Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Managementul eficient al carbonului

Obiectivul nostru este gestionarea sustenabilă a emisiilor de carbon.

Abordarea de management

Pentru a răspunde mai bine noilor provocări generate de efectele schimbărilor climatice, implementăm măsuri specifice, inclusiv optimizarea proceselor, creşterea eficienței energetice și implementarea proiectelor care reduc emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie și costurile.

Intensitatea GES din OMV Petrom a scăzut cu 22% in 2019 vs. 2010. Aceasta demonstrează eforturile noastre de a contribui la realizarea obiectivului strategic al Grupului OMV de scădere a Intensității GES cu 27% în 2025 (față de 2010). De aceea, în 2019, Intensitatea GES din OMV Petrom a scăzut cu 2,4% față de 2018, astfel: scădere cu 4,7% în Upstream, scădere 3%  în rafinăria Petrobrazi şi a cresterii 1,46%  în Centralele Electrice.

Emisii Directe GES

Totalul emisiilor GES directe (scope 1) a scăzut  cu aproximativ 7% în 2019 față de 2018, la valoarea 4,2 mil t CO2 eq. Scăderea emisiilor GES directe a fost cauzată, în principal, de scăderea consumului de gaze şi a gazelor ventilate.

Suntem sub incidența Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS). Șapte dintre instalațiile noastre de operare se aflau în cadrul sistemului ETS la sfârșitul anului 2017. Aproximativ 60% din emisiile directe GES au provenit de la aceste instalații.
 

Emisii Indirecte GES

Emisiile indirecte de GES (scop 2) sunt cele aferente producerii de energie electrică pe care o achiziționăm pentru operațiunile noastre. În 2019, emisiile GES indirecte au totalizat 44.844 CO2 eq. (2018: 79.834 t CO2 eq.). Scăderea emisiilor GES indirecte a fost cauzată în principal, de scăderea energiei electrice cumpărate, ca urmare a creșterii ponderii de energie electrică produsă de OMV Petrom, precum şi de scăderea valorii etichetei CO2 pentru energia produsă în România.