Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Informări publice (Romanian only)

28.12.2021
Anunț public pivind depunerea Raportului privind Impactul asupra Mediului

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 2006 Predești”, propus a fi amplasat în localitatea Predești, judetul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secțiunea Reglementări, Acordul de mediu și pe site-ul OMV PETROM SA- www.omvpetrom.com/en/public-announcements-upstream-2021.
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul APM Dolj, în data de 31.01.2022 începând cu orele 12:00.
Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 ședința de dezbatere publică va fi realizată în format electronic.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 31.01.2022.

28.12.2021
Anunț public pivind depunerea Raportului privind Impactul asupra Mediului

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 2004 Predești”, propus a fi amplasat în localitatea Predești, judetul Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secțiunea Reglementări, Acordul de mediu și pe site-ul OMV PETROM SA- www.omvpetrom.com/en/public-announcements-upstream- 2021.
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul APM Dolj, în data de 31.01.2022 începând cu orele 12:00.
Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 ședința de dezbatere publică va fi realizată în format electronic.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 31.01.2022.

27.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata, foraj, echipare si conducta de amestec sonda 35H INDEPENDENTA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, cu evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata, foraj, echipare si conducta de amestec sonda 35H INDEPENDENTA” propus a fi amplasat in extravilan si intravilan, localitatea Schela, judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM galati la adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.
1.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.
2.Publicul interest poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului, pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

23.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 338 Solonț (Stănești)” propus a se realiza ȋn extravilanul comunei Măgireşti, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de ȋncadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului, ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, cod 600266 ȋn zilele de luni până joi, ȋntre orele 8-16 şi vineri ȋntre orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate ȋnainta comentarii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

23.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A prin S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru  proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 119 DGP Ochiuri Gorgota”, propus a fi amplasat în localitatea Ocnița, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

22.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului       de        mediu  pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 342 DGP Bana Piscuri”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

22.12.2021
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sond 3000 COLȚEȘTI“ , amplasat în comuna Logrești, satul Colțești, extravilan,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

22.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – Zona de Producție Moldova anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire supratraversare râu Tazlăul Sărat cu conducte de transport țiței și gaze naturale în localitatea Zemeș, județul Bacău”, propus a fi amplasat comuna Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 și la sediul titularului, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – Zona de Producție Moldova anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare pasarela P13T – traversare conducte râu Tazlău”, propus a fi amplasat comuna Zemeș, județul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz, nr.23 și la sediul titularului, în zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

22.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 407 MP Ochiuri Gorgota”, propus a fi amplasat în comuna Ocnița, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Ocnița, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

21.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații din cadrul Depozitului Berca (Tank Farm Satuc)” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții si instalații din cadrul Depozitului Berca (Tank Farm Satuc)” propus a fi amplasat în comuna Berca, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str, Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.

21.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere și reabilitare sol aferente Parc 1 Râca”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere și reabilitare sol aferente Parc 1 Râca”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Siliștea Gumești, județul Teleorman.                                    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2760 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2760 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 955 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 955 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2763 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2763 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1560 Colibasi (Arges)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1560 Colibasi (Arges)”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Micesti, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de desfiintare aferente sondei 3237 Slatioarele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de desfiintare aferente sondei 3237 Slatioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de desfiintare aferente sondei 3231 Slatioarele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de desfiintare aferente sondei 3231 Slatioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 997 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 997 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

21.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “ Lucrări de abandonare aferente sondei 939 Surdulesti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 939 Surdulesti”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mirosi, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

20.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 612 MP Oprişeneşti”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan oraş Ianca, T191, P1845, 1846.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila -mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

20.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1709 MMPG Taşbuga”,  propus a fi realizat în extravilanul comunelor Asău şi Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

20.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 1104 Albota„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 1104 Albota„, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Hințești, județul Argeș.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

20.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 996 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, identificat prin CF nr. 405478, comuna Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

20.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 846 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilan Variaș, contract de inchiriere nr. 253/19.06.2020, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Timisoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

20.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 307 Pordeanu”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Beba Veche, identificat prin CF nr. 402729, comuna Beba Veche, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Timisoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

20.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1039 Satchinez”, propus a fi amplasat în comuna Satchinez, extravilan, CF nr. 402553, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Timisoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

17.12.2021
Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 11 Săpata, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 11 Săpata, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Săpata, sat Găinușa, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, in zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

17.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectul „Ocuparea temporară, până la data de 22.05.2031, a unui teren în suprafață de 0.1908 ha, aparținând fondului forestier național, proprietate publică a Statului Român, administrat de R.N.P. Romsilva, Direcția Silvică Argeș, O.S. Curtea de Argeș amplasat ÎN U.P. I Tutana, u.a. 27A%(0.0041ha), u.a. 27D%(0.0436ha), u.a. 27B%(0.1431ha), Comuna Merișani, Tarla 23, Parcela 878, după realizarea investiției „Amplasarea unui colector de transport produs petrolier de la sonda 2676 Merișani la Parcul 3 Merișani” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Ocuparea temporară, până la data de 22.05.2031, a unui teren în suprafață de 0.1908 ha, aparținând fondului forestier național, proprietate publică a Statului Român, administrat de R.N.P. Romsilva, Direcția Silvică Argeș, O.S. Curtea de Argeș amplasat ÎN U.P. I Tutana, u.a. 27A%(0.0041ha), u.a. 27D%(0.0436ha), u.a. 27B%(0.1431ha), Comuna Merișani, Tarla 23, Parcela 878, după realizarea investiției Amplasarea unui colector de transport produs petrolier de la sonda 2676 Merișani la Parcul 3 Merișani”, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet A.P.M. Argeș.

16.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Lucrări de abandonare aferente sondei 937 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan com./loc. Satchinez, CF 402747 Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

16.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1063 Satchinez”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, extravilan, CF nr. 402830, nr. topo 402830, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, Localitatea Timișoara, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timișoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

16.12.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Biled, CF nr. 403111, nr. cad. 403111, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

16.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 404 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 405227, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

15.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 132 MP Moreni Sud”, propus a fi amplasat în Moreni, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte Str. Calea Ialomiței nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- vineri, între orele 9.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro..
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 40 CRM Moreni Bana”, propus a fi amplasat în Moreni, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte Str. Calea Ialomiței nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- vineri, între orele 9.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro..
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului .

15.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 808 CC Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în Moreni, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte Str. Calea Ialomiței nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- vineri, între orele 9.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro..
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 691 L Moreni”, propus a fi amplasat în Moreni, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte Str. Calea Ialomiței nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- vineri, între orele 9.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro..
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

13.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Stația de epurare ape industriale 2 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                               

10.12.2021
ANUNȚ PUBLIC

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 681 MONTEORU” propus a fi amplasat în comuna  Merei, Județul Buzău.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.10.12.2021
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 681 Monteoru” propus a fi amplasat în com. Merei, jud. Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

10.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4271 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Mârșa, nr. cad. 97, CF 31875, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

10.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 286 Videle Vest Blejești” propus a fi amplasat în com. Mârșa, CF 30119, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

10.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1465 Uture”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Solonţ, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

10.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de, a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 20 MP Bărăitaru”, amplasat  în localitatea Drăgănești, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH.

10.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4 MP Zambroaia”, amplasat  în localitatea Surani, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH.

10.12.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. titular al proiectului: “Lucrări de curățare, remediere și reconstructie ecologică a amplasamentului Parc 54 Bălăria, județul Giurgiu” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM GIURGIU în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, judetul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Municipiul Giurgiu, șos. Bucuresti, nr. 111, sc. A + B, în zilele de luni – joi intre orele 9:00 – 14:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00, precum și la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

10.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1603 Grădinari”, propus a fi amplasat în comuna Domnești, Jud. Ilfov.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, București și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov.

10.12.2021
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., Bucureşti, titular al proiectului: “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul parc 13 Vața, Județul Argeș”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul parc 13 Vața, Județul Argeș”, propus a fi amplasat în com. Vedea. Sat Badicea, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Pitesti, str. Egalitătii, nr. 50, Judetul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a APM Argeş.

    

10.12.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului  “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2710 Răcari”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2710 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Filiași, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
 

10.12.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A._Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2710 Răcari”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2710 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

 

10.12.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, _Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului, ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2004 Predești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2004 Predești”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Predești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

10.12.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, _Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului, ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2006 Predești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2006 Predești”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Predești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

10.12.2021
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu 

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4262 Turburea Bibești “, amplasat în comuna Căpreni, satul Bulbuceni, extravilan,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

09.12.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4113 Zemeş”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

09.12.2021
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1560 Colibasi (Arges)”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Micesti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

09.12.2021
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiintare aferente sondei 3237 Slatioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

09.12.2021
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de desfiintare aferente sondei 3231 Slatioarele”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Babana, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

09.12.2021
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 997 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

09.12.2021
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 939 Surdulesti”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mirosi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra  luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 494 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, T 56, P 13, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

07.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra  luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 635 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, T 2, P 48 şi 49, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

07.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 338 Solonţ (Stăneşti)”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Măgireşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

07.12.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 987 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF 402754, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

06.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1701 MMPG Taşbuga”,  propus a fi realizat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

06.12.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2031 Oarja„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2031 Oarja„ propus a fi amplasat în comuna Oarja, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri între orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

06.12.2021
ANUNȚ    PUBLIC

OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conductă de amestec sondele 25H, 26H Independenţa”, propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul este disponibil la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/rapoarte_eia_si_studii_ea-41121. 
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Schela, judeţul Galaţi, în data de 10.01.2022, începând cu orele 14:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la A.P.M. Galaţi, la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, până la data de 10.01.2022.

06.12.2021
ANUNȚ    PUBLIC

OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj, echipare de suprafaţă şi conductă de amestec sonda 1H bis Independenţa”, propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul este disponibil la următoarea adresă de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/rapoarte_eia_si_studii_ea-41121.
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Schela, judeţul Galaţi, în data de 10.01.2022, începând cu orele 14:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la A.P.M. Galaţi, la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, până la data de 10.01.2022.

06.12.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de remediere si reabilitare sol aferente Parc 1 Râca”, propus a fi amplasat în comuna Siliştea Gumeşti, judeţul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1.

03.12.2021
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul social în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22., anunță publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJARE DRUM ACCES, LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE  SONDA 1 VERGULEASA”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, T115, 118, 119 si comuna Cungrea, T139, județul Olt.
Proiectul acordului de mediu si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14Ș00, precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 253 Asău”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. cod 600266,  în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

26.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 491 Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Tărgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

26.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului       de        mediu  pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 444 MP Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dămbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

26.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu   pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 43 CRM Moreni Bana”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dămbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

26.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu   pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 3218 MP Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

26.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului   de mediu  pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1519 Corbii Mari”, propus a fi amplasat în Potlogi, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Tărgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Potlogi, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

26.11.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 165 Variaș Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 165 Variaș Vest”, propus a fi amplasat in extravilan com./loc. Variaș, CF 404887, nr. cad. 404887, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 554 Biled”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 554 Biled”, propus a fi amplasat în comuna Biled, extravilan, tarla 390/2, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

25.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 326 Buciumeni”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Ţepu, T38, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

25.11.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și lucrări de refacere din cadrul Stației Degazolinare Stoina” propus a fi amplasat în comuna Stoina, satul Stoina, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

25.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3 Abram” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Abram, CF nr. 50629, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor și la sediul titularului, Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

25.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2242 Suplacu de Barcău” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Suplacu de Barcău, CF nr. 53911, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor și la sediul titularului, Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

25.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2222 Suplacu de Barcău” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Suplacu de Barcău, CF nr. 53913, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor și la sediul titularului, Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

25.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 922 Suplacu de Barcău” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcău, CF nr. 50534, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor și la sediul titularului, Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

25.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 50 Abrămuț” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Abrămuț, CF nr. 52592 si 52593, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor și la sediul titularului, Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

24.11.2021
Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV  Petrom SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nr. 12584 din 18.05.2020 revizuită, pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei  1216 Siliștea, amplasat în extravilanul Comunei Cosmești, județul Teleorman".
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Municipiul  Alexandria,  str. Dunării, nr.1, județul Teleorman în zilele de luni - joi  între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, precum și la urmatoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din Municipiul Alexandria,  str. Dunării, nr.  1, județul Teleorman în termen de 10 zile de la data afișării anunțului.
 

