Contact
OMV Group Websites
en ro
Logout
OMV Group Websites
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Group www.omv.com OMV Romania www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Close

Informări publice

20-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Creșterea integrității colectoarelor de gaze Valea Calului Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Balc, sat Săldăbagiu, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

20-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4280 Suplac” și “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4282 Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

20-12-2019
Anunţ public  

„S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 654 MP Monteoru” amplasat în com. Merei, jud. Buzău. Decizia autorităţii competente, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, din Municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău si la sediul SC OMV Petrom SA din Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău, in zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din Municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău”.

19-12-2019
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A.  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII DIN CADRUL STATIEI DE COMPRIMARE GAZE 10GKNA2 BARBATESTI“, propus a fi amplasat în comuna Barbatesti, sat Barbatesti, judeţul Gorj, Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Asset Oltenia,  strada Brestei, nr. 3, Craiova, Jud. Dolj, în zilele de luni -vineri, între orele 10 -14 . 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

19-12-2019
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda, L.E.A., manifold și conductă de amestec la sonda 2653 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

19-12-2019
Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare careu de foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec la sonda 3520 bis Vâlcele Vest„  propus a fi amplasat în comuna Merișani, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

18-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 55 GRANICERI", anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 55 GRANICERI, propus a fi amplasat în com. Giera, extravilan, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiş din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

18-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 163 SATCHINEZ", propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 163 SATCHINEZ, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiş din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

18-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 166 SATCHINEZ", propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 166 SATCHINEZ, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiş din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

18-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

“OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 166 SATCHINEZ", propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 166 SATCHINEZ, propus a fi amplasat în extravilan Satchinez, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiş din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

18-12-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4000 Suplacu de Barcău”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Marca, sat Leșmir, intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj – str. Parcului, nr. 2, Zalau, jud. Sălaj şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Sălaj pe toată durata derulării procedurii de reglementare.  

17-12-2019
Anunt public

“S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ LA STAȚIA DE COMPRESOARE 14 ȚINTEA II SI RACORDARE LA RETEUA DE ENERGIE ELECTRICA“, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ LA STAȚIA DE COMPRESOARE 14 ȚINTEA II SI RACORDARE LA RETEUA DE ENERGIE ELECTRICA“, propus a fi amplasat în judetul Prahova, localitatea Baicoi.  
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Prahova din Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”

17-12-2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Punerea în siguranță conducte în zona Moșoaia - subproiect 03 Valea Blidaru„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni – vineri, orele 8 -13 și la sediul OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș,  str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

16-12-2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
   
SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Integrare rezervor apa sărată 200 mc LACT Bădeștii” propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Bădești, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș,  str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, clădirea „Petrom City”, sector 1, in zilele de luni până joi, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeș, str. Egalității nr. 50A, jud. Argeș. 

16-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei  3090 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei  3090 Videle Vest” propus a fi realizat în extravilanul  orașului Videle, judeţul Teleorman.
„Proiectul  nu se supune evaluării impactului asupra mediului”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

16-12-2019
Anunț public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului: “Căptușire conductă Parc 35 Leordeni -Estacadă Carcinov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Căptușire conductă Parc 35 Leordeni – Estacadă Carcinov”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Topoloveni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș  cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 10 - 13, precum și la adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș. 

13-12-2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 16 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

13-12-2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 47 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Foglaș, extravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

13-12-2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 47 Bis Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Foglaș, intravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.  

12-12-2019
Anunt public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului  “ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTE SONDELE H40, H41, 1532 INDEPENDENȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTE SONDELE H40, H41, 1532 INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în localitatea Schela, (extravilan) Tarla 58/4; Parcelele 532/1/2, 532/1/3, 532/1/4, 532/1/5, 532/1/6, 532/1/7, 532/1/8 (nr. cad. 103824), județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://ampgl.anpm.ro/ la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu–Drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de încadrare 2019. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

12-12-2019
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrari de abandonare aferente sondelor 250 bis Suplacu de Barcau, 4129 Suplacu de Barcau, 4130 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat in localitatea Lesmir, intravilan Comuna Marca.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, strada Parcului, nr. 2, judetul Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 08:30 – 16:00 si vineri, intre ore 08:30 – 13:00 si la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A. , din Bucuresti, strada Coralilor nr. 22, Sector 1, in zile de luni pana vineri, intre orele 07:30 – 15:30.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Salaj.

10-12-2019
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM  SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 945 Satchinez", propus a fi amplasat in Satchinez, extravilan, nr. Cad. 402761, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A și la sediul titularului Timisoara, Str. Polona, nr. 4, jud. Timis, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

09-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

OMV PETROM SA, titular al proiectului „MONTARE SI INSTALARE SKID LA MANIFOLD P6”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna Roata de Jos, Carte Funciara 32467, Extravilan, Județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

09-12-2019
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV PETROM SA ,  titular al proiectului "Amenajare careu de foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 KV si conducta in sonda 2194 Blejesti) sonda 2222 bis Blejesti" propus a fi amplasat in extravilanul comuna Cosmesti, jud. Teleorman, anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Amenajare careu de foraj, foraj si echipare pentru productie (inclusiv 0,5 KV si conducta in sonda 2194 Blejesti) sonda 2222 bis Blejesti:
se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Teleorman,  din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, Jud Teleorman de luni pana joi între orele 8.00 – 16.30 si vineri de la 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: http://apmtr.anpm.ro;
Publicul interesat poate  inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, Jud. Teleorman,  in termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritaţii competente pentru protecţia mediului.

06-12-2019
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani - MTT Poiana Lacului - UAT Băbana„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani - MTT Poiana Lacului - UAT Băbana„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, satele Băbana, Ciobănești, județul Argeș.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

05-12-2019
Anunt public

Aceasta informare este efectuată de OMV PETROM SA – ZONA DE PRODUCŢIE X - PETROMAR cu sediul in Incintă Port Constanţa – Dana 34  Constanţa, jud. CONSTANŢA, fax: 0241 585 420, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “DEVIERE CONDUCTĂ DE TRANSPORT ŢIŢEI PFCP-TM”,  lucrare localizata în Bazinul Hidrografic Litoral - în extravilanul com. Corbu, judeţul Constanţa.
Aceasta investiţie este o noua.
Ca rezultat al procesului de producţie (in perioada de operare) vor rezultă - următoarele ape uzate – nu este cazul, ce se vor evacua în – nu este cazul - după ce au fost epurate prin – nu este cazul.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului, elaboratorului documentatiei tehnice Societatea de Cercetare a Biodiversitatii si Ingineria Mediului AON SRL, 0341.413.997 sau Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral, după data de 06.12.2019.

05-12-2019
Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Relocare PMAN și conducte amestec sondele 2014 și 2015 Bradu„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Relocare PMAN și conducte amestec sondele 2014 și 2015 Bradu„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, T18, T19, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10:00 – 13:00 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

04-12-2019
Anunt public privind decizia etapei de ȋncadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3100 Gliganu”, anunţă publicul interest asupra luării deciziei de ȋncadrare de către APM Argeş ȋn cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferentei sondei 3100 Gliganu”, propus a fi amplasat ȋn com. Negraşi, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de ȋncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş, cu sediul ȋn Piteşti, str. Egalităţii, nr.50, judeţul Argeş, in zilele de luni-vineri ȋntre orele 10:00-13:00, precum şi la urmatoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate ȋnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de ȋncadrare la sediul APM Argeş, ȋn termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.

03-12-2019
Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie Oltenia, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj şi punere în producţie sonda 3 Drăganu Călina” propus a fi realizat în judeţul Vâlcea, comuna Livezi, satul Pîrîienii de Mijloc.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea şi la sediul OMV Petrom S.A. – Z.P. Oltenia din judeţul Dolj, municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6

02-12-2019
Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectul „Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parcului 8 Geamana”,  amplasat în extravilanul comunelor Zemeș și Asău, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe magina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-12-2019
Anunt public

SC OMV PETROM SA titular al proiectul „Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parcului 4007 Zemeș”,  amplasat în extravilanul comunei Zemeș, judeţul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe magina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

02-12-2019
Anunt public privind emiterea deciziei etapei de incadrare revizuita

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1841 Şopârleşti” - amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman.
nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Decizia APM Teleorman precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, la adresa de internet http://apmtr.anpm.ro şi la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Teleorman.

02-12-2019
Anunt public privind emiterea deciziei etapei de incadrare revizuita

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare revizuită pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 1070 Şopârleşti” - amplasat în extravilanul comunei Cosmeşti, sat Ciuperceni, județul Teleorman.
nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Decizia APM Teleorman precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, la adresa de internet http://apmtr.anpm.ro şi la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Teleorman.

02-12-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 209 Harlesti” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, jud. Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1.

29-11-2019
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC OMV PETROM  SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 786 CALACEA", propus a se realiza în extravilanul localității ORȚIȘOARA, CF nr. 105987 și nr. Top 105987, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A și la SC OMV PETROM SA cu sediul în str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, sector 1, București, în zilele de luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.


29-11-2019
Anunt public

S.C. OMV PETROM S.A, București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 573 Mihai Bravu Vest”, propus a fi realizat in  extravilanul localității Tămășeu , jud. Bihor.
Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro, și la sediul titularului (S.C. OMV PETROM S.A  ,București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1).
Observațiile / contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Bihor , din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 


29-11-2019         
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Echipare conductă de amestec și L.E.A. sonda 430 bis ST Slătioarele„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City” sector 1, București,  în zilele de luni până vineri, orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș,  str. Egalității, nr.50A, județul Argeș

29-11-2019
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – Pârâul Frățești – Înlocuire tronson conductă de amestec sonda 1087 – Parc 2A Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului și comuna Albota, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, clădirea “Petrom City” sector 1, București,  în zilele de luni până vineri, orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș,  str. Egalității, nr.50A, județul Argeș


28-11-2019
Anunt public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafata și conductă amestec sonda 523 Bărbuncești” propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, com. Tisău, județul Buzău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3 și la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.”

28-11-2019
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 4544 bis Tutana și 4570 Tutana, L.E.A., conducte și facilități încălzire țiței„ propus a fi amplasat în comuna Băiculești, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

28-11-2019
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2016 Bradu, L.E.A. și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Bradu, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

28-11-2019
Anunt public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 228 Satchinez”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 228 Satchinez”, propus a fi amplasat în com. Satchinez, extravilan,  CF 405038, nr. Cad. 405038, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

28-11-2019
Anunt public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 6025 Calacea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate si evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 6025 Calacea”, propus a fi amplasat în com. Orțișoara, sat Calacea, intravilan,  CF 106033, nr. Cad. 106033, jud Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

27-11-2019
Anunț public

SC OMV Petrom S.A. Bucuresti –Asset Oltenia , titular al proiectului , ,,Dezafectare linii pompare , apartinand Depozitului Ghercesti ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Dezafectare linii pompare , apartinand Depozitului Ghercesti ”  , propus a fi amplasat în comuna Ghercesti , judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de Luni -Joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.


27-11-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 153 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

27-11-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 179 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

27-11-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 394 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

27-11-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 374 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.


27-11-2019
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 136 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

25-11-2019
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos” – masiv III, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului și nesolicitare a evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com.Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr.cad.32519, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu , în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25-11-2019
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos” – masiv 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului și nesolicitare a evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com.Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr.cad.32500, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu , în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

25-11-2019
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom S.A. București titular al proiectului “Deviere conducte gaze naturale și conductă țiței Parc 35 Leordeni„  propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Deviere conducte gaze naturale și conductă țiței Parc 35 Leordeni„  propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13, precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

25-11-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "REABILITARE BECIURI SONDE - PS 21 TÂRGOVIȘTE - SONDA 419BIS STRÂMBU, SONDA 3041 STRÂMBU, SONDA 3097 STRÂMBU, SONDA 3214 STRÂMBU", propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Hulubești, județul Dâmbovița.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Târgoviște,  str. Ion Brătianu, nr.50, județul Dâmbovița și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița. 

25-11-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu   

OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Căptușire conductă  Parc 35 Leordeni - Estacadă Carcinov” propus a fi amplasat în extravilanul orașului Topoloveni, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, clădirea „Petrom City”, sector 1, județul Argeș în zilele de luni până joi, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Argeș, str. Egalității nr. 50A, județul Argeș. 


25-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări conducte pentru punere în exploatare a sondelor de pe platformele 1 și 11”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan și intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                
25-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4282 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.      

22-11-2019 Anunt public

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, cu sediul in municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,judetul Teleorman, anunţa publicul interesat asupra deciziei de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru instalatia IPPC ,,Statia de bioremediere Videle’’- pentru desfasurarea activitatilor cod CAEN rev. 2:
-   3812 - colectarea deseurilor periculoase (rev. 1 - 9002), 
-   3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (rev. 1 – 9002), 
prevazute in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria 
5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati: 
a) tratare biologica;
5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii, 
amplasata in extravilanul orasului Videle, nr. cadastral 655/2-1718/2, judetul Teleorman, titular  SC OMV PETROM SA - ASSET MOESIA, cu sediul in oras Bolintin Vale, str. Republicii nr. 2C, judetul Giurgiu. 
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la:
- sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, zilnic, de luni pana joi, intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400;
- sediul titularului SC OMV PETROM SA - ASSET MOESIA, cu sediul in oras Bolintin Vale, str. Republicii nr. 2C, judetul Giurgiu. 

Observaţiile publicului formulate in scris se primesc zilnic  la secretariatul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman,  din Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, in termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului. 


21-11-2019 Anunt public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H30 Independența”, în comuna Schela, județul Galați, propus a fi realizat în intravilanul comuna Schela, Tarla 58/3, P 502/3, Cc,De ; nr. Cad.102481, 100220, 100222, 102359, 2070, jud. Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul  OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.


21-11-2019 Anunt public

OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de amenajare platformă, foraj şi drum de acces sondele H31, H33 Independenţa” şi „Echipare de suprafaţă şi conductă sondele H31, H33 Independenţa”, propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi. 
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul pot fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul OMV PETROM S.A din  mun. Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni până joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. 
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – documentaţii procedura EIA şi EA – rapoarte EIA şi studii EA.  
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Comunei Schela, în data de 14.11.2019, începând cu ora 14:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de 14.11.2019  (data dezbaterii publice).


21-11-2019 Anunt public

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H34 Independența”, în comuna Schela, județul Galați, propus a fi realizat în extravilanul comunei Schela, T58/4, P A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, De538, De510/7 ; T58/2, P A 540/1/1 ; T58/1 P A540/1/13 ; T58/4 P A532/1/8 (nr.cad.103824), A 532/1/17, A532/1/6 , jud. Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul OMV PETROM S.A., cu sediul in București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

20-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 4280 Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                
20-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei  3090 Videle Vest’’, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni pana joi, între orele 8.00 -16.30, vineri între orele 8.00 -14.00 si la sediul titularului situat in municipiul Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1.

19-11-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM SA titular al proiectului ”ECHIPARE CU CONDUCTA INJECTIE APA SONDA 333 PORDEANU” operator SC EXPERT PETROLEUM SRL, propus a se realiza in localitatea Pordeanu, comuna BEBA - VECHE, CF NR.402511 si 402721, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Echipare cu conducta injectie apa sonda 333 Pordeanu” ” operator SC EXPERT PETROLEUM SRL, propus a se realiza in localitatea Pordeanu, comuna BEBA - VECHE, CF NR.402511 si 402721, jud. Timis. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, din localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A, Jud. Timis, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului (20.11.2019) pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


19-11-2019 Anunt public
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S.C. OMV PETROM  S.A. anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 28 CRM Gura Ocnitei", propus a fi realizat în intravilanul localitatii Gura Ocnitei, județul Dâmbovița. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, Nr, 1, Judetul Dâmbovita, în zilele de luni- joi, între orele 9:00 – 15:00 şi vineri între orele 9:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita.


18-11-2019 Anunt public
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 1136 Glavacioc", propus a fi realizat în com. Stefan cel Mare,  jud. Arges.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, Str. Egalitatii, Nr. 50A, jud. Arges si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges.

18-11-2019 Anunt public
Anunț public privind emiterea acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ ȘI ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ LA SONDA 327 BIS CIURESTI SUD ȘI CONDUCTĂ SONDA 327 BIS CIUREȘTI SUD” propus  a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana, județul Olt.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00- 14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.  
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

15-11-2019 Anunt public
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

OMV  PETROM  SA, titular al proiectului "Desfiintare constructii si instalatii din cardul – Parc 24 Scurtu Mare – Grup Tehnic”anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Desfiintare constructii si instalatii din cardul – Parc 24 Scurtu Mare – Grup Tehnic”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman, Tarla 71, parcela 534/1 (nr. cadastral 108).
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  
APM Teleorman.
 

15-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea, exploatarea și linia electrică a sondei 1263 (FV1) Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

15-11-2019 Anunt public
Anunt public privind solicitarea de emitere a Acordului de Mediu

OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Remedierea solului pe suprafața de 54 mp din exteriorul Parcului 1 Popești și pe o suprafață de 70 mp de la sonda 1748 + magistrala Parc 1 Popești – Parc 16 Ștefan cel Mare (fost Parc 16 Glavacioc)", propus a fi amplasat în comuna Popești, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.  50 A, județul Argeș și la sediul  SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 10 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș.

15-11-2019 Anunt public
Anunt public privind solicitarea de emitere a Acordului de Mediu

OMV Petrom SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Refacerea calității solului poluat cu hidrocarburi pe o suprafață de 70 mp pe traseul conductei de transport, țiței brut Parc 2 Ștefan cel Mare - Parc 16 Glavacioc (denumire nouă Parc 16 Ștefan cel Mare), 30 mp în exteriorul sondei 1197 și 597 mp în exteriorul Parcului 2 Ștefan cel Mare, propus a fi amplasat în comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, județul Argeș și la sediul  SC OMV Petrom SA, în zilele de L – V, orele 10 – 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș.

13-11-2019 Anunt public
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2569 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondei 2569 Suplac, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, intravilan, com Marca, jud Salaj.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

13-11-2019 Anunt public
Anunt public  privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 2570 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondei 2570 Suplac, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, intravilan, com Marca, jud Salaj.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

13-11-2019 Anunt public
Anunt public  privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3162 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondei 3162 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, intravilan, com Marca, jud Salaj
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

13-11-2019 Anunt public
Anunt public  privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3232”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondei 3232 Suplac, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, intravilan, com Marca, jud Salaj.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


13-11-2019 Anunt public
Anunt public  privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3242 Suplacu de Barcau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul : Lucrari de abandonare aferente sondei 3242 Suplacu de Barcau, propus a fi amplasat in Loc Lesmir, intravilan, com Marca, jud Salaj.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Salaj, din Zalau, str. Parcului nr.2, în zilele de luni-joi între orele 8,30-16, vineri între orele 8,30-13 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
 

13-11-2019 Anunt public
ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu

S.C OMV Petrom S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3100 Gliganu" propus a fi amplasat in com.Negrasi, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul A.P.M.Arges din Piteşti, str.Egalitatii,nr.50 A, jud. Argeş si la sediul SC OMV Petrom SA, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

13-11-2019 Anunt public
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului „INSTALAȚIE PENTRU RECUPERARE FRACȚII HIDROCARBURI DIN GAZE NATURALE PRIN SEPARARE LA RECE ( LTS ICOANA)” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului  asupra mediului, pentru proiectul „INSTALAȚIE PENTRU RECUPERARE FRACȚII HIDROCARBURI DIN GAZE NATURALE PRIN SEPARARE LA RECE ( LTS ICOANA)”, propus a fi realizat în comuna Icoana, județul Olt.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt,  în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400   , precum si la adresa http://apmot.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt. 

13-11-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani - MTT Poiana Lacului - UAT Băbana„, propus a fi amplasat în comuna Băbana, satele Băbana, Ciobănești, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 – 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1 Bucureștii, în zilele de luni - vineri, între orele 8- 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

13-11-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani - MTT Poiana Lacului - UAT Merișani„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, satul Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 – 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1 Bucureștii, în zilele de luni - vineri, între orele 8- 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.
    
13-11-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Căptușire cu HDPE conductă țiței MTT Merișani - MTT Poiana Lacului - UAT Poiana Lacului„, propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 – 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1 Bucureștii, în zilele de luni - vineri, între orele 8- 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

13-11-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Conductă de amestec și linie electrică la sonda 2638 Merișani, propus a fi amplasat în comuna Merișani,  satul Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 – 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1 Bucureștii, în zilele de luni - vineri, între orele 8- 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

13-11-2019 Anunt public
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Demolare rezervor apă sărată 250mc și dezafectare legături conducte LACT Bădești„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului  asupra mediului, pentru proiectul „Demolare rezervor apă sărată 250mc și dezafectare legături conducte LACT Bădești„ propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Bădești, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

11-11-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului "Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda  1828 Talpa  la  Parc  34 Talpa" anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda  1828 Talpa  la  Parc  34 Talpa", propus  a fi amplasat  în comuna Cosmești, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun Alexandria, str. Dunării, nr.l, județul Teleorman de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

11-11-2019 Anunt public

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 573 MIHAI BRAVU VEST”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tămășeu, comuna Tămășeu, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, Bd. Dacia, nr.25/A, Oradea, jud. Bihor şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - vineri, între orele 9-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

11-11-2019 Anunt public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SONDA 1721 OTEȘTI, L.E.A. ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC”, propus a fi amplasat în comuna Poboru, județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Poboru, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

11-11-2019 Anunt public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului: “Căptușire conductă Parc 35 Leordeni – Depozit Saru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Căptușire conductă Parc 35 Leordeni – Depozit Saru”, propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 10-13, precum și la adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

11-11-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului ,,Desființare construcții și instalații din Parcul 12 Butești", anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Desființare construcții și instalații din Parcul 12 Butești", propus  a fi amplasat  în comuna Siliștea, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun Alexandria, str. Dunării, nr.l, județul Teleorman de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
 

08-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1070 Şopârleşti” propus a fi amplasat  în extravilanul comunei Cosmeşti, sat Ciuperceni, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

08-11-2019 Anunt public
Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1841 Şopârleşti” propus a fi amplasat  în extravilanul comunei Cosmeşti, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

07-11-2019 Anunt public

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 776 Calacea", propus a fi amplasat în jud. Timiş, extravilan Ortisoara, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 776 Calacea propus a fi amplasat în jud Timiş, extravilan Ortisoara.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timiş, în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului “

07-11-2019 Anunt public

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 217  Satchinez", propus a fi realizat în com. Varias,  CF 404981, jud. Timis.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

07-11-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului: “Căptușire conductă Parc 33 Leordeni – Depozit Saru”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Căptușire conductă Parc 33 Leordeni – Depozit Saru”, propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș  cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, intre orele 10-13, precum și la adresa de internet http://apmag.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

06-11-2019 Anunt public

Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonde, L.E.A. și conducte de amestec la sondele 2018 și 2019„ propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


06-11-2019 Anunt public

Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3433 Slătioarele, L.E.A. și conductă de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.


06-11-2019 Anunt public

Anunț public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3434 Slătioarele și sonda 3436 Slătioarele, L.E.A. și conducte de amestec„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

04-11-2019 Anunt public 

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 102 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data prezentului anunţ.

04-11-2019 Anunt public 

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 200 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data prezentului anunţ.

04-11-2019 Anunt public

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1016 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data prezentului anunţ.


04-11-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de incadrare
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Înlocuire conducta oțel cu conductă amestec din HDPE de la conducta existentă HDPE Sonda 1408 bis Blejești la Parc 28 Cosmești", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii  de evaluare a  impactului  asupra  mediului*,  pentru proiectul "Înlocuire  conducta oțel cu  conducta  amestec  din  HDPE  de  la  conducta existentă  HDPE  Sonda  1408bis  Blejești  la Parc 28 Cosmești",  propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, sat Cosmesti, judetul Teleorman.
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa
1.    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din Alexandria, str. Dunarii nr 1, judetul Teleorman, in zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00
precum si la următoarea adresa de intenet:http://apmtr.anpm.ro.
2.    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

04-11-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de incadrare
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Înlocuire  conductă  oțel  cu conductă amestec din HDPE de la sonda 2052 Blejești la Parc 33 Cosmești", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei  de  incadrare  de  catre  Agentia pentru Protectia Mediului  Teleorman,  in  cadrul  procedurii  de  evaluare a impactului asupra mediului*, pentru  proiectul "Înlocuire  conductă  oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 2052 Blejești la Parc 33 Cosmești”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, sat Cosmesti, judetul Teleorman.
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa
1.    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi      consultate la sediul A.P.M. Teleorman din Alexandria, str. Dunarii nr 1, judetul Teleorman , in zilele de luni-joi 8⁰⁰-16³⁰ si vineri intre orele 8⁰⁰-14.⁰⁰,         precum si la următoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro.
2.    Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

01-11-2019 Anunt public

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 166 Satchinez", propus a fi realizat în Satchinez, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.


01-11-2019 Anunt public

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 163 Satchinez", propus a fi realizat în Satchinez, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
 

30-10-2019 Anunt public
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A. anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 28 CR M Gura Ocnitei", propus a fi realizat în localitatea Gura Ocnitei, intravilan, jud. Dambovita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dambovita, localitatea Targoviste, Cal. Ialomitei, Nr, 1, Târgoviste, Dâmbovita, 130142, Târgoviște 130142 şi la adresa titularului SC OMV PETROM SA, str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, în zilele de luni- joi între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 -14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita.

30-10-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 1317 Vața, L.E.A. și conductă de amestec" propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, între orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

30-10-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1101 și 1102 Albota" propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, între orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

30-10-2019 Anunt public
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2688 Merișani, L.E.A., manifold și conductă de amestec" propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani,  județul Argeș 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, sector 1, București,  în zilele de L-V, între orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

29-10-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Inlocuire conducta otel cu conducta amestec din HDPE de la sonda 2170 Blejesti la Pare 43 Cosmesti" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-    nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
-    nu se supune evaluarii adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "inlocuire conducta otel cu conducta amestec din HDPE de la sonda 2170 Blejesti la Parc 43 Cosmesti" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, județul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

29-10-2019 Anunt public 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA cu sediul în București, str.Coralilor, nr.22, sector 1, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații din cadrul – Parc 1Stoenești”, propus a se realiza în extravilanul comunei Florești-Stoenești, sat Stoenești, nr.cad.32332, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și de a nu se solicita evaluarea adecvată de către APM Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 9,00-14,00 și vineri de la 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

29-10-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului “Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de nesolicitare a  evaluării impactului asupra mediului și nesolicitare a evaluării adecvate de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr.cad. 32545, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din șos.București, bl.111, sc.A+B, Mun. Giurgiu, jud.Giurgiu, în zilele de luni - joi între orele 9,30-14,30 și vineri între orele 9,30-12,30, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29-10-2019 Anunt public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conducte cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața și Bacea Conductă de la sonda 1891 la Parc 15 bis Vața Conductă de la sonda 1973 Vața la PMAN 22 Vața„ în comuna Vedea, satele Lungani și Prodani, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 - 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

29-10-2019 Anunt public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Deviere conducte gaze naturale și conductă țiței Parc 35 Leordeni„ în comuna Leordeni, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 - 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.


29-10-2019 Anunt public

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 662 Calacea", propus a fi realizat în com. Ortisoara, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul Titularului de Proiect, Timisoara, Strada Coriolan Brediceanu, Cladirea C, Camera P5, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

28-10-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM S.A., titular al proiectului "Desfiintare constructii si instalatii din cadrul - Parc 43 Cosmești - nr. cadastral 20639" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
-    nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
-    nu se supune evaluarii adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desființare construcții și instalații din cadrul -Parc 43 Cosmești - nr. cadastral 20639" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, județul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între orele 8-16,30 si vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

28-10-2019 Anunt public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului: “Căptușire conductă Parc Leordeni – Sonda 572 Leordeni”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Căptușire conductă Parc Leordeni – Sonda 572 Leordeni”, propus a fi amplasat in comuna Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-13, precum si la adresa de internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

25-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare teren aferent sondei 4125 Umbrărești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Lucrări de remediere si reabilitare teren aferent sondei 4125 Umbrărești”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Umbrărești  județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați din mun.Galați, str.Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 și vineri intre orele 8:30 – 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu - proiect decizie etapa de incadrare. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Galați.

24-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Înlocuire cupon conductă țiței Parc 3 Bâlteni –Parc 14 Țicleni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Înlocuire cupon conductă țiței Parc 3 Bâlteni –Parc 14 Țicleni”, propus a fi amplasat în localitatea Țicleni, intravilan/extravilan, judeţul Gorj,  
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

24-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A., anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 310 IRDP GO Viforata", propus a fi realizat în intravilanul comunei Gura-Ocniței, sat Gura-Ocniței, str. Gamaloiu,  județul Dâmbovița.
Proiectul acordului de mediu si informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, Nr, 1, Judetul Dâmbovita, în zilele de luni- joi, între orele 9:00 – 15:00 şi vineri între orele 9:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita.

24-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A., anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 63 MP Șotânga", propus a fi realizat în extravilanul comunei Șotânga, sat Șotânga, județul Dâmbovița. 
Proiectul acordului de mediu si informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, Nr, 1, Judetul Dâmbovita, în zilele de luni- joi, între orele 9:00 – 15:00 şi vineri între orele 9:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta observaţii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita.

24-10-2019 Anunt Public

Aceasta informare este efectuata de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ, ECHIPARE SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 523 BARBUNCESTI” propus a fi amplasat in localitatea Bărbuncești, extravilan, județul Buzău.    
Aceasta investitie este noua.Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate.Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

24-10-2019 Anunt Public

“SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare si conducata de amestec sonda 527 Barbuncesti” amplasat in sat Barbuncesti, comuna Tisau, jud. Buzau. Decizia autoritatii competente, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, si la sediul SC OMV Petrom SA din municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Buzau din municipiul Buzau,  str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzau.” 

24-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Căptușire conducta Parc 33 Leordeni – Depozit Saru” propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș,  str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, strada  Coralilor, nr 22, clădirea „Petrom City”, sector 1, județul Argeș in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeș, str. Egalității nr. 50A, jud. Argeș. 

24-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Căptușire conducta Parc 35 Leordeni – Depozit Saru” propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș,  str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, clădirea „Petrom City”, sector 1, județul Argeș in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeș, str. Egalității nr. 50A, județul Argeș. 

24-10-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV  PETROM  SA  anunță  publicul  interesat  asupra  depunerii  solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 24 Scurtu Mare - Grup Tehnic", propus a fi amplasat  în  extravilanul comunei Scurtu Mare, tarlaua 71, parcela 534/1 (nr. cadastral 108), judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția - Mediului  Teleorman  din  municipiul  Alexandria,  str.  Dunării,  nr.1,  județul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri  între orele 8.00 -14.00 și la sediul titularului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Teleorman. 

24-10-2019 Anunt Public

Anunț public privind emiterea acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „LUCRĂRI SUPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE SONDA 1309 VAȚA ȘI CONDUCTĂ AMESTEC DE LA SONDA 1309 VAȚA LA MANIFOLD 1375 VAȚA ȘI LUCRĂRI SUPPRAFAȚĂ, FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ AMESTEC SONDA 1404 VAȚA” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bărăști, județul Olt.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro. 
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

23-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA din Bucuresti, str.  Coralilor, nr. 22, anunță publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări suprafață, foraj, echipare sonda 1403 Vața și conductă amestec de la sonda 1403 Vața la Manifold 938 Vața” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bărăști Olt”.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

23-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonde (2438 + 1216) Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, în zilele de L – V între orele 10:00 -14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

23-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Demolare rezervor apă sărată 250mc și dezafectate legături conducte LACT Bădești„ propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Bădești, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de L – V vineri, între orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

23-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalație pentru recuperare fracții hidrocarburi din gaze naturale prin separare la rece ( LTS Icoana)”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Icoana,  județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Icoana, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

22-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA  – Asset IV Moesia cu sediul in Bolintin Vale,  str. Republicii, nr. 2, jud. Giurgiu, titular al proiectului "Lucrari amenajare careu de foraj si drum de acces, foraj si echipare pentru producţie sonda 2163 Balaria" propus a fi amplasat in comuna Ghimpaţi, jud. Giurgiu, anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se solicita evaluarea impactului asupra mediului si de a nu se solicita evaluarea adecvata de catre APM Giurgiu. 
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni - joi între orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, precum si la urmatoarea adresa de e-mail : office@apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate  inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunţ.  
2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Giurgiu, in termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a autoritaţilor competente pentru protecţia mediului.

