Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbari in Directorat

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 22 iunie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: +40 372 160697/ +40 372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5,664,410,833.5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Directorat

In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. l-a numit pe Radu-Sorin Caprau, 43, in functia de membru nou al Directoratului OMV Petrom S.A. responsabil cu activitatea de Downstream Oil. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul lui Neil Anthony Morgan, pana in data de 16 aprilie 2019. Radu-Sorin Caprau a acceptat numirea si va prelua pozitia incepand cu data de 1 octombrie 2018.

Asa cum a fost comunicat pe data de 30 mai 2018, Neil Anthony Morgan a renuntat la mandatul sau de membru al Directoratului OMV Petrom S.A. responsabil cu activitatea de Downstream Oil. Azi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a renuntat la perioada completa de preaviz. Prin urmare, mandatul lui Neil Anthony Morgan va inceta la data de 30 septembrie 2018.

Rainer Seele
Presedinte al Consiliului
de Supraveghere

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului

Gasiti mai multe detalii in comunicatul atasat.

Schimbari in Directorat, (PDF, 162,0 KB)