24.11.2021
Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit

OMV  Petrom SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare nr. 12587 din 16.03.2020 revizuită, pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei  2326 Preajba Nord, amplasat în extravilanul Comunei Poeni, județul Teleorman".
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Municipiul  Alexandria,  str. Dunării, nr.1, județul Teleorman în zilele de luni - joi  între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV Petrom SA din București, str. Coralilor, nr. 22, sect. 1, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, precum și la urmatoarea adresă de internet http//:apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din Municipiul Alexandria,  str. Dunării, nr.  1, județul Teleorman în termen de 10 zile de la data afișării anunțului.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2289 Dumbrava”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2289 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozaceni, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. , titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 796 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 796 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. ,  titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1069 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1069 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 715 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 715 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A.  titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 106 Bârla”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 106 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA, titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 1490 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman -nu se supune evaluării impactului asupra mediului -  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1490 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 1462 Preajba Nord , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia,  județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman -nu se supune evaluarii impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1462 Preajba Nord , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia,  județul Teleorman .   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 2103 Blejești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2103 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului  „Lucrări de abandonare aferente sondei 1948 Blejești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1948 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA, titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 2084 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2084 Siliștea, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA,  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA,  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 2035 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2035 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA,  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 1556 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1556 Blejești, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești,  județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman 

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA,  titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente sondei 1979 Blejeşti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti,  judeţul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1979 Blejeşti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti,  judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro  .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM  SA , titular al proiectului – Lucrări de abandonare aferente   sondei 1974 Blejeşti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Blejeşti,  judeţul Teleorman,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 1974 Blejeşti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Blejeşti,  judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

23.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1709 MMPG Taşbuga”,  propus a se realiza în extravilanul comunelor Asău şi  Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr.22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

23.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „ÎNLOCUIRE SEGMENT CONDUCTĂ 4” PARC 30 PLOPEASA –PARC 1 PÂCLE” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”ÎNLOCUIRE SEGMENT CONDUCTA 4”PARC 30 PLOPEASA –PARC 1 PÂCLE”, propus a fi amplasat în com. Scortoasa, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău -  strada Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, jud.Buzau, în zilele de luni-vineri între orele 8.00 -14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

23.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 353 MP Geamana", propus a fi amplasat ȋn judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16.30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

23.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul ȋn municipiul Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 342 MMPG Geamana", propus a fi amplasat ȋn judeţul Neamţ, comuna Tazlău-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ, Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16.30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

22.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 11 Săpata, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Săpata, sat Găinușa, jud. Argeș.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalitații, nr. 50A, jud. Argeș şi la sediul OMV PETROM SA, din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

22.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 161 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Variaș, identificat prin CF nr. 405340 Variaș, nr. cadastral 405340, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2045 BACEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2045 BACEA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

19.11.2021
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonde 3001, 3002 Bustuchin“, amplasat în comuna Bustuchin, satul Poienița, extravilan,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

18.11.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Ocuparea temporară, până la data de 22.05.2031, a unui teren în suprafață de 0.1908 ha, aparținând fondului forestier național, proprietate publică a Statului Român, administrat de R.N.P. Romsilva, Direcția Silvică Argeș, O.S. Curtea de Argeș amplasat ÎN U.P. I Tutana, u.a. 27A%(0.0041ha),  u.a. 27D%(0.0436ha), u.a. 27B%(0.1431ha), Comuna Merișani, Tarla 23, Parcela 878, dupa realizarea investiției "Amplasarea unui colector de transport produs petrolier de la sonda 2676 Merișani la Parcul 3 Merișani” propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

18.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru    proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 119 DGP Ochiuri Gorgota”, propus a fi amplasat în localitatea Ocnița, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Ocnița, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

17.11.2021
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 3000 Coltesti” amplasat în comuna Logresti, judeţul Gorj               

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 3000 Coltesti”  amplasat în comuna Logresti, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic, în data de  20.12.2021 , începând cu orele 13:00.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la  sediul Primăriei Comunei Logresti în data de 20.12.2021, începând cu orele13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro, prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gor,j până la data de 20.12.2021.

16.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de curățare, remediere și reconstrucție ecologică a amplasamentului Parc 54 Bălăria, judetul Giurgiu” propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, Șos. București, nr.111, sc. A + B, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00 și la OMV Petrom S.A. cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observațile publicului se primesc zilnic la sediul APM  Giurgiu.

16.11.2021
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și instalatii din cadrul Stației de uscare gaze sonda 570 Torcești, comuna Umbrărești, județul Galați ”, propus a se realiza pe amplasamentul din extravilan sat Torcești, com. Umbrărești, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresă de internet http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apmgl.anpm.ro și pe fax : 0236471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

15.11.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 601 MP Bordei Verde Est”, amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Bordei Verde: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

15.11.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Căptușire cu HDPE a unui tronson cu lungimea de 484m din conducta de pompare țiței P1 Hințești – P6 Moșoaia„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Căptușire cu HDPE a unui tronson cu lungimea de 484m din conducta de pompare țiței P1 Hințești – P6 Moșoaia„ propus a fi realizat în comuna Moșoaia, sat Dealul Viilor, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, orele 10:00 – 13:00, precum și la următoarea de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet A.P.M. Argeș.

12.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 4113 Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 513 Moineşti”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Moineşti, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 557 Moineşti”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Moineşti, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1041 MP Zemeş”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1055 MP Zemeş”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1052 MP Zemeş”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1057 MP Zemeş”,  propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

12.11.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului : “Reabilitare conducta gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, etapa 1, tronson S1 – UAT Brădești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “Reabilitare conducta gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, etapa 1, tronson S1 – UAT Brădești”, propus a fi amplasat în comuna Brădești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

12.11.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului : “Reabilitare conductă gaze Parc 1 Predești, etapa 1, Gara lansare Godevil Parc 1 Predești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “Reabilitare conductă gaze Parc 1 Predești, etapa 1, Gara lansare Godevil Parc 1 Predești”, propus a fi amplasat în comuna Predești, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

12.11.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului : “Reabilitare conductă gaze Parc 1 Predești  – SRMP Brădești, etapa 1, tronson S1 – UAT Braloștița”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru : “Reabilitare conductă gaze Parc 1 Predești  – SRMP Brădești, etapa 1, tronson S1 – UAT Braloștița”, propus a fi amplasat în comuna Braloștița, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

12.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru    proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 691 L Moreni”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

12.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru    proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 132 MP Moreni Sud”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

12.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului       de        mediu  pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 808 CC Gura Ocniței”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

12.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru    proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 40 CRM Moreni Bana”, propus a fi amplasat în Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 716”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106070-Orțisoara, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 716”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106070- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 157 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402707, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 157 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402707, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 95 Biled”, propus a fi amplasat în comuna Biled, extravilan, CF nr. 401312, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 95 Biled” propus a fi amplasat în comuna Biled, extravilan, CF nr. 401312, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

12.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 404 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 405227, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică C1. Abandonare sonda 6023”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr. 105997- Orțisoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică C1. Abandonare sonda 6023”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr. 105997- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.11.2021
Anunț public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV Petrom SA, anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de ȋncadrare de către APM Brăila ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 462 Bordei Verde Est”, amplasat  în  judeţul Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T36, P360: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de ȋncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din Mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 de luni până vineri ȋntre orele 9.00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/Acordul de Mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interest poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

10.11.2021
Anunţ public privind revizuirea deciziei etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 44 MP Bărbunceşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de revizuire a Deciziei Etapei de Incadrare pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 44 MP Barbuncesti” propus a fi amplasat ȋn extravilan com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

10.11.2021
Anunţ public privind revizuirea deciziei etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 435 MP Bărbunceşti” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de revizuire a Deciziei Etapei de Incadrare pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 435 MP Barbuncesti” propus a fi amplasat ȋn extravilan com. Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

10.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1701 MMPG Taşbuga”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, strada Coralilor, nr 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

10.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului   de mediu  pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2989 STRÂMBU”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Hulubești, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Hulubești, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

10.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului   de mediu  pentru proiectul ”LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDELOR 36 BIS L MORENI SUD ȘI 3101 MP MORENI”, propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Moreni, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița.

10.11.2021
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul Sondei 948 MP Runcu (fosta 948 Runcu)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul Sondei 948 MP Runcu (fosta 948 Runcu)”, propus a fi amplasat în comuna Scorţeni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri - Vineri între orele 09:00 - 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09.11.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă și LEA sonda 2679 Cobia Sud„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița, se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă și LEA sonda 2679 Cobia Sud„ propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Dâmbovița din str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Dâmbovița, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

09.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1135 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 400717, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiului Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 348 MP Barbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 348 MP Barbunceşti”, propus a fi amplasat în extravilan com. Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 7 MP Barbunceşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 7 MP Barbunceşti”, propus a fi amplasat în extravilan com. Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1 PM Berca Nord”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1 PM Berca Nord”, propus a fi amplasat în extravilan com. Berca, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1056 MP Zemeş”,  propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 252 Moineşti”,  propus a fi realizat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 584 Moineşti Vest”,  propus a fi realizat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

08.11.2021
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Curățarea, remedierea solului și reconstrucția ecologică a Parcului 1199 Valea Arinilor”, propus a se realiza în extravilanul comunei Măgirești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, cod 600266, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet : www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

08.11.2021
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Desfiinţare construcţii şi instalaţii şi remediere sol contaminat din cadrul parc 13 Vaţa, Judeţul Argeş”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea. Sat Badicea, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

08.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 842 Variaș Est” propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, comuna Variaș, judetul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 842 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, comuna Variaș, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

05.11.2021
Anunț public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționeză să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Galați aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda 35H Independența”  propus a fi amplasat în localitatea Schela, extravilan și intravilan, Județul Galați.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție, nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțina informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări, se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL, cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

05.11.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 1091 BUSTUCHIN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1091 BUSTUCHIN”, propus a fi amplasat în  comuna Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan, județul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

05.11.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 4262 TURBUREA BIBEȘTI“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 4262 TURBUREA BIBEȘTI”, propus a fi amplasat în  comuna Căpreni, satul Bulbuceni,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

05.11.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1087 BUSTUCHIN” “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1087 BUSTUCHIN”, propus a fi amplasat în  localitatea Bustuchin, satul Nămete,  judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

05.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 107 Curtuișeni” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Curtuișeni, CF nr. 52026, nr. 52027 și nr. 52028, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor, și la sediul titularului, municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele        8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor.

05.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 106 Curtuișeni propus a fi amplasat în extravilanul comunei Curtuișeni, CF nr. 52030, respectiv nr. 52032, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor, și la sediul titularului, municipiul București str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele     8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor.

05.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Curtuișeni” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Curtuișeni, CF nr. 51992, respectiv nr. 51993, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud. Bihor, și la sediul titularului, municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele     8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor.

05.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 111 Curtuișeni” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Curtuișeni, CF nr. 52055, respectiv nr. 52056, jud. Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, jud Bihor, și la sediul titularului, municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele     8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului Bihor.

04.11.2021
Anunţ public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înlocuire segment conducta 4” Parc 30 Plopeasa-Parc 1 Pacle”, propus a fi amplasat în com. Scorțoasa, Jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro si la sediul titularului, din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Buzău pe adresa de e-mail office@apmbz.anpm.ro.”

04.11.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente  sondei 253 Asău,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Asău, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

04.11.2021
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4262 TURBUREA BIBEȘTI” amplasat în comuna Căpreni, satul Bulbuceni, judeţul Gorj.               

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4262 TURBUREA BIBEȘTI”, amplasat în comuna Căpreni, satul  Bulbuceni, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele : 9.00 -14.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic, în data de  07.12.2021 , începând cu orele 13.00.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Căpreni în data de 07.12.2021, începând cu orele 13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj până la data de 07.12.2021.

04.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 992 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Șandra, CF nr. 402234, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.   18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

03.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1328 Independența”,  propus a fi amplasat în extravilanul satului Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

03.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1083 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Satchinez, CF nr. 405458 Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

02.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1069 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 106 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 796 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 715 Bârla”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2289 Dumbrava”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Mozaceni, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

02.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 310 Pordeanu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Beba Veche, CF nr. 402738, nr. top/cad.402738, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

02.11.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 57 SR Câmpina Drăgăneasa”, amplasat  în Municipiul Câmpina, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH. 

01.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1057 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

01.11.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1056 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul OMV Petrom SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

01.11.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Echipare de suprafață și conducta de amestec sonde 3001, 3002 Bustuchin” propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poienița, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj

29.10.2021
ANUNȚ    PUBLIC

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață, foraj, echipare și conductă de amestec sonda 35H INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilan și intravilan, localitatea Schela, Tarla 58/3, Parcela P502/3 (Nr Cad. 108788), P502/3, Lot.2 (Nr Cad. 108783), CC 502/3/1 (Nr Cad. 108741), categorie de folosință Pășune și Curți Construcții, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749.
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numărul de fax: 0236 471 009.

28.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 332 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 332 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

28.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 383 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 383 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

28.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 345 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 345 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

28.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și lucrări de refacere din cadrul Stației Degazolinare Stoina” propus a fi amplasat în comuna Stoina, satul Stoina, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

27.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Curățarea, remedierea solului și reconstrucția ecologică a Parcului 1199 Valea Arinilor”, propus a se realiza în extravilanul comunei Măgirești, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23 și la sediul titularului, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

27.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA , titular al proiectului „Ocupare temporară din fondul forestier proprietate privată a persoanei juridice Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei, pentru terenul aferent obiectivului petrolier sonda 257 Ghercești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Ocupare temporară din fondul forestier proprietate privată a persoanei juridice Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei, pentru terenul aferent obiectivului petrolier sonda 257 Ghercești”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Șimnicu de Sus, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresa de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

26.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 666 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Orțisoara, extravilan, CF nr. 106023- Orțisoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 666 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Orțisoara, extravilan, CF nr. 106023- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 714 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106067 - Orțisoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 714 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106067- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 624 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106047 - Orțisoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 624 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106047- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 833 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405315, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 833 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405315, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 756 CIUREŞTI NORD” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 756 CIUREŞTI NORD”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Potcoava, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

25.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2710 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 16,00 şi vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.

   

21.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1 PM Berca Nord”, propus a fi amplasat în com. Berca, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro  şi la sediul titularului din municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

21.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente sondei 601 MP Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila -mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

21.10.2021
Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 1974 Blejesti,  propus a fi amplasat în comuna Blejesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman

21.10.2021
Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 2084 Silistea,  propus a fi realizat in extravilanul localitatii Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman

21.10.2021
Anunţ public  privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 2042 Blejesti,  propus a fi realizat in extravilanul localitatii Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman

21.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2045 BACEA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, judetul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14 şi la  adresa titularului OMV PETROM SA  din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector 1 de luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

20.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1052 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1041 MP Zemes”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1055 MP Zemes”, propus a se realiza în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 557 Moineşti”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 513 Moineşti”,  propus a se realiza în extravilanul localităţii Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20.10.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Căptușire cu HDPE a unui tronson cu lungimea de 484m din conducta de pompare țiței P1 Hințești – P6 Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Dealul Viilor, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City) în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

20.10.2021
ANUNȚ PUBLIC

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 20 MP Bărăitaru”, amplasată  în localitatea Drăgănești, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

20.10.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2006 Predești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predeşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.


20.10.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2004 Predești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predești, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.


20.10.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2710 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Filiaşi, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.

19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrari de abandonare aferente sondei 2103 Blejesti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman.
 

19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 1490 Blejesti ,  propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman.
 

19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrari de abandonare aferente sondei 1948 Blejesti, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman.
 


19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 2035 Blejesti,  propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman.

 

19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 1462 Preajba Nord,  propus a fi amplasat în comuna Gratia, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman.

 

19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 1556 Blejesti,  propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman.

19.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul - Lucrari de abandonare aferente sondei 1979 Blejesti ,  propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1,  în zilele de luni  pana joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman.

  

18.10.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6009 Calacea” propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, extravilan, CF nr. 105975, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

18.10.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul Sondei 948 MP Runcu (fosta 948 Runcu)”, amplasat in comuna Scorţeni, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova, in zilele de luni- miercuri intre orele 9:00-13:00, vineri intre orele 09:00–12:00 si la sediul OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9:00-14:00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

15.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1104 Moinesti Oras”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

15.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A., Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului ”Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2006 Predeşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 2006 Predești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predeşti, judeţul Dolj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj,din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

15.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 834 Variaș Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului corpurilor de apa în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 834 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în localitatea Variaș, extravilan, teren identificat prin CF nr. 405256 – Variaș, nr. top/cad – 405256, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14.10.2021
Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de compresoare 10 GKNA2 Bustuchin“, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Sației de compresoare 10 GKNA2 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Gorj cu sediul in Municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, județul Gorj, in zilele de luni-vineri între orele 10:00-14:00.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare la sediul APM Gorj, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Gorj.

14.10.2021
Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Mănicești, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Mănicești, județul Argeș”,  propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Crâmpotani, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, in zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

14.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1087 Bustuchin”, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Nămete, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

14.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 4262 Turburea Bibesti”, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, satul Bulbuceni, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.  

          

14.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1091 BUSTUCHIN”, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

14.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 252 Moineşti”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV PETROM SA din municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

14.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 584 Moineşti Vest”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul OMV PETROM SA din municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr 22, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13.10.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A, titular al proiectului „STAȚIE DE COMPRESOARE BĂRBUNCEȘTI – CONDUCTE CUPLARE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectului „STAȚIE DE COMPRESOARE BĂRBUNCEȘTI – CONDUCTE CUPLARE”, propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3 in zilele de luni – vineri intre rele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

12.10.2021
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4 MP Zambroaia”, amplasat  în extravilanul localității Surani, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 306, judeţul Prahova, în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00 şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

12.10.2021
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonde 3001, 3002 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Poienița, judeţul Gorj            

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonde 3001, 3002 Bustuchin”, amplasat în comuna Bustuchin, satul  Poienița, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 -14:00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic, în data de  15.11.2021 , începând cu orele 13:00.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 15.11.2021, începând cu orele13:00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro, prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj până la data de 15.11.2021.

11.10.2021
Anunț public privind dezbaterea publică

OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „AMENAJARE DRUM ACCES, LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE  SONDA 1 VERGULEASA”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, T115, 118, 119 și comuna Cungrea T139, județul Olt.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind evaluarea impactului poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt și la sediul titularului OMV Petrom S.A. București, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Verguleasa, județul Olt, în data de 11.11.2021, începând cu orele 10:00.

11.10.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 56 Grăniceri Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 56 Grăniceri Vest”, propus a fi amplasat în comuna Giera, loc. Grăniceri, extravilan, CF nr.402150, nr. cad. 402150, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni - joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

08.10.2021
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții si instalații din cadrul Parc 2 Matca Nord”, propus a fi realizat pe amplasamentul din extravilan sat Munteni, com. Munteni, T131/1, P1040/12, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresă de internet http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.
Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@apmgl.anpm.ro și pe fax : 0236471009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

                

08.10.2021   
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 345 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

08.10.2021   
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 332 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

08.10.2021   
Anunţ public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 383 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeş..
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

07.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 635 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat  în  judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, T2, P 48 si 49.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA, situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr.22, Petrom City,  ȋn zilele lucrătoare ȋntre orele 9.00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

07.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 494 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat  în  judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, T56, P13.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – A.P.M. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA, situat in municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr.22, Petrom City,  ȋn zilele lucrătoare ȋntre orele 9.00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Brăila.

07.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 632 MMPG Zemeş”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

07.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 400 Cilioaia Est”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

07.10.2021
Anunţ public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1083 Bustuchin“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1083 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

07.10.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului ”CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (S2P) PILOT – STAȚIA DE COMPRESOARE ICOANA ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : ”CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (S2P) PILOT – STAȚIA DE COMPRESOARE ICOANA ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ” propus a fi amplasat în comuna Icoana, sat Icoana, T 72, P 81/1, P 82/2, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

06.10.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 462 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat  în  jud. Brăila, extravilan, comuna Bordei Verde, T36, P360.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Brăila – Mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul secundar al titularului din Mun. Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr.22, ȋn zilele lucrătoare ȋntre orele 9.00-13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

06.10.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Orțisoara, CF nr. 106089- Orțisoara, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,    B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

06.10.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 643 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Satchinez, extravilan, CF nr. 402638, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,     B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

06.10.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 750 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 106077-Ortisoara, nr. top. 103077, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timișoara, B-ul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

06.10.2021
Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. Bucuresți, titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 2 bis Moșoaia, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 2 bis Moșoaia, județul Argeș”, propus a fi amplasat în com. Moșoaia, sat Mosoaia, Strada Parcului, nr. 12, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, in zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

06.10.2021
Anunţ public privind Decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. Bucuresți, titular al proiectului „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Moșoaia, județul Argeș”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Moșoaia, județul Argeș”, propus a fi amplasat în com. Moșoaia, sat Mosoaia, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, in zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

05.10.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A., Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producţie sonda 2004 Predești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 2004 Predești”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Predeşti, judeţul Dolj. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

05.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1328 Independența”,  propus a fi amplasat în extravilanul satului Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

05.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 97 Ţepu”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Munteni, T57, P566/1, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

01.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 7 MP Bărbuncești”,  propus a fi amplasat în com. Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm,ro şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

01.10.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 348 MP Bărbuncești”,  propus a fi amplasat în com. Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm,ro şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

01.10.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 400 MP Geamana”,  propus să se realizeze în extravilanul localităţii Zemeş, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

01.01.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Punerea în siguranță  conducte pe zona Bustuchin: 1.Punerea în siguranță conducte în zona  Bustuchin SUD, 2.Punerea în siguranță conducte în zona Bustuchin NORD”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Punerea în siguranță conducte pe zona Bustuchin: 1.Punerea în siguranță conducte în zona Bustuchin SUD, 2.Punerea în siguranță conducte în zona Bustuchin NORD”, propus a fi amplasat în  comuna Bustuchin, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

01.10.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV Petrom SA prin SC Iken Construct Management SRL, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente Sondei 18 Mihai Bravu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente Sondei 18 Mihai Bravu”, propus a fi amplasat în comuna Roșiori, sat Mihai Bravu, nr.topo 2361/34, CF 51821, județul Bihor. Proiectul nu face obiectul evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate sau asupra corpurilor de apă, nu se analizează în context transfrontier.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, bdv. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri în intervalul 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

30.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 122 Moinesti”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

30.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 146 Moinesti”,  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moinești, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

30.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 756 CIUREŞTI NORD” propus a fi amplasat în extravilanul localității Potcoava, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

30.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Construire manifold 379 Totea și conductă de gaze de la manifold 379 la Parc 1 Totea“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Construire manifold 379 Totea și conductă de gaze de la manifold 379 la Parc 1 Totea“, propus a fi amplasat în  comunele Vladimir și Licurici, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA., titular al proiectului CENTRALA TERMOELECTRICÃ (G2P) DEPOZIT BÃICOI VEST SI RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICÃ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALA TERMOELECTRICÃ (G2P) DEPOZIT BÃICOI VEST SI RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICÃ, propus a fi amplasat în oraș BAICOI, strada Aleea Castanilor, nr. 10, NC 23680, județul Prahova.
Proiectul  deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmhp.anpm.ro.
Publicul interesat poate înaintă comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2760 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor.

29.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1093 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor.

29.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 955 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor.

29.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 791 Calacea” propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr. 106114- Orțisoara, nr. top.106114, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului: municipiul Timișoara, Piața Unirii nr. 3, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

29.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2763 Suplacu de Barcau”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suplacu de Barcau, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A, jud. Bihor şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor.

29.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 708 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106053-Ortisoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 708 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106053-Ortisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

29.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 402 Satchinez” propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, CF nr. 405143 Satchinez, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 402 Satchinez”, propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, CF nr. 405143 Satchinez, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

29.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 665 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105965-Ortisoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 665 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105965-Ortisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

29.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 687 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, comuna Satchinez, identificat prin CF nr. 402254-Satchinez, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 687 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, comuna Satchinez, identificat prin CF nr. 402254-Satchinez, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

27.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 57 SR Câmpina Drăgăneasa”, amplasate  în Municipiul Câmpina, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

24.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 689 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 689 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 402627-Satchinez, nr.top.402627, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, sau la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

24.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Satchinez”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 405491-Satchinez, nr.top.405491, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, sau la sediul titularului din Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

24.09.2021
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul Parcului 502 Ariceștii Rahtivani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul Parcului 502 Ariceștii Rahtivani”,  propus a fi amplasat în localitatea Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.                           

23.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extensie conductă magistrală de gaze Parc 11 Săpata - Parc 15 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

21.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 1104 Moineşti Oraş”,  propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului jud. Bacău, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

21.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 122 Moineşti”,  propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

21.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA - anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 146 Moineşti”,  propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Moineşti, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

20.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de compresoare 10 GKNA2 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

17.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1068 Independența”,  propus a fi amplasat în extravilanul satului Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi prin email pe adresa de office@apmgl.anpm.ro.

17.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 400 Cilioaia Est”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

17.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 632 Zemes”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

16.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare conducta gaze Parc 1 Predești – SRMP Brădești, etapa 1, tronson S1 – UAT Brădești”, propus a fi amplasat în comuna Brădești”, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A.–Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str.Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00–16,00 şi vineri între orele 8,00–14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.


16.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare conductă gaze Parc 1 Predești, etapa 1, Gara lansare Godevil Parc 1 Predești”, propus a fi amplasat în comuna Predești, judeţul Dolj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A.–Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str.Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00–16,00 şi vineri între orele 8,00–14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1.


16.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare conductă gaze Parc 1 Predești–SRMP Brădești, etapa 1, tronson S1– UAT Braloștița”, propus a fi amplasat în comuna Braloștița, satul Sfârcea, judeţul Dolj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A.–Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str.Brestei, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 8,00–16,00 şi vineri între orele 8,00–14,00.

15.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ (S2P) PILOT – STAȚIA DE COMPRESOARE ICOANA ȘI RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ”, propus a fi amplasat în comuna Icoana, sat Icoana, T72, P81/1, P82/2, judeţul Olt. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, în zilele luni - vineri, între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

15.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Mănicești, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Crâmpotani, jud. Argeș.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalitații, nr. 50A, jud. Argeș şi la sediul OMV PETROM SA, din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

15.09.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 346 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 346 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.09.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 343 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 343 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.09.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1022 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1022 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.09.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 380 Ciurești Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 380 Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bârla, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

14.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1083 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

14.09.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțișoara, extravilan, CF nr. 106087, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Calacea” propus a fi amplasat în com. Orțișoara, extravilan, CF nr. 106087, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, jud. Timiș în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

14.09.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 856 Varias Vest”, propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 405292, nr. cad. vechi 5114, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 856 Variaș Vest” propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 405292, nr. cad. vechi 5114, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, jud. Timiș în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

13.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Moșoaia, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, jud. Arges.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalitații, nr. 50A, jud. Argeș şi la sediul OMV PETROM SA, din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

13.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 2 bis Moșoaia, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, Strada Parcului, nr. 12, jud. Arges.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalitații, nr. 50A, jud. Argeș şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Arges.

13.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 1332 Vața„  propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.13.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, LEA și conductă de amestec la sonda 2687 Merișani„  propus a fi amplasat în comuna Drăganu, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

13.09.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 666 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Orțișoara, extravilan, CF nr. 106023- Orțișoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului din localitatea Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

10.09.2021
Anunț public

OMV PETROM SA - anunță  publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții din cadrul Depozit Berca Tank Farm Satuc”, amplasat în sat Satuc, com. Berca, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului   din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul Buzău, str, Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Buzău și pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro


09.09.2021
ANUNȚ   PUBLIC

OMV PETROM S.A anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „STAȚIE DE COMPRESOARE BĂRBUNCEȘTI – CONDUCTE CUPLARE” amplasat în extravilan sat Bărbuncești, com Tisău, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzau: www.apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Buzău pe adresa de e-mail office@apmbz.anpm.ro.

09.09.2021
ANUNȚ   PUBLIC

OMV PETROM S.A, titular al proiectului: “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 25H, 26H INDEPENDENȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 25H, 26H INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilan, localitatea Schela, (Tarla 58/4, Parcela A532/1/2 (Nr.Cad. 108731, 108730), A532/1/3 (Nr. Cad. 108729), A532/1/4 (Nr. Cad. 108728), A532/1/5 (Nr. Cad. 108727), A532/1/6 (Nr. Cad. 108726), A532/1/7 (Nr. Cad. 108725), județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M Galați la adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@ampgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului, pe email office@ampgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați.09.09.2021
ANUNȚ   PUBLIC

OMV PETROM S.A, titular al proiectului: “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1H BIS INDEPENDENȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1H BIS INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilan și intravilan, localitatea Schela, Tarla 83, (Parcela Arabil 727/15, Nr. Cad. 102035   - categoria de folosință arabil); (Parcela intravilan 727/12, Nr. Cad. 732 – categorie de folosință Curți Construcții), județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M Galați la adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe email office@ampgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului, pe email office@ampgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galați.

09.09.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente  sondei 400 MP Geamana”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

08.09.2021
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalatii din cadrul Stației de uscare gaze sonda 570 Torcești”, propus a fi amplasat in comuna Umbrărești, Județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm/memorii_de_prezentare_2020-39749.
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.         

07.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Ocupare temporara din fondul forestier proprietate privata a persoanei juridice Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei pentru terenul aferent obiectivului petrolier Sonda 257 Ghercesti”, propus a fi amplasat în comuna Simnicu de Sus, judeţul Dolj.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de L - J, între orele 8.00 – 16.00  şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

06.09.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3206 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3206 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul localității Videle, judeţul Teleorman: Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30 si vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

06.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire manifold 379 Totea și conductă de gaze de la manifold 379 la Parc 1 Totea“, propus a fi amplasat în comunele Vladimir și Licurici, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

06.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTE PE ZONA BUSTUCHIN, 1. Punerea în siguranță conducte în zona Bustuchin Sud;  2. Punerea în siguranță conducte în zona Bustuchin Nord” propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

06.09.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2006 Predeşti”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de L - J, între orele 8.00 – 16.00  şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

   

03.09.2021
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parcului 1039 Humarie” propus a fi realizat în extravilanul Comunei Zemes, Județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Strada Oituz, nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

02.09.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 3000 COLȚEȘTI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonda 3000 COLȚEȘTI”, propus a fi amplasat în  comuna Logrești, satul Colțești, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din .mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

31.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă țiței de la sonda 2679 Cobia Sud la MPSkid 17 Valea Mare", propus a se realiza în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

27.08.2021
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de apa Valea Mare”, propus a se realiza în comuna Valea Mare, sat Valea Caselor, județul Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviste, str. Calea Ialomiței, nr. 1, Judetul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 -16:00, precum și la urmatoarea adresa de internet http://apmdm.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.”

                 

26.08.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1496 Vața”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1496 Vața”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, sat Ciurești, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.26.08.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 860 Vața”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 860 Vața”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, sat Prodari, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.26.08.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1056 Vața”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1056 Vața”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, sat Prodari, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

26.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 218 Variaș Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 218 Variaș Est”, propus a fi amplasat in comuna Variaș, extravilan, CF nr. 405288, nr. top 405288, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

25.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică C1. Abandonare sonda 6023”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr. 105997- Orțisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipilu Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

 

25.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitări de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 716”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106070 - Orțisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipilu Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

25.08.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie Oltenia, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2004 Predesti”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 3, în zilele de L - J, între orele 8.00 – 16.00  şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1.

24.08.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă de amestec sonda 2031 Oarja„ propus a fi amplasat în comuna Oarja, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr.160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

24.08.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 346 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

24.08.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 343 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

24.08.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1022 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş

24.08.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 380 Ciureşti Sud”, propus a fi amplasat în com. Bârla, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

24.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3006 OPORELU" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3006 OPORELU, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Teslui, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

23.08.2021
Anunț public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protectia  Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului proiectul:  “Lucrări de curătare, remediere și reconstrucție ecologica a amplasamentului Parc 5 Oprișenesti , judetul Brăila ” propus a fi amplasat in jud. Brăila, UAT Ianca, T149, P1068, nu se va supune evaluarii impactului asupra mediului  și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun.  Brăila,  B-dul Independenței nr. 16 , cod Bl B5,  în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro secțiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila .

    

23.08.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul: „Desființare parțială construcții și instalații din cadrul Parcului 502 Ariceștii Rahtivani”, amplasat în localitatea Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova, în zilele de luni- miercuri între orele 9.00-13.00, vineri între orele 09:00–12:00 și la sediul OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

20.08.2021
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 1 Asau + Baterie cazane” propus a se realiza în extravilanul Comunei Asău, Județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Strada Oituz, nr. 23, cod 600266, în zilele de luni pana joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

19.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 608 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 608 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan com. Satchinez, extravilan, CF 401337, nr. top. 401337, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.08.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1496 Vata”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1496 Vata”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, sat Ciuresti, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

19.08.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 860 Vata”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 860 Vata”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, sat Prodari, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

19.08.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1056 Vata”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1056 Vata”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Vedea, sat Prodari, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

18.08.2021
Anunț public

OMV PETROM SA, titular al proiectului prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parc 1 Tălpaș (1+3 Vârteju)”, propus a fi amplasat în Județul Dolj, comuna Tălpaș.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Dolj

17.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 661 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106016- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

17.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 157 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402707, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

17.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2 Otelec”, propus a fi amplasat în extravilan com. Uivar, CF 407895-Uivar, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

17.08.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 183 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Variaș, identificat prin planul de situație, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 183 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Variaș, identificat prin planul de situație, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.


17.08.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4262 Turburea -Bibești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4262 Turburea -Bibești”, propus a fi amplasat în  comuna Căpreni, satul Bulbuceni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


17.08.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață drum acces, foraj și punere în producție sonda 3000 Colțești “, propus a fi amplasat încomuna Logrești, satul Colțești, extravilan, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.


17.08.2021
Anunț public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții si instalații din cadrul Parc 2 Matca Nord”, propus a fi amplasat în Județul Galați, comuna Munteni.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749.
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numărul de fax: 0236 471 009.

  

12.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2621 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2621 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

12.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2572 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2572 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

12.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1553 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1553 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

12.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 869 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 869 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

12.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 695 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 695 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

12.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 28 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 28 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

10.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectul „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani – MTT Poiana Lacului – UAT Poiana Lacului, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani – MTT Poiana Lacului – UAT Poiana Lacului,, propus a fi amplasat în Poiana Lacului, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

10.08.2021
Anunț public

OMV PETROM SA - anunță  publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Parcului 1039 Humărie”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Zemeș, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul titularului, județul Bacău în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M  Bacău.

09.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul in Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  titular al proiectului „ Lucrări de curăţare, remediere sol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului Parc Săcel, judeţ Maramureş”, propus a fi amplasat ȋn comuna Săcel, sat Săcel, nr.FN, judeţ Maramureş,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, ȋn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul mai sus menţionat.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul ȋn localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, judeţ Maramureş, ȋn zilele de luni-joi ȋntre orele 8.00-16.30 şi vineri ȋntre orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.

09.08.2021
Anunt public

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 1 Asau + Baterie Cazane”, propus a se realiza in comuna Asau, Judetul Bacau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul titularului, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Bacau.

05.08.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Depozitului Cobia (cladire)”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, comuna Cobia.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

05.08.2021
ANUNȚ    PUBLIC

Subscrisa OMV PETROM S.A., având sediul in str. Coralilor nr. 22 „Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri, Zona de Producție Moldova, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei , nr. 1, județul Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1H BIS INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilan și intravilan, localitatea Schela, Tarla 83, (Parcela Arabil 727/15, Nr. Cad. 102035   - categoria de folosință arabil); (Parcela intravilan 727/12, Nr. Cad. 732 – categorie de folosință Curți Construcții), județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749. Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.05.08.2021
ANUNȚ    PUBLIC

Subscrisa OMV PETROM S.A., având sediul in str. Coralilor nr. 22 „Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri, Zona de Producție Moldova, cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei , nr. 1, județul Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 25H, 26H INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat in extravilan, localitatea Schela, (Tarla 58/4, Parcela A532/1/2 (Nr.Cad. 108731, 108730), A532/1/3 (Nr. Cad. 108729), A532/1/4 (Nr. Cad. 108728), A532/1/5 (Nr. Cad. 108727), A532/1/6 (Nr. Cad. 108726), A532/1/7 (Nr. Cad. 108725), județul Galați.

04.08.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Statiei de apa Valea Mare”, propus a fi amplasat in Comuna Valea Mare, sat Valea Caselor, judetul Dambovita.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, intre zilele de luni-joi, intre orele 09:00 – 16:00 si vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dambovita.”


04.08.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 714 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106067- Orțișoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.08.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 833 Variaș Vest” propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405315, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.08.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 402 Satchinez” propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, CF nr. 405143 Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.080.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 624 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106047-Ortisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.080.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 665 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105965 - Orțișoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.08.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 708 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106053- Orțișoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

03.08.2021 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1496 Vața”, propus a fi amplasat în com. Vedea, sat Ciureşti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.


03.08.2021 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1056 Vața”, propus a fi amplasat în com. Vedea, sat Prodani, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş
 

03.08.2021 
Anunţ Public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 860 Vața”, propus a fi amplasat în com. Vedea, sat Prodani, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

03.08.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4029 Videle Vest”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani, nr. cad. 33151, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 şi vineri între orele 9:00-12:00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

02.08.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 208 Gura Ocnitei”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, comuna Gura Ocnitei.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

02.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectului „AMENAJARE DRUM ACCES, LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE  SONDA 1 VERGULEASA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „AMENAJARE DRUM ACCES, LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ ŞI ECHIPARE  SONDA 1 VERGULEASA”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa T115,118,119 și comuna Cungrea T139, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00- 16.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorității pentru Protecția Mediului Olt precum și la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afișării anunțului.

02.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1139 Satchinez”, propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, extravilan, nr. CF 402682, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1139 Satchinez”, propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, extravilan, nr. CF 402682, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

                                                          

02.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 927 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, CF nr. 402558, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 927 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, CF nr. 402558, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

02.08.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1168 Satchinez”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1168 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 405556-Satchinez, nr. top. 405556, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 95 Biled”, propus a fi amplasat în comuna Biled, extravilan, CF nr. 401312, județul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 842 Variaș Est”, propus a fi amplasat în comuna Variaș, extravilanul localității Variaș, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 554 Biled”, propus a fi amplasat în com./loc. Biled, extravilan, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Orțișoara, CF nr. 106089-Ortisoara, județul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C,  jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 165 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în com./loc. Variaș, extravilan, CF nr. 404887, nr. cad. 404887, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 827 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în localitatea Variaș, identificat prin CF nr. 405326 – Variaș, nr. top/cad – 405326, comuna Variaș, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 827 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în localitatea Variaș, identificat prin CF nr. 405326 – Variaș, nr. top/cad – 405326, comuna Variaș, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 809 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în comuna Variaș, extravilanul localității Variaș, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 643 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Satchinez, extravilan, CF nr. 402638, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6014 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr.105984- Orțisoara, nr. top. 105984, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,     B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

30.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 856 Variaș”, propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 405292, nr. cad. vechi 5114, județul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, judetul Timiș și la adresa SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timișoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 656 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr.106011- Orțisoara, nr. top. 106011, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,    B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

30.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțisoara, extravilan, CF 106087, județul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la adresa SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timișoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 92 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr.106128- Orțisoara, nr. top. 106128, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,    B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

30.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 779 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr.105981- Orțisoara, nr. top. 105981, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,     B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Lucrări de abandonare aferente sondei 689 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 402627-Satchinez, nr. top. 402627, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C,  jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

30.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 405491-Satchinez, nr. top. 405491 jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C,  jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

29.07.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă țiței de la sonda  2679 Cobia Sud la MP Skid 17 Valea Mare,  propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, Extravilan, T9, P88, T 25, P414,UP I Valea Caselor, u.a.109N3, 109b, 109 N1, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Valea Mare, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița.

29.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 687 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, comuna Satchinez, identificat prin CF nr. 402254-Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

29.07.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3006 OPORELU” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Teslui, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.
 

29.07.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă și LEA sonda 2679 Cobia Sud„ propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, Extravilan, T9, P88, UP I Valea Caselor, u.a.109A, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița şi la sediul Primăriei Valea Mare, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, județul Dâmbovița.

29.07.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sondele 3001, 3002 Bustuchin” “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „ Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sondele 3001, 3002 Bustuchin”, propus a fi amplasat în  comuna Bustuchin, satul Poienița, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29.07.2021
Anunț public

OMV PETROM SA – Zona de Producție MOLDOVA, cu sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu pentru obiectivul petrolier Parc Central Geamăna Zemeș, amplasat în comuna Zemeș, județul Bacău.
Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației de mediu pot fi consultate la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în fiecare zi lucrătoare, în zilele luni-vineri, între orele 8.00-16.00.
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbc.anpm.ro.

