Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Plata dividendelor aferente anului financiar 2019

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2020, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale – agentul de plată selectat – începând cu data de 5 iunie 2020, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 14 mai 2020.

Dividendul brut este de 0,0310 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite în documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2019 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 793,8 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com în secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri › Dividende › Dividende 2019.
                                          

Christina Verchere
Director General Executiv
                                                                                                                                      

Alina Popa
Director Financiar