Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Drepturile omului

OMV Petrom este semnatar al Pactului Global al ONU din 2013 și consideră principiile ca fiind valori universale, care ghidează comportamentul nostru în toate aspectele activităților noastre. Le respectăm, le îndeplinim și le sprijinim în conformitate cu principiile definite în Declarația Universală a Drepturilor Omului - inclusiv cele ale Organizației Internaționale a Muncii. Urmand Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, continuăm să dezvoltăm sistemul nostru de management pentru drepturile omului. Elementele cheie sunt declarația OMV privind politica în domeniul drepturilor omului, care este asumată și urmată de OMV Petrom și Matricea Grupului OMV a drepturilor omului.

Respectarea drepturilor omului este fundamentală pentru activitățile noastre. Se pune un accent deosebit pe prevenirea încălcărilor drepturilor omului și pe integrarea aspectelor legate de drepturile omului în procesul nostru de luare a deciziilor.

Obiective pentru 2025 și realizări din 2020:

 • Sesiuni de instruire în domeniul drepturilor omului pentru toți angajații care sunt expuși riscurilor legate  de drepturile omului până în 2025
 • În 2020: 1.307 de angajați au fost instruiți în domeniul drepturilor omului

Politica de Drepturile omului (PDF, 205,8 KB)

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate  sau în Raportul de Sustenabilitate 2020 al OMV Petrom.  

Declarația Grupului OMV privind politica în domeniul drepturilor omului stabilește înțelegerea și responsabilitatea noastră pentru protecția drepturilor omului în mediul nostru de afaceri. Este principiul nostru călăuzitor pentru abordarea problemelor legate de drepturile omului în toate aspectele vieții noastre de zi cu zi.

Politica Drepurilor Omului (PDF, 156,9 KB)

Pentru a ne îndeplini angajamentul, am mapat responsabilitățile legate de drepturile omului într-o Matrice cuprinzătoare,  care constituie baza activităților noastre în domeniul drepturilor omului. Este un instrument pentru evaluarea activităților noastre în domeniul drepturilor omului și pentru prioritizarea acțiunilor, făcând distincția între acțiunile esențiale, anticipate și dorite care trebuie întreprinse.

Matricea Drepturilor Omului a Grupului OMV acoperă responsabilități în următoarele domenii:

 • Gestionarea riscurilor privind drepturile omului în general, inclusiv respectarea standardelor naționale și internaționale, instruirea în domeniul drepturilor omului, mecanismul de reclamaţii și managementul  organizațional
 • Egalitate și nediscriminare
 • Securitate
 • Sănătate și Siguranță
 • Drepturi de muncă, inclusiv salarii decente, ore de lucru, reprezentare a angajaților și dispoziții împotriva muncii forțate, a muncii copiilor și a traficului de persoane
 • Educaţie
 • Proprietatea și nivelul de trai, inclusiv drepturile funciare și reducerea sărăciei
 • Comunitățile locale și popoarele indigene, inclusiv consultarea gratuită, prealabilă și informată
 • Confidențialitate și viață de familie, inclusiv protecția datelor cu caracter personal
   

Grupul OMV a dezvoltat instrumente și tehnici pentru a evalua riscurile pentru încălcarea drepturilor omului în ceea ce privește afacerea noastră, chiar înainte de a ne desfășura activitatea într-o țară nouă sau de a începe un nou proiect. Suntem susținuți de experți recunoscuți pe plan internațional. Din aceste evaluări obținem măsuri concrete pentru a reduce riscul implicării directe și indirecte în încălcarea drepturilor omului. În plus, proiectele noastre actuale in țările gazdă în care lucrăm deja, fac în mod obișnuit evaluări ale riscurilor.

Partenerii noștri de afaceri trebuie să semneze Codul de conduită  al Grupului OMV - inclusiv prevederile privind drepturile omului - ca parte a contractului lor.

Instrumente cum ar fi feedback-ul de 360 de grade, evaluările furnizorilor și auditurile evaluează și monitorizează evaluările furnizorilor față de principiile enunțate în Codul de Conduită al Grupului OMV.

Instruirea profesionistă în materie de drepturile omului și conștientizarea sunt esențiale pentru aducerea angajamentului nostru față de viața fiecaruia. Oferim un program interactiv de e-learning la nivel de grup tuturor angajaților noștri, care le ghidează prin norme și situații în ceea ce privește drepturile omului. În același timp, punem în aplicare măsuri interne de constientizare în cadrul Grupului.

În plus, oferim instruiri cu experți interni și externi angajaților, care sunt expuși în mod special la subiecte legate de drepturile omului. Aceste cursuri livreaza know-how despre sistemul nostru de management al drepturilor omului și oferă spațiu pentru a lucra pe probleme operaționale concrete și provocări locale.