Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Managementul eficient al carbonului

Obiectivul nostru este gestionarea sustenabilă a emisiilor de carbon.

Abordarea de management

Pentru a răspunde mai bine noilor provocări generate de efectele schimbărilor climatice, implementăm măsuri specifice, inclusiv optimizarea proceselor, creşterea eficienței energetice și implementarea proiectelor care reduc emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie și costurile.

În 2017 am implementat diferite inițiative de succes și am redus Intensitatea totală a Gazelor cu Efect de Seră (GES) cu 6,3% comparativ cu 2016, după cum urmează: intensitatea GES în Upstream a scăzut cu 9,7%, în Rafinăria Petrobrazi, cu 3,1%, iar în Centralele Electrice, cu 2,7%.

Un alt aspect important pentru gestionarea GES este legat de reducerea gazelor ventilate și arse la faclă. OMV Petrom se angajează să elimine în mod progresiv gazele arse la faclă, conform inițiativei globale a Băncii Mondiale „Zero gaze arse la faclă de rutină până în 2030”, susținută și de OMV Group. În ceea ce privește gazele ventilate, în 2017, am raportat o reducere în Upstream cu 28% față de 2016.

Emisii Directe GES

Cantitatea totală de emisii directe GES a scăzut cu aproximativ 9% în 2017 față de 2016 și a reprezentat 4 mil. t CO2 eq. Proiectele implementate în Upstream au avut ca rezultat reduceri globale de emisii de GES de 428.000 t CO2 eq. în perioada 2009-2017. Inițiativele de eficiență energetică și optimizare în Downstream Oil / Rafinăria Petrobrazi au avut ca rezultat reduceri de peste 570.000 t CO2 eq. în perioada 2009-2017.

Suntem sub incidența Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS). Șapte dintre instalațiile noastre de operare se aflau în cadrul sistemului ETS la sfârșitul anului 2017. Aproximativ 54% din emisiile directe GES au provenit de la aceste instalații.

Emisii Indirecte GES

Emisiile indirecte de GES sunt cele aferente producerii de energie electrică pe care o achiziționăm pentru operațiunile noastre. În 2017, cantitățile totale de emisii indirecte GES a fost de 56.699 t CO2 eq. Prin implementarea proiectelor G2P (Gaz-Energie) și CHP (Cogenerare) în Upstream, am evitat o cantitate de emisii indirecte GES de aproximativ 120.000 t CO2 eq.