Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent -Vanzarea unitatilor mobile de foraj marin

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 22 decembrie 2005
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Vanzarea unitatilor mobile de foraj marin

Pe 22 decembrie 2005, Petrom a semnat contracte privind vânzarea unităţilor mobile de foraj marin  Atlas, Fortuna, Jupiter, Orizont, Prometeu şi Saturn şi a unor echipamente şi facilităţi de pe uscat legate de acestea către Grup Servicii Petroliere S.A. (“GSP”). Activele off-shore ale Petrom (platformele fixe din Marea Neagra) nu fac obiectul acestei tranzactii. Preţul total de plată pentru aceste active se ridică la echivalentul in RON a 100 milioane dolari S.U.A. Transferul proprietăţii se aşteaptă a avea loc în luna ianuarie 2006. In legătură cu vânzarea unităţilor mobile de foraj marin Orizont şi Fortuna, Oriental Oil Co. a agreat să elibereze Petrom de obligaţiile sale din contractul de închiriere a unităţilor de foraj Fortuna şi Orizont, poziţia Petrom de parte la contract fiind preluată de GSP.
Tranzacţia a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al Petrom.
Raţiunea acestei tranzacţii din perspectiva Petrom este aceea de a se concentra asupra activităţii sale de bază – explorarea şi producţia de hidrocarburi, rafinarea şi producţia de produse petroliere si petrochimice. Operarea platformelor mobile de foraj marin este un domeniu specializat al serviciilor legate de câmpurile petroliere şi necesită o atenţie si expertiză speciale. Ca şi alte companii petroliere internaţionale, Petrom nu are  expertiză internă suficientă in acest domeniu de afaceri, având în vedere şi faptul că în ultimii câţiva ani unităţile de foraj au fost operate de alte societăţi – inclusiv GSP – pe baza unor contracte de servicii cu Petrom.
Necesarul de astfel de servicii al Petrom este limitat şi nu exista altă cerere semnificativă în România – de aceea Petrom incearca deja de câţiva ani să folosească aceste active pe plan internaţional, oferind servicii de foraj marin altor companii petroliere. Două dintre unităţile de foraj, şi anume Fortuna şi Orizont, operează in Golful Persic din anul 2000, in vreme ce altele au fost de asemenea utilizate în afara României in diferite ocazii.

GSP este o societate comercială din România specializată în domeniul serviciilor de foraj. Din 2004, GSP operează unităţile de foraj Fortuna şi Orizont in temeiul unui contract de servicii cu Petrom.