18-10-2019 Anunt Public

O.M.V PETROM S.A anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 700 Oprișenești”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan UAT Ianca, T147, T148, P1008, P1045, se va supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. 16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Brăila, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

18-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului „Desființare instalații și construcții din cadrul Stația de colectare, separare și depozitare a țițeiului Potlogi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desființare instalații și construcții din cadrul Stația de colectare, separare și depozitare a țițeiului Potlogi”, propus a fi amplasat în comuna Potlogi, str.Cărpenișului (DJ 401A), jud Dâmbovița.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 9-15 și vineri între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

16-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, strada Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2638 Merișani„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L - V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

16-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., cu sediul în București, strada Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 3460 Merișani, L.E.A., conductă și manifold„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de L - V, orele 10 - 14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

16-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA – Zona de productie Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul III 2019, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.”

15-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Independența”, propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați şi la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galați.

15-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1310 Independența”, propus a fi realizat în extravilan comuna Independența, judeţul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galați.

14-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de amenajare platformă, foraj şi drum de acces sondele H31, H33 Independenţa” şi „Echipare de suprafaţă şi conductă sondele H31, H33 Independenţa”, propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi. 
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul pot fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul OMV PETROM S.A din  mun. Bucureşti, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni până joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. 
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – documentaţii procedura EIA şi EA – rapoarte EIA şi studii EA.  
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Comunei Schela, în data de 14.11.2019, începând cu ora 14:00.
 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul susmenţionat la sediul A.P.M. Galaţi, până la data de 14.11.2019  (data dezbaterii publice).”

14-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul în București, str.Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M.Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 43Clejani” propus a fi amplasat în extravilanul localității Clejani, jud Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Giurgiu , în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet office@apmgr.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10zile de la data publicării prezentului anunț.

14-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Căptușire conductă Parc 42 Călinești – Parc 35„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Căptușire conductă Parc 42 Călinești – Parc 35„ propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la următoarea adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

14-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: 
1. „Lucrări de abandonare aferente sondei 499 Oprișenești”, propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan localitatea Oprișenești.
Proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pâna vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila.

14-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele: 
1. „Lucrări de abandonare aferente sondei I 73 MP Bordei Verde Est”,
2. „Lucrări de abandonare aferente sondei 626 MMPG Bordei Verde Est” si
3. „Lucrări de abandonare aferente sondei 489 MMPG Bordei Verde Est”, propuse a fi amplasate în județul Brăila, extravilan comuna Bordei Verde:
proiectele propuse nu se supun evaluării impactului asupra mediului.
Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pâna vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

11-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA  anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări amenajare careu de foraj și drum de acces, foraj, echipare pentru producție, LEA și conductă amestec sonda 1708 bis Talpa”, amplasat în extravilanul comunei Talpa, tarlaua 33, județul Teleorman. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: htpp: // apmtr.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul  Alexandria, str. Dunării ,  nr.  l,  județul Teleorrnan,  în  termen  de  10 zile  de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

11-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA anunță publicul interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “Lucrări de abandonare aferente  sondei 2570 Suplac “  propus a fi amplasat  în loc. Leșmir com. Marca.
Informațiile  privind  proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău str. Parcului nr.2 jud. Sălaj în zilele de luni-joi între orele 8:30 – 16.30, vineri între orele 8:30 -13:00 și la sediul  titularului S.C. OMV Petrom S.A. București  str. Coralilor nr.22 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj.

11-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA anunță publicul interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrări de abandonare aferente  sondei 2569 Suplac “  propus a fi amplasat  în loc. Leșmir com. Marca.
Informațiile  privind  proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău str. Parcului nr.2 jud. Sălaj în zilele de luni-joi între orele 8:30 – 16.30, vineri între orele 8:30 -13:00 și la sediul  titularului S.C. OMV Petrom S.A. București  str. Coralilor nr.22 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj.

11-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA anunță publicul interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrări de abandonare aferente  sondei 3162 Suplac “  propus a fi amplasat  în loc. Leșmir com. Marca.
Informațiile  privind  proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău str. Parcului nr.2 jud. Sălaj în zilele de luni-joi între orele 8:30 – 16.30, vineri între orele 8:30 -13:00 și la sediul  titularului S.C. OMV Petrom S.A. București  str. Coralilor nr.22 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj.

11-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA anunță publicul interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrări de abandonare aferente  sondei 3232 Suplac “  propus a fi amplasat  în loc. Leșmir com. Marca.
Informațiile  privind  proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău str. Parcului nr.2 jud. Sălaj în zilele de luni-joi între orele 8:30 – 16.30, vineri între orele 8:30 -13:00 și la sediul  titularului S.C. OMV Petrom S.A. București  str. Coralilor nr.22 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj.

11-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA anunță publicul interesat  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrări de abandonare aferente  sondei 3242 Suplac “  propus a fi amplasat  în loc. Leșmir com. Marca.
Informațiile  privind  proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău str. Parcului nr.2 jud. Sălaj în zilele de luni-joi între orele 8:30 – 16.30, vineri între orele 8:30 -13:00 și la sediul  titularului S.C. OMV Petrom S.A. București  str. Coralilor nr.22 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj.

10-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de Remediere si Reabilitare aferente sondei 302 Țepu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de Remediere si Reabilitare aferente sondei 302 Țepu”, propus a fi realizat în extravilan comuna Munteni, jud. Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30 - 13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementări - acordul de mediu- proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați.

10-10-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului – canal de asecare in zona sondei 297 Ciuresti Sud, Parc 2 Barla, comuna Barla, sat Bădeşti, judetul Argeş”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului – canal de asecare in zona sondei 297 Ciuresti Sud, Parc 2 Barla, comuna Barla, sat Bădeşti, judetul Argeş”, propus a fi amplasat în comuna Barla,  judeţul Argeş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate A.P.M. Argeş cu sediul din Piteşti, strada Egalităţii nr. 50A, judeţul Argeş,  în zilele de luni-vineri, orele 10:00-13:00, precum şi la urmatoarea adresă de internet:  http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

10-10-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului şi subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului exterior parc 16 Ştefan cel Mare (fost parc 16 Glavacioc), comuna Ştefan cel Mare judeţul Argeş”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului şi subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului exterior parc 16 Ştefan cel Mare (fost parc 16 Glavacioc), comuna Ştefan cel Mare judeţul Argeş”, propus a fi amplasat în comuna Ştefan cel Mare,  judeţul Argeş.   
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate A.P.M. Argeş cu sediul din Piteşti, strada Egalităţii nr. 50A, judeţul Argeş,  în zilele de luni-vineri, orele 10:00-13:00, precum şi la urmatoarea adresă de internet:  http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

10-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA- Asset Oltenia , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Dezafectare terminal linii pompare aparţinând Depozitului Gherceşti”  , propus a fi amplasat în Comuna Ghercesti , jud. Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro şi la sediul OMV Petrom Asset II Oltenia , Str.Brestei Nr.3 Craiova Jud.Dolj,  în zilele de luni –joi, între orele  8,00- 16,30  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1, jud. Dolj,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro

09-10-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 3183 Valcele Est , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 3183 Valcele Est”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Baiculesti, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii.nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

09-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1465 Cartojani", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1465 Cartojani", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Gratia, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro  
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

09-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 794 Glavacioc", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 794 Glavacioc", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro  
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

09-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, titulara a proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 1464 Cartojani, jud. Giurgiu" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1464 Cartojani, jud. Giurgiu" propus a fi amplasat in com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro 
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

09-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Inlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 952 Videle Vest la Parc 3 Videle", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în Comuna  Bucșani, T 62, 65, 66, Judetul Giurgiu.
Proiectul 0 deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00  și vineri între orele 9,00-12,00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

09-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare construcții și instalații din cadrul – Parc 1 Stoenești”, ce se va realiza în extravilanul comunei Florești-Stoenești, sat Stoenești, nr. cad. 32332, judeţul Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00.

08-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: „Desfiinţare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos” propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad. 32545, judeţul Giurgiu .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri de la 9,00 – 12,00.

08-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1465 Cartojani", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 1465 Cartojani", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Gratia, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro  
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

08-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 794 Glavacioc", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 794 Glavacioc", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Poeni, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro  
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

08-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 4082 Videle Vest", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 4082 Videle Vest", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Videle, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro  
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

08-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte cu număr mare de spărturi zonele Săpata, Vața si Bacea” – UAT Movileni Conducta sondei 1134 la Parc 21 Bacea”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni,  județul Olt.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt și la sediul social al titularului din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, punctul de lucru comuna Movileni, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt. 

07-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la conducta existentă HDPE sonda 1408bis Blejești  la Parc 28 Cosmești", propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

07-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, anunță publicul interesat  asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda  1828 Talpa  la  Parc  34 Talpa",  propus  a fi amplasat  în comuna Cosmești, judetul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția· Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judetul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 -14.00
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

07-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec din HDPE de la sonda 2052 Blejești la Parc 33 Cosmești", propus a fi amplasat în comuna Cosmești, judetul Teleorman.    
Informatiile  privind  proiectul  propus pot fi consultate  la sediul  Agentiei pentru
Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judetul Teleorman,_în zilele de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri  intre orele 8.00 -14.00
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

07-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Desființare construcții și instalații din cadrul Parc 33 Cosmesti", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul  procedurii  de  evaluare  a  impactului  asupra  mediului*,  pentru proiectul ,,Desființare construcții  și instalații din cadrul Parc 33 Cosmești", propus a  fi amplasat în extravilanul comunei Cosmești, sat Ciuperceni, județul Teleorman.
nu se supune evaluării impactului asupra mediului
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr 1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 precum si la următoarea adresă de internet :http://apmtr.anpm.ro.
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

04-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”ECHIPARE CU CONDUCTA INJECTIE APA SONDA 333 PORDEANU” operator SC EXPERT PETROLEUM SRL, propus a se realiza in localitatea Pordeanu, comuna BEBA - VECHE, CF NR. 402721, jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A si la SC OMV PETROM SA cu sediul in str. Coralilor, Petrom City, sector 1, Bucuresti, , in zilele de luni – joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele  orele 8,00 - 14,00.
Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Timis. 

04-10-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , titular al proiectului , ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 131 Varteju” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 131 Varteju”  , propus a fi amplasat în comuna Talpas , judetul Dolj.
 Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

04-10-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , titular al proiectului , ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 2000 Golumbu ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 2000 Golumbu”  , propus a fi amplasat în comuna Talpas , judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

04-10-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , titular al proiectului , ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 4017 Varteju” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 4017 Varteju”  , propus a fi amplasat în comuna Talpas , judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

04-10-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , titular al proiectului , ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 124Varteju” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 124Varteju”  , propus a fi amplasat în comuna Talpas , judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

03-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Căptușire conductă Parc 35 Leordeni – sonda 572 Leordeni„ propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 - 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

02-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA anunta publicul interesat  asupra  sepunerii  solicitarii  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrari de abandonare  aferente  sondei 102 Carei “  amplasat  in Carei ( x=686958,95; y=309342,18)  CF nr. 108699, jud Satu Mare. Informatiile  privind proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Satu Mare str.Mircea cel Batran nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8 – 16.30, vineri intre orele 8 -14 si la sediul  titularului Bucuresti sect.1 st. Coralilor nr.22 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Satu Mare.

02-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA anunta publicul interesat  asupra  sepunerii  solicitarii  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrari de abandonare  aferente  sondei 200 Carei “  amplasat  in Carei ( x=686334,99; y=310015,75)  CF nr. 102788, jud Satu Mare. Informatiile  privind proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Satu Mare str.Mircea cel Batran nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8 – 16.30, vineri intre orele 8 -14 si la sediul  titularului Bucuresti sect.1 st. Coralilor nr.22 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Satu Mare

02-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA anunta publicul interesat  asupra  sepunerii  solicitarii  de  emitere a  acordului de mediu, pentru  proiectul:  “ Lucrari de abandonare  aferente  sondei 1016 Carei “  amplasat  in Carei ( x=686227,69; y=309702,41)  CF nr. 102796, jud Satu Mare. Informatiile  privind proiectul  propus  pot fi consultate la sediul APM Satu Mare str.Mircea cel Batran nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8 – 16.30, vineri intre orele 8 -14 si la sediul  titularului Bucuresti sect.1 st. Coralilor nr.22 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Satu Mare

02-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „ Desființare  construcții  și instalații din cadrul  Parc 12 Butești ", propus a fi amplasat în comuna Siliștea, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 16.30 și vineri  între orele 8.00 - 14.00 și la sediul beneficiarului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

02-10-2019 Anunt Public

S.C OMV PETROM S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Înlocuire cupon conductă ţiţei Parc 3 Bâlteni – Parc 14 Ţicleni“, propus a fi amplasat în oraşul Ţicleni, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, în municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, in zilele de luni-vineri, între orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

02-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul  în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: “Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos” – masiv I, propus a fi amplasat în intravilanul localității Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad. 32500, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, jud. Giurgiu, șos. București, nr. 111, sc. A+B, și la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00 și vineri de la 9:00-12:00.

02-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul  în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: “Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Roata de Jos” – masiv III, propus a fi amplasat în intravilanul localității Roata de Jos, sat Roata de Jos, nr. cad. 32519, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, jud. Giurgiu, șos. București, nr. 111, sc. A+B, și la sediul OMV Petrom SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00 și vineri de la 9:00-12:00.

01-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 63 MP Șotânga", propus a fi realizat în extravilanul comunei Șotânga, sat Șotânga,  județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, Nr, 1, județul Dâmbovița și la sediul primăriei Șotânga, în zilele de luni- vineri, între orele 9:00 – 12:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmbovița.

01-10-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 310 IRDP GO Viforâta", propus a fi realizat în intravilanul comunei Gura-Ocniței, sat Gura-Ocniței, str. Gamaloiu,  județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, Nr, 1, județul Dâmbovița și la sediul primăriei Gura-Ocniței, în zilele de luni- vineri, între orele 9:00 – 12:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dâmbovița.

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 557 BILED", propus a fi realizat în extravilan BILDE, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 557 BILED", propus a fi realizat în extravilan BILED, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 529 Barbuncesti” propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 528 Barbuncesti” propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 527 Barbuncesti” propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 524 Barbuncesti” propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 522 Barbuncesti” propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

01-10-2019 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  Moldova , cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Stație Compresoare Bărbuncești” propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, comuna Tisău, județul Buzău. Decizia autorităţii competente, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava din Buzău, nr. 3, jud. Buzău şi la sediul OMV Petrom SA, din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr.1, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău

01-10-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. – Zona de Productie Oltenia,  titular al proiectului ”Echipare de suprafaţă, alimentare cu energie electrică şi conductă de amestec sonda 4347 Mamu”, propus a fi realizat în judeţul Vâlcea, comunele Lungeşti şi Creţeni, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
2.Publicul intersat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 858 Varias", propus a fi amplasat în Varias, extravilan, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 858 Varias propus a fi amplasat în Varias, extravilan, jud Timiş
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului 

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 808 Varias", propus a fi amplasat în Varias, extravilan, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 808 Varias propus a fi amplasat în Varias, extravilan, jud Timiş
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului 

01-10-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 823 Varias", propus a fi amplasat în Varias, extravilan, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 823 Varias propus a fi amplasat în Varias, extravilan, jud Timiş
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului 

01-10-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. cu sediul in București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și conducte sondele H40, H41, 1532 Independența”, propus a fi amplasat în extravilan localitatea Schela, Tarla 58/4; Parcelele 532/1/2, 532/1/3, 532/1/4, 532/1/5, 532/1/6, 532/1/7, 532/1/8 (nr. cad. 103824), județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri intre orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galați din strada Regiment 11 Siret, nr. 2 , municipiul Galați.

23-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Desfiintare constructii si instalatii din cadrul - Pare 26 Cosmesti si Depozit 26 Cosmesti " propus a fi amplasat in comuna Cosmesti,  judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.l , judetul Teleorman, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00 si Ia sediul beneficiarului.
Observatiile  publicului  se primesc  zilnic  la  sediul  Agentiei  pentru  Protectia Mediului  Teleorman.

20-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  -  Desființare  construcții  și instalații din cadrul - Parc 43 Cosmești " propus a fi amplasat în comuna Cosmești, județul Teleorman.
Inforrnațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 și la sediul beneficiarului.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

19-09-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Desființare construcții și instalații din cadrul Stația de colectare separare și distribuție a țițeiului Potlogi” propus a fi amplasat în comuna Potlogi, str. Cărpenișului (DJ 401A),  județul Dâmbovița.
Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 9-15 și vineri între orele 9-13 și la sediul Primăriei comunei Potlogi, jud. Dâmbovița.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dâmbovița.

19-09-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 514 Sandra”, propus a fi amplasat in comuna Sandra, extravilan, CF nr. 402200,  jud. Timis.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro – sectiunea Acorduri de mediu. 
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis, in termen de 8 zile de la data prezentului anunt, pana la data de 28.09.2019.

18-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Căptușire conductă Parc 42 Călinești-Parc 35”, propus a fi amplasat în comuna Leordeni, jud. Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, orele 8-13 şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A. str. Coralilor, nr.22 , „Petrom City”, sector 1, București, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș. 

18-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului „Înlocuire conductă de gaze de la sonda 3583 Vâlcele vest la Parc 10 Vâlcele” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Înlocuire conductă de gaze de la sonda 3583 Vâlcele vest la Parc 10 Vâlcele” propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcelele, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10 -13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

17-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET III MUNTENIA VEST  din Piteşti, b. dul. Republicii, nr. 160, jud. Argeş anunţă publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ,  ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ ŞI CONDUCTĂ  AMESTEC  LA SONDELE 1302, 1303, 1304 VATA" propus  a fi amplasat în com. Spineni , jud. Olt”
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

17-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – ASSET III MUNTENIA VEST  din Piteşti, b. dul. Republicii, nr. 160, jud. Argeş anunţă publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ,  ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ LA SONDELE 1306, 1307, 1308 ŞI 1310 VATA" propus a fi amplasat în com. Bărăşti, sat Mereni, jud. Olt”
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

17-09-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare  aferente sondei 3183Valcele Est”, propus a fi amplasat în com. Baiculesti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr,50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

16-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 794 Glavacioc” propus a fi realizat în extravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului din mun. Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

16-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1465 Cartojani” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gratia, jud. Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului din mun. Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

16-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 4082 Videle Vest” propus a fi amplasat în orasul Videle, jud. Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 şi la sediul titularului din mun. Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

16-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1464 Cartojani, jud. Giurgiu” propus a fi amplasat în com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, jud. Giurgiu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, şi la sediul SC OMV PETROM SA, str. Coralilor, sector 1, nr. 22, București.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00.

13-09-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1486 Cartojani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

13-09-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA- ZONA DE PRODUCŢIE PETROMAR, cu sediul in jud. Constanţa, mun. Constanţa, incinta Port Dana 34, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului),  pentru proiectul SĂPAREA SONDELOR DE EXPLOATARE I9A- LEBADA EST, RESPECTIV LO1A- LEBADA EST ÎN CADRUL PERIMETRULUI DE EXPLORARE- DEZVOLTARE ŞI EXPLOATARE PETROLIERA XVIII ISTRIA,  amplasat pe Platforma continentală a Mării Negre.
Tipul deciziei posibile luate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului Constanţa poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul  poate fi consultat la sediul Agenţie pentru Protecţia Mediului Constanţa din mun. Constanţa, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 şi la sediul OMV PETROM SA- ZONA DE PRODUCŢIE PETROMAR, din jud. Constanţa, mun. Constanţa, incinta Port Dana 34, în zilele de luni - joi, între orele 8-16, vineri intre orele 8-14.
Documentul menţionat este  disponibil şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la Hotel Bulevard, sala Panoramic, mun. Constanţa , b-dul Mamaia, nr. 294, începând cu ora 16, în data de 15.10.2019
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. Unirii nr. 23, până la data de 15.10.2019.

11-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonde (2438+1216) Vața”, propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, jud. Argeș. 
Tipul deciziei posibile luate de APM Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 
Raportul privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, și la sediul OMV Petrom S.A. Zona de Producție- Muntenia Vest, cu sediul în Pitești, b-dul Republicii, nr. 160, jud. Argeș în zilele de luni-vineri, între orele 10-13.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria com. Vedea, județul Argeș, în data de 14.10.2019, începând cu ora 13. 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Argeș până la data 14.10.2019. 

11-09-2019 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia  Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie,  Zona de Producţie  Moldova , cu sediul în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, judeţul  Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere  a acordului de mediu pentru proiectul “Stație Compresoare Bărbuncești” propus a fi amplasat în sat Bărbuncești, comuna Tisău, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Democrației, Nr. 11 si la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sect.1”

10-09-2019 Anunt Public

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

OMV PETROM SA, titular al proiectului "Desființare constructii și instalatii din cadrul Parc 1 Trivalea Moșteni (constructii propuse spre desfiintare: Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16 si imprejmuire incinta)", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, în  cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parc 1 Trivalea Moșteni (constructii propuse spre desfiintare: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15,C16 și împrejmuire  incinta)", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Trivalea Moșteni, judetul Teleorman.
"Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului"
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni pana joi, între orele 8.00 - 16.30 si vineri între orele 8.00-14.00 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

10-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrari de Remediere si Reabilitare aferente sondei 1208 Independenta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrari de Remediere si Reabilitare aferente sondei 1208 Independenta”, propus a fi realizat în extravilan comuna Schela, jud. Galati.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 si vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementari - acordul de mediu- proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

10-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrari de Remediere si Reabilitare aferente sondei 963 MP Independenta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrari de Remediere si Reabilitare aferente sondei 963 MP Independenta”, propus a fi realizat în extravilan comuna Slobozia Conachi, jud. Galati.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 si vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementari - acordul de mediu- proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

10-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrari de Remediere si Reabilitare aferente sondei 976 MP Independenta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrari de Remediere si Reabilitare aferente sondei 976 MP Independenta”, propus a fi realizat în extravilan comuna Slobozia Conachi, jud. Galati.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 si vineri între orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro  - reglementari - acordul de mediu- proiect decizie etapa de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati.

10-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA. anunta publicul interesat asupra depunerii  solicitarii  de  emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Inlocuire conducta otel cu conducta amestec din HDPE de la sonda 2170 Blejesti la Parc  43  Cosmesti"  propus  a  fi amplasat in comuna Cosmesti, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni - joi, intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00 si la sediul beneficiarului.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

06-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Frumusița”, propus a fi realizat în extravilan comuna Tulucești, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30 - 13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galați.

06-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei E1 Frumușița”, propus a fi realizat în extravilan comuna Tulucești, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Municipiul Galați.

06-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafața, foraj, echipare sonda 1309 Vata și conducta amestec de la sonda 1309 Vata la manifold 1375 Vața și lucrări suprafața, foraj, echipare și conducta amestec sonda 1404 Vata” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Barasti, judetul Olt. 
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecșia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județ Olt și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Corailor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. 
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://apot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Bărăști, județul Olt, în data de 15.10.2019, începând cu orele 10. 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județ Olt pâna la data de 14.10.2019. 

06-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafața, foraj, echipare sonda 1403 Vata și conducta amestec de la sonda 1403 Vata la manifold 938 Vața” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Barasti, judetul Olt. 
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecșia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județ Olt și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Corailor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. 
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://apot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei Bărăști, județul Olt, în data de 15.10.2019, începând cu orele 11. 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județ Olt pâna la data de 14.10.2019. 

06-09-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare careu, foraj și echipare de suprafață la sonda 327 bis Ciurești Sud și conductă sonda 327 bis Ciurești Sud”propus a fi amplasat în comuna Icoana, jud. Olt. 
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecșia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județ Olt și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Corailor, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. 
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://apot.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Icoana – sala ședință, județul Olt, în data de 16.10.2019, începând cu orele 11. 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județ Olt pâna la data de 14.10.2019. 

05-09-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “LUCRĂRI DE AMENAJARE PLATFORMA, FORAJ ȘI DRUM ACCES SONDELE H31, H33 INDEPENDENȚA” și “ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTE SONDELE H31, H33 INDEPENDENȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați cu evaluarea impactului asupra mediului fără evaluare adecvată și fără evaluare adecvată asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE AMENAJARE PLATFORMĂ, FORAJ ȘI DRUM ACCES SONDELE H31, H33 INDEPENDENȚA” și “ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CONDUCTE SONDELE H31, H33 INDEPENDENȚA”, propus a fi amplasat în extravilanul  localității Schela, județul Galați.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresa de internet http://ampgl.anpm.ro/ la Secțiunea: Reglementări-Acordul de Mediu –drafturi acte de reglementare-Proiect decizie etapa de încadrare 2019. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul A.P.M. Galați, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

05-09-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului şi subsolului şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului exterior parc 16 Glavacioc (în prezent: 16 Ştefan cel Mare), comuna Ştefan cel Mare jud. Argeş”, propus a fi amplasat în comuna Ştefan cel Mare,  judeţul Argeş.   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, strada Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom SA,  în zilele de L-V, orele 10:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

05-09-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Lucrări de curăţare, remedierea solului/subsolului şi reconstrucţia ecologică a amplasamentului – canal de asecare în zona sondei 297 Ciuresti Sud, Parc 2 Barla”, propus a fi amplasat în comuna Barla,  judeţul Argeş. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, strada Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul OMV Petrom SA,  în zilele de L-V, orele 10:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeş.

05-09-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Înlocuire conductă oțel cu conductă amestec  din  HDPE de  la sonda 952 Videle V la Parc 3 Videle",  propus  a fi amplasat in Comuna Bucșani, T 62, 65, 66, Județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, șos. București, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni -joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la OMV PETROM SA. cu sediul în București, sector 1, Str. Coralilor, nr. 22, clădire Petrom City.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

03-09-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA, titular al proiectului "Desființare construcții si instalații din cadrul - Parc 24 Scurtu Mare", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desființare construcții si instalații din cadrul - Parc 24 Scurtu Mare", propus a fi amplasat în extravilanul com.Scurtu Mare, jud. Teleorman, Tarla 71, Parcela 534/1 (nr. cadastral 110).
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între  orele 8:00-16:30, și vineri între  orele 8:00-14:00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03-09-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - „Desfiinţare constructii si instalatii din cadrul parc 33 Cosmesti", propus a fi amplasat in comuna Cosmesti, sat Ciuperceni, judeţul Teleorman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00 si la sediul Primăriei comunei Cosmești, judeţul Teleorman.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

03-09-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 258 Asau”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Asau, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

03-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitărilor de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele:
"Lucrări de abandonare aferente sondei  I 73 MP Bordei Verde Est";
"Lucrări de abandonare aferente sondei 626 MMPG Bordei Verde Est";
"Lucrări de abandonare aferente sondei 489 MMPG Bordei Verde Est" propuse a fi amplasate in județul Brăila, extravilan comuna Bordei Verde.
Informațiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței Nr. 16, Bloc B5 și la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, in zilele lucrătoare, intre orele 9:00-13:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

03-09-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 499 Oprișenești" propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Oprișenești.   
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritații competente pentru protecția mediului APM Brăila, Bdul Independenței Nr 16, Bloc B5, la sediul OMV Petrom S.A. din municipiul București, strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, in zilele lucrătoare, intre orele 9:00-13:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Brăila.

30-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 557 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Niuved, nr. cadastral 55199, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

30-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 559 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Niuved, nr. cadastral 55202, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

30-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 562 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Niuved, nr. cadastral 55201, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

30-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 564 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Niuved, nr. cadastral 55200, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

30-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 566 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Niuved, nr. cadastral 55203, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

29-08-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H30 Independența”, în comuna Schela, județul Galați, propus a fi realizat în intravilanul comuna Schela, Tarla 58/3, P 502/3, Cc,De ; nr. Cad.102481, 100220, 100222, 102359, 2070, jud. Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

29-08-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A.  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H34 Independența”, în comuna Schela, judetul Galați, propus a fi realizat în extravilanul comunei Schela, T58/4, P A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, De538, De510/7 ; T58/2, P A 540/1/1 ; T58/1 P A540/1/13 ; T58/4 P A532/1/8 (nr.cad.103824), A 532/1/17, A532/1/6 , jud. Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.

29-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Conductă sonda 3641 Vâlcele Vest„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Conductă sonda 3641 Vâlcele Vest„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcele, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

27-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești. Înlocuire tronson conductă de amestec sonda 2959 – Parc 6 Moșoaia„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești. Înlocuire tronson conductă de amestec sonda 2959 – Parc 6 Moșoaia„  propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, extravilan, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

27-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești. Înlocuire tronson conductă de amestec sondele 2843 și 2987– Parc 6 Moșoaia„   anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești. Înlocuire tronson conductă de amestec sondele 2843 și 2987– Parc 6 Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, extravilan, județul Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

26-08-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 2000 Golumbu” propus a fi amplasat in comuna Talpas , judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj , loc.Craiova , str. Petru Rares nr.1 , jud.Dolj si adresa de internet htt//apmdj.anpm.ro si la sediul OMV Petrom din Craiova , str. Brestei nr.3 jud. Dolj, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj , Craiova, str. Petru Rare snr.1 , jud. Dolj , fax 0251/ 419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

26-08-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei  4017 Varteju” propus a fi amplasat in comuna Talpas , judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj , loc.Craiova , str. Petru Rares nr.1 , jud.Dolj si adresa de internet htt//apmdj.anpm.ro si la sediul OMV Petrom din Craiova , str. Brestei nr.3 jud. Dolj, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj , Craiova, str. Petru Rare snr.1 , jud. Dolj , fax 0251/ 419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

26-08-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei124Varteju” propus a fi amplasat in comuna Talpas , judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj , loc.Craiova , str. Petru Rares nr.1 , jud.Dolj si adresa de internet htt//apmdj.anpm.ro si la sediul OMV Petrom din Craiova , str. Brestei nr.3 jud. Dolj, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj , Craiova, str. Petru Rare snr.1 , jud. Dolj , fax 0251/ 419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

26-08-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom sa Bucuresti –Asset Oltenia , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei131Varteju” propus a fi amplasat in comuna Talpas , judetul Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj , loc.Craiova , str. Petru Rares nr.1 , jud.Dolj si adresa de internet htt//apmdj.anpm.ro si la sediul OMV Petrom din Craiova , str. Brestei nr.3 jud. Dolj, in zilele de luni – joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj , Craiova, str. Petru Rare snr.1 , jud. Dolj , fax 0251/ 419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

23-08-2019 Anunt Public

OMV. PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul - Lucrări amenajare careu de foraj si drum de acces, foraj, echipare pentru producţie, LEA si conducta amestec sonda 1708 bis Talpa, propus a fi amplasat în in extravilanul comunei Talpa (tarlaua 33), judeţul Teleorman.
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protectia Mediului Teleorman poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman şi la sediul OMV PETROM SA din Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, in zilele de luni - joi intre orele 800-1630 si vineri intre orele 8 - 14 00 . Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăriei comunei Talpa, in data de 02.10.2019, oral2.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentelul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandriei, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman până la data de 02.10.2019

23-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Reabilitare conductă de gaze naturale Parc 1 Siliștea – Parc 4 Strâmbeni„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare conductă de gaze naturale Parc 1 Siliștea – Parc 4 Strâmbeni„  propus a fi amplasat în comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, județul Teleorman de luni până joi între orele 8:00 -16:30 și vineri între orele 8:00 -14:00 , precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

22-08-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 1757 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 1757 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slobozia, sat Slobozia, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

22-08-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 572 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 572 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slobozia, sat Slobozia, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

22-08-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 84 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 84 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slobozia, sat Slobozia, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

22-08-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom S.A.,cu sediul in Bucureşti,str.Coralilor,nr.22,titular al proiectului: „ Lucrări de abandonare aferente sondei 593 Lev.Moreni Sud, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Dâmboviţa în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul: „ Lucrări de abandonare aferente sondei 593 Lev.Moreni Sud ” propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Moreni, Jud. Dâmboviţa.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa,din Târgovişte,str.Calea Ialomiţei,nr.1,judeţul Dâmboviţa şi la sediul SC OMV Petrom SA Muntenia din municipiul Ploieşti,str.Mihai Eminescu,nr.7-9,jud.Prahova,în zilele de Luni-Vineri,orele 10-14.
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M.Dâmboviţa.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 6 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Tamaseu, nr. cadastral 55197, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 10 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Rosiori, Sat Mihai Bravu, nr. cadastral 52397, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 569 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Tamaseu, nr. cadastral 55210, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 571 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Tamaseu, nr. cadastral 55196, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “Lucrari de abandonare aferente sondei 572 Mihai Bravu” propus a fi realizat in comuna Tamaseu, Sat Tamaseu, nr. cadastral 55198, jud.Bihor.
Decizia autoritatii de mediu precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbh.ro si la sediul titularului SC OMV Petrom S.A. din Bucuresti, Str. Coralilor Nr. 22.
Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia Nr. 25/A, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Consolidare supratraversare Glâmbocel cu conductă de pompare Parc 22 Bogați – TF Saru„ propus a fi amplasat în comuna Leordeni, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni până joi, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

21-08-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom SA București, titular al proiectului" Desființare construcții si instalații din cadrul parc 16 Ștefan cel Mare", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " Desființare construcții și instalații din cadrul parc 16 Ștefan cel Mare", propus a fi amplasat în com.Ștefan cel Mare, jud. Argeș.
l. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între  orele 10:00-13:00, precum și la urnătoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

21-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Înlocuire conductă de gaze de la sonda 3583 Vâlcele Vest la parc 10 Vâlcele„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, satul Vâlcelele, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 – 13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni – vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

21-08-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul „Optimizarea procesului prin restrangerea suprafetelor echipamentelor de productie din Pare 42 Monteoru" propus a fi amplasat in extravilan comuna Merei, jud. Buzau.Decizia autoritatii competente, precum si informatii relevante pentru luarea deciziei pot fii consultate la  sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr.3 si la sediul OMV Petram  din municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in zilele de luni – vineri intre orele 8-14,   precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbz.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Buzau din Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr.3, interment de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzau.

20-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 557 Biled", propus a fi realizat în Biled, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul titularului OMV Petrom, localitatea Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corp C, jud. Timis, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

19-08-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A, titular al proiectului “Crestere capacitate de injectie Independenta sondele I31, I32, I33 Independenta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: “Crestere capacitate de injectie Independenta sondele I31, I32, I33 Independenta”, propus a fi amplasat  in extravilanul comunelor Independenta (T1, T1+10) si Slobozia-Conachi (T1), judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu→Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare 2019.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

19-08-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A, titular al proiectului “Crestere capacitate de injectie Independenta sondele I34, I35, I36 Independenta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: “Crestere capacitate de injectie Independenta sondele I34, I35, I36 Independenta”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Slobozia-Conachi (T1), judetul Galati.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi intre orele 08.30-16.00 si vineri intre orele 08.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu→Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare 2019.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 6025 Calacea", propus a fi realizat în com. Orțisoara, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş şi la adresa titularului, Timişoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timiş, în zilele de luni - joi între orele  8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 228 Satchinez", propus a fi realizat în com. Satchinez, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş şi la adresa titularului, Timişoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timiş, în zilele de luni - joi între orele  8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 55 Graniceri", propus a fi realizat în com. Giera, extravilan, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul proiectantului, Timisoara, Piaţa Unirii, nr. 3, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Căptușire cu HDPE conductă țiței parc 2A Moșoaia - MTT Poiana Lacului – UAT Poiana Lacului„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul   „Căptușire cu HDPE conductă țiței parc 2A Moșoaia - MTT Poiana Lacului – UAT Poiana Lacului„ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Înlocuire conductă apă sărată MTT Poiana Lacului - Parc 9 Cocu - UAT Poiana Lacului„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul   „Înlocuire conductă apă sărată MTT Poiana Lacului - Parc 9 Cocu - UAT Poiana Lacului „ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Căptușire cu HDPE conductă țiței parc 2A Moșoaia – MTT Poiana Lacului – UAT Moșoaia„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul   „Căptușire cu HDPE conductă țiței parc 2A Moșoaia – MTT Poiana Lacului – UAT Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului “Manifold M2521 Merișani cu conducte amestec (2521+2538+2677) Merișani„  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul   “Manifold M2521 Merișani cu conducte amestec (2521+2538+2677) Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Conducte amestec sonde (2438 + 1216) Vața la Manifold M2497 Vața„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conducte amestec sonde (2438 + 1216) Vața la Manifold M2497 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiectului „Conductă amestec de la sonda 3429 Slătioarele la Manifold M3188 Măneasa„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă amestec de la sonda 3429 Slătioarele la Manifold M3188 Măneasa„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

14-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonda 2521 Merișani„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonda 2521 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, județul Argeș.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș în zilele de luni - vineri, între orele 10 – 13 precum și la adresa de internet https://apmag.anpm.ro  
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș. 

12-08-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: ,,Desființare construcții și instalații din cadrul - PARC
20 CLEJANI" propus a fi amplasat in extravilanul  localității  Clejani,  satul Clejani, CF 30861, județul Giurgiu.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, șos. București, nr. 111, sc. A+B,  și  la sediul  OMV  Petrom  SA, din București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri de la 9,00 - 12,00.

09-08-2019 Anunt Public

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea şi exploatarea sondei sondei 4229 (3L) şi 1960 (4L) Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE CRIŞANA, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

09-08-2019 Anunt Public

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea, exploatarea şi linia electrică a sondei 1263 (1FV) Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

08-08-2019 Anunt Public

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 593 LEV Moreni Sud", propus a fi realizat în Moreni, extravilan,  jud. Dambovita.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dambovita, localitatea Targoviste, Cal. Ialomitei, Nr, 1, Târgoviste, Dâmbovita, 130142, şi la adresa titularului SC OMV PETROM SA, Asset Muntenia str. M.Eminescu, Nr.7-9, Ploiesti,jud.Prahova în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 16:00 şi vineri între orele 8:00 -14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita.
 

07-08-2019 Anunt Public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului "Lucrări suprafață, foraj și echipare sonda 1402 Vața" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrări suprafață, foraj și echipare sonda 1402 Vața" propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

06-08-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Desființare construcție C2 și construire hală cu destinația de atelier mecanic și garaje cu regim înălțime parter, bazin betonat vidanjabil, reabilitare separator de hidrocarburi", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desființare construcție C2 și construire hală cu destinația de atelier mecanic și garaje cu regim înălțime parter, bazin betonat vidanjabil, reabilitare separator de hidrocarburi", propus a fi amplasat în Județul Dolj, comuna Brădești, satul Brădești, incinta 2-T108/P A2089/1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareș, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

06-08-2019 Anunt Public

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA, titulară a proiectului “Înlocuire cu HDPE conductă amestec 3 țoli de la sonda 1461 Cartojani la Parc 4 Roata” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul com. Roata de Jos, sat Roata de Jos, tarla 112, 113, 114, județul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care  o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni - joi  între orele 900 – 1400 și vineri 900 -  1200,  precum  și la următoarea  adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

06-08-2019 Anunt Public
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, sectorul 1, titulară a proiectului “Conductă diametru 6 inch de la sonda 2158 Bălăria la Grup 2145 Bălăria și manifold în careul sondei” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul “Conductă diametru 6 inch de la sonda 2158 Bălăria la Grup 2145 Bălăria și manifold în careul sondei” propus a fi amplasat în com. Ghimpați, Tarla 4, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care  o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni - joi  între orele 900 – 1400 și vineri 900 -  1200,  precum  și la următoarea  adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării prezentului anunț.

06-08-2019 Anunt Public

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului "Inlocuire cu HDPE conducta amestec 3" de la sonda 1595 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare" anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului

pentru proiectul "Inlocuire cu HDPE conducta amestec 3" de la sonda 1595 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare" propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care  o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr.1, judetul Teleorman de luni până joi  între orele 800 - 1630 si vineri 800 -  1400,  precum  și  la următoarea  adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

06-08-2019 Anunt Public
Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OMV PETROM SA prin Divizia Upstream.Unitatea de Afaceri Zone de Productie, Zona de Productie IV Moesia, titular al proiectului "Inlocuire cu HDPE conducta amestec 3" de la sonda 1587 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului

pentru proiectul "Inlocuire cu HDPE conducta amestec 3" de la sonda 1587 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare" propus a fi amplasat in comunele Silistea, Scurtu Mare, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care  o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr.1, judetul Teleorman de luni până joi  între orele 8.00 - 16.30 si vineri 8.00 -  14.00,  precum  și  la următoarea  adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

06-08-2019 Anunt Public

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM SA – Zona de producție Moldova, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 258 Asau”,  propus a se realiza în extravilanul comunei Asau, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8.00 – 14.00, si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr.92 A, judetul Bacau.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

06-08-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Desfiintare constructii si instalatii  din  cadrul Parc 24 Scurtu Mare" propus a fi amplasat in comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.l, judetul Teleorman, in zilele de luni - joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.
 

06-08-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Desfiintare constructii si instalatii din cadrul Parc 1 Trivalea Mosteni" propus a fi amplasat in comuna Trivalea Mosteni, judetul Teleorman
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru  Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.l, judetul Teleorman, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 -16.30 si vineri intre orele 8.00 -14.00
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.
 

06-08-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și OMV PETROM S.A. – Zona de Producție Crișana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Stația de potabilizare Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, intravilan.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A și la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producție Crișana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                
05-08-2019 Anunt Public

Anunț public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom SA, titular al proiectului ,,Desfiintare constructii si instalatii  din cadrul Parc 8 Gratia" propus a fi amplasat in comuna Gratia,  judetul  Teleorman anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluarii adecvate

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
"Desfiintare constructii si instalatii  din cadrul Parc 8 Gratia" propus a fi amplasat in comuna Gratia, judetul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun. Alexandria în  zilele de luni - joi  între orele 800 - 1630 si vineri 800 -  1400,  precum  și  la următoarea  adresă de internet: http//:apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman.

05-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă sonda 3641 Vâlcele Vest" propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcelele, județul Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș.

05-08-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1486 Cartojani” propus a fi amplasat în comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni – joi intre orele 9,00 - 14,00 şi vineri intre orele 9,00 - 12,00 si la sediul SC OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

01-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Căptușire cu HDPE conductă țiței parc 2A Moșoaia - MTT Poiana Lacului – UAT Poiana Lacului„ propus a fi amplasat în comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș. 

01-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Căptușire cu HDPE conductă țiței parc 2A Moșoaia – MTT Poiana Lacului – UAT Moșoaia„  propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, sat Moșoaia, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș. 

01-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă apă sărată MTT Poiana Lacului - Parc 9 Cocu - UAT Cocu„ propus a fi amplasat în comuna Cocu, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș. 

01-08-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Conductă amestec de la sonda 3429 Slătioarele la Manifold M3188 Măneasa„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș. 

01-08-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 823 Varias", propus a fi realizat în extravilanul localitatii Varias, jud Timiş.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate le sediu APM Timis, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş si la adresa titularului , SC OMV Petrom SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul c, Timisoara, jud.Timis, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.00, vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

01-08-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 858 Varias", propus a fi realizat în extravilanul localitatii Varias, jud Timiş.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate le sediu APM Timis, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş si la adresa titularului , SC OMV Petrom SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul c, Timisoara, jud.Timis, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.00, vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. 

01-08-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 808 Varias", propus a fi realizat în extravilanul localitatii Varias, jud Timiş.  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate le sediu APM Timis, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş si la adresa titularului , SC OMV Petrom SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul c, Timisoara, jud.Timis, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.00, vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

31-07-2019 Raport impact mediu foraj sondele 1306_1307_1308_1310, 1302_1304_1303

1306_1307_1308_1310 RIM (PDF, 710,9 KB)

1302_1303_1304 Vata RIM (PDF, 749,9 KB)

31-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET Muntenia Vest cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sondele 1306, 1307, 1308, 1310 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Bărăști, sat Mereni, județul Olt.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, strada Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET Muntenia Vest din Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, între orele 8°°și 14°°.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet a titularului www.petrom.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind asupra mediul va avea loc la Primăria Bărăști – sală ședință, județul Olt, în data de 05.09.2019, începând cu orele 11°°.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/observații/opinii privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, strada Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt până la data de 03.09.2019.

31-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET Muntenia Vest cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă amestec la sondele 1302, 1303, 1304 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Spineni, județul Olt.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, strada Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. – ASSET Muntenia Vest din Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș, în zilele de luni – vineri, între orele 8°°și 14°°.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet a titularului www.petrom.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind asupra mediul va avea loc la Primăria Spineni – sală ședință, județul Olt, în data de 05.09.2019, începând cu orele 13°°.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/observații/opinii privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Slatina, strada Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt până la data de 03.09.2019. 

31-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești. Înlocuire tronson conductă de amestec sonda 2959 – Parc 6 Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, satul Moșoaia, extravilan, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri orele 8 -13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș. 

31-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță conducte în zona Moșoaia – pârâul Frățești. Înlocuire tronson conductă de amestec sondele 2843 și 2987– Parc 6 Moșoaia„ propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, satul Moșoaia, extravilan, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri orele 8 -13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A., str. Coralilor, nr.22 “Petrom City”, sector 1, București,  în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș. 

26-07-2019 Anunt Public

S.C.    OMV PETROM S.A., titular al proiectului "conducta diametru 6 inch comuna pentru sapte sonde Preajba Nord (2391, 2393, 2398, 2397, 2399, 2394, 2396 Preajba Nord), de la manifold 2391 Preajba Nord la manifold 2380 Preajba Nord, inclusiv cuplarea sondelor in conducta 6" prin conducta 3", manifold 2397 Preajba Nord si manifold 2394 Preajba Nord" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman,

-nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,
-nu  se  supune  evaluarii  adecvate  și  nu  se  supune  evaluarii  impactului
asupra corpurilor de apă;

in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul conducta diametru 6 inch comuna pentru sapte sonde Preajba Nord (2391, 2393, 2398, 2397, 2399, 2394, 2396 Preajba Nord), de la manifold 2391 preajba Nord la manifold 2380 Preajba Nord, inclusiv cuplarea sondelor in conducta 6" prin conducta 3", manifold 2397 Preajba Nord si manifold 2394 Preajba Nord propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, tarla 38, 39, judetul Teleorman
Proiectul deciziei de incadrare și motivele  care o fundamenteaza  pot  fi  consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum și la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

24-07-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Desfiintare constructii si instalatii din cadrul parc 16 Stefan cel Mare", propus a fi amplasat in com. Stefan cel Mare, jud. Arges. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Pitesti, str.Egalitatii, nr.50 A, jud. Arges, la sediul SC OMV Petrom SA Zona de Productie Moesia, in oras Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2C, jud. Giurgiu si la sediul SC OMV Petrom SA din Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, in zilele de L-V, orele 10-14.
Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Arges.

19-07-2019 Anunt Public

“SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrari de amenajare platforma si foraj sondele H40, H41, 1532 Independenta” propuse a fi amplasat in satul Schela, comuna Schela, jud. Galati.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11  Siret, nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord mediu.
 Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

19-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Conductă sonda 377 bis Ciurești Sud„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă sonda 377 bis Ciurești Sud„, propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

19-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Conductă sonda 348 bis Ciurești Sud„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă sonda 348 bis Ciurești Sud„, propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

19-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Conductă amestec de la sonda 1402 Vața la Parc 11 Săpata„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă amestec de la sonda 1402 Vața la Parc 11 Săpata„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

19-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 1209 bis Vața„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 1209 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

18-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Lucrări de suprafața, foraj, echipare și conductă de amestec sonda 509 bis Bărbuncești” amplasat în sat Bărbuncești, comuna Tisău, jud. Buzău. 
Decizia autorității competente, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzau și la sediul OMV Petrom SA din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău,  str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.” 

17-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonde (2438 + 1216) Vața„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonde (2438 + 1216) Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș. 
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

17-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonda 1402 Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, T11, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

17-07-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj și echipare sonda 2521 Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Drăganu, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

16-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 735 Babeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 735 Babeni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, orasul Babeni, strada Paduretu, tarlaua 13, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

16-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 764 Babeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul „Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei 764 Babeni”, propus a fi realizat in judetul Valcea, comuna Mihaesti, satul Rugetu, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str, Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

16-07-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Creșterea integrității colectoarelor de gaze Valea Calului Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Balc, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

15-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A.titular al proiectului ”Instalație răcire gaze în Stația Munteni”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați ,în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului, fară evaluarea asupra mediului, pentru proiectul ”Instalație răcire gaze în Munteni ”propus a fi amplasat în  comuna Munteni, sat Munteni, județul Galați. 
Proiectul deciziei de încadrare  și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați str.Regiment 11Siret nr.2 în zilele de luni-joi între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro  la secțiunea Reglementări - Acord de mediu - Draft acte de reglementare - Proiect decizie etapă de încadrare 2019.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galați”.

15-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul in București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creștere capacitate de injecție Independența sondele I31, I32, I33 Independența”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Independența (T1, T1+10) și Slobozia-Conachi (T1), județul Galați.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați.

15-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul in București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creștere capacitate de injecție Independența sondele I34, I35, I36 Independența”, cu amplasamentul în extravilanul comunei Slobozia-Conachi (T1), județul Galați.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați.

12-07-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 3812 Valcele Est , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 3812 Valcele Est”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Baiculesti, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii.nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

12-07-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 3328 Slatioarele” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare aferente sondei 3328 Slatioarele”propus a fi amplasat în extravilanul com. Cocu, jud. Argeş.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

11-07-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echipare și conductă de amestec sonda 509 bis Bărbuncești” propus a fi amplasat în extravilan sat Bărbuncești, comuna Tisău, județul Buzău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Buzău, str. Democrației, nr. 11 și la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1.

11-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 746 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 746 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Popesti, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

11-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 1749 Izvoru”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei nr. 1749 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Popesti, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

11-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Siliștea Cireșu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Siliștea Cireșu”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

11-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1834 Siliștea Cireșu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1834 Siliștea Cireșu”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

11-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1949 Siliștea Cireșu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1949 Siliștea Cireșu”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Arges.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

11-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului “Lucrări de desființare aferente sondei 2905 Vâlcele Est”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de desființare aferente sondei 2905 Vâlcele Est”, propus a fi în com. Băiculești, jud. Argeș.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, județul Argeş, în zilele de luni – vineri între orele 1000-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

10-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 66 VĂRTEJU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 66 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpas, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareş, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

10-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 65 VĂRTEJU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 65 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

10-07-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., titular al proiectului „ LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4016 VĂRTEJU”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 4016 VĂRTEJU”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Talpaş, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

10-07-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondelor 4229 (3L) și 1960 (4L) Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

08-07-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ,,Construire hală cu destinație de atelier mecanic și garaje cu regim de înălțime parter, separator de hidrocarburi, împrejmuire parțială, platformă betonată" amplasat în sat Berca, com. Berca, jud. Buzău. Decizia autorității competente, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, și la sediul SC OMV Petrom SA din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.

04-07-2019 Anunt Public

O.M.V. PETROM S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 699 Oprișenești”, propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan UAT Ianca. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – Reglementări/Acord mediu/Drafturi acte reglementare.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, bl. B5, până la data de 15.07.2019 (în termen de 10 zile de la data publicării anunțului). 

04-07-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 34 Bis Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în apropierea satului Leșmir, comuna Marca, jud. Sălaj.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj – Zalău, strada Parcului nr. 2 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Sălaj pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

04-07-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Grup Industrial Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie Crişana din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

01-07-2019 Anunt Public

"OMV Petrom SA – Zona de productie Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul II 2019, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.”

28-06-2019 Anunt Public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționeză să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor proiectului “LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ, ECHIPARE SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 522 BARBUNCESTI” propus a fi amplasat în localitatea Bărbuncești, extravilan, Județul Buzău.    
Aceasta investiție este noua.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

28-06-2019 Anunt Public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționeză să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor proiectului “LUCRARI DE SUPRAFATA FORAJ, ECHIPARE SI CONDUCTA DE AMESTEC SONDA 528 BARBUNCESTI” propus a fi amplasat în localitatea Bărbuncești, extravilan, Județul Buzău.    
Aceasta investiție este noua.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

26-06-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Stație de Colectare, Separare și Distribuție a Țițeiului Abrămuț”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Petreu, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.   

21-06-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Creșterea integrității conductei de gaze 6 inch Parc 10 Suplac – Depozit Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, intravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

21-06-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului “ADUCERE LA CONFORMITATE STATIE DE COMPRESOARE M1FU DEZBENZINARE CALACEA”, propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, extravilan, CF nr. 100008 Ortisoara, nr. top. 100008, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ADUCERE LA CONFORMITATE STATIE DE COMPRESOARE M1FU DEZBENZINARE CALACEA”, propus a fi amplasat in comuna Ortisoara, extravilan, CF nr. 100008 Ortisoara, nr. top. 100008, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18 - 18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Timis. 

20-06-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, titular al proiectului “Echipare de suprafaţă şi conducte de amestec sonda 2003, 2005 Predeşti”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Echipare de suprafaţă şi conducte de amestec sonda 2003, 2005 Predeşti”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

14-06-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 2 Viișoara”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Viișoara, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

14-06-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie Crişana, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 2 Abrămuț”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Petreu, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.

12-06-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Desființare construcție C2 și construire hală cu destinația de atelier mecanic și garaje cu regim înălțime parter, bazin betonat vidanjabil, reabilitare separator de hidrocarburi” propus a fi amplasat în Județul Dolj, comuna Brădești, satul Brădești, incinta 2-T108/P A2089/1 sau identificat prin plan de situație cadastral nr. 30723. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro și la sediul titularului din Municipiul București, str. Coralilor nr. 22, sect. I. în zilele de luni – joi, între orele  8,00- 16,30  si vineri între orele 8,00- 14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş nr.1, jud. Dolj,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

10-06-2019 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Zona de Producție Muntenia, cu sediul în Ploiești, str. Eminescu, nr. 7-9, județul Prahova, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul " Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și conductă la sondele 951,952 Viforâta”  propus a fi amplasat in comuna Razvad, județul Dâmboviţa. Tipul deciziei posibile luate de APM Dâmbovița poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Dâmbovița , str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul  Zonei de Producție Muntenia, cu sediul în Ploiești, str. Eminescu, nr. 7-9, județul Prahova, in zilele de Luni-Vineri, intre orele 9-16. Documentul menționat este disponibil și la urmatoarea adresa de internet www.apmdb.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Comunei Răzvad în data de 15.07.2019 (minim 30 de zile de la data publicării anunțului), începând cu orele 14.
Publicul interesat poate trasnmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Dâmbovița, str. Calea Ialomiței, nr. 1 , jud. Dâmbovița până la data de 12.07.2019.

06-06-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA titular, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiinţare sonda 1704 MMPG Runcu şi lucrări conexe”, propus a fi amplasat in localitatea Scorţeni, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.06.2019. 
 

05-06-2019 Anunturi Publice

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei nr. 746 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei nr. 1749 Izvoru”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Popeşti, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei 1831 Silistea Cireşu”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei 1834 Silistea Cireşu”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de abandonare aferente sondei 1949 Silistea Cireşu”, propus a fi amplasat în com. Oarja, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
OMV Petrom S.A., anunƫǎ publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrǎri de desfiinƫare aferente sondei 2905 Valcele Est”, propus a fi amplasat în com. Bǎiculeşti, jud. Argeş.
Informaƫiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom S.A., din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22 (Petrom City), în zilele de L-V, orele 10-14.
Observaƫiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04-06-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Conductă de amestec 3408 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„  propus a fi amplasat în comuna Moșoaia și comuna Poiana Lacului, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22 (Petrom City),  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

04-06-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonda 3429 Slătioarele„ propus a fi amplasat în comuna Băbana, sat Groși, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom Zona de Producție III Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

04-06-2019 Anunt Public

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări suprafață, foraj și echipare sonde (2438 + 1216) Vața„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, sat Vedea, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom Zona de Producție III Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

04-06-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 3053 Valcele Est” , propus a fi amplasat în  com. Baiculesti, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04-06-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A.„ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare  aferente sondei 3328 Slatioarele”, propus a fi amplasat în com. Cocu, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Argeş din Piteşti, str.Egalităţii,nr,50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

04-06-2019 Anunt Public

„SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei E1 Frumușița", propus a fi amplasat în satul Șivița, comuna Tulucești, jud. Galați. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni-joi intre orele 8:30-16:00 și vineri intre orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați”.

04-06-2019 Anunt Public

„SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 108 Frumușița", propus a fi amplasat în satul Șivița comuna Tulucești, jud. Galați. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni-joi intre orele 8:30-16:00 și vineri intre orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați”.

31-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 400 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 400 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

31-05-2019 Anunt Public

„SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 1072 Independența", propus a fi amplasat în comuna Schela, jud. Galați. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, și la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni-joi intre orele 8:30-16:00 și vineri intre orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galați”.

31-05-2019 Anunt Public

„SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1310 Independența", propus a fi amplasat în comuna Independența, jud. Galați. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, si la sediul SC OMV PETROM SA din București, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni-joi intre orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, municipiul Galați”.

31-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titularul proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 1424 Văsieşti, propus a fi amplasat în extravilanul localității Moinești, Județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și  vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

30-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titularul proiectului Lucrări de abandonare aferente sondei 1424 Văsieşti, propus a fi amplasat în extravilanul localității Moinești, Județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și  vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

29-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondelor 328 Suplac și 328 bis Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondelor 328 Suplac și 328 bis Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 2609 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 2609 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 286 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 286 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

29-05-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 48 Bis Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

29-05-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 8 Bis Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.                                

29-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 5 bis Dumbrăvița” propus a fi amplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, nr. cad 5027, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 5 bis Dumbrăvița” propus a fi amplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, nr. cad 5027, jud. Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu,            nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

28-05-2019 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață,LEA și conducte la sondele 407,435 Dealu Bătrân”  propus a fi amplasat in comuna Gura Ocniței, județul Dâmboviţa.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

28-05-2019 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață, LEA și conducte la sondele 408,434 Dealu Bătrân”  propus a fi amplasat in comuna Gura Ocniței, județul Dâmboviţa.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

28-05-2019 Anunt Public

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VI Muntenia Central, cu sediul în com. Aninoasa, sat Viforâta, Aleea Sinaia nr. 6, judetul Dâmbovița, cod fiscal 1590082, prin reprezentanții săi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și conducta la sonda 778 Dragomirești”  propus a fi amplasat in Mun. Târgoviște, județul Dâmboviţa.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa din Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142, județul Dâmboviţa si la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta, județul Dâmboviţa, în zilele de Luni-Vineri, orele 10-14.
Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmboviţa.

28-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei I1 Glavacioc’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’Lucrări de remediere si reabilitare aferente sondei I1 Glavacioc’’, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului 
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării, nr.l, judeţul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

28-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 51 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

28-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 322 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

28-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 344 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

28-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 333 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ in zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

27-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 654 MP Monteoru”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Merei, judeţul Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău, str. Democraţiei nr. 11 şi la sediul OMV Petrom SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzău.

27-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, titular al  proiectului „Lucrări amenajare careu de foraj și drum de acces, foraj, echipare pentru producție, LEA și conductă amestec sonda 1708 bis Talpa”,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări amenajare careu de foraj și drum de acces, foraj, echipare pentru producție, LEA și conductă amestec sonda 1708 bis Talpa”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa, (tarlaua 33), judeţul Teleorman.
“Proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, fără evaluare adecvata si fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apa”
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1630 si vineri între orele 800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1,  în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman: http://apmtr.anpm.ro

24-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de amenajare platforma și foraj sondele H40, H41, 1532 Independența” propus a fi amplasat în satul Schela, comuna Schela, județul Galați.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Galați poate fi emiterea sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2 și la sediul OMV PETROM S.A. din  municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi, îintre orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro-Reglementari-Acordul de mediu - documentații procedura EIA și EA-Rapoarte EIA și Studii EA.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria comunei Schela, în data de 26.06.2019, începând cu ora 14:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul susmenționat la sediul APM Galați, până la data de 26.06.2019.

23-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAȚĂ, CONDUCTĂ ȘI LEA PENTRU SONDA 901 OCHIURI", propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Ocnița, județul Dâmbovița.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din Târgoviște,  str. Calea Ialomiței, nr.1 jud. Dâmbovița şi  la sediul OMV Petrom Zona de Producție VI Muntenia Central, Aleea Sinaia, nr.6, comuna Aninoasa, sat Viforâta
în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița.

23-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "FORARE ȘI ECHIPARE SONDA ȚIȚEI 125 FILIPEȘTI, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, LUCRĂRI CONEXE, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER ÎN INCINTA CAREULUI SONDEI 121 FILIPEȘTI (EXISTENTĂ)", propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.306, jud. Prahova şi la sediul S.C. OMV PETROM SA Asset VI Muntenia Central, str. Aleea Sinaia, nr. 6, jud Dâmbovița, în zilele de luni - vineri, între orele 900- 1400. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova. 

22-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 101 SR Câmpina” amplasat in municipiul Câmpina, judeţul Prahova.
Decizia autorității de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova în zilele de luni- vineri între orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmph.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

20-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 1188 Glavacioc’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman.
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei  1188 Glavacioc’’, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Poeni, jud. Teleorman.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

20-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului’’Lucrări de abandonare  aferente sondei  1E Preajba Nord’’, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman.
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei  1E Preajba Nord’’, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Purani , jud. Teleorman.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

17.05.207 - ANUNT decizia etapei de încadrare

OMV PETROM S.A.,  titular al proiectului Desfiintare constructii C5, C6, C12, C13, C14, C15, C16,C17, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desfiintare constructii C5, C6, C12, C13, C14, C15, C16,C17, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oras Ianca, sat Gara Ianca, nr. 35- continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului și are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Brăila din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul Independenței, nr. 16, bloc B5, în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

17.05.2019 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Echipare de suprafaţă şi conducte de amestec sonda 2003, 2005 Predeşti”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, judetul Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro şi la sediul  OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie II Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3, în zilele de luni - joi, între orele
8 – 16.30 şi vineri între orele 8 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

17.05.2019 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației de Mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 1 Abram”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Abram, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare. 

15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2790 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2790 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 
15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2808 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2808 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2891 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2891 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 
15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2829 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2829 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 
15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2827 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2827 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.
 
15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2828 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 2828 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.


15.05.2019 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 66 Strîmbeni” anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Lucrări de desfiinţare aferente sondei 66 Strîmbeni”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Caldararu, sat Strîmbeni jud. Argeş.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeş din Piteşti str. Egalităţii, nr. 50 A, jud. Argeş, în zilele de L – V, orele 1000-1400, precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeș.

15.05.2019 ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. - Bucureşti prin S.C. Iken Construct Management SRL, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1070 Vata”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 1070 Vata”, propus a fi amplasat în comuna Barasti, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, județul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15.05.2019 ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

OMV Petrom S.A. - Bucureşti prin S.C. Iken Construct Management SRL, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3347 Oporelu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 3347 Oporelu”, propus a fi amplasat în comuna Teslui, sat Comanita, T 43/1, P 72, 73, 74, 75, jud. Olt.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, județul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

15-05-2019 ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 435 Ciuresti Nord” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 435 Ciuresti Nord” propus a fi amplasat în Potcoava,sonda 435,parcela 28/1,judetul Olt.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Olt, din Slatina, str.I.Morosanu nr.3,judetul Olt , precum şi la adresa de internet: http//www.apmot.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: "Lucrări de abandonare aferente sondei 3243 Strambu” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3243Strambu” propus a fi amplasat în extravilanul com.Bogati, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI intre orele 10-13 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1838 Silistea Ciresu , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1838 Silistea Ciresu”, propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii.nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de internet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1823 Silistea  Ciresu” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare aferente sondei 1823 Silistea Ciresu”propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate Ia
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş, în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1796 Oarja” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare aferente sondei 1796 Oarja”propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1833 Silistea Ciresu , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare aferente sondei 1833 Silistea Ciresu”propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1829 Silistea Ciresu” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare aferente sondei 1829 Silistea Ciresu”propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

15-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A, cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr.22, titular al proiectului: " Lucrări de desfiintare aferente sondei 1828 Silistea Ciresu , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrări de desfiintare aferente sondei 1828 Silistea Ciresu”propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeş, din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş , în zilele de LUNI-VINERI între orele 10-13 precum şi la adresa de intenet: http//apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges , în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

14-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom SA – Zona de producţie X Petromar Constanţa cu sediul în Constanţa, Incinta Port – Dana 34 (cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Coralilor Nr. 22)  solicită de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul  „Complex exploatare offshore“  amplasat pe Platoul continental al Mării Negre – Perimetrul de exploatare petrolieră XVIII.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241 546696.

14-05-2019 ANUNŢ PUBLIC

S.C. OMV Petrom SA – Zona de producţie X Petromar Constanţa cu sediul în Constanţa, Incinta Port – Dana 34 (cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Coralilor Nr. 22)  solicită de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul  „Complex exploatare offshore“  amplasat pe Platoul continental al Mării Negre – Perimetrul de exploatare petrolieră XVIII.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241 546696.


14-05-2019 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 3641 Vâlcele Vest„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 3641 Vâlcele Vest„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcele, județul Argeș. 
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


14-05-2019 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. de 0,5 kV la sonda 348 bis Ciurești Sud„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. de 0,5 kV la sonda 348 bis Ciurești Sud„, propus a fi amplasat în comuna Bîrla, județul Argeș. 
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


14-05-2019 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj și echipare de suprafață la sonda 1209 bis Vața„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj și echipare de suprafață la sonda 1209 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș. 
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.


14-05-2019 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.S. de 0,5 kV la sonda 377 bis Ciurești Sud„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.S. de 0,5 kV la sonda 377 bis Ciurești Sud„ propus a fi amplasat în comuna Bîrla, județul Argeș. 
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Mărghiuța„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Mărghiuța„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș. 
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 3641 Vâlcele Vest„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 3641 Vâlcele Vest„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcele, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. de 0,5 kV la sonda 348 bis Ciurești Sud„, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. de 0,5 kV la sonda 348 bis Ciurești Sud„, propus a fi amplasat în comuna Bîrla, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj și echipare de suprafață la sonda 1209 bis Vața„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj și echipare de suprafață la sonda 1209 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.S. de 0,5 kV la sonda 377 bis Ciurești Sud„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.S. de 0,5 kV la sonda 377 bis Ciurești Sud„„ propus a fi amplasat în comuna Bîrla, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București titular al proiectului „Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Mărghiuța„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Mărghiuța„ propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

14-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul in București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creștere capacitate de injecție Independența sondele I31, I32, I33 Independența”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Independența (T1, T1+10) și Slobozia-Conachi (T1), județul Galați.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați.

14-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul in București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creștere capacitate de injecție Independența sondele I34, I35, I36 Independența”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Independența (T1, T1+10) și Slobozia-Conachi (T1), județul Galați.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați.

13-05-2019 Anunt Public

SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 1424 Văsieşti”, propus a se realiza în extravilanul localităţii Moinești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz nr.23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14 si la sediul titularului din Moinești, strada T. Vladimirescu, nr 92 A, judeţul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr.23.

13-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA cu sediul în mun.Bucureşti, sector 1, strada Coralilor, nr.22 ,titular al proiectului ’’LUCRĂRI DE AMENAJARE DRUM ACCES, CAREU FORAJ, FORAJ ŞI PUNERE ÎN PRODUCŢIE SONDA 4347 MAMU’’, propus a fi amplasat în  judeţul Vâlcea, comuna Lungeşti, sat Carcadieşti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 
Proiectul ’’LUCRĂRI DE AMENAJARE DRUM ACCES, CAREU FORAJ, FORAJ ŞI PUNERE ÎN PRODUCŢIE SONDA 4347 MAMU’’, propus a fi amplasat în  judeţul Vâlcea, comuna Lungeşti, sat Carcadieşti, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpului de apă, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare.
 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

10-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 622 CALACEA", propus a fi realizat în extravilan Ortisoara, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 622 CALACEA", propus a fi realizat în extravilan Ortisoara, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului 

10-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 670 CALACEA", propus a fi realizat în extravilan SATCHINEZ, jud Timiş, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 670 CALACEA", propus a fi realizat în extravilan SATCHINEZ, jud Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiş, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului 

10-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 37 Zemes”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Zemes, jud. Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

10-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 46 Zemes”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Zemes, jud. Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

10-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 75 MPC Zemes”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Zemes, jud. Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

10-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 576  MPC Zemes”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Zemes, jud. Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

10-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 942   MPC Zemes”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Zemes, jud. Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

10-05-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 1072   MPC Zemes”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Zemes, jud. Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

08-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 113 RAP Stănceşti” amplasat in extravilan com. Vadu Paşii, jud. Buzău. Decizia autorităţii competente, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, jud. Buzău, şi la sediul SC OMV Petrom SA din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Democraţiei, nr. 11, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 1829 Silistea Ciresu , propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 1833 Silistea Ciresu , propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 1838 Silistea Ciresu , propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 3243 Strambu , propus a fi amplasat în extravilanul com. Bogati, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 1796 Oarja , propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 1823 Silistea Ciresu , propus a fi amplasat în extravilanul com. Oarja, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Lucrări de abandonare aferente sondei 1828 Silistea Ciresu , propus a fi amplasat în extravilanul com. Cateasca, jud. Argeş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Arges din Piteşti, str.Egalităţii,nr.50 A, jud. Argeş şi la sediul SC OMV Petrom SA, din Bucuresti, str.Coralilor,nr.22(Petrom City) în zilele de L-V, orele 10-14
Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeş.

07-05-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Punere în siguranță conducte la traversarea pârâului Mărghiuța„, propus a fi amplasat în comuna Vedea, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

06-05-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, titular al proiectului „Reţea de distribuţie gaze Oprişeneşti” anunţă publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul”Reţea de distribuţie  gaze Oprişeneşti ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Ianca, satul Oprişeneşti,nr 106 – continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea impactului asupra mediului şi are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentază  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Brăila – mun Brăila, B-dul Independenței, nr 16, bloc B5  în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementăr/Acorduri de mediu/drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

03-05-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de  emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Desfiinţare sonda 1704 MMPG Runcu şi lucrări conexe”, amplasată in localitatea Scorţeni, judeţul Prahova.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova din municipiul Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 si la sediul S.C. OMV PETROM S.A. Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, in zilele de luni- vineri intre orele 9.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.omvpetrom.com.
Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

24-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA - Divizia Upstream – Zona de Producţie II Oltenia, titular al proiectului  ”Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2003 si 2005 Predesti"" anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2003 şi 2005 Predeşti", propus a fi amplasat în comuna Predeşti, satul Predeşti, judeţul Dolj.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 3641 Vâlcele Vest„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Vâlcele, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom Zona de Producție III Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.A. de 0,5 kV la sonda 348 bis Ciurești Sud„ propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom Zona de Producție III Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare careu foraj, foraj și echipare de suprafață la sonda 1209 bis Vața„ propus a fi amplasat în comuna Săpata, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom Zona de Producție III Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață și L.E.S. de 0,5 kV la sonda 377 bis Ciurești Sud„  propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș din municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom Zona de Producție III Muntenia Vest, în municipiul Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr.22,  în zilele de L- V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 286 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondelor 328 Suplac și 328 bis Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

23-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 2609 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

22-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 560 Mihai Bravu Vest”, propus a fi realizat in  comuna Tămășeu, satul Tămășeu, nr. cad. 54982, jud. Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbh.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii pe site.

22-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei  1E Preajba Nord’’, propus a se realiza in extravilanul comunei Purani, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

22-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 1188 Glavacioc’’, propus a se realiza in extravilanul comunei Poeni, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

19-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. București prin Zona de Producție III Muntenia Vest titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 326 bis Ciurești Sud„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 326 bis Ciurești Sud„  propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

17-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 424 Moinesti”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Moinesti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

17-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 425 Moinesti”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Moinesti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

17-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 432 Moinesti”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Moinesti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

16-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei I1 Glavacioc", propus a se realiza in extravilanul comunei Poeni, Judetul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

16-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 435 CIURESTI NORD”, propus a fi amplasat în extravilanul orasului Potcoava, județul Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, județul Olt  și la sediul titularului, în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.

16-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, anunţă publicul interesat asupra luării, de către APM Brăila, a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul” Conductă gaze naturale dintre Parc 4 - SRM Oprişeneşti”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraş Ianca, sat Oprişeneşti, T162,165,179,180. Nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila-mun. Brăila, B-dul Independenței, nr 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţiila proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului  pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.

15-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Conductă de amestec sonda 3343 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul „Conductă de amestec sonda 3343 Slătioarele și L.E.A. 0,5 kV„  propus a fi amplasat în comuna Moșoaia, județul Argeș. 
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

15-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul in București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de amenajare platformă, foraj și drum acces sondele H31, H33 Independența”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Schela, Tarla 58/4, Parcelele A532/1/19, A532/1/18, A532/1/17, De538, De510/7, Tarla 58/2 Parcela A540/1/1; Tarla 58/1 Parcela A540/1/13, Tarla 58/4, Parcela A532/1/6, județul Galați.
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, între orele 8.30-16.00 și vineri intre orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galați din strada Regiment 11 Siret, nr. 2 , Municipiul Galați. 

15-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru  “Lucrări de amenajare platforma, drum acces și foraj sonda H11 Independența” și “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H11 Independența”, propuse a fi realizate în extravilan comuna Schela, jud. Galați, titular OMV PETROM SA. 
Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul APM Galați, str. Regiment 11  Siret, nr. 2, în zilele de luni - joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2, până la data de 19.04.2019.

15-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1810 Talpa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  - in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1810 Talpa”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpa, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

15-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 4076 Videle Vest’’anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 4076 Videle Vest’’, propus a fi  amplasat in extravilanul orasului Videle, judeţul Teleorman.
nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului
1.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman din Alexandria, str Dunarii nr 1, judetul Teleorman, in zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei  de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

12-04-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Conducta de amestec sonda 499 Abrămuț”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Abrămuț, sat Petreu, extravilan și intravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

12-04-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Creșterea integrității conductei de gaze 6 inch Parc 2 Viișoara – Degazolinare Abrămuț”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Abramut, sat Petreu, extravilan și intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.   

08-04-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul I 2019, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.

08-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1834 Talpa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier – nu se supune evaluarii adecvate -  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1834 Talpa”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, sat Ciuperceni, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

08-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Talpa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  - in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1831 Talpa”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpa, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

08-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1830 Talpa” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  - in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1830 Talpa”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Talpa, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

03-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 5 bis Dumbrăvița”, propus a fi amplasat în jud. Timiș, comuna Ghiroda, nr. cad. 5027, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiș, și la sediul titularului SC OMV Petrom SA, localitatea Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

02-04-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 776 CALACEA", propus a amplasat în jud. Timis, extravilan Ortisoara.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timis si la SC OMV PETROM SA, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, corpul C, Timisoara, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

02-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1831 Talpa", amplasat in comuna Talpa, Judetul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul OMV PETROM, Bucuresti, str. Coralilor nr. 2, sector 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-16.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

02-04-2019 Anunt Public

OMV PETROM, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1810 Talpa", amplasat in comuna Talpa, Judetul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul OMV PETROM, Bucuresti, str. Coralilor nr. 2, sector 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-16.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

02-04-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Conductă de amestec sonda 499 Abrămuț”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Abrămuț, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor pe toată durata derulării procedurii de reglementare.   

29-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. - Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producţie, Zona de Producţie II Oltenia anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, foraj şi punere în producţie sonda 4347 Mamu”, propus a fi amplasat în comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea şi la sediul OMV Petrom - Zona de Producție II Oltenia, strada Brestei nr. 3, Craiova, jud. Dolj, în zilele de L - J, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 – 14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru proteţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, e-mail: office@apmvl.anpm.ro.

28-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Conductă de amestec sonda 326 bis Ciurești Sud„ propus a fi amplasat în comuna Bârla, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni - vineri, orele 8 -13 și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. str. Coralilor, nr. 22     „Petrom City”, sector 1, București, în zilele de luni - vineri, orele 8 -13. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș.

28-03-2019 Anunt Public

“OMV PETROM SA titular al proiectului “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda H8 Independența”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H8 Independența”, propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Braniștea și Independența, judetul Galați.  
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea : Reglementări – Acordul de mediu - Drafturi acte de reglementare - Proiect decizie etapă de încadrare 2019. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați”.

28-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei  395 MP Bărbunceşti”, amplasat în extravilan comuna Tisău, judeţul Buzău.
Decizia autorității competente, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din municipiul Buzău, str. Democrației nr. 11, jud. Buzău, și la sediul SC OMV PETROM SA din municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni - vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău, din municipiul Buzău, str. Democratiei nr. 11, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.

27-03-2019 Anunt Public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 524 BĂRBUNCEȘTI” propus a fi amplasat în localitatea Bărbuncești, extravilan, Județul Buzău.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

27-03-2019 Anunt Public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intentionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC LA SONDA 527 BĂRBUNCEȘTI” propus a fi amplasat în localitatea Bărbuncești, extravilan, Județul Buzău.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

27-03-2019 Anunt Public

Această informare este efectuată de OMV PETROM SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 529 BĂRBUNCEȘTI” propus a fi amplasat în localitatea Bărbuncești, extravilan, Județul Buzău.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100329, tel/fax: 0244-513233.

27-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 344 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

27-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 51 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

27-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 322 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

27-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, sector 1, titularul proiectului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 333 MP Geamana", propus a fi amplasat in judeţul Neamţ, comuna Tazlau-extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Neamţ , Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni – joi orele 8-16,30 şi  vineri între orele 8-14, tel. 0233/219695.

27-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul”Reţea de distribuţie  gaze Oprişeneşti ”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraşul Ianca, satul Oprişeneşti,nr 106.
Informațiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Brăila – mun Brăila, B-dul Independenței, nr 16, Bl. B5 si la sediul OMV Petrom SA din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila.

26-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 400 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.

26-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 326 bis Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Bădești, județul Argeș. 
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș în zilele de L– V, între orele 10:00 -14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul l A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1309 Silistea” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  -  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1309 Silistea”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cosmesti, sat Ciuperceni, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 1433 bis Preajba Sud” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului  -  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 1433 bis Preajba Sud”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Scurtu Mare, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3750 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3598 Videle Vest”, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3750 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3750 Videle Vest”, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3900 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3900 Videle Vest”, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3902 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa  -  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3902 Videle Vest”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Videle, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3903 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa  -  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3903 Videle Vest”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Videle, judetul Teleorman. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 3910 Videle Vest” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 3910 Videle Vest”, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii Nr. 1, jud. Teleorman, de luni pana joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman.

25-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de amenajare platformă și foraj sondele H40, H41, 1532 Independența”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de amenajare platformă și foraj sondele H40, H41, 1532 Independența”, propus a fi amplasat în localitatea Schela (extravilan), Tarla 58/4, A532/1/2, A532/1/3, A532/1/4, A532/1/5, A532/1/6, județul Galați.
7Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AMP Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30, precum și la următoarea adresă de internet http://ampgl.anpm.ro/ la secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi de reglementare – Proiect decizie etapa de încadrare 2019.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a A.P.M Galați.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Galați în termen de 10 zile de la data  publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Galati.

22-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul – Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Videle Vest, amplasat în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00 și la sediul OMV PETROM SA din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00, precum și la următoarea adresă de internet:http://apmtr.anpm.ro
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în termen de 10 zile de la publicare.

20-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de abandonare aferente sondei 670 CALACEA", propus a fi realizat în extravilan Satchinez, jud. Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş si la sediul proiectantului, Timisoara, Piaţa Unirii, nr. 3, jud. Timiş, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

18-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Lucrări de abandonare aferente sondei 560 Mihai Bravu Vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Tămășeu, comuna Tămășeu, nr. cad. 54982, județul Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor, Bd. Dacia, nr.25/A, Oradea, jud. Bihor şi la sediul S.C. OMV Petrom S.A., municipiul Bucureşti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - vineri, între orele 9-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bihor.

15-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: “Forajul, echiparea și exploatarea sondelor 27H și 28H Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular S.C. OMV PETROM S.A. - ZONA DE PRODUCŢIE I CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului. 

14-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ADUCERE LA CONFORMITATE STATIE DE COMPRESOARE M1FU DEZBENZINARE CALACEA”, propus a fi executat si amplasat in comuna Ortisoara, nr. topo 100008, judetul Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Timis, Municipiul Timisoara, b-dul. Liviu Rebreanu, nr.18 - 18A si la titular: Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, in perioada 14 – 21 Martie 2019, in zilele de luni – joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M Timis.

