Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor aferente anului financiar 2022

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 7 iunie 2023, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 15 mai 2023.

Dividendul brut este de 0,0375 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite ȋn documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2022 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 389,6 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com ȋn secţiunea Investitori › Actiuni si dividende › Dividende › Dividende 2022.

                                              

Christina Verchere
Director General Executiv
 

Alina Popa
Director Financiar