Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Schimbare in Consiliul de Supraveghere 28 12 2016

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 28 decembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

Eveniment important de raportat: Schimbari in Consiliul de Supraveghere

OMV Petrom S.A. anunta numirea lui Daniel Turnheim ca membru interimar al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a renuntarii lui Christoph Trentini la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom S.A.

In conformitate cu prevederile art. 1537, aliniatul (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 17.4 din Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Daniel Turnheim a fost numit membru interimar al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 1 Ianuarie 2017, pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor.

Daniel Turnheim a studiat Administrarea Afacerilor în cadrul Universitatii de Studii Economice si Administrarea Afacerilor din Viena. In 2002, s-a alaturat Grupului OMV, unde a ocupat diferite functii de conducere. In perioada Ianuarie 2011 – Decembrie 2012, Daniel Turnheim a fost membru al Directoratului OMV Petrom S.A. si Director Financiar. In perioada Ianuarie 2013 – Iunie 2016 dl. Turnheim a ocupat funcția de Vicepresedinte Senior al Corporate Finance în cadrul OMV AG. Incepand cu Iulie 2016 deține functia de Vicepresedinte Senior al Corporate Finance & Controlling.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului