Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Țara lui Andrei

Țara lui Andrei este platforma de responsabilitate socială a OMV Petrom și comunitatea celor care își doresc o țară mai bună în fiecare zi! Încă de acum 10 ani, prin Țara lui Andrei, OMV Petrom susține proiectele care inspiră comunitățile românești să ia măsuri, să-și schimbe viața, să crească prin propriile forțe.

România plantează pentru mâine

Cu o contribuție de 4,6 milioane de euro, programul “România plantează pentru mâine” este cea mai mare inițiativă de plantare finanțată din fonduri private din România. În cadrul acesteia aproximativ 1.500.000 de puieți vor fi plantați pe 300 de hectare, în perioada 2020-2023.

Acțiunile de împădurire se vor derula cu sprijinul a șase ONG-uri recunoscute pentru contribuțiile aduse protecției mediului înconjurător: Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Plantăm fapte bune în România, Pădurea Copiilor, Viitor Plus și Asociația Parcul Natural Văcărești. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă sprijin prin specialiști în silvicultură și expertiză locală pe tot parcursul campaniei de plantare.

În 2020 plantările s-au desfășurat în 24 de localități din 16 județe, pe o suprafață totală de peste 120 de hectare. În 2021, al doilea an de campanie, 500.000 de puieți vor fi plantați pe 107 hectare, în 28 de localități din 14 județe. Acțiunile de împădurire au început în martie 2021 și vor fi împărțite în două sezoane – primăvara și toamna.

Pădurile sechestrează carbonul, prin captarea dioxidului de carbon din atmosferă. Ca parte din campanie, OMV Petrom susține cercetarea în domeniul sechestrării carbonului și finanțează prima inițiativă din România de calcul și prognoză a stocului de carbon, realizată de Forest Design prin tehnica scanării LiDAR (3D Laser), precum și digitalizarea informațiilor obținute – https://www.forestdesign.eu/Portal/.

”România plantează pentru mâine” contribuie la susținerea a trei obiective din Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă: (13) Acțiune Climatică, (15) Viața Terestră și (17) Parteneriate pentru Realizarea Obiectivelor. 

Două noi proiecte vor face parte, anul acesta din campania „România plantează pentru mâine”.

Păduri urbane vor fi create în Moinești, Urziceni și Buftea, cu rolul de este de a îmbunătăți calitatea aerului, de a reduce zgomotul și de a crește biodiversitatea.

Pădurea Educațională este al doilea nou proiect, în cadrul căruia elevii din mai multe școli din județul Prahova vor face excursii educative la Tinosu, pentru a afla despre ecosistemul forestier.

Inițiative de plantare

În perioada 2008 – 2019, OMV Petrom a plantat peste 700,000 de copaci, pe o suprafață de 140 de hectare, devenind unul dintre cei mai mari promotori din mediul privat al acțiunilor de plantare. Campaniile desfășurate de-a lungul timpului au beneficiat de sprijinul angajaților și a peste 3.000 de voluntari, care au ales să contribuie civic pentru a proteja și a crește pădurile din România.

Am plantat în zonele afectate de alunecări de teren, pentru prevenirea furtunilor de nisip, împotriva acumulărilor de apă și inundațiilor, pentru protecția căilor de comunicație, îmbunătățirea calității aerului sau regenerarea unor specii pretențioase.

Câteva dintre proiecte importante și rezultatele din ultimii peste 13 ani de plantare în România:

România prinde rădăcini

În perioada 2008-2010, OMV Petrom s-a implicat în campania “România prinde rădăcini”, un proiect desfăşurat în parteneriat public-privat cu Realitatea TV, Regia Naţională a Pădurilor (Romsilva) şi Asociația MaiMultVerde.

Prima acţiune de împădurire a avut loc în 2008 în zonele afectate de viituri din nordul ţării în comunele Comănesti (jud. Bacău), Doljeşti (jud. Neamţ) şi Udeşti (jud. Suceava). În 2009, au fost împădurite zone afectate de secetă din sudul ţării şi alte zone cu risc de inundaţii din Moldova: Sudiţi (jud. Ialomiţa), Dăbuleni (jud. Dolj), Sculeni (jud. Iaşi), Comăneşti (jud. Bacău), Sfinţeşti (jud. Teleorman), Remetea Mică (jud. Timiş). Plantările au continuat în 2010 în comunele Chițcani (jud. Vaslui), Sadova (jud. Suceava), Oancea (jud. Galați) și Dăbuleni (jud. Dolj).

