Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Analiza de materialitate

În anul 2017 OMV Petrom a realizat prima analiză de materialitate pentru Raportul nefinanciar al Grupului. OMV Petrom a finalizat analiza de materialitate a subiectelor ce ţin de sustenabilitate, în conformitate cu noile cerințe legale, respectiv cu prevederile Standardelor GRI -  Opțiunea Core și cu prevederile Directivei Europene 95/2014 transpuse în legislația națională prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 1938 / 2016 și 2844/2016. În raportările anterioare, OMV Petrom a implementat aceeași materialitate ca a Grupului OMV. Pentru a păstra o viziune obiectivă și independentă asupra temelor materiale, acest proces s-a desfășurat cu sprijinul unui consultant extern. În acest proces au fost luate în considerare interesele tuturor părților interesate, precum și impactul semnificativ al activității OMV Petrom asupra mediului, a aspectelor economice și sociale. 

Analiza de materialitate extinsă, care implică părțile interesate importante, interne și externe, este realizată la fiecare trei ani sau specific, ori de cate ori vor apărea schimbări semnificative în mediul de afaceri sau de piață.

În a doua parte a anului 2020, am implementat un proces de analiză și consultare pentru actualizarea matricei de materialitate anterioară și redefinirea priorităților de sustenabilitate. 

Procesul de materialitate

Procesul de materialitate a beneficiat de următoarele faze:

•    Identificarea și analiza părților interesate 

Ca prim pas, analiza părților interesate a fost făcută în cadrul unui workshop cu participanți din diferite funcții corporative și diviziile de afaceri. Grupurile de părți interesate implicate în analiza materialității au fost angajații OMV Petrom, furnizori și contractori, clienți, investitori, universități și institute de cercetare, asociații industriale, ONG-uri, comunități locale, autorități centrale, media. 

•    Identificarea subiectelor relevante 

Pentru a identifica toate subiectele relevante privind sustenabilitatea, a fost pregătită o analiză comparativă, bazată pe diferite analize efectuate pentru: rapoarte de sustenabilitate ale companiilor omoloage, standarde de raportare (Global Reporting Initiative, IPECA, Sustainability Accounting Standards Board), tendințele industriei și alte surse relevante (de ex. cerințele investitorilor, chestionare ale agențiilor de rating ESG). Această fază a fost urmată de ateliere interne de tip workshop, organizate cu angajați, care acoperă toate diviziile de afaceri, pentru a stabili riscurile și oportunitățile asociate cu teme specifice de sustenabilitate de-a lungul lanțului valoric OMV Petrom. Pentru fiecare subiect, am identificat impacturile potențiale pe care compania le poate avea asupra societății și mediului și impacturile pe care temele de durabilitate le-ar putea avea asupra activităților companiei. Ca rezultat principal al acestei analize, am obținut un număr de 27 de categorii de subiecte potențial relevante, care au fost ulterior reduse la o listă de 11 categorii relevante de subiecte de sustenabilitate, care conțin 56 de subiecte relevante pentru OMV Petrom. 

•    Prioritizarea subiectelor materiale

Pe baza impactului, a riscurilor și a intereselor părților interesate identificate, a fost consolidată o listă cu subiectele relevante privind sustenabilitatea pentru a stabili prioritățile ulterioare. Subiectele au fost evaluate și apoi prioritizate prin intermediul focus-grupurilor online și al sondajelor cantitative online care au implicat peste 600 de părți interesate interne și externe. Toate subiectele identificate au fost considerate materiale. Subiectele de sustenabilitate au fost apoi grupate în nouă categorii, conținând 27 de subiecte, pentru a facilita procesul de raportare.

    Matricea de Materialitate

Ca o ultimă fază a procesului, rezultatele prioritizării subiectelor (din chestionare online și focus grupuri) au fost evaluate și consolidate într-o matrice de materialitate. Subiectele de sustenabilitate sunt grupate în nouă teme materiale, conținând 27 de subiecte. Directoratul a luat la cunostinţă de noile teme de materialitate.

În scopul raportării, cele nouă teme materiale au fost grupate în cinci zone de interes care corespund strategiei de sustenabilitate:
•    Sănătate, siguranță, securitate și mediu
•    Managementul eficient al carbonului
•    Inovaţie
•    Angajații
•    Principiile de afaceri și responsabilitatea socială

img_Matrix Ro