Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Școală Vocațională

Școala Petrochimiștilor

Acest program în sistem dual este în cel de-al doilea an, adresat elevilor care au absolvit clasa a VIII-a și care nu au împlinit vârsta de 26 ani până la data de 1 septembrie 2022.

Odată admiși în program, viitorii petrochimiști beneficiază de pregătire profesională în domeniul de petrochimiei, suporturi de curs specifice, actualizate și stagii de practică în cadrul companiei OMV Petrom, Rafinăria Petrobrazi .

În plus, OMV Petrom a dotat laboratorul Liceului Lazar Edeleanu Ploiești, astfel încât elevii să aibă acces la o bază de educație modernă și aplicată. Liceul beneficiază de cămin și cantină pentru cazarea elevilor din afara orașului Ploiești.

Pe parcursul pregătirii lor, elevii beneficiază de o bursă în valoare de 200 de lei acordată de statul român și de o bursă suplimentară acordată de OMV Petrom, de 500 - 700 de lei pe lună, în funcție de performanța școlară. La finalizarea celor trei ani de învățământ profesional, elevii vor dobândi o calificare profesională recunoscută la nivel european și vor avea oportunități de angajare în cadrul companiei OMV Petrom.

În prezent, OMV Petrom a pregătit și pregătește patru generații de meseriași calificați pentru operator sondă și operator la extracția transportarea, tratarea și distribuția gazelor, în programul Școala Petroliștilor, și a susținut renovarea sălilor de curs din liceele partenere, precum și dotarea laboratoarelor cu tehnologii și echipamente de actualitate. De asemenea, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, OMV Petrom a dezvoltat o programă școlară actuală, care vine în sprijinul profesorilor și elevilor, iar 76 de absolvenți ai programului Școala Petroliștilor sunt angajați OMV Petrom. 

Școala Petroliștilor

Proiect educațional din cadrul campaniei România Meseriașă, prin care OMV Petrom susține clase de școală profesională cu specializări din industria de petrol și gaze. Timp de 3 ani, elevii studiază după un curriculum actualizat și beneficiază de stagii de practică în cadrul companiei, burse școlare, cursuri de dezvoltare profesională susținute de angajații OMV Petrom.

Proiectul Școala Petroliștilor a pregătit deja trei generații de operatori de sonde și operatori pentru extracția, transportul, tratarea și distribuția gazelor; în parteneriat cu 3 licee tehnologice din țară: Liceul Tehnologic "Astra Pitești", Liceul Tehnologic "Grigore Cobălcescu" din Moinești și Liceul Tehnologic "Voievodul Mircea" din Târgoviște.

În ciuda condițiilor dificile din 2020, Școala Petroliștilor a continuat cu a treia generație de 84 de elevi care s-au înscris în primul an de studiu.

Până în prezent, realizările Școlii Petroliștilor sunt:

  • Au absolvit trei generații (243 de studenți) de tehnicieni calificați pentru operator de sonde și operator de extracție, transport, tratare și distribuție a gazelor,
  • Cei 243 de absolvenți au obținut o diplomă profesională valabilă în toată Europa.
  • OMV Petrom continuă să doteze laboratoarele practice mecanice din toate cele trei licee tehnice partenere, astfel încât elevii și profesorii să aibă acces la o bază educațională modernă și aplicată
  • 76 de foști elevi sunt în prezent angajați ai OMV Petrom cu o experiență de lucru de 1-3 ani.
  • 84 de elevi noi fac parte din a patra generație a proiectului, care este în derulare din 2021
  • Angajații OMV Petrom sunt implicați în proiect: în timpul stagiilor, procesul de învățare este facilitat de un mentor de la OMV Petrom și un profesor de la școala parteneră în activele din amonte ale OMV Petrom.
  • Ateliere de profilare profesională și ateliere practice - comunicare, negociere, antreprenoriat, muncă în echipă, angajabilitate (cum să scrieți un CV, o scrisoare de motivație, ce este un interviu de angajare) pentru studenți.
  • Instruiri pentru profesori

  Obiective de dezvoltare durabilă susținute: 4, Educație de calitate