Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Schimbari in Consiliul de Supraveghere

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 15 martie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Schimbari in Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta ca dl. Johann Pleininger si-a inaintat renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect incepand cu data de 26 aprilie 2018.

Urmare a renuntarii la mandat, dl. Johann Pleininger va inceta sa mai detina pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere incepand cu data de 26 aprilie 2018, aceasta pozitie devenind vacanta.

Dl. Johann Pleininger a fost membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom incepand din 2013.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului