Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Schimbari in Consiliul de Supraveghere 22 09 2016

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 22 septembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal:
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta ca dl. Riccardo Puliti si-a inaintat astazi renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom si de membru si Presedinte al Comitetului de Audit al OMV Petrom, cu efect incepand cu data de 1 noiembrie 2016. Dl. Riccardo Puliti si-a motivat renuntarea la mandat datorita acceptarii unei noi pozitii ce il impiedica sa isi continue activitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.
Urmare a renuntarii la mandat, dl. Riccardo Puliti va inceta sa mai detina pozitiile mentionate mai sus in Consiliul de Supraveghere si in Comitetul de Audit incepand cu data de 1 noiembrie 2016, prin urmare aceste pozitii devenind vacante.
Dl. Riccardo Puliti a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand cu data de 28 aprilie 2009.

Andreas Matje
Director Financiar 
Membru al Directoratului