Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Selecţie de Oferte pentru desemnare Agent de Plată

Societatea comercială PETROM SA, cu sediul în mun. Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J 40/8302/1997, organizează Selecţie de Oferte pentru desemnarea Agentului de Plată pentru plata dividendelor. Orice instituţie financiară interesată poate depune oferta tehnică şi financiară, până pe data de 10 martie 2008, ora 16.00, la sediul societăţii mentionat mai sus. Ofertele vor fi adresate către Petrom SA – Direcţia Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu menţiunea „Pentru Selecţie Agent de Plată Dividende”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021-4060104; 021-4060122

Caiet de sarcini selecţie Agent de Plată Dividende, (Terms_of_payment_RO,0, 116,4 KB)