Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Analiza de materialitate

În anul 2017 OMV Petrom a finalizat analiza de materialitate a subiectelor ce tin de sustenabilitate, în conformitate cu noile cerințe legale, respectiv cu prevederile Standardelor GRI -  Opțiunea Core și cu prevederile Directivei Europene 95/2014 transpuse în legislația națională prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 1938 / 2016 și 2844/2016.

Aceasta a fost prima analiza de materialitate realizata pentru primul Raport nefinanciar al Grupului. În trecut, OMV Petrom a urmarit aceeași analiza de materialitate a Grupul OMV. Pentru a păstra o viziune obiectivă și independentă asupra subiectelor materiale, acest proces s-a desfășurat împreună cu un consultant  extern. Esențial pentru acest proces a fost de a lua în considerare interesele părților interesate, precum și impactul semnificativ al activității OMV Petrom asupra mediului, a aspectelor economice și sociale. Analiza de materialitate, care implică părțile interesate importante, interne și externe, va fi repetată la fiecare patru ani sau ori de cate ori vor apărea schimbări semnificative în mediul de afaceri sau de piață.

Procesul de materialitate

Analiza de materialitate a avut următoarele faze:

  • Identificarea părților interesate și a subiectelor relevante privind sustenabilitatea

Ca prim pas, părțile interesate relevante ale OMV Petrom au fost identificate și prioritizate în cadrul unui workshop cu participanți din diferite funcții corporative și diviziile de afaceri.

Ulterior a fost luată în considerare o analiză comparativă bazată pe rapoarte de sustenabilitate ale altor companii și standardele și metodologiile de sustenabilitate, urmată de întâlniri interne organizate cu angajații. Analiza acoperă toate segmentele de afaceri pentru a stabili riscurile și oportunitățile asociate subiectelor specifice sustenabilității, de-a lungul lanțului valoric al OMV Petrom.

  • Prioritizarea subiectelor relevante privind sustenabilitatea

Pe baza impactului, a riscurilor și a intereselor părților interesate identificate, a fost consolidată o listă cu subiectele relevante privind sustenabilitatea pentru a stabili prioritățile ulterioare. Subiectele au fost evaluate și apoi prioritizate atât din perspectiva părților interesate, cât și din punct de vedere al impactului asupra afacerilor, prin intermediul unui chestionar online și al interviurilor experților. Un total de 322 de părți interesate interne și externe au fost implicate în acest proces.

  • Realizarea Matricei de Materialitate

 Rezultatele prioritizării temelor (din chestionarele online și interviurile experților) au fost evaluate și consolidate într-o matrice de materialitate a grupului. Acesta conține 13 activitati cu cea mai mare prioritate, în funcție de influența asupra părților interesate și de semnificația aspectelor economice, de mediu și sociale. Consiliul Director a luat la cunostință de rezultatele analizei si de noile subiecte de materialitate.

În scopuri de raportare, cele 13 activitati au fost grupate în cinci domenii cheie care corespund strategiei de sustenabilitate:

  • Sănătate, siguranță, securitate și mediu
  • Managementul eficient al carbonului
  • Inovaţie
  • Angajați
  • Principiile de afaceri și responsabilitatea socială