petrobrazi, comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr. 65, judetul Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.
 

14.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE REZERVOR T6B (CORP 45) SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI BRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul Rafinariei Petrobrazi, comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr. 65, judetul Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

09.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE CONSTRUCTII EXISTENTE – ATELIER  IZOLATORI (CORP C1), ATELIER TINICHIGERIE (CORP C2), SEDIU FIRMA SI ATELIERE (CORP C3) LUCRĂRI AFERENTE ÎN INCINTA RAFINĂRIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

16.08.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINȚARE CONSTRUCTIE C2 – CASA PSI, REZERVOR IB1 AFERENT C4 PARC REZERVOARE SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

11.08.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINȚARE CONSTRUCTII AFERENTE NR. CADASTRAL 20616: C35-MAGAZIE, C36-INSTALATII CONDENS PLATFORMA TEHNOLOGICA, C37-STATIE REGLARE GAZE, C38-CASA PSI, C40-MAGAZIE AMC BIROURI, C41-CASA COMPRESOR SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

11.08.2021    
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE CONSTRUCTIE C2 – CASA PSI, REZERVOR IB1 AFERENT C4 PARC REZERVOARE SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.


05.07.2021
​Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1-BIROURI, DESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTIE C9 (REZERVOARE TK22A SI TK22B, CUVA BETONATA, FUNDATII, STALPI ESTACADA, STALPI CONDUCTE) SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 43)”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

05.07.2021

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINȚARE CONSTRUCTII AFERENTE NR. CADASTRAL 22584:  C2-ATELIER CONFECTII METALICE SI CONSTRUCTII AFERENTE NR. CADASTRAL 22357: C4-ANEXA, C5-MAGAZIE, C6-MAGAZIE, STALPI POD RULANT SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

18.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE CONSTRUCTII AFERENTE NR. CADASTRAL 20616: C35-MAGAZIE, C36-INSTALATII CONDENS PLATFORMA TEHNOLOGICA, C37-STATIE REGLARE GAZE, C38-CASA PSI, C40-MAGAZIE AMC BIROURI, C41-CASA COMPRESOR SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

14.06.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare


    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINȚARE REZERVOARE T63, T75, T76, T80, T81, T85 si T86 AFERENTE CORP C3 SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 31)”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

04.06.2021
​Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE CONSTRUCTII AFERENTE NR. CADASTRAL 22584:  C2-ATELIER CONFECTII METALICE SI CONSTRUCTII AFERENTE NR. CADASTRAL 22357: C4-ANEXA, C5-MAGAZIE, C6-MAGAZIE, STALPI POD RULANT SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.


04.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1-BIROURI, DESFIINTARE PARTIALA CONSTRUCTIE C9 (REZERVOARE TK22A SI TK22B, CUVA BETONATA, FUNDATII, STALPI ESTACADA, STALPI CONDUCTE) SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 43)” , propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.
 

13.05.2021
​Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „DESFIINȚARE REZERVOARE 216D V7 SI V8 SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

15.04.2021

Environmental Quaterly report Petrobrazi_Q1-2021 (PDF, 51,7 KB)

05.04.2021    
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


    S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE REZERVOARE T63, T75, T76, T80, T81, T85 SI T86 AFERENTE CORP C3 SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 31)”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 .
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.
 

05.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 S.C. OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : „DESFIINȚARE REZERVOARE 216D V7 SI V8  SI LUCRARI CONEXE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 și la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova.

3-03-2020
Anunt public privind decizia etapei de incadrare


    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul : „DESFIINTARE CONSTRUCTII C12, C13 – BAZINE OMOGENIZARE, C14, C15 – DECANTOARE SECUNDARE, REZERVOR EP.3 (T1A), STATII POMPARE SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI (CAROUL 89)”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

17-02-2020
​Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    SC OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul : „DESFIINTARE LINII CALE FERATA, ESTACADE SI FUNDATII, PLATFORME BETONATE, CANAL BETONAT SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”,  propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova in zilele de Luni – Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
    Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competenete pentru protectia mediului APM Prahova.

20-01-2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINTARE LINII CALE FERATA, ESTACADE SI FUNDATII, PLATFORME BETONATE, CANAL BETONAT SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, propus a fi amplasat in Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova.
    Informatiile privind proiectului propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Prahova, din str. Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, oras Ploiesti, judetul Prahova si la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, in zilele de Luni – Vineri, orele 9:00-12:00.
    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova.
 

19-01-2021
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE                                                     

OMV PETROM S.A. titular al proiectului: ,,Construire-executie puturi de investigare/monitorizare a calitatii apei subterane in amplasamentul Rafinariei Arpechim Pitesti, apartinand OMV PETROM, judet Arges``, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:   ,,Construire-executie puturi de investigare/monitorizare a calitatii apei subterane in amplasamentul Rafinariei Arpechim Pitesti, apartinand OMV PETROM, judet Arges``, 
propus a fi amplasat in amplasamentul Rafinariei Arpechim Pitesti, jud Arges.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM. Arges cu sediul in Pitesti, str Egalitatii, nr 50, judetul Arges, in zilele de luni- vineri, orele 10:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.
 

15-01-2021 Anunt public

Environmental Quaterly report Petrobrazi_trim.IV 2020 (PDF, 59,0 KB)

08-10-2020 Anunt public

Environmental Quaterly report Petrobrazi_trim.III 2020  (PDF, 306,4 KB)

02-07-2020 Anunt public

Environmental Quaterly report Petrobrazi_trim.II 2020 (PDF, 293,2 KB)

20-05-2020 Anunt public

Raport trimestrial Protectia Mediului Petrobrazi (PDF, 195,1 KB)

11-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. – Rafinaria PETROBRAZI  anunţă publicul interesat asupra deciziei  A..P.M.  Prahova de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu revizuită pentru activitatea “ Rafinarea petrolului si a gazului ”, cu amplasamentul in comuna Brazi, str. Trandafirilor, nr. 65, judeţul Prahova, titular S.C. OMV PETROM S.A. PETROBRAZI
Activitatea se încadrează pe anexa nr.1, pct.1.2 a Legii nr. 278/2013.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova – strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni – vineri, intre orele 900 – 1330, precum si pe site APM Prahova: http://apmph.anpm.ro.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură şi cu date de identificare la sediul A.P.M. Prahova,  în termen de 30 zile calendaristice de la data mediatizării deciziei.

01-08-2019 Anunt Public

01.08.2019 Proiect rev iulie 2019 AIM OMV Petrobrazi 2018_Draft 1 APM -modificat PBZ (PDF, 2,8 MB)

25-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei nr. 1757 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slobozia, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

25-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei nr. 572 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slobozia, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

25-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei nr. 84 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slobozia, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

15-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A.,  titular al proiectului Lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica a amplasamentului depozit de produse petroliere Ianca, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica a amplasamentului depozit de produse petroliere Ianca, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oras Ianca, sat Gara Ianca nr.26 (T. 158, P. 1194) continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului și are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Brăila din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul independenței, nr. 16, bloc B5, în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

05-07-2019 Anunt Public

PINTEA VIOREL pentru  OMV PETROM SA, cu sediul in  Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului: „LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE SOL/SUBSOL SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE CONSTANTA. ORGANIZARE DE SANTIER”, amplasat in Mun. Constanta, str. Caraiman, nr. 32, jud. Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII  IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE SOL/SUBSOL SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE CONSTANTA. ORGANIZARE DE SANTIER”, amplasat in Mun. Constanta, str. Caraiman, nr. 32, jud. Constanta.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Constanta. 

24-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 66 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro 

24-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4016 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

24-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 65 VĂRTEJU ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2790 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2808 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2891 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2829 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2827 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2828 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 66 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

18-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3351 Oporelu ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3351 Oporelu”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt  în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1858 Silistea - Ciresu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1858 Silistea - Ciresu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1875 Silistea - Ciresu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1875 Silistea - Ciresu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2033 Gliganu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2033 Gliganu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Negrasi, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3103 Gliganu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3103 Gliganu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Negrasi, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București,  titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3102 Gliganu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3102 Gliganu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Negrasi, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2471 Ciofrangeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2471 Ciofrangeni”, propus a fi amplasat în extravilanul mun. Curtea de Argeş, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3020 Ciofrangeni ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3020 Ciofrangeni”, propus a fi amplasat în extravilanul mun. Curtea de Argeş, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

10-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3347 OPORELU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Teslui, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, judetul Olt și la sediul titularului OMV Petrom SA, in zilele de  luni – vineri între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt.

10-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1070 VATA”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Barasti, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, judetul Olt și la sediul titularului OMV Petrom SA, in zilele de  luni – vineri între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2296 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2296 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2354 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2354 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2725 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2725 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2727 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2727 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2812 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2812 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare sondei 2356 Strambeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2356 Strambeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Raca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

03-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare sondei 2743 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2743 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de luni – vineri intre orele 1000-1300, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1858 Silistea Ciresu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1875 Silistea Ciresu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2033 Gliganu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Negrasi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3103 Gliganu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Negrasi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3102 Gliganu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Negrasi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2471 Ciofringeni”, propus a fi amplasat în extravilanul mun. Curtea de Arges, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

28-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3020 Ciofringeni”, propus a fi amplasat în extravilanul mun. Curtea de Arges, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

19-03-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de curăţare, remediere sol/subsol şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului depozit de produse petroliere Ianca”, propus a fi amplasat în judetul Brăila, Oraş Ianca, sat Gara Ianca, nr. 26 (T.158, P.1194). 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din judeţul Brăila, comuna Tufeşti, Tarla 6, Parcela 2-11, lot 4, Clădirea 12, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Brăila. 

14-03-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului - Depozit  produse petroliere Piteşti 2, judeţul Argeş”, propus a fi amplasat în municipiul Piteşti, Strada Obor nr. 11,  judeţul Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, strada Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom SA,  în zilele de L-V, orele 10:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2725 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2296 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2354 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2812 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2727 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2356 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Raca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2743 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Raca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

08-03-2019 Anunt Public

PINTEA VIOREL pentru  OMV PETROM SA, cu sediul in  Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE CURATARE, REMEDIERE SOL/SUBSOL SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A AMPLASAMENTULUI DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE CONSTANTA. ORGANIZARE DE SANTIER”, amplasat in Mun. Constanta, str. Caraiman, nr. 32, jud. Constanta.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: mun. Constanta, str. Unirii nr. 23 şi la sediul    PINTEA VIOREL pentru  OMV PETROM SA, cu sediul in  Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 – 13,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta.

26-02-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3351 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, județul Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

21-02-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3351 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

21-12-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmboviţa: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrări de curăţare, remediere a solului/subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit de produse petroliere Titu”, propus a fi realizat în oraş Titu, strada Gării, nr. 1, judet Dâmboviţa.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din mun. Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, jud. Dâmboviţa, în zilele de luni - vineri între orele 900-1600, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite, pentru proiectul: “LUCRĂRI DE DESFIINŢARE AFERENTE SONDEI 38 IANCU JIANU”, amplasat în comuna Iancu Jianu, județul Olt.
Titular: OMV Petrom S.A., București, str. Coralilor, nr.22, sector 1
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei revizuite pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt si la sediul OMV Petrom S.A., București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt in termen de 10 zile de la publicare.

21-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului: “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3333 OPORELU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3333 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 332 Bogati Nord” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 332 Bogati Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 341 Bogati Nord” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 341 Bogati Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 342 Bogati Nord” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 342 Bogati Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3076 Strambu” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3076 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3158 Strambu” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3158 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3178 Strambu” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3178 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3256 Strambu” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3178 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

20-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3259 Strambu” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3259 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 25.12.2018.

18-12-2018 Anunt Public

SC. OMV PETROM MARKETING SRL, titular al proiectului “Amplasare SKID GPL in cadrul statiei 8 Resita” anunta publicul interest asupra deciziei etapei de incadrare de catre Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, in cardrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amplasare SKID GPL in cadrul statiei 8 Resita”, propus a fi amplasat in Municipiul Resita, Calea Caransebesului, nr. 6, judetul Caras-Severin.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin, Reista, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 0900 – 1500 , si vineri, intre orele 0900 – 1300 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 24.12.2018.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 332 Bogati Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 341 Bogati Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 342 Bogati Nord”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3076 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3158 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3256 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3259 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3178 Strambu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A., în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

12-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA București, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3333 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 și la adresa titularului OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22 “Petrom City”, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt.

07-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 2707 Urși", propus a fi realizat in județul Vâlcea, comuna Stoilești, anunƫǎ publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de cǎtre APM Vâlcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6 Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni – vineri, inre orele 0900-1400, precum şi la adresa de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

07-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 63 Babeni", propus a fi realizat in județul Vâlcea, oraşul Băbeni, Câmpul Sondelor, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6 Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni – vineri, inre orele 0900-1400, precum şi la adresa de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 2707 Urși", propus a fi realizat in județul Vâlcea, comuna Stoilești.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6.

05-12-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de desființare aferente sondei 63 Băbeni", propus a fi realizat in județul Vâlcea, orasul Băbeni, Câmpul sondelor.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu, nr. 6 și la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2297 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2297 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2732 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2732 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2338 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2338 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Izvoru, sat Izvoru jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2729 Strâmbeni”anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2729 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Izvoru, sat Izvoru jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2344 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2344 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2345 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2345 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.

29-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2726 Strâmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2726 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 03.12.2018.
 

23-11-2018 Anunt Public

“SC OMV PETTROM SA” anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de decontaminare si reconstructie ecologica a amplsamentului depozitului de produse petroliere Lugoj” propus a fi amplasat in Lugoj, str. Buziasului nr. 16A, jud. Timis. Proiectul acordului de mediu si informatii relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18/18A, in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 , vineri 800 – 1400  , precum si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri -de mediu.
Observatiile /contestatiile publicului se primesc la sediu autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18/18A, pana la data de 05.12.2018

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2297 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2732 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2338 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Izvoru, sat Izvoru jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2729 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Izvoru, sat Izvoru jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2344 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2345 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

22-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2726 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Râca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 516 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

14-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 321 Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

14-11-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 467 MP Geamana", propus a fi amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

14-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 72 MPC Geamana”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ‚‚Lucrări de abandonare aferente sondei 49 Hârleşti’’ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate
proiectul ‚‚Lucrări de abandonare aferente sondei 49 Hârleşti’’, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Trivalea Moşteni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandraia, str. Dunării nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http:/apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data pubicării prezentului anunţ.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului ‚‚Lucrări de abandonare aferente sondei 659 Poiana’’ propus a se implementa în com. Găiseni, sat Cărpenişu, Tarla – 69, CF 31126, nr. cad. 110,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de  a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 900-1400 şi vineri de la 900-1200, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data pubicării prezentului anunţ.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 663 MMPG Cilioaia Est”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 575 MPC Zemes”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 704 MP Zemes”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-11-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1036 MPC Zemes”,  din extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

09-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3705 Ciesti”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3705 Ciesti”, propus a fi amplasat în extravilanul oras. Costesti, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 14.11.2018.

09-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3704 Ciesti”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3704 Ciesti”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Lunca Corbului, sat Ciesti, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 14.11.2018.

09-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Recea”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 14.11.2018.

09-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2312 Recea”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2312 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 14.11.2018.

09-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2317 Recea”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2317 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 14.11.2018.

09-11-2018 Anunt Public

APM Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul: ,,Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție  ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Vascau”  propus a fi realizat in municipiul Vascau, str. Argesului nr. 13, nr. cad. 50157, jud. Bihor, titular  S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, strada Coralilor , nr 22 sector 1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia nr. 25/A , în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 , precum şi la următoarea adresă de interne www.apmbh.ro   

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării pe site.

09-11-2018 Anunt Public

APM Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul: ,,Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție  ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Salonta”  propus a fi realizat in municipiul Salonta, str. Marasesti nr. 1, nr. cad. 2541, jud. Bihor, titular  S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, strada Coralilor , nr 22 sector 1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia nr. 25/A , în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 , precum şi la următoarea adresă de interne www.apmbh.ro   

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării pe site.

09-11-2018 Anunt Public

APM Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul: ,, Lucrări de curățare, remediere sol/subsol și reconstrucție  ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Beius”  propus a fi realizat in municipiul Beius, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50, nr. cad. 100885   jud. Bihor, titular  S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, strada Coralilor , nr 22 sector 1. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, bv . Dacia nr. 25/A , în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 , precum şi la următoarea adresă de interne www.apmbh.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării pe site.

06-11-2018

SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului/subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Giurgiu intern”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita raport privind impactul asupra mediului şi nici studiu de evaluare adecvată, de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului/subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit produse petroliere Giurgiu intern”, ce se va amplasa în municipiul Giurgiu, b-dul Miron Nicolescu, nr. 10, numar cadastral 33520, CF: 33520, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 900-1400 şi vineri, între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii – observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la datat publicării prezentului anunţ.

01-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3705 Ciesti”, propus a fi amplasat în extravilanul oras. Costesti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

01-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3704 Ciesti”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Lunca Corbului, sat Ciesti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

01-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2311 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

01-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2312 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

01-11-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2317 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

30-10-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2243 Strâmbeni”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2243 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Căldăraru, sat Strâmbeni, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de
L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 04.11.2018.

30-10-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de desfiinţare aferente sondei 83 Căldararu”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 83 Căldararu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldăraru, sat Caldăraru, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de
L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 04.11.2018.

30-10-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2833 Strâmbeni”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2833 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Căldăraru, sat Strâmbeni, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de
L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 04.11.2018.

30-10-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2400 Recea”,”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2400 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, sat Recea, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de
L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 04.11.2018.

12-10-2018 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de curăţare, remediere a solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului – Depozit de produse petroliere Titu”  propus a fi amplasat  ȋn loc. Titu, str. Gării nr.56, județul Dȃmboviţa.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dȃmboviţa din Municipiul Tȃrgovişte str. Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dȃmboviţa, ȋn zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dȃmboviţa.

09-10-2018 Anunt Public

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectele:
- “Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucție ecologică a amplasamentului depozitului de produse petroliere din localitatea Aiud,  judeţul Alba”, propus a fi amplasat în Aiud, str. Garii, nr. 33, 
-“Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucție ecologică a amplasamentului depozitului de produse petroliere din localitatea Alba Iulia,  judeţul Alba”, propus a fi amplasat în localitatea Alba Iulia, b-dul Ferdinand I, nr. 93;
- “Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului și reconstrucție ecologică a amplasamentului depozitului de produse petroliere din localitatea Sebeș,  judeţul Alba”, propus a fi amplasat în localitatea Sebeș, str. Călărași, nr. 76A
titular  S.C. OMV PETROM S.A.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul    Agenţiei de Protecţie a Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 şi vineri 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet  apmab.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  12.10.2018

03-10-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectelor
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 38 IANCU JIANU”,
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 2 IANCU JIANU”
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 256 IANCU JIANU”
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele:
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 38 IANCU JIANU”,
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 2 IANCU JIANU”,
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 256 IANCU JIANU”,
propuse a fi amplasate în comuna Iancu Jianu, judeţul Olt .

Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900- 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

20-09-2018 Anunt Public

OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 38 IANCU JIANU”,
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 2 IANCU JIANU”
„LUCRARI DE DESFIINTARE AFERENTE SONDEI 256 IANCU JIANU”
propuse a fi amplasate în comuna Iancu Jianu, judeţul Olt .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul titularului, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

19-09-2018 Anunt Public

S.A. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectelor:
Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozitul produse petroliere Aiud”, propus a fi realizat în localitatea Aiud, pe str. Garii nr. 33, judetul Alba;
“Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozitul produse petroliere Alba Iulia”, propus a fi realizat în localitatea Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I nr. 93, judetul Alba;
Lucrări de curățare, remedierea solului / subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozitul produse petroliere Sebes”, propus a fi realizat în localitatea Sebes, pe str. Calarasi nr. 76 A, judetul Alba.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, în zilele de luni - joi, între orele 8,00-16,00, vineri între orele 8,00 – 14,00 si la sediul OMV Petrom din strada Coralilor nr. 22, respectiv adresa : http://www.omvpetrom.com
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Alba, localitatea Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B.

14-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2243 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Căldăraru, sat Strâmbeni, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de desfiinţare aferente sondei 83 Căldararu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldăraru, sat Caldăraru, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2833 Strâmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldăraru, sat Strâmbeni, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Lucrări de abandonare aferente sondei 2400 Recea”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Recea, sat Recea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

12-09-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de curăţare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologicã a amplasamentului depozit produse petroliere Slobozia” , propus a fi amplasat în localitatea Slobozia,” sos. Brăilei, nr. 7 Jud Ialomita.
Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc Slobozia, str. Mihai Viteazu nr. 1 in zilele de luni-joi 08.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 si la OMV PETROM SA la sediul în localitatea Bucureşti, str. Coralilor nr. 22 sect. 1 în zilele de luni-joi 08.-16.00.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de curăţare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului Depozit produse petroliere Brăila Port”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, municipiul Brăila, strada Ghecetului, nr. 1.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bdul Independenţei, Bloc B 5, la sediul OMV Petrom SA, din municipiul Bucureşti, stada Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele lucrătoare, intre orele 9-13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

24-08-2018 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de curăţare, remediere sol/subsol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului Depozit produse petroliere Ianca”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Ianca, str. Gara Ianca, nr. 26.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila, Bdul Independenţei, Bloc B 5, la sediul OMV Petrom SA, din municipiul Bucureşti, stada Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele lucrătoare, intre orele 9-13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Brăila.

23-08-2018 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al investiţiei „Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului şi reconstrucția ecologică a amplasamentului - Depozit de produse petroliere Ungheni, judeţul Mureş”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, pentru proiectul de investiţii  „Lucrări de curățare, remediere a solului/subsolului şi reconstrucția ecologică a amplasamentului - Depozit de produse petroliere Ungheni, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Ungheni, nr.1.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni nr.10,  în zilele de: luni între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

14-08-2018 Anunt Public

OMV Petrom SA , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : ,, Lucrari de curatare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologica a Depozitului de produse petroliere Babeni”, propus a fi realizat în orasul, Babeni, str. Calea lui Traian, nr.228, jud. Valcea.
Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Valcea, str Remus Bellu, nr 6, Valcea, Jud Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13 si la adresa titularului de proiect: sediul OMV din strada Coralilor, nr 22, Bucuresti, respectiv adresa www.omvpetrom.com.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

26-07-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunării solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări curatare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului- Depozit produse petroliere Salonta, judetul Bihor” propus a fi amplasat în Mun. Salonta, str. Marasesti, nr. 1, judet Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, din Oradea Bd. Dacia, nr. 25/A, in zilele de LUNI-VINERI între orele 900 – 1400, precum şi la urmatoarea adresă de internet: http://www.apmbh.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Bihor, Oradea Bd. Dacia, nr. 25/A, in zilele de LUNI-VINERI între orele 900 – 1400.

26-07-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunării solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări curatare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului- Depozit produse petroliere Beius, judetul Bihor” propus a fi amplasat în Mun. Beius, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50, judet Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, din Oradea Bd. Dacia, nr. 25/A, in zilele de LUNI-VINERI între orele 900 – 1400, precum şi la urmatoarea adresă de internet: http://www.apmbh.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Bihor, Oradea Bd. Dacia, nr. 25/A, in zilele de LUNI-VINERI între orele 900 – 1400.

26-07-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunării solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Lucrări curatare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a depozitului  de produse petroliere Vascau, judetul Bihor” propus a fi amplasat în oras Vascau, str. Argesului, nr. 13, judet Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor, din Oradea Bd. Dacia, nr. 25/A, in zilele de LUNI-VINERI între orele 900 – 1400, precum şi la urmatoarea adresă de internet: http://www.apmbh.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Bihor, Oradea Bd. Dacia, nr. 25/A, in zilele de LUNI-VINERI între orele 900 – 1400.

20.07.2018 Anunț Public privind luarea deciziei etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. , titular al investiției ,,Decontaminare sol și reconstrucție ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Sighisoara”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, pentru proiectul de investiții ,,Decontaminare sol și reconstrucție ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Sighișoara”, amplasat in judetul Mureș, municipiul Sighișoara, str. Viilor, nr. 2.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 900–15 00 și marti între orele 900-1200  precum si la următoarea adresă de internet : http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunț.

19-07-2018 Anunț Public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul in mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22 ,titular al proiectului ,,Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologica a amplasamentului - depozit produse petroliere si organizare de santier”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologica a amplasamentului - depozit produse petroliere si organizare de santier”, propus a fi amplasat in mun. Vulcan, str. Gheorghe Barițiu, nr. 2.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni-joi între orele 800–15 30 și vineri între orele 800-1300  precum si la următoarea adresă de internet : http://apmhd.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunț, pana la data de 25.07.2018

26-06-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunării solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Lucrari de curatare, remedierea solului/subsolului si reconstructia ecologica a amplasamentului - depozit de produse petroliere Sighisoara, judetul Mures” propus a fi amplasat în județul Mureș, municipiul Sighisoara, strada Viilor nr. 2.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Tg. Mures, strada Podeni, nr. 10 în zilele de: luni între orele 900 – 1500 și marti-vineri între orele 900-1200.”
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Mureș, Tîrgu- Mureș, strada Podeni nr. 10, in zilele de: luni între orele 900 – 1500 și marti-vineri între orele 900-1200.

31-05-2018 Anunt Public

S.A. OMV PETROM S.A. titular al proiectului: ,,Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit produse petroliere Sibiu, jud Sibiu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protectia Mediului Sibiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  propus a fi amplasat în localitatea  Sibiu, str. Otelarilor nr.67, CF 107560, jud. Sibiu .
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, localitatea Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, jud Sibiu, in zilele de luni- joi, orele 9-15, vineri 8-13, precum si adresa de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, localitatea Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, jud Sibiu, precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmsb.anpm.ro.

17-05-2018 Anunt Public

S.A. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectelor:
- Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozitul produse petroliere Aiud”, propus a fi realizat în localitatea Aiud, pe str. Garii nr. 33, judetul Alba;
- “Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozitul produse petroliere Alba Iulia”, propus a fi realizat în localitatea Alba Iulia, Bulevardul Ferdinand I nr. 93, judetul Alba;
- Lucrări de curățare, remedierea solului / subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului depozitul produse petroliere Sebes”, propus a fi realizat în localitatea Sebes, pe str. Calarasi nr. 76 A, judetul Alba.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectelor propuse, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, în zilele de luni - joi, între orele 8,00-16,00, vineri între orele 8,00 – 14,00 si la sediul OMV Petrom din strada Coralilor nr. 22, respectiv adresa : http://www.omvpetrom.com
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Alba, localitatea Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B.

08-05-2018 Anunt Public

S.A. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
-Lucrări de curățare, remedierea solului/subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Sibiu-propus a fi realizat în mun. Sibiu, str. Otelarilor nr.67, jud. Sibiu
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A  in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13 si la adresa titularului de proiect sediul OMVdin strada Coralilor nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu. 

13-04-2018 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A.,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului -de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 11.04.2018, pentru proiectele:
-Lucrări de curățare, remedierea solului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Gheorgheni-propus a fi realizat în mun. Gheorgheni, str. Gorundului nr.110, jud. Harghita
-Lucrări de curățare, remedierea solului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Odorheiu-Secuiesc-propus a fi realizat în mun. Odorheiu-Secuiesc, str. Târgului nr.1, jud. Harghita
-Lucrări de curățare, remedierea solului și reconstrucția ecologică a amplasamentului-Depozit de produse petroliere Miercurea-Ciuc-propus a fi realizat în mun. Miercurea-Ciuc,str. Brașovului nr.1, jud. Harghita
Proiectul deciziilor de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Fax. 0266-310041;e-mail: office@apmhr.anpm.ro

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2488 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2488 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2246 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2246 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2284 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2284 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2476 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2476 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2280 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2280 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2286 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2286 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2270 Dumbrava”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2270 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

22-02-2018 Anunt Public

OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2588 Merişani”, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2588 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Draganu, judeţul Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 26.02.2018.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2488 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2246 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2284 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2476 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2280 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2286 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2270 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Mozăceni, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

14-02-2018 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2588 Merişani”, propus a fi amplasat în extravilantul com. Drăganu, judeţul Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 1000-1400.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

 21-12-2017 Anunt Public

OMV PETROM SA din București, Str. Coralilor, nr.22, titular al proiectelor:
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3322 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (x= 341849,99, y= 450187,31), Județul Olt,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3341 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (x= 342833,12, y= 450300,94), Județul Olt,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3334 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (x= 340579,83, y= 450324,95), Județul Olt,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3431 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Teslui (x= 343070,3, y= 450590,17), Județul Olt,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3303 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Oporelu (x= 341950,23, y= 451543,62), Județul Olt,
„Lucrări de abandonare aferente sondei 3428 Oporelu”, cu propunerea de amplasare în extravilanul localității Oporelu (x= 342583,39, y= 455452,36), Județul Olt,

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt.

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectele propuse a fi amplasate în locaţiile menţionate.

Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud, Olt in zilele de luni - joi, intre orele 800-1400 precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19-12-2017 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, ”, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de catre APM Timis de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului si a nu se efectua evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Lucrari de decontaminare si reconstructive ecologica a amplasamentului Depozitului de produse petroliere Lugoj” propuse in localitatea Lugoj, str. Buziasului, nr. 16 A, judet Timis.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu APM Timis, Judetul timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de  luni-joi intre orele 800-1400 precum si la aurmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- acorduri de mediu
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa?ii la proiectul deciziei etapei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anun? pana la data de 27.12.2017.

10-10-2017 Anunţ public privind decizi etapei de încadrare 

OMV PETROM S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor, nr.22, sector 1, titular al proiectelor:

- "Lucrări de abandonare aferente sondei 408 Oteşti", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Verguleasa (x=353 637,66, y=449 968,38), Judeţul Olt
- "Lucrări de abandonare aferente sondei 615 Ciureşti Nord", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Potcoava (x=328 523,07, y=473 800,67), Judeţul Olt,
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 1040 Bacea", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Icoana (x=322 142,04, y=475 223,97), Judeţul Olt,
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 1899 Ciureşti Sud", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Icoana (x=318899,14, y=479021,93), Judeţul Olt,

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt.

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectele propuse a fi amplasate în locaţiile menţionate.

Proiectele deciziei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud, Olt în zilele de luni - joi,între orele 900-1300 precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.10.2017.

06-10-2017 Anunţ public privind decizi etapei de incadrare

OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor, nr.22, sector 1,titular al proiectelor:

- "Lucrari de abandonare aferente sondei 3422 Oporelu", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x=341671,43, y=454774,12);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 3302 Oporelu", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x=342709,96, y=454375,74);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 3430 Oporelu", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Oporelu (x=342321,26, y=455154,06);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 3002 Negreni", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Optaşi-Măgura (x=339088,33, y=471479,92);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 2782 Negreni", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Optaşi-Măgura (x=339101,65, y=471805,91);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 1208 Deleni", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Verguleasa (x=344671,66, y=450827,89);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 1121 Deleni", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Verguleasa (x=344492,19, y=449978,95);
- "Lucrari de abandonare aferente sondei 835 Vata", cu propunerea de amplasare în extravilanul localitatii Barasti (x=360090,34, y=469084,24); Judetul Olt.

anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către APM Olt.

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectele propuse a fi amplasate în locaţiile menţionate.

Proiectele deciziei de încadrare si motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud, Olt in zilele de luni - joi, intre orele 9:00 - 13:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.10.2017.

02-10-2017 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA din Bucureşti, Str. Coralilor, nr.22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 408 Oteşti", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Verguleasa (x = 353 637,66, y = 449 968,38), Judeţul Olt, "Lucrări de abandonare aferente sondei 615 Ciureşti Nord", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Potcoava (x = 328 523,07, y = 473 800,67), Judeţul Olt, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1040 Bacea", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Icoana (x = 322 142,04, y = 475 223,97), Judeţul Olt, "Lucrări de abandonare aferente sondei 1899 Ciureşti Sud", cu propunerea de amplasare în extravilanul localităţii Icoana (x = 318899,14, y = 479021,93), Judeţul Olt.

Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr.3, jud. Olt si la adresa: OMV PETROM SA din Bucureşti, Str. Coralilor, nr.22 în zilele de luni până vineri, între orele 8 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.

27-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 318 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 318 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbana, sat Groşi, judeţul Argeş.       
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.10.2017

27-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 243 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 243 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbana, judeţul Argeş.       
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.10.2017

27-09-2017 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 303 Slătioarele”, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,,Lucrări de  abandonare aferente sondei 303 Slătioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Băbana, sat Groşi, judeţul Argeş.      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pâna la data de 4.10.2017

20.07.2017 Anunţ public privind decizi etapei de incadrare

S.C.OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3412 OPORELU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3412 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, jud. Olt.
Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, Str Ion Moroșanu, nr. 3, Jud. Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 900-1400, precum si la următoarea adresa de internet:http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 25.07.2017.

20.07.2017 Anunţ public privind decizi etapei de incadrare

S.C.OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3417 OPORELU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3417 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, jud. Olt.
Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, Str Ion Moroșanu, nr. 3, Jud. Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 900-1400, precum si la următoarea adresa de internet:http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 25.07.2017.

20.07.2017 Anunţ public privind decizi etapei de incadrare

S.C.OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3411 OPORELU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3411 OPORELU”, propus a fi amplasat în com. Oporelu, jud. Olt.
Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, Str Ion Moroșanu, nr. 3, Jud. Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 900-1400, precum si la următoarea adresa de internet:http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 25.07.2017.

20.07.2017 Anunţ public privind decizi etapei de incadrare

S.C.OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1090 BACEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1090 BACEA”, propus a fi amplasat în com. Movileni, jud. Olt.
Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, Str Ion Moroșanu, nr. 3, Jud. Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 900-1400, precum si la următoarea adresa de internet:http://apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 25.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in București, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1518 Călineşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1518 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1517 Călineşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1517 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1674 Călineşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1674 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1236 Oarja", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1236 Oarja", propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1529 Oarja", anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1529 Oarja", propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2852 Oarja", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2852 Oarja", propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017. 

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1789 Oarja", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1798 Oarja", propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017. 

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1616 Călineşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1616 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Topoloveni, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1512 Călineşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1512 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Topoloveni, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

29.06.2017  Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2022 Călineşti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2022 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Topoloveni, jud. Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 04.07.2017.

28.06.2017 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă  publicul  interesat  asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiinţare depozit produse petroliere ANRS OMV Petrom Zalău", propus a fi amplasat in Zalău, str. Lupului, nr. 16, Judeţul Sălaj,

Titular: OMV Petrom SA 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău,  str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri, între orele 08:30-13:00 şi la adresa titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

22.06.2017 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A., prin SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvata pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 265 Ciureşti Sud", propus a fi amplasat în com. Tufeni, jud. Olt”.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, Str Ion Moroșanu, nr. 3, Jud. Olt, in zilele de Luni- Vineri intre orele 900-1400, precum si la următoarea adresa de internet:http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 27.06.2017.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1518 Călineşti”, propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1517 Călineşti”, propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1674 Călineşti”, propus a fi amplasat în com. Căteasca, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1236 Oarja”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1529 Oarja”, propus a fi amplasat în com. Oarja, sat Oarja, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş. 

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2852 Oarja”, propus a fi amplasat în com. Oarja, sat Oarja, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1798 Oarja”, propus a fi amplasat în com. Oarja, sat Oarja, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1616 Călineşti”, propus a fi amplasat în com. Topoloveni, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 1512 Călineşti”, propus a fi amplasat în com. Topoloveni, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

21.06.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2022 Călineşti", propus a fi amplasat în com. Topoloveni, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

31.05.2017 Anunț public privind Decizia etapei de încadrare  

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 331 Ciureşti Sud", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 331 Ciureşti Sud" propus a fi amplasat în com. Birla, judeţul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii , nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de   L – V,  intre orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 05.06.2017.

31.05.2017 Anunț public privind Decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2410 Humele", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2410 Humele" propus a fi amplasat în com. Recea, judeţul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 05.06.2017.

31.05.2017 Anunț public privind Decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 2614 Merişani", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 2614 Merişani” propus a fi amplasat în com. Drăganu, judeţul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V,  orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 05.06.2017.

31.05.2017 Anunț public privind Decizia etapei de încadrare  

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului "Lucrări de abandonare aferente sondei 256 Ciureşti Sud", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 256 Ciureşti Sud” propus a fi amplasat în com. Birla, judeţul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii , nr. 50 A, jud. Argeş în zilele de   L – V,  intre orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 05.06.2017.

31.05.2017 Anunț public privind Decizia etapei de încadrare  

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului, "Lucrări de abandonare aferente sondei 710 Ciureşti Sud", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 710 Ciureşti Sud" propus a fi amplasat în com. Birla, judeţul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii , nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de   L – V, intre orele 1000-1400 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 05.06.2017.

31.05.2017 Anunț public privind Decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 2403 Humele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,, Lucrări de abandonare aferente sondei 2403 Humele” propus a fi amplasat în com. Recea, judeţul Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de  L – V, intre orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii-observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de 05.06.2017.

24.05.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2403 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.05.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2410 Humele, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.05.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 2614 Merisani, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com. Draganu, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.05.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 256 Ciuresti Sud, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com. Birla, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.05.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 710 Ciuresti Sud, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Birla, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13.04.2017 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 664 Merişani, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 18.04.2017.

05.04.2017 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2401 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 10.04.2017.

05.04.2017 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2404 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 10.04.2017.

05.04.2017 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2409 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 10.04.2017.

05.04.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 664 Merişani, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

28.03.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2401 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

28.03.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2404 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

28.03.2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2409 Humele, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Recea, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

03.03.2017 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti Str. Coralilor nr. 22, titular al proiectelor “Lucrări de abandonare aferente Sondei 1079 Vaţa, Comuna Băraşti” cu propunerea de amplasare în Comuna Băraşti, şi “Lucrări de abandonare aferente Sondei 1282 Oteşti, Comuna Cungrea” cu propunerea de amplasare în Comuna Cungrea, judetul Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată pentru proiectele propuse a fi amplasate în locaţiile menţionate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

27.02.2017 – Anunţ public 

OMV PETROM SA, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiinţare Depozit produse petroliere și linie CF OMV PETROM Roman",  propus a fi amplasat în jud. Neamţ, Municipiul Roman, str. Mihai Viteazu nr.15. 

Proiectul acordului de mediu și informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr.5,  în zilele de luni până joi în intervalul orar 8 — 15 și vineri în intervalul orar 8 -13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, telefon 0233/219695 în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21-02-2017  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente Sondei 1079 Vaţa, Comuna Băraşti”, cu propunerea de amplasare in Comuna Băraşti, judeţul Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT, Str. Ion Moroşanu, nr. 3, Slatina, Jud. Olt, şi la sediul OMV Petrom, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele Luni- Vineri între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Olt.

17.02.2016 Anunț Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Execuție lucrări de curățare, remediere a solului și subsolului și reconstruție ecologică a amplasamentului Depozit de produse petroliere Călărași” amplasat în jud. Călărași, localitatea Călărași, strada Prelungirea Sloboziei nr.1.                                           

Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Călărași, Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Călărași și la sediul titularului OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr. 22, București, în zilele de luni - vineri între orele 800-1600.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călărași.

13.02.2016 Anunţ public privind dezbaterea publică

OMV PETROM – RAFINĂRIA PETROBRAZI cu sediul Comuna Brazi, strada Trandafirilor Numărul 65, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care  integrează concluziile studiului de evaluare adecvată și a raportului de securitate pentru proiectul: Construire Instalație de Policombustibili (caroul 58,61), lucrări conexe, estacade și utilități în incinta Rafinăriei Petrobrazi,  propus a fi amplasat în Comuna Brazi, strada Trandafirilor, numărul 65.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția de Protecția Mediului Prahova poate fi emiterea, sau respingerea acordului de mediu. Rapoartele pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului,  APM-Prahova, strada Gh. Gr Cantacuzino, numărul 306 și la sediul OMV Petrom - Rafinăria Petrobrazi, strada Trandafirilor, numărul 65, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-15:00. 

Documentele  menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet http://www.omvpetrom.com

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a raportului de securitate va avea loc la Primăria Comunei Brazi, strada Teilor, numărul 45, în data de 6.03.2017, începând cu orele 13.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul autorității competente pentru protecția mediului,  APM-Prahova strada  Gh. Gr Cantacuzino, numărul 306, până la data de 6.03.2017.

08.02.2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Demolare sonda 2517 Merisani, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Merişani, jud. Argeş”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la următoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 13.02.2017.

01.02.2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Demolare sonda 2517 Merisani, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Merişani, sat Merişani, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

31.01.2017 – Anunț public 

OMV Petrom SA, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Desființare Depozit produse petroliere și linie CF OMV Petrom Roman", propus a fi amplasat în jud. Neamț, municipiul Roman, str. Mihai Viteazul nr.15.  Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Neamț poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 

Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr. 5, telefon 0233 /219695 și la sediul OMV Petrom SA din București, strada Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni — joi între orele 8 – 16:30 și vineri între orele 8 – 14. 

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro

Dezbaterea publică a Raportului de mediu va avea loc la punctul de lucru din municipiul Roman, str.Mihai Viteazul  nr. 15, în ziua de 22 februarie 2017  începând cu ora 11.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii /opinii /observații privind documentul menționat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, mun. Piatra Neamț, Piata 22 Decembrie, nr. 5, până la data de 21.02.2017. 

13.01.2017 Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al investiţiei „ Decontaminare sol şi reconstrucție ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Reghin ” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, pentru proiectul „Decontaminare sol şi reconstrucția ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Reghin ” propus a fi amplasat in jud. Mureş, municipiul Reghin, str. Gării nr. 87.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 900-1500 și marţi- vineri între orele 900-1200, precum şi la urmatoarea adresa de internet htttp://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunţ.

11.01.2017 Anunț Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunării solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Decontaminare sol, subsol in zona amplasamentului Depozit Petrom Sângeorgiu de Pădure” propus a fi amplasat în județul Mureș, localitatea Sângeorgiu de Pădure strada Gării nr. 20.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, strada Podeni, nr. 10 în zilele de luni-joi între orele 900 – 1400 și vineri între orele 900-1200.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Mureș, Tîrgu- Mureș, strada Podeni nr. 10, in zilele de luni pâna joi între 900 - 1400 și vineri între orele 900 - 1200.

15.12.2016 Anunț Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Decontaminare sol și reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Reghin” propus a fi amplasat în judeţul Mureș, municipiul Reghin", strada Gării nr. 87.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu-Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni, între orele 0900-1500 și marti – vineri între orele 900 – 1200 și la sediul titularului de proiect din strada Coralilor, nr. 22, sector 1, București.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu-Mureș, strada Podeni, nr. 10, în zilele de: luni, între orele 09:00- 15:00 și marţi – vineri între orele 09:00 – 12:00. 

18.11.2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare 

OMV Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti Str. Coralilor nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente Sondei 1079 Vaţa, Comuna Băraşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

Nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat în comuna Băraşti, judeţul Olt.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-11-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente Sondei 1079 Vaţa, Comuna Băraşti”,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ““Lucrări de abandonare aferente Sondei 1079 Vaţa, Comuna Băraşti”, cu propunerea de amplasare in Comuna Băraşti, judeţul Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT, Str. Ion Moroşanu, nr. 3, Slatina, Jud. Olt, şi la sediul OMV Petrom, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, în zilele Luni- Vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului Olt.

08.11.2016 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA Punct de Lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, anunţă  publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul:

Construire linie de cale ferată uzinală și lucrari conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi (carourile 65,66,67,83,86,88,90)

propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului APM Prahova, strada  Gh. Gr. Cantacuzino,  nr.306, şi la sediul OMV PETROM Petrobrazi,  Comuna Brazi,  str Trandafirilor nr 65, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului.         

08.11.2016 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

OMV PETROM-SA  Punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 

Construire linie de cale ferată uzinală și lucrări conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi (carourile 65,66,67,83,86,88,90)

propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivale care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

02.11.2016 Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 222 Glambocel, jud. Argeș”, propus a fi amplasat in com. Leordeni, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de 02-07.11.2016, orele 10-14 precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 07.11.2016.

02.11.2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 279 Glambocel, jud. Argeș”, propus a fi amplasat în com. Leordeni, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de 02-07.11.2016, orele 10-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 07.11.2016.

02.11.2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3127 Strâmbu, jud. Argeş”, propus a fi amplasat în com. Bogați, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de 02-07.11.2016, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 07.11.2016.

02.11.2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 432 Strâmbu, jud. Argeş”, propus a fi amplasat in com. Bogati, jud. Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de 02-07.11.2016, orele 10-14 precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 07.11.2016.

28-07-2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A., anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 391 Ciurești-Sud, jud. Argeș", propus a fi amplasat în com Birla, jud. Argeș".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 02.08.2016.

28-07-2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A., anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de desfiintare, remediere si reabilitare amplasament si drum de acces aferent sondei 388 Ciuresti-Sud, jud. Arges", propus a fi amplasat in com, Birla, jud. Arges".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 02.08.2016.

28-07-2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A., anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de desfiintare, remediere si reabilitare amplasament si drum de acces aferent sondei 391 Ciuresti-Sud, jud. Arges", propus a fi amplasat in com, Birla, jud. Arges".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 02.08.2016.

28-07-2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare

S.C. OMV Petrom S.A., anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de desfiintare, remediere si reabilitare amplasament si drum de acces aferent sondei 350 Ciuresti-Sud, jud. Arges", propus a fi amplasat in com, Birla, jud. Arges".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ, până la data 02.08.2016.

19-07-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 388 Ciureşti-Sud, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com, Bîrla, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 350 Ciureşti-Sud, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com, Bîrla, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 381 Ciureşti-Sud, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com, Bîrla, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19-07-2016  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 391 Ciureşti-Sud, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com, Bîrla, jud. Argeş”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

13-07-2016 Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare 

S.C. OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 203 Glambocel, jud. Argeş, propus a fi amplasat în com, Bogaţi, jud. Argeş".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14 precum şi la următoarea adresa de internet:http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunţ.

12-07-2016 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de desființare sondele 451 MP si 452 MP Geamana, remediere și reabilitare",  propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Tazlău – extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, strada Piața 22 Decembrie, nr.5, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

07-07-2016 Anunț Public privind decizia etapei de incadrare ( OMV PETROM S.A.)

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Lucrări de curățare, remediere a solului și reconstrucția ecologică amplasament depozit de produse petroliere Sighetu Marmaţiei, judetul Maramureş", propus a fi realizat în Sighetu Marmaţiei, str. Tompa, nr. 7G, județul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului: "nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate" in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la urmatoarea adresa de internet http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunţ.

06-07-2016 Anunţ Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondei 203 Glambocel, jud. Argeş", propus a fi amplasat în com, Bogaţi, jud. Argeş".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10-14.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

06-07-2016 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIILE ETAPEI DE ÎNCADRARE pentru LUCRĂRI DE DESFIINŢARE, REMEDIERE ŞI REABILITARE AMPLASAMENT ŞI DRUM DE ACCES AFERENT SONDELOR: 3306 OPORELU, 570 OTEŞTI, 1007 OTESTI, 429 OTEŞTI, 264 CIUREŞTI SUD, 1897 CIUREŞTI SUD, 1049 BACEA, 438 OTEŞTI, 401 OTEŞTI, 644 OTEŞTI, 649 OTEŞTI

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectelor "LUCRĂRI DE DESFIINŢARE, REMEDIERE ŞI REABILITARE AMPLASAMENT ŞI DRUM DE ACCES AFERENT SONDELOR 3306 OPORELU, 570 OTEŞTI, 1007 OTESTI, 429 OTEŞTI, 264 CIUREŞTI SUD, 1897 CIUREŞTI SUD, 1049 BACEA, 438 OTEŞTI, 401 OTEŞTI, 644 OTEŞTI, 649 OTEŞTI", anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor etapei de încadrare de către APM Olt in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectele, "LUCRĂRI DE DESFIINŢARE, REMEDIERE ŞI REABILITARE AMPLASAMENT ŞI DRUM DE ACCES AFERENT SONDELOR 3306 OPORELU, 570 OTEŞTI, 1007 OTESTI, 429 OTEŞTI, 264 CIUREŞTI SUD, 1897 CIUREŞTI SUD, 1049 BACEA, 438 OTEŞTI, 401 OTEŞTI, 644 OTEŞTI, 649 OTEŞTI", propuse a fi amplasate in UAT Oporelu, Poboru, Icoana, Cungrea, Movileni, judetul Olt.

Proiectele deciziilor de încadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, Str Ion Moroșanu, nr. 3, Jud. Olt, in zilele de Luni- Vineri intre orele 9:00-14:00, precum si la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor de încadrare in termen de 5 zile de al data publicării prezentului anunț.

30-06-2016 Anunț Public privind decizia etapei de incadrare (OMV PETROM S.A.) acordului de mediu 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Servicii de investigare pe teren și activităţi de curățare, remediere sol și/sau apă subterană și reconstrucţie ecologică amplasament depozit PECO Vaşcău,  judetul Bihor", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Bihor : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Servicii de investigare pe teren și activităţi de curățare, remediere sol și/sau apă subterană și reconstrucţie ecologică amplasament depozit PECO Vaşcău,  județul Bihor", propus a fi amplasat în intravilanul Oraşului Vaşcău, str. Argeşului, nr. 13, judeţ Bihor.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI-VINERI, între orele 9-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

30-06-2016 Anunț Public privind decizia etapei de incadrare (OMV PETROM S.A.) acordului de mediu 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Servicii de investigare pe teren si activităti de curătare, remediere sol si/sau apă subterană si reconstructie ecologică amplasament depozit PECO Salonta,  judetul Bihor", anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de catre APM Bihor : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) si de evaluare adecvată, pentru proiectul "Servicii de investigare pe teren si activităti de curătare, remediere sol si/sau apă subterană si reconstructie ecologică amplasament depozit PECO Salonta,  judetul Bihor", propus a fi amplasat in intravilanul Municipiului Salonta, str. Marăşeşti nr.1, judet Bihor.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI-VINERI, între orele 9-14.00, precum şi la urmatoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunţ.

30-06-2016 Anunț Public privind decizia etapei de încadrare (OMV PETROM S.A.) acordului de mediu 

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Servicii de investigare pe teren și activități de curățare, remediere sol si/sau apă subterană și reconstrucție ecologică amplasament depozit PECO Beiuş,  județul Bihor", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) și de evaluare adecvată, pentru proiectul "Servicii de investigare pe teren și activități de curățare, remediere sol și/sau apă subterană și reconstrucție ecologică amplasament depozit PECO Beiuş,  județul Bihor", propus a fi realizat în intravilanul Municipiului Beiuş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50, judeţ Bihor.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de LUNI-VINERI, între orele 9-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2016 - 06 - 23 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de curățare, remedierea a solului și reconstrucția ecologică amplasament depozit de produse petroliere Sighetu Marmaţiei, judetul Maramureş", propus a fi realizat în Sighetu Marmaţiei, str. Tompa, nr. 7G, județul Maramureş. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, pe pagina proprie de internet a OMV Petrom SA și la sediul beneficiarului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.

2016 - 06 - 22 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul pe str. Coralilor nr. 22 (Petrom City), sector 1, Bucuresti, titular al proiectului: "Desfiintare Depozit Carburanti OMV Petrom Satu Mare" cumulat cu proiectul "Desfiintare Linie CF Depozit Carburanti OMV Petrom Satu Mare", propus a fi amplasat pe str. Depozitelor nr. 27, municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consuftate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, in zilele luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de Internet: www.apmsm.anpm.ro/

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data prezentului anunt.

30-05-2016 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondelor 3234, 3239 Strâmbu – Hulubeşti, 204 bis Gura Ocniţei, 326 AR Moreni Sud – Moreni, 82 MPC, 176 UN Viforâta Răzvad", propus a fi realizat in localităţile Moreni, Răzvad şi Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00, vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Damboviţa din municipiul Târgoviste str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Damboviţa în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.petrom.com.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmboviţa.
(5 zile de la data publicării prezentului anunţ)

27-05-2016 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Reparare rezervor 111 din parc rezervoare (corp 5) si construire instalatie de stingere si racire aferente din caroul 27 in incinta Rafinariei Petrobrazi propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

26-05-2016 Anunţ Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. punct de Lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în comuna Brazi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Reparare rezervor 111 din parc rezervoare (corp 5) şi construire instalaţie de stingere şi răcire aferente din caroul 27 în incinta Rafinăriei Petrobrazi, propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306 şi la sediul OMV Petrom Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65, de luni până vineri între orele 9.00 şi 15.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

25-05-2016 Anunț Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de investigare pe teren si activitați de curătare, remediere sol si/sau apă subterană si reconstrucție ecologică amplasament depozit PECO Beiuş,  judetul Bihor", propus a fi realizat in intravilanul Municipiului Beiuş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50, judeţ Bihor.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritaţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 25, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30 și pe pagina proprie de internet a OMV Petrom SA.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor.

25.05.2016 Anunț Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Servicii de investigare pe teren si activităti de curătare, remediere sol si/sau apă subterană si reconstructie ecologică amplasament depozit PECO Salonta,  judetul Bihor", propus a fi amplasat in intravilanul Municipiului Salonta, str. Marăşeşti nr.1, judet Bihor.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritaţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 25, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30 și pe pagina proprie de internet a OMV Petrom SA.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor.

25-05-2016 Anunț Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Servicii de investigare pe teren si activitaţi de curătare, remediere sol si/sau apă subteranş si reconstrucţie ecologică amplasament depozit PECO Vaşcău,  judetul Bihor", propus a fi realizat in intravilanul Oraşului Vaşcău, str. Argeşului, nr. 13, judeţ Bihor.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritaţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, str. B-dul Dacia, nr. 25, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30 și pe pagina proprie de internet a OMV Petrom SA.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor, Bd. Dacia, 25A, Oradea, Bihor.

23-05-2016 Anunț public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Lucrări de desfiinţare, remediere şi reabilitare amplasament şi drum de acces aferent sondelor 3234, 3239 Strâmbu – Hulubeşti, 204 bis Gura Ocniţei, 326 AR Moreni Sud – Moreni, 82 MPC, 176 UN Viforata Razvad", amplasat  în localitatile Moreni, Razvad şi Hulubesti, judeţul Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- vineri între orele 9:00-14:00 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri între orele 9:00-14:00 precum şi la următoarea adresa de internet www.omvpetrom.com.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmboviţa.

03-05-2016 Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. – Punct de Lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în comuna Brazi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Construire Instalație de policombustibili (caroul 58,61), lucrări conexe, estacade și utilități în incinta Rafinăriei Petrobrazi propus a fi amplasat în Petrobrazi ,comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității pentru protecția mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306 și la sediul OMV Petrom Petrobrazi comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65, de luni până vineri între orele 9.00 și 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

29-04-2016 Anunț public rivind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu ( OMV PETROM SA)

S.C. OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Curățarea, remedierea solului și reconstrucția ecologică a depozitului de produse petroliere Galați", propus a fi realizat în Galați, str. Calea Prutului, nr. 62, județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, la sediul Depozitului OMV Petrom SA, str. Calea Prutului, nr. 62, județul Galați și pe pagina proprie de internet a OMV Petrom SA în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

21-04-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
Modernizare instalatie RC400, lucrări conexe și utilități (caroul 3) în incinta Rafinăriei Petrobrazi
Increase extraction efficiency savings in Aromatic Extraction unit
propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21-04-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
Modernizare instalatie extracție aromate RC400-570, lucrări conexe și utilități (caroul3) în incinta Rafinăriei Petrobrazi
Increase extraction efficiency savings in Aromatic Extraction unit
propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21-04-2016 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
Lucrări de modificare fundație existentă, montaj pompă nouă de răcire cocs și conducte aferente, instalații electrice și automatizare în instalația Cocsare Întârziată (caroul 90-91) în incinta Rafinăriei Petrobrazi
Increase coker throughput in 3 drums operation. New cooling water pump
propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2016 - 04 - 12 Anunţ public

OMV PETROM-SA Punct de Lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul:

Modernizare instalatie RC400,lucrari conexe si utilitati (caroul 3) in incinta Rafinariei Petrobrazi

Increase extraction efficiency savings in Aromatic Extraction unit
propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul OMV PETROM Petrobrazi, Comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului.

2016 - 04 - 12 Anunţ public

OMV PETROM-SA Punct de Lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul:

Modernizare instalatie extractie aromate RC400-570,lucrari conexe si utilitati (caroul3) in incinta Rafinariei Petrobrazi

Increase extraction efficiency savings in Aromatic Extraction unit
propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul OMV PETROM Petrobrazi, Comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului.

2016 - 04 - 12 Anunţ public

OMV PETROM-SA Punct de Lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul:

Lucrari de modificare fundatie existenta,montaj pompa noua de racire cocs si conducte aferente,instalatii electrice si automatizare in instalatia Cocsare Intirziata(caroul 90-91) in incinta Rafinariei Petrobrazi

Increase coker throughput in 3 drums operation
New cooling water pump
propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul OMV PETROM Petrobrazi, Comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65, de luni până vineri între orele 9:00 şi 15:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului.

2016 - 04 - 08 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a Deciziei etapei de incadrare pentru 30 sonde din proiectul "Reabilitare a siturilor contaminate istoric din industria petroliera in Romania – faza I – Abandonare sonde judetul Bihor", amplasat in extravilanul localitatii Suplacu de Barcau, judetul Bihor.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bihor, B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea in zilele de luni-vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet htpp://apmbh.anpm.ro si la sediul S.C. OMV PETROM S.A., str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud. Bihor, in zilele de luni-vineri intre orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.petrom.com.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bihor.

2016 - 03 - 28 Anunţ public privind evaluarea impactului de mediu pentru repararea rezervorului 608 (C7)

OMV PETROM-SA Punct de lucru Petrobrazi, cu sediul secundar în Comuna Brazi, titular anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

Reparare rezervor 608 (C7) din caroul 9 si construire instalatii de stingere incendiu si racire aferente,copertina,utilitati si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi propus a fi amplasat în Petrobrazi, comuna Brazi, str Trandafirilor nr 65.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivale care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-15:00, precum şi la adresa de internet.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2016 - 02 - 11 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV. PETROM S.A., titular al proiectului "Execuția a 5 foraje de observație a calității solului si a apei freatice", propus a fi amplasat in mun. Pitești, str. Obor, nr. 11, jud. Argeș, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare "proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate", de către Agenției pentru Protecția Mediului Argeș in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1.Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș din mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00-16:30, precum si la următoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț pana la data de 16.02.2016.

2015 - 02 - 03 Anunţ public

OMV PETROM S.A., anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Execuție a 5 foraje de observație a calității solului si a apei freatice", propus a fi amplasat in mun. Pitești, str. Obor, nr. 11, jud. Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș – mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00-16:30.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătura si cu date de identificare, la sediul APM Argeș, mun. Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș.

2016 - 01 - 26 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, "Desfiintare careu sonda si drum acces sonda 823 MP Slanic", amplasat in orasul Slanic Moldova, satul Ciresoaia, extravilan punct Muncelu, judeţul Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, şi la sediul SC OMV PETROM SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

2015 - 05 - 08 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA Bucuresti anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru "Forajul si Echiparea sondelor 109, AR1 Frumusita din comuna Tulucesti, Judetul Galati", propus a fi realizat in extravilan sat Sivita, T44, comuna Tulucesti, Judetul Galati, titular S.C. OMV PETROM S.A. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adrea de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, pana la data de 19.05.2015.

2015 - 04 - 07 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţarea depozit de produce petroliere", propus a fi amplasat in jud. Neamţ, municipiul Roman, str. Mihai Viteazu nr.15.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, din Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-15.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Coralilor nr. 22.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

2015 - 04 - 07 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare statie de distributie carburanti", propus a fi amplasat in jud. Neamţ, municipiul Piatra Neamt, str. Apelor nr.1.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, din Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-15.00 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la sediul SC OMV Petrom SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorul 1, str. Coralilor nr. 22.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

2015 - 02 - 02 Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de incadrare revizuita

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, anunta publicul ineresat asupra luarii deciziei de revizuire a deciziei etapei de incadrare nr. 2753/16.12.2013 emisa pentru proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde judetul Giurgiu" amplasat pe teritoriul comunelor Bulbucata, Ghimpati, Letca Noua, Marsa, Roata de Jos, Mihailesti, Bucsani, judetul Giurgiu.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, soseaua Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, judetul Giurgiu, in zilele de luni pana joi, intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400 si la sediul OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 900 – 1500, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmgr.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, soseaua Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, judetul Giurgiu, in termen de 10 zile de la publicare.

2014 - 09 - 16 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Demolare(desfiintare) constructie existenta C3-statie distributie carburanti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protectia Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru proiectul "Demolare(desfiintare) constructie existenta C3-statie distributie carburanti", propus a fi amplasat in Focsani, Str. Vrancei, Nr. 12, jud.Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentia de Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr.2, judetul Vrancea, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum cat si la urmatoarea adresa de internet: http://ampvn.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 23.09.2014.

2014-09-11 Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare a solicitarii de revizuire pentru proiectul "Reabilitare a siturilor petroliere contaminate istoric, în România – Etapa I – lucrări de abandonare sonde (151)",  pentru un număr de 73 sonde amplasate în comunele: Berești – Tazlău, Zemeș, Măgirești, Solont, Strugari, Pârjol, Balcani, jud. Bacău.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, Bacău, precum şi interne la sediul SC OMV PETROM SA: din Moinești, str. T Vladimirescu, nr. 92 A, județul Bacău și din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  Bacău,  str. Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, în termen de 10 zile de la publicare, până la data de 20.09.2014.

2014-07-31 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DESFIINTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE, RAMPA CF SI LINIE CF CONSTANTA", propus a fi amplasat in mun. Constanta, str. Prelungirea Caraiman nr.32, jud.Constanta.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Constanta, str. Unirii, nr.23 in zilele de luni-vineri, zilnic, intre orele 9 -16 cat si la urmatoarea adresa de internet: http://ampct.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediu APM Constanta din Constanta, str. Unirii, nr.23, in termen de 5 zile calendaristice de la data publicarea anuntului.

2014-05-29 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DEZAFECTARE DEPOZIT PECO TECUCI", propus a fi realizat in intravilan municipiul Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 37, judetul Galati.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul  S.C. OMV PETROM S.A. București, sector 1, str. Coralilor,  nr. 22, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati din municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2.

2014-04-22 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Dezafectare statie distributie carburanti Petrom Timisoara 11, Calea Sagului, nr. 140B", anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare, de catre APM Timis, fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8 si 16,30 si vineri 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.04.2014.

2014-04-22 Anunţ public

Raspuns APM Timisoara 11 (PDF, 53,8 KB)

2014-04-04 Anunţ public privind dezbaterea publica

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul: DESFIINTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE, RAMPA CF SI LINIE CF CONSTANTA, propus a fi amplasat in Mun. Constanta, Prel. Caraiman nr. 32, jud. Constanta.

Tipul deciziei posibile luate de APM CONSTANTA poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia rnediului Constanta.str.Unirii, nr. 23 si Ia sediul OMV Petrom din str. Coralilor, nr. 22, Bucuresti, sector 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-13, adresa de internet  http://apmct.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc in incinta Depozit Produse Petroliere Constanta, str. Prel. Caraiman nr. 32, jud. Constanta, in data de 05.05.2014, incepand cu  orele 16.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, pana la data de: 05.05.2014.

2014-03-06 Anunţ public

OMV Petrom SA titular al proiectului Dezafectare depozit produse petroliere amplasat in localitatea Mihaiel Kogalniceanu, judetul, Constanta  in, anunta publicul interesat asupra   luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si  motivele care o fundamenteaza poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul  Constanta, zilnic, intre orele 9 - 13, precum si la urrnatoarea adresa de internet: www.mediu-constanta.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publlcarli prezentului anunt.

2014-02-28 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA titular al proiectului Desfiintare Cladiri C6 si C11 din incinta Peco OMV Petrom Ploiesti 57 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul Desfiintare Cladiri C6 si C11 din incinta Peco OMV Petrom Ploiesti 57 propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Buna Vestire, nr. 175A, 177.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova, intre orele 09.00-15.30 precum si la adresa de internet www.apmph.ro.

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 07.03.2014.

Publicarea acestuia este solicitat de APM Prahova in vederea autorizarii proiectului privind lucrarile de desfiintare la statia 57 Ploiesti.

2014-02-12 Anunţ public

S.C. PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DEZAFECTARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE OMV PETROM MIHAIL KOGALNICEANU, propus a fi amplasat in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, str. Tudor Vladimirescu, nr.4.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic intre orele 9-13 si la sediul OMV Petrom din str. Coralilor, nr. 22, Bucuresti, sector 1, in zilele de luni, intre orele 9-13.

Observatiile publiculuise primesc zilnic la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic intre orele 9-13.

2014-01-09 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare revizuite, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, pentru proiectul: "Desființare depozit produse petroliere Buzău", propus a fi amplasat în municipiul Buzău (intravilan), str. Hipodrom, nr.1B, jud. Buzău.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni - vineri, între orele 8-13, precum şi la urmatoarea adresa de internet http://apmbz.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.01.2014.

2013-12-23 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, titular al proiectului "Lucrari de umplere si reconstructie ecologica batal Independenta, in comuna Slobozia Conachi, judetul Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de umplere si reconstructie ecologica batal Independenta, in comuna Slobozia Conachi, judetul Galati" propus a fi amplasat in comuna Slobozia Conachi, T 96, P14, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.12.2013.

2013-12-23 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.11, Sector 1,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de umplere si reconstructie ecologica batal Independenta, in comuna Slobozia Conachi, judetul Galati", cu amplasamentul in comuna Slobozia Conachi, T 96, P14, judetul Galati. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galati, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de luni-joi intre orele 08-16 si vineri intre orele 08-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galati.

2013-12-20 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C OMV Petrom S.A. titular al proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde, judetul Olt", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde, judetul Olt", propus a fi amplasat in localitatile Icoana, Tufeni, Oporelu, Scornicesti, Potcoava, Corbu, Verguleasa, judetul Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, din Slatina, str.Ion Morosanu, nr.3, judetul Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectele deciziilor de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013-12-19 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului "Reabilitarea siturilor contami-nate istoric de industria petroliera in Romania-Faza I - Abandonare sonde 72, 78, 411, 422, 440, 459, 467, 472, 479, 488 Turnu Est, judetul Arad" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad în cadrul proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat mai sus, propus a fi realizat în Turnu Est.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiu Mreşului,F.N de luni până vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.apmar.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.12.2013.

2013-12-18 Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

SC  OMV PETROM SA – ASSET IV MOESIA SUD, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de suprafata foraj, foraj sonda, echipare de suprafata sonda 2376 Preajba N+C", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – vineri  între orele 8:00 – 16:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Teleorman, municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in termen de 8 zile de la afisarii anuntului.

2013-12-18 Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

SC OMV PETROM SA – ASSET IV MOESIA SUD, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de suprafata foraj, foraj sonda, echipare de suprafata sonda 2375 Preajba N+C", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandria în zilele de luni – vineri  între orele 8:00 – 16:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Teleorman, municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in termen de 8 zile de la afisarii anuntului.

2013-12-17 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, titular al proiectului "Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament Depozit Beresti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament Depozit Beresti" propus a fi amplasat in Orasul Beresti, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, de luni pana joi intre orele 8:00 - 16:00 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.12.2013.

2013-12-17 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A. Bucuresti, titular al proiectului ,"Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament Depozit Tecuci", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament Depozit Tecuci" propus a fi amplasat in Orasul Tecuci, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, de luni pana joi intre orele 8:00 - 16:00 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.12.2013.

2013-12-16 Anunţ public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Lucrari de remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament depozit Sfantu Gheorghe", propus a fi amplasat in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Armata Romana, nr. 8, judetul Covasna.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, in zilele de luni pana joi intre orele 11:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013-12-13 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, Sector 1, titular al proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I" – "Abandonare sonde judetul Bihor" – cuprinde un numar de 255 sonde din judetul Bihor, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bihor: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluarea adecvate, in cadul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul  "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I" – "Abandonare sonde judetul Bihor" – cuprinde un numar de  255 sonde din judetul Bihor, propus a fi amplasat în  jud. Bihor.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Bihor, ORADEA, Bd. DACIA, NR. 25/A  în zilele de LUNI – VINERI, între orele 9 – 14 şi la sediul SC OMV Petrom SA din str. Crinului, nr. 72, localitatea Suplacu de Barcau, jud. Bihor si la urmatoarea adresa de internet www.apmbh.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ obsevatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.12.2013.

2013-12-12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea siturilor petroliere contaminate istoric, în România – Etapa I, lucrări de abandonare sonde", propus a fi amplasat în raza administrativa a municipiului Arad si orasului Pecica, la nivelul judeţului Arad.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, str. Splaiul Muresului FN, tel. 0257/280.33, intre orele 9:00 – 14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad.

2013-12-11 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului "Reabilitare a siturilor petroliere contaminate istoric, in Romania – Etapa I, lucrari de abnadonare sonde (151 sonde)" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluarea adecvata, pentru proiectul  propus a se realiza in comunele Balcani, Beresti-Tazlau, Zemes, Magiresti, Solont, Scorteni, Strugari, Parjol, Sascut, Oituz si municipiul Moinesti, la nivelul judetului Bacau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet; http://arpmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ obsevatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.12.2013.

2013-12-11 Anunţ public privind decizia de revizuire a etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică - Batal Albotesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare revizuite de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a se realiza in  extravilanul Municipiului Moinesti, judetul Bacau.

Proiectul deciziei de încadrare revizuite şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacau din str. Oituz, nr.23, în zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de  internet http://arpmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare revizuite in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 22.12.2013

2013-12-11 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică - batal Gazarie", judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluarea adecvatapentru proiectul propus a se realiza in  intravilanul Municipiului Moinesti, judetul Bacau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacau din str. Oituz, nr.23, în zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00 si la sediul SC OMV Petrom SA -  ASSET VIII MOLDOVA NORD, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmbc.anpm.ro a autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacau.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.12.2013.

2013-12-11 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, Sector 1, Bucuresti, titular al proiectului, "DECONTAMINARE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA AMPLASAMENT DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE VISEU DE SUS, JUDETUL MARAMURES", propus a fi amplasat in loc. Viseu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 22, judetul Maramures, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului: "nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate", in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt in presa.

2013-12-11 Anunţ public

SC OMV Petrom SA, titular al proiectului "Reabilitare a siturilor petroliere contaminate istoric, in Romania – Etapa I, lucrari de abnadonare sonde (151 sonde)" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu necesita evaluarea adecvata, pentru proiectul  propus a se realiza in comunele Balcani, Beresti-Tazlau, Zemes, Magiresti, Solont, Scorteni, Strugari, Parjol, Sascut, Oituz si municipiul Moinesti, la nivelul judetului Bacau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet; http://arpmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ obsevatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.12.2013.

2013-12-10 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 644 Baciu; 653 Baciu; 659 Baciu; 663 Baciu; 809 Baciu; 823 Baciu; 824 Baciu; 1000 Baciu; 1001 Baciu; 1006 Baciu; 2172 Baciu; 2175 Baciu; 2178 Baciu; 2180 Baciu; 2I Baciu; 10I Baciu; 665 Baciu; 688 Baciu; 801 Baciu; 802 Baciu; 2106 Baciu; 2185 Baciu; 2186 Baciu; 2187 Baciu; 2189 Baciu; 2195 Baciu, din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman"propuse a fi amplasate in comuna Blejesti, judetul Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str.Dunarii, nr.1, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 / vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladirea Petrom City

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013-12-10 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 2112 Baciu; 2116 Baciu; 2150 Baciu; 2165 Baciu; 2171 Baciu, din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman" propuse a fi amplasate in Comuna Cosmesti, jud. Teleorman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str.Dunarii, nr.1, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 / vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladirea Petrom City

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013-12-10 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 2M; 414; 430; 436; 437; 447; 469; 474; 475; 476 ; 479; 489; 495; 499; 603; 638; 919; 922; 937; 938; 939; 949; 965; 994; 1111; 1114; 1115; 1116; 1117; 1275; 1276; 1277; 1290; 1291; 1292; 1293I ; 1456; 1465; 1466; 1471; 1763; 1901; 1904; 1911; 1912; 2202; 2321; 2327; 2333; 2346; 441; 491; 1156; 1457; 1954; 480; 993; 1909 Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman"propuse a fi amplasate in Comuna Poeni, jud. Teleorman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str.Dunarii, nr.1, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 / vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladirea Petrom City

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013-12-10 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 1003 Baciu; 1004 Baciu din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman" propuse a fi amplasate in Comuna Purani, jud. Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str.Dunarii, nr.1, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 / vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladirea Petrom City

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013-12-10 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 471; 1460; 2313; 254; 403; 452; 1056; 1480; 1481; 1485; 1950; 1955; 1957; 1960; 1961; 1995; 1996; 1478 + 402; 1997 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" propuse a fi amplasate in Comuna Gratia, jud. Teleorman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str.Dunarii, nr.1, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 / vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladirea Petrom City

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013-12-10 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele "Lucrari de abandonare la sondele 279; 424; 454; 601; 928; 991; 997; 1118; 1155; 1458; 1463; 1468; 1469; 1472; 1857; 2345; 1902; 1903; 1999 Preajba Nord Centru, din perimetrul Preajba Nord Centru - 96 sonde, judetul Teleorman" si proiectul "Lucrari de abandonare la sondele 661 Baciu; 815 Baciu; 816 Baciu; 827 Baciu; 2105 Baciu; 2142 Baciu 2119 Baciu, din perimetrul Baciu - 40 sonde, judetul Teleorman" propuse a fi amplasate in Comuna Silistea, jud. Teleorman

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria str.Dunarii, nr.1, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 / vineri 8.00-14.00 si la sediul titularului din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladirea Petrom City

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013 - 12 - 09 Anunţ Public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră în România - Faza I - Abandonare sonde judeţul Giurgiu" propus a fi amplasat pe teritoriul comunelor Bulbucata, Ghimpaţi, Letca Nouă, Mârşa, Roata de Jos, Mihăileşti, Bucşani, jud. Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nerealizare a evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate de către APM Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni - joi intre orele 8,00 - 16,30 şi vineri de la 8,00 - 14,00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013-12-06 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul‚ "Reabilitare a siturilor petroliere contaminate istoric, în România – Etapa I, lucrări de abandonare sonde (151 de sonde)", propus a fi amplasat în comunele Balcani, Beresti Tazlau, Zemeş, Măgireşti, Solonţ, Scorţeni, Strugari, Pârjol, Sascut, Oituz şi municipiul Moineşti, la nivelul judeţului Bacău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, şi la sediul SC OMV PETROM SA, municipiul Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

2013-12-06 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde, judetul Dambovita", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I – Abandonare sonde, judetul Dambovita", propus a fi realizat in localitatile : Gura Ocnitei, Comisani, Cobia, Moreni, I.L.Caragiale, Potlogi, Selaru, Varfuri, judetul Dambovita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 – 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013-12-06 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament depozit Tecuci", propus a fi realizat in orasul Tecuci, judetul Galati.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din str. Regimentul 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00 – 16.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Galati.

2013-12-06 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare a 2 (doua) sonde" anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare de impact asupra mediului si fara evaluare adecvata de catre APM Calarasi, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul "Lucrari de abandonare a 2 (doua) sonde", propus a fi amplasat in comuna Frumusani, sat Postavari, judetul Calarasi.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivelecare o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Calarasi, soseaua Chiciu nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zilede la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 12.12.2013

2013-12-06 Anunţ public

SC OMV Petrom SA, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, Sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Decontaminare si reconstructie ecologica amplasament depozit de produse petroliere Viseu de Sus, judetul Maramures" propus a fi amplasat în loc. Viseu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 22, jud. Maramures.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramures, localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1 A  în zilele de luni si joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8-14 si la sediul OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramures.

2013-12-05 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE ISTORIC DE INDUSTRIA PETROLIERA IN ROMANIA – FAZA I – ABANDONARE SONDE PERIMETRUL BRADESTI, JUDETUL DOLJ", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj - nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Brădeşti, Goieşti şi Coţofenii din Faţă.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare  in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 12.12.2013.

2013-12-05 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră în România – Faza I – Abandonare sonde judeţul Gorj", propus a fi amplasat in extravilanul localităţilor Ţicleni şi Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj: de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră în România – Faza I – Abandonare sonde judeţul Gorj", propus a fi amplasat în extravilanul localităţilor Ţicleni şi Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului..Gorj din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.74, în zilele de luni - vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.12.2013.

2013-12-04 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică - batal Gazarie", propus a se realiza in intravilanul municipiului Moinesti, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23 si la sediul SC OMV Petrom SA – ASSET VIII MOLDOVA NORD, municipiul Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A, judetul Bacau, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

2013-12-03 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare a 30 de sonde, din perimetrul  Oprisenesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului intrucat proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari de abandonare a 30 de sonde din perimetrul  Oprisenesti" propus a fi amplasat in extravilan oras Ianca, localitatea Oprisenesti. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila  din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 14, Bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www:apmbr.anpm.ro – la Sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect decizii etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 10.12.2013.

2013-12-02 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament depozit Beresti", propus a fi realizat in orasul Beresti, judetul Galati. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati din str. Regimentul 11 Siret, nr.2 si la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, in zilele de luni pana joi, intre orele 8"00-16:00 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galati.

2013-12-02 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Remediere/decontaminare si reconstructie ecologica amplasament depozit Sfantu Gheorghe", propus a fi realizat in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Armata Romana, nr.58.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, tel: 0267-323701, fax: 0267-324181, e-mail: office@apmcv.anpm.ro, de luni pana joi, intre orele: 11:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Covasna.

2013-12-02 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra  depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Lucrari de abandonare a (doua) sonde

In  com. Frumusani, sat. Postavari

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi , Soseaua Chiciu,  nr. 2,  jud. Calarasi si la sediul titularului  S.C. OMV PETROM S.A.  str. Coralilor nr. 22 Bucuresti  in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi.
             
2013-12-02 Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in romania – faza i - abandonare sonde, judetul dambovita

propus a fi amplasat in localitatile I.L. Caragiale, Moreni, Gura Ocnitei, Comisani, Cobia, Varfuri, Potlogi, Selaru.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dambovita, str. Calea Ialomitei, nr. 1, jud. Dambovita si la sediile Primariilor: I.L. Caragiale, Moreni, Gura Ocnitei, Comisani, Cobia, Varfuri, Potlogi, Selaru, jud. Dambovita, in zilele de luni – joi intre orele 09:00 – 16:00, vineri intre orele 09:00 – 14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita.                      

2013-11-29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petrolieră in România faza I- Abandonare sonde judeţul Giurgiu" propus a fi amplasat in comunele Ghimpaţi, Bulbucata, Letca Nouă, Mîra, Roata de Jos, Mihăileşti, Bucşani, jud. Giurgiu.

Informaţiile privind proiectu1 propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, in zile1e de luni vineri intre orele 9:00-14:00 şi la sediul SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

2013-11-29 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului: Curăţare, umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Celula de şlam Parc 1 Suplac, judeţul Sălaj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Curăţare, umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Celula de şlam Parc 1 Suplac, judeţul Sălaj, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Leşmir, comuna Marca, jud. Sălaj,

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30 – 13:00   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.12.2013.

2013-11-29 Anunţ public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului: "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasamente batale Celula 1 Suplac si Celula 2 Suplac, judeţul Bihor", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasamente batale Celula 1 Suplac si Celula 2 Suplac, judeţul Bihor", propus a fi amplasat în localitatea Suplacu de Barcau, jud. Bihor

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii  autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, jud. Bihor, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 09:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbh.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.12.2013.

2013-11-27 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I- Abandonare sonde perimetrul Bradesti, jud Dolj" propus a fi amplasat în extravilanul localitatilor Bradesti, Cotofenii din Fata, Goiesti, jud. Dolj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, str Petru Rares, nr.1, Craiova,, în zilele de luni – vineri între orele 9,00-14,00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj.

2013-11-22 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I- Abandonare sonde Gorj" propus a fi amplasat în extravilanul orasului Ticleni si extravilanul orasului Tg Carbunesti, jud Gorj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Gorj, str Unirii, nr.76, Tg Jiu,, în zilele de luni – vineri între orele 9:00-14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Gorj.

2013-11-20 Anunţ public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.11, Sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea siturilor contaminate istoric de industria petroliera in Romania – Faza I" – "Abandonare sonde judetul Bihor" care cuprinde 255 sonde din judetul Bihor, propus a fi amplasat în jud. Bihor.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor, ORADEA, Bd. DACIA, NR. 25/A, şi la sediul SC OMV Petrom SA din str. Crinului, nr. 72, localitatea Suplacu de Barcau, jud. Bihor, în zilele de LUNI - VINERI, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor, ORADEA, Bd. DACIA, NR. 25/A.

2013-11-18 Anunţ public

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.11, Sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere si reconstructie ecologica amplasamente Batale Celula 1 Suplac si Celula 2 Suplac", propus a fi amplasat în localitatea Suplacu de Barcau, jud. Bihor.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului BIHOR, ORADEA, Bd. DACIA, NR. 25/A, şi la sediul SC OMV Petrom SA din str. Crinului, nr. 72, localitatea Suplacu de Barcau, jud. Bihor, în zilele de LUNI - VINERI, între orele  9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului BIHOR, ORADEA, Bd. DACIA, NR. 25/A.

2013-11-18 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare a 30 de sonde din perimetrul Oprisenesti" propus a fi amplasat in extravilan oras Ianca, localitatea Oprisenesti.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila, bd. Independentei bl. B5 si la sediul titular SC OMV PETROM SA mun. Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele lucratoare, intre orele 10-14.

Obsevatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila.

2013-11-12 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.11, Sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de umplere si reconstructie ecologica batal Independenta, in comuna Slobozia Conachi, judetul Galati", cu amplasamentul in comuna Slobozia Conachi, T 96, P14, judetul Galati. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Galati, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de luni-joi intre orele 08-16 si vineri intre orele 08-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Galati.

2013-10-11 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului DEZAFECTARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI PETROM CERNAVODA 2, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Constanta , str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.mediu-constanta.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului.

2013-10-11 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului DESFIINTARE DEPOZIT     PRODUSE PETROLIERE, RAMPA CF SI LINIE CF CONSTANTA, propus a fi amplasat in mun. Constanta, str. Prelungirea Caraiman nr.32, jud.Constanta, anunta  publicul  interesat   asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului

Proiectul deciziei de incadrare si motivele  care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul   Constanta, zilnic, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa  de internet:  www.mediu-constanta.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei  de incadrare   in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 25 Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru "Umplere si reconstrucție ecologica – amplasament Batal Poiana lacului", propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, str. Poiana lacului, nr. 1, jud. Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges si la sediul SC OMV Petrom SA Bucuresti, Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de L-V, orele 10-14.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

2013 - 09 - 25 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA Bucuresti titular al proiectului "Realizarea de foraje necesare delimitarii gradului de poluare in vederea intocmirii Bilantului de mediu de nivel II", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Realizarea de foraje necesare delimitarii gradului de poluare in vederea intocmirii Bilantului de mediu de nivel II", propus a fi amplasat in Pitesti, str.Obor, nr.11, jud.Arges.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud.Arges in zilele de 25.09 – 30.09.2013 intre orele 10:00 – 14:00, precum si la adresa de internet: http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.09.2013.

2013 - 09 - 18 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA Bucuresti, Zona de Productie III Muntenia Vest, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Realizarea de foraje necesare delimitarii gradului de poluare in vederea intocmirii Bilantului de mediu de nivel II", propus a fi amplasat in Pitesti, str.Obor, nr.11, jud.Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str.Egalitatii, nr.50A, jud.Arges si la sediul SC OMV Petrom SA Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, in zilele de L-V, orele 10:00 -14:00.

Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges

2013 - 09 - 17 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protectia Mediului Braila, in cadrul procedurii de evaluare adecvata pentru proiectul "Lucrari de dezafectare si ecologizare a terenului aferent sondei 884 MMPG Liscoteanca", amplasat in jud. Braila, UAT Insuratei, localitatea Liscoteanca - "proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Braila - mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 14, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www:apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 23.09.2013.

2013 - 09 - 17 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protectia Mediului Braila, in cadrul procedurii de evaluare adecvata pentru proiectul "Lucrari de dezafectare si ecologizare a terenului aferent sondei 837 MMPG Liscoteanca", amplasat in jud. Braila, UAT Insuratei, localitatea Liscoteanca - "proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Braila - mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 14, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www:apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 23.09.2013.

2013 - 09 - 17 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de Protectia Mediului Braila, in cadrul procedurii de evaluare adecvata pentru proiectul "Lucrari de dezafectare si ecologizare a terenului aferent sondei 513 MMPG Plopu", amplasat in jud. Braila, UAT Ianca, localitatea Plopu, T30, P245 - "proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata".

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Braila - mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 14, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www:apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/Mediatizare/Proiect Decizii etapa de incadrare pentru proiecte.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 23.09.2013.

2013 - 09 - 12 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Central 1 Boldesti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Central 1 Boldesti" propus a fi amplasat în Boldesti Scaieni str. Ploiesti-Valeni nr. 22, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni - joi între orele 08:00 - 16:00 şi vineri de la 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 09 - 12 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Central 2 Boldesti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Central 2 Boldesti" propus a fi amplasat în Boldesti Scaieni str. Ploiesti-Valeni nr. 22, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni - joi între orele 08:00 - 16:00 şi vineri de la 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 09 - 12 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Tritter Boldesti", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Tritter Boldesti" propus a fi amplasat în Boldesti Scaieni str. Ploiesti-Valeni nr. 22, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni - joi între orele 08:00-16:00 şi vineri de la 08:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 09 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis, de a nu se efectua evaluarea  impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Dezafectare Obiective Depozit Deta", amplasat in localitatea Deta, Calea Opatitei nr. 8, jud. Timis.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM, Timis, str. L.rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00,  precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 20.09.2013.

2013 - 09 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis, de a nu se efectua evaluarea  impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Dezafectare SDC Petrom Moravita 2", amplasat in extravilanul localitatii Moravita, jud. Timis.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM, Timis, str. L.rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00,  precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 20.09.2013.

2013 - 09 - 12 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Dezafectare SDC Petrom Moravita 1", anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timis, fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM, Timis, str. L.rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00,  precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ pana la data de 20.09.2013.

2013 - 09 - 10 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Teis", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Teis", propus a fi amplasat în localitatea Sotanga, sat Teis, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 10 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Potlogi", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Potlogi", propus a fi amplasat în localitatea Potlogi, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Sud III", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Sud III", propus a fi amplasat în localitatea Moreni, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Saru", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Saru", propus a fi amplasat în com. Valea Mare, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Pompe x Ochiuri", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Pompe x Ochiuri", propus a fi amplasat în localitatea Gura Ocnitei, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Cobia", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Cobia", propus a fi amplasat în com. Cobia, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Cezeanu Epurare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Cezeanu Epurare", propus a fi amplasat în localitatea Gura Ocnitei, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Bucsani Tratare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Bucsani Tratare", propus a fi amplasat în localitatea Bucsani, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal 64 IRDP Pascov", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal 64 IRDP Pascov", propus a fi amplasat în localitatea Moreni, jud. Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din municipiul Tragoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, in zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 15:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de intrenet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezafectare Statie Distributie Carburanti Petrom Cernavoda 2, propus a fi amplasat in Cernavoda, Str. Prelungirea Seimeni, Nr. 24A, jud.Constanta.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 - 13 şi la domiciliul beneficiarului  Str. Coralilor, Nr. 22, Sctor 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9 - 13.

Decizie initiala APM Constanta (PDF, 1,8 MB)

2013 - 09 - 09 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22, titular al proiectului "Intrare in legaliatate – Desfiintare depozit produse petroliere OMV PETROM Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus-mentionat, propus a fi realizat in intravilanul municipiului Galati, str. Calea Prutului, nr. 62, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de  luni- vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public

SC OMV PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22, titular al proiectului "Dezafectare depozit produse petroliere OMV PETROM Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus-mentionat, propus a fi realizat in intravilanul municipiului Galati, str. Calea Prutului, nr. 62, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de  luni- vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament Batal Tritter Boldesti" propus a fi amplasat in jud. Prahova, Boldesti Scaieni str. Ploiesti-Valeni nr. 22.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Prahova, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306 , Ploiesti in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 si la sediul SC OMV PETROM SA Ploiesti, str. Mihai Eminescu Nr. 7-9.

Observatiile publicului se primesc la sediul APM Prahova, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri de la 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament Batal Central 2 Boldesti" propus a fi amplasat in jud. Prahova, Boldesti Scaieni str. Ploiesti-Valeni nr. 22.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Prahova, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306 , Ploiesti in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 si la sediul SC OMV PETROM SA Ploiesti, str. Mihai Eminescu Nr. 7-9.

Observatiile publicului se primesc la sediul APM Prahova, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri de la 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

2013 - 09 - 09 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament Batal Central 1 Boldesti" propus a fi amplasat in jud. Prahova, Boldesti Scaieni str. Ploiesti-Valeni nr. 22.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Prahova, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 si la sediul SC OMV PETROM SA Ploiesti, str. Mihai Eminescu Nr. 7-9.

Observatiile publicului se primesc la sediul APM Prahova, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri de la 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

2013 - 09 - 04 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiintare Depozit Produse Petroliere, propus a fi amplasat in Constanta, Str. Caraiman, Nr. 32, jud.Constanta.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 şi la domiciliul beneficiarului  Str. Coralilor, Nr. 22, Sctor 1, Bucuresti, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9-13.

2013 - 09 - 03 Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţarea liniei CF- Depozit de produse petroliere Piatra Neamţ", propus a fi amplasat in jud. Neamţ, municipiul Piatra Neamţ, B-dul General Dăscălescu nr. 389.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 09 - 03 Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Desfiinţare depozit produse petroliere, organizarea execuţiei lucrărilor", propus a fi amplasat in jud. Neamţ, municipiul Piatra Neamţ, B-dul General Dăscălescu nr. 389.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, Piatra Neamt, P-ta 22 Decembrie nr. 5, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 08 - 21 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa Târgovişte

S.C. OMV PETROM S.A. prin împuternicit SC AQUAPROIECT SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentaţii pentru obţinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiză, precum şi obţinerea acestora, pentru activitatea de remediere/ decontaminare sol şi ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere şi parcurilor de rezervoare" - "UMPLERE ŞI RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ AMPLASAMENT BATAL TEIŞ, Judeţul DÂMBOVIŢA", propus a fi amplasat în Comuna Şotânga, sat Teiş judeţul Dâmboviţa – Str. Ramif. La Calea Târgoviştei nr.83, titular.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, în zilele de Luni – Joi - între orele: 8:00 - 16:30, Vineri - între orele: 8:00 - 14:00 şi la sediul SC OMV Petrom SA prin împuternicit SC AQUAPROIECT SA Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.294, în zilele de Luni – Vineri - între orele: 8:00 - 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, Târgovişte.

2013 - 08 - 21 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. prin împuternicit SC AQUAPROIECT SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, întocmire documentaţii pentru obţinere avize/ acorduri/ autorizaţii/ rapoarte de expertiză, precum şi obţinerea acestora, pentru activitatea de remediere/ decontaminare sol şi ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere şi parcurilor de rezervoare" - "UMPLERE ŞI RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ AMPLASAMENT BATAL POTLOGI, Judeţul DÂMBOVIŢA", propus a fi amplasat în Comuna Potlogi, sat Potlogi judeţul Dâmboviţa – depozitul de ţiţei Potlogi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, în zilele de Luni – Joi - între orele: 8:00 - 16:30, Vineri - între orele: 8:00 - 14:00 şi la sediul SC OMV Petrom SA prin împuternicit SC AQUAPROIECT SA Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.294, în zilele de Luni – Vineri - între orele: 8:00 - 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, Târgovişte.

2013 - 08 - 19 Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Intrare in legalitate – Desfiintare depozit de  produse petroliere PETROM Galati", propus a se realiza in intravilanul municipiului Galati, str. Calea Prutului, nr. 62, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul OMV Petrom SA din municipiul Bucuresti, sector 1 Strada Coralilor nr. 22 in zilele de  luni - vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2013 - 08 - 19 Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Dezafectare depozit produse petroliere PETROM Galati", propus a se realiza in intravilanul municipiului Galati, str. Calea Prutului, nr. 62, judetul Galati.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul OMV Petrom SA din municipiul Bucuresti sector 1 Strada Coralilor nr. 22 in zilele de  luni- vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2.

2013 - 08 - 14 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Sonda 6002 Sinaia", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Sonda 6002 Sinaia" propus a fi amplasat în Boldesti Gradistea, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri de la 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 08 - 14 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "UMPLERE ŞI RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ AMPLASAMENT BATAL GRINDU" propus a fi amplasat în loc. Gîrbovi, jud. Ialomiţa anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomiţa, str. Mihai Viteazu nr. 1, Slobozia în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro şi la sediul Primăriei Gîrbovi, jud. Ialomiţa.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciyziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 08 - 08 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică - batal Moinesti (Sarmatian)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare revizuite şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00,  precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, pană la data de 19.08.2013.

2013 - 08 - 07 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Poeni", propus a fi amplasat în Comuna Poeni, jud. Teleorman, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, stabilită de APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul Comisiei de Analiza Tehnică din data de 07.08.2013:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30/ vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

2013 - 08 - 07 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament depozit de şlam Parc 18 Poeni", propus a fi amplasat în Comuna Poeni, jud. Teleorman, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, stabilită de APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul Comisiei de Analiza Tehnică din data de 07.08.2013:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30/ vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

2013 - 08 - 07 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament decantor de şlam MTT Poeni", propus a fi amplasat în Comuna Poeni, jud. Teleorman, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, stabilită de APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul Comisiei de Analiza Tehnică din data de 07.08.2013:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
nu se supune evaluării adecvate

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30/ vineri 8:00-14:00 şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării în mass-media a prezentului anunţ.

2013 - 08 - 06 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Boldesti Ecologic", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Boldesti Ecologic" propus a fi amplasat în Boldesti Scaieni, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri de la 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 08 - 06 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament Batal Sonda 6002 Sinaia" propus a fi amplasat in jud. Prahova, loc. Boldesti Gradistea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu APM Prahova, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306 , Ploiesti in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00 si la sediul SC OMV PETROM SA Ploiesti, str. Mihai Eminescu Nr. 7-9.

Observatiile publicului se primesc la sediul APM Prahova, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri de la 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

2013 - 08 - 06 Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "UMPLERE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA AMPLASAMENT BATAL GRINDU", propus a fi amplasat in com. Garbovi, jud. Ialomita.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:00, vineri intre orele 8:00 – 14:00, la sediul S.C. OMV PETROM S.A. PETROM CITY din Bucuresti, str. Coralilor Nr.22, sector 1 si la sediul Primariei Garbovi, jud. Ialomita, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00 – 16:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

2013 - 08 - 05 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Otesti", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Otesti", propus a fi amplasat în comuna Cungrea, jud. Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectele deciziilor de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 08 - 05 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Icoana Ecologic", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Icoana Ecologic", propus a fi amplasat în comuna Icoana, jud. Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectele deciziilor de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 08 - 05 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Icoana", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Icoana", propus a fi amplasat în comuna Icoana, jud. Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectele deciziilor de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

2013 - 08 - 01 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, reprezentat prin SC Aquaproiect SA, titular al proiectului “Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Varteju, jud. Dolj”, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Varteju, jud. Dolj” , amplasat in com. Talpas, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la adresa de internet: http//arpmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 06.08.2013.

2013 - 08 - 01 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Boldesti Ecologic" propus a fi amplasat în loc. Boldesti-Scaieni, judetul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova, din Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Prahova.

2013 - 07 - 30 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Realizare umplere batal in scopul aducerii terenului la starea initiala" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului intrucat proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Realizare umplere batal in scopul aducerii terenului la starea initiala" propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan, loc. Oprisenesti, T189, P1783.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, Bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – la Sectiunea Reglementari/Mediatizare/decizii etape de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 06.08.2013.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Cobia" propus a fi amplasat în Comuna Cobia, judetul Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomiţei nr. 1, judetul Dambovita si la sediul Primariei Cobia, judetul Dambovita, în zilele de luni – joi între orele 9:00-16:00 si vineri între orele 9:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Sud III" propus a fi amplasat în Municipiul Moreni, judetul Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomiţei nr. 1, judetul Dambovita si la sediul Primariei Municipiului Moreni în zilele de luni – joi între orele 9:00-16:00 si vineri între orele 9:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Saru" propus a fi amplasat în Comuna Valea Mare, judetul Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomiţei nr. 1, judetul Dambovita si la sediul Primariei Valea Mare, judetul Dambovita în zilele de luni – joi, între orele 9:00-16:00 si vineri între orele 9:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Pompe X Ochiuri" propus a fi amplasat în Comuna Gura Ocnitei, sat Ochiuri, judetul Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomiţei nr.1, judetul Dambovita si la sediul Primariei Gura Ocnitei, judetul Dambovita, în zilele de luni – joi între orele 9:00-16:00 si vineri între orele 9:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Icoana", propus a fi amplasat în comuna Icoana, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 900-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Icoana Ecologic", propus a fi amplasat în comuna Icoana, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 900-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

2013 - 07 - 29 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Umplere si reconstrucție ecologica – Batal Otesti", propus a fi amplasat în comuna Cungrea, jud. Olt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 900-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

2013 - 07 - 24 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. titular al proiectului: "Umplere și reconstrucție ecologică - Batal depozitare șlam Tisău, jud. Buzău", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, pentru  proiectul mai sus menționat, propus a fi amplasat în comuna Tisău (extravilan), jud. Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 30.07.2013.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, A.P.M. Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.

2013 - 07 - 24 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Băicoi", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediuluipentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Băicoi" propus a fi amplasat în Băicoi, strada Schelei f.n., T111, P2245, jud. Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, în zilele de luni - joi între orele 08:00 - 16:00 şi vineri de la 08:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2013 - 07 - 23 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA rep. Prin SC Aquaproiect SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Varteju" propus a fi amplasat în com Talpas, jud. Dolj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, str Petru Rares, nr.1, Craiova, în zilele de luni – vineri între orele 9,00-14,00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj.

2013 - 07 - 19 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Băicoi" propus a fi amplasat în loc. Băicoi, jud. Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploieşti, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Prahova.

2013 - 07 - 18 Anunţ public

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Realizare umplere batal in scopul aducerii terenului la starea initiala" propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan loc Oprisenesti. Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediu APM Braila, Bulevardul Independentei, Bl B5 si la sediue SC OMV PETROM SA Bucuresti, str. Coralilor Nr. 22, in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila, pana la data de 17.07.2013.

2013 - 07 - 18 Anunţ public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Umplere și reconstrucție ecologică- batal depozitare șlam Tisău, jud. Buzău", propus a fi amplasat în comuna Tisău (extravilan), jud. Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11.

2013 - 07 - 16 Anunţ public privind dezbaterea publică (titularul proiectului)

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul: "Desfiinţare depozit produse petroliere, organizarea execuţiei lucrărilor", respectriv: "Desfiinţarea liniei CF-Depozit de produse petroliere Piatra Neamţ", propus a fi amplasat in municipiul Piatra Neamţ, B-dul General Dăscălescu nr. 389.

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Neamt, poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul  APM Neamt, din Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie, nr.5, de luni pina joi intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00 şi la sediul OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor nr. 22, Clădirea Petrom City, în zilele de luni – vineri intre orele 8,00 – 16,00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmnt.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în data de 14 august 2013, începând cu orele 12,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Neamt, din Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie, nr. 5. până la data 14 august 2013.

2013 - 07 - 16 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, reprezentat prin SC Aquaproiect SA, titular al proiectului "Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Ghercesti, jud. Dolj", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj,  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul "Umplere si reconstructie ecologica amplasament batal Ghercesti, jud. Dolj", amplasat in com. Ghercesti, jud. Dolj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, in zilele de 12-18.07.2013, intre orele 9-14, precum si la adresa de internet: http://arpmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.07.2013.

2013 - 07 - 16 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele:

"Dezafectare SDC Moravita 1" amplasat pe DN 59 km 61 + 650, com. Moravita;

"Dezafectare SDC Moravita 2" amplasat pe DN 59 km 62 + 150, com. Moravita;

"Dezafectare SDC Timisoara 11" amplasat pe Calea Sagului nr. 140B, mun. Timisoara;

"Dezafectare obiective Depozit Deta" amplasat  pe Calea Opatitei nr. 8, or. Deta, toate in jud. Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, b-d L.Rebreanu nr. 18-18A si la sediiul  titularului, mun. Bucuresti, srt. Coralilor nr. 22, sector 1, in zilele de  luni-joi, intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 08.00 - 14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

2013 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Pâscov 64 IRDP" propus a fi amplasat în mun. Moreni, jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa, str. Calea Ialomiţei nr. 1, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Cezeanu Epurare" propus a fi amplasat în com. Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa, str. Calea Ialomiţei nr. 1, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Bucşani Tratare" propus a fi amplasat în com. Bucşani, jud. Dâmboviţa.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa, str. Calea Ialomiţei nr. 1, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

2013 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Poeni" propus a fi amplasat în Comuna Poeni, jud. Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din Alexandria, str. Dunarii nr.1, jud Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri intre orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament depozit de slam Parc 18 Poeni" propus a fi amplasat în Comuna Poeni, jud. Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din Alexandria, str. Dunarii nr.1, jud Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri intre orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013 - 07 - 15 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament decantor de slam MTT Poeni" propus a fi amplasat în Comuna Poeni, jud. Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din Alexandria, str. Dunarii nr.1, jud Teleorman, în zilele de luni – joi între orele 8,00-16,30 şi vineri intre orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

2013 - 07 - 02 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA reprezentat prin SC Aquaproiect SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Umplere şi reconstrucţie ecologică amplasament batal Ghercești"propus a fi amplasat în loc Ghercesti, jud. Dolj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, str Petru Rares, nr. 1, Craiova, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 14.00 şi la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj.

2013 - 05 - 16 Anunţ public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a Deciziei de incadrare a solicitarii de revizuire pentru proiectul "Dezafectare Depozit  Produse Petroliere Petrom Cluj 2" amplasat  in mun. Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia  nr. 160-172, jud. Cluj.

Decizia APM Cluj precum si informatii relevante pentru luarea deciziei  pot fi consultate la sediul  APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 in zilele de  luni intre orele 09:00 - 18:30, marti-vineri  intre orele 09:00 - 14:00 si la sediul SC OMV PETROM SA Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Cluj un termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt (17.05.2013).

Adresa APM Cluj (Revizuirea Deciziei etapei de incadrare) (PDF, 76,8 KB)

2013 - 05 - 08 Anunţ public

SC OMV PETROM SA

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul  DESFIINŢARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE, RAMPA CF ŞI LINIE CF propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tulcea, str. Combustibilului, nr. 2.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea din Tulcea strada 14 Noiembrie nr. 5, în zilele de luni pana  pana  joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţului.

2013 - 04 - 25 Anunţ public

SC OMV PETROM SA
cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22

anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "DESFIINŢARE DEPOZIT PRODUSE PETROLIERE, RAMPA CF ŞI LINIE CF" cu amplasamentul  propus în intravilanul municipiului Tulcea, str. Combustibilului, nr. 2.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, in Tulcea strada 14 Noiembrie nr. 5 si la sediul  titularului  in Bucuresti sector 1 Strada Coralilor nr. 22 in zilele de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.30 si vineri intre orele 08.00 – 14.00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Tulcea.

2012 - 05 - 17 Anunţ public privind decizia A.R.P.M. Cluj-Napoca de emitere acord de mediu – Proiect Modernizare Depozit Petrom Cluj

S.C. OMV PETROM S.A., Bucuresti, str Coralilor nr. 22 ,Sector 1, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare depozite Petrom – Cluj (cladire birouri, containere electrice, cladire pompe si instalatie spuma incendiu, platforma pentru unitatea de recuperare a vaporilor si container control, sopron rampa incarcare autocisterne, sopron pentru pompele de incarcare a autocisternelor, sopron pentru pompele de descarcare din cistene CF, container pentru transformatoare, drumuri si spatii pentru parcare autocisterne, cale ferata, demolare structuri subterane, organizare de santier", propus a fi amplasat în localitatea Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 1, judeţul Cluj. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de de luni între orele 8:30 - 18:30, marti - vineri 8:30 - 16:30, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului interesat se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, din data de 17.05.2012, până la data de 22.05.2012.

2012 - 03 - 20 Anunţ public privind dezbaterea publică

S.C OMV PETROM SA, Bucuresti, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Modernizare depozite Petrom – Cluj (cladire birouri, containere electrice, cladire pompe si instalatie spuma incendiu, platforma pentru unitatea de recuperare a vaporilor si container control, sopron rampa incarcare autocisterne, Sopron pentru pompele de incarcare a autocisternelor, sopron pentru pompele de descarcare din cistene CF, container pentru transformatoare, drumuri si spatii pentru parcare autocisterne, cale ferata, demolare structuri subterane, organizare de santier" propus a fi amplasat  in Cluj-Napoca, str Cantonului nr. 1, judetul Cluj.

Tipul deciziei posibile luate de A.R.P.M. Cluj-Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.R.P.M. Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, jud. Cluj,  în zilele de luni între orele 8.30-18.30, marti - vineri între orele 8.30 – 16.30 si la sediul Depozitului de carburanti SC OMV PETROM SA din Cluj-Napoca, str Cantonului nr. 1, judetul Cluj in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 15:00,  vineri intre orele 8:00 – 13:00;
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresa de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Depozitului de carburanti SC OMV PETROM SA, din localitatea Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 1, judetul Cluj, în data de 9.04.2012 începând cu orele 16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul ARPM Cluj -Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609,  până la data de 9.04.2012 (data dezbaterii).