28.07.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parc 2 Concordia Bucsani”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, comuna Bucsani.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

27.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV Petrom SA, prin SC Iken Construct Management SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 18 Mihai Bravu”, propus a fi amplasat  în  comuna Roșiori, sat Mihai Bravu nr. topo 2361/34, CF 51821, județul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor - Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de     luni-vineri, între orele 09-14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 09-14.

26.07.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 2033 Călinești„ propus a fi amplasat în orașul Topoloveni, Tarla 25, Parcela 904 (str. Depozitelor, FN), județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160 și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


26.07.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă de amestec de la sonda 2687 Merișani la Parc 5 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.
 

22.07.2021
Anunț public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parcului 2 AR Moreni”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, Municipiul Moreni, str. Parc 2AR.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

22.07.2021
Anunț public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 4262 Turburea Bibesti“, propus a fi amplasat în comuna Căpreni, satul Bulbuceni, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

20.07.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1074 MP Cilioaia Vest”,  propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

20.07.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1028 MP Zemes”, propus a fi realizat în extravilanul comunei Zemes, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

20.07.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, titular al proiectului „Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Ciuresti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 6 Ciuresti”, propus a fi amplasat în comuna Potcoava, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.


20.07.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 28 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.


20.07.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 695 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

20.07.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 869 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

20.07.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1553 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 

20.07.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2572 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.
 


20.07.2021 
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2621 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
 Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

19.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 834 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilan com./loc. Variaș, CF nr. 405256, nr. cad./top. 405256, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timiș și la adresa titularului din Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.07.2021
Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de incadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1050 BACEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi amplasat în comuna Movileni, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

19.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 678 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 678 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, loc Satchinez, extravilan, CF 402242, nr. top./cad.5105, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 911 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 405098, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 911 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 405098, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

16.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6032 Calacea”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6032 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțișoara, sat Calacea, extravilan, CF 105960, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


16.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 693 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402550, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 693 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402550, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

15.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Centrală termoelectrică (G2P) Parc 3 Oarja și racordare la rețeaua de energie electrică„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Centrala termoelectrică (G2P) Parc 3 Oarja si racordare la rețeaua de energie electrică „, propus a fi amplasat in comuna Oarja, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri intre orele 10:00-13:00, precum si la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  APM Argeș.

15.07.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “CHP la GP 7 Suplacu de Barcău”.
Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitățile Leșmir și Șumal, județul Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14.07.2021
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață foraj, foraj, echipare sondă, LEA și conductă amestec sonda 1104 Albota„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Hințești, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160 și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

13.07.2021
ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CENTRALA TERMOELECTRICĂ (G2P) DEPOZIT BĂICOI VEST ȘI RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ", propus a fi amplasat în Orasul Băicoi, strada Aleea Castanilor, nr. 10, numar cadastral 23680.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. PRAHOVA din Ploieşti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306 şi la sediul OMV PETROM S.A. din Bucureşti, Strada Coralilor nr. 22 (PETROM CITY), în zilele L-V, între orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  A.P.M. PRAHOVA din Ploieşti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306.

13.07.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de compresoare Cobia”, în Comuna Cobia, Satul Căpșuna, Județul Dâmbovița, propus a fi amplasate în Comuna Cobia, Satul Căpșuna, CF 596, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, Str. Calea Ialomitei nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- joi, între orele 9.00-15.00,  vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul APM Dâmboviţa .


13.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 661 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106016 - Orțișoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30 si vineri, între orele 8:00 - 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


13.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 640 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 640 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțișoara, sat Calacea, extravilan, CF 106064, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


13.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2 Otelec”, propus a fi amplasat în extravilan com. Uivar, CF 407895 - Uivar, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 - 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.07.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, titular al proiectului „Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 14 Deleni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 14 Deleni”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, sat Deleni, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

09.07.2021
Anunt public

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Construire conductă de gaze Compresoare Moinești – Depozit Albotești (tronsonul 4)” propus a fi amplasat municipiul Moinești și comuna Poduri, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din strada Oituz, nr. 23, cod 600266, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.09.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 183 Variaș Est”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Variaș, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Municipiul București, în zilele de luni - joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

09.07.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, drum acces, foraj și punere în producție sonde 3001, 3002 Bustuchin “, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Poienița, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

08.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6 MMPG Monteoru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 63/04.05.2020 în etapa de încadrare de către APM Buzău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6 MMPG Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan com. Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău,  în zilele de luni -  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.08.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 8 MMPG Monteoru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 64/04.05.2020 în etapa de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 8 MMPG Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan com. Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău,  în zilele de luni -  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

08.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 604 MPC Monteoru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 131/14.09.2020 în etapa de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 604 MPC Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan com. Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău,  în zilele de luni -  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

08.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 661 MP Monteoru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 61/27.04.2020 în etapa de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 661 MP Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan com. Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău,  în zilele de luni -  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

08.07.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 669 RAP Monteoru” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 69/14.05.2020 în etapa de încadrare de către APM Buzău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 669 RAP Monteoru”, propus a fi amplasat în extravilan com. Merei, jud. Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău,  în zilele de luni -  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău.

05.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1776 Talpa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman -nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Lucrări de abandonare aferente sondei 1776 Talpa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, județul Teleorman.                                   
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

02.07.2021
Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de producție Petromar Constanța, a cărui activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut și gaze naturale) din Platoul Continental al Mării Negre, informează publicul interesat despre impactul activităților sale asupra mediului în trimestrul II 2021, și anume:
- monitorizarea calității factorilor de mediu din zonele de influență ale punctelor de lucru aparținând Zonei de producție Petromar Constanta (Complex exploatare offshore si Secția Terminal Midia) nu a evidențiat depășiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislația specifică domeniului și prin actele de reglementare emise de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului;
- nu s-au înregistrat poluări accidentale ale solului, apelor de suprafață sau subterane.

02.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3076Cocu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3076 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

02.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3044 Cocu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3044 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

02.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3029 Cocu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3029 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

02.07.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3021 Cocu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3021 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

02.07.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 56 Grăniceri Vest”, propus a fi amplasat în extravilan com. Giera, loc. Grăniceri, extravilan, CF nr. 402150, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

01.07.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Depozitului Cobia (cladire)”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, comuna Cobia.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, intre zilele de luni-joi, intre orele 09:00 – 16:00 si vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dambovita.

01.07.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 208 Gura Ocnitei”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, comuna Gura Ocnitei.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, intre zilele de luni-joi, intre orele 09:00 – 16:00 si vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dambovita.

01.07.2021
Anun public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parc 2 Concordia Bucsani”, propus a fi amplasat in Judetul Dambovita, comuna Bucsani.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, intre zilele de luni-joi, intre orele 09:00 – 16:00 si vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dambovita.

28.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere sol contaminat din cadrul Stației de compresoare Cobia”, propus a fi amplasat în Comuna Cobia, Satul Căpșuna, Județul Dâmbovița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița și la sediul Primăriei Cobia, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 12:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dâmbovița.

28.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINŢARE CONSTRUCŢII ŞI INSTALATII ŞI REMEDIERE SOL CONTAMINAT DIN CADRUL PARC 14  DELENI”, propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, sat Deleni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt şi la sediul titularului, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

28.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINŢARE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII ŞI REMEDIERE SOL CONTAMINAT DIN CADRUL PARC 6  CIUREŞTI”, propus a fi amplasat în Comuna Potcoava , județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt şi la sediul titularului, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00- 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

25.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire conducta de gaze Compresoare Moinești – Depozit Albotești (tronsonul 4)”  propus a se realiza in municipiul Moinești si comuna Poduri, județul Bacău. Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23 și la sediul titularului, județul Bacău in zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00. Observațiile se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

25.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ŞI INSTALAȚII DIN CADRUL PARCULUI 2 AR MORENI” propus a fi amplasat ȋn jud. Dâmbovița, Municipiul Moreni, Strada Parc 2 AR.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Targoviste, Strada Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, ȋn zilele de luni-joi, ȋntre orele 09:00-16:00 şi vineri ȋntre orele 09:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro .
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.

25.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 683 Calacea” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402245, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 683 Calacea”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402245, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Banloc”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Banloc, comuna Banloc, identificat prin CF nr. 405047, nr. Cad. 405047, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Banloc”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Banloc, comuna Banloc, identificat prin CF nr. 405047, nr. Cad. 405047, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 7014 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402612, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 7014 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402612, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

25.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1000 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 401318, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1000 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 401318, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro – secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș.

24.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1074 MP Cilioaia Vest”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul titularului,  județul Bacău în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri ȋntre 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1028 MP Zemeş”,  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 şi la sediul titularului,  județul Bacău în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri ȋntre 08.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondelor 78 MPC Cărbuneşti, 165 MP Cărbuneşti, 189 MPC Cărbuneşti, 195 RAP Cărbuneşti, 169 MP Cărbuneşti şi 210 MPC Cărbuneşti”, amplasate  în localitatea Cărbuneşti, judeţul Prahova.
Proiectele deciziilor etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH.

23.06.2021
Anunt public

OMV PETROM SA, titulat al proiectului “Desfiintare constructii si instalatii si refacere amplasament din cadrul Parcului 3 Beciu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii si refacere amplasament din cadrul Parcului 3 Beciu”, propus a fi amplasat in extravilan com. Scortoasa, jud. Buzau.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, Jud. Buzau, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Buzau.

21.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CHP la GP 7 Suplacu de Barcău”.
Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitățile Leșmir și Șumal, județul Sălaj.
Informaţiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro  şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A.  –  din București, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1 sau la sediul Zonei de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 7:00 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj: office@apmsj.anpm.ro.

18.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, extravilan, CF nr. 402730, nr. cad. vechi 5023, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, extravilan, CF nr. 402730, nr. cad. vechi 5023, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

17.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4029 Videle Vest” propus a fi amplasat în extravilanul com. Bucșani, Județul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni – joi între orele      9:00-14:00 şi vineri intre orele 9:00-12:00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

17.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 827 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în localitatea Variaș, identificat prin CF nr. 405326-Variaș, nr. top/cad 405326, comuna Variaș, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

16.06.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Parc 1 Talpas (1-3 Varteju)”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpas, judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rares, nr. 1 si la sediul OMV PETROM SA din Strada Coralilor, nr. 22, Bucuresti, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:00 – 16:00 si vineri intre orele 08:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.


16.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Centrală termoelectrică (G2P) Parc 3 Oarja și racordare la rețeaua de energie electrică„, propus a fi amplasat în comuna Oarja, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A., Zona de producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, b-dul Republicii, nr. 160 și la sediul din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L - V, orele 10:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

15.06.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Relocare colector gaze Colibași in zona sondei 807 Țicleni”, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

14.06.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii si remediere sol contaminat din cadrul Statiei de Deetanizare Turburea”, propus a fi amplasat in extravilanul Comunei Turburea, Judetul Gorj.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Gorj din Strada Unirii, nr. 76, Targu Jiu, Gorj, in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00 – 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgj.anpm.ro  si la sediul titularului: Bucuresti, Strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Gorj, din Strada Unirii, nr. 76, Targu Jiu, Gorj, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

11.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 4311 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman: nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 4311 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orasului Videle, județul Teleorman.                             
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

10.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Rerutare conducta de gaze Compresoare Moinești – Depozit Albotești ( tronsonul 2 şi tronsonul3)”  propus a se realiza în intravilanul și extravilanul orașului Moinești, județul Bacău anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția  pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, din str. Oituz, nr.23 Cod 600266 , județul Bacău in zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău

10.06.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 639 Calacea” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402637 Satchinez, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 639 Calacea”  propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402637 Satchinez, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

10.06.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 927 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Satchinez, CF nr. 402558, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

09.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1776 Talpa”, propus a fi amplasat în comuna Talpa, județul Teleorman,
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și pe site-ul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14.

09.06.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 911 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 405098, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

08.06.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 688 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402626, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 688 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402626, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

07.06.2021
Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

OMV PETROM S.A. - Asset Moesia anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu după completarea documentaţiei pentru proiectul “Amenajare careu foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv LEA 0,5 Kv și conductă în careu) sonda 2169 Bălăria”, amplasat în extravilanul com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, Șos București – Alexandria, nr. 107, jud Giurgiu.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Observaţiile/comentariile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

04.06.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1005 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan oras Ianca, T 134, parcelele 806 -807: proiectul propus  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

03.06.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 4338 Videle Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4338 Videle Vest”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Bucsani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

02.06.2021
OMV PETROM SA, titular al proiectului “Desfiintare constructii C24, C27, C52, C58 si instalatii din cadru SSH Dezbenzinare Calacea”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 100008-Ortisoara, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare constructii C24, C27, C52, C58 si instalatii din cadru SSH Dezbenzinare Calacea”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 100008-Ortisoara, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

31.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 497 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T 69, parcelele 825 si 826, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

31.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul în municipiul București, sectorul 1, str. Coralilor nr. 22,”Petrom City”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul: “DEVIERE CONDUCTĂ GAZE MIDIA – SITORMAN”, amplasat în comuna Corbu, satul Corbu, extravilan, tarlaua 13, parcel A41/36, A41/1/2, A41/1/1, De40, județul Constanța.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Consțanta: municipiul Constanța, str. Unirii nr.23 si OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul București, sectorul 1, str. Coralilor nr. 22,”Petrom City”,  în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

31.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1050 BACEA” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

31.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3076 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

31.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3044 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

31.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3029 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

31.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3021 Cocu”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

31.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 174 Variaș Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 174 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilan com./loc. Variaș, CF nr.405320, nr. cad./top. 405320, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

27.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiinţare construcţii şi instalaţii şi refacere amplasament din cadrul Parcului 3 Beciu”, amplasat ȋn extravilan com. Scorţoasa, jud. Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 1, Jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzaău, pe adresa de e-mail: office@apmbz.anpm.ro .

