Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Site-uri OMV Petrom
Site-uri OMV Petrom
Petrom Romania www.petrom.ro/ro-ro OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro
Închide

Plata dividendelor aferente anului financiar 2019

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2020, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 5 iunie 2020, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 14 mai 2020.

Dividendul brut este de 0,0310 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite în documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2019 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 793,8 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com în secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri › Dividende › Dividende 2019.
                                          

Christina Verchere
Director General Executiv
                                                                                                                                      

Alina Popa
Director Financiar