Plantările din Țara lui Andrei

Alături de Asociația MaiMultVerde am contribuit la împădurirea a peste 48 de hectare de teren cu peste 250.000 de copaci în 9 județe din România.

Parcurile Viitorului

În perioada 2007-2009, împreună cu autoritățile locale am construit 6 parcuri în 6 orașe mari din România: București, Pitești, Moinești, Ploiești, Timișoara, Constanța. Proiectul a apărut ca răspuns la o nevoie constantă cu care se confruntau orașele la nivel naţional: lipsa spaţiului verde.

Astfel, au căpătat o nouă formă parcurile Lunca Florilor din Bucureşti, Expo Parc din Piteşti, Parcul Central din Moineşti, Parcul Libertăţii din Ploieşti, Parcul Adolescenţilor din Timişoara, Parcul CET Constanța. Cele șase spații verzi au fost construite pe terenuri virane, acolo unde lipseau zonele verzi sau în locul altor parcuri nefuncționale și nesigure pentru comunitate.

Pentru mai multe informații despre plantări și despre programele de responsabilitate socială dezvoltate de OMV Petrom vă rugăm să consultați https://www.taraluiandrei.ro/.

Alte proiecte și inițiative:

Săptămâna Meseriașilor din Țara lui Andrei face parte din programul de susținerea a învățământului profesional, România Meseriașă și este un nou format derivat din proiectul de tradiție OMV Petrom: Tabăra Meseriașilor. Proiectul cuprinde o serie de ateliere de dezvoltare personală și profesională gândite să îi ajute pe elevi să fie mai bine pregătiți pentru piața muncii după încheierea studiilor. 

Anul acesta, în parteneriat cu 2 licee partenere din Județul Prahova: Liceul Tehnologic Mecanic din Câmpina și Liceul Energetic Elie Radu din Ploiești, ne adresăm tuturor elevilor din clasa a IX-a de la specializarea mecanică, respectiv electrică pentru a le arată încă din primul an de studiu că #sepoate și că viitoarea lor meserie este una valoroasă.  

În cadrul atelierelor de dezvoltare personală, elevii vor învăța alături de formatorii din proiect cum să lucreze în echipă, cum să comunice eficient, cum să redacteze un CV, cum să se prezinte în fața unui angajator, care sunt beneficiile unui contract de muncă și cum să isi caute un loc de muncă adaptat nevoilor lor. 

În cadrul atelierelor practice, elevii vor fi îndrumați de profesioniști din domeniile în care se pregătesc și învață noțiuni practice de bază despre meseria lor. 

Totodată, toate cadrele didactice din cele 2 școli partenere vor participa la cursuri de dezvoltare dedicate managementului situațiilor de conflict in relația profesor - adolescent si de adaptare a metodelor de predare și a conținutului la mediul.
Toți participanții în proiect, atât elevi cât și profesori vor primi în mod gratuit echipamentele digitale necesare pentru desfășurarea proiectului dar și a orelor în regim online din această perioadă. Echipamentele digitale au scopul de a facilita accesul la educație al tuturor beneficiarilor din proiect în aceste vremuri.

Săptămâna Meseriașilor se va derula in regim online în perioada 26-30 octombrie la Liceul Energetic Elie Radu din Ploiesti si în perioada 02-06 noiembrie la Liceul Tehnologic Mecanic din Câmpina.

Proiect educațional din cadrul campaniei România Meseriașă, prin care OMV Petrom susține 6 clase de școală profesională cu specializări din industria de petrol și gaze. Timp de 3 ani, elevii studiază după un curriculum actualizat și beneficiază de stagii de practică în cadrul companiei, burse școlare, cursuri de dezvoltare profesională susținute de angajații OMV Petrom.
Două generații de elevi vor fi formate în perioada 2020-2024 în 3 licee tehnologice din țară: Liceul Tehnologic "Astra Pitești", Colegiul Tehnic "Grigore Cobălcescu" din Moinești și Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea" din Târgoviște. Elevii care vor finaliza cu succes cursurile vor dobândi o calificare profesională recunoscută la nivel European.