27.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 608 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul com./loc. Satchinez, CF 401337, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

27.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 218 Variaș Est”, propus a fi amplasat în comuna Variaș, CF nr. 405288, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

26.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 785 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105985 – Orțișoara, jud Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 785 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105985 – Orțișoara, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

26.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1117 Satchinez” propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, CF nr. 402670 Satchinez, jud Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1117 Satchinez”, propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, CF nr. 402670 Satchinez, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26.05.2021
Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 693 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402550, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

24.05.2021
Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Rerutare conducta de gaze Compresoare Moinești – Depozit Albotești ( tronsonul 2 si tronsonul3)”  propus a fi realizat in intravilanul și extravilanul orașului Moinești, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23 și la sediul titularului, județul Bacău in zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

24.05.2021
Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda 1H BIS INDEPENDENTA”, propus a fi amplasat in extravilan și intravilan, localitatea Schela, Tarla 83, (Parcela Arabil 727/15, Nr. Cad. 102035   - categoria de folosință arabil); (Parcela intravilan 727/12, Nr. Cad. 732 – categorie de folosință Curți Construcții), județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749.
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 471 009.

24.05.2021
Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducte de amestec sondele 25H, 26H INDEPENDENTA”, propus a fi amplasat în extravilan, localitatea Schela, (Tarla 58/4, Parcela A532/1/2 (Nr.Cad. 108731, 108730), A532/1/3 (Nr. Cad. 108729), A532/1/4 (Nr. Cad. 108728), A532/1/5 (Nr. Cad. 108727), A532/1/6 (Nr. Cad. 108726), A532/1/7 (Nr. Cad. 108725), județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749.
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau la numărul de fax: 0236 471 009.

24.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 671 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T 5, parcelele 724 – 732, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, ȋn zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

24.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 72 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr.106073- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

24.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 782 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr.105983- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

​21.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2571 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2571 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

21.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2573 Merișani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2573 Merișani”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Drăganu, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 10:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

21.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, cu sediul în București Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 997 Carei” amplasat în Carei (x=686823,23; y=308524,02), județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20.05.2021
Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii C24, C27, C52, C58 si instalatii din cadru SSH Dezbenzinare Calacea”, propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 100008-Orțisoara, jud. Timiş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș si la sediul din Bucuresti, Str. Coralilor, jud. Ilfov, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

20.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 855 Variaș”, propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 405250, nr. cad. vechi 5059, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 855 Variaș” propus a fi amplasat în com. Variaș, extravilan, CF nr. 405250, nr. cad. vechi 5059, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

20.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare drum acces, lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1 Verguleasa”, propus a fi amplasat în comunele Cungrea și Verguleasa, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Cungrea și comuna Verguleasa, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 – 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.
 

19.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1139 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402682, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, cu sediul în București Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 995 Carei” amplasat în Carei (x=686702,31; y=310001,02), CF nr. 102776, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, cu sediul în București Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 996 Carei” amplasat în Carei (x=687852,17; y=310430,58), CF nr. 102800, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, cu sediul în București Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 103 Carei” amplasat în Carei (x=687225,59; y=308980,98), CF nr. 108869, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, cu sediul în București Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 1000 Carei” amplasat în Carei (x=685724,88; y=307779,95), CF nr. 102777, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 658 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402642, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 658 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402642, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

 17.05.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a  acordului de mediu pentru S.C. OMV PETROM S.A.

OMV PETROM S.A. PRIN S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII REMEDIERE SOL CONTAMINAT DIN CADRUL STAȚIEI DE DEETANIZARE TURBUREA , propus a fi amplasat  în comuna Turburea ,  jud Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj ,  în zilele de  luni – vineri , între orele 08 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

 

14.05.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Relocare colector gaze XOB Colibași în zona sondei 807 Țicleni “, propus a fi amplasat în orașul Țicleni, extravilan,  judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
 

13.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1146 BACEA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1146 BACEA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, sat Bacea, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

12.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1089 Banloc”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Banloc, identificat prin CF nr. 405047, nr. Cad. 405047, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 7014 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402612, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

11.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2482 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2482  Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 773” propus a fi amplasat in sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105973– Orțisoara, nr. top. 105973, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 773” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105973 – Orțisoara, nr. top. 105973, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 751” propus a fi amplasat in sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 120369 – Orțisoara, nr. top. 120369, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timis, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 751” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 120369 – Orțisoara, nr. top. 120369, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 683 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402245, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

11.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică C1. Abandonare sonda 6007” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105972– Orțisoara, nr. top. 105972, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică C1. Abandonare sonda 6007” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105972 – Orțisoara, nr. top. 105972, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1000 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 401318, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

10.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6013 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, extravilan, identificat prin CF nr. 105982-Ortisoara, nr. top. 105982, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6013 Calacea” propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, extravilan, identificat prin CF nr. 105982-Ortisoara, nr. top. 105982, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

07.05.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1168 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 405556-Satchinez, nr. top. 405556, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara,  str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

06.05.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2178 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2178 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

06.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 680 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Satchinez, CF nr. 402243 - Satchinez, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

06.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 7017 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan com. Satchinez, CF nr. 402615 Satchinez, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

04.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Demolare platforma tehnologica C1. Abandonare sonda 6024” propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 105999 – Orțișoara, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platforma tehnologica C1. Abandonare sonda 6024”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 105999 – Orțișoara, jud. Timiș
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

04.05.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1105 Satchinez” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402834, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1105 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402834, jud. Timiș
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/ - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

29.04.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parc 70 Moreni”, propus a fi amplasate în intravilanul localitatii Moreni, CF 70126 si CF 70343, judeţul Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dâmboviţa din municipiul Târgovişte Str. Calea Ialomitei nr. 1, judeţul Dâmboviţa în zilele de luni- joi, între orele 9.00-15.00,  vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării pe site-ul APM Dâmboviţa .

29.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, extravilan, CF nr. 402730, nr. cad. vechi 5023, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timișoara, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

29.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 756 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 756 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Satchinez, CF nr. 402541, nr. top. 402541, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

28.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondelor 78 MPC Cărbuneşti, 165 MP Cărbuneşti, 189 MPC Cărbuneşti, 195 RAP Cărbuneşti, 169 MP Cărbuneşti şi 210 MPC Cărbuneşti”, amplasate  în localitatea Cărbuneşti, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

28.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2573 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

28.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2571 Merişani”, propus a fi amplasat în com. Drăganu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

27.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3370 Strâmbu, manifold, LEA și conductă de amestec, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3370 Strâmbu, manifold, LEA și conductă de amestec", propus a fi amplasat în comuna Bogați, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

23.04.2021
Anunț public

OMV PETROM SA – ASSET MOLDOVA, cu sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu pentru obiectivul petrolier DEPOZIT DE SCULE WO MOINEȘTI, amplasat în municipiul Moinești, județul Bacău.
Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației de mediu pot fi consultate la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23, în fiecare zi lucrătoare, în zilele luni-vineri, între orele 8.00-16.00.
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbc.anpm.ro.


23.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1117 Satchinez”, propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, CF nr. 402670 Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la punctul de lucru al titularului din localitatea Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C,  jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


23.04.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 6011” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțișoara, identificat prin CF nr. 105978 – Orțișoara, nr. top. 105978, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 6011”, propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105978 – Orțișoara, nr. top. 105978, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

23.04.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 997 Carei”, amplasat  în  Carei (x=686823.23; y=308524.02), județul Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro și la sediul titularului cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr.22. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

 

23.04.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 6010” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțișoara, identificat prin CF nr. 105976 – Orțișoara, nr. top. 105976, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 6010”, propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105976 – Orțișoara, nr. top. 105976, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.
 

22.04.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de curăţare, remediere a solului şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului Depozit Ghelinţa, jud. Covasna”.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna, din Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

22.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 4311 Videle Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectie a Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, în zilele de luni pana joi între orele 8.00 -16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1.

22.04.2021
Anunț public

OMV PETROM SA – ASSET MOLDOVA, cu sediul în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu pentru obiectivul petrolier STAȚIE INJECȚIE TAZLĂU ZEMEȘ, amplasat în comuna Zemeș, județul Bacău.
Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației de mediu pot fi consultate la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în fiecare zi lucrătoare, în zilele luni-vineri, între orele 8.00-16.00.
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbc.anpm.ro.

21.04.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2483 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2483  Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21.04.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 2717 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 2717 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 855 Variaș”, propus a fi amplasat în com. Varias, extravilan, CF nr. 405250, nr. cad. Vechi 5059, judetul Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, judetul Timis și la adresa OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timisoara, jud. Timis, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.


21.04.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 103 Cherestur Nord” propus a fi amplasat în localitatea Beba Veche, CF nr. 402745 Beba Veche, jud Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 103 Cherestur Nord” propus a fi amplasat în localitatea Beba Veche, CF nr. 402745 Beba Veche, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.


21.04.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 840 Variaș Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 840 Variaș Vest” propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405318, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


21.04.2021
ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6033 Calacea” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6033 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul localității Orțișoara, CF nr. 105961, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20.04.2021
Anunt public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Desfiintare constructii C24, C27, C52, C58 si instalatii din cadrul SSH Dezbenzinare Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 100008 Ortisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul din Bucuresti, Str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


19.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectul „Înlocuire tronson conductă gaz Parc 3 Poiana Lacului – Modul Parc 4 Săpata", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Înlocuire tronson conductă gaz Parc 3 Poiana Lacului – Modul Parc 4 Săpata",  propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.


19.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 688 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402626, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


19.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 6032 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțișoara, extravilan loc. Calacea, CF 105960, nr. cad./top.105960, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș si la adresa titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


19.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente 103 Cherestur Nord”, propus a fi amplasat în localitatea Beba Veche, CF nr.402745 Beba Veche, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș si la sediul din București, str. Coralilor, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș


19.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 640 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțișoara, extravilan loc. Calacea, CF 106064, nr. cad./top.106064, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
 

16.04.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Desfiintare partiala constructii si instalatii din cadrul Parc 4 Bradesti”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiinţare parţială construcţii si instalaţii din cadrul Parc 4 Brădesti”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bradesti, Sat Bradesti, județul Dolj.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.


16.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4060 VARTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tălpaș, județul Dolj.
Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Dolj.

16.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6012 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6012 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Orțisoara, CF nr. 105980, nr. top. 105980, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Timiș din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

15.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 431 MP Bărbuncești”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 431 MP Bărbuncești”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfȃntul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de luni - vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Buzău.

15.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1005 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan oraş Ianca, tarla 134, parcela 806 - 807.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

15.04.2021
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1093 Bustuchin“ , amplasat în comuna Bustuchin, satul Valea Pojarului,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.


15.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, drum, LEA și conductă de amestec la sonda 1214 Vața", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, drum, LEA și conductă de amestec la sonda 1214 Vața",  propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106024 – Orțisoara, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 667 Calacea” propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106024 – Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiș din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiș.

14.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 340 Pordeanu” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Beba Veche, judetul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timişoara,     B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

12.04.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 639 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402637 Satchinez, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 789 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr.106109- Orțisoara, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

08.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomița in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 183 Brăgăreasa”, propus a fi amplasat in comuna Valea Măcrișului, sat Valea Măcrișului, judeţul Ialomița.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Ialomița din municipiul Slobozia str. Mihai Viteazu nr. 1, judeţul Ialomița în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM Ialomița.

06.04.2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parcului 70 Moreni", propus a fi amplasat in intravilanul Municipiul Moreni, CF nr. 70126 si CF nr. 70343, jud. Dambovita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita şi la sediul Primariei Moreni, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita.

06.04.2021  
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1146 BACEA” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, sat Bacea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

05.04.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectul “Reabilitare conductă țiței PMAN 16 Oarja – Skid 1 Hințești Moșoaia”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare conductă țiței PMAN 16 Oarja – Skid 1 Hințești Moșoaia”,  propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

05.04.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 843 Variaș Est”, propus a fi amplasat in comuna Variaș, extravilanul localității Variaș, CF nr. 404890 – Variaș, nr. top/cad 404890, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiș, din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

05.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 72 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106073 - Orțisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, jud. Ilfov, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 - 14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

02.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 678 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, extravilan loc. Satchinez, CF nr. 402242, nr. cad. 5105, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, și la adresa titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

02.04.2021
Anunt public

OMV PETROM SA prin S.C. IKEN Construct Management S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: „DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII SI REMEDIERE SOL CONTAMINAT DIN CADRUL STATIEI DE COGENERARE SUPLAC”, propus a fi amplasat în com. Suplacu de Barcau, extravilan, jud Bihor.
Decizia  autorității de mediu precum și informațiile relevante  pentru luarea deciziei pot fi  consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro., și la sediul titularului: București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Bihor , din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A,   in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

01.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2482 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

01.04.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 689 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 689 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

01.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 782 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105983- Orțisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

01.04.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 785 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 105985- Orțisoara, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la punctul de lucru al titularului din localitatea Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

01.04.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream_Zona de Producţie Oltenia, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2709 Răcari”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Filiași, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

31.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 660 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 660 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțisoara, sat Calacea, extravilan, CF 106014, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele     8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

31.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 623 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 623 Calacea” propus a fi amplasat în com. Orțisoara, sat Calacea, extravilan, CF 106046, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele     8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.

