Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbări în conducerea Petrom

25.03.2011

Data raportului: 25 martie 2011
Denumirea entităţii emitente: OMV PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Schimbări în conducerea Petrom

  • Consiliul de Supraveghere: nou preşedinte şi schimbare a componenţei
  • Directorat: se reduce numărul membrilor Directoratului şi se acordă un nou mandat membrilor pentru o perioadă de 4 ani

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, anunţă schimbări în conducerea companiei, care au fost decise de către Consiliul de Supraveghere al Petrom, în cadrul şedinţei din data de 24 martie 2011.

Schimbări în Consiliul de Supraveghere
Ca urmare a renunţării Domnului Wolfgang Ruttenstorfer la mandatul de Preşedinte al Consiliului de Supraveghere, Domnul Gerhard Roiss, fost vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al Petrom, care va ocupa poziţia de CEO al OMV Aktiengessellschaft începând cu 1 aprilie 2011, a fost numit Preşedinte al Consiliului de Supraveghere începând cu 25 martie 2011.
De asemenea, având în vedere că poziţia Domnului Wolfgang Ruttenstorfer va deveni vacantă, domnul Manfred Leitner a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 25 martie 2011 până la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor ce urmează a se ţine la data de 26 Aprilie 2011.
Începând cu data de 1 Aprilie 2011, Domnul Manfred Leitner va deveni membru al Directoratului OMV Aktiengessellschaft, responsabil pentru Rafinare şi Marketing inclusiv produse petrochimice, înlocuindu-l astfel pe domnul Gerhard Roiss. Domnul Manfred Leitner deţine funcţia de Manager al Departamentului „Downstream Optimization & Supply” in cadrul grupului OMV. Posesor al unei diplome de master în cadrul Universităţii Economice Viena şi absolvent al Stanford Executive Program, Domnul Leitner a ocupat diverse funcţii în cadrul grupului.

Schimbări în Directorat
Consiliul de Supraveghere a decis integrarea diviziei Servicii de Explorare şi Producţie (Servicii E&P) în cadrul diviziei de Explorare şi Producţie (E&P), după optimizarea cu succes a Servicii E&P pe parcursul ultimilor 3 ani. În urma integrării diviziei Servicii E&P în cadrul diviziei E&P, responsabilităţile aferente membrului Directoratului Petrom responsabil cu activitatea Servicii E&P sunt preluate de către membrul Directoratului responsabil cu activitatea E&P, respectiv Domnul Johann Pleininger.

Domnul Siegfried Gugu, care a deţinut funcţia de membru al Directoratului Petrom responsabil cu activitatea Servicii E&P va prelua noi responsabilităţi în cadrul Grupului OMV.

De asemeni, activitatea de rafinarea şi cea de marketing vor fi coordonate la nivelul Directoratului de către un singur membru al Directoratului, respectiv de către Domnul Neil Anthony Morgan. Decizia în acest caz, a fost luată având în vedere consolidarea activităţilor de marketing ale Grupului Petrom, în cadrul OMV Petrom Marketing SRL, care a devenit efectivă la 1 octombrie 2010. Domnul Rainer Schlang va fi responsabil pentru managementul OMV Petrom Marketing SRL, acoperind România, Serbia, Bulgaria şi Republica Moldova şi va continua să deţină funcţiile de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Petrom LPG SA şi Petrom Aviation SA.

Ca urmare a celor de mai sus, începând cu data de 17 Aprilie 2011, Directoratul Petrom va fi compus din 5 (cinci) membri, numiţi pentru o perioadă de 4 ani, după cum urmează:

1) Doamna Mariana Gheorghe – Preşedinte al Directoratului şi Director General Executiv;

2) Domnul Daniel Turnheim – Membru al Directoratului şi Director Financiar;

3) Domnul Johann Pleninger – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Explorare şi Producţie;

4) Domnul Neil Anthony Morgan – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing;

5) Domnul Hilmar Kroat-Reder – Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze Naturale, Energie si Produse chimice;

Wolfgang Ruttenstorfer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Petrom: "Consiliul de Supraveghere le mulţumeşte Domnului Gugu şi Domnului Schlang pentru activitatea de succes şi pentru devotamentul faţă de companie de care au dat dovadă pe perioada mandatului, contribuind astfel semnificativ la realizările importante ale companiei. Aş dori să-i felicit pe membrii Directoratului pentru mandatul nou acordat şi să-mi exprim încrederea că Directoratul şi Consiliul de Supraveghere vor conduce Petrom în anii următori în sensul continuării modernizării, creşterii valorii şi capitalizării oportunităţilor de creştere."

Grupul Petrom
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost realizate investiţii de peste 6 miliarde de euro în ultimii şase ani.

Grupul exploatează în România şi Kazakhstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 milioane de barili echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de rafinare de 8 milioane tone.

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii de distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 250 benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia.

Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităților, prin abordarea pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW.

În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4.421 milioane Euro, EBIT (Venituri Înainte de Dobânzi şi Taxe) a fost de 709 milioane Euro.

OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează în 13 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 16 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.