Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor speciale

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 iulie 2022, OMV Petrom anunță plata dividendelor speciale prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 2 septembrie 2022, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 11 august 2022.

Dividendul special  brut este de 0,0450 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite in documentul Anunt important privind plata dividendelor speciale de către OMV Petrom S.A. (PDF, 393,8 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com in secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri › Dividende › Dividende speciale.

                                              

Christina Verchere
Director General Executiv                                                                         


Alina Popa
Director Financiar