31.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 658 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Satchinez, CF nr. 402642, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

29.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 611 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T 44, P 530 - 531: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

29.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 55 I Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T 44, P 610: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

29.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1008 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T 2, P 17 - 18: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

29.03.2021
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 750 Calacea” propus a fi amplasat în comuna Orțisoara, localitatea Calacea, CF nr. 106077 - Orțisoara, nr. top. 106077, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr.3, judetul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

26.03.2021
Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 756 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, CF nr. 402541-Satchinez, nr. top. 402541, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului OMV PETROM SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, jud. Ilfov, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

25.03.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM S.A. , titular al proiectului „Lucrari de curatare, remediere a solului si reconstructia ecologica a amplasamentului Parc 14 Geamana (Chilii), judet Bacau”, propus a fi realizat in extravilanul comunei Asau, judet Bacau,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet :www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

25.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Lucrări de abandonare aferente sondei 996 Carei”, amplasat  în  Carei (x=687852.17; y=310430.58), CF nr. 102800, județul Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro, și la sediul titularului cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

25.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 995 Carei”, amplasat  în  Carei (x=686702.31; y=310001.02), CF nr. 102776, județul Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro, și la sediul titularului cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

25.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Lucrări de abandonare aferente sondei 103 Carei”, amplasat  în  Carei (x=687225.59; y=308980.98), CF nr. 108869, județul Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro, și la sediul titularului cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

25.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de abandonare aferente sondei 1000 Carei”, amplasat  în  Carei (x=685724.88; y=307779.95), CF nr. 102777, județul Satu Mare.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro, și la sediul titularului cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

24.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 431 MP Bărbuncești”,  propus a fi amplasat în comuna Tisău, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău nr. 3, pe site-ul APM Buzau: www.apmbz.anpm.ro şi la sediul titularului din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Buzău pe adresa de  e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

22.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Optimizare regim curgere sonda 462 Abrămuț”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Abrămuț, sat Petreu, extravilan, titular OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.

22.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 671 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, tarla 5, parcela 724 - 732.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

22.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 497 Bordei Verde Est”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, tarla 69, parcela 825 - 826.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

22.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 878 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 878 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

22.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2325 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2325 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2457 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2457 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

19.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2483 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

19.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 751” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 120369-Orțisoara, nr. top. 120369, jud. Timiș.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului, municipilu Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare platformă tehnologică C1. Abandonare sonda 6007” propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105972-Orțisoara, nr. top. 105972, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului, municipilu Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

16.03.2021
Anunţ public privind decizia de actualizare a acordului de mediu Nr. 10/30.09.2020  pentru Proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 527 Țicleni” 

OMV PETROM SA titular al proiectului ”Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 527 Țicleni” anunţă publicul interesat asupra deciziei de actualizare a acordului de mediu Nr. 10/30.09.2020 pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață și conductă de ameste sonda 527 Țicleni “, amplasat în extravilanul localității Țicleni, judeţul Gorj.
Decizia autorităţii de mdiu, precum şi informaţiile relevante pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. în strada Coralilor, nr. 22, București, Petrom City, sector 1.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, până la data de 28.03.2021.

15.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 859 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2608 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2307 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 995 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 869 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 866 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.03.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și  evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 841 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF 405252, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.03.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1105 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Satchinez, CF nr. 402834, județul Timiș,.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

15.03.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare platforma tehnologica C1. Abandonare sonda 6024”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea,  CF nr. 105999- Orțișoara, județul Timiș,.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 660 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 660 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2445  Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2445 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2412 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2412  Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2324 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2324  Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 670 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 670  Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

12.03.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de actualizare a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 527 Țicleni “, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

12.03.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6013 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Orțișoara, CF nr. 105982-Ortisoara, Județul Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, clădirea C, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

11.03.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Conductă de amestec sonda 1092 Bustuchin”, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

10.03.2021
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1093 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Valea Pojarului, judeţul Gorj               

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1093 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Valea Pojarului, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 -14.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic, în data de  12.04.2021 , începând cu orele 13.00.
Documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 12.04.2021, începând cu orele13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , prin fax la numărul 0253212892,  sau în scris prin Poștă la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr. 76,  județul Gorj până la data de 12.04.2021.

09.03.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 832 Variaș Vest” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 832 Variaș Vest” propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405336 Variaș, nr. top. 405336, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, sau la sediul titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 773”, propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțisoara, identificat prin CF nr. 105973-Orțisoara, nr. top. 105973, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipilu Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 779 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 105981 - Orțișoara, nr. top.105981, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului: municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr.3, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 6010”, propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțișoara, identificat prin CF nr. 105976- Orțișoara, nr. top. 105976, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare platformă tehnologică. Abandonare sonda 6011”, propus a fi amplasat în sat Calacea, comuna Orțișoara, identificat prin CF nr. 105978- Orțișoara, nr. top. 105978, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrari de abandonare aferente sondei 6014 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 105984 - Orțișoara, nr. top.105984, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr.3, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 92 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 106128 - Orțișoara, nr. top.106128, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr.3, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 158 Satchinez”, propus a fi amplasat în com./loc. Satchinez, extravilan, CF nr. 401832, nr. cad./top. 401832, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la adresa titularului din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 656 Calacea”, propus a fi amplasat în comuna Orțișoara, localitatea Calacea, CF nr. 106011 - Orțișoara, nr. top.106011, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, Piața Unirii, nr. 3, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 174 Varias Vest”, propus a fi amplasat în extravilan com./loc. Varias, CF nr. 405320, nr. cad./top. 405320, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului din Bucuresti,  str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 si vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


05.03.2021
ANUNȚ PUBLIC

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 183 Brăgăreasa”, amplasată  in comuna Valea Măcrișului, județul Ialomița.
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița din municipiul Slobozia str. Mihai Viteazu nr. 1, județul Ialomița in zilele de luni - joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00 şi la sediul OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni- vineri, în orele de program şi la următoarea adresă de internet www. petrom.com.
Observațiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Ialomița.

04.03.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 657 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402641, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


04.03.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării adecvate și  evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 931 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, CF nr. 402562, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.|
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


04.03.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6033 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Orțișoara, CF nr. 105961, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la sediul titularului Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, clădirea C, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.03.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 840 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405318 - Variaș, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, județul Timiș și la sediul titularului Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, clădirea C, județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


04.03.2021
Anunt public  privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului ,,Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 749 Izvoru", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrări de remediere şi reabilitare aferente sondei 749 Izvoru", propus a fi amplasat în com. Popeşti, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul in Piteşti, str. Egalității, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 10:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeş, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeş.

03.03.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 689 Videle Est”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00.


03.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 210 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 210 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


03.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2317 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2317 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.


03.03.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 2539 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2539 Videle Est”,   propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  APM Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

03.03.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 78 Calacea”, in extravilanul comunei Satchinez, CF 402736, județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22,, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2448 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2448 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

26.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22,, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2487 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2487 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

26.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22,, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2456 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2456 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

26.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele: „Lucrări de abandonare aferente sondei 41 I Bordei Verde Est” și „Lucrări de abandonare aferente sondei 615 Bordei Verde Est”, propuse a fi amplasate în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde, T 44, P614 – 613 și respectiv T 44, P619 - 620 : proiectele propuse nu se supun evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl B5, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și  la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

26.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 417 CIURESTI NORD”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi amplasat în comuna Icoana, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

26.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1051 BACEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi amplasat în comuna Movileni, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

26.02.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, conductă de amestec la sonda 3431 Slătioarele„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sondă, conductă de amestec la sonda 3431 Slătioarele„  propus a fi amplasat în comuna Cocu, județul Argeș .
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

26.02.2021
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. titular al proiectul “Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – subproiect 03 Valea Blidaru”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – subproiect 03 Valea Blidaru”,  propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

25.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2603 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2603 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2511 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2511 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

25.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 2559 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Clejani, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 2486 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Clejani, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare la sonda 1282 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Clejani, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25.02.2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 859 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

25.02.2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2608 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

25.02.2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 869 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

24.02.2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrari de curatare, remedierea solului si reconstructia ecologica a amplasamentului Parc 14 Geamana (Chilii)" propus a fi realizat in extravilanul comunei Asau, judetul Bacau.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul titularului judetul Bacau in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

24.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2301 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2301 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrari de abandonare aferente sondei 1562 Preajba Sud”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman - nu se supune evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 1562 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2308 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2308 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2484 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2484 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24.02.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 7017 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Satchinez, CF nr. 402615-Satchinez, jud Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, nr. 22, jud. Bucuresti, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și  vineri, între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

24.02.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 680 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Satchinez, CF nr. 402243-Satchinez, jud Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Satchinez, CF nr. 402243-Satchinez, jud Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

24.02.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM  S.A anunță publicul interesat asupra depunerii ssolicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 809 Variaș Vest", propus a fi amplasat in comuna Variaș, extravilanul localității Variaș, CF nr. 405300 – Variaș, nr. Top./cad 5047, jud. Timiș.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș si la sediul titularului de proiect: Timișoara, Strada Coriolan Brediceanu, nr. 10, Cladirea C, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

23.02.2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6012 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Orțișoara, CF nr. 105980-Orțișoara, nr. top. 105980, jud Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara,  B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul OMV PETROM SA, București, str. Coralilor, jud. București, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 789 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106109-Orțișoara, jud Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Calacea, CF nr. 106109-Orțișoara, jud Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

19.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 608 CIURESTI NORD”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 608 CIURESTI NORD”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Corbu, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

18.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4060 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8.00- 16.00  şi vineri între orele 8.00- 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

18.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Conducta de amestec sonda 1092 Bustuchin“, propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, satul Bustuchin, extravilan,  judeţul Gorj   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

17.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Grup Industrial Sandra” propus a fi amplasat în comuna Sandra, str. Principala, CF nr. 402539, jud. Timiş.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiș și la sediul titularului: municipiul Timisoara, Piata Unirii nr. 3, județul Timiș, în zilele de luni - joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

17.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 5 Bâlteni” “, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Parcului 5 Bâlteni”, propus a fi amplasat în  localitatea Bâlteni, extravilan, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2538 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2508 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2430 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2506 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2506 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22,, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2447 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2447 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22,, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1294 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1294 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22,, titulara al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1289 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1289 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

16.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2602 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2510 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2509 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2322 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2104 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2101 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

15.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă  și de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2100 Videle Est”,  propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul în str Coralilor, nr. 22, sector 1, București
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

11.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2324 Videle Est”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00.

11.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 210 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00.

11.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2325 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, in zilele de luni – joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00 și OMV PETROM S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observațiile publicului se primesc la sediul APM Giurgiu.

11.02.2021
Anunt public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Depozit Satchinez” propus a fi amplasat în comuna Satchinez, localitatea Satchinez intravilan – CF nr. 401324 Satchinez (provenita din conversia CF 4554 Satchinez), nr. cadastral/topografic 401324 (nr. cadastral vechi 5421) si CF 401330 Satchinez extravilan (provenita din conversia CF 4554 Satchinez), nr. cadastral/topografic 401330 (nr. cadastral vechi 5424), județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului - APM Timiş, din municipiul Timişoara,  B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș, în zilele de luni - joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

11.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 133 Satchinez” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 405116, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 133 Satchinez” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 405116, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

11.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 64 Dudeștii Noi” propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, extravilan, CF nr. 442415, jud Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 64 Dudeștii Noi” propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, extravilan, CF nr. 442415, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

10.02.2021
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare parţială construcţii si instalaţii din cadrul Parc 4 Brădesti”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bradesti, Sat Bradesti, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr. 1 şi la sediul OMV Petrom S.A. din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City) în zilele de luni –joi, între orele  8.00- 16.00  si vineri între orele 8.00- 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, strada Petru Rareş nr.1.

09.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Optimizare regim curgere sonda 462 Abrămuț”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Abrămuț, sat Petreu, extravilan, județul Bihor.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9.00 – 14.00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

08.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2457 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

08.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2445 Videle Est”, propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul localității Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

08.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2412 Videle Est”, amplasat in comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular SC OMV PETROM S.A.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

08.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 670 Videle Est”, propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul localității Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

08.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 660 Videle Est”, propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul localității Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00 și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

08.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4338 Videle Vest” propus a fi amplasat în com. Bucșani, CF 30802, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea adresă www.apmgr.anpm.ro, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. 

08.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 2323 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 2303 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 2176 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titulara a proiectului “Lucrări de abandonare aferentesondei 966 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-13.00,  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

08.02.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 669 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat în com. com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00  precum şi la următoarea adresă de internet office @apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii  la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08.02.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucuresti, titular al proiectului ,,Lucrari de desfiintare (abandonare) aferente sondei 104 MP Botesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul   ,, Lucrari de desfiintare (abandonare) aferente sondei 104 MP Botesti ", propus a fi amplasat in com. Botesti, sat Mosteni Greci, jud. Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro   
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

08.02.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucuresti, titular al proiectului ,,Lucrari de desfiintare (abandonare) aferente sondei 21 MP Botesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul   ,, Lucrari de desfiintare (abandonare) aferente sondei 21 MP Botesti ", propus a fi amplasat in com. Botesti, sat Mosteni Greci, jud. Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro   
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

08.02.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucuresti, titular al proiectului ,,Lucrari de desfiintare (abandonare) aferente sondei 1153 MP Botesti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul   ,, Lucrari de desfiintare (abandonare) aferente sondei 1153 MP Botesti ", propus a fi amplasat in com. Botesti, sat Mosteni Greci, jud. Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro   
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

08.02.2021
Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1088 Bustuchin“, amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, extravilan,  judeţul Gorj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Gorj, din  mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până vineri, între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmgj.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc  la sediul APM Gorj, din  municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Gorj.

