Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport current - Publicarea proiectului de desprindere in Monitorul Oficial al Romaniei

In conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data Raportului: 17.05.2010
Numele emitentului: OMV PETROM S.A.
Sediul: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numarul de telefon, fax: +40 372 429082/ +40 372 868518 
Cod unic de identificare: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de inregistrare in registrul comertului : J 40/8302/1997
Capitalul social: 5,664,410,833.5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

In conformitate cu art. 113 alineatul 1 litera h) din Regulamentul 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare  privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,

OMV Petrom S.A. (“Petrom”) anunta publicarea in Monitorul Oficial nr. 2124/14.05.2010 a proiectului de desprindere in interesul Petrom, in sensul Articolului 250¹ punctul b) din Legea nr. 31/1990 privind societaţile comerciale, intocmit de catre Directorat, privind  transferul cu titlu universal a unei parti din patrimonial sau aferenta activitatii de marketing către OMV PETROM Marketing SRL, societate detinuta 100% de Petrom.

Proiectul de desprindere in interesul societatii mentionat mai sus este anexat la prezentul raport curent si va fi supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"). In situatia aprobarii proiectului de desprindere respectiva hotarare a AGEA va reprezenta aprobarea desprinderii in interesul Petrom si, totodata, va stabili si data la care produce efecte desprinderea.

Mariana Gheorghe    
Director General Executiv

Publicarea proiectului de desprindere in Monitorul Oficial al Romaniei (PDF, 3,4 MB)