13-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, titular al proiectului “Conductă de amestec și echipare de suprafață sonda 3000 Sopot”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Conductă de amestec și echipare de suprafață sonda 3000 Sopot”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti şi Sopot, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.

12-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 622 CALACEA", propus a fi realizat în extravilan Ortisoara, jud. Timis. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul proiectantului Timisoara, Piata Unirii, nr. 3, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

12-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1309 Silistea", amplasat in comuna Cosmesti, Judetul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul OMV PETROM, Bucuresti, str. Coralilor nr. 2, sector 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-16.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

12-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1433 bid Preajba Sud", amplasat in comuna Scurtu Mare, Judetul Teleorman. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si la sediul OMV PETROM, Bucuresti, str. Coralilor nr. 2, sector 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-16.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

11-03-2019 Anunt Public

S.C. OMV PETROM  S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru „Lucrări de abandonare aferente sondei 514 Şandra”, propus a fi amplasat în comună Şandra, extravilan, CF 402200 Biled, nr. cad. 402200, jud. Timiş.
Tipul deciziei posibile luate de APM Timiş poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Timiş, Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, jud. Timiş şi la sediul SC OMV PETROM SA,  Timişoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10,  jud. Timiş, în zilele de luni - joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Documentul menţionat este disponibil şi la adresa de internet http:// apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.”
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primăriei Şandra, în data de  11.04.2019,  începând cu orele 15.00  
 Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Timiş, Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18/18A şi pe adresa de e-mail  office@apmtm.anpm.ro, până la data de 11.04.2018

08-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. - ASSET III MUNTENIA VEST Pitești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ ŞI CONDUCTĂ AMESTEC LA SONDELE 1302, 1303, 1304 VAŢA" propus a fi amplasat în comuna Spineni, județul Olt,
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, în zilele de luni–vineri între orele 9–14 și la adresa titularului OMV PETROM S.A.- ASSET III MUNTENIA VEST din Pitești, bulevardul Republicii, nr. 160, județul Argeș de luni–vineri între orele 9–14.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt. 

08-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A.- ASSET III MUNTENIA VEST Pitești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFAŢĂ LA SONDELE 1306, 1307, 1308 și 1310 VAŢA" propus a fi amplasat în   comuna Bărăști, sat Mereni, județul Olt,
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, în zilele de luni–vineri între orele 9–14 și la adresa titularului OMV PETROM S.A.-ASSET III MUNTENIA VEST din Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș de luni–vineri între orele 9 – 14. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A..P.M. Olt. 

08-03-2019 Anunt Public

Această informare este efectuată de OMV PETROM S.A., str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ FORAJ, ECHIPARE ȘI CONDUCTĂ DE AMESTEC SONDA 509 BIS BĂRBUNCEȘTI” propus a fi amplasat în localitatea Bărbuncești, extravilan, Județul Buzău.    
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la EXPERT SERV SRL , cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

06-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 4076 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

06-03-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 75 MPC Zemes" propus a se realiza în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

06-03-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondelor 27H și 28H Suplac”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

06-03-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul: “Creșterea integrității conductei de gaze 6 inch Parc 2 Viișoara – Degazolinare Abrămuț”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Abramut, sat Petreu, extravilan și intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

06-03-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA-Divizia Upstream anunţă publicul  interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2003 si 2005 Predesti" propus a fi amplasat în extravilanul comunei  Predeşti, satul Predeşti, judeţul Dolj. 
Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, strada Petru Rares, nr.1 şi la sediul OMV PETROM SA- Zona de Producţie II Oltenia din Craiova, str.Brestei, nr.3 în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet
http://apmdj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la
sediul Primăriei Predeşti, comuna Predeşti, sat Predeşti, strada Principală, nr.82, în data de 08.04.2019, începând cu orele 14.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Dolj din municipiul Craiova, strada Petru Rares, nr.1 fax:0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro până la data de 08.04.2019.

04-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 100 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

04-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 101 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

04-03-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA Bucureşti, cu sediul în OMV PETROM SA, Bucureşti Sector 1, str. Coralilor nr.22, titular al proiectului: “Lucrări de abandonare aferente sondei 998 Carei” amplasat în oraş Carei, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.

26-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul în București, strada Coralilor, nr.22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectele: “Lucrări de amenajare platforma, drum acces și foraj sonda H11 Independența” și “ Echipare de suprafață și conductă sonda H11 Independența”, propuse a fi realizate în extravilan comuna Schela (Tarla 84, Parcela DR, Ps781/1), județul Galați, respective, intravilan și extravilan comuna Schela [Tarla 83, 84; Parcela DR, Ps781/1 (nr. cadastral 101313), Arabil P721/5, CC (nr. cadastral 104166)], județul Galați.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Galați poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2 și la sediul OMV PETROM S.A., în zilele de luni-joi, intre orele 8:30-16:00 și vineri între orele 8:30-13:30.
Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro-Reglementari-Acordul de mediu-Rapoartele EIA si Studii EIA.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria comunei Schela, în data de 28.03.2019, începând cu orele 14:30.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul susmenționat la sediul APM Galați, până la data de 28.03.2019.

26-02-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 5 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Leșmir, intravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Sălaj – Zalău, strada Parcului nr. 2 şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Sălaj pe toată durata derulării procedurii de reglementare.  

22-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrări de amenjare careu de foraj și drum de acces, foraj, echipare pentru producție, LEA și conductă amestec sonda 1708bis Talpa” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Talpa (tarlaua 33), județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecție a Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str.Dunării, nr.1, județul Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului OMV PETROM SA din București, sector 1, Str.Coralilor, nr.22, în zilele de luni până vineri , între orele 9.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării, nr.1.

21-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 735 Babeni" propus a se realiza în judetul Valcea, orasul Babeni, trada Paduretu, tarlaua 13. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din Strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22, in zilele de luni – vineri intre orele 9:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

21-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de remediere si reabilitare aferente sondei 764 Babeni" propus a se realiza în judetul Valcea, comuna Mihaesti, satul Rugetu. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din Strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, sector 1, strada Coralilor nr. 22, in zilele de luni – vineri intre orele 9:00 – 14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

20-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 424 Moinesti" propus a se realiza în extravilanul comunei Moinesti, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

20-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 425 Moinesti" propus a se realiza în extravilanul comunei Moinesti, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

20-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 432 Moinesti" propus a se realiza în extravilanul comunei Moinesti, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

20-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 1834 Talpa’’, propus a fi amplasat în comuna Cosmesti, satul Ciuperceni, judetul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 si vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul  SC OMV PETROM SA, Bucuresti, str. Coralilor nr.22, sector 1, in zilele de luni – vineri, intr orele 8.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

20-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de abandonare  aferente sondei 1433 bis Preajba Sud’’, propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, judetul Teleorman . 
 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judetul Teleorman de luni până joi între orele 8.00-16.30 si vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul  SC OMV PETROM SA, Bucuresti, str. Coralilor nr.22, sector 1, in zilele de luni – vineri, intr orele 8.00-16.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

19-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 1072 MP Cilioaia Vest" propus a se realiza în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

19-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 37 Zemes" propus a se realiza în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

19-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 46 Zemes" propus a se realiza în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

19-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 576 MPC Zemes" propus a se realiza în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

19-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA – Zona de productie VIII Moldova Nord, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 942 MPC Zemes" propus a se realiza în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz Nr. 23 si la sediul titularului din Moinesti, strada T. Vladimirescu, nr. 92 A  in zilele lucratoare, intre orele 08 -14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23.

15-02-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producție VII Muntenia Est, cu sediul în Ploiești, str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, județul Prahova, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 197 Peris”. Amplasamentul obiectivului este în comuna  Peris.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în zilele de luni-joi, între orele 9-13, vineri 9-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

14-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrări de abandonare aferente sondei 117 Videle Vest” propus a fi amplasat  în extravilanul localităţii Videle, județul Teleorman.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00 şi la sediul SC OMV PETROM SA, mun. București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de luni - joi între orele orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman.

12-02-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București, titular al proiectului „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2618 bis Merișani„ anunță publicul interesat asupra luării deciziei de către A.P.M. Argeș în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2618 bis Merișani„, propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș. 
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.

12-02-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. București, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și echipare de suprafață sonda 326 bis Ciurești Sud”, propus a fi amplasat în comuna Bârla, sat Mozăceni Vale, județul Argeș. 
Tipul deciziei posibile luate de A.P.M  Argeș poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportului privind Impactul asupra Mediului poate fi consultat la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș, la sediul S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22 și la sediul la sediul S.C. OMV Petrom S.A Zona de Producție III Muntenia Vest, cu sediul în Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș în zilele de luni – vineri între orele 10:00 -13:00.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro
Dezbaterea publică a Raportului privind Impactul asupra Mediului va avea loc la Primăria comuna Bârla, județul Argeș, începând cu ora 13:00
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul A.P.M. Argeș, până la data de 18.03.2019.

12-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 32 MPC Geamana”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 32 MPC Geamana”, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

12-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 200 Geamana”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 200 Geamana”, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

12-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 531 MP Zemes”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 531 MP Zemes”, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

11-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 72 MPC Geamana”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 72 MPC Geamana”, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

06-02-2019 Anunt Public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi OMV PETROM S.A. – Zona de Producţie nr. 1 Crişana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizației de Mediu pentru obiectivul: “Parc 8 Suplac”. Amplasamentul obiectivului este în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al obiectivului pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor – Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A şi la sediul titularului OMV Petrom S.A.  –  Zona de Producţie nr. 1 Crişana – Banat din Suplacu de Barcău, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00 – 14,00.

04-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 575 MPC Zemes”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 575 MPC Zemes”, judetul Bacau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

04-02-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 410 Buciumeni”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 410 Buciumeni”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Buciumeni, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM  Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 830-1600 și vineri între orele 830 – 1330 , precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro – reglementări - acordul de mediu –drafturi acte de reglementare - proiect decizie etapa de încadrare 2019.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 08.02.2019.

01-02-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. cu sediul în București, strada Coralilor nr. 22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Echipare de suprafață și conducta de amestec sonda H8 Independența”, propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Braniștea și Independența, județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, și la sediul  OMV PETROM S.A. din București, str. Coralilor nr. 22, în zilele de luni - joi intre orele 08:30 – 16:00 și vineri intre orele 08:30 – 13:30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galați.”

31-01-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului ” Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Suplac”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leșmir, intravilan, com. Marca, jud. Sălaj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0830 – 1600 şi vineri, între orele 0830 – 1300   precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.02.2019.

31-01-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A., cu sediul in București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Lucrări de amenajare platformă și foraj sondele H40, H41, 1532 Independența”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Schela (Tarla 58/4, A532/1/2, A532/1/3, A532/1/4, A532/1/5, A532/1/6), județul Galați.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 și la sediul OMV PETROM S.A. din București, strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galați din strada Regiment 11 Siret, nr. 2 , Municipiul Galați. 

30-01-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A., având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal 013329, prin Divizia Upstream, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  penrtu proiectul”Conductă gaze naturale dintre Parc 4 Oprişeneşti - SRM Oprișenești”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, oraşul Ianca, satul Oprişeneşti, T162, 165,179,180.
Informațiile privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Brăila – mun Brăila, B-dul Independenței, nr 16, Bl. B5 si la sediul OMV Petrom SA din mun. București, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele lucrătoare, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila.

29-01-2019 Anunt Public

S.C. OMV Petrom S.A. cu sediul în București, str. Coralilor, nr.22, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de suprafață, foraj, echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 2618 bis Merișani„ propus a fi amplasat în comuna Merișani, sat Merișani, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 50A, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. Zona de Producție III Muntenia Vest, din Pitești, bulevardul Republicii, nr.160, județul Argeș și la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din București, str. Coralilor, nr. 22, în zilele de L-V, orele 10 -14.
Observațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Argeș.

25-01-2019 Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Lucrări de abandonare aferente sondei 276 Suplac, propus a fi amplasat în loc. Leşmir, intravilan, com. Marca.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între ore 08:30 – 13:00 şi la sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., din Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 7:30 – 15:30.. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj.
 

23-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 3900 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

23-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 3902 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

23-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 3903 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

23-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 3910 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

23-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 3598 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

23-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Lucrări de abandonare  aferente sondei 3750 Videle Vest’’, propus a se realiza in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr.1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Teleorman.

18-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 54 Mihoc”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Şolonț, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și /sau de evaluare adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 22.01.2019.

16-01-2019 Anunt Public

OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 245 Asău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 245 Asău” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, județul Bacău,.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Bacău, din str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

16-01-2019 Anunt Public

OMV PETROM  SA, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 232 Geamăna”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 232 Geamăna” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Asău, județul Bacău,.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Bacău, din str. Oituz nr. 23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

14-01-2019 Anunt Public

SC OMV PETROM SA cu sediul în Bucureşti, sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al proiectului „Lucrări de abandonare aferente sondei 2392 Videle Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul „Lucrări de abandonare aferente sondei 2392 Videle Est” propus a fi amplasat în com. Letca Noua, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www. apmgr. anpm. ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

11-01-2019 Anunt Public

OMV Petrom S.A. și APM Bihor anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul: “Conductă gaze sonda 22 Săcueni Nord”. Amplasamentul obiectivului propus a fi realizat este în localitatea Cherechiu, extravilan, titular OMV PETROM S.A. - Zona de Producție 1 CRIŞANA-BANAT, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului nr. 72, județul Bihor. 
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, Bv. Dacia nr. 25/A, în  zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 

11-01-2019 Anunt Public

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM BIHOR și OMV Petrom S.A. – Zona de Producție 1 Crișana-Banat anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Forajul, echiparea și exploatarea sondei 499 Abrămuț, jud. Bihor, propus a fi amplasat în extravilan Abrămuț, titular OMV PETROM SA., București, str. Coralilor , nr. 22, sector 1.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, str. Dacia , nr. 25/A în zilele de luni – vineri , între orele 9-14 , precum şi la următoarea adresă de internet www. apmbh.ro 
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.01.2019.

11-01-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, anunţă publicul  interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  “Conductă de amestec și echipare de suprafață sonda 3000 Sopot”, propus a fi amplasat în comuna Predeşti şi Sopot, judeţul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Dolj, din municipiul Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1 in zilele de L - J, între orele
8 - 16  şi vineri între orele 8 – 14 şi la sediul OMV Petrom S.A. – Zona de Producţie II Oltenia, din judeţul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr.3.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1,  fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

10-01-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, titular al proiectului “Reabilitare conductă (Relining termoflex) transport ţiţei Ø 10 ¾” Brădeşti – Gherceşti – în regim de urgenţă”, anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Dolj – Fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în comuna Brădeşti, Coţofenii din Faţă, Almăj, Işalniţa, Şimnicu de Sus, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L - J, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.01.2019.

10-01-2019 Anunt Public

OMV PETROM S.A. – prin Divizia Upstream, Zona de Producţie II Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 3, titular al proiectului: “Lucrări de suprafaţă, foraj şi punere în producţie sonda 2003 şi 2005 Predeşti”, anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj- Cu evaluarea impactului asupra mediului – pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în comuna Predeşti, judeţul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareş, nr. 1, în zilele de L - J, între orele 8 - 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 15.01.2019.
Publicul interesat poate depune propuneri în cea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj, precum şi la următoarea adresă de e-mail:  office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de  20.01.2019.

09-01-2019 Anunt Public

OMV Petrom SA – Zona de productie X Petromar Constanta, a carui activitate principala consta in exploatarea zacamintelor de hidrocarburi (petrol brut si gaze naturale) din Platoul Continental al Marii Negre, informeaza publicul interesat despre impactul activitatilor sale asupra mediului in trimestrul IV 2018, si anume:
- monitorizarea calitatii factorilor de mediu din zonele de influenta ale punctelor de lucru apartinand Zonei de productie X Petromar Constanta (Complex exploatare offshore, Sectia Terminal Midia si Baza de operatiuni din Incinta Port Constanta – Dana 34) nu a evidentiat depasiri ale limitelor maxim admise, stabilite prin legislatia specifica domeniului si prin actele de reglementare emise de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului;
- nu s-au inregistrat poluari accidentale ale solului, apelor de suprafata sau subterane.