Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor aferente anului financiar 2021

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2022, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 6 iunie 2022, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 13 mai 2022.

Dividendul brut este de 0,0341 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite in documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2021 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 387,0 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com in secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri › Dividende › Dividende 2021.

                                              

Christina Verchere
Director General Executiv                                                                         


Alina Popa
Director Financiar