Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Vanzarea participatiei detinute de Petrom la Carpatina SA

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 2 februarie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Vanzarea participatiei detinute de Petrom la Carpatina SA

Petrom SA si Lipomin SA au semnat astazi contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni de 82,89% detinut de Petrom la Carpatina SA.

Ca urmare a deciziei managementului de a se concentra asupra activitatii de baza a companiei, a fost organizat un proces competitiv de selectie de oferte pentru vanzarea participatiei detinute la Carpatina, oferta Lipomin fiind cea mai buna.

Finalizarea tranzactiei este estimata in luna martie dupa indeplinirea conditiilor suspensive.

SC Carpatina SA este persoana juridica romana, avand ca activitate de baza imbutelierea si vanzarea apei minerale. In 2005, compania estimeaza o cifra de afaceri de 17 milioane RON pe baza unor vanzari de 38.376.639 litri apa minerala.