Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Schimbari in Directorat

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 25 aprilie 2017
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Directorat

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta numirea lui Stefan Waldner in functia de membru al Directoratului OMV Petrom si Director Financiar, incepand cu 1 iulie 2017, ca urmare a renuntarii lui Andreas Matje la mandatul de membru al Directoratului. Andreas Matje se va reintoarce la sediul central al OMV, la Viena.

In conformitate cu prevederile art. 18.11 din Actul Constitutiv al OMV Petrom, Stefan Waldner a fost numit membru al Directoratului, incepand cu data de 1 iulie 2017, pentru perioada ramasa din mandatul lui Andreas Matje, respectiv pana la data de 17 aprilie 2019.

Andreas Matje si Stefan Waldner vor lucra impreuna pentru a asigura o buna tranzitie, sprijinind, totodata, echipa financiara a OMV Petrom in atingerea obiective sale de afaceri. 

Stefan Waldner, nascut in 1977 in Austria, detine o diploma de master in stiinte sociale si economice acordata de Universitatea de Stiinte Economice si Administrare a Afacerilor din Viena si in management international acordata de Community of European Management Schools (CEMS).

Si-a inceput cariera activand in consultanta de management si investment banking, a condus functia de Dezvoltare Corporativa si Fuziuni si Achizitii a Grupului OMV, iar din 2014 ocupa functia de Director Financiar al OMV Petrol Ofisi AS din Turcia.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv 
Presedinte al Directoratului