Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Schimbare în Consiliul de Supraveghere

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 18 iunie 2019
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat: 
Schimbări în Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunță numirea lui Thomas Gangl ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, precum și ca Vicepreședinte al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare al OMV Petrom, ca urmare a renunțării lui Manfred Leitner la mandatul în funcțiile mai sus menționate.

În conformitate cu prevederile art. 1537 aliniatul (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 17.4 din Actul Constitutiv al OMV Petrom, Thomas Gangl a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere și Vicepreședinte al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare al OMV Petrom, începând cu data de 1 iulie 2019 și până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor.

Thomas Gangl a absolvit studii de inginerie mecanică la Universitatea Tehnică din Viena și de asemenea inginerie mecanică la Universitatea Salford (Manchester). Și-a început cariera la OMV în 1998 în calitate de inginer de procese în cadrul Rafinăriei Schwechat unde a deținut mai multe poziții de conducere de-a lungul anilor. Din anul 2016, Thomas Gangl a ocupat poziția de Vicepreședinte Senior al Unității de Afaceri Rafinare & Petrochimie, fiind responsabil de toate cele trei rafinării ale OMV. Începând cu 1 iulie 2019, Thomas Gangl va deveni Membru al Directoratului OMV Aktiengesellschaft, responsabil de Operațiunile de Rafinare & Petrochimie.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului