Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 4 ianuarie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal:
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

OMV Petrom SA ("OMV Petrom" sau "Societatea") a aderat la Codul de Guvernanta Corporativa ("CGC") emis de Bursa de Valori Bucureşti ("BVB"), incepand cu exercitiul financiar 2010. De atunci, detaliile privind conformitatea Societatii cu principiile si recomandarile prevazute in CGC au fost prezentate in Declaratia "Aplici sau Explici", in cadrul rapoartelor anuale.

OMV Petrom si-a dezvoltat si actualizat in mod continuu principiile privind guvernanta corporativa pentru a se alinia cerintelor precum si pentru a crea oportunitati si a creste gradul de competitivitate.

In septembrie 2015, BVB a emis un nou Cod de Guvernanta Corporativa ("Codul"). Prevederile noului Cod sunt actualmente supuse unui proces atent de analiza in cadrul Societatii, iar gradul de conformare al Societatii cu acestea este evaluat cu minutiozitate.

Stadiul conformarii Societatii cu noile prevederi ale Codului la 31 decembrie 2015 este prezentat in Anexa 1. OMV Petrom se afla si, in decursul ultimilor ani, s-a aflat in deplina conformitate cu majoritatea acestor prevederi. Principala cauza a neconformarii cu unele prevederi ale Codului deriva din particularitatile si istoricul Societatii. OMV Petrom va continua sa evalueze prevederile Codului si, orice progres ulterior, pe care Societatea il va face in realizarea conformarii cu acestea, va fi raportat catre piata de capital.

Anexa 1: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie 2015, (TXT, 130,1 KB)

Mariana Gheorghe
Director General Executiv

Andreas Matje
Director Financiar