Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Carbon Efficiency

Abordarea de management

Recunoaștem schimbările climatice drept una dintre cele mai importante provocări globale din prezent și recunoaștem obiectivele stabilite de Acordul privind schimbările climatice de la Paris. OMV Petrom este dedicat pe deplin atenuării schimbărilor climatice și gestionării responsabile a resurselor. Suntem prima companie românească care susține Grupul Operativ pentru Publicarea Informațiilor Financiare referitoare la Schimbările Climatice (TCFD). Ne-am stabilit obiective pentru a gestiona și reduce amprenta de carbon a operațiunilor noastre. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va diminua impactul nostru asupra mediului și va avea un impact financiar pozitiv, prin respectarea cerințelor legate de climă și utilizarea eficientă a resurselor.

OMV Petrom a redus Intensitatea GES a operațiunilor sale cu 26% în 2020 comparativ cu 2010. Acest lucru demonstrează eforturile de a atinge obiectivul nostru strategic de reducere a Intensității GES cu 27% până în 2025 față de 2010. În 2020, intensitatea globală a GES a OMV Petrom a scăzut cu 7,5% comparativ cu 2019. Divizia Explorare și Producție a redus semnificativ gazele ventilate cu 52% in 2020 comparativ cu 2019, prin îmbunătățirea integrității și optimizarea infrastructurii de gaze.

Emisii GES directe (Scope 1)

În 2020, nivelurile de emisii de dioxid de carbon (CO2), metan (CH4) și oxid de azot (N2O) legate direct de operațiunile OMV Petrom (Scop 1) au totalizat 3,99 mil. t CO2 eq. și au fost relativ stabile în comparație cu anul precedent (2019: 4,24 mil. t echivalent CO2). Aproximativ 67% din emisiile noastre directe de GES provin din cinci instalații EU-ETS in 2020.

Emisii GES indirecte (Scope 2)

Emisiile indirecte de GES ale OMV Petrom (Scop 2) sunt aferente producției de energie pe care am achiziționat-o (energie electrică și căldură) pentru operațiunile noas¬tre. În 2020, emisiile noastre indirecte de GES au totalizat 0,094 mil. t CO2 eq. (2019: 0,045 mil. t CO2 eq.). Creșterea emisiilor indirecte de GES s-a datorat în principal extinderii domeniului de aplicare la stațiile de distribuție carburanți a căror contribuției s-a ridicat la 0,038 mil. t CO2 eq.

Emisii GES indirecte (Scope 3)

In 2020, emisiile noastre Scop 3 au fost de 24,74 mil. t echivalent CO2 (2019: 26,06 mil. t echivalent CO2) și sunt legate de volumul total de vânzări de produse ale OMV Petrom, în calitate de companie independentă. Aproximativ 94% din produsele Petrom sunt utilizate direct pentru combustie. Emisiile de Scop 3 care provin din utilizarea și prelucra¬rea produselor noastre constituie aproximativ 86% din impactul nostru în ceea ce privește emisiile de GES.

Obiective pentru 2025 și realizări din 2020:

  • Reducerea intensității emisiilor de dioxid de carbon ale operațiunilor  OMV Petrom cu 27% până în 2025 comparativ cu 2010
  • în 2020: 26% reducere comparativ cu 2010
  • Niciun nou proiect cu ardere la faclă și ventilare de rutină și eliminarea arderii la faclă și ventilării de rutină până cel târziu în 2030 
  • în 2020: am continuat să implementăm proiecte în scopul eliminării proiectelor noi cu ardere la faclă și ventilare).

Politica de HSSE (PDF, 310.2 KB)

Mai multe detalii pot fi găsite în versiunea interactivă a raportului de sustenabilitate  sau în Raportul de Sustenabilitate 2022 al OMV Petrom.