În funcție de performanțele școlare, OMV Petrom oferă copiilor o bursă de studiu lunară de maximum 700 de lei. În 2020 au fost alocați ~30.000 euro pentru reabilitarea unor clase și dotarea laboratoarelor din cele 3 licee partenere cu echipamente necesare pentru practica elevilor. Alături de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, angajații din companie au dezvoltat suporturi de curs actualizate, care au venit în sprijinul profesorilor și elevilor.

Specializarea din Școala Petroliștilor  
•    Operator sonde: face parte din echipa standard care execută lucrări de intervenții, reparații și abandonări sonde.

Rezultate 2015-2019:
•    167 de elevi înscriși
•    167 de burse școlare de maximum 700 lei/ lunar pe durata studiilor
•    ~110.000 euro alocați pentru reabilitarea de clase și dotarea laboratoarelor
•    Practică în cadrul OMV Petrom, alături de specialiști din companie
•    Curriculum actualizat pentru 2 specializări - Operator la extracția, transportul, tratarea și distribuția gazelor si Operator sonde
•    Calificare profesională recunoscută la nivel internațional
•    Suport de curs actualizat împreună cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice
•    2 săli de clasă reabilitate 
•    4 laboratoare de practică dotate
•    Posibilitatea continuării studiilor de clasa a XI-a în învățământul liceal
•    65 de juniori angajați in cadrul companiei

Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei face parte din programul România Meseriașă și este un proiect bazat pe ateliere de dezvoltare profesională și personală pentru elevii și profesorii din clasele IX-XI din licee tehnologice și școli profesionale.

Tabăra cuprinde o serie de activități practice gândite să îi ajute pe elevi să fie mai bine pregătiți pentru piața muncii după încheierea studiilor.

Elevii participă la un program intens care vizează profilare vocațională, cursuri de dezvoltare personală, ateliere practice și seri tematice. În cadrul atelierelor practice, liceenii simulează un program de muncă real, în care învață noțiuni de bază despre meseria pe care o studiază, primesc roluri și responsabilități și lucrează îndrumați de profesioniști din domeniu. La finalul fiecărei tabere, viitorii meseriași realizează un proiect final de amploare, specific meseriei alese.

La atelierele de dezvoltare personală, liceenii învață noțiuni de bază despre comunicare, lucru în echipă, spirit antreprenorial, responsabilitate civică, dar și cum să se prezinte în fața unui angajator sau cum să redacteze un CV. De multe ori, elevii au ocazia să interacționeze chiar cu viitorii angajatori. Profesorii urmează cursuri de relaționare cu elevii, de gestionare a conflictelor sau de dezvoltare a competențelor de lider în managementul educațional.

Rezultate:
•    Peste 1.100 de elevi participanți în tabără
•    Peste 200 de profesori au urmat cursuri de dezvoltare a abilităților educaționale
•    180 burse de studiu
•    Specializări: petroliști, electricieni, constructori, mecanici, frizeri, croitori, bucătari și ospătari

Competiție națională de proiecte SMART, prin care susținem inițiativele care folosesc inteligent tehnologia pentru a construi comunități sustenabile în România.
Construim împreună COMUNITĂŢI SMART, pentru o țară mai bună în fiecare zi!

În competiția RO SMART finanțăm cu granturi de 200.000-500.000 de euro si asigurăm mentorat din partea angajaților, pentru proiectele în care tehnologia e pusă în slujba oamenilor. Prin aceste proiecte dorim să rezolvăm problemele cu care se confruntă societatea, eficientizarea consumului de resurse, îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea calităţii vieții cetățenilor sau reducerea cheltuielilor pe termen mediu și lung pentru comunitate.

Pentru a crește satele și orașele din România cu ajutorul tehnologiei, căutăm soluții smart în domenii precum : educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu. Proiectele trebuie să fie dezvoltate pentru binele comunității și să aibă impact în rândul cât mai multor cetățeni.

În competiţie se pot înscrie organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat din orice localitate din România. Persoanele fizice se pot înscrie în competiție în parteneriat cu una dintre entitățile menționate anterior.

RO SMART este noul format din ultimii doi ani al competiției naționale Idei din Țara lui Andrei. Până în prezent au fost susținute 100 de proiecte pentru mediu, educație și dezvoltare comunitară cu peste 1.300.000 de euro granturi.