Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Schimbari in Consiliul de Supraveghere si modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 1 noiembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat: Schimbari in Consiliul de Supraveghere si modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB

Schimbari in Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. anunta numirea lui Jochen Weise ca membru interimar al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a renuntarii lui Riccardo Puliti la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A.

In conformitate cu prevederile art. 1537, aliniatul (1) din Legea societatilor si ale art. 17.4 din Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Jochen Weise a fost numit membru interimar al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 1 noiembrie 2016, pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor.

Jochen Weise a absolvit studii juridice la Universitatile din Bochum si Bonn, Germania. Detine pozitii neexecutive de membru al Consiliului de Supraveghere la Verbundnetzgas AG in Leipzig, Germania (din decembrie 2014) si Consilier Senior Investitii Energie, Infrastructura la Allianz Capital Partners in Londra (din noiembrie 2010). Anterior, a fost membru al Directoratului (aprilie 2004 - august 2010) si Vicepresedinte Executiv Gas Supply&Trading (ianuarie 2003 - martie 2004) la E.ON Ruhrgas AG in Essen, Germania, precum si Director Comercial si de Vanzari la Deutsche Shell GmbH in Hamburg, Germania (aprilie 1998 - decembrie 2001).

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB

Ca urmare a renuntarii lui Riccardo Puliti si la mandatul de membru si Presedinte al Comitetului de Audit, incepand cu data de 1 noiembrie 2016, noua componenta a Comitetului de Audit al OMV Petrom S.A., incepand cu data de 1 noiembrie 2016, asa cum a fost aprobata de catre Consiliul de Supraveghere, este urmatoarea:

  • Reinhard Florey – Presedinte;
  • Jochen Weise – Vicepresedinte;
  • George Baesu – Membru.

Toti cei trei membri ai Comitetului de Audit sunt neexecutivi, acestia fiind toti si membri ai Consiliului de Supraveghere. In urma evaluarii privind independenta acestora, a rezultat ca doi dintre membrii Comitetului de Audit, respectiv Jochen Weise si George Baesu, intrunesc criteriile de independenta prevazute de Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, in timp ce Reinhard Florey, Presedintele Comitetului de Audit, nu intruneste toate criteriile de independenta prevazute de Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, prin urmare nefiind independent.

In consecinta, OMV Petrom S.A. anunta modificarea incepand cu 1 noiembrie 2016 a stadiului de conformare cu prevederea B.2 a Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, si anume „ Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent”, in sensul trecerii de la „conformitate” la „conformitate partiala”, intrucat Presedintele Comitetului de Audit indeplineste doar conditia de neexecutiv, nu si pe cea de independent.

S-a concluzionat ca este mai indicat, pentru moment, sa fie numit ca Presedinte al Comitetului de Audit acel membru care detinea pozitia de Vicepresedinte, considerandu-se ca independenta si obiectivitatea Comitetului de Audit, in ansamblul sau, nu este afectata si, totodata, se asigura o tranzitie usoara in ceea ce priveste activitatile in desfasurare ale Comitetului de Audit.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului