Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Zăcământul Komsomolskoe din Kazakstan intră în faza de dezvoltare

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 22 septembrie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Zăcământul Komsomolskoe din Kazakstan intră în faza de dezvoltare

Petrom a aprobat programul de dezvoltare a zăcământului Komsomolskoe din Kazakstan. Dezvoltarea zăcământului este planificată a se finaliza în 2008 şi va genera un nivel al producţiei zilnice de circa 10.000 bep, în următorii ani. Zona Mării Caspice este o regiune de maximă importanţă pentru Petrom, în ceea ce priveşte dezvoltarea companiei  pe plan internaţional. Este o zonă cu un potenţial deosebit, pe care Petrom îl va fructifica cu ajutorul investiţiilor, al tehnologiilor moderne utilizate  şi, mai ales, al experienţei în domeniu.
Conform noii strategii de explorare şi producţie, adoptată în 2005, Petrom utilizează tehnologiile de ultimă oră şi în special tehnologia seismică 3D  pe scară din ce în ce mai largă.
Astfel, după privatizare a fost finalizat un nou program de seismică 3D pe zăcământul Komsomolskoe. Pe baza acestor studii seismice 3D, a datelor furnizate de noile sonde test şi prin aplicarea unor tehnologii moderne de simulare şi reprezentare, s-a obţinut o nouă reprezentare geologică a zăcământului.
Noua reprezentare a zăcământului a furnizat baza pentru finalizarea unor studii detaliate de inginerie şi marketing, care au condus la obţinerea unui program de dezvoltare a zăcământului. Acesta prevede construirea unui drum de acces cu o lungime de 90 de km, săparea a 6 sonde orizontale de producţie, separatoare de ţiţei şi gaze, precum şi o conductă cu lungimea de 80 de km, pentru transportul ţiţeiului. Acesta este un proiect amplu, care necesită investiţii totale de circa 190 de milioane USD şi care va contribui la îndeplinirea obiectivului de a atinge un nivel al producţiei de 30.000 bep/zi în Regiunea Caspică, până în 2010.
Petrom operează zăcământul Komsomolskoe prin intermediul Too Kom Munai LLP. În martie 2003, Petrom SA a achiziţionat 95% din acţiunile Too Kom Munai LLP, deţinând drepturile de dezvoltare şi producţie pentru perimetrul Komsomolskoe. Zăcământul este situat în vestul Kazahstanului, în peninsula Caspică.
Programul derulat până în prezent a inclus profile seismice 3D pentru zăcământul Komsomolskoe, construcţia unui drum şi a platformelor în zona de concesiune şi construcţia unei instalaţii centrale de producţie pentru probe, precum şi o campanie de testare a sondelor.
Petrom derulează operaţiuni de explorare şi producţie în patru zone din Kazahstan. Prin intermediul filialei sale Tasbulat, compania produce deja peste 4.000 bep/zi. În 2006, activităţile de explorare Jusaly au avut succes. Astfel, pe baza probelor, Petrom  a estimat că o producţie zilnică maximă de 200.000 mc gaze naturale şi 70 mc condensat ar putea fi obţinută. Rezultatele din prezent consolidează poziţia actuală şi viitoare a Petrom în Kazakhstan.