Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Managementul eficient al carbonului

Obiectivul nostru este gestionarea sustenabilă a emisiilor de carbon.

Abordarea de management

Pentru a răspunde mai bine noilor provocări generate de efectele schimbărilor climatice, implementăm măsuri specifice, inclusiv optimizarea proceselor, creşterea eficienței energetice și implementarea proiectelor care reduc emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie și costurile.

Intensitatea GES din OMV Petrom a scăzut cu 20% în 2018 față de 2010. Aceasta demonstrează eforturile noastre de a contribui la realizarea obiectivului strategic al Grupului OMV de scădere a Intensității GES cu 19% in 2025 (față de 2010) . Cu toate acestea, în 2018, Intensitatea GES din OMV Petrom a crescut cu 5,4% față de 2017, pe baza creșterii cu 9,3% în Upstream, a creșterii cu 6,1%  în rafinăria Petrobrazi şi a scăderii cu 0,9%  în Centralele Electrice. 

Emisii Directe GES

Totalul emisiilor GES directe (scope 1) a crescut cu aproximativ 13% în 2018 față de 2017, la valoarea 4,5 mil t CO2 eq. Creșterea emisiilor GES directe a fost cauzată, în principal, de creșterea producției de electricitate la Centrala Electrică cu Ciclu Combinat de la Brazi.

Suntem sub incidența Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS). Șapte dintre instalațiile noastre de operare se aflau în cadrul sistemului ETS la sfârșitul anului 2017. Aproximativ 54% din emisiile directe GES au provenit de la aceste instalații.

Emisii Indirecte GES

Emisiile indirecte de GES (scop 2) sunt cele aferente producerii de energie electrică pe care o achiziționăm pentru operațiunile noastre. În 2018, cantitățile totale de emisii indirecte GES au fost de 79.834 t CO2 eq. Prin implementarea proiectelor G2P (Gaz-Energie) și CHP (Cogenerare) în Upstream, am evitat o cantitate de emisii indirecte GES de aproximativ 130.000 t CO2 eq.