Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Rezultatele Financiare ale PETROM pentru anul 2004

  • Profit impozabil consistent de 6.625 mld lei
  • Bilant solid datorita capitalurilor proprii, ca urmare a cresterii de capital
  • Flux semnificativ de numerar net din activitatea de exploatare de 18.559 mld lei
  • Compania inregistreaza o pierdere neta de 9.737 mld lei
  • Pierderi datorate utilizarii integrale, pentru prima data, a cotei geologice si a reflectarii in situatiile financiare a aspectelor semnificative semnalate in anii anteriori

Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze naturale din Europa de Sud-Est, a publicat rezultatele financiare pentru anul 2004. Acestea prezinta o pierdere din exploatare de 5.812 mld lei, o pierdere inainte de impozitare de 8.240 mld lei, in timp ce pierderea neta din activitatea desfasurata s-a ridicat la 9.737 mld lei (246 mil EURO). Profitul impozabil a ramas ridicat in 2004 la nivelul de 6.625 mld lei (167 mil Euro), comparativ cu 7.626 mld lei in 2003. Cu toate acestea, datorita lipsei profitului de distribuit, nu se va propune acordarea de dividende in 2004. Cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 86.879 mld lei. Fluxul de numerar al companiei a fost de 37.184 mld lei (2003: -1,865 mld lei), reflectand intrarea de numerar rezultata in urma cresterii de capital de la sfarsitul anului 2004. Directorul General Executiv al Petrom, dl. Gheorghe Constantinescu: "2004 a fost un an bogat in evenimente pentru Petrom. Am reusit sa finalizam cea mai mare privatizare care a avut loc vreodata in Romania. Pierderile inregistrate in 2004 sunt rezultatul utilizarii integrale, pentru prima data, a cotei geologice si de asemenea a reflectarii in situatiile financiare a aspectelor semnificative semnalate in anii anteriori. Petrom, datorita cresterii de capital din 2004 are disponibilitati financiare semnificative, fiind pregatita pentru a realiza investitii si a asigura dezvoltarea viitoare a companiei."

Situatiile financiare pentru anul 2004 au fost elaborate in conformitate cu cerintele Standardelor Romanesti de Contabilitate (RAS). Datorita diferentelor dintre Standardele de Contabilitate Romanesti si cele Internationale (IFRS), situatiile financiare nu sunt in totalitate in concordanta cu cerintele acestora din urma.

Spre sfarsitul anului 2004, conducerea companiei a revizuit aplicarea standardelor contabile cu privire la deprecierea activelor fixe, beneficiile pentru pensionare si contabilitatea stocurilor, avand in vedere schimbarile cu care se va confrunta compania in perspectiva dinamicii pietei. In plus, conducerea a evaluat implicatiile aspectelor semnificative semnalate in situatiile financiare din anul anterior si a realizat ajustarile necesare in contabilitate.

Conducerea companiei a decis ca retratarea situatiilor financiare pentru comparare nu este oportuna, datorita costurilor suplimentare nejustificate si intarzierii provocate procesului de raportare financiara. Ca urmare, retratarile aferente anului 2003 au fost inregistrate in rezultatul reportat.

La sfarsitul anului 2004, compania a constituit suplimentar o serie de provizioane - pentru mediu, cu privire la obligatiile companiei fata de salariatii care urmeaza a se pensiona in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca, pentru deprecierea activelor fixe si pentru stocuri - in vederea alinierii la Standardele Internationale de Raportare Financiara. Aplicarea acestor standarde va fi obligatorie incepand cu anul 2006, dar va utiliza anii 2004 si 2005 ca baza pentru aplicarea lor. Pregatirea situatiilor financiare pentru anul 2004 a fost realizata in conformitate cu prevederile OMF 94/2001.

Pierderea inregistrata in 2004 este astfel consecinta evaluarii corecte si a inregistrarii efectelor datoriilor de mediu in valoare de 2.850 mld lei (72 mil Euro) si a celor cu litigiile in valoare de 839 mld lei (21 mil Euro), precum si a provizioanelor pentru active curente in valoare de 3.551 mld lei (90 mil Euro). In plus, compania a inregistrat pierderile rezultate din lipsa de stocuri pastrate la terti, inclusiv acciza si TVA, in valoare de 1.212 mld lei (30 mil Euro).

Indicatori financiari, mld lei     31 Decembrie 
  2004 2003
Cifra de afaceri 86.879 71.346
EBITDA 1.136 10.107
EBIT (5.812) 4.579
Profit / Pierdere net(a) (9.737) 1.440
Active fixe 95.894 76.928
Active curente 60.237 39.986
Flux de numerar net din activitatea de exploatare inclusiv modificarea capitalului de lucru 18.559 12.640

In ciuda unui profit inainte de taxare negativ, Petrom a platit impozit pe profit datorita cheltuielilor nedeductibile semnificative, in cadrul carora provizioanele detin ponderea principala. Cifra de afaceri si alte venituri din exploatare au crescut in 2004 cu circa 22% fata de 2003, in principal datorita cresterii vanzarilor segmentului de rafinare si petrochimie. Cheltuielile totale au crescut cu 42%, in principal datorita cheltuielilor de exploatare. Aprecierea monedei locale, leul, a determinat o crestere semnificativa a cheltuielilor financiare, care au reprezentat 85% din totalul cheltuielilor financiare iar cheltuielile determinate de diferenta de curs valutar au crescut de aproximativ 4 ori, in comparatie cu 2003. Cheltuielile cu personalul au scazut cu 1,3%, ca urmare a procesului de restructurare desfasurat de companie. Alte cheltuieli de exploatare includ: (a) Cheltuieli cu serviciile prestate de terti (mai mari cu 41% in 2004, influenta principala fiind din segmentul de E&P), (b) Alte impozite si taxe (o crestere de 9%) si (c) alte cheltuieli de exploatare (de exemplu donatii si active cedate). Ultima categorie reflecta in 2003, in principal, valoarea produselor transferate intre segmentele Petrom (titei, gaze, produse petroliere). In 2004, aceste cheltuieli au fost reclasificate in conturile de materii prime si marfuri.

Explorare si Productie
In 2004, veniturile din segmentul de Explorare si Productie au scazut cu 2,1%, reflectand reducerea cantitatii de titei vandute tertilor in 2004 fata de 2003. Cheltuielile de exploatare au crescut cu 172%, in special datorita cresterii cheltuielilor cu serviciile prestate de terti (43%), asociata cu un nivel mai ridicat al cotei geologice datorita utilizarii integrale (cu 120%). Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au crescut ca urmare a etapei a doua a procesului de restructurare din segmentul E&P, respectiv externalizarea activitatii de reparatii capitale in unele sucursale E&P. Cresterea cotei geologice se datoreaza cantitatilor mai mari de titei transferate catre sucursalele Petrom, ceea ce determina venituri mai mari - care au stat la baza calculului cotei - si posibilitatea utilizarii totale de catre companie.

Marketing
In segmentul de Marketing, EBIT-ul a inregistrat valori negative datorita cresterii mai rapide a cheltuielilor fata de venituri. Veniturile din segmentul de Marketing au crescut cu circa 10,5%, in principal datorita veniturilor din vanzarea marfurilor, in timp ce cheltuielile au crescut cu 13,5% datorita cheltuielilor mai mari privind marfurile si amortizarii.

Rafinare si Petrochimie
Cu toate ca veniturile din segmentul de rafinare si petrochimie au crescut cu 40,4%, datorita unei dezvoltari semnificative a vanzarilor de produse (cu 40,5%), EBIT-ul segmentului a fost unul negativ, cu un nivel al cheltuielilor cu 39,5% mai mare.

Active si Pasive
Valoarea ridicata a numerarului, mult superioara celei a datoriilor pe termen lung si scurt, a generat o pozitie de cash a companiei pentru 2004. Indicatorii de lichiditate au inregistrat valori ridicate in 2004 fata de 2003, datorita valorii numerarului rezultat din cresterea de capital.

Activele totale au crescut cu 33%, ca urmare a cresterii activelor financiare si a unei evolutii semnificative a numerarului de la 3.992 mld lei la 41.176 mld lei, rezultata din cresterea de capital. In 2004 datoriile totale au crescut cu 60% fata de 2003, in principal ca urmare a cresterii semnificative a provizioanelor cu 39.434 mld lei.

Datoriile curente au scazut, indeosebi datorita unei reduceri semnificative a altor datorii, inclusiv a datoriilor fiscale si cu asigurarile sociale (cu 63%), ca urmare a Ordonantei de Guvern nr. 15/2004 privind anularea datoriilor Petrom catre bugetul statului (9.525 mld lei) si, de asemenea, datorita scaderii valorii conturilor de furnizori de la 7.001 mld lei la 4.443 mld lei (in partea a doua a anului s-a urmarit o reducere a perioadei de plata). In 2004, datoriile ce trebuie platite pe o perioada mai mare de un an au inregistrat o valoare de 5.304 mld lei, reprezentand o scadere de 30% fata de valoarea din 2003 de 7.529 mld lei. Cauzele principale ale acestei diminuari au fost: conversia imprumutului BERD in actiuni (73 mil USD), aprecierea leului fata de dolar si euro, precum si plata in avans a imprumutului BERD (29,2 mil USD).

Capitalurile proprii au crescut cu 19% de la 78.819 mld lei in 2003 la 93.921 mld lei in 2004, datorita cresterii capitalului social, ca urmare a procesului de privatizare (de la 37.735 mld lei la 56.001 mld lei).

Fluxuri de numerar
Fluxurile de numerar ale companiei au inregistrat o imbunatatire semnificativa fata de anul anterior (de la -1.865 mld lei la 37.184 mld lei), reflectand intrarea de numerar rezultata in urma cresterii de capital de la sfarsitul anului 2004. Fluxul de numerar din activitatile de exploatare a fost cu 47% mai mare, in timp ce fluxul de numerar din activitatea de investitii a scazut cu 16%. Fluxul de numerar net din activitatile de exploatare a crescut cu 5.290 mld lei, ca urmare atat a ajustarilor non-cash, cat si a modificarilor in capitalul de lucru.

Buget 2005

Valorile estimate pentru 2005 ale principalilor indicatori financiari sunt urmatoarele:

Indicatori financiari, mld lei     2005
Cifra de afaceri 88.919
EBITDA 18.164
EBIT 10.926

Profit / pierdere net(a)

9.737
Flux de numerar net din activitatea de exploatare inclusiv modificarea capitalului de lucru 20.620
Investitii 20.233

Petrom estimeaza pentru anul 2005 o crestere a cifrei de afaceri, in special ca urmare a unor cantitati mai mari de produse vandute.

In 2005, Petrom intentioneaza sa dezvolte semnificativ volumul investitiilor fata de anii anteriori pana la 20.233 mld lei (530 mil EURO), in vederea imbunatatirii eficientei si a realizarii de produse in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Rezultate Financiare pentru Trimestrul I 2005

Rezultatele financiare pentru trimestrul I vor fi anuntate pe 25 Mai.