Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Drepturile omului

OMV Petrom este semnatar al Pactului Global al ONU din 2013 și consideră principiile ca fiind valori universale, care ghidează comportamentul nostru în toate aspectele activităților noastre. Le respectăm, le îndeplinim și le sprijinim în conformitate cu principiile definite în Declarația Universală a Drepturilor Omului - inclusiv cele ale Organizației Internaționale a Muncii. Urmand Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, continuăm să dezvoltăm sistemul nostru de management pentru drepturile omului. Elementele cheie sunt declarația OMV privind politica în domeniul drepturilor omului, care este asumată și urmată de OMV Petrom și Matricea OMV a drepturilor omului.

Respectarea drepturilor omului este fundamentală pentru activitățile noastre. Se pune un accent deosebit pe prevenirea încălcărilor drepturilor omului și pe integrarea aspectelor legate de drepturile omului în procesul nostru de luare a deciziilor.

Declarația OMV privind politica în domeniul drepturilor omului stabilește înțelegerea și responsabilitatea noastră pentru protecția drepturilor omului în mediul nostru de afaceri. Este principiul nostru călăuzitor pentru abordarea problemelor legate de drepturile omului în toate aspectele vieții noastre de zi cu zi.

Politica Drepurilor Omului (PDF, 156,9 KB)

Ne-am desemnat responsabilitățile într-o Matrice cuprinzătoare a drepturilor omului, care constituie baza activităților noastre în domeniul drepturilor omului și servește ca un instrument fundamental pentru punerea în aplicare a acesteia. Acestea includ domeniile deosebit de sensibile ale contractelor de securitate și ale gestionării lanțului de aprovizionare, precum și interacțiunea cu populatia indigenă.

OMV a dezvoltat instrumente și tehnici pentru a evalua riscurile pentru încălcarea drepturilor omului în ceea ce privește afacerea noastră, chiar înainte de a ne desfășura activitatea într-o țară nouă sau de a începe un nou proiect. Suntem susținuți de experți recunoscuți pe plan internațional. Din aceste evaluări obținem măsuri concrete pentru a reduce riscul implicării directe și indirecte în încălcarea drepturilor omului. În plus, proiectele noastre actuale in țările gazdă în care lucrăm deja, fac în mod obișnuit evaluări ale riscurilor.

Partenerii noștri de afaceri trebuie să semneze Codul de conduită OMV - inclusiv prevederile privind drepturile omului - ca parte a contractului lor.

Instrumente cum ar fi feedback-ul de 360 de grade, evaluările furnizorilor și auditurile evaluează și monitorizează evaluările furnizorilor față de principiile enunțate în Codul de Conduită al OMV.

Instruirea profesionistă în materie de drepturile omului și conștientizarea sunt esențiale pentru aducerea angajamentului nostru față de viața fiecaruia. Oferim un program interactiv de e-learning la nivel de grup tuturor angajaților noștri, care le ghidează prin norme și situații în ceea ce privește drepturile omului. În același timp, punem în aplicare măsuri interne de constientizare în cadrul Grupului.

În plus, oferim instruiri cu experți interni și externi angajaților, care sunt expuși în mod special la subiecte legate de drepturile omului. Aceste cursuri livreaza know-how despre sistemul nostru de management al drepturilor omului și oferă spațiu pentru a lucra pe probleme operaționale concrete și provocări locale.