03.02.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2411 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

03.02.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2318 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA.,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2487 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2456 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2448 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 2307 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi , între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 995 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi , între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda 866 Videle”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi , între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

03.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrari de curatare, remediere a solului si reconstructia ecologica a amplasamentului depozit Ghelinta, judet Covasna”, propus a fi amplasat in sat Ghelinta, judetul Covasna.
Informatiile privind proiectului propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Covasna, din Bd. Grigore Balan, nr. 10, oras Sfantu Gheorghe, judetul Covasna si la sediul OMV PETROM SA, din str. Coralilor, nr.22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B, sector 1, Bucuresti, in zilele de Luni – Vineri, orele 9:00-12:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna.

03.02.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1093 Bustuchin”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1093 Bustuchin“, propus a fi amplasat în  comuna Bustuchin, satul Valea Pojarului, extravilan, judeţul Gorj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

01.02.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2302 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2302 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09,30-14,30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

01.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2484 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Cartojani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09,00 – 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

01.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2301 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Cartojani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09,00 – 13,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

01.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2308 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Cartojani, jud. Giurgiu
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – joi, între orele 09.00 – 13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU.

01.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 2510 Videle Est”, amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la OMV PETROM SA cu sediul in municipiul  Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

01.02.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare la sonda 2509 Videle Est”, amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu, titular OMV PETROM SA .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu şi la SC OMV PETROM SA cu sediul in municipiul  Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Giurgiu.

29.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 459 OTEŞTI" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 459 OTEŞTI " propus a fi amplasat în extravilanul com. Cungrea, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului.

29.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 511 OTESTI” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poboru, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

29.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 701 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402635 Satchinez, jud Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 701 Calacea” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 402635 Satchinez, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiş.

29.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA titular al proiectului “Demolare platformă tehnologica. Abandonare sonda 6021” propus a fi amplasat în comuna Orţişoara, sat Calacea identificat prin CF nr. 105995 Orţişoara, nr. top 105995, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare platformă tehnologica. Abandonare sonda 6021” propus a fi amplasat în comuna Orţişoara, sat Calacea identificat prin CF nr. 105995 Orţişoara, nr. top 105995, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi, între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timis.

28.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 55 I Bordei Verde Est”, „Lucrări de abandonare aferente sondei 1008 Bordei Verde Est” si „Lucrări de abandonare aferente sondei 611 Bordei Verde Est”  ,  amplasate în jud. Brăila, extravilanul comunei Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

28.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordului de mediu pentru proiectele „Lucrări de abandonare aferente sondei 41 I Bordei Verde Est”, respectiv „Lucrări de abandonare aferente sondei 615 Bordei Verde Est”  ,  amplasate în jud. Brăila, extravilan com. Bordei Verde.
Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței nr. 16, Bl. B5 şi la sediul OMV Petrom SA din mun. București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brăila.

28.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 841 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Variaș, Județul Timiș, CF 405252.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenței pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10/C, Județul Timiș, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

28.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 832 Variaș Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Variaș, CF nr. 405336-Variaș, nr. top 405336, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul OMV Petrom SA, București, str. Coralilor, jud. București, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

28.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 97 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr. 106017-Ortişoara, jud. Timiş, anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 97 Calacea”, propus a fi amplasat în localitatea Calacea, CF nr.106017-Ortişoara, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Timiş.

28.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4301 VARTEJU (VALUTA) ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4301 VARTEJU (VALUTA) ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Farcaş, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

28.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2185 BRADESTI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2185 BRADESTI ”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Bradesti, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

27.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  1562 Preajba Sud”, propus a fi realizat în extravilanul  comunei Scurtu Mare, județul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1 si la sediul  OMV Petrom SA situat in municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  în zilele de luni pana joi, între orele 8.00-16.00 si vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

25.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2411 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

25.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2318 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

25.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2559 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

25.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2486 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

25.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2506 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

22.01.2021
Anunţ public privind starea factorilor de mediu pe semestrul II 2020, în zona de activitate a punctului de lucru „Parc 197 Periș”, amplasat pe teritoriul comunei Periș, cu activităţi desfăşurate pe teritoriul comunei Periș, județul Ilfov               

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 ”Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, în calitate de titular anunţă publicul interesat  că în semestrul II 2020, în zona de activitate a punctului de lucru „Parc 197 Periș”, reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului prin Autorizaţia de Mediu nr. 83 din 27.03.2014, revizuită în data de 11.03.2019, nu s-au înregistrat evenimente care să ducă la afectarea factorilor de mediu şi implicit nici sesizări ale cetăţenilor din zonă privind afectarea mediului ca urmare a activităţii desfăşurate.
Urmărirea calităţii factorilor de mediu se realizează periodic prin monitorizarea indicatorilor specifici activităţii petroliere pentru sol, de către o firmă autorizată, conform condiţiei din autorizaţia de mediu.

22.01.2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucuresti, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 3665 Fauresti", propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Fauresti,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din municipiul Ramnicu Valcea, Str. Remus Bellu, Nr. 6, in zilele de luni-vineri intre orele 09:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

21.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2602 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00.

21.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1289 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00.

21.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2539 Videle Est”, propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul localității Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu la adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro. și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

21.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2508 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00.

21.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1294 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00.

21.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2447 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 943 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 943 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 961 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 961 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 190 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 190 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2319 Videle Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Clejani, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat în com. Clejani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 09:00-14:00 si vineri intre orele 09:00-12:00 precum si la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2320 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat în com. Clejani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 09:00-14:00 si vineri intre orele 09:00-12:00 precum si la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

21.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2315 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat în com. Clejani, extravilan, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 09:00-14:00 si vineri intre orele 09:00-12:00 precum si la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1524 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul Roata de Jos, sat Roata de Jos, T54, P49, nr. cad. 32279, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 237 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Roata de Jos, T53, P58, NC 32359, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

20.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1412 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1412 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1407 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1407 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

19.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1051 BACEA, COMUNA MOVILENI, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, sat Bacea, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt şi la sediul titularului, de luni până vineri, între orele 9.00- 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

19.01.2021
Anunţ public

OMV PETROM SA Bucureşti  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”LUCRARI DE ABANDONARE  AFERENTE SONDEI 417 CIURESTI NORD”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, P9,  judetul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, de luni până vineri între orele 9 – 14 şi la  adresa titularului OMV PETROM SA  din Bucureşti , str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector 1, luni – vineri între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.

10.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM  S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 608 CIUREȘTI NORD” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Corbu, judeţul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul  APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul  OMV PETROM  S.A.  din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

18.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2104 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2322 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2101 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2100 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 965 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 965 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 937 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 937 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2316 Videle Est”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă, de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2316 Videle Est”, propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09.30-14.30 și vineri, între orele 09.30-12.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 643 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 643 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 645 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 645 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 671 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 671 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 332 CIUREȘTI SUD" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 322 CIUREȘTI SUD" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 342 CIUREȘTI SUD" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 342 CIUREȘTI SUD" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1753 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1753 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Poboru, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1237 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1237 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cungrea, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1216 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1216 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1409 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1409 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 663 OTEȘTI²"anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 663 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrari de abandonare aferente sondei 1548 Preajba Sud”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 1548 Preajba Sud”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

18.01.2020
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucuresti, titular al proiectului ,,Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1136 Glavacioc", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul   ,,Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 1136 Glavacioc", propus a fi amplasat in com. Stefan cel Mare, jud. Arges.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA  cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  sector 1,  titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 561 OTESTI" , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Cungrea, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA  cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  sector 1,  titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 176 CIUREŞTI SUD" , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Tufeni, satul  Tufeni, parcela 7/1 şi 7/2, judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA  cu sediul in Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22,  sector 1,  titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 2411CIUREŞTI NORD” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Icoana,  judeţul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1413 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1413 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1416 OTEȘTI" anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea de impact şi fara evaluare adecvată de catre A.P.M. Olt în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1416 OTEȘTI" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Verguleasa, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmot.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 188 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 188 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2314 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2314 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 967 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 967 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

15.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 861 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 861 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

13.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 214 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

13.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2313 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 2313 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

13.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 340 Pordeanu”, propus a fi amplasat în localitatea extravilanul comunei Beba Veche, jud Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, Municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Jud. Timis, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

12.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 682 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 682 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 681 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 681 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 658 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 658 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 652 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 652 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 646 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 646 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2303 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2317 Videle Est”, propus a se realiza în judeţul Giurgiu, extravilanul com. Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, la adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro. și la S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul în  mun. București, sector 1, str. Coralilor , nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la  APM Giurgiu pe adresa de  e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

12.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA, cu sediul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2176 Videle Est”, propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.

12.01.2021
Anunt public

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1093 Bustuchin“, propus a fi amplasat în localitatea Bustuchin, satul Valea Pojarului, extravilan, județul Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 10 -14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

08.01.2021
ANUNŢ PUBLIC

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiintare constructii C11, C13, C15”, propus a fi amplasat in localitatea Boldesti-Scaeni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-13.00 precum şi la următoarea adresă de internet http:// apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul APM PH.07.01.2021
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A., titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare construcții și instalații din cadrul Stației de apa Vâlsan”, propus a fi amplasat in comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50, județul Argeș, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00-13:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.
 

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2320 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 878 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2315 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 173 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 173 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 219 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 219 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, Jud Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-13.00, precum si pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 669 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2178 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 şi la OMV PETROM SA, cu sediul in București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, cladire Petrom City.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 931 Satchinez”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, jud. Timis, CF 402562.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Jud. Timis, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 78 Calacea”, în extravilanul comunei Satchinez, jud. Timis, CF nr. 402736.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Jud. Timis, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 657 Calacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Satchinez, jud. Timis, CF 402641.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Jud. Timis, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

06.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: “Lucrări de abandonare aferente sondei 64 Dudestii Noi”, propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, CF nr. 442415, jud. Timis.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timiș și la sediul titularului, municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10C, Jud. Timis, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

05.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 969 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 969 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare la sonda 2179 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare la sonda 2179 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.01.2021
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulară a proiectului ”Lucrări de abandonare aferente sondei 214 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul ”Lucrări de abandonare aferente sondei 214 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Clejani, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

05.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2302 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia medului APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia medului APM Giurgiu.

05.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ``Lucrări de abandonare aferente sondei 966 Videle Est” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00.

05.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ``Lucrări de abandonare aferente sondei 2323 Videle Est” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00.

05.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ``Lucrări de abandonare aferente sondei 645 Videle Est” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00.

05.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ``Lucrări de abandonare aferente sondei 643 Videle Est” propus a fi amplasat în jud. Giurgiu, comuna Clejani.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri de la 9.00 – 12.00.

05.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 133  Satchinez", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Satchinez, identificat prin CF nr. 405116, jud. Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

05.01.2021
Anunt public

OMV Petrom SA – Zona de producție Petromar Constanța, a cărui activitate principală constă în exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi (petrol brut și gaze naturale) din Platoul Continental al Mării Negre, informează publicul interesat despre impactul activităților sale asupra mediului în trimestrul IV 2020, și anume:
- monitorizarea calității factorilor de mediu din zonele de influență ale punctelor de lucru aparținând Zonei de producție Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Secția Terminal Midia și Baza de operațiuni din Incinta Port Constanța – Dana 34) nu a evidențiat depășiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislația specifică domeniului și prin actele de reglementare emise de autoritățile teritoriale pentru protecția mediului;
- nu s-au înregistrat poluări accidentale ale solului, apelor de suprafață sau subterane.


04.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 937 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

04.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 2316 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

04.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 965 Videle Est”, propus a fi amplasat în comuna Clejani, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, MUN. Giurgiu,jud. Giurgiu şi la sediul OMV PETROM SA, din București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22. în zilele de luni-joi intre orele 9.00 – 13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu.

04.01.2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 3665 Fauresti”,  propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Fauresti.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Valcea din strada Remus Bellu, Nr. 6, Judetul Valcea, şi la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 22, în zilele de luni – vineri,  între orele 9 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Valcea din strada Remus Bellu, Nr. 6.


04.01.2021
ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2803 Babeni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, oras Babeni, Camp sonde, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

04.01.2021
Anunț public privind dezbaterea publică a RIM pentru proiectul ”Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1088 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj            

OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere în producție sonda 1088 Bustuchin” amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, judeţul Gorj.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul OMV PETROM S.A. din municipiul București, Petrom City, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9.00 -14.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc electronic (documentația supusă dezbaterii și anunțul public au fost postate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și pe site-ul OMV PETROM S.A.), în data de  04.02.2021 , începând cu orele 13.00.
In situația în care nu se va mai prelungi starea de alertă pe întreg teritoriul țării, dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la  sediul Primăriei Bustuchin în data de 04.02.2021, începând cu orele13.00.
Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate în format electronic prin e-mail : office@apmgj.anpm.ro , până la data de 04.02.2021 prin fax la numărul 0253212892 sau prin posta pana la data de 04.02.2021.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul A.P.M. Gorj din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj, până la data de 04.02.2021