Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - S.C Fondul Proprietatea S.A isi mareste participatia la capitalul social al Petrom

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 19 iulie 2007
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

S.C Fondul Proprietatea S.A isi mareste participatia la capitalul social al Petrom

Prin notificarea din data de 18.07.2007, Depozitarul Central S.A a informat Petrom S.A despre faptul ca la data de 11.07.2007, a fost efectuat, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 81/2007, transferul a 5.791.079.578 actiuni, reprezentand 10,223% din capitalul social al Petrom S.A, detinute de Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS), in contul S.C. Fondul Proprietatea S.A.

Ulterior efectuarii transferului, AVAS detine un numar de 11.690.694.418 actiuni reprezentand 20,64% din capitalul social si S.C Fondul Proprietatea S.A. detine un numar de 11.391.130.186 actiuni, reprezentand 20,11% din capitalul social.

Werner Schinhan
Director General Executiv Adjunct/Deputy CEO