Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Situațiile financiare interimare consolidate simplificate ale OMV Petrom pentru ianuarie – iunie 2015, revizuite de auditorul extern

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 20 august 2015
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal:
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Descarcă situațiile financiare interimare consolidate simplificate ale OMV Petrom pentru ianuarie – iunie 2015, revizuite de auditorul extern (PDF, 1,4 MB)